Soorten aansluitingen op het hoofdspoorwegnet: verschil tussen versies

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(nieuw)
(geen verschil)

Versie van 21 mei 2020 16:20

Aansluiting

Tekst volgt.

Raccordement

Is een aanduiding voor een spoorwegaansluiting aangesloten op de spoorweg. In het per 1 december 2015 vervallen Reglement op de Raccordementen 1966 werd het raccordement als volgt omschreven: spoorweg, welke niet voor het openbaar vervoer van personen of van goederen is opengesteld en welke aansluit aan een spoorweg, bedoeld in de Spoorwegwet, aan een lokaalspoorweg of aan een tramweg. Sedert 1 december 2015 maken raccordement deel uit van de hoofdspoorwegen, zoals deze in het Bijlage 2 van Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen bepaald zijn.
Raccordementen werden daar gevonden waar bedrijven een aansluiting nodig hadden op de spoorweg om hun goederen per spoor te kunnen vervoeren. De aanleg van raccordementen geschiede op kosten van de gebruiker(s) lagere overheden. Daar waar meerdere raccordementen via één spoorwegaansluiting aangesloten zijn op het spoorwegnet was sprake van een Stamlijn. Het aantal raccordementen is in de loop der tijd sterk afgenomen door dat veel goederenvervoer over ging van de spoorwegen naar het wegvervoer.
De aanduiding Raccordement als spoorwegaansluiting is nadrukkelijk een andere term dan de bij de spoorwegen veel gebruikte term aansluiting, een punt waar twee spoorlijnen op elkaar aansluiten.

Stamlijn

Tekst volgt.

Straatspoor

Straatspoor is een spoor dat is gelegen in een voor het wegverkeer openstaande weg gedeelte. De rails – meestal voorzien van een contra rails – zijn verzonken in de weg ligt. Hierbij is de ruimte tussen en naast de rails opgevuld tot de bovenzijde van de rails door bestrating zoals op overwegen. Spoorvoertuigen en het wegverkeer kunnen hierdoor beide van dezelfde ruimte gebruik maken. Straatspoor vindt men voornamelijk voor op voormalig raccordementen, bedrijfsterreinen of kades. Net als de voormalige raccordementen is aantal meters straatspoor is sterk verminderd.