Flevolijn

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De Flevolijn is een spoorlijn van 40 kilometer en verbindt Weesp en Lelystad met elkaar via Almere. Het traject Weesp - Almere Buiten wordt in 1987 geopend en de opening van Almere Buiten naar Lelystad Centrum vindt plaats in 1988. In Weesp takt de spoorlijn na de Vechtbruggen af richting autosnelweg A1 en volgt gedeeltelijk autosnelweg A6 naar Lelystad. In Lelystad eindigt het spoor in het opstelterrein van Lelystad, dat net buiten de stad ligt. Door de aanleg van de Hanzelijn is de Flevolijn per 9 december 2012 doorgetrokken naar Zwolle.


Geschiedenis

Rond de jaarwisseling 1974/1975 zijn de plannen voor een spoorlijn naar Almere en Lelystad uitgewerkt. In de zomer van 1976 is de verwachting dat de voorbereiding van de spoorlijn 3 jaar zal duren. De aanleg van het traject van Weesp naar Almere zal 5 jaar duren. Een jaar later is de spoorverbinding gereed tot aan Lelystad. De kosten van de aanleg bedragen ongeveer ƒ 265 miljoen. De spoorlijn sluit nabij Weesp aan op de spoorlijn Amsterdam - Hilversum nabij de bruggen over de Vecht. Via de Keverdijkse Polder gaat de spoorlijn richting Muiderberg. Op 11 februari 1977 besluit de ministerraad tot aanleg van de spoorlijn. De verwachting is dat het traject tussen Weesp en Almere in 1985 geopend kan worden. In 1990 zal Lelystad dan te bereiken zijn per trein. De kosten voor het eerste traject worden geschat op 218 miljoen gulden. De aanleg tot Lelystad kost nog eens 88 miljoen gulden extra.


Op 19 juni 1979 wordt het tracé van de spoorlijn vastgesteld door de Tweede Kamer. Hierbij wordt de spoorlijn op een zo westelijk mogelijke manier door de Keverdijkse Polder aangelegd. De aansluiting van de spoorlijn is direct ten oosten van het station van Weesp gelegen.


Planning

Na goedkeuring tot aanleg van de spoorlijn, zijn er vier mogelijke routes voor de spoorlijn. Aan de minister zal een advies worden uitgebracht voor de voorkeur route.

Route 1
Vanuit Amsterdam gezien takt de spoorlijn kort na de Vechtbrug af in noordelijke richting. De spoorlijn zal grotendeels de route van Rijksweg 6 gaan volgen ten westen van het Naardermeer. Met een brug zal Rijksweg 1 worden overgestoken in de richting van Almere. Ten westen van het Naardermeer is een aansluiting voorzien richting Hilversum.
Route 2
Vanuit Amsterdam gezien takt de spoorlijn voor Weesp af in noordelijke richting. De spoorlijn volgt vervolgens Route 1.
Route 3
Vanuit Amsterdam gezien wordt voor de brug over het Amsterdam Rijnkanaal afgebogen naar het noorden, zodat de spoorlijn parallel aan Rijksweg 1 loopt. Ten noorden van het Naardermeer is een boog voorzien in de richting van Hilversum, welke gedeeltelijk parallel loopt met Rijksweg 1. Voor deze variant zijn nieuwe spoorbruggen over het kanaal en de Vecht nodig.
Route 4
Een variant op route 3, waarbij het Naardermeer wordt overgestoken met een viaduct. Er zijn kunstwerken nodig voor de kruising met het knooppunt met de Rijkswegen 1 en 6. De boog naar Hilversum steekt Rijksweg 1 over en in Flevoland is een kruising voorzien met Rijksweg 6.

In de zomer van 1977 gaat Gedeputeerde Staten van Noord Holland akkoord met de voorgestelde Route 1. Dit besluit wordt begin 1978 officieel genomen door de directie van de NS, ondanks bezwaren vanuit milieu organisaties. Op 6 juni 1978 besluit ook minister Tuijnman dat route 1 de voorkeur heeft. De kosten bedragen volgens deze route 370 miljoen gulden. Aan het begin van 1979 blijkt een meerderheid van de Tweede Kamer het niet eens te zijn over de gekozen route door de Keverdijkse polder. De minister moet met de gemeente Weesp weer om de tafel om de andere routes te gaan bespreken. Er komt hierbij een variant op tafel waarbij het bestaande station van Weesp wordt verplaatst in noordelijke richting. De spoorlijn gaat door de Nieuwe Keverdijkse Polder naar het oude tracé van Rijksweg 1. De spoorlijn in de richting van Hilversum zal hierbij dan ook deze snelweg aan volgen. Ter hoogte van Naarden zal de spoorlijn dan in een tunnel worden aangelegd. Medio 1979 blijft minister Tuijnman bij het standpunt om de spoorlijn door de Nieuwe Keverdijkse polder aan te leggen. Hiermee loopt de spoorlijn vlak langs het Naardermeer. Uiteindelijk wordt er overeenstemming bereikt tussen de minister en de Tweede Kamer dat de spoorlijn wel door de polder aangelegd gaat worden, maar op een zo groot mogelijke afstand van het Naardermeer.


Aanleg

Beveiliging


Testritten

Op 30 april 1987 rijden de treinstellen 1208 + 220 903 + 220 902 van Amsterdam Centraal naar Almere. Op 30 januari 1988 worden de treinstellen 1204 + 1208 gebruikt voor ontroestingsritten op de nieuwe Flevolijn tussen Almere Buiten en Lelystad. Het zijn hiermee de eerste elektrische treinen op dit traject.


Opening & ingebruikname

Op 27 mei 1987 vond de openingsrit plaats met DDM-1 stam 107 en locomotief 1641 tussen Weesp en Almere Buiten. Een jaar later, op 28 mei 1988, wordt het traject tussen Almere Buiten en Lelystad Centrum geopend. Ook het opstelterrein ten noorden van Lelystad wordt geopend.


Wijzigingen

In 2014 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe spoorbrug over de A1 bij knooppunt Muiderberg. Deze spoorbrug is ontworpen en gebouwd door Victor Buyck Steel Constructions. De brug heeft een lengte van 255 meter, een breedte van 17 meter en een hoogte van 55 meter. De brug heeft een gewicht van ongeveer 8.400 ton. De brug wordt naast het spoor en snelweg gebouwd en zal later naar zijn plek worden geschoven. Op 12 oktober 2015 is het laatste deel van de boog op zijn plaats gezet. Dit deel weegt 1.200 ton, heeft een hoogte van 3,5 meter en is 100 meter lang. In het weekend van 6 en 7 mei 2016 wordt de nieuwe spoorbrug over de verbrede snelweg A1 bij het knooppunt Muiderberg naast de oude spoorbrug geplaatst. In het weekend van 19 tot 22 augustus 2016 wordt de oude spoorbrug gesloopt en aansluitend wordt de nieuwe spoorbrug op zijn plek geschoven. De brug krijgt de naam Zandhazenbrug. Na het inschuiven zullen de sporen en bovenleiding op de bestaande infrastructuur worden aangesloten. Deze werkzaamheden duren tot 26 augustus 2016. In het weekend van 5 en 6 november 2016 worden de twee bestaande bruggen over de Vecht bij Weesp voorzien van nieuwe brugdekken. Deze zijn stiller en openen sneller. Hiermee is het mogelijk in de spits 40 treinen per uur over de bruggen te laten rijden. Begin 2015 wordt begonnen aan de noordzijde van de spoordijk met de aanleg van twee nieuwe sporen in de richting van Almere Parkwijk. Tijdens de werkzaamheden in augustus 2016 wordt het spoor uit Almere Parkwijk naar de buitenzijde verplaatst, zodat tussen de twee buitenste sporen twee keersporen ontstaan.

Beveiliging


Stations

De spoorlijn heeft in totaal 10 stations gekend. Hiervan is een station al weer gesloten. Een station is nooit geopend geweest.

Weesp

Het station ligt op kilometer punt 0,0.

Almere Strand

In februari 1996 geopend als evenementenhalte. Is in oktober 2012 gesloten. Het station lag op kilometer punt 7,9.

Almere Poort

Het station ligt op kilometer punt 11,7.

Almere Muziekwijk

Het station ligt op kilometer punt 13,1.

Almere Centrum

Het station ligt op kilometer punt 15,1.

Almere Parkwijk

Het station ligt op kilometer punt 17,0.

Almere Buiten

Het station ligt op kilometer punt 20,1.

Almere Oostvaarders

Het station ligt op kilometer punt 21,9.

Lelystad Zuid

Het station is gepland kilometer punt 37,5. Het station is bij de aanleg van de spoorlijn in ruwbouw aangelegd. Het lag in de verwachting dat Lelystad naar het zuiden zou groeien, maar dit is niet gebeurd. Het station ligt in een onbebouwd gebied. Vanaf 21 november 2016 is ProRail bezig om de trappen en de hellingbanen naar het station te slopen. De hekken die geplaatst waren, zijn niet voldoende om mensen te weren van het station.

Lelystad Centrum

Het station ligt op kilometer punt 40,0.


Aansluitingen

De spoorlijn kent geen aansluitingen naar fabrieksaansluitingen. Op 7 kilometer ten noorden van het station van Lelystad is een aansluiting gemaakt naar het opstelterrein van Lelystad. Hier kan klein onderhoud worden uitgevoerd, alsmede de reiniging en stalling van het materieel tussen de diensten. Het opstelterrein heeft 8 sporen, waarvan een spoor zelfs is voorzien van een tankinstallatie voor dieseltreinen. Dit doodlopende spoor heeft een lengte van 260 meter. De overige 7 sporen hebben een lengte tussen de 470 en 520 meter. Dor middel van wisselverbindingen zijn de 4 reiningesporen met een lengte van ongeveer 400 meter te bereiken. De sporen beschikken over schoonmaakperrons. Drie van de vier sporen geven toegang tot de wasinstallatie. Het vierde spoor eindigt in een stootjuk. In 2019 zal het emplacement worden uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk om meer treinen te behandelen die van het emplacement gebruik gaan maken. Dit is nodig vanwege de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) op de SAAL-corridor (Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad). Er zullen meer sporen worden aangelegd, bestaande sporen worden opgebroken of verlengd. De werkzaamheden zijn medio januari 2019 gegund aan VolkerRail. In de zomer van 2021 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.


Dienstregeling

In 1976 is de verwachting dat ieder half uur een sneltrein gaat rijden vanuit Amsterdam naar Almere. Daarnaast zullen er ieder half uur stoptreinen naar Almere rijden vanuit Amsterdam en Utrecht.


In de dienstregeling 2024 worden de treinen van de serie 4600 (Amsterdam - Zwolle) ingekort tot Almere Oostvaarders vanuit Amsterdam. In het weekeinde rijdt de serie 4600 tot Almere Centrum. De serie 4300 (Hoofddorp - Almere Oostvaarders) wordt verlengd tot Lelystad Centrum. Op zondagen en in de avond gaat de serie 4900 tussen Utrecht en Almere ieder half uur rijden in plaats van eenmaal per uur. De treinen van de serie 2600 (Amsterdam Centraal - Almere) gaan kort keren in Almere aan het perron in plaats van gebruik te maken van de keersporen.


Ongevallen

Bronnen, Referenties en/of Voetnoten