1600 - Elektrische locomotieven serie 1600

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Voor de vervanging van oudere locomotieven van series 1000 en 1500 zijn in totaal 58 locomotieven serie 1600 tussen 1981 en 1983 in dienst gesteld. De locomotieven moesten ook zorgen voor de uitbreiding van het materieelpark.

Geschiedenis

Voor het vervangen van de oude locomotiefseries, wordt er uitgekeken naar een nieuwe locomotief. De oudere locomotiefseries zijn aan vervanging toe of moeten een grondige renovatie ondergaan. De renovatie van de locomotieven van de serie 1200 en 1300 was goedkoper dan de oorspronkelijke bestelling te verhogen met 14 stuks. Daarnaast is uitbreiding nodig vanwege de toename van het aantal getrokken reizigerstreinen. De nieuwe locomotieven moeten zowel in de reizigersdienst als in de goederendienst uit de voeten kunnen. De locomotieven moesten aan de volgende eisen voldoen:

 • Als losse locomotief een snelheid van 180 kilometer per uur bereiken;
 • Reizigerstreinen van 600 ton kunnen rijden met een snelheid van 160 kilometer per uur;
 • Goederentreinen van 1.200 ton kunnen rijden met een snelheid van 120 kilometer per uur;
 • Ertstreinen van 2.400 ton kunnen rijden met een snelheid van 80 kilometer per uur;
 • Geschikt voor dubbeltractie;
 • Hoge trekkracht en continuvermogen ten opzichte van de oude series;
 • Een vermindering van het energieverbruik door gebruik te maken van puls sturing in plaats van weerstanden;
 • Eventueel geschikt voor meerdere spanningen. Op grond van kosten is hier later van afgezien.

Diverse locomotieven komen op proef naar Nederland. Door Alsthom worden diverse locomotieven naar Nederland gestuurd. Zo is de SNCF BB 7003 in 1975 en 1976 verhuurd aan de NS. Deze locomotief diende als prototype voor de nieuwe SNCF serie BB 7200. De BB 7003 is de oorspronkelijke BB 15007, een locomotief voor wisselspanning. Door Alsthom is de locomotief verbouwd voor gelijkspanning ter beproeving van de chopper-besturing voor de serie BB 7200. Op 29 september 1975 arriveert de BB 7003 in Roosendaal. Vervolgens gaat de locomotief door naar de Tilburgse werkplaats. Tussen 29 september 1975 en 1 november 1975 rijdt de BB 7003 proefritten om gegevens te verzamelen over de adhesie, loopeigenschappen, remming en trekkracht. Ook de invloed van de locomotief op de rails en bovenleiding wordt gemeten. De proefritten vinden plaats als losse locomotief, met een meetrijtuig, in de intercitydienst tussen Amsterdam en Enschede (de treinen 1633/1648) en met kalktreinen. Naast de proefritten wordt de locomotief ook bekeken in de Hoofdwerkplaats Tilburg en de Lijnwerkplaats Maastricht. De eerste drie dagen worden gebruikt om de Franse machinist vertrouwd te maken met de NS regelgeving. De locomotief rijdt op diverse trajecten in het zuiden van Nederland als losse locomotief. Vanuit Venlo wordt op 30 september 1975 met een lichte goederentrein (trein 681 211) naar Rotterdam Zuid Goederen gereden. Er wordt tijdens deze ritten gekeken of de retourstroom het seinstelsel beïnvloed en er wordt een eerste, algemene indruk opgedaan. Vanaf 3 oktober 1975 rijdt de BB 7003 in de intercitydienst met 7 rijtuigen Plan E en Plan W de treinen 1633/1648 tussen Amsterdam en Enschede. Vanaf 7 oktober 1975 wordt de locomotief beproefd in de zware goederendienst. Met kalktreinen tussen Maastricht en Beverwijk worden aanzetproeven gehouden. Hiervoor is het CTO-rijtuig 30 84 978 1 005-8 achter de locomotief gekoppeld. Tussen Maastricht en Lunetten zullen de aanzetproeven worden gehouden en vanaf Lunetten tot aan Beverwijk wordt de normale dienstregeling gevolgd. Tijdens de proefritten met de kalktreinen kwam echter een zwak punt van de tractiemotoren naar boven. Deze motoren zijn zelf ventilerend, wat er voor zorgt dat de motoren tijdens het rijden gekoeld worden. Door het veelvuldig stoppen en aanzetten bereikten de motoren van de locomotief een temperatuur van 200 graden, daar waar Alsthom 140 graden acceptabel vond. Op de noordelijke helling van de Velsertunnel vonden hellingproeven plaats tijdens de nacht van op oktober 1975 en de nacht van op oktober 1975. De trein bestond beladen wagons van het type Fads. De lichtste trein woog 770 ton en de zwaarste trein woog 1.330 ton. Bij de zwaarste trein was na 700 meter al een snelheid bereikt van 20 kilometer per uur. Dit was mogelijk door gebruikmaking van de automatische slipbeveiliging, waarbij automatisch zand wordt gestrooid om het doorslaan van de wielen te voorkomen. Daarnaast wordt er vermogen terug genomen. Op 21 oktober 1975 wordt er een beladen ertstrein (trein 47187) van 2.314 ton van Amsterdam Westhaven naar Arnhem gebracht. Op 22 oktober 1975 rijdt de locomotief de beladen olietrein 565251 met een gewicht van 2.139 ton van Almelo naar Lunetten. Op 23 oktober 1975 rijdt de BB 7003 een beladen kalktrein (trein 47550) van 2.520 ton van Maastricht naar Beverwijk. De BB 7003 rijdt deze trein tot aan Lunetten. Tussen 27 en 29 oktober 1975 worden proefritten gereden om het rijgedrag te meten. Samen met het CTO-rijtuig worden er rondritten gehouden door het land waarbij snelheden van 120, 140 en 170 kilometer per uur werden gehaald. Er werd zesmaal een ronde gereden vanuit Utrecht via Amersfoort, Deventer, Arnhem, Lunetten, Blauwkapel naar Amersfoort. Tijdens deze ronde wordt zoveel mogelijk de verschillende soorten NS-spoor gemeten. Niet alle 7 soorten NS-spoor zijn in deze ronde opgenomen. Er zijn daarom nog proefritten nodig tussen Meppel en Assen. Om kopmaken te voorkomen, wordt de testtrein door een diesellocomotief terug naar Meppel gesleept. Als laatste werden er remproefritten gehouden. Tijdens drie dagen werd er 1.100 kilometer afgelegd, waarbij er 57 proeven werden gehouden. Uit de meetgegevens bleek dat het vereiste remvermogen niet wordt gehaald, wanneer de elektro-dynamische rem uitvalt en de luchtrem het remmen moet overnemen. Daarnaast bleek het niet mogelijk om binnen een remweg van 1.200 meter stil te staan bij een snelheid van 160 kilometer per uur. Volgens Alsthom was dit wel te realiseren door het aanpassen van het regelgedeelte van de luchtdrukrem. Op 30 oktober 1975 is de locomotief vanuit Utrecht naar Roosendaal gereden. Op 1 november 1975 keert de locomotief terug naar Frankrijk.

Op 28 september 1976 komt de locomotief BB 7003 wederom naar Nederland voor het vervolg van de proefritten. Door de SNCF is de koeling van de tractiemotoren aangepast. De locomotief wordt van Roosendaal naar de Tilburgse werkplaats overgebracht voor het aanbrengen van een ATB-spoel, derde frontsein en een stroomafnemer van de NS. Tijdens deze proefperiode wordt de locomotief onderworpen aan proeven voor adhesie en trekkracht. Door de Dienst van Infrastructuur wordt gekeken hoe de bovenbouw van de spoorbaan, de bovenleiding en het seinstelsel zich verhoudt tot de locomotief. Er worden spoorstroomlopen en pulsfrequenties gemeten. De locomotief wordt ook onderhanden genomen door de werkplaatsen van Maastricht en Tilburg op (de)montage van onderdelen in het kader van onderhoud en revisie. Tussen Ede-Wageningen en Veenendaal - De Klomp worden nachtelijke proefritten gereden met een goederentrein van 2.400 ton. Tussen Amsterdam, Arnhem en Deventer worden snelheidsproeven gehouden. Op 30 september 1976 rijdt de locomotief samen met een materiaalwagen van de Tilburgse werkplaats naar Utrecht. Op 1 oktober 1976 rijdt de 7003 samen met een meetwagen en locomotief 1307 proefritten tussen Utrecht en Geldermalsen. Van 2 tot en met 5 oktober 1976 worden in de nacht proefritten gereden tussen Utrecht en Ede/Arnhem. Van 6 tot en met 8 oktober 1976 rijdt de locomotief ingeklemd tussen twee diesellocomotieven en het meetrijtuig ritten tussen Almelo en Wierden. Na afloop van de proefritten rijdt de locomotief via Amersfoort naar Utrecht. Op 9 oktober 1976 wordt er weer een proefrit verreden met een ertstrein, waarbij ook de meetwagen en 1307 zijn betrokken. Op 1976 worden proefritten gereden met een ertstrein uit Amsterdam Westhaven naar Arnhem. Met deze trein werd de koeling van de tractiemotoren beproefd. Er werd in totaal 14 keer gestopt en opgetrokken om de koeling te testen. Tussen 13 en 15 oktober 1976 wordt er instructie gegeven op de locomotief aan 10 machinisten van de standplaatsen Hengelo en Amersfoort. Met een drietal rijtuigen Plan W (B 21-37 502, B 21-37 515 en B 21-37 525) worden tussen Hengelo en Amersfoort proefritten gereden. Tussen 25 en 27 oktober 1976 is de locomotief te zien in de treinen 1624/1637/1648/1661 tussen Amsterdam en Enschede. Op 5 november 1976 wordt de laatste proefrit verreden met de locomotief. Op deze dag rijdt de BB 7003 trein 857 van Zandvoort naar Maastricht. De locomotief wordt eerst in de werkplaats van Maastricht bekeken. Zo wordt een wielas op het aardwind verwisseld. Daarnaast wordt de bak van de locomotief met behulp van hefbokken gelicht. Op november 1976 gaat de locomotief naar de Tilburgse werkplaats. Hier is de locomotief uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Op 1976 gaat de locomotief via Roosendaal weer naar Frankrijk.

Naast de Franse locomotief, komt er ook een Duitse locomotief naar Nederland. Zo stuurt BBC-Henschel de verbouwde locomotief 202 002. Dit is van oorsprong een diesellocomotief van het type DE2500. Voor de NS werd de locomotief omgebouwd tot elektrische locomotief, omdat de NS interesse toonde in de gebruikte draaistoomtractie voor de tractiemotoren. Door de NS wordt de helft van de ontwikkelingskosten betaald, omdat de NS in 1977 interesse toont in deze techniek. Deze bedragen fl. 682.500. De locomotief werd voorzien van een tractiemotor met een vermogen van 1.400 kW. Het leverde de locomotief een asindeling van (1A1)'3' op. Er is een stroomafnemer geplaatst, welke afkomstig is van . Op 8 juli 1977 komt de als 1600 P genummerde locomotief aan in Nederland samen met de 202 003. In opzending met trein 681211 uit Venlo worden de beide locomotieven naar de Tilburgse werkplaats overgebracht. De 202 003 keert op 9 juli 1977 terug naar Duitsland. Op 11 juli 1977 beginnen de proefritten. De proefritten richten zich vooral of de draaistroomtechniek geen storingen veroorzaakt aan de ATB en seinstelsel. Al snel bleek dat de locomotief voor stoorstromen veroorzaakte. Deze werden opgelost en de proefritten konden worden vervolgd. In september 1977 maakt de locomotief vanuit Tilburg proefritten naar Boxtel en Breda. Op 3 oktober 1977 rijdt de locomotief met 5 rijtuigen naar Utrecht vanuit Tilburg. De rijtuigen zijn in Utrecht achter gelaten en als losse locomotief rijdt de locomotief in de daaropvolgende dagen een ronde van Utrecht via Deventer en Arnhem terug naar Utrecht. Er worden twee ritten per dag gereden. Op 14 oktober 1977 wordt een rit met vijf rijtuigen Plan D gereden tussen Utrecht en Arnhem. Op 27 oktober 1977 wordt er weer als losse locomotief gereden. Medio november 1977 rijdt de locomotief weer met rijtuigen, ditmaal 4 stuks, tussen Utrecht en Deventer. Op 15 november 1977 rijdt de locomotief uit Utrecht naar Enschede. Tussen 16 en 23 november 1977 rijdt de locomotief proefritten tussen Enschede en de Watergraafsmeer. In het voorjaar van 1978 worden wederom proefritten gereden met de locomotief. Na de ritten wordt de locomotief in Utrecht opgeborgen. In oktober 1978 wordn weer proefritten gereden met locomotief 1600 P. Er wordt twee dagen lang gependeld tussen Hengelo en Oldenzaal, vervolgens wordt een rondrit gereden vanaf Deventer via Arnhem naar Utrecht en weer naar Deventer. Voor deze proefritten zijn 6 rijtuigen Plan D gebruikt. In oktober 1979 is locomotief 1600 P te zien tijdens de open dagen in Haarlem, op 22 oktober 1979 gaat de locomotief van Haarlem naar Maastricht. Op 5 november 1979 is de 1600 P van Maastricht naar de werkplaats van Tilburg overgebracht voor het uitnemen van onderdelen. Op 7 december 1979 is de locomotief van de Tilburgse werkplaats naar Utrecht overgebracht. Op december 1979 is de locomotief naar Duitsland afgevoerd. In aansluiting op de 1600 P wordt op 15 januari 1980 locomotief DE 2500 getest, een draaistroomlocomotief van Henschel-BBC.

De locomotief van Alsthom beviel het beste bij het rijdend personeel. De locomotief voldoet ook grotendeels aan de eisen van de NS. Qua wensen en persoonlijke veiligheid van het rijdend personeel waren er nog wel een aantal zaken die aandacht vroegen. Dit waren zaken zoals meer beenruimte onder de stuurtafel, een vaste stoel voor de machinist, inschakelbare cabineverlichting vanuit de ballast, verlichting in de zijgangen met een deurcontact, betere ruitenwissers, grotere vluchtdeuren, opstaptreden van gelijke grote en het inblazen van verse, koude lucht in de cabine, meer remkracht voor de direct werkende rem. Ook de snelle levertijd en het bewezen concept van de locomotief speelden een rol bij de bestelling van de locomotief. In april 1978 stuurt de NS een programma van eisen in de vorm van een bestek naar Alsthom. De omvang van de bestelling is geschat op 30 tot 35 locomotieven, met een optie op nog eens 10 locomotieven. Alsthom overhandigt in juli 1978 de definitieve aanbieding van de aanschaf aan de NS. In september 1978 verstuurd de NS een intentieverklaring waarin het voornemen tot bestellen van 20 locomotieven is vermeld, met een optie op 8 tot 15 locomotieven extra. In februari 1979 stelt de NS een aanvullende verklaring op, waarbij 10 locomotieven extra besteld worden. De intentieverklaring is in 1979 omgezet in een definitieve order voor 20 + 10 locomotieven. In augustus 1979 wordt de bestelling schriftelijk ontvangen door Alsthom. In december 1979 spreekt de NS met Alsthom over een optie op nog eens 18 locomotieven, waarmee de totale order groeit tot 48 locomotieven. In januari 1980 wordt de optie voor 18 locomotieven gelicht. In een later stadium zullen mogelijk ook enkele locomotieven van de serie 1100 door de nieuwe locomotieven worden vervangen. In 1981 wordt de bestelling uitgebreid met 10 locomotieven om de nieuwe dubbeldekkers (DDM-1) van tractie te voorzien. De 1601 wordt op 8 januari 1981 overgedragen door Alsthom aan de NS in aanwezigheid van enkele functionarissen. Op 19 januari 1981 arriveert de 1601 als eerste nieuwe locomotief in Nederland.


In 1998 is er sprake van de overgang van 13 locomotieven naar NS Reizigers en de overige locomotieven naar NS Cargo. In de zomer van 1998 wordt bekend dat NS Cargo alle 15 locomotieven van de serie 1300 toegewezen krijgt. Hierdoor is het mogelijk dat NS Reizigers nog eens acht locomotieven serie 1600 krijgt. Per 1 januari 1999 vindt de opdeling van de NS plaats. De locomotieven 1601 - 1637 worden toegewezen aan NS Cargo. De 1638 - 1658 worden aan NS Reizigers toegewezen. Om de overgang te benadrukken werd locomotief 1637 Cargorood geschilderd in 1999. De locomotieven voor NS Reizigers worden na de overgang vernummerd naar de serie 1800, met behoudt van hun volgnummer. Op 2 oktober 1999 zijn de locomotieven 1622 en 1637 te zien tijdens een open dag in Hengelo. Een week later, op 9 oktober 1999, is de 1637 aanwezig op de open dag in Alkmaar. Om het tekort aan locomotieven op te vangen bij NS Reizigers, zullen de 1634 - 1637 per 28 augustus 2000 overgaan van NS Cargo naar NS Reizigers. De overgang gaat echter niet door en er worden vanaf willekeurig 4 locomotieven gehuurd van NS Cargo.


In 2002 wordt begonnen met opnieuw de overdracht van een aantal locomotieven van Railion aan NS Reizigers. In plaats van de beschadigde 1625 zal Railion de 1623 overdragen. Ook de rode 1637 gaat in deze periode over naar NS Reizigers en wordt 1837 genummerd. In 200 wordt de rode locomotief weer geel geschilderd. In 2008 worden de eerste locomotieven ingezet bij particuliere vervoerders.

Op 2010 wordt de 1848 samen met de 1731 naar de testbaan van Wegberg-Wildenrath overgebracht. De beide locomotieven worden gebruikt voor proefnemingen in het kader van EMC zwerfstromen op de HSL-Zuid. Op 2010 keerde de 1848 weer terug naar Nederland als gevolg van vlakke plaatsen op de wielbanden. De locomotief wordt in Eindhoven onderzocht. Er wordt vastgesteld dat de wielbanden niet meer afgedraaid kunnen worden vanwege de geringe dikte van de wielband. Hierop wordt besloten om de assen niet te vervangen, maar om de 1839 te reactiveren en naar Duitsland over te brengen. Deze werkzaamheden worden in de Maastrichtse werkplaats uitgevoerd. Op 6 december 2010 gaat de 1839 naar Duitsland en keert op 15 december 2010 samen met de 1731 terug naar Nederland.

Op 29 mei 2021 wordt met de RRF 4401 en 4402, RFO 1829 en TCS 102001 in Amersfoort gevierd dat de locomotiefserie 40 jaar in dienst is.


Technische gegevens

Bak- en draaistelcode
serie 1600
Bak- en draaistelcode
serie 1800

De locomotieven hebben een lengte van 17,64 meter en een gewicht van 83 ton. Dit gewicht is verdeeld over de locomotiefbak (40 ton), draaistellen en wielen (22 ton), centraal blok en compressor (7 ton), TCM (7 ton) en een smoorspoel van 5 ton. Als deze gevuld is met olie, komt er nog een ton bij aan gewicht. De locomotieven zijn 3,047 meter breed en 4,39 meter hoog vanaf de spoorstaaf. Door de vier assen, bedraagt de asdruk 21 ton en is de asindeling B'B'. Elk draaistel is voorzien van een fractiemotor. Deze konden een continu vermogen ontwikkelen van 4.600 kW (6.265 pk). De hoogste toegestane snelheid bedroeg 180 kilometer per uur. In de gewone dienst wordt er een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur gehanteerd. Bij de aanzet levert de locomotief een trekkracht van 260 kN.

De tractiemotoren zijn volgens in het draaistel gemonteerd. De motoren worden gekoeld met lucht, afkomstig van de ventilatoren die onder de dakluiken zitten. Eén ventilator koelt de . Deze ventilator drijft ook de laagspanningsgenerator van 24 volt aan. De zuigercompressor van Westinghouse, type , zorgt voor de luchtdruk die de locomotief nodig is om te kunnen remmen. Ook de tyfoons, stroomafnemers en andere luchtverbruikers zijn op deze compressoren aangesloten. De locomotieven beschikken over een directe rangeerrem, Charmilles-eenleidingrem met hogedrukrem, elektrodynamische rem en een indirecte elektro pneumatische treinrem. Het rem type is C3W en het remgewicht is bij P 89 ton, bij G 54 ton en bij P+E 122 ton.

De draaistellen hebben als code Ef en hebben een radstand van 2,800 meter. De wielen hebben een grootte van 1,250 meter. De draaistellen zijn op 9,694 meter van elkaar geplaatst.

De locomotieven zijn voor van ATB-EG en ATB-vv als treinbeïnvloeding. Voor communicatie met de treindienstleider zijn de locomotieven voorzien van Telerail. In 200 wordt dit vervangen door GSM-R.


Uitvoering

De locomotieven kunnen niet in multiple rijden omdat de choppersturing geschiedt met een wisselende frequentie (3 verschillende frequenties). Twee locomotieven met twee verschillende frequenties kunnen samen een interferentiesignaal opwekken wat de beveiliging kan ontregelen.Inzet

De beoogde inzet van de locomotieven is gebaseerd op het rijden van reizigerstrein overdag en goederentreinen in de nacht. In de eerste jaren rijden de locomotieven voornamelijk intercity's tussen het westen en zuiden van Nederland. Vanaf 1985 komt daar de inzet met dubbeldekkers bij.

De dienstregeling 1981/1982, beginnend op 31 mei 1981, heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Al op 30 mei 1981 zijn de eerste drie locomotieven (1603, 1605 en 1606) in dienst gesteld en rijden hun eerste treinen.

De dienstregeling 1982/1983 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Vanaf 21 maart 1983 worden twee locomotieven gebruikt voor het proefbedrijf door de nieuwe Hemtunnel. Op deze dag zijn dat de 1630 en 1639. Hiervoor worden 30 beladen Belgische zelflossers gebruikt, die eerder gebruikt werden voor de indienststellingsritten van deze locomotieven. Aan weerszijden van deze wagons werd een locomotief geplaatst. Deze trein pendelde tussen Zaandam en de Singelgracht tussen 17 en 23 uur. Het proefbedrijf duurt tot 11 mei 1983.

De dienstregeling 1983/1984 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep .

De dienstregeling 1984/1985 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Om reizigers kennis te laten maken met de nieuwe DDM-1-rijtuigen, zijn in 1985 diverse rondritten geweest met dit materieel. Hiervoor waren speciale treintickets te koop. Zo rijdt er in de zomer van 1985 een stam zes keer per dag tussen de Amsterdam en Abcoude via de Watergraafsmeer. Op 6 mei 1985 vindt de eerste inzet plaats met een zevendelige stam tussen Amsterdam en Alkmaar in de treinen 2616 en 2667. Tussendoor wordt de stam ingezet in de stoptreinserie 4700 tussen beide plaatsen. De inzet in deze serie vindt ook plaats in het weekend.

In de dienstregeling 1985/1986 die op 2 juni 1985 begint, heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Voor de DDM-1-locomotieven wordt de stam in de serie 4700 (Amsterdam - Alkmaar) teruggetrokken en wordt vervangen door SGM. De stam is alleen te zien in de trein 2616 en 2767. Op dezelfde datum komt een tweede, zevendelige, stam in dienst in de treinen 5819/5820 en 5861/5862 tussen Amsterdam en Amersfoort, waarbij de eerste en laatste trein gebruikt wordt om de stam te laten overnachten bij de Zaanstraat. In de winterdienst, vanaf september 1985, gaat het DDM rijden in de treinen 4714 (Heerhugowaard - Amsterdam Amstel), 4716 en 4765 tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal. In de serie 2700 worden de treinen 2714 en 2769 gereden tussen Den Helder en Amsterdam. Naar Schagen rijdt trein 2667. Vanaf 13 januari 1986 gaat een zevendelige stam de treinen 9716 en 19065 rijden tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal. Op 10 maart 1986 wordt de inzet verder uitgebreid met drie stammen. Deze gaan treinen vanuit Roosendaal rijden. De eerste stam rijdt de treinen 5120 en 5165 naar Den Haag Centraal en terug naar Bergen op Zoom. De tweede stam rijdt de treinen 5118 naar Den Haag Centraal, trein 5131 naar Rotterdam Centraal. Als trein 3363 rijdt deze stam door naar Bergen op Zoom. De derde stam rijdt vanuit Amsterdam trein 5023 naar Dordrecht. Terug gaat het als trein 5418 naar Rotterdam Centraal en in de avondspits naar Amsterdam Centraal als trein 5054.

In de dienstregeling 1986/1987 die op 1 juni 1986 begint, heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Voor de DDM-1-locomotieven tussen Rotterdam en Brabant gaat in de ochtend een stam trein 1918 rijden van Roosendaal naar Den Haag Centraal. Met trein 5165 keert de trein terug naar Bergen op Zoom. De tweede stam rijdt trein 5120 van Roosendaal naar Den Haag en keert als trein 5133 terug naar Rotterdam. Als trein 3363 rijdt de trein door naar Bergen op Zoom. De derde stam rijdt trein 5418 uit Bergen op Zoom naar Amsterdam Centraal en keert als trein 5463 terug naar Tilburg. Deze stam keert los terug naar Roosendaal. De stammen en locomotieven luisteren op 1 juni 1986 de opening op van de Westtak (Amsterdam Centraal - Schiphol). De inzet in Noord Holland in de series 2600, 2700, 4700 en 5800 verandert. Ook de inzet tussen Utrecht en Den Haag verandert niet. In de zomer rijden enkele stammen het strandvervoer vanaf Amsterdam en Haarlem naar Zandvoort.

Met ingang van de dienstregeling 1987/1988 op 29 mei 1987 zijn er diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . De Flevolijn tussen Weesp en Almere Buiten wordt met ingang van deze datum in gebruik genomen. De DDM-1 rijtuigstam met Bvk 26-37 107 rijdt de openingsrit. De locomotief die met deze stam rijdt, is de 1641. Op deze dag is de locomotief voorzien van het stadswapen van Almere. Vanaf dat moment zijn de series 4700 (Alkmaar - Amsterdam) en 9700 (Almere - Amsterdam) in Amsterdam aan elkaar gekoppeld, om zo het drukke sporenplan van Amsterdam Centraal te ontlasten. De stammen die de treinen 4714 en 4716 rijden naar Amsterdam, rijden door naar Almere Buiten als 97. Door deze koppeling was het niet mogelijk om na de spitstreinen treinstellen SGM in de serie 4700 te laten rijden. Vanaf september 1987 rijdt een stam Intercity 21763 van Den Haag naar Amersfoort. Deze stam reed voor die tijd trein 19065 van Den Haag naar Utrecht. Deze trein wordt echter door een treinstel ICM gereden. Ook de tiende stam wordt vanaf dit moment ingezet in de normale dienst. De stam vervangt in de treinen 2665 op vrijdag en 2616 op maandag een compositie rijtuigen van Plan E en Plan W. Voor die tijd was het de stam die in de Zaanstraat onderhoud kreeg.

De dienstregeling 1988/1989 begint op 28 mei 1988 en heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Een stam DDM-1 rijdt ook hier de openingsrit op de Flevolijn. Dit keer tussen Almere Buiten en Lelystad. Op deze dag rijden alle tien de stammen in een kwartierdienst tussen Amsterdam Centraal en Lelystad Opstelterrein. In de zomer van 1988 rijdt de stam met Bvk 26-37 111 met speciale reclame als ‘Efteling Expres’ tussen Amsterdam en Eindhoven. Op 19 februari 1989 rijdt locomotief 1607 van de Kijfhoek naar Eindhoven met 60 ICR rijtuigen als recordpoging voor het 150-jarig bestaan van de spoorwegen in Nederland.

De dienstregeling 1989/1990 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Voor de locomotieven die met de DDM-1 stammen onderweg zijn, laat deze dienstregeling een inzet zien van twee stammen DDM-1 in de intercitydienst in de zomerdienst. Deze stammen worden uit hun gewone omloop gehaald en ingezet in de serie 1800 (Amsterdam Centraal - Nijmegen). Daarnaast rijden zij enkele voor- of volgtreinen tussen Eindhoven en Utrecht Centraal. Ook tussen Utrecht Centraal en Zwolle rijden zij enkele treinen. Hiermee kwamen zij ook in het weekend op de baan. Aanleiding hiervoor was de viering van 150 jaar spoorwegen in Nederland dat in de zomer van 1989 werd gevierd in Utrecht.

De dienstregeling 1990/1991 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . De inzet van twee stammen DDM-1 in de serie 1800 (Amsterdam - Nijmegen) was het voorgaande jaar goed bevallen, zodat er in de zomerdienst van 1990 wederom twee stammen in deze serie worden ingezet. In de winterdienst van 1990 wordt voor het eerst Enkhuizen bereikt met DDM-1. Deze stam komt leeg uit de Zaanstraat naar Enkhuizen en rijdt vervolgens trein 14516 naar Amsterdam Centraal. In de avond bleef deze stam echter in de Zaanstraat, met uitzondering op vrijdagavond. Dan wordt de stam ingezet in de serie 1800. Vanaf 6 januari 1991 rijden twee composities in de series 800/900 (Zandvoort - Maastricht/Heerlen) met 12 rijtuigen. Vanwege deze lengte eindigen en beginnen de treinen , , en in Haarlem.

De dienstregeling 1991/1992 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . In de zomer van 1991 wijzigt het treinserie nummer 1800 naar 3000. Er gaan stammen DDM-1 in deze serie rijden. In de winterdienst van 1991 wordt de DDM-1 stam teruggetrokken uit de serie 5800 (Amsterdam - Amersfoort Schothorst). Deze stam gaat rijden in de serie 3300 (Den Helder - Amsterdam), het nieuwe nummer van de serie 2700. De slag naar Bergen op Zoom kwam eveneens te vervallen. De vrijgekomen stam DDM-1 wordt ingezet in de serie 3000.

De dienstregeling 1992/1993 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Er worden stammen DDM-1 ingezet in de serie 3000. Om reizigers naar de Floriade in Zoetermeer te krijgen, wordt een stam DDM-1 ingezet in de serie 2800 (Nijmegen - Den Haag Centraal). Op 14 juni 1992 wordt een proefrit gereden met een ertstrein van 5.400 ton. Hiervoor worden de locomotieven 6455 + 6440 + 6423 + 1623 gebruikt. In januari 1993 worden twee van de drie stammen DDM-1 op de verbindingen tussen Den Haag en Roosendaal/Tilburg overgenomen door het nieuwe DD-AR. De twee vrijgekomen stammen DDM-1 verhuizen naar de serie 6000 (Utrecht Centraal - Tiel. Met ingang van 1992 rijden de treinen en met 12 rijtuigen. Ook deze treinen eindigen en beginnen in Haarlem.

De dienstregeling 1993/1994 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . De zomerdienstregeling geeft een inzet van 10 stammen DDM-1 op maandag tot en met vrijdag. In de gekoppelde series 3000 (Nijmegen - Den Helder) en 3300 (Arnhem - Den Helder) worden twee stammen DDM-1 ingezet in de treinen 3006/3325/3326/3047/3052 en 3027/3032/3353/3354. De koppeling tussen deze series is nodig om ruimte te maken voor de nieuw ingestelde EuroCity treinen. In de serie 6000 (Utrecht Centraal - Tiel) worden twee stammen DDM-1 ingezet. Vijf stammen DDM-1 worden ingezet in de series 3100 (Den Helder - Amsterdam Centraal), treinen 3116 en 3169), 3200 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal, treinen 3216, 3218 en 3269) en 4700 (Alkmaar - Amsterdam Centraal, treinen 4716 en 4765). Een stam DDM-1 wordt ingezet in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Dordrecht). Trein 5465 rijdt echter door naar Tilburg en vandaar door naar Eindhoven. Op donderdag rijdt deze stam echter via 's-Hertogenbosch. Deze stam wordt van dinsdag tot vrijdag ingezet in trein 1918 van Eindhoven naar Den Haag Centraal. Op maandag rijdt de stam trein 9620 naar Den Haag via Utrecht Centraal. De laatste stam is te zien in de serie 9600 (Utrecht Centraal - Eindhoven, treinen 9620 en 9661). De stam die op vrijdag trein 9661 rijdt, rijdt op maandag trein 1918. Met ingang van de winterdienst 1993/1994 zijn in totaal 10 diensten voor de stammen DDM-1 ingedeeld. Deze zijn verdeeld over twee omlopen, NSG en NSH. De omloop NSG telt 8 diensten, verdeeld over de series 1900 (Trein 1918 (Eindhoven - Den Haag)), 3000 (Nijmegen - Den Helder), 3200 (Enkhuizen - Amsterdam), 3300 (Arnhem - Den Helder), 4700 (Alkmaar - Amsterdam), 5400 (Trein 5465 (Amsterdam - Tilburg)) en 9600 (Eindhoven - Den Haag). De omloop NSH telt 2 diensten, verdeeld over de serie 6000 (Utrecht - Tiel). Op 10 april 1994 worden de expresgoederentreinen 32108/32109 tussen Utrecht Goederen en Emmerich gereden door een 1600 in plaats van een 1100. Deze treinen bestaan uit een of meer expressgoederenrijtuigen van de DB van het type Dms. Vanwege een gering rempercentage van deze treinen worden zij ingelegd met een snelheid van 95 kilometer per uur.

In de dienstregeling 1994/1995, welke in gaat op 29 mei 1994, zijn er diensten voor de 58 locomotieven. In de A-omloop zijn er diensten gepland. De locomotieven en stammen DDM-1 worden in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Dordrecht) vervangen door treinstellen Plan T. Samen met het nieuwe DD-AR namen zij bijna de gehele dienst voor hun rekening.

De dienstregeling 1995/1996, ingaande op 28 mei 1995, heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Het eindpunt van de series 800 en 900 wordt gewijzigd naar Haarlem in plaats van Zandvoort. Hiermee komen locomotieven beschikbaar, omdat er een compositie minder benodigd is. De DDM-1 stammen worden teruggetrokken uit de serie 3000 (Nijmegen - Den Helder). Zij worden hier vervangen door de nieuwe DD-IRM treinstammen. De vrijgekomen stammen verhuizen naar de series 3100 (Amsterdam - Schagen) en 3200 (Amsterdam - Enkhuizen). Hiermee daalde de inzet van enkele stammen DDM-1 tot slechts twee slagen per dag. De stammen komen hiermee tot een groot aantal lege kilometers vanaf hun overnachtingsplaats, wat veelal de Zaanstraat is. Als gevolg van de inzet van een aantal rijtuigen DDM-1 in de IC dienst, zijn er tijdelijk vijfdelige stammen DDM-1 op de baan verschenen die voornamelijk de diensten tussen Utrecht Centraal en Rhenen reden (serie 5900). Twee van deze vijfdelige stammen rijden het jaar daar voor in de serie 6000 (Utrecht Centraal - Tiel), waar zij niet meer naar terugkeren. De inzet in de serie 5900 wordt ingegeven door dat de intercity's het station van Driebergen-Zeist gaan overslaan, waardoor dit drukke station afhankelijk zou zijn van de stoptreinen. De derde vijfdelige stam DDM-1 wordt ingezet in de treinen 3220 en 3271 van en naar Enkhuizen.

De dienstregeling 1996/1997 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . De locomotieven met de stammen DDM-1 zijn te zien in de 3100 (Den Helder - Amsterdam Centraal, treinen 3114, 3116 en 3169), 3200 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal, treinen 3216, 3218, 3220, 3267, 3269 en 3271). Het materieel voor de 3218 komt leeg uit de Zaanstraat na onderhoud), 4000 (Gouda - Rotterdam - Amsterdam, treinen 4017 en 4020), 5300 (Lelystad - Amsterdam, treinen 5316 en 5365), serie 5400 (Amsterdam Centraal - Dordrecht - Breda), serie 5900 (Utrecht Centraal - Rhenen), serie 9600 (Eindhoven - Den Haag Centraal via Utrecht, treinen 9620/9661). Met het ingaan van het wijzigingsblad van 13 januari gaat trein 54300 van Onnen naar Kijfhoek 4 uur vroeger rijden. Het vertrek is om 17.50, waarbij de aankomst is om 22.58. Met deze vervroeging is het mogelijk dat de wagons uit het noorden van Nederland op de Kijfhoek in andere, internationale treinen worden geplaatst voor verdere doorvoer. Hiermee kan een einde komen aan het afhaken van wagons in Amersfoort en in Venlo (trein van Onnen naar Venlo).

De dienstregeling 1997/1998 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Twee treinstellen Plan T vervangen vanaf september 1997 een maand lang een stam DDM-1 in trein 3267 (Amsterdam - Hoorn Kersenboogerd, leeg terug), omdat de locomotief ingezet moet worden voor een nachttrein. Vanaf de omloopwijziging van 30 maart 1998 zijn er enkele diensten opgenomen, waarin de locomotieven alleen getrokken treinen rijden. Hierdoor is het ook mogelijk om een zelfstandige locomotief serie 1700 te laten rijden. De hiermee vrijgekomen 1600 'verhuist' vervolgens naar de omloop van de serie 1100, waarmee deze laatste afgevoerd kan worden. Met de omloopwijziging van 27 september 1998 zullen er nog vijf diensten zijn voor de locomotieven met reizigerstreinen.

De dienstregeling 1998/1999 heeft diensten voor de 58 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . is de rijtijd van de serie 3900 (Amsterdam Centraal - Lelystad) aangepast zodat er 3 stammen DDM-1 in komen te rijden. Zij rijden hier echter alleen spitsdiensten. De stammen DDM-1 zijn te zien in de series 3100 (Den Helder - Amsterdam Centraal), serie 3200 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal) en serie 3900. De stam die dienst doet in de serie 3100 rijdt vanuit Den Helder trein 3114 naar Amsterdam. Vervolgens duikt de stam DDM-1 de serie 3900 in naar Lelystad, waar de treinen 3925/3946/3953/3954 worden gereden. Met trein 3167 keert de stam terug naar Den Helder. Een stam DDM-1 doet dienst in serie 5900 tussen Utrecht Centraal en Rhenen. De stam DDM-1 is te zien in de treinen 5919/20/25/26/31/32 en 5955/56/61/62/67/68. Met ingang van 1 januari 1999 vond de officiële scheiding plaats tussen NS Cargo, NS Reizigers, NS Materieel en andere NS-onderdelen. Met ingang van deze datum werden de locomotieven 1601-1637 ondergebracht bij NS Cargo en de locomotieven 1638 - 1658 ondergebracht bij NS Reizigers. Zij zullen hierbij vernummerd worden naar 1838 - 1858. Bij de locomotieven voor NS Reizigers werden in de eerste maanden van 1999 de voorzieningen om te rijden met goederentreinen verwijderd. De locomotieven werden echter nog geregeld door elkaar gebruikt.

De dienstregeling 1999/2000 heeft diensten voor de 20 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Op 30 mei 1999 vond de definitieve scheiding van de materieelparken plaats. De locomotieven die met DDM-1 rijtuigen onderweg zijn, worden vanaf dat moment niet meer van de stam gescheiden. Op deze manier lijkt de exploitatie op die met van de locomotieven serie 1700, welke met DDM-2/3 rijtuigen onderweg zijn.

De dienstregeling 2000/2001 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep .

De dienstregeling 2001/2002 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . worden de DDM-1 stammen ingezet in de series 3100 (Den Helder - Amsterdam Centraal), 3200 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal), 3900 (Amsterdam Centraal - Lelystad), 4300 (Amsterdam Centraal - Almere), 5800 (Amsterdam Centraal - Amersfoort Schothorst) en 5900 (Utrecht Centraal - Rhenen). In februari 2002 verhuist deze stam naar de serie 4500 (Enkhuizen - Almere Buiten).

De dienstregeling 2003, die begint op 15 december 2002,heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . wordt de inzet van de stammen DDM-1 opgeschroefd negen stammen. Het materieel werd ingezet in de serie 2200 (Amsterdam Centraal - Dordrecht - Breda), 3300 (Hoofddorp - Hoorn Kersenboogerd), 3700 (Hoofddorp - Almere Buiten), 3900 (Hoofddorp - Lelystad), 4300 (Hoofddorp - Lelystad), 4600 (Amsterdam Centraal - Almere), 5800 (Alkmaar - Amersfoort Schothorst). In de serie 5800 gaan de stammen DDM-1 ook overdag rijden in enkele treinen.

De dienstregeling 2004, welke op 15 december 2003 begint, heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . zorgt de verbouwing van Amsterdam Centraal voor een beperking van de perroncapaciteit. Door het doortrekken van de serie 3500 (Eindhoven - Utrecht) naar Amsterdam Centraal, is er een koppeling met een andere serie noodzakelijk. De keus val op de serie 3200 (Enkhuizen - Amsterdam Centraal). De serie 3500 wordt door het IRM gereden, welke ook in de serie 3200 gaat rijden. Het DDM-1 wordt uit deze serie teruggetrokken en overgeplaatst naar de serie 3100 (Schagen - Amsterdam Centraal). Deze voormalige spitsserie gaat de hele dag rijden en wordt gekoppeld aan de serie 5800 (Amsterdam Centraal - Amersfoort Schothorst) in Amsterdam Centraal. Het traject tussen Schagen en Amsterdam wordt ook opgenomen in de serie 5800. Deze serie wordt de hele dag integraal gereden door het DDM-1. Hiermee kwam na 19 jaar een einde van alleen spitsdiensten rijden. Voor de serie 5800 zijn diensten nodig. De laatste dienst rijdt spitstreinen in de serie 3900 (Hoofddorp - Lelystad).

De dienstregeling 2005, welke op 12 december 2004 begint, heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . worden vier stammen DDM-1 van de serie 5800 (Amsterdam Centraal - Amersfoort Schothorst) overgeheveld naar de serie 4500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen). Hun diensten worden vervangen door het DD-AR. In totaal zijn er negen diensten voor de stammen DDM-1 en de bijbehorende locomotieven.

De dienstregeling 2006 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . zijn er acht diensten voor de stammen DDM-1 en de bijbehorende locomotieven. De verlaging van het aantal diensten vindt zijn oorzaak in het LTO onderhoud dat de DDM-1 rijtuigen ondergaan. De vervallen dienst is afkomstig van de stam die in de serie 3900 rijdt. Ook de vier diensten in de serie 4500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen) kwamen te vervallen. Drie diensten worden ingezet in de serie 3200 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen). Dit was mogelijk om dat de koppeling met de serie 3500 ((Maastricht/Weert/Roosendaal -) Eindhoven - Utrecht Centraal (- Amsterdam Centraal)) kwam te vervallen. De serie 3500 werd ingelegd voor de verbinding tussen Schiphol en Eindhoven. De vierde dienst uit de serie 4500 verhuisde naar de serie 5800 (Amersfoort - Schagen), waardoor er nu vijf diensten in deze serie rijden.

De dienstregeling 2007 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . is er meer materieel nodig. Doordat de serie 5800 (Amersfoort - Schagen) als sneltrein verdwijnt, is er een nieuw inzet gebied nodig. De acht diensten worden verdeeld over vier series, waarbij elke serie twee diensten kent. De stammen worden ingezet in de series 2200 (Amsterdam Centraal - Breda), 3200 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen), 4500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen) en 4600 (Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders). In september 2007 wordt het aantal diensten verhoogd tot elf. Dit is mogelijk door het aflopen van de LTO beurten van de rijtuigen en de terugkeer van het voormalige park IC rijtuigen.

De dienstregeling 2008 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . zijn er elf diensten voor het DDM-1 en hun locomotieven. De twee stammen van de serie 4600 (Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders) gaan over naar de gekoppelde series 3900 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Centraal) en 4300 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Zuid). De inzet in de serie 2200 (Amsterdam Centraal - Breda) wordt verdubbeld naar vier stammen. In de treinen van Amsterdam Centraal naar Enkhuizen (series 4500 (3 diensten) en 14500 (2 diensten)) rijden vijf stammen DDM-1. Vanwege de opening van het nieuwe station Purmerend Weidevenne hebben de stammen moeite om de rijtijden te halen. Daarom worden de drie stammen uit de serie 4500 gehaald en ingezet in de serie 4600.

De dienstregeling 2009 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . zijn er wederom elf diensten de stammen DDM-1 en bijbehorende locomotieven. De drie stammen uit de serie 4600 (Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders) worden vervangen door treinstellen SGM in verband met de koppeling aan de serie 4700 (Uitgeest - Amsterdam Centraal). De stammen worden verdeeld over de series 2200 (Amsterdam Centraal - Breda, vijf diensten), 14500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen, 3 diensten) en in de gekoppelde series 3900 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Centraal) en 4300 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Zuid) voor drie diensten. De omloop in de series 3900 en 4300 werd ook uitgebreid met de serie 3300 (Schiphol - Hoorn Kersenboogerd). In de loop van het jaar wordt duidelijk dat dit jaar het laatste jaar van het DDM-1 zal zijn. De rijtuigen en hun locomotieven zullen vervangen worden door nieuw materieel in de vorm van de SLT treinstellen. De verwachting is dat de rijtuigen aan de kant gaan met ingang van de nieuwe dienstregeling en de sluiting van het onderhoudsbedrijf Zaanstraat. Wat er met de locomotieven zal gaan gebeuren, blijft onduidelijk. Uiteindelijk gebeurt dit niet en rijden de locomotieven en DDM-1 rijtuigen nog een jaar langer.

De dienstregeling 2010 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . zijn er nog steeds elf diensten de stammen DDM-1 en de locomotieven. De omloop van gekoppelde series 3300 (Schiphol - Hoorn Kersenboogerd), 3900 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Centraal) en 4300 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Zuid) werd gewijzigd naar de series 3700 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Zuid) en 3900 (Lelystad - Hoofddorp via Amsterdam Centraal) als gevolg van een gewijzigde dienstregeling en omloop op de Flevolijn. Met ingang van het wijzigingsblad op 6 september 2010 werden de rijtuigen DDM-1 en de locomotieven serie 1800 terzijde gesteld. Er zouden slechts drie stammen DDM-1 en hun locomotieven (1842, 1846, 1849) in de serie 14500 rijden en de rest zou stil blijven staan na het weekend. Dit gebeurde niet gestructureerd en daarom kwam het voor dat deze locomotieven en hun stammen DDM-1 toch in dienst kwamen en uitliepen op plaatsen en in treinen waar zij nooit eerder hadden gereden. Zo rijdt locomotief 1840 met stam 6903 in de series 5700 (Leiden - Utrecht Centraal) en 6300 (Haarlem - Den Haag Centraal), locomotief 1843 met stam 6913 in de serie 9700 (Gouda Goverwelle - Rotterdam Centraal) en 19800 (Gouda Goverwelle - Den Haag Centraal), locomotief 1854 met stam 6915 in de serie 3400 (Hoorn - Den Haag Centraal). In de loop van de week worden alle locomotieven met hun stammen DDM-1 verzameld op de Watergraafsmeer en bij het voormalige onderhoudsbedrijf Amsterdam Zaanstraat.

De dienstregeling 2011 heeft diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Voor de locomotieven die met DDM-1 stammen reden, zijn er nog steeds geen diensten. De diensten voor de overige locomotieven zijn verdeeld over de series 140 en 240 tussen Amsterdam en Bad Bentheim. Door het winterweer vanaf december 2010 werden tien stammen DDM-1 en locomotieven gereactiveerd. Door de Maastrichtse werkplaats worden de locomotieven weer rijvaardig gemaakt. Er komen tien stammen in dienst in een noodomloop met 9 diensten. Deze omloop omvatte diensten waar zij in september 2010 waren uit gehaald. De eerste drie stammen worden ingezet in de serie 14500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen). Hiermee worden 6 stammen DD-AR vrijgespeeld voor inzet in andere series. Vanaf 10 januari 2011 rijden de overige 6 stammen in de serie 2200 (Amsterdam Centraal - Breda) en de gekoppelde series 3700/3900 (Schiphol - Lelystad/Hoofddorp - Lelystad). De diensten 1, 2 en 3 zijn gepland in de serie 14500. De diensten 5, 7 en 9 zijn gepland in de serie 2200 en de diensten 4, 6 en 8 zijn gepland in de gekoppelde series 3700/3900. De 10e dienst is voor onderhoud. Na 7 februari 2011 werden zeven stammen als reserve bestempeld. Een à twee stammen vallen regelmatig in voor defect materieel. Drie stammen reden tot 1 april 2011 in de serie 14500 (Amsterdam Centraal - Enkhuizen) en werden daarna weer terzijde gesteld. Dit was de laatste inzet met locomotieven serie 1800. Vanaf het wijzigingsblad van 4 april 2011 worden hun diensten overgenomen door drie stammen VIRM-VI.


Inzet bij Railion/DB Schenker/DB Cargo

Vanaf januari 1999 worden de locomotieven 1601 - 1637 ingezet bij NS Cargo. Een enkele keer worden de locomotieven ingezet in reizigerstreinen.

Vanaf 2000 heet NS Cargo Railion, nadat de fusie met DB Cargo is afgerond.

In 2001

In 2002

Op 3 februari 2003 gaat de nieuwe dienstregeling in van Railion. De inzet van een locomotief voor trein 54300 (Onnen - Kijfhoek) komt hierbij te vervallen. Een locomotief is alleen nog maar in Onnen te zien voor het rijden van de dolimetreinen (47630/49631) tussen Onnen en Maastricht. De locomotieven zijn vooral te zien tussen Kijfhoek en de grensstations Venlo en Bad Bentheim. Ook de zware treinen van Corus behoren tot het takenpakket. Vanaf de zomer van 2003 rijdt een locomotief in de avonduren tussen Sittard en de Kijfhoek met de afvoertreinen vanuit Born (containers) en de DSM (ketelwagens). In de nacht rijdt de trein de omgekeerde route.

In 2004

Vanaf december 2004, met het ingaan van de jaardienstregeling 2005, maakt de Unit Cargo-trein Kijfhoek - Seelze een stop in Almelo. Hier werden de wagons van Delden en Hengelo die naar Duitsland gaan, aangekoppeld. Na het aankoppelen van deze wagons, reed de trein verder naar Bad Bentheim. De aanvoer vond plaats met een aparte trein Kijfhoek - Almelo.

In 2006

In 2007

Met ingang van de dienstregeling 2008 van NS Reizigers gaat Railion de nachttreinen 418/419 en 456/457 tussen Amsterdam en Emmerich rijden. Hiermee vervangen zij NS Reizigers.

In de dienstregeling 2009 rijdt Railion weer de nachttreinen 418/419 en 456/457 tussen Amsterdam en Emmerich. In november 2009 komt de Sloelijn volledig in dienst. Vanaf dat moment kunnen ook elektrische locomotieven over de lijn rijden, nadat diesellocomotieven dat al vanaf september 2008 konden. Vanaf dat moment nemen de locomotieven de plaats in van de diesellocomotieven serie 6400 in het vervoer van de Ford Focus vanuit het Duitse Dillingen via Venlo naar de Sloehaven.

In de dienstregeling 2010 rijdt Railion de nachttreinen 418/419 en 456/457 tussen Amsterdam en Emmerich voor het laatste jaar. Vanaf februari 2010 zijn twee locomotieven onderweg met Unit Cargo treinen vanuit Kijfhoek naar Sloe. In totaal worden per werkdag zo drie slagen gereden.

In 2011 rijden de locomotieven diensten. Van de serie 6400 worden de treinen 61030/61300 tussen de Kijfhoek en Onnen overgenomen. Trein 61030 rijdt op dinsdag, woensdag en vrijdag in de nacht van de Kijfhoek naar Onnen. Op zondagmiddag rijdt trein 61030 eveneens. Het vertrek van de Kijfhoek is om 12.54 en aankomst in Onnen is om 17.42. Trein 61300 rijdt van maandag tot en met vrijdag in de avond. Op zaterdag rijdt een zesde trein. Met ingang van juni 2011 vervalt de derde slag tussen Kijfhoek en Sloe. De twee overgebleven treinen zijn genoeg om het vervoer te kunnen verwerken.

Vanaf 1 januari 2012 worden de dolimetreinen gereden door ACTS in plaats van DB Schenker.

In het jaar 2013 worden de locomotieven ingezet voor de Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Tussen Kijfhoek en Sloe worden twee slagen gereden, waarbij de tweede slag wel eens wil uitvallen. Vanuit Onnen wordt elke werkdag een set containers meegegeven met de aan- en afvoertrein van de Kijfhoek. Deze containers zijn afkomstig uit Veendam. Ook staaltreinen tussen Beverwijk en Kijfhoek behoren tot het programma. Vanuit Beverwijk rijdt een locomotief naar Maastricht met de kalktrein naar Hermalle. In Sittard vindt dan een locomotiefwissel plaats. Twee locomotieven uit de serie 6505 - 6520 nemen hier de trein over. Vanuit Almelo rijdt een locomotief een trein met lege Res'en, welke in Almelo gelost worden van hun draadstaalrollen. De lege wagons worden in de Waalhaven opnieuw beladen. Vanaf 9 september 2013 rijdt een locomotief tussen Beverwijk en Amsterdam Westhaven met een trein met staalplakken op zes-assige platte wagens Rmms. Dit vervoer eindigt op .

In het jaar 2014 zal een locomotief ingezet gaan worden voor de nieuwe containershuttle van Herik Cargo naar Milaan. Deze vertrekt vanaf de Houtrakpolder (Ter Haak-terminal) naar Venlo. Op 3 maart 2014 was het eerste vertrek zijn van deze trein. In Venlo neemt een locomotief BR 185 van Duitse tak van DB Schenker de trein over. De trein gaat drie keer per week rijden en zal er 21 uur over gaan doen. De eerste maanden van deze trein rijdt deze zeer slecht beladen. Op 27 april 2014 rijdt de trein (tijdelijk) alweer voor het laatst. Het standaardpakket van de locomotieven blijf het rijden van Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Vanuit Onnen wordt drie keer per week (maandag, woensdag en vrijdag naar Onnen) een set containers meegegeven met de aan- en afvoertrein van de Kijfhoek. Deze containers zijn afkomstig uit Veendam. Af en toe rijden met aan- en afvoertreinen naar/van Veendam wagons Tdrrs mee voor het vervoer van dead-burned magnesium. De aan- en afvoertrein rijdt voor het eerst planmatig via de Hanzelijn. De Unit Cargotreinen tussen Kijfhoek en Sloe bevatten veelal schuifwandwagens voor papiervervoer en ketelwagons. Trein 61071 van Kijfhoek naar Sloe heeft planmatig een locomotief BR 189 in opzending. Ook staaltreinen tussen Beverwijk en Kijfhoek behoren tot het programma. Vanuit Beverwijk rijdt een locomotief zes keer per week naar Sittard met de kalktrein naar Hermalle. Van deze trein is het treingewicht verhoogt tot 3.000 ton. Op deze manier kunnen ook beladen staalwagons mee genomen worden. In het autovervoer is een locomotief onderweg van Venlo naar de Sloehaven op donderdag en leeg terug op zaterdag. Met deze trein worden Fords vervoerd vanuit Tychy in Polen. Vanaf 1 juli 2014 wijzigt de bestemming van de treinen 63084/63804. De treinen rijden vanuit de Rail Terminal Chemelot tot Moerdijk in plaats van Waalhaven Zuid. Het gaat dan twee keer per week rijden. Een locomotief rijdt deze trein tussen Sittard en Lage Zwaluwe. Om een effectieve omloop te krijgen, rijdt een locomotief ook de wagenladingtreinen 62002 en 62005 tussen Lage Zwaluwe en Kijfhoek. Op 18 december 2014 rijdt deze trein alweer voor het laatst.

Het begin van 2015 wijkt amper af ten opzichte van 2014 voor de zeven locomotieven. De locomotieven worden ingezet voor de Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Tussen Kijfhoek en Sloe rijden twee slagen. Uit Almelo rijdt op maandag een locomotief een trein met lege Res'en, welke in Almelo gelost worden van hun draadstaalrollen. De lege wagons worden in de Waalhaven opnieuw beladen. Onregelmatig worden met deze trein ook vlechtmatten of rollen draadstaal afgevoerd uit Almelo. De locomotief voor deze trein rijdt los vanuit Kijfhoek naar Almelo. Tussen Venlo en Sloe rijdt een locomotief keer per week een trein beladen met Fords voor Engeland, welke afkomstig zijn uit Dillingen. Tussen Beverwijk en de Kijfhoek rijdt dagelijks een locomotief een slag met staaltreinen. Vanuit Beverwijk rijdt enkele keren per week een lege kalktrein naar Sittard, terwijl de beladen kalktrein de andere kant op rijdt. In februari 2015 worden de Unit Cargo-treinen 61030 en 61300 tussen Kijfhoek en Onnen een stuk korter door het niet meer rijden van het containergedeelte uit Veendam. Met ingang van 12 juni 2015 rijden de treinen Unit Cargo-treinen 61030 en 61300 tussen Kijfhoek en Onnen niet meer met een 1600, maar met een of twee locomotieven serie 6400. Vanaf 6 september 2015 zijn de treinen 61802/61080 tussen Geleen en Kijfhoek opgeheven. De lading gaat mee met de treinen 61816/61186. Hierdoor rijdt er op deze verbinding nog maar een slag. De locomotieven rijden deze treinen tussen Sittard en Kijfhoek. Deze trein vervoerd ketelwagens van DSM, OCI en Sabic. Een groot deel hiervan gaat uiteindelijk naar de Botlek. Daarnaast worden met deze trein ook staalprofielen voor ArcelorMittal in Born en een ketelwagen voor Lawter in Maastricht Beatrixhaven vervoerd.

Met ingang van 1 januari 2016 veranderd de naam van DB Schenker Rail Nederland naar DB Cargo. Het begin van 2016 wijkt amper af ten opzichte van 2015 voor de zes locomotieven. De locomotieven worden ingezet voor de Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Tussen Kijfhoek en Sloe rijden twee slagen. Uit Almelo rijdt op maandag een locomotief een trein met lege Res'en, welke in Almelo gelost worden van hun draadstaalrollen. De lege wagons worden in de Waalhaven opnieuw beladen. Onregelmatig worden met deze trein ook vlechtmatten of rollen draadstaal afgevoerd uit Almelo. De locomotief voor deze trein rijdt los vanuit Kijfhoek naar Almelo. Tussen Beverwijk en de Kijfhoek rijdt dagelijks een locomotief een slag met staaltreinen. Van RRF worden de dolimetreinen overgenomen tussen Veendam en Hermalle per 1 januari 2016. Een locomotief rijdt de trein tussen Onnen en Sittard. Een diesellocomotief serie 6400 met ATB-NG rijdt tussen Veendam en Onnen. Twee locomotieven uit de serie 6502 - 6520 rijden de treinen tussen Sittard en Luik Kinkempois. De volle treinen rijden op dinsdag, donderdag en zaterdag. De lege treinen rijden op maandag, woensdag en vrijdag. In Veendam gaat vanaf medio december 2015 een keer in de week een containertrein rijden via Bad Bentheim naar Zwitserland. De trein komt op zondag aan in Veendam en vertrekt maandag naar Bad Bentheim. Deze trein vervoerd vervuilde grond in gele containers van Bauer. In Onnen maakt de 6400 met ATB NG plaats voor een elektrische locomotief van de serie 1600. Na een paar weken wordt de trein echter al gereden door een class 66 van Rheincargo. Een dienst die de locomotieven kwijt zijn geraakt in 2016, is het rijden van de Ford treinen van Sloe naar Venlo. Deze treinen worden gereden door een locomotief Baureihe 189. Nieuw is het rijden sinds januari 2016 van drie keer per week van een trein styreen. Twee treinen zijn afkomstig van TTR in de Botlek. De derde komt uit het Belgische Hemiksem. De treinen gaan vanaf de Kijfhoek naar Bad Bentheim. Een deel van deze treinen rijdt met een locomotief serie 1600. De andere treinen met een locomotief Baureihe 189. Vanaf 16 april 2016 rijdt trein 61601 niet meer van Beverwijk Hoogovens naar de Kijfhoek. Door werkzaamheden aan het Duitse gedeelte van de Betuweroute is er minder capaciteit beschikbaar. De trein wordt door en locomotief Baureihe 189 naar Bad Bentheim gebracht. De 1600 blijft wel rijden, maar als losse locomotief van Beverwijk naar de Kijfhoek. Vanaf de Kijfhoek rijdt de locomotief twee keer per dag met lege staalwagens naar Beverwijk. Vanwege werkzaamheden bij het station van Utrecht Centraal rijden de dolimetreinen om via Dordrecht van tot 2016. Begin juni 2016 is er een vroege, derde Unit Cargo trein ingelegd tussen Sloe en Kijfhoek. Deze treinen worden gereden door een locomotief van de serie 1600 of Baureihe 189. In november 2016 daalt de frequentie van de styreentreinen uit Hemiksem en uit de Botlek. Er rijden vanaf dat moment nog maar enkele treinen per maand. Vanaf begin december 2016 rijdt er drie keer in de week een trein met staalplakken van Tata Steel in Beverwijk naar Salzgitter. Deze trein wordt tussen Beverwijk en de Kijfhoek getrokken door een locomotief van de serie 1600. Via de Betuweroute en achter een locomotief van de Baureihe 189 gaat de trein door naar Duitsland.

In 2017 zijn de vijf locomotieven nog steeds hard nodig voor DB Cargo. Zij worden ingezet voor de Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Tussen Kijfhoek en Sloe rijden drie slagen, waarvan er een rijdt met een locomotief van de Baureihe 189. Tussen Beverwijk en de Kijfhoek rijdt dagelijks een locomotief een slag met staaltreinen. Voor de dolimetreinen rijdt een locomotief drie keer in de week tussen Onnen en Sittard. Tussen Beverwijk en Sittard rijden de locomotieven zes keer per week met kalktreinen. Voor de doorvoer van de kalk- en dolimetreinen naar België worden locomotieven van de serie 6400 ingezet.

In 2018 zijn de vijf locomotieven van DB Cargo dagelijks onderweg met Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Tussen Kijfhoek en Sloe rijden drie slagen, waarvan er een rijdt met een locomotief van de Baureihe 189. Tussen Beverwijk en de Kijfhoek rijdt dagelijks een locomotief een slag met staaltreinen. Voor de dolimetreinen rijdt een locomotief vier keer in de week tussen Onnen en Sittard. De locomotief die op dinsdag en donderdag de dolimetrein naar Onnen heeft gereden, rijdt aan het begin van de avond met de afvoertrein 61300 uit Onnen, met wagens uit Roodeschool en Delfzijl, naar de Kijfhoek. De route voert via de Hanzelijn, Diemen, Breukelen en Gouda. Na aankomst op de Kijfhoek keert de locomotief met trein 61030 terug naar Onnen, waarbij via de Veluwe wordt gereden. De trein komt rond 3.00 aan in Onnen. De andere dagen rijdt de trein met een locomotief van de serie 6400. Tussen Beverwijk en Sittard rijden de locomotieven zes keer per week met kalktreinen. Zo nodig worden staalwagens aan deze trein toegevoegd. Voor de doorvoer van de kalk- en dolimetreinen naar België worden locomotieven van de serie 6400 ingezet. De locomotieven worden sporadisch ingezet voor treinen met styreen naar bad Bentheim.

In 2019 zijn de vijf (1604, 1611, 1614, 1615 en 1616) locomotieven van DB Cargo dagelijks onderweg met Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Amsterdam, Onnen, Sloe en Sittard. Tussen Kijfhoek en Sloe rijden drie slagen, waarvan er een rijdt met een locomotief van de Baureihe 189. Tussen Beverwijk en de Kijfhoek rijdt dagelijks een locomotief een slag met staaltreinen. Tussen Beverwijk en Sittard rijden de locomotieven zes keer per week met kalktreinen. Voor de doorvoer van de kalktreinen naar België worden locomotieven van de serie 6400 ingezet. De dolimetreinen worden per 1 januari 2019 gereden door Lineas. In januari 2019 wordt de 1614 met een defect aan de kant gezet. In mei 2019 neemt de serie 6400 de Unit Cargo treinen 61300/61030 tussen Onnen en Kijfhoek over van de serie 1600. Op 1 december 2019 is ook de 1616 met een defect aan de kant gezet, zodat er nog drie locomotieven, de 1604, 1611 en 1615, resteren.

In 2020 zijn de drie (1604, 1611 en 1615) locomotieven van DB Cargo dagelijks onderweg met Unit Cargo-treinen vanuit de Kijfhoek naar Sloe. Het zal het laatste jaar zijn de locomotieven worden ingezet door DB Cargo. Door locomotieven van de serie 6400 zijn de Unit Cargo treinen 61186/61816 van en naar Sittard overgenomen. Tussen Kijfhoek en Sloe rijden drie slagen, waarvan er een rijdt met een locomotief van de Baureihe 189. Tussen Beverwijk en de Kijfhoek rijdt dagelijks een locomotief een slag met staaltreinen. Tussen Beverwijk en Sittard rijden de locomotieven zes keer per week met kalktreinen. Voor de doorvoer van de kalktreinen naar België worden locomotieven van de serie 6400 ingezet. Als gevolg van een ernstig defect wordt de 1604 in januari 2020 aan de kant gezet. De locomotief strandt op 9 januari 2020 met trein 61601 uit Beverwijk naar de Kijfhoek ter hoogte van Voorschoten. De trein werd door twee locomotieven van de Baureihe 186 afgesleept naar de Kijfhoek. Als vervanger wordt de 1616 weer gereactiveerd voor inzet van een aantal weken. Medio maart 2020 komt de 1616 weer op de baan. De 1611 rijdt de laatste treinen op 2 april 2020. Het zijn de treinen 61071 van de Kijfhoek naar Sloe en de 61702 terug naar de Kijfhoek. Op 3 april 2020 hebben de 1615 en 1616 hun laatste treinen gereden. De 1616 rijdt op deze dag de treinen 61071 van de Kijfhoek naar Sloe, als losse loc terug naar de Kijfhoek als trein 61702 zonder wagens. In de avond en nacht rijdt de locomotief trein 61063 van de Kijfhoek naar Amsterdam Westhaven. Als laatste trein rijdt deze locomotief trein 61600 van Amsterdam Westhaven naar de Kijfhoek, echter wel in opzending achter de 189 068 en 189 073. De 1615 rijdt de lege kalktrein 47613 van Beverwijk naar Sittard en neemt op de terugweg de beladen kalktrein 47612 mee naar Beverwijk. Dit is de laatste trein gereden door een 1600 van DB Cargo. Op 4 april 2020 rijdt de locomotief los van Beverwijk naar de Kijfhoek als trein 92692. Na aankomst van de 1615 op de Kijfhoek worden de drie locomotieven door de 6433 naar Shunter in de Waalhaven gesleept. Een gepland afscheid is niet door gegaan als gevolg van de Covid-19 pandemie. De locomotieven worden op het opstelspoor van DB Cargo geparkeerd in afwachting van een koper.


Inzet bij ACTS

Als vervanging van de oudere locomotieven serie 1250 en Class 58 zijn op 17 december 2008 een tiental locomotieven door Railion aan RailMotion verkocht. RailMotion verhuurt op haar beurt de locomotieven aan ACTS. Voor de verkoopperiode zijn enkele Railion 1600'en verhuurd geweest aan ACTS, waaronder de 1601. Deze werd vanaf 21 april 2008 ingezet bij ACTS. Ook de 1612 en 1613 zijn tijdelijk bij ACTS in dienst geweest. Nadat duidelijk werd welke locomotieven overgenomen zouden worden, zijn deze vanaf augustus 2008 al door ACTS ingezet. Er zijn dan 4 locomotieven in dienst; 6 stuks wachten nog op mogelijke her-activatie. De locomotieven behouden hun gele kleur. De 1621 is als gevolg van schade twee keer tijdelijk aan de kant gezet. Per 1 februari 2011 is de naam ACTS gewijzigd naar Husa Transportation. Locomotief 1621 heeft een bescheiden sticker op de flanken gekregen, terwijl de 1609 op 29 januari 2011 gepresenteerd werd in de nieuwe kleurstelling oranje-blauw. De 1606 kwam op 21 februari 2011 in de oranje-blauwe kleurstelling op de baan, nadat de locomotief bij Shunter Waalhaven bestickerd was. Op 26 februari 2011 werd de 1619 afgeleverd in de nieuwe kleurstelling Op 6 maart 2011 tenslotte kwam de laatste locomotief in de oranje-blauwe kleurstelling op de baan, de 1621. De 1610 is doorverkocht aan Shunter ten behoeve van het plukken van onderdelen voor de nog resterende locomotieven die bij Shunter in onderhoud zijn. In juli 2012 is de locomotief afgevoerd naar een sloper.

Inzet

De locomotieven worden voornamelijk ingezet voor de containertreinen tussen Rotterdam en Leeuwarden/Veendam. Incidenteel worden de locomotieven ook ingezet voor ander vervoer van ACTS. Per 28 maart 2011 wordt de frequentie van en naar Veendam terug gebracht van zes naar drie slagen per week. Met ingang van juni 2011 zijn de containertreinen van en naar Leeuwarden opgeheven. De locomotieven worden nadien gebruikt voor het rijden van steenslagtreinen naar Schwarzkollm vanuit Roosendaal/Amsterdam. Zij lossen hiermee een locomotief BR 189 af, welke voor doorgaande containerdiensten worden ingezet. Daarnaast waren zij te zien voor afvaltreinen vanuit Haanrade vanaf Maastricht naar Wijster. Nadat HTRS de afvaltreinen kwijt raakte aan Locon in 2012, worden de locomotieven nauwelijks ingezet. Een nieuw inzetgebied werd gevonden voor de inzet van de dolimetreinen, welke vanaf 1 januari 2012 zijn overgenomen van DB Schenker. Van Veendam tot aan Sittard rijdt een 1600 samen met een Class 66-locomotief. Per 1 januari 2013 verliest Husa de containertreinen naar Veendam aan DB Schenker. In maart 2013 werd ook afscheid genomen van de steenslagtreinen uit Schwarzkollm en de dwarsliggertreinen uit Mollenhagen. In december 2013 maakt HTRS bekend dat het per 1 maart 2014 stopt met het rijden van treinen. Het werkpakket zal verdeeld worden over andere vervoerders. Een deel van de 1600'en gaat ook over naar een nieuwe eigenaar. De dolimetrein zal door RRF gereden gaan worden. Hiervoor zijn de 1606 en 1609 overgenomen. De 1619 en 1621 worden voorlopig terzijde gesteld. Ook de andere locomotieven (1607, 1608, 1617, 1618 en 1620) zijn door RailMotion te koop gezet. Op 24 oktober 2014 zijn de locomotieven 1607, 1608, 1617, 1618 en 1620 van de Waalhaven en de 1619 en 1621 van de Kijfhoek overgebracht naar Amersfoort door G 1206 1601 van Locon. De locomotieven moesten weg van de Waalhaven. Het beheer van de locomotieven is ondergebracht bij Jacko Fijn Techniek in Oldebroek. Zij zorgen ook voor het onderhoud van de Locon 9900'en. Op 28 oktober 2014 zijn de locomotieven naar Crailoo overgebracht door de Strukton G 1206 303002. Hier zullen de locomotieven geïnspecteerd worden. Na deze inspectie zal duidelijk worden wat er met deze locomotieven gaat gebeuren. De locomotieven zijn nog steeds eigendom van Husa. In november 2014 wordt bekend dat EETC interesse heeft om de locomotieven 1619 en 1621 over te nemen. De locomotieven zijn dan ook verkocht. Locomotief 1618 is in 2015 eveneens verkocht aan EETC. De locomotieven 1607, 1608, 1617 en 1620 zijn door Jacko Fijn ontdaan van bruikbare onderdelen en in maart 2015 naar sloper Riwald in Almelo overgebracht. Enkele weken later zijn de locomotieven gesloopt.

HTRS 1621 in Rotterdam
ACTS-nummer NS-nummer Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
1606 1606 18 augustus 2008 21 februari 2011 31 januari 2014
1607 1607 17 december 2008 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1608 1608 17 december 2008 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1609 1609 11 augustus 2008 29 januari 2011 31 januari 2014
1610 1610 17 december 2008 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1617 1617 17 december 2008 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1618 1618 17 december 2008 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1619 1619 11 augustus 2008 26 februari 2011 1 februari 2014
1620 1620 17 december 2008 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1621 1621 25 augustus 2008 6 maart 2011 1 februari 2014


Inzet bij Locon

Op 24 juni 2011 werd bekend dat goederenvervoerder Locon de 1827 en 1834 heeft gekocht. Op 25 juni 2011 zijn de locomotieven overgebracht van de Dijksgracht naar de Watergraafsmeer. Op 27 juni 2011 werden de locomotieven overgebracht naar de Kijfhoek. Locon zal er afvaltreinen mee gaan rijden, welke overgenomen zijn van HTRS. De elektrische locomotieven zullen de treinen vanuit Apeldoorn en Maastricht naar Wijster gaan rijden. Op 5 juli 2011 werd de 1834 door Shunter Waalhaven afgeleverd als Locon 9902. De locomotief heeft de gele huisstijl behouden, maar is ontdaan van NS-logo's en het stadswapen van Lelystad. De plaats van het voormalige locomotiefnummer is vervangen door de naam Locon en op de plaats van het voormalige stadswapen staat het locomotiefnummer. Op 20 juli 2011 werd de 9901 (ex-1827) afgeleverd. Op 20 oktober 2011 worden de 1831 en 1836 uit de rij terzijde gestelde locomotieven gehaald en op 7 november 2011 wordt bekend dat de locomotieven door Locon zijn aangekocht. Deze locomotieven moeten nog onderhoud gaan krijgen en zullen waarschijnlijk in een oranje-witte uitvoering worden gebracht. Als eerste werd de 1831 op 18 november 2011 naar Shunter in de Rotterdamse Waalhaven overgebracht. Op 24 januari 2012 is de 9904 (ex-1831) in deze kleuren afgeleverd. Vanwege technische problemen duurde het tot februari 2013 voordat de locomotief daadwerkelijk ingezet werd. De 9905 (ex-1836) is op 30 januari 2012 in het oranje-wit afgeleverd, nadat deze op 17 januari 2012 naar Shunter was gebracht. Ook de 9901 en 9902 zullen in deze kleuren gebracht gaan worden. De 9902 werd in april 2012 oranje afgeleverd. Ook in april 2012 werd de 9901 ontdaan van de Locon-kenmerken en behield alleen zijn NVR-nummer. Sindsdien gaat de locomotief relatief anoniem door het leven. De 9901 is op 14 februari 2014 voorzien van een bescheiden Locon-sticker. Pas op 23 februari 2015 wordt de locomotief afgeleverd in de oranje Locon-huisstijl. Op 13 februari 2013 worden de 1828, 1833 en 1837 van de Dijksgracht gehaald en overgebracht naar Amersfoort door de G 1206 303001 van Strukton. Zij zijn reeds twee weken eerder al klaar gezet voor transport. Twee van de drie locomotieven zullen door Locon ingezet gaan worden en oranje geschilderd gaan worden. De locomotieven worden aansluitend op de al aanwezige locomotieven genummerd gaan worden. De derde locomotief zal gebruikt gaan worden als onderdelenleverancier voor de overige locomotieven. Op 22 april 2013 is men begonnen met het schuren van de 1828. In mei zal de voormalige 1828 in het oranje worden afgeleverd als 9906. De 1833 blijft voorlopig geel en zal gebruikt gaan worden voor het leveren van onderdelen. Op 2 juni 2013 werd de locomotief in een containertrein opgezonden naar Coevorden vanuit Amersfoort. De locomotief zal in de werkplaats van de Bentheimer Eisenbahn van onderdelen ontdaan worden. De 1837 zal in september 2013 weer voorzien worden van de afgenomen onderdelen en gereed worden gemaakt om in dienst te komen. Uiteindelijk komt de locomotief op 1 november 2013 in dienst met het nummer 9903. Eind januari 2014 wordt bekend dat Locon nog eens drie locomotieven heeft overgenomen. Het zijn de 1824, 1830 en 1829. De door Locon gehuurde Strukton G 1206 303001 bracht op 18 februari 2014 de drie locomotieven vanaf de Dijksgracht naar Amersfoort. Op de Dijksgracht zijn de drie locomotieven al voorzien van een klein Locon-logo. Twee van de locomotieven zullen in de loop van het voorjaar van 2014 weer in dienst komen. De derde locomotief (1824) zal dienen als onderdelenleverancier. Op 3 april 2014 is de 1830 bestickerd en genummerd als 9908. De locomotief heeft zijn stadswapen van Zwolle behouden. De locomotief heeft op 8 april 2014 zijn eerste proefrit gereden en komt op 14 april 2014 in dienst. Op 7 juni 2014 is de locomotief officieel gepresenteerd in Zwolle, waarbij het stadswapen werd onthuld. De 1829 is in juni 2014 al geschilderd en rijvaardig gemaakt, maar door vochtproblemen in de tractiemotoren is de locomotief nog niet in dienst gesteld. Op 10 juli 2015 wordt de locomotief gezien met het nummer 9909. In oktober 2015 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de locomotief en rijdt de locomotief enkele meters op het terrein van Amersfoort Goederen. Vervolgens gaat de locomotief naar Apeldoorn en blijft daar maanden staan. Eind april 2016 wordt de locomotief uiteindelijk in dienst gesteld. De locomotief mag door de lange tijd van stilstand de eerste paar dagen geen zware treinen trekken en rijdt de vuiltreinen tussen Apeldoorn en Wijster. De eerste commerciële inzet is op 11 mei 2016. Op 6 juni 2017 is de 9901 verkocht aan Railexperts. Op 14 juli 2017 is Locon Benelux B.V. failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. De locomotieven worden in Amersfoort verzameld en komen daarvoor uit onder andere Coevorden en Apeldoorn. Op 14 juli 2017 zijn de in Apeldoorn verblijvende 9902 en 9908 opgehaald door de 9901 van RailExperts. De 9903 is op 16 juli 2017 vanuit Bad Bentheim naar Amersfoort overgebracht. De 9904 is op 22 juli 2017 opgehaald in Beverwijk door de 9901. Vervolgens gaat de trein verder naar Roosendaal om daar de 9906 op te halen. In de Sloehaven wordt vervolgens de 9802 opgehaald. Na het ophalen van de 9802 gaan de locomotieven naar Amersfoort voor stalling. De locomotieven zijn op 28 augustus 2017 verkocht aan de Rail Innovaters Group. De pluklocomotieven 1824 en 1833 zijn door Jacko Fijn Techniek gekocht. Op 27 juni 2018 is pluklocomotief 1833 vanuit Nordhorn naar Jacko Fijn Techniek in Wezep overgebracht. De flink geplukte 1824 wordt in februari 2019 verkocht aan Strukton.

Inzet

Op 1 juli 2011 begint Locon te rijden met de vuiltreinen vanuit Apeldoorn en Maastricht/Haanrade naar Wijster. Het zijn de eerste treinen waarmee de locomotieven rijden. Vanuit Haanrade rijdt een diesellocomotief de wagons naar Maastricht, waar een elektrische locomotief de trein overneemt voor de rit naar Wijster.

In januari en februari 2012 rijdt Locon in totaal 15 containertreinen vanuit Almelo naar Rotterdam. De containers worden normaal per binnenvaartschip naar Rotterdam gebracht, maar door een defecte sluisdeur in Eefde en de bijhorende versperring werd naar het spoor uitgeweken. Vanaf het voorjaar van 2012 gaat Locon ook de afvaltreinen van Bergen op Zoom Kragge, Tilburg Industrie en Acht naar de vuilverbranding in Wijster rijden met elektrische locomotieven. Vanaf 1 juli 2011 rijden deze treinen met een diesellocomotief naar Wijster. In mei 2012 verkrijgt Locon het attest om besloten reizigersvervoer te rijden. Hiermee zijn de locomotieven ook te zien voor chartertreinen, zoals de treinen naar het Hongaarse Sziget festival. In oktober 2012 gaat een keer per week een trein rijden beladen met het model B-MAX van Ford naar de Sloehaven. Deze treinen zijn afkomstig uit Craiova in Roemenië. Na de lossing van de wagons gaan de lege wagons naar Amsterdam, waar zij beladen werden met Nissans voor Oostenrijk.

De locomotieven worden voornamelijk ingezet voor vuiltreinen uit Apeldoorn en uit Zuid-Nederland. Per 1 januari 2013 rijden de locomotieven met de cellulose treinen vanuit Dortmund naar Antwerpen in Nederland. Op de Kijfhoek wordt een tussenstop gemaakt. Ook rijden zij cellulosetreinen vanuit Osnabrück via Bad Bentheim naar de Sloehaven. In Duitsland rijdt de Bentheimer Eisenbahn deze trein. Daarnaast is Locon actief met het rijden van gezelschapstreinen. Als de E01 van de Bentheimer Eisenbahn niet beschikbaar is, dan valt een locomotief van Locon in voor het rijden van deze treinen. Vanaf 1 september 2013 worden de locomotieven ingezet voor de PCC-containershuttle van de Kijfhoek naar Bentheim. Deze containertreinen vertrekken vanaf de Waalhaven met een diesellocomotief. Het eindpunt van deze trein is het Poolse Kutno. Per 1 februari 2014 gaat dit vervoer over naar de Rurtalbahn. Op 31 december 2013 rijden de vuiltreinen uit Haanrade en Maastricht voor het laatst. Opdrachtgever Attero heeft besloten om het vervoer voortaan per vrachtauto te laten plaatsvinden.

Voor 2014 wordt daarom de opzet van de vuiltreinen verandert. Een 9900 gaat met een V100 vanuit Wijster naar Apeldoorn via Deventer en Zwolle. Nadat Apeldoorn bediend is door de V100, gaat deze met de resterende wagons verder naar Crailoo en Noordwijkerhout. De 9900 blijft in Apeldoorn of Amersfoort achter. De volle treinen leggen de omgekeerde route af. De tweede vuiltrein rijdt vanuit Wijster leeg naar Acht, waar de wagons voor Acht achterblijven. Vervolgens rijdt de trein naar Tilburg Goederen om wagons achter te laten. Het laatste deel gaat naar Roosendaal, waar een diesellocomotief het laatste deel naar Bergen op Zoom voor zijn rekening neemt. Terug gaat het in omgekeerde volgorde. Vanaf januari 2014 gaat Locon staaltreinen rijden vanuit Beverwijk naar Venlo en Neuss. De lege treinen worden met een 9900 naar Venlo gereden, terwijl de beladen treinen met een 9900 naar Kijfhoek gereden worden en dan met een BR 189 verder naar Venlo en Neuss. Per 1 april 2014 is het vervoer van Ford-treinen naar DB Schenker overgegaan. Van Husa wordt de cacaotrein van Amsterdam naar Berlijn overgenomen. Deze rijdt afwisselend met een 9900 of een BR 189. Sporadisch worden de locomotieven ook ingezet voor extra reizigerstreinen, zoals de Krokus Express. Vanaf april 2014 wordt onregelmatig een locomotief ingezet voor het vervoer van biobrandstoffen vanuit Oost-Europa naar de Rotterdamse havens. Deze komen bij Bad Bentheim de grens over. Voor de steenslagtreinen vanuit Schwarzkollm worden de locomotieven vanuit Bad Bentheim ingezet. Deze treinen worden ook afwisselend met een 9900 of een BR 189 gereden. In totaal zullen in 2014 zo'n 60 treinen rijden. Door het buiten dienst stellen van de ATB en de verplichting van ERTMS aan boord van de locomotief per 23 augustus 2014, is het niet meer mogelijk om met de locomotief in Emmerich te komen. Voor internationale treinen dient gebruik te worden gemaakt van de grensovergang van Bad Bentheim of Venlo. Per 1 september 2014 gaat drie keer per week een containertrein rijden tussen Rotterdam en Bad Bentheim in samenwerking met de Bentheimer Eisenbahn. In Rotterdam wordt deze trein behandeld op de Maasvlakte bij de ECT Delta Terminal en de CTT terminal in Pernis. In Bad Bentheim wordt de trein behandeld op de nieuwe containerterminal in Bentheim Nord. De locomotief die deze trein rijdt, rijdt ook de containertrein naar Coevorden, waarvan de frequentie terug wordt gebracht naar drie treinen in de week. Vanaf 8 september 2014 rijdt een 9900 een containertrein vanaf Amsterdam Houtrakpolder naar Rotterdam Waalhaven. Dit is een verlenging van de containertrein tussen Amsterdam en Berlijn, welke beladen is met cacao. Deze rijdt echter onregelmatig tussen beide steden. Tegelijkertijd is het ladingaanbod uitgebreid en rijdt de trein tussen Berlijn en Amsterdam niet meer leeg, maar is dan gevuld met beladen containers. Tussen de Kijfhoek en de Waalhaven/Maasvlakte rijdt een G 1206 de trein. Deze route is nodig omdat de wagons nodig zijn voor de containertrein naar Kehl/Straatsburg.

In het voorjaar van 2015 neemt Locon de stookolie treinen van DB Schenker over. Deze treinen rijden vanuit Bad Bentheim - Deventer en Nijmegen naar Oss, waar de trein wordt gelost bij de OOC (Osse Overslag Centrale). Dit vervoer wordt gereden in opdracht van LTE. Per 1 maart 2015 vervalt het afvalvervoer uit Brabant. Hiermee vervallen de bedieningen van Bergen op Zoom Kragge, Tilburg Industrie en Acht naar de vuilverbranding in Wijster. De afvaltreinen uit Noordwijkerhout, Crailoo en Apeldoorn blijven wel elke werkdag rijden. Locon rijdt drie keer per week een containertrein vanuit Rotterdam naar Bad Bentheim. Vanuit Beverwijk wordt drie keer per week een staaltrein naar Venlo gereden, in afwisseling met locomotieven van de Baureihe 189. Vanaf 28 mei 2015 gaat Locon twee keer per week (op dinsdag en donderdag) een containertrein rijden vanuit Oss via Deventer naar Bad Bentheim. De eindbestemming van deze trein is het Poolse Rzepin. Op donderdag en zaterdag keren de treinen terug. Na de eerste trein op 28 mei 2015 duurde het nog tot 1 juli 2015 voor de volgende trein vanuit Oss werd gereden. Vanaf augustus wordt deze trein vanuit Tilburg Industrie gereden in plaats van uit Oss. Dit vanwege het geluidsplafond in Oss, waarbij er in de nacht niet gerangeerd mag worden. De trein tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt in een groot deel van 2015 niet, vanwege een verminderd aanbod aan lading. In juli en augustus 2015 rijdt Locon enkele chartertreinen voor Railexperts. Vanaf 16 september 2015 rijdt Locon drie keer per week een containertrein tussen Wroclaw in Polen en de Holland Container Terminal in de Amsterdamse Houtrakpolder. De containers zijn bestemd voor doorvoer naar Engeland. Vanaf Bad Bentheim worden deze treinen met een locomotief serie 9900 gereden. In het Amsterdamse Havengebied wordt gebruik gemaakt van een diesellocomotief. In november 2015 verhuist de trein naar Moerdijk. Op 21 december 2015 rijdt de trein voor het laatst.

In 2016 rijdt Locon vijf keer per week de containertrein tussen Rotterdam en Bad Bentheim/Coevorden in samenwerking met de Bentheimer Eisenbahn. De treinen rijden een ronde van Maasvlakte West - Bentheim Nord - Coevorden Heege - Coevorden - Maasvlakte West. De trein rijdt op zondagmiddag en van woensdag tot en met zaterdag in de ochtend. Van de Maasvlakte naar Coevorden. In de middag rijdt de trein van Bentheim naar Coevorden. Op werkdagen gaat de trein in de avond van Coevorden naar Rotterdam. De elektrische locomotief wordt tussen Bentheim en Coevorden in opzending mee genomen achter een diesellocomotief van de Bentheimer Eisenbahn. Voor deze opzet zijn twee elektrische locomotieven nodig, de E01 en een 9900 van Locon. Op de Havenlijn verzorgt TrainSupport de tractie tussen de diverse terminals op de Maasvlakte en Pernis. Europoort wordt nauwelijks door de trein aangedaan. Drie keer per week rijdt een containertrein vanuit Tilburg Industrie naar Bad Bentheim en verder naar Rzepin. De afvaltreinen uit Noordwijkerhout, Crailoo en Apeldoorn rijden elke werkdag naar Wijster. De volle wagens worden in de middag van Noordwijkerhout naar Crailoo gereden door een V100. Hier worden de wagons van dit afvalbrengpunt opgepikt. De trein rijdt naar Apeldoorn waar de wagons worden opgehaald. Nadat deze wagons in de trein zijn gezet, gaat de hele trein achter een elektrische locomotief naar Wijster. De lege wagens gaan in de nacht vanaf Wijster achter een elektrische locomotief naar Apeldoorn (Via Zwolle Rangeerstation en Deventer Goederen). Hier neemt een diesellocomotief van de serie V100 de wagons voor Apeldoorn over. De elektrische locomotief wordt in Apeldoorn geparkeerd en nadat de V100 de wagons in Apeldoorn heeft gezet, gaat deze diesellocomotief met de resterende wagons naar Amersfoort. Hier wordt de trein gesplitst in een deel voor Crailoo en Noordwijkerhout. Als eerste worden de wagons naar Crailoo gebracht en vervolgens de wagons in Noordwijkerhout. Naast de goederentreinen, rijdt Locon in opdracht van Railexperts diverse chartertreinen. In de voorjaarsvakantie in februari 2016 rijden de locomotieven enkele treinen naar de sneeuw in opdracht van Railexperts. In augustus 2016 worden de treinen naar het muziekfestival Sziget gereden in Nederland. Vanaf 28 maart 2016 rijdt een wekelijkse trein tussen Tilburg industrieterrein en China. Een elektrische locomotief rijdt de trein tot aan Bad Bentheim, waar een locomotief van Locon Deutschland de trein overneemt. De trein met cacao uit de Houtrakpolder (Ter Haak terminal) naar Berlijn vervalt per 1 april 2016. Vanaf 20 juni 2016 gaan de treinen naar Rzepin en Malaszewicze over van Locon naar CapTrain. Op 30 juni 2016 rijden de afvaltreinen uit Noordwijkerhout voor het laatst. Op 1 juli 2016 eindigt het contract voor de afvoer van het huisvuil. Een nieuw contract voor Apeldoorn en Crailoo wordt er wel afgesloten. Dit vervoer gaat later op de ochtend en in het begin van de middag rijden. De trein rijdt elke twee werkdagen. De ene week is dit op maandag, woensdag en vrijdag. De andere week is dit op dinsdag en donderdag. De ombouw van de bestaande laadstations voor vrachtwagens is op deze plaatsen te duur. De eindbestemming van het afval is EVI in Coevorden. Door een diesellocomotief worden de wagons uit Apeldoorn en Crailoo naar Amersfoort gebracht, vanwaar een elektrische locomotief de trein via Zwolle naar Coevorden rijdt. Een locomotief van de Bentheimer Eisenbahn brengt de wagons vervolgens naar het Europark ter lossing op de volgende dag. Na dat de wagons gelost zijn, worden de wagons door de Bentheimer Eisenbahn naar Coevorden gedrukt. Hier neemt een 9900 de trein over en vertrekt om 18.38 of 19.08 uit Coevorden naar Amersfoort. Vanuit hier gaan de wagons weer achter een diesellocomotief naar Crailoo en Apeldoorn. Per 1 januari 2017 is de gecombineerde trein van de Bentheimer Eisenbahn en Locon tussen Bad Bentheim en Coevorden gescheiden. Er rijden 3 slagen naar Coevorden. In het havengebied rijdt TrainServices de treinen naar de Kijfhoek. Bad Bentheim wordt niet meer bediend vanuit het Rotterdamse havengebied. Deze terminal wordt nu bediend door de Bentheimer Eisenbahn vanuit Coevorden. In januari en februari 2017 worden enkele treinen met coils gereden vanaf Tata Steel in Beverwijk naar de HCT terminal in de Houtrakpolder via Uitgeest.


Nummer Locon Nummer NS Overgang Huisstijl geel Huisstijl oranje In dienst Uit dienst EVN / NVR
9901 1827 24 juni 2011 20 juli 2011 23 februari 2015 2011 5 juni 2017 91 84 1570 827-3 NL-LBL
9902 1834 24 juni 2011 5 juli 2011 1 april 2012 2011 14 juli 2017 91 84 1570 834-9 NL-LBL
9903 1837 13 februari 2013 n.v.t. 1 november 2013 2013 14 juli 2017 91 84 1570 837-2 NL-LBL
9904 1831 4 november 2011 n.v.t. 24 januari 2012 2013 14 juli 2017 91 84 1570 831-5 NL-LBL
9905 1836 4 november 2011 n.v.t. 30 januari 2012 2012 14 juli 2017 91 84 1570 836-5 NL-LBL
9906 1828 13 februari 2013 n.v.t. 31 mei 2013 2013 14 juli 2017 91 84 1570 828-1 NL-LBL
9907 1833 13 februari 2013 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 91 84 1570 833-1 NL-LBL
9908 1830 18 februari 2014 n.v.t. 3 april 2014 2014 14 juli 2017 91 84 1570 830-7 NL-LBL
9909 1829 18 februari 2014 n.v.t. 1 juni 2014 april 2016 14 juli 2017 91 84 1570 829-9 NL-LBL
9910 1824 18 februari 2014 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 91 84 1570 824-0 NL-LBL


Inzet bij Bentheimer Eisenbahn

De 1835 werd in oktober 2011 verkocht aan de Bentheimer Eisenbahn. De locomotief was voor die tijd al bekeken door de BE. Op 12 juli 2011 ging de locomotief van de Dijksgracht naar de Watergraafsmeer. Na de reiniging en bezichtiging van de locomotief, ging zij op 1 augustus weer terug naar de Dijksgracht. Op 19 oktober 2011 werd de locomotief naar Maastricht overgebracht, alwaar de locomotief in november 2011 onderhoud heeft gehad en zal in eerste instantie voor 3 maanden verhuurd worden. Bevalt de locomotief, dan zal aanschaf er van volgen. In december 2011 was de locomotief nog te Maastricht, na onderhoud gehad te hebben. De motoren kampten echter met defecten, zodat de feitelijke overdracht nog niet plaats had gevonden. In week 51 van 2011 is de locomotief overgebracht naar de werkplaats van de Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn. Het was de bedoeling om de locomotief eind januari, begin februari 2012 in te gaan zetten. ProRail stak daar echter een stokje voor. Het verbood namelijk om binnen te komen op het ongeëlektrificeerde spoor 5 te Coevorden. Een oplossing werd gevonden in het elektrificeren van dat spoor. De BE wil de locomotief graag inzetten voor het rijden van de containertreinen tussen Rotterdam en Coevorden. Op 13 maart 2012 was het dan zo ver, de eerste trein werd door de 1835 getrokken, nadat de locomotief daarvoor al een tijd op de Kijfhoek was gestationeerd. Na in Coevorden te zijn aangekomen, werd de locomotief weer naar Bad Bentheim gebracht. Op 24 april 2012 ging de locomotief achter de D25 van de Bentheimer Eisenbahn weer terug naar Coevorden. Medio september 2012 is de locomotief voorzien van logo's van de Bentheimer Eisenbahn en het nummer E01. Het nummer 1835 is ook nog te zien op de locomotief. Het stadswapen van Enschede is wel van de locomotief verwijderd. Op 13 november 2020 is de locomotief naar de Watergraafsmeer overgebracht. De logo's en nummers worden hier verwijderd. In november 2020 is de locomotief verkocht aan Train Charter Services.


Inzet

Per 1 oktober 2012 wordt de locomotief ingezet tussen de Rotterdamse Kijfhoek en Coevorden met de containertrein van terminals op de Maasvlakte, Europoort (P&O) en Waalhaven (RSC) naar Coevorden Heege. De trein rijdt vier keer in de week. Door RRF wordt de trein geplaatst op de diverse terminals. Met ingang van december 2013 is de route verlegd naar de Hanzelijn. Vanaf 1 september 2014 gaat de frequentie omlaag naar drie slagen in de week. Dit wordt veroorzaakt door het inleggen van de nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Bad Bentheim door de Bentheimer Eisenbahn en Locon. In Bad Bentheim wordt er aansluiting geboden op de treinen naar Malmö vanaf 28 januari 2015. Na enkele maanden komt dit vervoer stil te liggen. Op 27 november 2015 gaan er weer treinen rijden van Coevorden naar Malmö. In 2016 rijdt de Bentheimer Eisenbahn vijf keer per week de containertrein tussen Rotterdam en Bad Bentheim/Coevorden in samenwerking met Locon. De treinen rijden een ronde van Maasvlakte West - Bentheim Nord - Coevorden Heege - Coevorden - Maasvlakte West. De elektrische locomotief wordt tussen Bentheim en Coevorden in opzending mee genomen achter een diesellocomotief van de Bentheimer Eisenbahn. Voor deze opzet zijn twee elektrische locomotieven nodig. Op de Havenlijn verzorgt TrainSupport de tractie tussen de diverse terminals op de Maasvlakte en Pernis. Europoort wordt nauwelijks door de trein aangedaan. Per 1 januari 2017 is de gecombineerde trein van de Bentheimer Eisenbahn en Locon tussen Bad Bentheim en Coevorden gescheiden. Er rijden 3 slagen naar Coevorden. Vanaf september 2017 rijdt de trein nog maar twee keer in de week. Op maandag en donderdag wordt er in de ochtend naar Coevorden gereden. In de avond wordt teruggereden naar de Kijfhoek. Twee weken lang rijdt de E01 in augustus 2018 met grindtreinen en graantreinen naar Coevorden vanuit Bad Bentheim. Dit is nodig, omdat de eigen spoorlijn van de Bentheimer Eisenbahn in Duitsland buiten dienst is gesteld als gevolg van werkzaamheden. Met ingang van 9 december 2018 rijdt de trein drie keer in de week tussen Rotterdam en Coevorden. Vanuit Coevorden zal er op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend vertrokken gaan worden. Op woensdag, vrijdag en zondag rijdt de trein van Rotterdam naar Coevorden. De aankomst in Coevorden is op maandagochtend, donderdagochtend en zaterdagnacht. Aan het begin van mei 2019 is de locomotief gebruikt om de Dinner Train van Railpromo te rijden. Het rijdende restaurant rijdt rondom Alphen aan den Rijn, waarbij locomotieven van de serie 1700 niet zijn toegelaten op de spoorlijn tussen Woerden en Alphen aan den Rijn. Daarom wordt er gekozen voor twee locomotieven van de serie 1800. De andere locomotief is de 1828 van Rail Force One. Op 12 november 2020 rijdt de locomotief haar laatste rit voor de Bentheimer Eisenbahn. Het is trein 50420 van de Kijfhoek naar Coevorden. Op 13 november 2020 is de locomotief door een locomotief van Train Charter Services naar de Watergraafsmeer gesleept.

Nummer Bentheimer Eisenbahn Nummer NS Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
E01 1835 20 december 2011 september 2012 13 maart 2012 12 november 2020


Inzet bij HSL Logistik

Op 20 juni 2012 werd de 1832 vanaf de Dijksgracht opgehaald door de Shunter 203 101. Bij Amsterdam Muiderpoort raakte de locomotief echter defect en een tweede V100 moest komen. De 1832 werd vervolgens naar Shunter in de Waalhaven gebracht. Op 1 juli 2012 vond de officiële overdracht plaats aan HSL Logistik. Op 4 juli 2012 werd de locomotief door Shunter afgeleverd na een onderhoudsbeurt. De locomotief zal ingezet worden voor incidentele vervoeren. Op 13 juli 2012 vond de eerste rit plaats van Emmerich naar Kijfhoek met een lege ketelwagentrein. De locomotief was hierbij nog voorzien van NS-logo's, welke later verwijderd werden. Op 1 oktober 2012 werd de 1832 bij Shunter aan de 2e Rosestraat in Rotterdam Zuid gepresenteerd in een zwart-wit geblokt uiterlijk, met daarnaast de logo's van HSL Logistik & Railwork. De vlakken zijn beschikbaar voor bedrijven om daar hun naam op te zetten en worden op halfjaarbasis verhuurd. De 1823 was ook in beeld om bij HSL in dienst te komen. HSL zag hier echter van af vanwege de hoge prijs. De 1823 is vervolgens aan Shunter verkocht. In mei 2015 wordt bekend dat HSL Logistik de 1304 en 1315 van de Werkgroep 1501 overnemen om hun locomotiefpark te vergroten. Het overnemen van een 1800 bleek niet mogelijk omdat NS Reizigers de locomotieven niet aan een derde wilde verkopen. Op 12 april 2017 wordt het veiligheidscertificaat ingetrokken door ILenT omdat het bedrijf het veiligheidsbeheersysteem niet op orde heeft. Dit is niet compleet en voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Zo ontbreken er procedures en regelingen en zijn deze niet op elkaar afgestemd. Het veiligheidsbeheersysteem wordt in de praktijk ook niet toegepast. Dit levert gevaar op voor de veiligheid op het spoor. De 1832 is op deze dag onderweg van Amersfoort naar Bad Bentheim met een lege autotrein. Op 18 april 2017 wordt de 1832 overgebracht naar de Kijfhoek. De locomotief werd gesleept door de 1619 van CapTrain, welke onderweg was met een ketelwagentrein. Het vervoer wordt overgenomen door andere vervoerders. Met name CapTrain rijdt treinen voor HSL Logistik. RRF rijdt enkele treinen met biodiesel. Op 3 juli 2017 wordt er uitstel van betaling verleend aan het bedrijf. Dit wordt op 19 oktober 2017 omgezet in een faillissement. In december 2017 wordt bekend dat de 1832 is verkocht aan Rail Rolling Stock. Op 6 februari 2018 is de locomotief van de Kijfhoek naar Amersfoort overgebracht door de 1621 van CapTrain.

Inzet

Locomotief 1832 zal ingezet worden voor het zogenaamde spotvervoer. Dit is vervoer dat soms eenmalig rijdt of een korte periode. In eerste instantie gaat het om treinen met biobrandstoffen naar terminals in Rotterdam. Op 3 oktober 2012 rijdt de locomotief haar eerste rit in de nieuwe kleursteling. Vanaf mei 2013 is de locomotief bijna wekelijks onderweg met het rijden van treinen beladen met biodiesel en palmolie. Vanaf juli 2014 wordt onregelmatig naar Oss gereden met stookolie. Door het buiten dienst stellen van de ATB en de verplichting van ERTMS aan boord van de locomotief per 23 augustus 2014, is het niet meer mogelijk om met de locomotief in Emmerich te komen. Voor internationale treinen dient gebruik te worden gemaakt van de grensovergang van Bad Bentheim of Venlo. Vanaf 7 oktober 2014 rijdt de locomotief in opdracht van BLG Logistics wekelijks op dinsdag een trein met auto's van de types VW Up!, Skoda Citigo en Seat Mii van Bentheim naar importeur Pon in Leusden. Dit contract is overgenomen van DB Schenker. De beladen trein is afkomstig uit het Slovaakse Bratislava. Het laatste stuk naar Leusden wordt door Strukton uitgevoerd met een G 1206. Bij drukte wordt er tractie ingehuurd bij RRF, welke dan een van hun 4400'en ter beschikking stelt om ketelwagentreinen of autotreinen te rijden. Vanaf 24 november 2014 rijdt HSL Logistik een autotrein van BLG Logistics, welke beladen is met Ford Ka, naar de Sloehaven. Ook treinen met Hyundai's behoren tot het programma vanaf eind 2014. De auto's worden gemaakt in Poolse Nowości. De auto's zijn bestemd voor de Britse markt. De treinen kom bij Bad Bentheim de grens over. Een deel van de treinen rijdt naar Zeebrugge en wordt door RRF gereden door een 4400. De treinen worden in Roosendaal overgenomen door een Class 66 van Railtraxx voor het rijden door België. In maart 2015 wordt een contract verworven voor het rijden naar de Botlek voor C.RO Voor het vervoer over de Havenlijn wordt RRF ingeschakeld. Op 2 juli 2015 rijdt HSL voor het eerst een trein met stookolie naar Oss. Op 23 juli 2015 rijdt de 1832 voor het eerst een containertrein, welke afkomstig is uit China. In Bad Bentheim is de trein overgenomen van PKP Cargo en wordt de trein naar de Kijfhoek gebracht. RRF nam hier de trein over naar het Rail Service Center in de Waalhaven. Gasketeltreinen voor Vopak in de Sloehaven worden sinds door HSL Logistik gereden. In de zomer van 2015 worden treinen van het NWB In Amsterdam afgevoerd met ethanol naar het Duitse Zörbig. Vanaf december 2015 rijdt de 1832 de transporten met Noorse treinstellen BM73 tussen Haarlem en Bad Bentheim. Op 11 december 2015 wordt de NSB 73-03 van Bad Bentheim naar Haarlem gesleept. Op 21 december 2015 wordt de NSB 73-08 van Haarlem naar Bad Bentheim gebracht. Door het defect raken van de 1304 wordt de inzet van de 1832 verhoogt. De locomotief is onderweg met ketelwagentreinen met biodiesel en ethylbenzeen tussen Bad Bentheim en IJsselmonde. De ketelwagens gaan naar Vopak in Vlaardingen of de Botlek Tank Terminal. Ook de autotreinen naar Pon in Leusden staan op het programma. Bij gebrek aan tractie worden bij andere vervoerders locomotieven gehuurd. In de herfst van 2016 is de locomotief tijdelijk niet beschikbaar vanwege te dunne assen. Na een onderhoudsbeurt en het wisselen van wielassen komt de locomotief in december 2016 weer op het spoor. Tot die tijd wordt er tractie bij andere bedrijven ingehuurd, zoals Locon en Shunter Tractie. Vanaf februari 2017 rijdt HSL Logistik op maandag een trein met platte wagens, beladen met Volkswagen Crafters er op.


Nummer HSL Nummer NS Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
1832 1832 1 juli 2012 1 oktober 2012 13 juli 2012 12 april 2017


Inzet bij RRF

Op 1 februari 2014 stopt HTRS met het rijden van treinen. Een deel van het vervoer van HTRS wordt overgenomen door RRF (Rotterdam Rail Feeding). Zij nemen hierbij ook een deel van het locomotiefpark van HTRS over. Als eerste is de 1606 bestickerd en vernummerd in 4401. Op 7 februari 2014 wordt de locomotief gepresenteerd bij Shunter in de Waalhaven. Met deze locomotieven zal RRF drie keer per week de dolimetreinen vanuit Onnen naar Sittard rijden. De 1609 reed tot 6 februari 2014 in HTRS-kleuren voor RRF. De locomotief werd daarna naar Shunter in de Waalhaven overgebracht om in de RRF-kleuren te worden geschilderd. Op 28 mei 2021 zijn beide locomotieven voorzien van een sticker met de tekst "1981 (NS-logo) - 2021 (RRF-logo) 40 jaar trouwe dienst".


Vanaf begin augustus 2014 wordt de afvaltreinen vanuit Haarlem naar de Houtrakpolder elektrisch gereden. Het treingewicht van deze trein is te hoog voor de V100 die deze trein eerder reed en dan met name de helling van de Velsertunnel. De V100 is nog wel nodig voor het rijden tussen Haarlem en het afvalstation en van de Westhaven naar de Houtrakpolder. Na een paar maanden vervalt de inzet van een elektrische locomotief voor deze treinen. Door HSL Logistik wordt RRF ingeschakeld voor het rijden van autotreinen bij gebrek aan eigen tractiemiddelen. Hiervoor wordt in principe de 4401 ingezet. Vanaf maart 2015 rijdt RRF een trein met auto's van Bad Bentheim naar Roosendaal. Hier neemt een Class 66 van Railtraxx de trein over voor doorvoer naar Zeebrugge. Met ingang van 1 januari 2016 verliest RRF het rijden van de dolimetreinen aan DB Cargo. Vanaf dat moment zijn de locomotieven 4401 en 4402 overbodig. Per 8 januari 2016 is de 4401 tijdelijk verhuurd aan CapTrain om het te kort aan locomotieven op te vangen. Ook de 4402 wordt regelmatig verhuurd en wel aan HSL Logistik, dat door het uitvallen van de 1304 een tekort aan locomotieven heeft. In mei 2016 wordt de 4401 gebruikt voor het overbrengen van een Noors treinstel BM73. Begin januari 2017 is na een jaar de huur van de 4401 door CapTrain beëindigd. Vanaf dat moment worden de beide locomotieven onregelmatig ingezet met voornamelijk ketelwagentreinen vanaf Kijfhoek/IJsselmonde naar Bad Bentheim. Vanaf februari 2019 rijdt een locomotief een enkele keer de autotrein uit Sloe naar Venlo, waarbij een V100 mee in opzending liep. De V100 trok de trein verder naar Vierssen. In de loop van 2020 komen de locomotieven zo goed als stil te staan, als gevolg van ingezakt vervoer. Vanaf juli 2020 trekt het vervoer weer aan, waarbij de locomotieven te zien zijn voor keteltreinen tussen Kijfhoek en Bad Bentheim. In juni 2021 rijden de locomotieven enkele graantreinen tussen Oss en Bad Bentheim.


Nummer RRF Nummer HTRS Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
4401 1606 1 februari 2014 7 februari 2014 1 februari 2014
4402 1609 1 februari 2014 15 februari 2014 1 februari 2014


Inzet bij EETC

In november 2014 wordt bekend dat EETC interesse heeft in het overnemen van twee locomotieven. Dit zullen de 1619 en 1621 gaan worden van HTRS. In december 2014 wordt de koop beklonken. In de daarop volgende maanden worden de locomotieven technisch na gekeken. In februari 2015 zullen de locomotieven geschilderd gaan worden en in dienst worden gesteld om de wintersporttreinen te rijden. Met het in dienst komen van de 1600'en zal de reserve verhoogd gaan worden. In januari 2015 neemt EETC ook locomotief 1618 over van RailMotion. De voormalige pluklocomotief van Railion en RailMotion zal gecompleteerd gaan worden en voor het eerst sinds 2000 weer in dienst komen. Op 14 februari 2015 wordt de 1621 vanaf Crailoo naar Amersfoort gesleept door de V100 203 163 van Locon. In de avonduren wordt de 1621 door de EETC 1251 van Amersfoort naar de Watergraafsmeer gesleept. Hier zal de locomotief in de folie van EETC worden beplakt. Dit gebeurt op 17 februari 2015. De locomotief is in de roodbruine kleur van EETC beplakt. Op het front is een groot, wit contrastvlak aangebracht. Op 19 februari 2015 rijdt de locomotief een proefrit van de Watergraafsmeer naar Hilversum en terug. Later op de dag wordt er met 13 rijtuigen naar Apeldoorn gereden. Op 28 maart 2015 zijn de 1618 en 1619 door de 1251 van Crailoo via Amersfoort naar de Watergraafsmeer gesleept. Het is de bedoeling dat de 1619 in april 2015 in dienst zal komen. Zo ver komt het echter niet, als EETC in april 2015 besluit om te stoppen met het rijden van treinen. De drie locomotieven worden op de Watergraafsmeer neer gezet. Aan het eind van 2015 komt CapTrain met EETC overeen om de locomotieven te gaan huren. In december 2015 rijdt de 1621 zijn eerste treinen voor CapTrain. Met ingang van 1 januari 2018 is EETC geen voertuighouder meer voor de 1618, 1619 en 1621. Dit wordt RailRollingStock.

Inzet

Op 20 februari 2015 rijdt de 1621 de eerste trein voor EETC. Het is een wintersporttrein van Amsterdam naar Venlo. Door de inzet van de 1621 zullen de oude locomotieven van de serie 1250 een reserverol gaan krijgen. In april 2015 zal de 1619 in dienst gaan komen en zullen de 1251 en 1254 reserve worden bij EETC. Vanaf 27 februari 2015 zullen de wintersporttreinen vier weken via Emmerich gaan rijden in plaats van Venlo als gevolg van werkzaamheden tussen Viersen en Kaldenkirchen. Er zal in Zevenaar van locomotief worden gewisseld. Een locomotief Baureihe 189 van TXL zal de trein overnemen. Het weekend daarop werd echter op vrijdag in Arnhem van locomotief gewisseld. In Zevenaar mocht er geen tractie gewisseld meer worden voor deze treinen richting Duitsland, omdat het betreffende kopspoor buiten dienst is. Voor het omrijden op de hoofdsporen is materieel met ERTMS verplicht, wat de locomotief ontbeert. Richting Nederland mag wel gewisseld worden in Zevenaar. Voor deze treinen van 6 maart kwam Traxx DE804 van RheinCargo voor de trein. Het weekend van 13 maart 2015 werd gebruik gemaakt van locomotief V100 203 101 van Shunter Tractie. Het weekend van 20 maart 2015 werd weer van de V100 203 101 van Shunter Tractie gebruik gemaakt. Op 28 maart 2015 zullen de laatste treinen vertrekken naar de sneeuw. Deze treinen maken weer gebruik van de grensovergang bij Venlo. Vanwege werkzaamheden tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch rijden de treinen naar Amsterdam via Rotterdam Centraal. Een dag later komen de laatste treinen terug in Nederland. Op 2 en 7 april 2015 rijdt de 1621 voor het laatst met een trein naar en van Zell am See voor een gezelschap. Op 15 april 2015 maakt EETC bekend om per direct te stoppen met het rijden van treinen, zodat de autoslaaptreinen, die vanaf 1 mei 2015 zouden vertrekken naar Livorno, niet meer zullen rijden. De locomotieven worden vanaf dat moment niet meer ingezet en op de Watergraafsmeer geparkeerd.

EETC-nummer HTRS-nummer Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
1618 23 maart 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1619 23 maart 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
1621 1621 december 2014 18 februari 2015 20 februari 2015 15 april 2015


Inzet bij CapTrain

Op 3 december 2015 wordt bekend dat CapTrain de drie locomotieven van EETC gaat huren. Op 3 december 2015 is de 1621 in dienst gekomen na een onderhoudsbeurt. Als tweede locomotief zal de 1619 in dienst gaan komen. De 1618 zal op een later moment in dienst komen. De locomotieven zullen vooral treinen van en naar Bad Bentheim rijden in opdracht van Raillogix. Op 24 december 2015 is locomotief 1621 aangekomen bij de werkplaats van VolkerRail in Dordrecht Zeehaven. Hier zal de locomotief bestickerd gaan worden. De locomotief wordt lichtgrijs bestickerd met een lichtgroene rand rond de ramen. Op 8 januari 2016 wordt de locomotief afgeleverd en rijdt de locomotief voor het eerst in zijn nieuwe kleuren. De 1619 krijgt eind december 2015 onderhoud op de Watergraafsmeer. Op 22 december 2015 is de locomotief weer rijvaardig. Op 7 januari 2016 rijdt de 1619 op eigen kracht van Watergraafsmeer via Deventer naar Zutphen. Hier zal de locomotief gewassen, ontvet en bestickerd gaan worden. Op 14 januari 2016 is de 1619 afgeleverd in Zutphen in zijn nieuwe beschildering, welke afgeleid is van de Grand Confort beschildering die de SNCF toepaste op de locomotieven van de series BB15000 en CC 6500. De locomotief is in een rood, zwarte en grijze kleurstelling gebracht. De stelbalk is rood gekleurd. Het onderste gedeelte van de locomotiefkast is zwart. Aan de linkerkant is het logo van Raillogix in wit en rood geplaatst en rechts het NVR nummer met een CapTrain logo daar boven. Tussen het zwarte gedeelte en de zijwandroosters zijn vier biezen aangebracht, in het wit, rood, grijs en wit. Rondom de zijwandroosters is de locomotief rood geschilderd. De dakrand en neus zijn overwegend grijs geschilderd. Op de neus zijn de uitlopers te zien van het rode vlak van de zijwandroosters. De band rondom de ramen is zwart. De locomotief is (nog) niet voorzien van nummers op de zijwand. In de middag van 14 januari 2015 rijdt de 1619 naar de Kijfhoek. Op 16 januari 2016 komt de 1619 in dienst en rijdt op 18 januari 2016 zijn eerste trein. In februari 2016 is de kleurstelling van de 1621 gewijzigd. De bedrijfsnaam op de zijkant en het logo op de neus van de locomotief zijn groter aangebracht. Het locomotiefnummer is van de bovenzijde tussen zijwandrooster en deur verplaatst naar de onderzijde, waar in de tijd van de NS het stadswapen was geplaatst. Ook is het nummer groter aangebracht. De groene band rondom de ramen is doorgetrokken over de deur naar het rooster in de zijwand. Op 14 oktober is de 1618 van de Watergraafsmeer naar Zutphen gesleept door de 1215 van EETC, samen met de 1254. In Zutphen zal de 1618 weer gecompleteerd worden en in dienst worden gesteld. De locomotief zal hier ook bestickerd gaan worden. Eind januari 2017 laat de locomotief zich voor het eerst zien. De locomotief is eveneens gestoken in de kleuren van Raillogix, net zoals de 1619. Het verschil zit in de kleur van het rooster in de zijwand. Daar waar het rooster bij de 1619 zwart is, is het rooster van de 1618 rood gemaakt. De locomotief is daarnaast voorzien van de naam 'Hans Broere'. Op 1 februari 2017 rijdt de 1618 zijn eerste rit op eigen kracht sinds 2000. De locomotief rijdt drie keer van Zutphen naar Deventer en weer terug. Vanaf 4 februari 2017 rijdt de 1618 dagelijks zijn treinen. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 1837 door CapTrain gehuurd van RailReLease. De 1621 wordt in juni 2018 aan de kant gezet, omdat de locomotief aan onderhoud toe is en defecten vertoond. Vanwege de instroom van nieuwe locomotieven van de Baureihe 186 kan de locomotief worden gemist. Op 30 september 2018 wordt de 1837 ingeleverd bij RailRelease. In het weekend van 30 en 31 maart 2019 wordt de 1619 ingeleverd bij RailRollingStock. Op 30 augustus 2020 is de 1618 geretourneerd aan Rail Rolling Stock. Op 12 september 2020 worden de 1618 en 1621 samen met de 1611, 1616 en 1615 van DB Cargo door de 9901 van Railexperts van de Kijfhoek naar Amersfoort overgebracht.

Inzet

De locomotieven zullen gebruikt gaan worden voor de autotreinen uit Bad Bentheim naar Oosterhout Weststad voor autotransporteur Gefco. Deze komen uit het Tsjechische Trnava (Peugeot 208 en Citroën C3) en Kolin (Peugeot 107 en Citroën C1) en rijden een keer per week. De locomotieven trekken de treinen tot Kijfhoek. Een lege trein wordt in Oldenzaal achtergelaten, waarna de locomotief los naar Bad Bentheim gaat om de volle trein op te halen. Deze wordt in Oldenzaal gezet en met de lege trein wordt naar Bad Bentheim gereden. De locomotief keert los terug naar Oldenzaal om de volle trein mee te nemen Nederland in. Op 7 december 2015 rijdt de 1621 zijn eerste rit voor CapTrain. Dit is een beladen autotrein van Bad Bentheim naar de Kijfhoek. Daarnaast rijdt CapTrain vanaf 7 januari 2016 vier tot vijf keer per week tussen Bad Bentheim en Zeebrugge. Deze trein is eveneens afkomstig Kolin en Trnava, maar is bedoeld voor de Belgische markt. Deze trein werd overgenomen van B Logistics, dat de trein eerder via Aachen West reed. In Roosendaal vindt een locomotiefwissel plaats met een locomotief van RRF. Op 18 januari 2016 rijdt de 1619 zijn eerste trein van Roosendaal naar de Kijfhoek.

Op 7 december 2015 reed de 1621 zijn eerste rit vanuit Bad Bentheim met een autotrein naar de Kijfhoek, nadat hij daar als losse locomotief was aangekomen. Op 12 januari 2016 vond de eerste inzet van de 1621 plaats in de nieuwe kleurstelling. Samen met de RRF 4401 zijn de locomotieven van de Kijfhoek via Utrecht Centraal naar Oldenzaal gereden. Op 13 januari 2016 rijdt de 1621 met een beladen autotrein naar Roosendaal. Op 16 januari 2016 rijdt de 1619 een lege autotrein van Roosendaal naar Kijfhoek als eerste rit. In februari 2016 rijdt CapTrain Noorse treinstellen BM73 tussen Bad Bentheim en Haarlem. Vanaf 20 juni 2016 gaat CapTrain de treinen naar Rzepin en Malaszewicze rijden. Deze vertrekken vanuit Tilburg en rijden naar Bad Bentheim, waar de locomotief gewisseld wordt. Deze treinen zijn overgenomen van Locon. In augustus en september 2016 rijdt CapTrain enkele treinen met aluminium in schuifwandwagens van de Kijfhoek naar Bad Bentheim. Het aluminium is afkomstig van Steinweg in de Botlek en Waalhaven. De bestemming is Hongarije. In december 2016 worden er in totaal acht bloktreinen met 24 wagons beladen met buizen vervoerd. De lading is afkomstig uit het Duitse Beddingen en gaat naar Solines in Moerdijk. De wagons worden gelost bij de laad- en losplaats. Op 4 februari 2017 rijdt de 1618 zijn eerste trein. Samen met de 1621 komt de locomotief van de Kijfhoek naar Amersfoort. Vanaf Amersfoort rijdt de locomotief met een lege graantrein uit Barneveld naar Bad Bentheim. Nadat op 22 januari 2017 een proefvervoer heeft gereden met glasplaten, wordt hier op 19 februari 2017 een vervolg aan gegeven. Er zijn twee wagons van het type Res met glasplaten vanaf Broekman in de Botlek naar de Kijfhoek overgebracht. Hier neemt de 1619 de twee wagons over en brengt ze naar Amersfoort. Hier wordt gecombineerd met een trein met lege graanwagens en naar Bad Bentheim gebracht. De twee platte wagens hebben als bestemming Bitterfeld. Op 21 februari 2017 rijdt de 1619 een trein met staalplakken van Tata Steel in Beverwijk naar Bad Bentheim. De wagons hebben als bestemming Beddingen. In totaal zullen er twaalf treinen met staal rijden. Op 4 maart 2017 rijdt de 1621 de eerste bloktrein met glasplaten naar Duitsland. Medio maart 2017 rijdt CapTrain enkele treinen met staalplakken naar de Waterland Terminal in de Amsterdamse Westhaven. Op 28 juni 2017 rijdt de laatste trein met glasplaten naar Bitterfeld. Vanaf 12 december 2017 rijdt CapTrain met een elektrische locomotief de containertrein met granulaatkorrels tussen Sittard en Lage Zwaluwe. Vanaf januari 2018 rijdt CapTrain twee keer in de week een trein met LPG van Vopak in de Sloehaven naar Chemelot in Lutterade-Geleen. De elektrische locomotieven rijden de trein tussen Sloe en Sittard. In de zomer van 2018 rijdt de trein vijf keer in de week. In het najaar van 2018 daalt de frequentie naar drie treinen per week op maandag, woensdag en vrijdag. Per 1 oktober 2018 gaan de treinen met auto's van transporteur Gefco over naar Rail Force One. Dit zijn de treinen met auto's uit Kolin en Trnava, welke CapTrain rijdt tussen Bad Bentheim en Kijfhoek. CapTrain neemt op de Kijfhoek de treinen over voor verdere doorvoer naar Oosterhout of Zeebrugge. Per 1 oktober 2018 verliest CapTrain het vervoer van graan naar Barneveld aan Rail Force One. Eind maart 2019 rijdt CapTrain voor het laatst de treinen met granulaatkorrels tussen Sittard en Lage Zwaluwe. Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 pandemie in maart 2020 komen de treinen vanuit Oost-Europa naar Zeebrugge te vervallen. Op 8 juli 2020 rijdt de 1618 haar laatste rit voor CapTrain met gasketeltreinen tussen Sittard en Sloe. Een locomotief van de Baureihe 186 zal vanaf 10 juli 2020 het vervoer over nemen. Voor incidentele inzetten werd de 1618 nog achter de hand gehouden. Op 27 augustus 2020 rijdt de locomotief haar laatste trein van Sittard naar de Sloehaven. Op 30 augustus 2020 reed de locomotief naar de Kijfhoek voor inlevering bij Rail Rolling Stock. Op 12 september 2020 gaat de locomotief naar Amersfoort.


CapTrain-nummer EETC/NS-nummer Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
1618 1618 1 december 2015 januari 2017 1 februari 2017 30 augustus 2020
1619 1619 1 december 2015 14 januari 2016 16 januari 2016 1 april 2019
1621 1621 1 december 2015 8 januari 2016 3 december 2015 juni 2018
1837 1837 1 januari 2018 n.v.t. 1 januari 2018 30 september 2018


Inzet bij Railexperts/RailAdventure

Voor het rijden van chartertreinen huurt Railexperts sinds 201 tractie in bij Locon. Op 6 juni 2017 wordt door Jacko Fijn Techniek de 9901 van Locon gekocht. Zij verkopen de locomotief door aan Railexperts om zelf deze treinen te kunnen rijden. De locomotief blijft oranje met wit. Alle Locon kenmerken worden verwijderd. Op 15 juni 2017 wordt de locomotief voorzien van kenmerken van Railexperts. Aan de rechterzijde wordt het internetadres van Railexperts geplaats. Aan de linkerzijde komt in een zwarte, verticale baan het logo van Railexperts. In eerste instantie rijdt de locomotief op het attest van Locon, maar na het faillissement rijdt Railexperts op de licentie van de Bentheimer Eisenbahn. Vanaf 14 september 2017 mag het bedrijf op zijn eigen toelating treinen rijden. Op 6 april 2018 is de locomotief voorzien van een ATB-vv installatie. Op 2 september 2020 neemt Railexperts de locomotieven 1602, 1604, 1611, 1614, 1615 en 1616 over van DB Cargo. Hiervan zullen er drie locomotieven (1611, 1615 en 1616) rijvaardig worden gemaakt. De overige zullen dienen als leverancier van onderdelen. Op 12 september 2020 worden de 1604, 1602, 1614, 1611, 1615 en 1616 door de 186 422 van KombiRail naar Kijfhoek overgebracht. Hier worden de 1618 en 1621 van CapTrain aangehaakt. De locomotieven worden door de 9901 van Railexperts van de Kijfhoek naar Rotterdam Noord Goederen (1604, 1602, 1614) en Amersfoort (1611, 1615, 1616, 1621, 1618) overgebracht. De locomotieven worden aansluitend genummerd aan de 9901. Op 16 september 2020 zijn de locomotieven vernummerd in 9902 (1616), 9903 (1611) en 9904 (1615) en in dezelfde huisstijl gebracht als de 9901. De drie locomotieven hebben hun rode kleur behouden. Bij de werkplaats van Strukton in Amersfoort zullen de locomotieven rijvaardig gemaakt worden. De 9903 wordt op 8 april 2021 overgebracht van Rotterdam Noord Goederen naar Roosendaal. De locomotief zal hier verder rijvaardig worden gemaakt en geschilderd. Op 8 mei 2021 wordt bekend dat het Duitse RailAdventure GmbH een meerderheidsbelang heeft genomen in Railexperts. Eveneens op 8 mei 2021 wordt de 9903 gepresenteerd in de kleurstelling van RailAdventure. Hierbij is het middendeel in overwegend donkergrijs gebracht. De cabines zijn lichtgrijs gemaakt. De band rondom de ramen en de seinbalk zijn eveneens donkergrijs. Onder het rooster in de zijwand is het logo van RailAdventure aangebracht. Tussen 27 september 2021 en 7 oktober 2021 is de 9903 samen met andere locomotieven van RailAdventure op rondtoer in Duitsland als Mobile Messe 2021. Op 24 december 2021 zijn de locomotieven 1602 en 1614 van Rotterdam Noord Goederen overgebracht naar Amersfoort. De nagenoeg leeggehaalde 1604 blijft in Rotterdam achter in afwachting van transport naar een camping. Begin december 2023 wordt de 9902 bij de SSN in Rotterdam binnen genomen voor een casco- en schilderbeurt. Zo wordt slecht plaatwerk vervangen, technische onderdelen nagekeken en daar waar nodig vernieuwd. Het middendeel van het dak bleek echter in een te slechte staat te zijn. Dit werd geruild met het middendeel van de 1766. De neuzen van de locomotief worden opnieuw in de grondverf gezet. Na de grondverf is de locomotief grotendeels hemelsblauw geverfd. Ook de zijwandroosters kregen deze kleur, RAL 5015. De dakrand wordt donkergrijs, RAL 7043, geschilderd. De bufferbalk is zwart (RAL 9005) geverfd. Op 28 december 2023 zijn de stickers op de locomotief geplakt. Vervolgens werd de locomotief afgewerkt en onderging een onderhoudsbeurt. Op 4 januari 2023 is de 9902 gepresenteerd in een lichtblauwe kleurstelling. Op de locomotief zijn diverse tekeningen aangebracht die afkomstig zijn uit het boek "De treinreis van Tommie en Tess naar de bergen". De locomotief zal zeker 2 jaar lang in deze outfit te zien zijn.

Inzet

Op 15 juni 2017 rijdt de locomotief 9901 zijn eerste rit. De locomotief rijdt de Amsterdam Dinner Train. Ook op 17 juni 2017 is de locomotief voor deze trein te zien. De locomotief wordt ingezet omdat de 1215 niet beschikbaar is. Op 14 juli 2017 wordt de locomotief gebruikt voor het rijden van de laatste afvaltrein van Apeldoorn naar Coevorden. De wagons voor het afvalvervoer zijn eerst in Coevorden neergezet en op 26 juli 2017 door de 9901 naar Amersfoort gebracht. In de weekenden van 15 en 17 en van 22 en 24 september 2017 rijdt Railexperts zijn eerste treinen op de eigen toelating. Het zijn gezelschapstreinen vanuit Venlo naar Alkmaar. Naast gezelschapstreinen rijdt Railexperts af en toe een goederentrein. Van 22 december 2017 tot 24 maart 2018 wordt de 9901 gebruikt voor het rijden van de Alpen Express naar Oostenrijk. De rijtuigen worden gehuurd van BahnTouristikExpress en Wagon Service. In 2018 wordt de locomotief geregeld ingezet voor het rijden van chartertreinen en overbrengingen van materieel. In de winter van 2018/2019 rijdt de locomotief weer de Alpen Express naar Venlo. Vanaf 2019 verzorgt Railexperts de overbrenging van de nieuwe treinstellen SNG naar Nederland. Vanaf mei 2020 komen daar ook de overbrengingen van de nieuwe treinstellen ICNG bij. In september 2020 komt de 9902 als tweede locomotief in dienst bij Railexperts. De 9903 haalt op 26 september 2021 het Luxon panoramarijtuig op in Bentheim en maakt hiermee een tocht door Nederland. Op 27 september 2021 is de combinatie te zien op het station van Baarn. Aan het eind van de dag brengt de 9903 het rijtuig weer terug naar Bad Bentheim. De locomotief wordt ook naar Duitsland overgebracht. Het is onder andere te zien in München. Op 7 oktober 2021 keert de locomotief weer terug naar Nederland. Tegelijkertijd worden de twee rijtuigen van VIRMm stam 9506 mee terug genomen naar Nederland. De rijtuigen worden naar Haarlem gebracht. Per 1 februari 2022 wordt een locomotief gehuurd door HSL Netherlands voor het rijden van de containertreinen tussen de Kijfhoek en Coevorden Heege. Deze rijdt drie keer in de week. Tussen 11 februari 2022 en 4 maart 2022 rijdt Railexperts op vrijdag de Alpen express uit Den Haag via Amsterdam en Eindhoven naar Venlo. De eindbestemmingen zijn Bludenz en Bischofshofen in Oostenrijk. Op zondag wordt er weer terug naar Nederland gereden.

Nummer Railexperts Nummer Locon/DB Cargo Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
9901 9901 6 juni 2017 15 juni 2017 15 juni 2017
9902 1616 2 september 2020 16 september 2020
9903 1611 2 september 2020 16 september 2020/8 mei 2021 8 mei 2021
9904 1615 2 september 2020 16 september 2020


Inzet bij Rail Innovaters Group

Na het faillissement van Locon worden alle locomotieven overgenomen door de Rail Innovaters Group. Zij nemen de locomotieven 9902 - 9906, 9908 en 9909 per 28 augustus 2017 over. De locomotieven worden ondergebracht bij RailReLease. Dit bedrijf verhuurt de locomotieven. De kenmerken van Locon worden van de locomotieven verwijderd en zij krijgen hun oude NS nummers weer terug. De locomotieven 9902 en 9905 worden aangewezen voor het leveren van onderdelen. In september 2017 wordt de 1837 verhuurd aan Railpromo. In november 2017 wordt de 1837 geruild met de 1828, als gevolg van de vele defecten aan de 1837. De 1831 wordt in december 2017 verhuurd aan Rail Force One. Per 1 januari 2018 wordt de 1837 verhuurd aan CapTrain. De 1829 komt per maart 2018 bij Rail Force One te rijden. De 1828 blijft tot 8 april 2018 bij Railpromo rijden. Op 10 april 2018 wordt de 1828 verhuurd aan Rail Force One. Op 18 oktober 2018 maakt de 1830 een proefrit op het emplacement van Amersfoort. Op 20 oktober 2018 zijn de pluklocomotieven 1834 en 1836 samen met de locomotieven 1252, 1254, 1255 en 1218 door de 1831 van Amersfoort naar Blerick gesleept voor stalling. Medio december 2018 komt de locomotief 1830 in dienst bij Rail Force One. In juli 2019 raakt de 1830 defect en wordt naar Blerick gesleept in afwachting van herstel. Op 11 november 2019 zijn de locomotieven 1834, 1836 en 1830 door de 18 van Blerick naar Amersfoort gesleept. In Amersfoort zal de 1830 hersteld gaan worden met onderdelen uit de twee andere locomotieven. Per 1 juni 2022 zijn de locomotieven ondergebracht bij RFO Fleet Services (RFOFS). Na ECM-certificering van RFOFS als onderhoudsbedrijf, gaat het eigendom van de locomotieven over.


Inzet bij Railpromo

In september 2017 wordt de 1837 verhuurd aan Railpromo. Na onderhoud door Jacko Fijn Techniek komt de locomotief in dienst. Als gevolg van defecten wordt de locomotief op 22 november 2017 gewisseld met de 1828. Op 8 april 2018 wordt de huur van de 1828 beëindigd.

Inzet

Op 14 september 2017 wordt de 1837 ingezet voor het rijden van de Amsterdam Dinner Train van Railpromo. De locomotief wordt daartoe gehuurd van RailReLease. De locomotief is ontdaan van logo's en nummers van Locon. Vanaf 22 november 2017 rijdt de 1828 de Amsterdam Dinner Train. Op 8 april 2018 rijdt de 1828 voor het laatst voor Railpromo. De locomotief wordt vervangen door de 101001 en 101002.

Nummer Rail Innovaters Group Nummer Locon Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
1828 9906 november 2017 (nog Locon) 22 november 2017 8 april 2018
1837 9903 september 2017 (nog Locon) 14 september 2017 22 november 2017


Inzet bij Rail Force One

Op 4 oktober 2017 rijdt de 1828 een proefrit van Amersfoort naar Stroe en weer terug naar Amersfoort. De locomotief is echter niet bestemd voor Rail Force One, maar voor Railpromo. In december 2017 wordt de 1831 verhuurd aan Rail Force One. De 1829 komt in maart 2018 bij Rail Force One. De locomotief rijdt op 23 maart 2018 een proefrit van Amersfoort naar Zwolle en terug en kwam vervolgens in dienst. De locomotief heeft in Amersfoort een onderhoudsbeurt gehad en is voorzien van ATB-vv. De 1831 krijgt een aantal dagen later ook ATB-vv ingebouwd. In april 2018 gaat de 1828 rijden voor Rail Force One. In de nacht van 11 op 12 juli 2018 wordt de 1829 door de 683 van Amersfoort naar Crailoo gesleept. Hier zal de locomotief een onderhoudsbeurt krijgen. De locomotief wordt op naar Amersfoort overgebracht. In een loods van de SHD wordt de locomotief bestickerd in de huisstijl van Rail Force One. De locomotief is overwegend zilvergrijs, met een zwarte band langs de ramen. Aan de linkerzijde van de locomotiefkast is de naam Rail Force One geschreven. Rondom de locomotief is een zwarte en witte bies aangebracht. Op 18 juli 2018 is de locomotief gepresenteerd. Met ingang van 1 oktober 2018 huurt Rail Force One de 1837 van RailRelease. De locomotief is nodig in verband met het overgenomen vervoer van auto's tussen Kijfhoek en Bad Bentheim. Medio december 2018 komt de 1830 in dienst bij Rail Force One. In april 2020 heeft de 1830 aanpassingen ondergaan aan het uiterlijk. Zo heeft de locomotief aan een zijde een geheel oranje zijwand met oranje rooster. Ook is een neus geheel oranje. De andere neus is eind april 2020 voorzien van 4 witte schrikstrepen op een oranje neus, welke een knipoog is naar de CP Série 2600. Deze serie van de Portugese spoorwegen is afgeleid van de Alsthom BB-7200. In mei 2020 is de geheel oranje neus voorzien van een tweetal witte vlakken. Dit is afgeleid van de ONCF E 1300. Deze serie locomotieven van de Marokkaanse spoorwegen is eveneens afgeleid van de BB-7200 van Alsthom. In oktober 2020 is de locomotief op de oranje zijwand voorzien van de naam van Rail Force One in het wit. Eind april 2021 is de 1830 opnieuw in het oranje geschilderd. De stelbalken zijn hierbij ook oranje geworden. Het ventilatierooster is hierbij eveneens opnieuw grijs geschilderd, evenals de band rondom de ramen. Begin mei 2021 keren de Portugese strepen weer terug op de locomotief. Op 12 januari 2022 is de 1828 in de grijze kleurstelling van RFO afgeleverd. In afwijking van de 1829 heeft de 1828 een rood-wit-blauw band rondom de locomotief gekregen.

Inzet

Op 14 december 2017 wordt de 1831 samen met de 9802 ingezet om een aantal locomotieven van de serie 1200 (1218, 1252, 1254 en 1255) en de 1122 van de Stichting Klassieke Locomotieven en EETC van de Watergraafsmeer naar Amersfoort te brengen. Op 18 december 2017 wordt de 1831 ingezet voor het rijden van een staaltrein uit Beverwijk naar het Westelijk havengebied van Amsterdam. De locomotief wordt daartoe gehuurd van RailReLease. In totaal worden tot 30 december 2017 tien treinen gereden. Op 26 januari 2018 neemt Rail Force One de autotreinen van BLG naar importeur Pon in Leusden over van Independent Rail Partner. Met deze treinen worden twee tot drie keer in de week bestelbusjes van Volkswagen vervoerd. Deze treinen worden voornamelijk door de 1831 getrokken. De 1829 komt op 23 maart in dienst voor Rail Force One en neemt de autotreinen van de 1831 over. De 1828 rijdt op 11 april 2018 zijn eerste rit voor Rail Force One. Tussen 16 mei 2018 en 2018 rijdt Rail Force One staaltreinen tussen Tata Steel in Beverwijk en de Waterland Terminal in het westelijk havengebied van Amsterdam. Met ingang van 20 juni 2018 wordt ook de Scandia terminal aangedaan. De treinen worden veelal door de 1829 gereden. Op 23 juli 2018 rijdt de 1829 voor het eerst een trein in zijn nieuwe kleurstelling. Het betreft een trein met Duitse "umbau-wagen" voor het Duitse theatergezelschap 'Das letzte Kleinod' van het Spoorwegmuseum in Utrecht naar Bad Bentheim. Op 24 juli 2018 neemt de 1829 de plaats in van de 1831 in het staalvervoer. Deze treinen rijden in de maanden juli en augustus 2018 soms twee keer in de week. Vanwege ruimtegebrek bij de terminals van Scandia en Waterland, is er uitgeweken naar de HCT terminal in de Houtrakpolder. Op 20 augustus 2018 rijdt de 1831 een trein met zwavel naar Sittard vanuit Bad Bentheim. De trein is afkomstig uit Lingen-Holthausen. Met ingang van 1 oktober 2018 neemt Rail Force One de autotreinen vanuit Bad Bentheim naar Kijfhoek en Zeebrugge over van CapTrain. Deze treinen rijden in opdracht van Gefco. Eveneens op 1 oktober 2018 neemt Rail Force One het vervoer van graan naar Barneveld over van CapTrain. Ook het rijden van lege graantreinen neemt Rail Force One op zich. Vanaf januari 2019 rijdt het bedrijf ongeveer 1 keer in de week een lege graantrein vanuit Coevorden naar de Kijfhoek, waar de wagons met een andere locomotief naar Europoort worden overgebracht om beladen te worden met soja bij ADM of EBS. Met ingang van 1 maart 2019 neemt RFO de containertreinen tussen de Maasvlakte en Cabooter in Blerick over van DB Cargo. Tussen Kijfhoek en Venlo staat een elektrische locomotief voor de trein. Aan het begin van mei 2019 is locomotief 1828 gebruikt om de Dinner Train van Railpromo te rijden. Het rijdende restaurant rijdt rondom Alphen aan den Rijn, waarbij locomotieven van de serie 1700 niet zijn toegelaten op de spoorlijn tussen Woerden en Alphen aan den Rijn. Daarom wordt er gekozen voor twee locomotieven van de serie 1800. De andere locomotief is de E01 van de Bentheimer Eisenbahn. Vanaf begin november 2019 verzorgt RFO het rijden van staaltreinen tussen Beverwijk en de TMA terminal in Amsterdam Westhaven. De treinen worden gereden door een locomotief van de serie 1800 en rijden van maandag tot en met zaterdag. In de ochtend wordt er van Beverwijk naar Amsterdam gereden en aan het eind van de middag is de terugrit. Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 pandemie in maart 2020 komen de treinen vanuit Oost-Europa naar Zeebrugge te vervallen. Vanaf 3 februari 2021 rijden dagelijks treinen met staalplakken op rongenwagens van Beverwijk naar de Amsterdamse Houtrakpolder. De trein rijdt uit Beverwijk via de Haarlem naar Amsterdam Centraal, waar kop moet worden gemaakt. In de haven neemt een diesellocomotief de trein over. Het vertrek uit Beverwijk is om 9.20 of om 9.50. Vanaf oktober 2021 rijdt RFO op maandag en vrijdag enkele treinen met kolen via de Kijfhoek naar het Duitse Marl.


Nummer Rail Innovaters Group Nummer Locon Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
1828 9906 10 april 2018 12 januari 2022 11 april 2018
1829 9909 23 maart 2018 18 juli 2018 30 maart 2018
1830 9908 december 2018 mei 2020 december 2018
1831 9904 december 2017 (nog Locon) 14 december 2017
1837 9903 1 oktober 2018 (nog Locon) 1 oktober 2018


Inzet bij Rail Rolling Stock

In december 2017 neemt Rail Rolling Stock de 1832 over uit de boedel van het failliete HSL Logistik. De locomotief zal opgeknapt gaan worden en van ATB-vv worden voorzien. Per 1 januari 2018 is het bedrijf ook de voertuighouder van de 1618, 1619 en 1621, nadat EETC per 1 januari 2018 op eigen verzoek geen spoorvervoerder meer is. De 1832 wordt op 6 februari 2018 van de Kijfhoek naar Amersfoort gesleept door de 1621. Hier wordt de locomotief ontdaan van een stroomafnemer, welke op de 1618 wordt geplaatst. Op 18 mei 2018 is de 1832 weer voorzien van twee stroomafnemers. Door CapTrain wordt in juni 2018 de 1621 aan de kant gezet.


Inzet bij Strukton

In maart 2019 wordt bekend dat Strukton pluklocomotief 1824 heeft gekocht van Jacko Fijn Techniek. Op 20 februari 2019 is de locomotief van Amersfoort naar Haarlem overgebracht. Hier wordt de locomotief geschuurd en in de witgrijze grondverf geschilderd bij de BSH (Behoud Spoormaterieel Haarlem). Op 12 maart 2019 wordt de locomotief van Haarlem naar Zutphen overgebracht door de 303008. In Zutphen zal de locomotief in de werkplaats van Strukton in samenwerking met Jacko Fijn Techniek weer worden gecompleteerd en gereed gemaakt worden om in dienst te komen. Daarnaast zal de locomotief op een later moment van apparatuur worden voorzien om op accu's te kunnen rijden. Zo kan de locomotief met werktreinen rijden op trajecten waar geen spanning op de bovenleiding staat. De accu's worden gevoed vanuit de bovenleiding. De locomotief zal in het geel worden geschilderd met een geblokte streep in de kleuren paars, rood en wit. Het zijrooster en de zijkanten van de dakpanelen zijn eveneens geel. Bij de cabinedeuren is de locomotief voorzien van een afbeelding van een windmolen. De onderzijde van de locomotief is groen. De locomotief maakt op 6 september 2019 een proefrit vanuit Zutphen naar Deventer. Op 13 september 2019 vindt de presentatie plaats van de locomotief in Zutphen. Aansluitend wordt er een proefrit naar Deventer en weer terug gereden. De locomotief wordt sinds die tijd geregeld ingezet voor overbrengingen van werkmaterieel. Daarnaast wordt de locomotief geregeld gehuurd door TCS voor het rijden van de Dinner Train als deze trein Alphen aan den Rijn aan doet. In 2022 zal de locomotief voorzien gaan worden van een accupakket, waarmee de locomotief zelfstandig kan voortbewegen op trajecten zonder bovenleiding. Het accupakket zal worden ingebouwd in de werkplaats van Zutphen. Om ruimte te maken voor het accupakket, zullen er nieuwere, kleinere thyristoren worden ingebouwd. De accu's kunnen worden opgeladen vanuit de bovenleiding.


Nummer Strukton Nummer Locon Overgang Huisstijl Naam In dienst Uit dienst
1824 9910 februari 2019 13 september 2019 Nicole 13 september 2019


Inzet bij Train Charter Services

In november 2020 Train Charter Services locomotief E01 over van de Bentheimer Eisenbahn. Door Train Charter Services wordt de locomotief 102001 genummerd. De locomotief wordt op 13 november 2020 naar de Watergraafsmeer overgebracht. Hier wordt de locomotief tijdelijk terzijde gesteld. In de zomer van 2021 wordt de locomotief rijvaardig gemaakt. In september 2021 wordt de locomotief in de huisstijl van TCS beplakt. Op 20 september 2021 maakt de locomotief haar eerste proefrit tussen de Watergraafsmeer en Amersfoort.


Inzet

De eerste inzet van de locomotief is op 24 september 2021 met de Dinner Train. De locomotief is vanaf dat moment de vaste locomotief voor de Dinner Train. Een tweede locomotief is niet meer nodig, omdat de routes aangepast zijn naar rondritten, waarbij het gebruik van een tweede locomotief kan komen te vervallen. Daarnaast wordt de locomotief gebruikt voor het rijden van de nachttreinen van Green City Trip in de winter van 2021/2022.


Nummer Train Charter Services Nummer Bentheimer Eisenbahn Overgang Huisstijl In dienst Uit dienst
102001 E01 november 2020 19 september 2021 20 september 2021


Inzet per dienstregelingjaar

Hieronder staat vermeld in welke treinseries de locomotieven te zien waren met reizigerstreinen. In de goederendienst waren de locomotieven ook actief met allerlei soorten treinen.

 • 1981/1982: 800, 900 (als solitaire locomotief)
 • 1982/1983: 800, 900 (als solitaire locomotief)
 • 1983/1984: 800, 900, 1500, 1600, 1800, 1900, 2500 (als solitaire locomotief)
 • 1984/1985: 800, 900, 1600, 2100, 2300, 4300 (als solitaire locomotief)
 • 1985/1986: 800, 900 (als solitaire locomotief); 2600, 2700, 4700, 5800 (met DDM-1)
 • 1986/1987: 800, 900 (als solitaire locomotief); 1900, 2600, 2700, 3300, 4700, 5000, 5100, 5400, 5800, 9700, 19000 (met DDM-1)
 • 1987/1988: 200, 800 (als solitaire locomotief); 1900, 2600, 2700, 4700, 5100, 5400, 5800, 9700, 19000, 21700 (met DDM-1)
 • 1988/1989: 800, 900, 1600, 1900, 2200, 4300, 4600 (als solitaire locomotief); 2700, 5800 (met DDM-1)
 • 1989/1990: 800, 900, 1600 (als solitaire locomotief); 1800 (Zomerdienstregeling), 1900, 2600, 2700, 4700, 5100, 5400, 5800, 9600 (zomerdienstregeling), 9700 (met DDM-1)
 • 1990/1991: 800, 900, 1600 (als solitaire locomotief); 1800, 2700, 4700, 5800, 14500 (met DDM-1)
 • 1991/1992: 800, 900 (als solitaire locomotief); 1900, 3000, 3300, 4700, 5100, 5800, 9700 (met DDM-1)
 • 1992/1993: 800, 900, 1600 (als solitaire locomotief); 1900, 2800, 3000, 4700, 5100 (met DDM-1)
 • 1993/1994: 800, 900, 1600 (als solitaire locomotief); 1900, 3000, 3200, 3300, 4700, 5400, 6000, 9600 (met DDM-1)
 • 1994/1995: 800, 900, 1800 (als solitaire locomotief); 3000, 3100, 3200, 3300, 4700, 5400, 6000 (met DDM-1)
 • 1995/1996: 800, 900 (als solitaire locomotief); 3000, 3200, 3300, 5900 (met DDM-1)
 • 1996/1997: 800, 900, 1500, 1800 (als solitaire locomotief); 3100, 3200, 4000, 5300, 5400, 5900, 9600 (met DDM-1)
 • 1997/1998: 800, 900, 1500 (als solitaire locomotief); 5900 (met DDM-1)
 • 1998/1999: 800, 900 (als solitaire locomotief); 3100, 3200, 3900, 5900 (met DDM-1)
 • 1999/2000: 800, 900, 1900, 2500, 3500, 3600 (als solitaire locomotief;) 3100, 3200, 3900, 5900 (met DDM-1)
 • 2000/2001: 800, 900, 1900, 2500, 3500 (als solitaire locomotief); 3100, 3200, 3900, 5900 (met DDM-1)
 • 2001/2002: 800, 900, 2500, 3500 (als solitaire locomotief); 3100, 3200, 3900, 4300, 4500, 5800, 5900 (met DDM-1)
 • 2003: 140, 800, 900, 3500 (als solitaire locomotief); 3100, 3200, 3900, 4300, 4500, 5800 (met DDM-1)
 • 2004: 140, 300, 800, 900, 1900, 2500 (als solitaire locomotief); 3900, 5800 (met DDM-1)
 • 2005: 140, 800, 900, 1900, 2500, 11400 (als solitaire locomotief); 3900, 4500, 4700, 5800 (met DDM-1)
 • 2006: 140, 1900, 2500, 13200 (als solitaire locomotief); 3200, 4600, 5800 (met DDM-1)
 • 2007: 140, 1500, 1900, 3500 (als solitaire locomotief); 2200, 3200, 3900, 4300, 4500, 4600 (met DDM-1)
 • 2008: 140, 1900, (als solitaire locomotief); 2200, 3900, 4300, 4500, 5800, 14500 (met DDM-1)
 • 2009: 140, 1500, 1900 (als solitaire locomotief); 2200, 3300, 3900, 4300, 14500 (met DDM-1)
 • 2010: 140, (als solitaire locomotief); 2200, 3700, 3900, 14500 (met DDM-1)
 • 2011: (als solitaire locomotief); 14500 (met DDM-1)
 • 2012: 4500, 14500 (met DDM-1)


Revisie

Bij de instroom van de locomotieven werden revisies niet meer volgens een vast stramien uitgevoerd. Revisies werden gepland aan de hand van onderhoudsresearch bij enkele locomotieven. De grote revisies voor de locomotieven worden gevormd door de TTA1, TTA2 en LT3. Daarnaast waren er nog twee kleinere TTA's: de TTA3 en TTA4. Een TTA is een grote onderhoudsbeurt, waarbij ook constructiewijzigingen worden uitgevoerd aan de locomotieven. Locomotief 1607 kreeg een H-revisie in 1989 ten tijde van de TTA1-beurt bij de overige locomotieven. Dit in verband met de recordpoging langste reizigerstrein in het kader van NS 150.


In de zomer van 1990 startte de tweede serie TTA. De luchtdroger werkte slecht en diende vervangen te worden. Door de slechte werking ontstaat corrosie en vervuiling van luchtleidingen en de pneumatische remapparatuur.


In de zomer van 2014 begint DB Schenker met de LT4 revisiebeurt voor de nog resterende locomotieven. Deze beurt wordt uitgevoerd bij Shunter in de Waalhaven. Zes van de zeven locomotieven worden gereviseerd. De 1602 wordt niet meer gereviseerd en wordt op 21 januari 2015 afgevoerd. Vanaf begin 2017 ondergaan de nog resterende zes locomotieven een kleine revisiebeurt, de LT5 revisiebeurt, om nog een aantal jaren mee te kunnen, alvorens vervangen te worden door nieuw materieel. Ook deze beurt wordt uitgevoerd bij Shunter in de Waalhaven. Als eerste is de 1616 gereviseerd.


Bijzondere uitvoeringen

 • Locomotief 1607 werd op 19 februari 1989 gebruikt om, in die tijd, de langste trein ter wereld te trekken. 60 ICR-rijtuigen vormden de belasting. De locomotief werd voorzien van een aangepast logo en de tekst "Ik trok de langste trein ter wereld". De trein reed van rangeerterrein Kijfhoek naar Eindhoven Beukenlaan. De totale trein was 1607 meter lang en had een gewicht van 2600 ton.
 • Op 5 januari 1999 werd de 1637 door de Hoofdwerkplaats Tilburg afgeleverd in het NS Cargo-rood, nadat het op 15 december 1998 daar was binnengekomen. De locomotief was onder het luchtrooster voorzien van het witte NS-logo gevolgd door een diagonale baan met daarachter de naam NS Cargo. De rode neus werd eveneens voorzien van de witte diagonale balk. Het locomotiefnummer verplaatste van de linkerkant naar de rechterkant en boven het locomotiefnummer werd tussen het luchtrooster en de cabinedeur het stadswapen van Amersfoort geplaatst. Ten behoeve van de presentatie van het nieuwe, groene krat van bierbrouwer Heineken wordt de locomotief begin september 1999 voorzien van een groene sticker met de tekst "Nederland wordt steeds groener" in het lettertype van Heineken. Het Heineken logo was links geplaatst, terwijl het NS Cargo logo aan de rechterzijde te zien was. Het locomotiefnummer verdween hierbij onder de groene sticker. Op 7 september 1999 rijdt de locomotief samen met 10 wagons van het type Slmmnps met ieder twee enorme replica kratten beladen, een slag tussen de Kijfhoek en Roosendaal ten behoeve van filmopnamen. Op 8 september 1999 werd de locomotief en de nieuwe kratten te 's-Hertogenbosch bij de aansluiting naar de brouwerij gepresenteerd ter promotie van het nieuwe, groene krat van bierbrouwerij Heineken. De trein wordt vanaf de Kijfhoek naar 's-Hertogenbosch getrokken door diesellocomotief 6474. De diesellocomotief is nodig om de trein naar de aansluiting te krijgen en deze door een doek te duwen. Na de presentatie wordt de trein op spoor 1 neergezet ter bezichtiging. Tussen 9 en 17 september 1999 is de trein op diverse stations bewonderd werden, terwijl op 11 september 1999 de trein een rondrit door Nederland maakte. Vanaf 18 september 1999 is de locomotief te zien in de normale dienst. Op 2 oktober 1999 is de locomotief in zijn Heineken outfit te zien op de open dag in Hengelo. Op 18 oktober 1999 werd de locomotief in Tilburg binnen genomen om de stickers te laten verwijderen. Na de overgang van het in Railion opgegane NS Cargo naar NS Reizigers werd de locomotief vernummerd naar 1837, maar niet geschilderd. Dit gebeurde later alsnog tijdens een extra binnenkomst in Tilburg.
 • Om het naderende einde van de locomotieven bij DB Cargo te benadrukken, zijn de drie resterende locomotieven (1611, 1615 en 1616) bij Shunter in de Waalhaven voorzien van afscheidsteksten. De 1616 is als eerste voorzien van teksten. Op de ene zijwand staat: "DB Cargo neemt afscheid van de locomotiefserie 1600." Op de andere zijwand staat "Elke dag wat dichterbij, na 39 jaar trouwe dienst is het dan voorbij." Op 10 maart 2020 is de 1616 afgeleverd. De 1611 is op maart 2020 voorzien van teksten. Op de locomotief is onder andere te lezen "Na reeds vele kilometers rijd ik nu écht de laatste meters". De 1615 is op maart 2020 afgeleverd met afscheidsteksten.


Stadswapen

Ter promotie van de ingebruikname van enkele spoorlijnen (Schiphollijn) en stations (Almere, Lelystad, Zaandam) zijn de 58 locomotieven voorzien van gestileerde stadswapens van 58 plaatsen. In april 1981 zijn al proeven genomen met locomotief 1603 voor het aanbrengen van de stadswapens. Aan een zijde werd het stadswapen van Amsterdam opgeplakt en aan de andere zijde van 's-Gravenhage. Het wapen van Amsterdam kwam op de 1601 terecht en van 's-Gravenhage werd als Den Haag op de 1650 geplakt. Op de 1603 is uiteindelijk het wapen van Zutphen terecht gekomen.

Nummer Stadswapen van Datum naamgeving
1601 Amsterdam 6 april 1982
1602 Schiphol 30 mei 1986
1603 Zutphen 9 mei 1985
1604 Dordrecht 6 april 1983
1605 Breda 17 november 1982
1606 Harderwijk 30 oktober 1985
1607 Vlissingen 18 mei 1983
1608 's-Hertogenbosch 4 oktober 1985
1609 Hoofddorp 22 mei 1986
1610 Hengelo 1 december 1982
1611 Venlo 5 februari 1983
1612 Goes 19 november 1982
1613 Roermond 11 september 1982
1614 Schiedam 5 september 1985
1615 Zandvoort 11 mei 1983
1616 Oldenzaal 26 juni 1986
1617 Assen 9 oktober 1985
1618 Almelo 9 november 1983
1619 Maastricht 7 mei 1983
1620 Arnhem 24 november 1982
Nummer Stadswapen van Datum naamgeving
1621 Deventer 7 mei 1982
1622 Haarlem 17 september 1983
1623 Hilversum 25 mei 1983
1624 Alkmaar 26 januari 1985
1625 Sittard 23 mei 1984
1626 Meppel 23 februari 1983
1627 Gouda 13 april 1983
1628 Apeldoorn 9 maart 1983
1629 Ede 29 mei 1984
1630 Zwolle 23 oktober 1985
1631 Voorburg 8 december 1982
1632 Nijmegen 11 juni 1983
1633 Bergen op Zoom 16 maart 1983
1634 Lelystad 27 mei 1988
1635 Enschede 12 juni 1982
1636 Heerenveen 12 september 1984
1637 Amersfoort 15 april 1983
1638 Groningen 16 juni 1984
1639 Leiden 10 november 1982
 
Nummer Stadswapen van Datum naamgeving
1640 Steenwijk 17 oktober 1984
1641 Almere 29 mei 1987
1642 Weert 20 november 1985
1643 Heerlen 18 december 1984
1644 Roosendaal 15 december 1982
1645 Middelburg 2 maart 1983
1646 Leeuwarden 28 augustus 1985
1647 Delft 9 mei 1984
1648 Valkenburg 24 mei 1985
1649 Oss 20 april 1983
1650 Den Haag 28 maart 1984
1651 Tilburg 1 december 1982
1652 Utrecht 26 oktober 1983
1653 Den Helder 30 maart 1983
1654 Geleen 19 oktober 1983
1655 Eindhoven 27 april 1982
1656 Hoogeveen 29 maart 1983
1657 Rotterdam 5 oktober 1983
1658 Zaandam 29 april 1983
 

Wijzigingen

 • In 1993 werden de locomotieven voorzien van een remduurbeperking. Dit moest vaste remmen voorkomen wanneer de locomotief in opzending zou meelopen in een trein. Bij vaste remmen kunnen de wielen warm worden. Hierdoor kunnen haarscheurtjes in de wielen komen.


 • Locomotief 1855 kwam op 7 februari 2006 bij het Revisiebedrijf Tilburg aan om uitgerust te worden met een STM-module. Hiermee kan een krachtvoertuig dat voorzien is van ETCS ook op ATB-baanvakken rijden. Deze STM-module 'vertaalt' dan de ATB-code naar ETCS-opdrachtseinen.
 • Vanaf het voorjaar 2006 worden de locomotieven voorzien van aircokasten op het dak om de cabinetemperatuur niet te hoog laten oplopen. Deze airco's verbruiken echter veel energie, waardoor een extra inverter geplaatst moest worden. Deze inverter zorgde echter voor problemen, zodat airco's defect raakten.


 • In april en mei 2014 is in locomotief 1823 een dieselmotor ingebouwd. De dieselmotor is van MTU en heeft 6 cilinders. Dit was een oud plan van Husa, toen zij nog de containertreinen naar Blerick reden. Op deze manier kon het laatste stuk naar de terminal op dieselkracht gereden worden zonder extra locomotief. Voor de inbouw zijn het elektrische blok verplaatst en een pantograaf op het dak verwijderd. De luchtkoeling op het dak is verplaatst naar waar de stroomafnemer zat en heeft een dubbele uitlaat er naast gekregen. In het midden boven de stelbalk is een tankdop gemaakt om de dieseltank te kunnen vullen. Na deze wijziging werkte de tractiemotoren echter niet meer naar behoren en is het project stop gezet.


Ombouw voor DDM-1/opbouw tyfoonkasten

Vanaf 1 oktober 1984 werden op de locomotieven kasten geplaatst rondom de tyfoons, welke op het dak zijn bevestigd. Deze kasten, zogenoemde konijnenhokken, zorgen er voor dat er geen troep of sneeuw binnen kan dringen in de tyfoon. Tegelijkertijd vonden aanpassingen plaats voor de besturing van de DDM-1-rijtuigen. Zo zijn de locomotieven voorzien van stuurstroomkabels voor trek-duwbedrijf, een schakelaar voor de deurontgrendeling en een lamp 'deuren dicht'. Als eerste locomotief is de 1624 aangepast, zodat deze lange tijd met de DDM-1-rijtuigen onderweg was en vele reclamefolders sierden. Eerder aangepaste locomotieven werden nogmaals teruggeroepen naar de werkplaats van Tilburg. Als dit van toepassing was, zijn er 2 data vermeld.

Nummer Ombouw in Ombouw uit
1601 29 maart 1985
1602 1 maart 1985
1603 5 april 1985
1604 19 april 1985
1605 14 maart 1985/29 juli 1986
1606 3 mei 1985
1607 6 februari 1986
1608 14 mei 1985
1609 30 mei 1985
1610 20 december 1985
1611 21 juni 1985
1612 29 juni 1985
1613 11 februari 1986
1614 11 juli 1985/14 augustus 1985
1615 14 augustus 1985
1616
1617 5 september 1985
1618
1619 19 november 1985
1620 3 januari 1985 10 januari 1985
Nummer Ombouw in Ombouw uit
1621
1622
1623 8 februari 1985
1624 1 oktober 1984 17 oktober 1984
1625 15 februari 1985
1626 22 februari 1985
1627
1628
1629 24 januari 1985 1 februari 1985/2 mei 1986
1630
1631
1632
1633 10 januari 1985 18 januari 1985
1634 25 februari 1986
1635
1636 26 september 1985
1637 12 maart 1986
1638 7 oktober 1985
1639 15 oktober 1985
 
Nummer Ombouw in Ombouw uit
1640 11 maart 1986
1641 21 maart 1986
1642 25 maart 1986
1643 28 oktober 1985
1644 2 april 1986
1645 11 juni 1985
1646 5 maart 1986
1647 6 november 1985
1648
1649 23 mei 1986
1650 28 november 1985
1651 29 mei 1986
1652
1653 6 juni 1986
1654 27 juni 1986
1655 23 juni 1986
1656 29 april 1986
1657 3 juli 1986
1658 13 december 1985
 

Kleurstellingen

Railion-bestickering

Na de opsplitsing wordt dit duidelijk gemaakt op het materiaal door middel van andere bestickering. De NS-logo's vervallen en de locomotieven krijgen het (oude) Railion logo en -internetadres. Het stadswapen wordt vervangen door de naam van de stad. Als eerste wordt in 2001 de 1606 bestickerd en als laatste de 1609 in 2003. Bij de 1606 zijn de letters en cijfers in een lichter blauw stickers geplakt. De overige locomotieven kregen donkerblauwe letters en cijfers.

Nummer Oude bestickering in Nieuwe bestickering uit
Wijziging kleurstelling
1601
1602
1603
1604
1605
1606 2001
1607 13 juli 2002
1608
1609 22 januari 2003
1610
Nummer Oude bestickering in Nieuwe bestickering uit
Wijziging kleurstelling
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1619
1620
1621


DB Schenker-rood

Op 20 februari 2012 werd de 1612 in het DB-rood afgeleverd na een onderhoudsbeurt. De locomotief heeft een geheel rode locomotiefkast en een groot wit vlak op de neus. Op de neus is het rode logo van de DB te zien. Wat ook opvalt, is de terugkeer van het stadswapen van Goes. De grijze band rondom de ramen is verdwenen, evenals het locomotiefnummer op de zijkant. Op 21 maart 2012 is de 1615 in het rood afgeleverd. Het grote verschil met de 1612 is het witte front. De 1615 heeft twee witte balken op de neus. Het logo is hier in het wit op de rode neus geplakt. De 1612 is bij zijn volgende onderhoudsbeurt eind september 2012 uiterlijk gelijk gemaakt aan de overige locomotieven.


Nummer Geel in Rood uit
Wijziging kleurstelling
1602 juli 2012
1604 8 oktober 2012
1611 16 april 2012
1612 20 februari 2012
1614 25 mei 2012
1615 21 maart 2012
1616 1 september 2012


Vernummeringen

Bij de boedelscheiding tussen het materieel van NS Reizigers en NS Cargo zijn de locomotieven 1638-1658 omgenummerd naar de serie 1800. Later kwamen daar nog de locomotieven 1623, 1624, 1626-1637 bij. Ook deze locomotieven werden omgenummerd naar de serie 1800. De 1637 heeft nog in de rode kleuren van NS Cargo als 1837 rond gereden en is pas later geel geschilderd. De 1643 werd als laatste pas vernummerd in juni 1999. De locomotief stond toen in Tilburg buiten dienst met schade.

Nieuw nummer Oud nummer Datum omnummering
1823 1623 17 februari 2003
1824 1624 30 oktober 2002
1826 1626 6 januari 2003
1827 1627 3 juni 2002
1828 1628 3 juni 2002
1829 1629 25 november 2002
1830 1630 22 januari 2003
1831 1631 4 juni 2002
1832 1632 11 december 2002
1833 1633 4 juni 2002
1834 1634 7 mei 2001
1835 1635 1 april 2001
1836 1636 1 april 2001
1837 1637 1 april 2001
1838 1638 14 april 1999
1839 1639 29 april 1999
1840 1640 10 februari 1999
1841 1641 16 februari 1999
Nieuw nummer Oud nummer Datum omnummering
1842 1642 16 februari 1999
1843 1643 28 juni 1999
1844 1644 3 februari 1999
1845 1645 4 maart 1999
1846 1646 22 februari 1999
1847 1647 17 februari 1999
1848 1648 29 maart 1999
1849 1649 11 februari 1999
1850 1650 3 maart 1999
1851 1651 29 januari 1999
1852 1652 16 april 1999
1853 1653 26 januari 1999
1854 1654 20 januari 1999
1855 1655 22 januari 1999
1856 1656 8 februari 1999
1857 1657 10 maart 1999
1858 1658 21 januari 1999
 

Locomotief 1858 is tijdelijk administratief vernummerd in 1799. De locomotief was geschikt gemaakt om met ICRm-rijtuigen in treinstelmodus te kunnen rijden. Omdat de locomotief weer opnieuw toegelaten zou moeten worden, is hier van afgezien en heeft de daadwerkelijke vernummering nooit plaats gevonden.

Bij de inzet van de locomotieven na hun verkoop is de Bentheimer Eisenbahn verkochte locomotief 1835 vernummerd in E01. De locomotieven van Locon zijn vernummerd in de serie 9900. De locomotieven van RRF zijn genummerd in de serie 4400.


Schadegevallen

Schadegevallen NS

De onderstaande schadegevallen zijn ontstaan in de periode van hun inzet bij NS. Hieronder valt de inzet bij NS Reizigers en NS Cargo. De fusie van NS Cargo en DB Cargo per 1 januari 2000 en de eventueel daarbij behorende schades zijn vermeld bij de overige vervoerders.


 • Op juli 1983 rijdt de 1616 door een stootjuk op het station van Uitgeest.


 • Op 31 oktober 1983 ontspoort de 1634 in Heeze. De locomotief is met de CTO-meettrein onderweg naar Eindhoven, als het in Heeze ontspoord. De trein berijdt met een te hoge snelheid een afbuigende wissel naar het derde spoor bij de overweg in de Emmerikstraat. De meettrein bestaat uit het voormalig Plan C-postrijtuig P 7918. Het doet dienst als CTO-meetrijtuig en is als 30 84 978 1 005-8 genummerd. Verder bestaat de trein uit 2 rijtuigen Plan E (B 29-37 354 en B 29-37 374), welke aan weerszijden van het meetrijtuig zijn geplaatst. De locomotief rijdt door de moestuin en komt op zijn zij in de voormalige wachterswoning nr. 9 tot stilstand. De bewoonster komt te overlijden. De machinist en dochter van de bewoonster raakt gewond. De locomotief raakt zwaar beschadigd. Het Plan E rijtuig B 29-37 374 ontspoort en raakt hierbij beschadigd. Het CTO-rijtuig ontspoort met een draaistel en raakt beschadigd. Het tweede Plan E-rijtuig, de B 29-37 354 bleef vrij van schade. Na het hersporen worden de beschadigde locomotief en het beschadigde Plan E-rijtuig op een zijspoor bij de losweg van het station van Heeze geplaatst. Op 3 november 1983 wordt de locomotief op andere draaistellen geplaatst en afgevoerd naar de Hoofdwerkplaats Tilburg. De locomotief werd daar opnieuw opgebouwd en kwam op 28 december 1984 weer in dienst. Ook het CTO-meetrijtuig werd hersteld.


 • Op 8 oktober 1986 reed locomotief 1141 met de lege kalktrein 49509 met te hoge snelheid over het afbuigende wissel bij de overweg in de Emmerikstraat in Heeze en ontspoorde. In deze trein liep de 1642 in opzending mee, evenals de 1309. De locomotief raakte beschadigd, doordat de locomotief de 1309 voor zich uitduwde en deze om zijn as draaide. De 1309 vernielde alles wat op zijn pad kwam, diverse bovenleidingsportalen, seinen en relaiskasten raakten beschadigd. Hierdoor raakte ook de 1642 beschadigd. De 1642 werd in het weekend van 11 en 12 oktober 1986 naar Tilburg overgebracht. De volgende dag werd de treindienst hervat. De locomotief kwam op hersteld in dienst
 • In de nacht van 19 op 20 december 1989 wordt locomotief 1606 door een stootjuk geduwd en beland in de sloot. De locomotief is onderweg met trein 47184, bestaande uit 31 met kolen beladen wagons van het type Eanos, van Emmerich naar Beverwijk, als in Uitgeest moet worden omgelopen. Als gevolg van een snelremming strand de locomotief op de brug over de Nauernasche Vaart in Krommenie. De achteroplopende kalktrein 47552 werd verzocht om de gestrande trein over de brug te duwen. De 1606 bleek echter defect te zijn geraakt en kon niet meer rijden. Hierop werd besloten om beide treinen te combineren en de kolentrein werd door de kalktrein naar spoor 6 in Uitgeest geduwd. De trein kwam echter niet op tijd tot stilstand, zodat de locomotief door het stootjuk schoof en in een sloot belandde. Zes kolenwagons ontspoorden en stapelden zich op en naast elkaar. Hierbij werden een gasleiding en diverse kabels voor de beveiliging en telefoon te zijn geraakt. Een staander van de bovenleiding werd eveneens vernield. Om de locomotief en wagons te kunnen bergen, was het nodig om een zandweg van 160 meter aan te leggen door de drassige weilanden. Op de zandweg werden stalen rijplaten gelegd, zodat een kraan bij het materieel kon komen. In de nacht van 22 op 23 december 1989 werd de bak van de locomotief geborgen. De draaistellen werden op 23 december uit de modder gehaald en op 28 december 1989 op een platte wagen naar de Tilburgse werkplaats afgevoerd. In de nacht van 2 op 3 januari 1990 werd de locomotief op hulpdraaistellen afgevoerd naar de Tilburgse werkplaats, waar de locomotief werd hersteld.
 • Op 8 januari 1990 rijdt de 1636 te Uitgeest door een stootjuk. De locomotief was afkomstig van en onderweg naar met kalktrein 49505. Op het station van Uitgeest moest de locomotief samen met locomotief 1306 omlopen, maar reed door het stootjuk van spoor . Hierbij raakte een hek, een verkeerslicht en het waarschuwingslicht van de overweg beschadigd. Dezelfde dag werd de locomotief weer herspoord. De locomotief In juli 1983 werd op hetzelfde spoor ook een stootjuk geramd door de 1616.


 • Op 19 oktober 1992 kwam de 1603 te Haelen in botsing met een vrachtwagen op de overweg in de Napoleonsweg. De locomotief was onderweg als trein 8 van Maastricht naar Zandvoort. Na de aanrijding ontspoort de locomotief en draait een halve slag om haar as. De locomotief raakte zwaar beschadigd aan zijn neus. De achteroplopende rijtuigen ICR B 50 84 20-77 716-3 en Plan W 50 84 21-37 525-6 botsen op de draaiende locomotief, waardoor zij eveneens ontsporen en zware schade oplopen. Het rijtuig ICR B 50 84 20-70 868-4 raakt eveneens beschadigd, maar lichter dan de twee voorste rijtuigen. Dezelfde dag wordt het materieel herspoord en in Haelen aan de kant gezet. Op 23 oktober 1992 zijn de locomotief en rijtuigen naar Eindhoven gesleept. Op 24 oktober 1992 is de locomotief naar Tilburg overgebracht, waar het op 26 oktober 1992 werd binnengenomen voor het herstel. De locomotief werd op 6 januari 1994 weer als nieuw afgeleverd. • Op 19 januari 1999 worden de 1620 en 1631 aangereden door de rangerende 6452. Hierbij raakt de 1631 beschadigd aan beide cabines. De 1631 wordt op januari 1999 naar het revisiebedrijf Tilburg overgebracht. Het herstel van de locomotief wordt in de zomer van 2000 aangevangen.
 • Op 17 februari 1999 botste de 1603 onderweg met trein 2346 van Bad Bentheim naar Amsterdam CS tussen Deventer en Apeldoorn met een auto. De locomotief raakte door ongeval beschadigd en liep tevens brandschade op als gevolg van het in brand raken van de onder de locomotief vast zittende auto. De locomotief werd op 19 februari 1999 naar Revisiebedrijf Tilburg overgebracht. Op 19 oktober 1999 werd de locomotief weer afgeleverd na het herstel en opnieuw schilderen.


 • In de avonduren van 15 augustus 2003 botsen de Plan V treinstellen El2 410 + El2 926 + El2 882 + El2 906 met kracht op locomotief 1827, welke met een sleep rijtuigen en locomotief 1855 in Venlo staan. De treinstellen worden als rangeerdeel afgerangeerd naar een van de opstelsporen aan de oostzijde van het station. De 1827 + ICK B 22-37 916 + ICK A 12-37 001 + ICR A 10-70 677 + ICK B 22-37 922 + ICR A 10-77 308 + ICK B 22-37 931 + ICR BD 82-70 434 + ICK B 22-37 906 + plan W B 21-37 471 + 1855 staan afgesteld op spoor 46 om gereinigd te worden voor de volgende dag. De treinstellen rijden met ongeveer 40 kilometer per uur tegen de stilstaande trein op. De 1827 liep hierbij flinke schade op. Door de klap en doordat de locomotief in een boog stond, botste de 1827 op het eerste rijtuig. Op 20 augustus 2003 worden de beide locomotieven naar Tilburg gesleept voor herstel. De 1855 wordt op 4 september 2003 afgeleverd. Op 15 oktober 2003 wordt de 1827 weer afgeleverd met een nieuwe neus.
 • Op 21 mei 2004 vond te Amsterdam Centraal ter hoogte van de Dijksgracht een frontale aanrijding plaats tussen locomotief 1838 en VIRM-stam 8656. De 1838 was met intercity 960 onderweg van Heerlen naar Haarlem, terwijl de VIRM 8656 onderweg was als leeg materieeltrein van Amsterdam Centraal naar opstelterrein Watergraafsmeer. De locomotief en het eerste rijtuig raakten zwaar beschadigd. De 1838 werd na zijn afvoer in Roosendaal gestald, alwaar de sloop in augustus 2007 plaats vond.


 • Op 5 september 2006 botste de 1844 te Amersfoort op Rail4Chem-locomotief 1203. De 1844 was met een DDM-1-stam onderweg naar Alkmaar als trein 5826, terwijl de Rail4Chem een rangeerbeweging maakte. De 1844 liep hierbij een geknikte cabine en getordeerde bak op. In afwachting van schadeherstel is de locomotief tijdelijk terzijde gesteld op 10 september 2006.


 • Op 16 mei 2008 botst de 1826 in Delft bij overweg 't Haantje met een vorkheftruck. De locomotief was onderweg met trein 1925 van Den Haag Centraal naar Venlo. De vorkheftruck was met brandstofgebrek stil komen te staan op de overweg. Deze werd door de 1826 in de flank gegrepen en belandde door de klap in de sloot. De 1826 ontspoorde met de voorste as op de brug die achter de overweg ligt. Na hersporing van de locomotief, werd deze op het terrein van de DSM-fabriek geplaatst. De kant waarmee de locomotief de heftruck had geraakt, steunde op vijzels. De locomotief bleef hier tot 12 juni 2008 staan. Op deze dag werd de locomotief naar het revisiebedrijf Haarlem gesleept. Op 27 oktober 2008 werd de locomotief naar revisiebedrijf Tilburg overgebracht, waar het de volgende dag in behandeling werd genomen voor nawerk. Dit nawerk werd echter niet afgemaakt. De locomotief werd op 20 april 2009 terzijde gesteld als gevolg van het overschot aan locomotieven.


Schadegevallen overige vervoerders

Ook na de overname van een deel van het locomotievenpark als gevolg van de fusie tussen NS Cargo en DB Cargo zijn locomotieven betrokken bij aanrijdingen en andere schadegevallen.

NS Cargo/Railion/DBS

 • Op 16 februari 2002 reed de 6482 samen met de 1609 en een goederentrein door een stootjuk op Arnhem Goederen in de wijk Het Broek. De machinist reed op de radiobediening van de 6482 met de 1609 en een aantal ketelwagons, gevuld met chemicaliën. De beide locomotieven reden het talud af, waarbij de 6482 op een LPG-tank van een Shell-tankstation tot stilstand kwam. De 1609 kwam schuin te staan op het talud. De 6482 beschadigde enkele leidingen van de LPG-tank. Uit deze leidingen stroomde langzaam LPG. Door de brandweer werd het LPG verdund met water. Nadat al het LPG weggepompt was, werden beide locomotieven geborgen en naar Tilburg gebracht voor herstel. De 1609 werd op 20 februari 2002 naar Tilburg overgebracht. Op 10 mei 2002 werd de locomotief weer afgeleverd. De machinist raakte lichtgewond, doordat hij ten val kwam in een poging om de trein tot stilstand te brengen.
 • Op 18 november 2002 botsen de locomotieven 1625 en 6464 op elkaar in Venlo. Door de klap raakt de locomotief krom. Op 20 november 2002 is de locomotief overgebracht naar het Revisiebedrijf Tilburg.
 • Op 12 december 2002 botsen de locomotieven 1605 en 1622 op elkaar op de Kijfhoek. Op 16 december 2002 kwamen zij aan in het Revisiebedrijf Tilburg. De locomotieven liepen hierbij onder andere een kromme bodemplaat en ontzette bufferbalken op. Vanwege de schade werden de locomotieven terzijde gesteld. Doordat er sprake zou zijn van de verkoop van een aantal locomotieven aan een Italiaanse spoorwegmaatschappij, werden de locomotieven alsnog hersteld. De 1605 werd in de nacht van 10 op 11 maart 2004 met het werkplaatsnet naar Revisiebedrijf Haarlem opgezonden. Hier werd de bodemplaat opnieuw gericht en werden de bufferbalken recht gezet. In de nacht van 11 op 12 januari 2005 kwam de locomotief weer terug in Tilburg om verder afgebouwd te gaan worden. In de loop van 2004 haakte Strade Ferrate del Mediterraneo af, maar door de overname door Railion van het Italiaanse bedrijf, komen de locomotieven weer in beeld. Afbouw van de 1605 heeft verder niet meer plaats gevonden en op 23 november 2009 wordt de locomotief vanuit Tilburg op een dieplader naar sloperij Hoeben in Hasselt vervoerd. De 1622 volgt op dezelfde dag dezelfde route, zonder dat er ooit iets aan de schade gedaan is. De 1605 is geheel ontdaan van bruikbare onderdelen en de 1622 is gedeeltelijk geplukt.
 • In de nacht van 29 op 30 april 2003 ontspoorde een deel van staaltrein 47555, getrokken door de 1613, bij binnenkomst in Apeldoorn doordat deze met een te hoge snelheid een afbuigend wissel bereed. De eerste negen staalwagens van het type Shimmns ontspoorden en kantelden. Hierdoor raakten de wagons beschadigd aan de huiven door het schuiven en vallen van de rollen staal. De locomotief bleef in het spoor, maar liep lichte schade op aan de achterzijde. Dit werd veroorzaakt door het ontsporen van de eerste wagon. De achterste as van de locomotief beland naast het spoor. De ontsporing had geen gevolgen voor de dienstregeling, omdat het emplacement driesporig is en de wagons richting de Laan van de Mensenrechten terecht kwamen. De 1613 werd op 14 mei 2003 naar Amersfoort overgebracht. Een dag later wordt de locomotief overgebracht naar het revisiebedrijf Tilburg voor herstel. Op 10 juli 2003 wordt de locomotief afgeleverd na herstel.


ACTS/Husa

 • Op 29 mei 2009 botst de 1621, onderweg met trein 50063 van Leeuwarden naar IJsselmonde, in Zwolle met NS DD-AR stam 7841. Deze stam was net uit Zwolle vertrokken als trein 5634 naar Utrecht. De twee voorste rijtuigen van deze stam ontsporen. Ook de 1621 loopt uit de rails. De locomotief is pas 9 dagen in dienst, nadat hij 4 maanden in Maastricht had gestaan met een elektrische storing. De locomotief wordt afgevoerd naar Shunter in de Waalhaven. Hier is de locomotief hersteld en kwam op weer in dienst.


Locon

 • In de avond van 5 juli 2016 lopen de 9901 en 9905 schade op aan de buffers. De beide locomotieven rijden in opzending mee met een trein naar Vopak in Vlaardingen. Diesellocomotief 1505 (type G1206) bedient de Vopak met een ketelwagentrein. Bij het ophalen van de tweede gedeelte van deze trein worden de beide elektrische locomotieven mee genomen naar Vopak. Nadat het tweede gedeelte is opgehaald neemt de diesellocomotief de trein mee naar de uithaalsporen bij het station. Nadat de twee slepen zijn gecombineerd tot een trein, duwt de 1505 de trein en beide locomotieven terug naar het station van Vlaardingen. Het station wordt echter niet bereikt, omdat de trein abrupt tot stilstand komt na een snelremming. In de krappe boog van Vopak naar het uithaalspoor zijn de 9901 en 9905 met de buffers verstrikt geraakt. Tijdens het duwen breekt de treinleiding, waardoor de trein tot stilstand komt. De buffers aan de zijde van cabine 2 van de 9901 en van cabine 1 van de 9905 zijn beschadigd. De locomotieven worden in de ochtend van 6 juli 2016 op een zijspoor neergezet, waar de locomotieven voorzien zijn van nieuwe buffers. Op 12 juli 2016 zijn beide locomotieven overgebracht van Vlaardingen naar Zutphen door de G1206 1. Eind juli 2016 zijn beide locomotieven afgeleverd na het herstel.


Afvoer

Voor de boedelscheiding tussen NS Cargo en NS Reizigers zijn er geen locomotieven afgevoerd.

NS Cargo / Railion / DB Schenker / DB Cargo

Op 5 maart 2000 arriveert de 1618 in de werkplaats van Maastricht voor onderhoud. Hier wordt de locomotief echter gebruikt als pluklocomotief voor de overige locomotieven van Railion. Nadat locomotief 1625 botsschade op loopt, komt het dienstvaardig maken van de 1618 in beeld. In november 2001 gloort er echter weer hoop voor de locomotief om weer in dienst te worden gesteld, nadat locomotief 1625 in november 2001 botsschade oploopt en wordt afgevoerd. De 1625 staat op de lijst over te dragen locomotieven van Railion aan NS Reizigers. De 1618 kan worden gecompleteerd met onderdelen van de 1625 en zo in dienst komen, terwijl de 1623 over gedragen zal worden aan NS Reizigers in plaats van de 1625. Op 27 november 2001 wordt locomotief 1618 naar Tilburg overgebracht. Hier zal de locomotief gecompleteerd worden met onderdelen van de 1625 en weer in dienst worden gesteld. Dit gebeurt echter niet en op 4 november 2002 wordt de locomotief administratief afgevoerd. In december 2002 botsen de 1605 en 1622 op elkaar op de Kijfhoek en worden als gevolg van de schade terzijde gesteld. In februari 2003 wordt de 1623 over gedragen en worden de werkzaamheden aan de 1618 stil gelegd. In het voorjaar van 2004 wordt er opnieuw een poging ondernomen om de 1618 in dienst te stellen. Er is interesse uit Italië (Ferrovia Adriatico Sangritana) om enkele locomotieven over te nemen. In de Tilburgse werkplaats zullen de locomotieven gereviseerd worden. Met Alsthom is contact opgenomen om een nieuwe downchopper te construeren, die overweg kan met de 3.000 volt die in Italië op de bovenleiding staat. De locomotieven die hiervoor in aanmerking komen, zijn de beschadigde 1605, 1618, 1622 en 1625. De 1618 zal als prototype fungeren en wordt in maart 2004 binnen genomen om gecompleteerd te worden met nieuwe of gereviseerde onderdelen. Op 3 juni 2004 maakt de locomotief zijn eerste meters op het terrein van het revisiebedrijf. Op 15 juni 2004 wordt de locomotief gebruikt om de gestrande containertrein 42751 naar Tilburg te duwen, nadat locomotief 232 908 defect is geraakt. Ook het bereiken van de revisietermijnen in 2004 zorgde er voor dat er locomotieven terzijde werden gesteld. Hiermee valt het doek voor de 1607, 1608, 1610, 1617 en 1620. Op de beschadigde 1620 na, worden de locomotieven in Maastricht terzijde gesteld. De 1620 wordt in Tilburg terzijde gesteld. In het voorjaar van 2005 wordt bekend dat de ombouw van de vier locomotieven van Italië niet doorgaat en de 1618 zal geen revisie krijgen. Ook een mogelijke ombouw en verkoop aan Slovenië en Polen gaat niet door. In augustus 2005 lijkt het er op dat de locomotieven alsnog naar Italië verhuizen, als Railion de aandelen in Strade Ferrate del Mediterraneo overneemt en daarmee de naam Railion Italy krijgt.

In december 2008 zijn tien locomotieven verkocht aan RailMotion. Dit zijn de 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1617, 1618, 1619, 1620 en 1621. Door de instroom van de multi-courante locomotieven BR 189 van Railion Deutschland / DB Schenker en de afname van het goederenvervoer als gevolg van de wereldwijde recessie vanaf 2008, zorgen er voor dat er weer locomotieven terzijde worden gesteld. De 1601 en 1603 zijn op 9 juli 2009 terzijde gesteld in Maastricht. Op 28 juni 2010 gingen de 1601 en 1603 van Maastricht naar de Waalhaven ten behoeve van het plukken van onderdelen voor de resterende locomotieven. Op 23 augustus 2010 volgden de 1607 en 1617 dezelfde weg. Op 10 december 2012 is de laatste gele 1600 terzijde gesteld en wel de 1613. In augustus 2013 is de locomotief weer gereed gemaakt voor de dienst. De locomotief werd voorzien van NVR-nummers en een DB-logo. Uiteindelijk kwam de locomotief toch niet in dienst. Op 21 januari 2015 gaat de 1602 terzijde op de Kijfhoek vanwege verlopen revisietermijn. Op 27 januari 2015 wordt de locomotief door de DB 189 080 van de Kijfhoek naar de Waalhaven gesleept. Op 10 juni 2016 wordt de 1612 terzijde gesteld. De locomotief wordt op 13 juni 2016 geparkeerd op de Kijfhoek op kopspoor 288. Op 1 februari 2019 wordt de 1614 met versleten wielen in de Waalhaven terzijde gesteld. Op 1 december 2019 is locomotief 1616 terzijde gesteld. Op 15 december 2019 is de 1616 bij de overige locomotieven in de Waalhaven neer gezet. Op 9 januari 2020 raakt de 1604 defect en wordt terzijde gesteld. De kosten voor herstel zijn te hoog. In februari 2020 wordt besloten om de 1616 weer in dienst te stellen na het wegvallen van de 1604. Op 21 februari 2020 wordt bij Shunter begonnen met het demonteren van een tractiemotor ten behoeve van de 1616. De 1616 komt op 10 maart 2020 weer in dienst. In april 2020 zullen de nog resterende locomotieven worden afgevoerd. Dit gebeurt op 3 april 2020. De 1611, 1615 en 1616 worden op deze datum aan de kant gezet op de Kijfhoek. Op 4 april 2020 worden de drie locomotieven door de 6433 naar het opstelspoor van DB Cargo in de Waalhaven gesleept. Op 2 september 2020 zijn de zes locomotieven verkocht aan Railexperts. Op 12 september 2020 worden de 1604, 1602, 1614, 1611, 1615 en 1616 door de 186 422 van KombiRail naar Kijfhoek overgebracht. Hier worden de 1618 en 1621 van CapTrain aangehaakt. De locomotieven worden door de 9901 van Railexperts van de Kijfhoek naar Rotterdam Noord Goederen (1604, 1602, 1614) en Amersfoort (1611, 1615, 1616, 1621, 1618) overgebracht.


NS Reizigers

In het voorjaar van 2005 is NS Reizigers bezig om een materieelplan voor de middellange termijn op te stellen. Hierin worden een tweetal vervoersconcepten ontwikkeld en wordt rekening gehouden met de instroom van nieuw materieel. In dit plan wordt de afvoer van de locomotieven voorzien in 2008, gelijktijdig met de uitstroom van de rijtuigen ICK.

De locomotieven 1823, 1824, 1826 - 1837 zijn in de loop van 2009 terzijde gesteld als gevolg van de afname van het reizigersvervoer en het aan de kant zetten van de rijtuigen ICK en ICL in de voorgaande jaren. Een aantal locomotieven zijn in Maastricht gestald.

Op 27 januari 2011 zijn de 1830, 1831, 1834 en 1848 overgebracht van Maastricht naar de Watergraafsmeer, vanwaar ze de volgende dag zijn doorgestuurd naar de Dijksgracht voor opstelling.

Na de afvoer van de locomotieven in 2011, zijn de locomotieven op diverse plaatsen verzameld.

Op 22 november 2011 zijn de 1845, 1851, 1853, 1855 en 1857 van de Dijksgracht gehaald en overgebracht naar de Watergraafsmeer. Op 24 november 2011 zijn de 1851 en 1857 vanuit de Watergraafsmeer via Gouda overgebracht naar NedTrain in de Waalhaven. Hier zullen de locomotieven ontdaan worden van hun motoren ten behoeve van 1700'en. Na uitbouw van de tractiemotoren zijn de locomotieven op 19 december 2011 overgebracht naar Amersfoort. Een dag later werden ze via de Watergraafsmeer overgebracht naar de Dijksgracht. De 1845 en 1855 arriveerden op 1 december 2011 in de Waalhaven. Ook de 1853 zal ontdaan worden van zijn tractiemotoren. Het heeft na zijn overbrenging in het Technisch Centrum op de Watergraafsmeer gestaan om te drogen. Op 2 december 2011 zijn de 1842 en 1847 van de Dijksgracht overgebracht naar de Watergraafsmeer. Op 6 december 2011 vond doorvoer naar Maastricht plaats achter de 1777. De 1842 had last van luchtlekkage, zodat de 1847 als remlocomotief mee ging. De 1842 zal als pluklocomotief fungeren voor de locomotieven serie 1700. Op 16 maart 2012 zijn de 1845 en 1855 vanaf de Waalhaven via de Kijfhoek afgevoerd naar Amsterdam. Op 13 juni 2013 is de 1823 overgebracht van de Dijksgracht naar Shunter in de Rotterdamse Waalhaven. De locomotief is op 30 april 2013 formeel overgedragen aan Shunter, nadat HSL Logistik van de koop afzag. De locomotief zal dienen als pluklocomotief voor de locomotieven die Shunter in onderhoud heeft.

Op 28 november 2013 zijn de 1855 + 1845 + 1847 + 1853 + 1857 + 1851 + 1850 + 1844 + 1843 door de VolkerRail V100 203-3 van de Dijksgracht naar de ACT-terminal overgebracht in de Houtrakpolder in Amsterdam. De locomotieven zijn afkomstig van de Dijksgracht. Hier moet ruimte gemaakt worden om treinstellen V250 kwijt te kunnen. Op 4 december 2013 gingen 7 locomotieven naar de ACT-terminal: 1839 + 1846 + 1849 + 1858 + 1854 + 1840 + 1848. Op de Dijksgracht blijven dan nog de 1824 + 1829 + 1830 achter. Op 18 februari 2014 zijn deze locomotieven door de Strukton G 1206 303001, verhuurd aan Locon, naar Amersfoort gebracht. De locomotieven die bij de ACT-terminal stonden, zijn op 11 maart 2014 door de VolkerRail V100 203-2 opgehaald. De 1848 + 1840 + 1854 + 1858 + 1846 + 1839 + 1843 + 1844 + 1850 + 1851 + 1857 + 1853 + 1847 + 1845 + 1855 vormden zo'n zware last, dat de trein in Maarsen stil wordt gezet. Vanuit Utrecht Cartesiusweg is de V100 203-5 naar Maarsen gereden en in dubbeltractie is de trein naar Nijmegen gebracht. De 1849 is vanwege luchtlekkage in de Houtrakpolder achtergebleven. Op 3 april 2014 zijn de 1850 + 1844 + 1843 + 1839 door de VolkerRail V100 203-3 van Nijmegen naar Maastricht overgebracht. De locomotieven zullen hierbij ontdaan gaan worden van onderdelen. Eind juli 2014 zijn daarvoor de 1839 en 1850 in het onderhoudsbedrijf Maastricht binnen genomen. De onderdelen zullen gebruikt gaan worden om locomotieven te reactiveren voor het rijden van gereactiveerde DD-AR stammen. Op 21 oktober 2014 slepen de V100 203-3 + 203-4 van VolkerRail de locomotieven 1713 + 1722 + 1703 + 1727 + 1725 + 1710 + 1701 + 1850 + 1839 + 1843 + 1844 van Maastricht naar de Dijksgracht. Omdat de locomotieven van VolkerRail echter elders nodig waren, is een tussenstop gemaakt te Crailoo. De volgende dag zijn de eerste zes locomotieven (1713 + 1722 + 1703 + 1727 + 1725 + 1710) in de ochtend naar de Dijksgracht gebracht. In de middag volgde de laatste vijf locomotieven dezelfde weg. De locomotieven zijn in Maastricht ontdaan van onderdelen om gebruikt te worden voor locomotieven die met DD-AR gaan rijden. Op 22 december 2014 zijn de 1846 + 1858 + 1854 + 1840 door de V100 203- van VolkerRail overgebracht van Nijmegen naar Maastricht. Hier zullen de locomotieven ontdaan gaan worden van nog bruikbare onderdelen. Op 7 januari 2014 slepen de VolkerRail V100'en 203-5 en 203-3 de 1855 + 1845 + 1847 + 1853 + 1857 + 1851 + 1848 van Nijmegen naar Maastricht. Op 12 maart 2015 zijn de locomotieven 1848 + 1857 + 1858 + 1846 + 1840 + 1854 door de VolkerRail V100 203-1 van Maastricht naar de Dijksgracht overgebracht. Op 17 maart 2015 sleept de V100 203-1 van VolkerRail de locomotieven 1847 + 1853 + 1851 + 1845 + 1855 van Maastricht naar de Dijksgracht. In de avonduren sleept de V100 203-1 de locomotieven 1839 + 1850 + 1844 + 1843 naar Maastricht. Hier worden nog enkele onderdelen geplukt. Op 27 maart 2015 sleept de V100 203-5 van VolkerRail de locomotieven 1843 + 1844 + 1850 + 1839 van Maastricht naar de Dijksgracht. Op 26 juni 2019 wordt de 1840 van de Dijksgracht naar de TMA terminal in de Houtrakpolder overgebracht.


Tijdelijke terzijdestelling

Als gevolg van het teruglopende vervoer en het aan de kant zetten van rijtuigen ICK zijn een aantal locomotieven serie 1800 tijdelijk terzijde gesteld.

Nummer Terzijde gesteld Plaats Indienststelling
1823 20 juli 2005 RB Tilburg 17 december 2006
1824 12 juli 2005 RB Tilburg 19 februari 2007
1826 20 juli 2005 RB Tilburg 14 september 2006
1827 11 juli 2005 RB Tilburg 14 november 2006
1828 11 juli 2005 RB Tilburg 15 november 2006
1829 19 juli 2005 RB Tilburg 25 mei 2006
1830 19 juli 2005 RB Tilburg augustus 2006
1831 12 juli 2005 RB Tilburg 11 mei 2007
1832 11 juli 2005 RB Tilburg 5 september 2006


Per 6 september 2010 zijn alle nog resterende locomotieven 1800 bij de NSR terzijde gesteld, samen met het DDM-1-materieelpark. De locomotieven worden geconserveerd weggezet op de Dijksgracht. Locomotief 1856 is bewaard gebleven voor het NSM en is terug genummerd naar 1656.

Als gevolg van het winterweer is het DDM-1 gereactiveerd, en ook de locomotieven 1839, 1842-1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857 en 1858. De 1848 zal mogelijk ook weer in dienst gesteld gaan worden. Opvallend is de reactivicatie van de 1850 en 1851. De locomotieven zijn al eerder terzijde gesteld dan september 2010. De 1853, 1857 en 1858 zijn op 30 december 2010 na onderhoud in Maastricht naar Amsterdam gestuurd om weer aan een DDM-1-stam gekoppeld te worden. De 1845 volgde dezelfde route op 1 januari 2011. Op 4 januari is locomotief 1858 met DDM-1-stam 101 naar Amersfoort gekomen voor herinstructie. De 1847 en 1849 kwamen op 6 januari aan in Amsterdam vanuit Maastricht. De 1847 is vervolgens met DDM-1-stam 103 naar Amersfoort gegaan voor herinstructie. De 1839 kwam op 9 januari 2011 weer in dienst. De 1849 en 1850 kwamen op 14 januari 2011 weer in dienst.

Op 3 januari 2011 zijn de volgende locomotieven en stammen in dienst gekomen:

 • 1845+DDM1 6836 6617 6834 6612 6811 en Bvk 6907
 • 1853+DDM1 6823 6614 6896 6673 6813 en Bvk 6902
 • 1857+DDM1 6812 6626 6825 6622 6831 en Bvk 6906


Nummer Terzijde gesteld Plaats Indienststelling
1839 Watergraafsmeer 7 januari 2011
1843 Dijksgracht 5 januari 2011
1844 Maastricht 3 januari 2011
1845 Dijksgracht 31 december 2010
1846 Zaanstraat 8 januari 2011
1847 Zaanstraat 3 januari 2011
1849 Zaanstraat 5 januari 2011
1850 19 maart 2010 Maastricht 14 januari 2011
1851 28 september 2009 Dijksgracht 6 januari 2011
1853 Maastricht 29 december 2010
1855 Dijksgracht 7 januari 2011
1857 Maastricht 30 december 2010
1858 Maastricht 30 december 2010

Verkoop

Omdat de locomotieven 1823, 1824, 1826 - 1837 eigendom waren van NS Financial Services, was het mogelijk om de locomotieven te verkopen. Alle locomotieven zijn verkocht aan private vervoerders en kregen zo een tweede leven. Alleen de 1823 werd niet in dienst gesteld, maar overgenomen door Shunter. Dit bedrijf heeft de locomotieven van deze serie van de private vervoerders in onderhoud. De 1823 is zelfs op verzoek van ACTS voorzien van een dieselmotor, maar tot proefritten heeft dit niet geleid. Door Locon zijn 10 locomotieven overgenomen. Twee locomotieven worden gebruikt als pluklocomotief. Door HSL Logistik en de Bentheimer Eisenbahn wordt een locomotief gebruikt. Op 2 juni 2016 wordt de 1823 overgebracht van de Waalhaven Zuid naar Wijster per dieplader om als oefenobject te dienen voor de brandweer. De locomotief heeft onder het zijwandrooster een blauw Shunter-logo gekregen.


Sloop

De eerste locomotief die gesloopt werd, was de 1838. Op 17 augustus 2007 is de locomotief gesloopt bij , nadat het in mei 2004 betrokken was geraakt bij een botsing te Amsterdam. Onderdelenleverancier 1841 is op 23 september 2009 overgebracht naar sloper EMR (European Metal Recycling) in de Botlek. In maart 2010 was de locomotief nog niet gesloopt. De exacte sloopdatum is onbekend. Ook Railion besloot om een aantal afgevoerde locomotieven te laten slopen. Tussen 20 en 23 november 2009 zijn de locomotieven 1605, 1622 en 1625 gesloopt. Alle drie de locomotieven hadden botsschade opgelopen en zij waren al dan niet daarvan al gedeeltelijk hersteld. Na hun afvoer zijn de locomotieven gedeeltelijk gebruikt voor het leveren van onderdelen. Zij werden gesloopt door Houben Metalen in Hasselt. In februari 2010 worden de locomotieven 1826 en 1852 gesloopt. Locomotief is 1826 is betrokken bij een aanrijding bij Delft in 2008 en het herstel wordt gestaakt in 2009. De 1852 vertoond een aantal grote defecten. Deze worden niet hersteld en in 2009 wordt de locomotief afgevoerd. De sloop vond plaats bij . Op 6 juli 2012 wordt locomotief 1610 gesloopt. De locomotief is geplukt van onderdelen door Shunter in de Waalhaven om zo locomotieven van RailMotion op de baan te houden. De sloop vond plaats bij . In de zomer van 2014 besluit de NS om zijn resterende locomotieven uit de serie 1839 - 1858 te laten slopen. Locomotief 1849 wordt aangewezen als proefexemplaar om gesloopt te worden. Op 26 augustus 2014 is de locomotief vanaf de ACT-terminal naar de Westhaven gesleept. Hier is de locomotief op een dieplader getild en naar sloper HKS gebracht. De draaistellen zijn niet gesloopt. Op 25 maart 2015 zijn de 1607, 1608, 1617 en 1620 vanuit Crailoo per dieplader naar Riwald Metaalrecycling in Almelo gebracht. Enkele weken later zijn de locomotieven gesloopt. Ook deze locomotieven zijn zonder draaistellen afgevoerd. De Werkgroep 1501 heeft geprobeerd om de 1607 te bewaren, maar de locomotief was in een dermate slechte staat dat alleen sloop een optie was. Op 21 april 2015 zijn de 1843, 1844 en 1850 door de VolkerRail V100 203-3 van de Dijksgracht naar de Westhaven gebracht. Hier zijn de locomotieven op een dieplader getakeld en naar HKS overgebracht voor sloop. Op 28 april 2015 zijn de 1839, 1847 en 1853 door de VolkerRail V100 203-4 van de Dijksgracht naar de Westhaven gebracht. Hier zijn de locomotieven op een dieplader getakeld en naar HKS overgebracht voor sloop. Op 19 mei 2015 werd de sloop van de locomotieven hervat en sleepte de V100 203-1 van VolkerRail de 1851, 1845 en 1855 van de Dijksgracht naar de Westhaven. Per dieplader zijn de locomotieven afgevoerd naar HKS. Op 26 mei 2015 sleept de V100 203-3 van VolkerRail de locomotieven 1848 + 1857 + 1858 van de Dijksgracht naar de Westhaven. Vanaf hier werden de locomotieven op een dieplader gehesen voor het laatste stukje naar sloper HKS. Op 2 juni 2015 sleept de V100 203-3 van VolkerRail de locomotieven 1846 en 1854 van de Dijksgracht naar de Westhaven. Locomotief 1840 werd uit dit rijtje gerangeerd en bleef als laatste locomotief serie 1800 achter op de Dijksgracht. De locomotief is aangewezen als pluklocomotief voor het Spoorwegmuseum. Op 18 juni 2015 is de locomotief op een zijspoor apart gezet op de Dijksgracht. Op 5 juni 2015 wordt pluklocomotief 1842 per dieplader overgebracht van Maastricht naar sloper HKS in de Westhaven. Op 14 augustus 2018 is de van onderdelen geplukte 1603 per dieplader van Shunter in de Waalhaven naar sloper Riwald in Almelo overgebracht. Op 28 april 2019 is de 1601 van Shunter naar sloper Riwald in Almelo overgebracht. Op 9 oktober 2019 is het karkas van locomotief 1840 per dieplader naar het terrein van sloper HKS overgebracht. Op 18 februari 2020 worden de locomotieven 1612 en 1613 bij Shunter ontdaan van dakdelen en worden de draaistellen losgemaakt. Hiermee worden de locomotieven klaar gemaakt voor transport naar de sloper. Op 21 februari 2020 is de geplukte locomotief 1613 per dieplader naar sloper Riwald in Almelo overgebracht. Op 28 februari 2020 is de geplukte locomotief 1612 per dieplader naar sloper Riwald in Almelo overgebracht. De locomotieven zijn op 3 en 4 juni 2020 gesloopt.


Museumlocomotieven

Van de 58 gebouwde locomotieven, is er voorlopig een bewaard gebleven voor museale doeleinden. Deze is van Het Spoorwegmuseum.

 • Het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum in Utrecht had de beschikking over twee locomotieven. In 2010 verwerft het de 1856 en maakt deze locomotief rijvaardig. In 2015 wordt de 1840 als pluklocomotief verworven. Na het verwijderen van belangrijke onderdelen is deze locomotief in 2019 gesloopt.

1640

Nadat op 2 juni 2015 de laatste twee locomotieven vanaf de Dijksgracht naar de Westhaven waren gesleept, blijft alleen pluklocomotief 1840 als laatste locomotief over van de serie 1800. De locomotief blijft op de Dijksgracht staan. De locomotief is in aangewezen als onderdelenleverancier voor de 1656 van het museum. Op 18 juli 2017 is de 1840 van de Dijksgracht overgebracht naar de voormalige werkplaats Amsterdam Zaanstraat door een V100 van VolkerRail, samen met de 1705. Hier zijn de locomotieven binnen gezet om geplukt te worden van onderdelen. In 2018 keert de locomotief terug naar de Dijksgracht. Op 26 juni 2019 is de locomotief overgebracht naar de Houtrakpolder. Op 9 oktober 2019 wordt de locomotief per dieplader naar het terrein van sloper HKS overgebracht.

1656

Locomotief 1856 is na de afvoer in 2010 overgedragen aan Het Spoorwegmuseum. De locomotief is weer terug vernummerd naar 1656 en bezit verder nog de uiterlijke kenmerken van zijn tijd als 1856. Zo is de locomotief nog voorzien van de aircokasten op het dak. Op 24 december 2010 is de locomotief met ander museummaterieel van de Zaanstraat naar Blerick overgebracht. Hier werden diverse werkzaamheden uitgevoerd en heeft de locomotief zijn oude nummer, 1656, terug gekregen. Op 13 februari 2011 is de locomotief van Blerick via Arnhem naar Utrecht gereden met postwagon Hbbkks 42 84 242 2 043-5 en locomotief 1312. De 1312 is in Arnhem uit de trein gerangeerd. In april 2011 is de locomotief naar de Watergraafsmeer gegaan. Op 29 april 2012 is de locomotief van de Watergraafsmeer naar Maastricht overgebracht. De locomotief werd hierbij getrokken door de 1774. Ook de 1765 reed mee met deze trein. In Maastricht krijgt de locomotief onderhoud voor inzet in mei 2012. Op 12 april 2014 is de locomotief overgebracht door de 1202 van de Zaanstraat naar Blerick voor stalling.

Inzet

De eerste commerciële rit van de locomotief vond plaats op 12 en 13 mei 2012 met de Heimwee Express van het museum. Op 11 mei haalde de locomotief vanuit Maastricht het materieel voor deze trein (de rijtuigen Plan E, Plan W en Plan K) op in Blerick. Na afloop reed het materieel op 13 mei 2012 terug naar Blerick. Op 14 oktober 2012 is de locomotief gebruikt bij een line-up in Heerlen voor het maken van foto's van diverse uitvoeringen van de locomotieven voor een nieuw boek van Uquilair. Hierbij waren ook de 1606 van Husa, 1615 van DB Schenker, 9905 van Locon en de 1832 van HSL Logistik aanwezig. Na afloop van de line ups is de locomotief door de HSL 1832 naar de Watergraafsmeer gebracht.


Afleverdata

Nummer Aflevering In dienst In revisie (TTA1) Uit revisie (TTA1) In revisie (TTA2) Uit revisie (TTA2) In revisie (TTA3) Uit revisie (TTA3) In revisie (TTA4) Uit revisie (TTA4) In revisie (LT3) Uit revisie (LT3) In revisie (LT4) Uit revisie (LT4) In revisie (LT5) Uit revisie (LT5) Terzijde Sloop(rit)
1601 19 januari 1981 31 mei 1981 4 maart 1988 28 maart 1988 oktober 1993 27 maart 1996 10 april 1996 20 augustus 1996 30 augustus 1996 27 mei 2004 2 juli 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 juli 2009 28 april 2019
1602 11 februari 1981 16 juni 1981 17 maart 1989 28 april 1989 21 januari 1991 26 maart 1991 7 juni 1995 13 juni 1995 18 juli 1996 1 augustus 1996 22 juli 2004 16 september 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 21 januari 2015
1603 17 februari 1981 30 mei 1981 18 januari 1988 25 februari 1988 3 december 1990 7 maart 1991 14 februari 1995 27 februari 1995 18 september 1996 1 oktober 1996 19 februari 2004 9 april 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 juli 2009 14 augustus 2018
1604 10 maart 1981 10 juni 1981 15 februari 1988 3 maart 1988 4 februari 1991 18 april 1991 7 maart 1995 21 maart 1995 20 juni 1996 4 juli 1996 16 april 2004 25 mei 2004 november 2014 oktober 2017 20 februari 2020
1605 12 maart 1981 30 mei 1981 18 februari 1988 9 maart 1988 27 maart 1991 7 juni 1991 11 januari 1996 7 februari 1996 14 oktober 1996 11 november 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 12 december 2002 23 november 2009
1606 17 maart 1981 30 mei 1981 10 maart 1988 28 maart 1988 14 maart 1991 7 mei 1991 27 september 1995 10 oktober 1995 29 november 1996 10 december 1996 5 juli 2004 11 augustus 2004 april 2013 17 december 2008 n.v.t. (RRF)
1607 17 april 1981 31 mei 1981 27 februari 1989 (H) 20 maart 1989 (H) 8 mei 1991 1 juli 1991 28 november 1995 14 december 1995 11 november 1996 18 november 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 november 2004 25 maart 2015
1608 27 april 1981 5 juni 1981 29 april 1988 31 mei 1988 22 mei 1991 15 juli 1991 23 augustus 1995 12 september 1995 24 juli 1996 21 augustus 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 december 2004 25 maart 2015
1609 8 mei 1981 31 mei 1981 18 maart 1988 1 april 1988 5 juni 1991 25 juli 1991 22 mei 1995 11 juni 1996 2 juli 1996 30 januari 2004 16 maart 2004 mei 2013 17 december 2008 n.v.t. (RRF)
1610 18 mei 1981 10 juni 1981 24 mei 1988 13 juni 1988 1 juli 1991 14 augustus 1991 15 november 1995 7 december 1995 18 november 1996 25 november 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 november 2004 6 juli 2012
1611 22 juni 1981 16 juni 1981 28 maart 1989 15 mei 1989 15 november 1990 12 maart 1991 20 juni 1995 29 juni 1995 9 september 1996 24 september 1996 25 juni 2004 27 juli 2004 juli 2014 4 april 2020
1612 9 juni 1981 30 juni 1981 18 november 1988 28 december 1988 12 juli 1991 30 augustus 1991 27 maart 1995 6 april 1995 5 augustus 1996 21 augustus 1996 1 december 2003 15 april 2004 mei 2014 n.v.t. n.v.t. 13 juni 2016 3 juni 2020
1613 19 juni 1981 16 juli 1981 16 november 1988 13 december 1988 8 augustus 1991 20 september 1991 11 april 1995 21 april 1995 21 november 1996 28 november 1996 15 maart 2004 20 april 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 december 2012 4 juni 2020
1614 10 juli 1981 19 augustus 1981 22 maart 1988 14 april 1988 19 augustus 1991 8 oktober 1991 13 september 1995 22 september 1995 4 oktober 1996 11 oktober 1996 2 maart 2005 7 april 2005 oktober 2014 december 2017 1 februari 2019
1615 13 juli 1981 26 augustus 1981 13 december 1988 24 september 1991 12 november 1991 20 maart 1995 30 maart 1995 5 september 1996 3 september 2004 13 oktober 2004 mei 2018 4 april 2020
1616 12 augustus 1981 6 september 1981 13 juni 1988 4 juli 1988 26 september 1991 12 november 1991 8 mei 1995 29 mei 1995 9 oktober 1996 16 oktober 1996 20 september 2004 13 oktober 2004 februari 2014 december 2014 januari 2017 4 april 2020
1617 14 september 1981 29 september 1981 7 augustus 1989 4 september 1989 7 oktober 1991 26 november 1991 7 augustus 1995 30 augustus 1995 7 oktober 1996 11 oktober 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 november 2004 25 maart 2015
1618 16 september 1981 23 september 1981 30 oktober 1989 4 december 1989 17 oktober 1991 3 december 1991 23 april 1996 26 april 1996 22 november 1996 28 november 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 5 maart 2000 n.v.t. (Rail Rolling Stock)
1619 19 oktober 1981 30 november 1981 21 juni 1989 3 augustus 1989 1 november 1991 20 december 1991 6 februari 1995 17 februari 1995 30 september 1996 3 oktober 1996 2 maart 2005 22 april 2005 oktober 2013 17 december 2008 n.v.t. (Rail Rolling Stock)
1620 19 oktober 1981 9 november 1981 11 juli 1988 4 augustus 1988 13 november 1991 24 december 1991 14 november 1995 22 november 1995 5 december 1996 13 december 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 13 oktober 2004 25 maart 2015
1621 22 oktober 1981 20 november 1981 30 augustus 1989 3 oktober 1989 17 januari 1992 5 maart 1992 28 december 1995 8 januari 1996 30 oktober 1996 12 november 1996 20 april 2004 11 juni 2004 juli 2013 17 december 2008 n.v.t. (Rail Rolling Stock)
1622 6 november 1981 16 januari 1982 11 juli 1988 4 augustus 1988 20 augustus 1991 11 oktober 1991 12 juli 1995 21 juli 1995 19 november 1996 22 november 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 12 december 2002 23 november 2009
1623 18 november 1981 16 januari 1982 30 januari 1989 16 maart 1989 23 december 1991 13 februari 1992 28 februari 1995 10 maart 1995 18 oktober 1996 23 oktober 1996 9 oktober 2003 17 november 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009
1624 9 december 1981 19 januari 1982 19 juli 1989 28 augustus 1989 9 december 1991 31 januari 1992 15 april 1996 24 april 1996 1 november 1996 8 november 1996 13 januari 2003 18 februari 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 april 2009 n.v.t. (Locon)
1625 9 december 1981 19 januari 1982 8 september 1989 5 oktober 1989 5 december 1991 28 januari 1992 13 juni 1995 22 juni 1995 8 oktober 1996 14 oktober 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 18 november 2002 20 november 2009
1626 22 december 1981 16 januari 1982 21 april 1988 16 mei 1988 6 juni 1991 15 december 1995 13 februari 1996 24 oktober 1996 30 oktober 1996 6 januari 2004 17 februari 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009 3 februari 2010
1627 16 januari 1982 10 februari 1982 26 februari 1988 16 maart 1988 28 februari 1992 16 april 1992 6 juli 1995 14 juli 1995 30 oktober 1996 7 november 1996 22 januari 2003 18 februari 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009 n.v.t. (Locon)
1628 20 januari 1982 3 februari 1982 7 februari 1992 27 maart 1992 28 februari 1996 7 maart 1996 28 januari 2003 28 februari 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009 n.v.t. (Locon)
1629 5 februari 1982 18 februari 1982 8 mei 1989 30 januari 1992 18 maart 1992 25 juli 1995 11 augustus 1995 25 september 1996 4 oktober 1996 8 januari 2004 8 maart 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 juni 2009 n.v.t. (Locon)
1630 13 februari 1982 9 maart 1982 27 september 1988 10 oktober 1988 9 maart 1992 28 april 1992 1 mei 1995 15 mei 1995 23 oktober 1996 1 november 1996 27 oktober 2003 9 januari 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 september 2009 n.v.t. (Locon)
1631 25 februari 1982 10 maart 1982 16 januari 1989 9 februari 1989 19 maart 1992 12 mei 1992 15 augustus 1995 23 augustus 1995 15 november 1996 22 november 1996 19 augustus 2003 26 september 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 29 september 2009 n.v.t. (Locon)
1632 9 maart 1982 29 maart 1982 6 juni 1989 3 juli 1989 13 april 1992 2 juni 1992 15 december 1995 18 november 1996 27 november 1996 19 augustus 2003 16 september 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 mei 2009 n.v.t. (RRL)
1633 19 maart 1982 2 april 1982 11 oktober 1988 3 november 1988 22 april 1992 16 juni 1992 10 oktober 1995 24 oktober 1995 17 november 2003 19 december 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009 n.v.t. (Locon)
1634 8 april 1982 4 mei 1982 5 februari 1990 4 juni 1992 24 juli 1992 11 maart 1996 19 maart 1996 14 mei 2003 26 juni 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 28 september 2009 n.v.t. (Locon)
1635 17 april 1982 8 juni 1982 28 september 1988 1 november 1988 18 juni 1992 6 augustus 1992 4 april 1995 19 april 1995 15 juli 1996 2 augustus 1996 7 oktober 2003 11 november 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009 n.v.t. (TCS)
1636 21 april 1982 17 mei 1982 8 mei 1992 3 juli 1992 31 oktober 1995 10 november 1995 24 september 1996 4 oktober 1996 20 mei 2003 27 juni 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 april 2009 n.v.t. (Locon)
1637 10 mei 1982 3 juni 1982 26 juli 1988 22 augustus 1988 27 mei 1992 14 juli 1992 19 juli 1995 1 augustus 1995 11 december 1996 20 december 1996 3 december 2003 29 december 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3 juni 2009 n.v.t. (Locon)
1638 15 mei 1982 3 juni 1982 18 januari 1989 20 februari 1989 24 juli 1992 10 september 1992 19 oktober 1995 10 november 1995 28 november 1996 10 december 1996 17 februari 2003 16 april 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11 juli 2005 17 augustus 2007
1639 8 juni 1982 22 juni 1982 2 augustus 1988 2 september 1988 16 juli 1992 27 augustus 1992 5 september 1995 20 september 1995 7 oktober 1996 11 oktober 1996 16 september 2003 22 oktober 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 april 2011 28 april 2015
1640 13 juni 1982 25 juni 1982 8 maart 1989 13 april 1989 14 augustus 1992 24 september 1992 14 maart 1995 27 maart 1995 28 oktober 2003 26 november 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 september 2010 9 oktober 2019
1641 19 juni 1982 1 juli 1982 11 juli 1989 17 augustus 1989 7 juli 1992 18 augustus 1992 13 oktober 1995 7 december 1995 5 juli 1996 18 juli 1996 11 oktober 2003 11 december 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11 augustus 2008 23 september 2009
1642 9 juli 1982 17 augustus 1982 21 november 1989 31 augustus 1992 13 oktober 1992 30 augustus 1995 13 september 1995 10 oktober 1996 28 oktober 1996 11 december 2003 26 januari 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 september 2010 5 juni 2015
1643 18 juli 1982 1 september 1982 1 juni 1988 22 juni 1988 18 september 1992 5 november 1992 19 december 1995 12 april 1996 14 oktober 1996 17 oktober 1996 14 april 2003 23 mei 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 maart 2011 21 april 2015
1644 4 september 1982 5 oktober 1982 8 november 1988 2 december 1988 6 oktober 1992 19 november 1999 12 december 1995 22 december 1995 1 augustus 1996 9 augustus 1996 4 april 2003 15 mei 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 maart 2011 21 april 2015
1645 7 september 1982 27 september 1982 8 januari 1990 19 augustus 1992 1 oktober 1992 6 oktober 1995 19 oktober 1995 15 oktober 1996 23 oktober 1996 7 juli 2003 2 september 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 april 2011 19 mei 2015
1646 17 september 1982 6 oktober 1982 18 november 1987 15 februari 1988 26 april 1995 2 mei 1995 26 mei 2003 8 juli 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 april 2011 2 juni 2015
1647 8 oktober 1982 29 oktober 1982 2 januari 1989 23 januari 1989 13 november 1992 24 december 1992 19 maart 1996 27 maart 1996 26 november 1996 3 december 1996 26 september 2003 31 oktober 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 maart 2011 28 april 2015
1648 18 oktober 1982 28 oktober 1982 10 oktober 1989 7 november 1989 28 september 1992 6 november 1992 16 juni 1995 21 augustus 1996 3 september 1996 21 november 2002 22 januari 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 juli 2010 26 mei 2015
1649 10 november 1982 19 november 1982 21 juni 1988 13 juli 1988 30 november 1992 19 januari 1993 25 september 1995 4 oktober 1995 26 augustus 1996 9 september 1996 9 januari 2003 10 april 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 april 2011 26 augustus 2014
1650 november 1982 3 december 1982 5 september 1988 4 oktober 1988 29 oktober 1992 17 december 1992 24 oktober 1995 7 november 1995 22 november 1996 29 november 1996 3 november 2003 3 december 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 april 2011 21 april 2015
1651 november 1982 14 december 1982 27 september 1989 19 oktober 1989 6 januari 1993 26 februari 1993 31 juli 1995 15 augustus 1995 11 november 1996 15 november 1996 3 juni 2003 30 juli 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 april 2011 19 mei 2015
1652 9 december 1982 27 december 1982 5 maart 1990 23 maart 1990 10 februari 1993 25 maart 1993 9 januari 1996 16 januari 1996 28 oktober 1996 31 oktober 1996 7 oktober 2002 8 januari 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 september 2009 3 februari 2010
1653 19 december 1982 14 januari 1983 14 februari 1990 13 maart 1990 25 februari 1993 9 april 1993 23 januari 1996 7 februari 1996 18 oktober 1996 29 oktober 1996 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 25 februari 2011 28 april 2015
1654 8 januari 1983 4 februari 1983 30 januari 1990 19 februari 1990 15 maart 1993 11 mei 1993 18 december 1995 27 december 1995 31 oktober 1996 29 oktober 1996 5 december 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 september 2010 2 juni 2015
1655 15 januari 1983 10 februari 1983 26 oktober 1988 18 november 1988 4 juni 1992 (H1)/5 april 1993 6 juli 1992 (H1)/27 mei 1993 21 november 1995 30 november 1995 13 november 1996 20 november 1996 19 december 2003 11 februari 2004 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 september 2010 19 mei 2015
1656 januari 1983 10 februari 1983 1 mei 1990 28 mei 1990 23 april 1993 15 juni 1993 20 februari 1995 3 maart 1995 5 november 1996 14 november 1996 1 september 2003 9 oktober 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 september 2010 n.v.t. (NSM)
1657 10 maart 1983 8 april 1983 14 april 1988 9 mei 1988 14 mei 1993 6 juli 1993 20 september 1995 28 september 1995 17 oktober 1996 29 oktober 1996 25 juni 2003 4 augustus 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 14 maart 2011 26 mei 2015
1658 31 maart 1983 21 april 1983 5 december 1988 10 januari 1989 30 december 1992 12 februari 1993 14 april 1995 1 juni 1995 2 oktober 1996 9 oktober 1996 25 juni 2003 21 augustus 2003 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 maart 2011 26 mei 2015


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • NS kiest E-loc 1600 (1); De Franse BB-7003 in Nederland - M. van Oostrom - Maandblad: Railmagazine, 19e Jaargang - 1997 nummer 144 Blz: 19-23 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Flash back| De Heineken promotietrein - P. Gootzen - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - mei 2022 nummer 394 Blz: 58-61 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Tommie & Tess op het spoor - H. Zwoferink - Maandblad: Railmagazine, 45e Jaargang - januari-februari 2024 nummer 411 Blz: 44-49 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489