Spoor naar '75

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

In januari 1969 wordt een rapport gepresenteerd, genaamd "Spoor naar '75". Hierin wordt een langere termijnvisie binnen de NS gepresenteerd om de groei van het reizigersvervoer op te vangen. Voor de korte termijn werd het programma Spoorslag '70 geïntroduceerd.

Geschiedenis

Het rapport beschrijft de visie van de directie van de NS hoe de te verwachtte groei van het reizigersvervoer kan worden opgevangen. Er wordt uitgegaan van een toename van 50% in een tijdspanne van 5 jaar tijd. Deze aanname is onder andere gebaseerd op de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening en het jaarverslag van de Rijksplanologische Dienst van 1967. Ook de Wet tot het tijdelijk verlenen van financiële steun aan de NV Nederlandse Spoorwegen speelt een rol.