Telerail

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Om communicatie mogelijk te maken tussen machinist en treindienstleider is vanaf 1975 Telerail ingevoerd. Ook is het mogelijk dat machinisten onderling contact met elkaar konden hebben. Naast communicatie tussen machinist en treindienstleider, was het ook mogelijk om contact op te nemen met de verkeersleiding en de centrale meldkamer van de Spoorwegpolitie.

Voor de invoering van Telerail zijn er in 1971 proeven genomen met diverse materieelsoorten met een radio-installatie. Dit was een mobilofoon. Deze installatie in onder andere ingebouwd in de ElD4 523. Deze proef vond plaats in Noord-Holland, ten noorden van de lijn Amsterdam - Haarlem - Zandvoort. Als eerste traject wordt de proef gehouden tussen Amsterdam en Alkmaar. In Alkmaar wordt een centrale post hier voor gebouwd in de verkeersleidingpost. In Haarlem en Amsterdam worden de verkeersleidingposten gedeeltelijk betrokken bij de proef. Daarnaast worden er 11 radiobasisstations gebouwd, welke met een telefoonlijn zijn aangesloten om de centrale post. Elke basisstation beschikt over 2 kanalen, zodat er twee gesprekken tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Het bereik van een basisstation bedraagt ongeveer 15 kilometer. In de centrale post kan de centralist de gevraagde verbinding tot stand brengen. Rondom de basisstations is het mogelijk om zonder tussenkomst van centralist gesprekken te voeren. Met de invoering van Telerail kunnen de telefoons naast de spoorbaan komen te vervallen.

Vanaf 1975 zijn er 42 treinstellen Plan V beschikbaar voor de uiteindelijke versie van Telerail. De frequenties voor de Telerail bevinden zich tussen de 457 en 468 megahertz. De proefperiode loopt tot 1983. Vanaf dat moment wordt er materieel omgebouwd en apparatuur ontwikkeld voor langs de baan.

In het weekend van 17 en 18 september 1988 wordt de Telerail in gebruik genomen op de diesellijnen in Friesland en Groningen.

Vanaf 5 juli 1989 is Telerail landelijk operationeel. In de cabines en conducteursruimte zijn ongeveer 2.400 treinradio's geïnstalleerd. Daarnaast zijn er ongeveer 650 portofoons voor Telerail. De wal-apparatuur bestaat uit 180 zend- en ontvangststations met een bereik van 15 kilometer, telefoonlijn, bakenzenders (deze schakelen automatisch naar het juiste radiokanaal) en 146 bedienposten op de verschillende posten. Wanneer een machinist begint aan zijn rit, moet hij op de kast van de Telerail zijn treinnummer en het radiokanaal invoeren van zijn locatie. Vanaf dat moment is de machinist automatisch verbonden met de juiste treindienstleider. Tijdens de rit zorgen bakenzenders ervoor dat bij de overgang naar een andere treindienstleider, het radiokanaal automatisch mee verandert.


In 2005 wordt begonnen met de vervanging van Telerail door GSM-R. Met ingang van 1 januari 2007 is Telerail vervangen door GSM-R.