Sneek Noord

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Sneek Noord is een van de stations in Sneek. De verkorting van het station is Sknd.

Geschiedenis

Om meer reizigers te trekken in de nieuwbouwwijken van de steden, besluit de NS om een groot aantal onbemande voorstadstations aan te leggen in de buurt van deze wijken. De stations worden ontworpen door C. Douma. Ook Sneek krijgt een dergelijk station. De plannen voor de aanleg van dit station ontstaan in 1970. Er zijn plannen om de stad in noordelijke richting uit te breiden, tot aan Scharnegoutum. Het eerste plan is om het nieuwe station halverwege Sneek en Scharnegoutum aan te leggen, zodat de inwoners van dat dorp ook kunnen profiteren van het station. Aangezien de uitbreiding van de stad in deze richting nog lang op zich zou laten wachten, ziet de NS geen heil in dit plan. Het station zou namelijk de eerste jaren nogal afgelegen liggen en weinig reizigers trekken. Er wordt een locatie gevonden nabij de overweg met de Goeman Borgiuslaan in de wijk Noorderhoek. Er worden schetsen gemaakt voor een station ten noorden van de overweg, ter hoogte van kilometerpunt 20,400. Het Johan de Wittplein kan dan worden ingericht als stationsplein. Door de NS en de gemeente Sneek wordt uiteindelijk vast gesteld dat dit geen goede plaats is, omdat de ontsluiting van het station via de woonwijk moet gebeuren. Daarnaast zou er veel overlast komen voor de buurtbewoners en te weinig parkeerplaatsen voor de reizigers. Het derde plan ligt ten zuiden van de overweg met de Goeman Borgiuslaan, nabij kilometerpunt 20,600. In de nazomer van 1972 wordt de locatie aangewezen op een groot grasveld. Dit grasveld grenst aan de spoorlijn en de straten Goeman Borgiuslaan, Groen van Prinsterenstraat en de Thorbeckestraat. Ondanks protesten uit de buurt wordt aan het begin van november 1972 door de gemeenteraad besloten tot aanleg van het station op deze locatie. Er komt een perron aan de zuidoostelijke zijde van het spoor met daarop een abri. Daarnaast komt een ruime gelegenheid voor het parkeren van auto's en fietsen. De kosten voor de aanleg bedragen 585.000 gulden. De aanleg van 26 parkeerplaatsen en het omliggende groen worden bekostigd door de gemeente Sneek voor een bedrag van 87.500 gulden. In april 1973 wordt begonnen met het grondwerk voor de aanleg van het station. De NS verbreed en verstevigd de spoordijk. Het perron bestaat uit vooraf gefabriceerde betonplaten op V-vormige betonnen jukken. Halverwege komt de Leidse abri. Dit is een wachtruimte met veel glas, elektrische verwarming, plastic stoelen, verlichting met tl-balken en een vertrekstaat. Op het perron zijn een tweetal banken met verlichte stationsnaamborden, een aantal lichtmasten en prullenbakken geplaatst. De afrastering bestaat uit een hekwerk met gaas. Via een hellingbaan vanaf de overweg is het perron te bereiken, evenals twee betonnen trappen aan weerszijden van de abri. Deze werkzaamheden zijn eind mei 1973 zo goed als afgerond. Slechts de lichtmasten moesten nog worden geplaatst. Een mogelijkheid tot verkoop van kaarten is er niet. Deze moeten bij de conducteur in de trein worden gekocht. De laatste aanpassingen zijn het verplaatsen van de inschakselsectie van de overweg in de Goeman Borgiuslaan voor de richting Leeuwarden. Deze is geplaatst bij de spoorbrug over de Franekervaart. Deze wordt verwijderd en vervangen door een sleutelschakelaar op het perron. Wanneer de conducteur zijn sleutel in dit kastje omdraait, wordt de overweg geactiveerd. Als deze gesloten is, toont het nieuwe lichtsein op het perron veilig. Dit sein stond abusievelijk voorbij de overweg en moest voor de opening nog verplaatst worden. De aankondigingsectie voor de overweg met de Parkstraat-Bolswarderweg wordt verplaatst van de overweg met de Goeman Borgiuslaan naar de boog langs de parallelweg, ter hoogte van de voormalige wachterswoning 16.

Op 4 juni 1973 wordt het station officieel geopend. Door burgemeester B. van Haersma Buma wordt om 10.20 het vertreksein gegeven aan trein, bestaande uit . In deze trein waren het college, enkele raadsleden en 25 kinderen aanwezig uit Sneek. Het gezelschap stapte in Mantgum uit voor de rit terug naar Sneek met de als trein . In het stationsgebouw van Sneek werd een receptie gegeven in de restauratie. Voor overige reizigers kon de gehele dag gratis gereisd worden tussen Sneek en Sneek Noord.

In mei 1983 worden de glazen ruiten vervangen door vandaalbestendige kunststof ruiten. In 199 wordt het perron voorzien van een klok en luidsprekers voor het omroepsysteem. De abri wordt in 199 vervangen door een nieuwer model, echter zonder verwarming en deur. In 199 worden de betonplaten van het perron vervangen door stoeptegels op zand tussen keerwanden. De ruimte onder het perron werd hiermee opgevuld. Tegelijkertijd is het perron verhoogd tot een hoogte van centimeter. In oktober 2002 is het perron verlengd tot een lengte van meter.

In februari 2010 wordt door aannemer BAM begonnen met de aanleg van het tweede perron en spoor. Dit wordt ingegeven door het laten rijden van een derde trein per uur tussen Leeuwarden en Sneek in de dienstregeling 2011. Het kruisen van de treinen van de treinen moet gebeuren tussen Sneek en Mantgum. Er wordt onderzocht of een gedeeltelijke spoorverdubbeling tussen Mantgum en Scharnegoutum een optie is, even als de opening van een nieuw station, Sneek Zwette. Uiteindelijk wordt gekozen om een passeerspoor aan te leggen te Sneek Noord. Tussen 5 en 7 november 2010 worden de wissels gelegd en aangesloten op het reeds aangelegde spoor 2, de beveiliging wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Het noordelijke wissel wordt ter hoogte van het bestaande perron aangelegd, zodat de overweg niet aangepast hoefde te worden. Op 8 november 2010 wordt de nieuwe situatie in gebruik genomen.


Per 26 juni 2016 is de Ter Plaatse Bediende Relaisbeveiliging (TBRP) vervangen door Vereenvoudigde Centrale Verkeersleiding (VCVL). Het station blijft een kruisingstation met vaste aankomstsporen. Na vertrek van een trein gaat het wissel terug naar de voorkeursstand en komt het sein weer veilig als het vaste aankomstspoor vrij is.


Spoorlijnen

Het station is gelegen aan de spoorlijn Leeuwarden - Stavoren ter hoogte van kilometerpunt 20,580.


Dienstregeling

Met het ingaan van de dienstregeling 1973/1974 op 3 juni 1973 wordt het station voor het eerst opgenomen in de dienstregeling. Het station wordt bediend door de serie 6900 (Leeuwarden - Sneek) en 8900 (Leeuwarden - Stavoren). Deze treinen worden gereden door motorrijtuigen DE1 en treinstellen DE2.

Het oude materieel wordt per februari 1983 vervangen door het nieuwe DH-materieel.

Per mei 1999 wordt de dienstregeling uitgevoerd door NoordNed in plaats van NS. In 2005 neemt Arriva de exploitatie over van NoordNed. In 2007 worden de Wadlopers vervangen door de GTW-treinstellen. Met het ingaan van de dienstregeling 2011 gaan er drie treinen per uur rijden tussen Leeuwarden en Sneek. Dit is de serie 37000. In 201 wordt een kwartiersdienst ingevoerd. De serie 37100 rijdt een keer per uur tussen Leeuwarden en Stavoren. Het andere half uur rijdt de serie 37000 tussen Leeuwarden en Sneek. De extra treinen tussen Leeuwarden en Sneek rijden in de serie 38000. In april 2021 worden de nieuwe treinstellen WINK ingezet. In 202 wordt de serie 38000 alleen nog maar in de spits gereden.


Stoppende treinen

In de huidige dienstregeling (2024) stoppen de volgende treinseries te Sneek Noord:

Treinserienummer Beginpunt Eindpunt Materieel
37000 Leeuwarden Sneek D-GTW (Arriva)/WINK
37100 Leeuwarden Stavoren D-GTW (Arriva)/WINK
38000 Leeuwarden Sneek D-GTW (Arriva)/WINK


Passerende treinen

In de huidige dienstregeling (2024) stoppen alle treinen in Sneek Noord.

Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

  • Een halve eeuw Sneek Noord De aanleg van een voorstadshalte - W. Hoekema - Maandblad: Op de Rails, 91e Jaargang - september 2023 Blz: 446-451 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321