Tilburg industrieterrein

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch ligt ten noorden van Tilburg, aan de spoorlijn tussen beide steden, het emplacement Tilburg industrieterrein. De verkorting is Tbi.

Geschiedenis

Tijdens het graven van het Wilhelminastraat in de jaren ‘20 van de twintigste eeuw start er een lobby voor de aanleg van een bedrijventerrein met haven ten noordoosten van Tilburg. Deze lobby blijft echter zonder resultaat. In de jaren ‘50 komt het bedrijventerrein met haven terug op de politieke agenda. De gemeente is op zoek naar ruimte voor nieuwe bedrijven. Dit nieuwe bedrijventerrein krijgt de naam Loven en om de bedrijven te ontsluiten, is er een aansluiting op het spoor voorzien. Bedrijven kunnen dan gebruik maken van een eigen laad- en losperron of van een gezamenlijke laad- en losplaats. Rond 1963 begint de aanleg van het industrieterrein. In 1967 begint de aanleg van het emplacement en de stamijn. De stamijn loopt langs de Zuiderkruisweg. De aansluiting begint ter hoogte van kilometerpunt van de spoorlijn Tilburg - Nijmegen en is alleen vanuit de richting van ‘s-Hertogenbosch bereikbaar. Treinen vanuit de richting Tilburg moeten eerst het emplacement voorbij rijden naar ‘s-Hertogenbosch, kopmaken en dan weer terug naar het emplacement te rijden. Het emplacement telt drie sporen, waarvan het noordelijkste doorloopt als stamijn. Deze drie sporen lopen parallel aan de spoorlijn. Aan de zijde van Tilburg eindigen deze na wisselverbindingen in een kopspoor. Aan de zijde van de stamlijn eindigen de twee overige sporen bij een laad- en losplaats. De stamlijn gaat in westelijke richting en loopt parallel aan de Zuiderkruisweg tot aan de Siriusstraat. De stamlijn vertakt zich hier in twee sporen. Deze zijn geduwd te bereiken vanaf het emplacement. Op papier zijn er nog twee takken getekend, langs de Centaurusweg en de Jules Verneweg. Deze zijn echter nooit aangelegd, hoewel de ruimte tussen de bedrijven en de weg wel was gereserveerd door middel van een groenstrook. In oktober 1967 is de aansluiting geopend. In 1992 rijdt de laatste goederentrein en NS Cargo sluit het goederenstation. In 1996 wordt het emplacement opgeknapt. Het spoor dat het dichtst nabij de spoorlijn tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch is gelegen, wordt opgebroken. Een deel van de noordzijde van het emplacement wordt bestraat om het vervoer van afvalcontainers mogelijk te maken. In 1995 is een contract ondertekend door de Afvalsturing Brabant en het nutsbedrijf PNEM voor het vervoer van afval naar Moerdijk per januari 1997. In 1997 en 1998 is ook de stamlijn opgeknapt.

In 200 is het losspoor van de afvaltreinen voorzien van bestrating ten behoeve van de containertreinen. In de herfst van 2005 wordt de stamlijn onderbroken. De overweg in de Siriusstraat wordt verwijderd. In 2008 wordt de boog tussen de stamlijn en de Siriusstraat opgebroken.


Uitbreidingen

Rond 1999 wordt het opgebroken, derde spoor opnieuw aangelegd. Tussen het emplacement en de Spoorlijn Tilburg - Nijmegen is een kopspoor in de richting van Udenhout.

In 2013 heeft het emplacement een aansluiting gekregen in de richting van Tilburg. Met dit spoor komt er een eind aan het omrijden via s-Hertogenbosch. Ten noorden van de containerterminal wordt een tweetal aankomst- en vertreksporen aangelegd. Ook de treinen vanuit de richting 's-Hertogenbosch maken gebruik van deze twee nieuwe sporen. In 2015 wordt begonnen met het aanleggen van bovenleiding boven twee sporen. Op 24 februari 2016 worden deze sporen in gebruik genomen. In 2016 is de zuidelijke aansluiting en een van de twee aankomst- en vertreksporen voorzien van bovenleiding.


Bediening

In 1992 wordt het emplacement voor het laatst bediend. Het bedrijf Wooltex ontvangt dan de laatste wagen met vodden. Op 1992 wordt de wagen opgehaald en blijft het stil. Nadat het emplacement 5 jaar niet bediend is, gaat er in 1997 afvalvervoer naar Moerdijk rijden. Deze trein bestaat uit gemiddeld 10 wagens met brandbaar afval en rijdt in de avond. In de ochtend komen de lege wagens weer terug. Op Tilburg Goederen wordt de trein gesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat naar Tilburg. Na de bediening van Tilburg worden de wagons voor Acht opgehaald. In 1999 wordt de bediening van Acht en Tilburg omgedraaid. In 2001 vertrekt in de avond trein 57701 naar Roosendaal. Deze trein bevat drie tot vijf afvalwagens voor Moerdijk en schuifwandwagens van Gebr. Versteijnen. In Roosendaal worden de schuifwandwagens afgehaakt voor verder transport naar de Kijfhoek. De trein wordt na het samenstellen op het emplacement geduwd naar de hoofdbaan, alvorens te kunnen vertrekken. Vanaf 200 gaan de vertrekkende treinen eerst naar ‘s-Hertogenbosch om kop te maken, alvorens naar het zuiden te kunnen rijden.


Spooraansluitingen

 • Afval

In januari 1997 begint het afvalvervoer vanaf de losplaats, naast het begin van de stamlijn. Er wordt gebruik gemaakt van speciale containerdraagwagens van ACTS met elk drie perscontainers. Het afval gaat naar Moerdijk om verbrand te worden bij de afvalverwerking van de PNEM. De trein heeft een lengte van gemiddeld 10 wagens. De wagens worden beladen op het oostelijk en het middenspoor van de losplaats, dat voor dit gebruik is voorzien van bestrating. De frequentie is 5 treinen per week. De wagons met lege containers worden in de ochtend gebracht. Na het verwissel met beladen containers gaat de trein in de avond naar Moerdijk. De treinen worden gereden door NS Cargo. In 2007 wordt het afvalvervoer tijdelijk beëindigd. In december 2008 wordt het vervoer hervat door Railion. In januari 2009 neemt ACTS de afvaltrein over van Railion. De treinen rijden vanaf dat moment naar Wijster in plaats van Moerdijk. Na aanpassing van de vuilverbranding in Moerdijk rijden de treinen weer naar Moerdijk. In 2011 neemt Locon de treinen over van ACTS. De laatste trein rijdt op 1 maart 2015, nadat het contract voor het vervoer van afval naar het wegtransport is gegaan. In 2017 wordt het laad- en losspoor opgebroken. Het kopspoor blijft liggen en wordt gebruikt om defecte wagens neer te zetten in afwachting van herstel.

 • Rail Distri Centre/Rail Terminal Tilburg/Railport Brabant

In oktober 2002 begint het containervervoer vanuit Tilburg naar de Maasvlakte in opdracht van GVT Group. De treinen worden door Railion gereden. Er is op dat moment echter nog geen terminal aanwezig, zodat er gebruik wordt gemaakt van de sporen van de afvaltreinen. De containers worden geladen en gelost met hulp van een reach stacker. In 2008 wordt het kopspoor aan de noordzijde voorzien van bestrating, zodat er 2 sporen beschikbaar zijn. Pas in 2011 wordt er een terminal gebouwd. Deze wordt in zuidelijke richting verplaatst, waar meer ruimte is. De terminal krijgt de beschikking over 4 sporen. In maart 2012 wordt de terminal als Railport Brabant geopend. Door Locon is de 9701 op 13 februari 2016 overgebracht van Apeldoorn naar het emplacement. De locomotief zal het rangeerwerk verrichten voor de containershuttles van Locon naar Rzepin en Małaszewicze. Daarnaast beschikt Railport Brabant over een UCA Trac spoor/wegvoertuig en een diesellocomotief uit 1964 van het type 17, gebouwd door Ateliers Belges Réunis. In 2017 wordt van Shunter locomotief 402 gehuurd. Deze locomotief is in 1972 gebouwd door Orenstein & Koppel van het type MB 360 N. In april 2019 neemt de terminal een rangeerlocomotief in dienst, die afkomstig is van Shunter. Het is de 403, een locomotief van Orenstein & Koppel die in 1978 is geleverd als DSM 1 en rangeerde op het uitgebreide sporencomplex in Lutterade. De locomotief is van het type MB 400 N. De locomotief van ABR wordt in 2020 ingeruild.

In oktober 2002 rijdt de eerste containertrein tussen Maasvlakte en Tilburg Industrie. De treinen worden gereden door Railion. In eerste instantie worden de sporen gebruikt van het afvalvervoer. Er rijden twee treinen in de week in het weekend, wanneer er geen afvaltrein rijdt. Vanaf 200 gaat men ook in de avonden rijden, als gevolg van de grote vraag naar vervoer. Vanaf 200 gaan de containertreinen ook overdag rijden. Dit vergt het nodige rangeerwerk, omdat de afvaltreinen er staan om beladen te worden en de gebruikte wagenset voor de containers geknipt moet worden in stammetjes van 8 of 9 wagons. In 2004 is de frequentie vier treinen per week. In 2005 meldt Rail4Chem zich op de terminal. Zij rijden enkele treinen op proef. In september 2005 neemt ACTS de treinen over van Railion. Vanaf dat moment rijdt de trein vijf keer in de week. In 200 wordt de frequentie verhoogt tot zes treinen in de week. In 2007 zijn er zelfs perioden dat de trein 7 keer in de week rijdt.

In 2010 neemt DB Schenker de containertreinen weer over.

Begin 2013 komt een dip in het vervoer naar de Maasvlakte. Dit houdt enkele maanden aan, maar al snel rijdt weer elke werkdag een trein naar de Maasvlakte. In 2014 en 2015 rijdt DB Cargo enkele containertreinen naar het Slowaakse Bratislava. In augustus 2015 verruilt Locon Oss Elzenburg voor Tilburg voor zijn containertreinen naar Rzepin. In september 2015 start LTE een dienst naar het Hongaarse Boedapest. Per 1 januari 2016 vervalt de trein van LTE naar Boedapest. In maart 2016 wordt een nieuwe treindienst gestart vanaf de terminal. Deze zal via Małaszewicze naar het Chinese Chengdu rijden. De treinen worden door Captrain gereden. Op 20 juni 2016 gaan de treinen naar Rzepin over van Locon naar Captrain, die hiervoor een locomotief van de Baureihe 189 inzet. Vanaf 1 juli 2016 gaat Locon een nieuwe shuttle rijden in opdracht van SBB Cargo naar Köln Eifeltor. Hiervoor wordt een locomotief van SBB Cargo gebruikt. Deze trein gaat drie keer in de week rijden. Op 1 augustus 2016 gaan de treinen naar Rzepin en Małaszewicze over van Captrain naar LTE Netherlands. Zij zetten hiervoor een locomotief van de Baureihe 189 in. De treinen naar Rzepin rijden in de zomer van 2016 voor het laatst. Vanuit Małaszewicze rijden de treinen ook door naar het Chinese Chengdu. De trein naar China rijdt een keer per week. Deze treinen rijdt via Tilburg Goederen en Venlo tot de Pools/Wit-Russische grens. Sinds 1 oktober 2016 rijdt TrainServices een trein vanaf de verschillende terminals in het Rotterdams havengebied naar Tilburg als onderdeel van het Portshuttle-netwerk. Deze trein rijdt vijf avonden in de week. In januari 2017 is de frequentie tussen Tilburg en Chengdu verhoogd tot twee slagen in de week. Daarnaast rijden de treinen via de grensovergang bij Bad Bentheim in plaats van via Venlo. Vanaf 8 maart 2017 rijdt TrainServices de Portshuttle niet meer als gevolg betalingsproblemen. MRCE heeft de gebruikte locomotieven teruggehaald. De trein wordt vanaf dat moment door andere vervoerders gereden. Vanaf 5 april 2017 neemt CapTrain de Portshuttles over. Vanaf 18 augustus 2017 gaat de trein naar Rzepin weer rijden. De trein gaat een keer per week rijden met LTE als vervoerder. Begin september 2017 verhoogt LTE de frequentie van de trein naar Chengdu tot drie slagen per week. Aan het eind van 2017 rijdt de trein maximaal 5 keer in de week. Op 1 januari 2018 wordt de Portshuttle door Captrain beëindigd. In januari 2018 wordt de frequentie van de trein naar Rzepin verhoogd van twee naar drie slagen per week. De verhoging van de frequentie wordt veroorzaakt door LKW Walter, die meer vracht aanbiedt. Dat is mogelijk omdat vanaf dat moment ook trailers met de trein verstuurd kunnen worden. Vanaf september 2018 gaat DB Cargo twee keer in de maand een containertrein rijden naar het Chinese Changsha. De eerste trein kwam op 30 augustus 2018 aan in Tilburg. Per 20 maart 2019 wordt de terminal aangedaan door RRF op woensdag vanuit de Maasvlakte als onderdeel van de Portshuttle. Door LTE wordt de frequentie naar Rzepin verhoogd naar vier slagen in de week met ingang van april 2019. Op 3 juni 2019 is de frequentie van de trein naar Rzepin door LTE verhoogd naar vijf slagen in de week. Dit wordt in november 2020 terug gebracht naar 3 slagen in de week, wanneer VTG Rail twee keer in de week treinen laat rijden.

Begin 2020 staakt RRF de Portshuttle. Vanaf begin februari 2020 rijdt naar behoefte 1 à 2 keer in de week een extra trein tussen de terminal en het Poolse Rzepin door LTE. Vanaf 1 april 2020 neemt RFO een deel van de Tilburg-shuttles over van DB Cargo naar de Maasvlakte. RFO rijdt op maandag, woensdag en vrijdag in de ochtend. Hierdoor verhuizen de treinen van LTE naar de middag. DB Cargo rijdt op dinsdag, donderdag en zaterdag van de Maasvlakte naar Tilburg. PKP Cargo rijdt sinds 29 april 2020 1 à 2 keer in de week een trein met containers vanuit het Poolse Małaszewicze naar Tilburg. De containers zijn afkomstig uit het Chinese Chengdu. Na lossing keerde de trein leeg terug naar Polen. Per 30 mei 2021 neemt IRP de containertreinen naar de Maasvlakte over van RFO. De trein rijdt twee keer in de week (zondagochtend en woensdagmiddag). Op 6 juni 2020 vertrekt de eerste trein uit het Chinese Hefei naar Tilburg. De trein wordt gereden door PKP Cargo. De aankomst van deze trein is op 26 juni 2020. Vanaf 17 november 2020 gaat Ecco Rail in opdracht van VTG Rail onder de naam Retrack twee keer in de week een containertrein rijden naar het Poolse Rzepin. De belading bestaat uit trailers van LKW Walter en containers van H. Essers. De trein vertrekt op dinsdag en donderdag rond 22.00. Door RRF wordt de machinist gesteld tussen Tilburg en Bad Bentheim. Als locomotief gaat de 189 211 gebruikt worden. Deze treinen werden eerder door LTE gereden. LTE rijdt vanaf dat moment nog drie keer per week van Polen naar Tilburg. Op 11 november 2020 arriveert een trein uit China in Tilburg. De tractie wordt geleverd door RFO. In de daaropvolgende weken rijdt RFO nog enkele treinen met containers uit China naar Tilburg. In Tilburg is er aansluiting op de treinen naar de APMT terminal op Maasvlakte, die eveneens door RFO worden gereden. In november 2020 heeft RFO enkele proeven genomen met de containertreinen 63196/63197 tussen Tilburg en de Maasvlakte. De treinen hadden een lengte tot 740 meter in plaats van 650 meter. Aan het begin van april 2021 laat Retrack/VTG de trein uit Rzepin vijf keer in de week rijden. Met deze verhoging komt LTE niet meer in Tilburg met treinen uit Rzepin. Op 4 juni 2021 arriveert de eerste trein vanuit het Chinese Nanjing in Tilburg. Deze trein rijdt een keer in de twee weken. De tractie wordt geleverd door DB Cargo. In juli 2021 gaat twee keer in de week een intermodale trein rijden tussen Tilburg en Kaunas in Litouwen. De treinen rijden in opdracht van GVT/LTG Cargo. De trein arriveert op dinsdagmiddag en vrijdagochtend naar Tilburg. Het vertrek is op dinsdagavond en vrijdagmiddag. De tractie wordt geleverd door PKP Cargo. Op 30 mei 2021 neemt IRP de Portshuttle naar de Maasvlakte over van RFO. IRP rijdt de treinen op woensdag en zondag. De andere dagen blijft DB Cargo naar Tilburg komen. RFO rijdt vanaf medio september 2021 tweemaal per week een containertrein tussen Tilburg en Rostock. Medio december 2021 stopt LTE met het rijden van treinen uit Chengdu. De treinen worden overgenomen door PKP Cargo. PKP Cargo rijdt vanaf eind februari 2022 minder treinen uit China naar Tilburg. Uiteindelijk rijdt er in theorie nog maar 1 trein in de week. Dit is het gevolg van de inval in Oekraïne door Rusland. Door internationale sancties wordt in de daaropvolgende maanden het treinverkeer van en naar China verminderd. Treinen worden zoveel als mogelijk omgeleid via Kazachstan. Deze route is echter minder aantrekkelijk, zodat veel containers vanuit China per schip naar Europa gaan. Op 1 april 2022 neemt RFO de slagen naar de Waalhaven over van DB Cargo. Deze treinen rijden op maandag, woensdag en vrijdag. In april 2022 rijdt de laatste trein uit Kaunas naar Tilburg. Retrack verhuist in april 2022 de treinen van en naar Poznan van de Cabooter terminals in Blerick en Gekkengraaf naar Tilburg. De frequentie van de treinen wordt tevens verhoogd tot zes slagen in de week. De trein is herkenbaar aan de trailers van LKW Walter. De aankomst uit Emmerich is in de avond en rond middernacht wordt er met een volgende wagenset voor Polen vertrokken naar Emmerich. Tevens wisselt de bestemming van de trein. Vanwege werkzaamheden is de bestemming aangepast naar Rzepin in plaats van Poznan. Vanaf 7 juli 2022 maakt de Nosta-shuttle uit Osnabrück een tussenstop in Tilburg. Het is de derde slag van deze trein die op donderdag rijdt. Vanaf de zomer van 2022 rijdt LTE onregelmatig graantreinen in groene containers met EPATH-opschrift uit Oekraïne naar de terminal. De bestemming van dit graan wordt afgewisseld met de terminal in Oss Elzenburg. Eind december 2022 laat Lineas wekelijks een trein met tankcontainers aanvoeren met zonnebloemolie uit Oekraïne. Per binnenvaartschip gaat de zonnebloemolie naar de terminal van Koole in Pernis. Per januari 2023 verlaagt Retrack het aantal slagen tussen Tilburg en Rzepin van 5 naar 4. Het vervoer van graan in containers verhuist in januari 2023 naar Oss. In juni 2023 verhuizen de containertreinen uit Rzepin naar de terminal van Cabooter in Kaldenkirchen. Lineas/IRP stopt 1 januari 2024 met het rijden naar de terminal. Vanaf 4 januari 2024 gaat HSL vijf keer in de week naar Tilburg rijden met de Rzepin shuttle. Dit vervoer is afkomstig van de Cabooter terminal in Kaldenkirchen. In maart 2024 is er een verbinding opgezet tussen Tilburg en het Chinese Harbin. De trein heeft 15 dagen nodig om tussen beide steden te rijden. [1] Deze trein heeft echter last van de grote omweg die gereden moet worden om Rusland heen.


Stamlijn

Langs de Zuiderkruisweg loopt een stamlijn met een lengte van kilometer. Ter hoogte van het kruispunt met de Siriusstraat zijn een tweetal zijtaken, die aan weerszijden van de Siriusstraat lopen. In 202 zal de stamlijn worden aangepast om de komst van de nieuwe terminal van Railport Brabant mogelijk te maken.

 • Albert Heijn

In 197 krijgt het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn aan de Siriusstraat een aansluiting op de stamlijn. In het distributiecentrum is een overdekte spooraansluiting. De aanvoer bestaat onder andere uit vers fruit en andere levensmiddelen. Aan het begin van de jaren ‘90 komt er een einde aan het spoorvervoer. Het vervoer gaat voortaan per vrachtwagen.

 • Meubelfabriek Hutten

In 198 krijgt meubelfabriek Hutten een aansluiting op het spoor. Het bedrijf zag mogelijkheden om meubelen per spoor af te voeren. Aan het begin van de jaren ‘90 komt er een einde aan het spoorvervoer.

 • NedTrain componenten

In 2011 verhuisd het componenten bedrijf van NedTrain van de voormalige werkplaats in Tilburg naar een nieuw gebouw op het industrieterrein aan de . Er wordt een spooraansluiting aangelegd, maar deze wordt niet in gebruik genomen.

 • Papierfabriek de Hoop

In 196 is dit een van de eerste bedrijven met spoorvervoer. Er vindt zowel aanvoer als afvoer plaats. Medio jaren ‘70 komt er een einde aan het vervoer per spoor.

 • Rail Distri Centre (Versteijnen Logistics)/NedTrain

In 1995 maken Versteijnen Logistics en Heineken hun plan bekend om het spoorvervoer nieuw leven in te blazen op het industrieterrein. Eind 1998 vindt het eerste railvervoer plaats. In schuifwandwagens worden bierblikjes afgevoerd. Het beladen van de schuifwandwagens gebeurd in eerste instantie vanaf de openbare weg. In mei 1999 wordt een nieuwe loods in gebruik genomen, waarin twee sporen zijn opgenomen met een lengte van 100 meter. Voor het verplaatsen van de wagons wordt een locomotief van Moyse aangeschaft, type BN36E271D. In de eerste jaren worden wekelijks 10 tot 15 schuifwandwagens aangevoerd met het Unit Cargo vervoer van de Kijfhoek. De wagons zijn onder andere beladen met bier, hout, meubelen en papier. In 2000 wordt gaat er een trein rijden naar Innocenti terminal nabij Milaan. Deze trein rijdt een aantal keren, zonder succes. In 2001 worden wekelijks 30 wagons afgevoerd naar Italië, Oostenrijk en Zwitserland. In 2002 worden enkele treinen met nieuwe caravans van het merk Chateau naar Kristinehamm in Zweden afgevoerd. Het te vervoeren volume blijft echter laag en Versteijnen kondigt de sluiting aan van het RDC. In de zomer van 2003 is er een opleving met afvoer van sigaretten naar Frankrijk. De treinen bestaan uit maximaal 20 wagons. Op 31 december 2004 vertrekt officieel de laatste trein bij Versteijnen, maar de maanden daarna zijn er nog regelmatig schuifwandwagens te zien. In maart 2005 rijdt de laatste trein. Het nog resterende vervoer gaat over naar De Graaf Logistics in Oosterhout Weststad.

Na sluiting van het RDC wordt de loods verhuurd aan NedTrain. Zij gebruiken de loods als centraal magazijn voor onderdelen. Met schuifwandwagens worden onderdelen van en naar diverse werkplaatsen aan- en afgevoerd. Ook wagons met draaistellen en wielstellen komen voorbij. Dit vervoer houdt het vol tot 2008. Vanaf dat moment gaat het vervoer van onderdelen per vrachtwagen.

 • Railport Brabant

In 2019 kondigt GVT aan dat er een nieuwe, trimodale terminal gebouwd gaat worden op een terrein van 3 hectare in de kom van de Zilverkruisweg en de Siriusstraat. Er komen twee sporen op de terminal, welke aangesloten gaat worden op de binnenvaartterminal op het terrein. De werkzaamheden voor deze nieuwe terminal beginnen in 202. Eind 2022 moet de terminal in dienst komen.

 • Transportbedrijf Wassing

In 196 is het transportbedrijf een van de eerste bedrijven met een aansluiting op het spoor. Er vindt zowel aanvoer als afvoer plaats. Medio jaren ‘70 komt er een einde aan het vervoer per spoor.

 • Wooltex

In 198 is voddenboer Wooltex aangesloten op het spoor. Het bedrijf is gelegen aan de Siriusweg en heeft een eigen stuk spoor vanaf een aansluitwissel van de stamlijn. Het bedrijf ontvangt in gesloten wagens vodden. In 1992 rijdt de laatste trein.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Tilburg Industrie in ontwikkeling (1) - F. Verhoof - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - juni 2021 nummer 385 Blz: 52-57 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Tilburg Industrie in ontwikkeling (2) - F. Verhoof - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - juli/augustus 2021 nummer 386 Blz: 54-59 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489