Feijenoord

Uit Somda RailWiki
Versie door Taigagaai (overleg | bijdragen) op 16 aug 2021 om 23:36
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Feijenoord is een voormalig goederenstation in Rotterdam.

Geschiedenis

Aan het eind van 19e eeuw worden in Rotterdam de havens steeds westelijker aangelegd om zo de oude havens in de stad te kunnen ontzien. Om de aanvoer van de schepen te kunnen afvoeren worden naar alle havens spoorlijnen aangelegd. Ter hoogte van het station Rotterdam Zuid komt het goederenstation Feijenoord te liggen, samen met het gelijknamige depot. Ten westen van de Spoorweghaven werd in 1877 begonnen met de aanleg van het goederenstation. In 1878 komt het goederenstation in dienst. Via dit goederenstation worden de aangekomen goederen van de Binnenhaven en Spoorweghaven naar hun bestemmingen vervoerd. In de daaropvolgende 30 jaar worden nog eens vier havens aangelegd. Ook deze havens worden aangesloten op het goederenstation. Het zijn de 1e en 2e Katendrechtse haven, de Rijnhaven en de Maashaven. Al snel werd het goederenstation te klein om alle goederen af te kunnen voeren. Om het goederenstation te kunnen ontlasten, is in 1907 bij IJsselmonde een nieuw goederenstation geopend.

In augustus 2003 rijdt de laatste trein. In 2006 zijn de meeste, nog resterende sporen naar de aansluitingen opgebroken.


In het weekend van 30 juli en 1 augustus 2010 is de spooraansluiting naar het emplacement opgebroken. Aan de noordzijde van het emplacement IJsselmonde is het aansluitwissel en het spoor naar de voormalige werkplaats van NedTrain opgebroken. De overwegbomen met de overweg Rosestraat zijn ook verwijderd.


  • Loods Herfurth

Tussen de Spoorweghaven en de Binnenhaven is aan de Loods Herfurth.

Emplacementen

In 1902 wordt aan de Sluisjesdijk door de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij een fabriek geopend voor de verwerking van ruwe benzine uit Sumatra. Al vrij snel werd de spoorlijn verlengd in de richting van de Sluisjesdijk. In 193 wordt de fabriek afgebroken vanwege een gebrek aan ruimte om uit te breiden en het gevaar dat de fabriek vormt voor de omgeving. Door het bedrijf wordt in Pernis een nieuws fabrieksterrein in gebruik genomen.


Katendrecht

Het raccordement Katendrecht is te bereiken via het spoor dat langs de Brede Hilledijk loopt. Het raccordement wordt aangelegd voor de bedrijven langs de Rijnhaven. In 1891 wordt de Sluisjesdijk in de Waalhaven bereikt. De spoorlijn wordt in 1901 verlegd in verband met de aanleg van de Maashaven. De Sluisjesdijk is vanaf dat moment niet meer te bereiken via Katendrecht. Aan het begin van de jaren '90 worden de meeste sporen langs de Maashaven en Rijnhaven buiten gebruik gesteld.


Rijnhaven Zuidzijde

In deze straat liggen in de jaren '60 vier sporen. Deze zijn te beschouwen als twee bundels van twee sporen met elk een eigen omloopmogelijkheid. Rond 1970 worden drie van de vier sporen opgebroken als gevolg van het teruggelopen vervoer. Vanwege het ontbreken van een omloopmogelijkheid worden de wagons voor de klanten vanaf dat moment geduwd aangevoerd. In 1973 wordt dit de taak van de radiolocs van de serie 2200. Aan het begin van de jaren '90 is ook dit laatste spoor opgebroken. De laatste sporen zijn in februari 2009 opgebroken ter hoogte van pakhuis Santos.


  • Codrico

In 18 vestigt het Cebeco Handelsraad zich aan de Rijnhaven Zuidzijde. Het bedrijf krijgt in een spooraansluiting langs de kade van de Rijnhaven. In 2000 wordt het spoorvervoer hervat met wekelijks enkele wagons met ontbijtgranen naar het Zwitserse Lützelflüh Goldbach. In augustus 2003 verhuist dit vervoer naar de beter bereikbare openbare laad- en losplaats in de Waalhaven. Het kwam steeds vaker voor dat er auto's op het spoor stonden geparkeerd of dat er andere onveilige situaties waren.


  • Coöperatieve Handelskamer


  • Gemeentelijk Handelsbedrijf


  • Rommenhöller

In 1886 vestigt het bedrijf zich tussen de Rijnhaven Zuidzijde en Brede Hilledijk. Het bedrijf krijgt in dit jaar ook een spooraansluiting. De aansluiting is via een verbindingsspoor aangesloten op het emplacement Feijenoord. Daarnaast was er vanaf de Brede Hilledijk een zijspoor dat langs de achterzijde van het bedrijf liep. Ook hier konden wagens worden gelost. Vanuit Duitsland werd koolzuur aangevoerd voor het maken van droogijs. De afvoer van dit ijs gebeurde per vrachtwagen. In de eerste 10 jaar van het bedrijf vond dit plaats in gasflessen in gesloten wagens. Vanaf 1897 worden zogenoemde batterijwagens gebruikt voor de aanvoer. In deze wagons zijn cilinders horizontaal geplaatst waarin het koolzuurgas wordt vervoerd. De laatste wagens worden rond 1980 buiten gebruik gesteld. Medio jaren '60 is het bedrijf overgegaan op het gebruik van gasketelwagens. Rond 1970 wordt de aansluiting opgebroken, zodat de wagons op straat gelost werden. In 1985 sluit het bedrijf.


Maashaven Noordzijde

  • Hanno

Overslag van stukgoed en containers. Op 4 juni 1998 wordt door de 6485 voor de laatste maal Hanno bediend met drie rongenwagens met staalbundels. Omdat er langs de kade volop voorbereidingen worden getroffen voor de sloop van loodsen, is het spoor naar Hanno niet meer bereikbaar door op het spoor geplaatst afval en containers. In allerijl wordt geprobeerd om het spoor vrij te maken. Door de opgelopen vertraging wordt de trein echter niet meer bij Hanno bezorgd en op 600 meter van het losadres worden de wagons afgekoppeld en keert de locomotief terug naar het depot. Door een grote heftruck zijn de wagons uiteindelijk naar de loslocatie gesleept. In de avond worden de drie geloste wagens teruggebracht naar de poort in de Bananenstraat, zodat de NS de volgende dag de wagons op kon halen.

  • Santos

Gevestigd aan de Maashaven noordzijde. Koffiepakhuis

  • Steinweg Handelsveem

In 19 vestigt het bedrijf zich in de Veerlaan. De rails liggen zowel aan de straatzijde als aan de kade. Afvoer van zowel schuifwandwagens als platte wagens. Op de platte wagens lag koper of aluminium. In schuifwandwagens werd ook tin afgevoerd.


  • Verenigde Brandstoffenhandel

Gevestigd aan de Maashaven noordzijde.