SGM - Treinstellen type SGM

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Voor het treinverkeer over korte afstanden werden vanaf 1975 in totaal 90 treinstellen afgeleverd. Deze treinstellen waren bekend onder de naam SGM (StadsGewestelijk Materieel). De plan aanduiding van dit materieel was Plan Y. Vanwege hun snelle optrekkarakteristiek krijgen de treinstellen de bijnaam Sprinter.

Geschiedenis

Aan het begin van de jaren '70 realiseerde de NS dat de frequenties van de stoptreinen te laag waren. Zij bedachten hiervoor een soort metro-achtig systeem, waarbij een aantal punten van aandacht waren opgenomen. Deze punten zijn opgenomen in het rapport Spoor naar '75. Dit waren korte wachttijden op stations door een hogere frequentie van het treinaanbod, korte halte afstanden (1,5 à 4 kilometer) in woon-werkgebied en de daarbij horende korte reistijden. Dit gecombineerd met een grote regelmaat en betrouwbaarheid van de dienstuitvoering. Het materieel zal daarom ingezet gaan worden in de Randstad, de Oosterspoorlijn tussen Amsterdam en Hilversum en de lijnen naar Zoetermeer en Nieuwegein. De NS ging ervan uit dat er tweedelige treinstellen nodig zijn, welke later uitgebreid kunnen worden tot driedelige treinstellen. In december 1971 wordt een bestek gepubliceerd voor de aanbesteding. Door Alsthom en Talbot worden offertes ingediend. In september 1972 besteld de NS 15 treinstellen bij Talbot in Aken. De draaistellen worden geleverd door het Zwitserse SIG in Neuhausen. De elektrotechnische uitrusting wordt geleverd door het Holec-concern. De tractiemotoren zullen geleverd worden door Société Oerlikon Paris, een onderdeel van Brown Boveri & Cie. Het elektro-pneumatische remsysteem wordt geleverd door Oerlikon. De waarde van de bestelling is ongeveer 40 miljoen gulden. De laatste twee treinstellen worden voorzien van puls sturing. Het treinstel is aan de binnen- en buitenzijde ontworpen door 'Compagnie de l'Esthétique Industrielle/Raymond Loewy' uit Parijs. Op deze manier moet het treinstel aantrekkelijk worden voor reizigers. Om snel te kunnen optrekken, zullen alle assen van het treinstel aangedreven worden door een tractiemotor. Door de volledig afgeveerde tractiemotoren zal er bespaard kunnen worden op de onderhoudskosten van het treinstel. Om de inrichting van de cabine en de bediening van het treinstel te simuleren, wordt een mock-up gebouwd om dit te beproeven. Vanwege de karakteristieken waaraan het materieel moet voldoen, krijgt het nieuwe materieel de naam 'Sprinter'. De treinstellen zullen niet voorzien gaan worden van toiletten. De NS gaat ervan uit dat reizigers slechts voor een korte tijd en op een korte afstand van de trein gebruik maken. Om deze reden zal er ook geen bagageruimte worden gecreëerd in de treinstellen. In de cabine zal een aparte ruimte komen voor de conducteur. De treinstellen krijgen 3 bredere deuren per rijtuigbak om snel in en uit te stappen. De 15 treinstellen worden genummerd als El2 2001 - El2 2015. Na hun aflevering worden zij ingezet in een proefbedrijf op de Hoekse Lijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. Nadat dit proefbedrijf succesvol is afgesloten, besluit de NS in het najaar van 1975 om 45 tweedelige treinstellen extra te bestellen. Daarnaast is een optie genomen op de levering van 15 extra treinstellen. De treinstellen zullen genummerd gaan worden in de serie El2 2021 - El2 2080. De nieuwe treinstellen zullen worden ingezet in de stoptreinen rondom Den Haag, het Gooi, Noord Holland en Rotterdam. Voor deze inzet wordt in 1975 besloten om de treinstellen te voorzien van een bakovergang, deuren tussen de afdelingen en een toilet. Bij de optie van 15 treinstellen is in 1975 de mogelijkheid opengehouden om de treinstellen te voorzien van 4 in plaats van 8 tractiemotoren. In de zomer van 1976 besluit de directieraad om 15 treinstellen gelijkwaardig aan de eerste 15 treinstellen te bestellen. De 45 tweedelige treinstellen zullen dan uitgerust worden met slechts 4 in plaats van 8 motoren. De geplande inzet verschuift naar de stoptreinen tussen Leiden en Dordrecht, Amsterdam en Alkmaar en tussen Amsterdam en IJmuiden. In december 1976 wordt door de NS in totaal 60 treinstellen besteld. Zij worden allen voorzien van 8 tractiemotoren. Dit is nodig wanneer de treinstellen eventueel verlengd worden met een tussenrijtuig. Deze treinstellen zullen worden voorzien van een toilet en een bakovergang tussen de rijtuigen. De afdelingen zijn door middel van deuren af te sluiten. Daarnaast is het bij ieder balkon mogelijk om alle deuren centraal te sluiten. De treinstellen zullen op een later moment geschikt worden gemaakt voor eenmansbediening. De 60 treinstellen worden tussen 1978 en 1980 geleverd en dienen als vervanging van het Materieel'46. De kosten van deze bestelling bedragen 189 miljoen gulden.


In oktober 1976 is de El2 2006 gebruikt om te beproeven welke maatregelen nodig zijn, zoals spiegels van vrachtwagens. Uiteindelijk wordt er voor gekozen om inklapbare spiegels te gaan gebruiken. Bij de opening van de spoorlijn rondom Zoetermeer worden tv-systemen gebruikt op de stations van Palenstein (EMI) en Driemanspolder (Siemens) om te zien of de deuren kunnen worden gesloten. De treinstellen El2 2004 (EMI) en El2 2006 (Siemens) worden voor deze proef gebruikt. De twee treinstellen ondergaan in december 1977 enkele wijzigingen aan deze apparatuur. In februari 1978 wordt de proef uitgebreid met de stations Centrum West, Voorweg en Leidschendam-Voorburg. De twee proefstellen worden voorzien van verbeterde spiegels aan de rechterzijde van de cabine. De machinisten spreken hun voorkeur uit voor het gebruik van spiegels in plaats van tv-systemen.


In september 1978 wordt de El2 2021 afgeleverd als eerste van de vervolgbestelling. De El2 2080 arriveert in november 1980. Door het niet beschikbaar zijn van apparatuur voor de ATB loopt de aflevering van de eerste treinstellen vertraging op. Door onnauwkeurige uitvoering van de tandwielen komen er breuken in de aandrijving. Dit euvel komt in augustus 1979 aan het licht. Door de NS wordt besloten om vijf treinstellen zonder motoren en koppelingen af te nemen en elders neer te zetten in afwachting van herstel van de tandwielen. De El2 2059 - El2 2063 worden in Roosendaal neergezet en de El2 2064 wordt in Utrecht bij de HTMU loods neergezet. Om de treinstellen te herstellen, wordt het aantal diensten eveneens verlaagd. In juni 1981 worden 60 tussenrijtuigen besteld voor de treinstellen. Er zullen 60 bestaande treinstellen verlengd gaan worden. In september 1981 worden 15 nieuwe tweedelige treinstellen besteld die direct als driedelig treinstel worden geleverd. Hierdoor kan het aantal bestaande treinstellen die verlengd moeten worden, verlaagd worden tot 45 treinstellen. In dit tussenrijtuig komt de eerste klas, een ruimte voor de conducteur en voor fietsen. De eerste klas zal luxer uitgevoerd gaan worden dan in het oorspronkelijke ABk-rijtuig. De reiziger krijgt meer beenruimte en verlichting om te lezen. Het bestaande ABk-rijtuig zal verbouwd worden tot Bk-rijtuig. De tweewagenstellen die van een tussenrijtuig worden genummerd in de serie El3 2836 - El3 2880. De driewagenstellen worden genummerd in de serie El3 2881 - El3 2895. Het verlengen van de tweedelige treinstellen en aflevering van nieuwe driedelige treinstellen vindt plaats vanaf 1983.

Met de nieuwe El2 2022 worden van 20 oktober tot en met 2 november 1978 proefritten gereden, waarbij een van de motordraaistellen is vervangen door een motordraaistel van het ICM. Met deze proefritten worden de loopeigenschappen getest.


Proto serie

De bouw van de treinstellen werd gegund aan Talbot. Die waren op dat moment al bezig met de bouw van de grote serie treinstellen Plan V. Vanaf het voorjaar 1974 worden de vijftien treinstellen van de proto serie gebouwd. Als eerste zijn er 4 kopgeraamten gemaakt, vervolgens is de eerste wagenbak met plaatbekleding gemaakt. In juli 1974 worden diverse trek- en duwproeven uitgevoerd met het eerste onderstel en wagenbak. Na aflevering van de eerste treinstellen zal een proefbedrijf worden verreden voor het testen van de nieuwe treinstellen. Dit proefbedrijf bestaat uit fases. Op deze manier probeerde men te voorkomen dat grote wijzigingen ten opzichte van oudere treinstellen zouden resulteren in problemen in de dienstuitvoering, zoals de NS die gekend heeft met het treinstel Plan T ElD4 501. Dit treinstel werd in een te korte tijd beproefd en was slechts een eenling. Ook de slechte ervaringen met de vervolgseries van Plan T in de eerste jaren zorgden er voor dat de NS dit met het nieuwe materieel probeerde te voorkomen. De eerste fase bestaat uit een technisch proefbedrijf. Dit zal met name op de Hofpleinlijn worden verreden. Hier gaan de treinstellen hun eerste proefritten rijden. Ingaande de zomerdienst 1975 zullen 8 treinstellen in een vaste omloop in een proefbedrijf op de Hoekse Lijn, waarbij treinstellen Materieel'46 achter de hand werden gehouden als reserve. Dit is de tweede fase van het proefbedrijf. De derde fase is de opleiding van het rijdend personeel. Het eerste treinstel, de El2 2001 wordt op 7 maart 1975 afgeleverd. Het treinstel wordt door locomotief 2483 naar Maastricht gesleept. Vlak voor Maastricht raakt de 2483 echter defect en wordt door de 5160 van de NMBS naar Maastricht gesleept. Na aankomst in Maastricht wordt het treinstel door locomotief 1204 met locomotief 1139 in opzending naar Rotterdam overgebracht. In Rotterdam neemt locomotief 2452 het treinstel over voor de rit naar Leidschendam. Het laatste treinstel, de El2 2015 wordt op 4 november 1975 afgeleverd. De treinstellen El2 2014 en El2 2015 worden niet naar Leidschendam overgebracht, maar naar een loods van de voormalige Utrechtse werkplaats. Hier worden zij opgeborgen. De El2 2014 wordt op naar Leidschendam overgebracht. De indienststelling van deze twee treinstellen zal pas geschieden nadat zij zijn voorzien van een pulssturingsinstallatie voor de tractie. Met behulp van voorkeuzeknoppen kan de machinist kiezen welke snelheid de trein moet rijden. De machinist heeft de keus uit 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 en 120 kilometer per uur. De tractie-installatie regelt zelf hoe er geschakeld wordt om de gekozen snelheid te bereiken. Een andere schakelaar maakt het mogelijk om de aanzet versnelling te kiezen. Indien nodig is het mogelijk om het treinstel handmatig te bedienen. De treinstellen El2 2011 - El2 2015 zijn voorzien van een andere soort verwarming dan de eerste 10 treinstellen. In februari 1976 wordt de El2 2010 voorzien van proefapparatuur voor de verwarming. Het treinstel rijdt in de daarop volgende weken proefritten tussen Utrecht en Maastricht. Na deze ritten is de apparatuur weer uitgebouwd. De El2 2011 is op proef voorzien van een aangepast wielband profiel. Dit treinstel is voorzien van het ORE-profiel, terwijl de overige treinstellen zijn voorzien van het DB-profiel. De El2 2012 is voorzien van rubber geveerde wielen, de El2 2013 is voorzien van normale remblokken op de wielen naast de schijfremmen. Vanaf 16 augustus 1976 rijdt de El2 2014 proefritten tussen Eindhoven en Venlo. De proefritten vinden plaats in het kader van het testen van de puls sturing van het treinstel. Deze proefritten duren tot eind oktober 1976. Van eind oktober tot medio november 1976 staan er proefritten tussen Venlo en Rotterdam Zuid Goederen op het programma van de El2 2014. Op 26 oktober 1977 rijdt de El2 2014 enkele ritten tussen Den Haag en Gouda.


Het gat van ‘83

Aan het begin van de tachtiger jaren loopt de vervanging en uitbreiding van het materieelpark niet meer in de pas met de met een enorme reizigersaanwas. Studies laten zien dat er in 1983 een extra tekort aan capaciteit ontstaat, wat als "Het gat van’83" bekent staat. Om dit tekort snel op te lossen wordt in juni ’81 een order voor een serie van zestig tussen-rijtuigen voor SGM-1 geplaatst. (Plan Y 2, bakcode 365). Nog in september van datzelfde jaar wordt nogmaals een order van vijftien tweewagen-treinstellen geplaatst SGM-2 (Plan Y 3, bakcodes 366 en 367 ). Deze laatste serie zal direct vanaf fabriek van de eerder bestelde extra bak worden voorzien. Hierdoor hoeft men slechts vijfenveertig SGM-1 aan te passen voor een extra bak. Door deze bestelling wordt het mogelijk via een doorschuifactie de laatste treinstellen Materieel'46 af te voeren. Het nieuwe SGM vervangt Plan V, dat op haar beurt Materieel'46 vervangt.


Technische gegevens

El2

De tweedelige treinstellen van de serie SGM-0 zijn bij aflevering 52,2 meter lang, een breedte van meter en een hoogte van meter. De treinstellen hebben een gewicht van 105 ton. Het treinstel is voorzien van 8 tractiemotoren van Société Oerlikon Paris, type . Elke motor levert een continuvermogen van 165 kW (224 pk) bij een spanning van 750 volt, tot omwentelingen per minuut. Het uur vermogen bedraagt 185 kW (252 pk). In totaal heeft een treinstel de beschikking over een vermogen van 1.280 kW (1.744 pk). Deze motoren zijn volledig afgeveerd opgehangen. Het treinstel is ontworpen voor een snelheid van 125 kilometer per uur. Het treinstel beschikt over 32 zitplaatsen eerste klas en 112 zitplaatsen tweede klas. Daarnaast zijn er 16 klapzittingen. Onder ieder rijtuig is een compressor opgenomen. Deze kan liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is onder beide rijtuigen een motorgenerator opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in 220 en 380 volt wisselspanning voor de stuurstroom en 110 volt voor het boordnet. De motorgenerator levert een vermogen van kW. Onder het k rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Ook de rijschakelaars en de volgordewals hebben een plekje onder het k rijtuig. Het ABk rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van Smit. De snelschakelaar is geplaatst tegen de vlakke kopwand van het ABk rijtuig. De bakcodenummers voor de treinstellen EL2 2001 - EL2 2015 zijn voor het ABk rijtuig 360 en voor het Bk rijtuig 361. Het ABk rijtuig van de treinstellen 2021 - 2080 heeft als bakcode nummer 362. Het Bk rijtuig van de treinstellen 2021 - 2080 heeft bakcode nummer 363. De motordraaistellen hebben als draaistelcode EMLa. Na de modernisering in Randers hebben de tweedelige treinstellen de beschikking over 24 zitplaatsen in de eerste klas en 80 zitplaatsen in de tweede klas. Er zijn 58 klapzittingen in een treinstel.

El3

De driedelige treinstellen zijn meter lang, een breedte van meter en een hoogte van meter. De treinstellen hebben een gewicht van ton. Het treinstel is voorzien van 8 tractiemotoren van Société Oerlikon Paris, type . Elke motor levert een continuvermogen van 165 kW (224 pk) bij een spanning van 750 volt, tot omwentelingen per minuut. Het uur vermogen bedraagt 185 kW (252 pk). In totaal heeft een treinstel de beschikking over een vermogen van 1.280 kW (1.744 pk). Deze motoren zijn volledig afgeveerd opgehangen. Het treinstel is ontworpen voor een snelheid van 125 kilometer per uur. Het treinstel beschikt over 40 zitplaatsen eerste klas en 184 zitplaatsen tweede klas. Daarnaast zijn er 25 klapzittingen. Onder ieder koprijtuig is een compressor opgenomen. Deze kan liter lucht per minuut leveren. Deze lucht wordt gebruikt voor de luchtdrukrem en diverse elektro-pneumatische apparatuur. Voor het leveren van stroom voor de stuurstroom en verlichting, is onder beide koprijtuigen een motorgenerator opgenomen van , type . Deze zet de 1.500 Volt bovenleidingspanning om in 220 en 380 volt wisselspanning voor de stuurstroom en 110 volt voor het boordnet. De motorgenerator levert een vermogen van kW. Onder het k rijtuig bevinden zich de schakelkasten. Ook de rijschakelaars en de volgordewals hebben een plekje onder het k rijtuig. Het Bk1 rijtuig is voorzien van twee stroomafnemers, type AM30 van Faiveley. Om te voorkomen dat er een te hoge stroom door het treinstel komt te lopen, zijn de treinstellen voorzien van een snelschakelaar van Smit. De snelschakelaar is geplaatst tegen de vlakke kopwand van het Bk1 rijtuig. Het Bk1 rijtuig van de treinstellen 2881 - 2895 heeft als bakcode nummer 366. Het AB rijtuig van de treinstellen 2881 - 2895 heeft als bakcode nummer 365. Het Bk2 rijtuig van de treinstellen 2881 - 2895 heeft bakcode nummer 367. De motordraaistellen hebben als draaistelcode EMLa en de loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lg. Na de modernisering in Randers hebben de driedelige treinstellen de beschikking over 36 zitplaatsen in de eerste klas en 128 zitplaatsen in de tweede klas. Er zijn 58 klapzittingen in een treinstel.


Uitvoering

De eerste 15 treinstellen kenmerken zich door het ontbreken van een toilet en een doorgang tussen de beide rijtuigbakken. Vanaf El2 2021 werden deze voorzieningen wel ingebouwd. Dit is gedaan omdat de treinstellen ook op langere afstanden ingezet gaan worden, waar deze voorzieningen wel wenselijk zijn. De treinstellen zijn niet voorzien van een bagageruimte.

De rijtuigen waren volledig elektrisch gelast. De bekleding bestaat uit 2 millimeter dik plaatstaal. Om gewicht te besparen is de rijtuigbak voorzien van verstevingsrillen in plaats van een bakgeraamte. De casco's zijn zelfdragend. De treinstellen beschikken over 2 elektronische, enkelvoudige, centraal bediende koersrollen. Deze kunnen bediend worden vanuit de conducteursruimte in de cabine. In de cabine is een omroepsysteem geplaatst, waarbij luidsprekers door het gehele treinstel zijn aangebracht. Het ABk rijtuig is voorzien van twee eenbeen stroomafnemers met een sleepstuk, type AM30 van Faiveley. Het dak is verstevigd door middel van rillen in de langs richting. De cabine is uitgevoerd als kooiconstructie, zodat de machinist beter beschermd is bij aanrijdingen. Elk rijtuig van een treinstel is geplaatst op eigen draaistellen. De front- en sluitseinen zijn bij elkaar in een lichtseinbalk aangebracht. Het derde frontsein is op de neus geplaatst, onder de frontruiten. De aanzuiging voor de koellucht van de tractie installatie vindt plaats vanaf het dak. Op het dak zijn de remweerstanden geplaatst. Onder de rijtuigbak was hier geen plaats voor.

Onder de rijtuigbakken zijn de apparaatkasten modulair uitgevoerd. Hierdoor konden defecte delen gemakkelijker vervangen worden door nieuwe of gereviseerde delen. De apparaatkasten zijn niet afgeschermd door schortbeplating. De rijtuigen waren voorzien van 3 balkons in de rijtuigbak. Deze zijn geplaatst na de cabine en bakovergang en in het midden. Hierdoor kunnen reizigers snel in- en uitstappen. Van buiten viel dit op bij alle treinstellen. Tussen de deuren zijn er vijf ramen geplaatst, met uitzondering bij de eerste klas. Hier zijn vier ramen geplaatst. Het gehele treinstel was voorzien van zwenk/zwaaideuren met een breedte van 200 centimeter. Deze deuren liggen gelijk met de zijwand. De deuren worden centraal gesloten door middel van luchtdruk. De machinist kan tijdens een stop de deuren aan een zijde vrijgeven, terwijl de andere zijde gesloten blijft. De conducteur kan met een sleutel alle deuren tegelijkertijd sluiten. De cabinedeuren zijn als klapdeuren uitgevoerd met een venster. De cabine is voorzien van drie, grote frontruiten, waarbij de twee buitenste ruiten gebogen zijn. Hiermee heeft de machinist zicht naar de zijkant. Om contact te hebben met de verkeersleiding, worden de treinstellen voorzien van Telerail.

Het interieur werd ontworpen door de afdeling NS Design en NS Ergonomie. In het interieur werd veel gebruik gemaakt van polyester materialen. De bagagerekken zijn van aluminium en zijn van een eenvoudigere constructie met dwarsverbindingen. De prullenbakken zijn van gietaluminium. In het interieur is gebruik gemaakt van TL verlichting. Bij de balkons zijn dunne klapzittingen geplaatst. Door Compin worden de banken geleverd. De banken in de eerste klas zijn voorzien van rood . In de tweede klas zijn de banken voorzien van rood kunstleer. Aan de zijwanden zijn noodremhendels geplaatst, waarmee in geval van nood de trein stil gezet kan worden. In de tweede klas zijn er geen deuren geplaatst in het rijtuig, zodat er een vrije doorgang is. Op de zijwanden worden figuren van kunstenaar Bob Bonies geplakt.

De treinstellen El2 2001 - El2 2013 zijn voorzien van een gecombineerde rijremhandel van Oerlikon. Voor het regelen van de snelheid zal een systeem worden gebouwd waarbij een vooraf gekozen snelheid door middel van drukknoppen kan worden gekozen. De trein trekt op tot deze ingestelde snelheid en houdt deze ook vast. De machinist kan kiezen uit de snelheden 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110 en 120 kilometer per uur. De tractie-installatie regelt zelf hoe er geschakeld wordt om de gekozen snelheid te bereiken. Een andere schakelaar maakt het mogelijk om de aanzet versnelling te kiezen. Indien nodig is het mogelijk om het treinstel handmatig te bedienen.

De treinstellen zijn bij hun aflevering in het chromaatgeel geschilderd, met drie, diagonale reclamebanen. Hierop kan reclame worden aangebracht. Het dak en de deuren zijn donkergrijs geschilderd. Om de eerste klas te benadrukken, wordt een blauwe band boven de ramen weergegeven. Op elke rijtuigbak wordt in het zwart het logo, het treinstelnummer en andere opschriften geplakt. Rechts naast het logo is de tekst 'Sprinter' geplakt op de motorrijtuigen.

De motordraaistellen zijn van Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG) van het type D-AR. Zij hebben als draaistelcode EMLa. Voor SGM-0 zijn 64 (4 reserve) draaistellen geleverd met de serienummers 1 t/m 64. De draaistellen hebben horizontaal aangebrachte primaire veren, die in de oorspronkelijk uitvoering bestonden uit rubber pakketten. De secundaire vering wordt verzorgd door luchtveren met een rollenbakoplegging. De rollen zijn nodig om de draaistellen onder de bak te kunnen roteren omdat de toegepaste luchtveer dit niet kan. De motoren zijn volledig afgeveerd opgehangen en de overbrenging van plaats door middel van een Sécheron-Lamellenkoppeling. Voor NS was dit type draaistel waar vele proeven mee werden gedaan met andere veertypen, zoals secundaire luchtveren die de draaiing konden opnemen en rubbercoilschroefveren. Voor deze proeven werden al 246 (6 reserve) draaistellen voor SGM-1 nabesteld. Voor SGM-2 werden nogmaals 60 draaistellen geleverd. De primaire rubberveerpakketten bevielen kennelijk niet en werden later vervangen door schroefveren. Ook de rollenoplegging zorgde na verloop van tijd voor problemen doordat de rollen slechts enkele graden draaien. De loopdraaistellen hebben als draaistelcode Lg en zijn wederom door SIG geleverd. Zij behoren tot dezelfde draaistelfamilie als die voor het ICM (type Lh). Voor de primaire vering van het draaistel is gebruik gemaakt van schroefveren, welke horizontaal zijn opgehangen. De secundaire vering bestaat uit . Het treinstel remt elektrodynamisch, waarbij de tractiemotoren als generator werken. De energie die bij het remmen vrijkomen, wordt naar de remweerstanden geleid. De remweerstanden zijn bij de koprijtuigen op het dak geplaatst. Het rempaneel van het AB-rijtuig bevindt zich onder de rijtuigbak. Het remsysteem wordt bediend met de rijremhandel van Oerlikon. De remhandel kent 7 standen. Voor snelremmingen en bij snelheden onder de 10 kilometer per uur wordt er elektro pneumatisch geremd. Elke as is voorzien van schijfremmen. Elektrische signalen zorgen voor het bedienen van de remcilinders met ingebouwde remverstellers. De remcilinders zorgen er voor dat de schijfremmen bediend worden. De El2 2013 - El2 2015 zijn daarnaast nog voorzien van een blokkenrem. Vanaf 2013 worden de loopdraaistellen van de SGMm-III treinstellen voorzien van magneetremmen. De SGMm-II treinstellen zullen gezien hun leeftijd niet meer worden voorzien van magneetremmen. In eerste instantie was dit ook niet mogelijk vanwege hun motordraaistellen. NedTrain had hier wel een oplossing voor gevonden, maar de NS directie wees de inbouw echter af vanwege de te hoge kosten en geringe levensduur.


Deelseries

De treinstellen SGM zijn in 4 deelseries besteld. De tabel geeft een overzicht de orders en samenstelling:

Order dd. Plan Bakcode Materieel Serie Bakcode Materieel Serie Bakcode Materieel Serie
Overzicht orders en samenstelling
september 1972 Y 0 360 ABk SGM-0 2001 – 2015 360 Bk1 SGM-0 2001 – 2013 360 Bk1 SGM-0 2111 – 2123
361 Bk2 361 Bk2
361 Bk 370 Bk1 SGM-0 2014, 2015 370 Bk1 SGM-0 2124, 2125
371 Bk2 371 Bk2
mei 1977 Y 1 362 ABk SGM-1 2021 – 2080 362B Bk1 SGM-1 Ⅱ 2021 – 2035 362B Bk1 SGM-1 Ⅱ 2131 – 2145
363B Bk2 363B Bk2
362 Bk 362A Bk1 SGM-1 Ⅲ 2836 – 2880 362A Bk1 SGM-1 Ⅲ 2936 – 2980
363A Bk2 363A Bk2
juni 1981 Y 2  
 
365 AB 365 AB
SGM-2 2881 – 2895 SGM-2 2981 – 2995
september 1981 Y 3  
 
366 Bk1 366 Bk1
367 Bk2 367 Bk2
De verongelukte ABk bak van type 360 in treinstel 2008 is vervangende door een ABk bak type 364.


Plan Y0

 • ABk

Het rijtuig bestaat uit een cabine, met daarachter het balkon. Het balkon geeft toegang tot een afdeling tweede klas met 40 zitplaatsen. In het midden van het rijtuig is een balkon, dat enerzijds toegang geeft tot de afdeling tweede klas. Anderzijds is er een afdeling eerste klas met 32 zitplaatsen. Een balkon geeft toegang tot de andere zijde van de afdeling eerste klas. De dichte bakovergang is het einde van het rijtuig.


 • Bk

Na de dichte bakovergang is het toilet. Tegenover het toilet zijn klapzittingen. Het toilet is bereikbaar via een balkon. Dit balkon geeft toegang tot een afdeling tweede klas met 32 zitplaatsen. In het midden van het rijtuig is een balkon, die ook toegang geeft tot een afdeling tweede klas met 40 zitplaatsen. Deze afdeling wordt afgesloten met een balkon, dat ook toegang geeft tot de cabine.


Plan Y1

45 rijtuigen van de order Plan Y2 zijn later als tussenrijtuig AB toegevoegd in de order van Plan Y1. Het betrof de treinstellen 2036 - 2080 die in 1983 en 1984 van een AB rijtuig werden voorzien. Het ABk rijtuig in deze treinstellen werd bij de verlenging verbouwd tot Bk1 rijtuig. De 24 zitplaatsen eerste klas worden vervangen door 32 zitplaatsen tweede klas. De klapdeur van de voormalige eerste klas, die de scheiding vormde tussen de rokers en niet-rokers blijft gehandhaafd.

 • ABk

Het rijtuig bestaat uit een cabine, met daarachter het balkon. Het balkon geeft toegang tot een afdeling tweede klas met 40 zitplaatsen. In het midden van het rijtuig is een balkon, dat enerzijds toegang geeft tot de afdeling tweede klas. Anderzijds is er een afdeling eerste klas met 32 zitplaatsen. Een balkon geeft toegang tot de andere zijde van de afdeling eerste klas. De bakovergang naar de Bk is het einde van het rijtuig. Na de verlenging tot driedelig treinstel en verbouwing wordt de aanduiding van dit rijtuig Bk1.

 • Bk

Na de bakovergang met het rijtuig ABk is het toilet. Tegenover het toilet zijn klapzittingen. Het toilet is bereikbaar via een balkon. Dit balkon geeft toegang tot een afdeling tweede klas met 32 zitplaatsen. In het midden van het rijtuig is een balkon, die ook toegang geeft tot een afdeling tweede klas met 40 zitplaatsen. Deze afdeling wordt afgesloten met een balkon, dat ook toegang geeft tot de cabine.


Plan Y2

 • AB

Na de bakovergang met het Bk1 rijtuig, volgt een balkon met toilet en apparatenkast. Na dit balkon is een eerste klas afdeling roken met 16 zitplaatsen, waarbij er vier zitplaatsen op een rij zijn. Na deze afdeling is een balkon met klapzittingen. Een schuifdeur geeft toegang tot de eerste klas afdeling met 24 zitplaatsen niet-roken. Ook hier zijn vier zitplaatsen op een rij. Een schuifdeur geeft toegang tot de tweede klas. Hier zijn 40 zitplaatsen niet-roken. Een schuifdeur geeft toegang tot een eindbalkon. Op dit balkon is ruimte voor een conducteur en ruimte om twee fietsen te stallen. 45 rijtuigen uit deze order van Plan Y2 zijn als tussenrijtuig opgenomen de laatste 45 treinstellen van order van Plan Y1. De overige 15 rijtuigen zijn als tussenrijtuig direct bij de nieuwbouw van Plan Y3 deze orde opgenomen. Op 1 van de twee balkons is een instrumentenkast geplaatst. Onder het rijtuig zijn een compressor en rempaneel te vinden.


Plan Y3

Van de order Plan Y2 zijn 15 rijtuigen als tussenrijtuig in de orde van Plan Y3 afgeleverd.


 • Bk1

Het rijtuig bestaat uit een cabine, met daarachter het balkon. Het balkon geeft toegang tot een afdeling tweede klas met In de tweede klas ontbreekt de klapdeur die wel aanwezig is in de voormalige ABk-rijtuigen.

 • AB

Na de bakovergang met het Bk1 rijtuig, volgt een balkon met toilet en apparatenkast. Na dit balkon is een eerste klas afdeling roken met 16 zitplaatsen, waarbij er vier zitplaatsen op een rij zijn. Na deze afdeling is een balkon met klapzittingen. Een schuifdeur geeft toegang tot de eerste klas afdeling met 24 zitplaatsen niet-roken. Ook hier zijn vier zitplaatsen op een rij. Een schuifdeur geeft toegang tot de tweede klas. Hier zijn 40 zitplaatsen niet-roken. Een schuifdeur geeft toegang tot een eindbalkon. Op dit balkon is ruimte voor een conducteur en ruimte om twee fietsen te stallen. 45 rijtuigen uit deze order van Plan Y2 zijn als tussenrijtuig opgenomen de laatste 45 treinstellen van order van Plan Y1. De overige 15 rijtuigen zijn als tussenrijtuig direct bij de nieuwbouw van Plan Y3 deze orde opgenomen. Onder het rijtuig zijn een compressor en rempaneel te vinden.

 • Bk2

Na de bakovergang met het rijtuig AB


Inzet

In de winter van 1974 is de planning dat de treinstellen ingezet gaan worden op de Zoetermeer Stadslijn. Na instroom van meer treinstellen zullen zij te zien zijn op de trajecten Utrecht - Baarn (serie ), Utrecht - Hilversum (serie ), Amsterdam - Uitgeest en Amsterdam - Haarlem - IJmuiden. In 1975 begint het proefbedrijf op de Hoekse Lijn. Vanaf 26 maart 1975 zijn er proefritten op de Hofpleinlijn. Deze ritten worden verreden tussen de werkplaats in Leidschendam en Rotterdam Hofplein. Er zijn vier slagen per dag ingepland. Op 3 april 1975 rijdt de El2 2001 een proefrit vanuit Leidschendam naar Vlissingen. In mei 1975 vinden er proefritten plaats op de Hoekse Lijn, tussen Eindhoven en Venlo en tussen Vlissingen en Roosendaal. De ritten op de Hoekse lijn zijn vast ingelegd en de proefritten op de overige baanvakken zijn facultatief ingelegd. Vanaf 13 mei 1975 is er een facultatieve rit ingelegd vanuit de werkplaats Leidschendam naar de werkplaats in Leidschendam via Gouda, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Rotterdam. In Eindhoven is een lange pauze. Op vrijdagen wordt vanuit Eindhoven terug naar Utrecht gereden en gaat het via Rotterdam Kleiweg naar de werkplaats. In juni 1975 staan dezelfde proefritten op de planning. Vanaf 19 juni 1975 worden de proefritten op de Hoekse Lijn ingelegd als facultatieve treinen. In juli 1975 vinden er proefritten plaats tussen Amersfoort en Enschede. Tot en met 8 augustus 1975 is er een facultatieve rit tussen de werkplaatsen van Amsterdam Zaanstraat en Leidschendam ingelegd. Van 24 juni 1975 tot en met 8 augustus 1975 zijn er facultatieve proefritten op de Hofpleinlijn gepland.


Vanaf 1 september 1975 komen de eerste treinstellen te rijden op de Hoekse Lijn tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland. Hiervoor zijn 10 treinstellen nodig. Acht rijden de dienst op het gehele traject en twee treinstellen zijn reserve. Om bij problemen de diensten te kunnen vervangen, werden 7 treinstellen Materieel'46 achter de hand gehouden. Het treinpaar 4164/4179 is van maandag tot en met vrijdag de laatste slag die door SGM gereden wordt. De daaropvolgende slagen worden gereden door treinstellen Materieel '46. Op zondag is trein 4178 de laatste trein met SGM en op zaterdag is dit trein 4180. Op maandag rijdt trein 4104 met twee treinstellen. Op de overige dagen is dit een enkel treinstel. De treinen 4114/4116/4129/4131/4133/4142/4144/4146/4143/4152/4159/4161/4163/4165/4169 rijden van maandag tot en met vrijdag eveneens met twee treinstellen. In het weekeinde rijden in de vroege ochtend met losse treinstellen. Vanaf trein 4118 worden de treinen weer met dubbele treinstellen gereden. In de namiddag en avond gaan er meer treinen met losse treinstellen rijden. Op maandag tot en met vrijdag rijden de treinen 41O8/4112/4118/4123/4127/4154/4156/4162/4171/4173 met drie treinstellen.

De dienstregeling 1976/1977 heeft drie omloopgroepen voor de 15 treinstellen. Er zijn 6 diensten in omloopgroep Lv en 3 diensten in omloopgroep Lw. Voor reserve is 1 dienst beschikbaar in omloopgroep Lww. De diensten in omloopgroep Lv zijn te vinden in de serie 4100 (Rotterdam CS - Hoek van Holland). De diensten in omloopgroep Lw zijn te vinden in de serie 4200 (Rotterdam CS - Maassluis). In de treinen 4110/4125, 4112/4127, 4164/4193 worden drie gekoppelde treinstellen ingezet van maandag tot en met vrijdag. Van maandag tot en met zaterdag rijdt trein 4162 met drie treinstellen. Het op reserve staande treinstel van groep Lww staat in Rotterdam om een treinstel te vervangen dat in de loop van de dag onderhoud moet ondergaan. De vier resterende treinstellen die niet in de omloop zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor proefnemingen. Hiervoor zijn de treinstellen El2 2003 en El2 2012 - El2 2015 beschikbaar. Het 15e treinstel, de El2 2008, staat buiten dienst als gevolg van de treinramp bij Schiedam op 4 mei 1976. Op 8 februari 1977 rijden de treinstellen El2 20 en El2 20 de eerste proefritten op de nieuwe Zoetermeerlijn.

Met ingang van de dienstregeling 1977/1978 op 22 mei 1977 zijn er diensten voor de 14 treinstellen in omloopgroep . Deze diensten zijn te vinden in de series . De treinstellen worden ingezet op de eerste gedeelten van de Zoetermeerlijn. De ring is nog niet compleet, zodat vanaf die datum de treinstellen tussen Den Haag Centraal en Meerzicht enerzijds rijden en tussen Zoetermeer Meerzicht en Palenstein anderzijds rijden. Vanuit Den Haag CS rijden twee treinseries (3400 en 3800) naar Zoetermeer. In de daluren rijdt de serie 3400 van Den Haag naar Meerzicht. In de spits rijdt van maandag tot en met vrijdag een treindeel dat in Centrum West wordt afgekoppeld en doorrijdt naar Palenstein. De serie 3800 rijdt dagelijks van Den Haag CS naar Centrum West. Hier wordt de trein gesplitst in een deel naar Palenstein en Meerzicht. Het treindeel naar Palenstein rijdt vanuit Den Haag voorop. De rit van Den Haag naar Zoetermeer en weer terug duurt 54 minuten. Na een stilstand van 6 minuten in Den Haag wordt er weer naar Zoetermeer gereden. Er zijn treinstellen nodig voor diensten op de stadslijn.

Met ingang van de dienstregeling 1978/1979 op 28 mei 1978 zijn er diensten voor de 14 treinstellen in omloopgroep . Deze diensten zijn te vinden in de series . Vanaf deze datum is het traject vanaf Zoetermeer Palenstein verlengd naar Seghwaert. Met het ingaan van de winterdienstregeling op 1 oktober 1978 zijn er diensten voor de 15 treinstellen. Naast de inzet op de Zoetermeerlijn, zal er van maandag tot en met vrijdag 1 treinstel worden ingezet op de Hofpleinlijn in de treinen 3123/3114/3029/3018/3133/3124/3139/3130/3145/3136/3151/3142/3157/3148/3063/3052/3167/3158. In de eerste periode wordt er nog ander materieel ingezet wegens het onvoldoende beschikbaar zijn van de nieuwe treinstellen. Pas op 23 oktober 1978 verschijnt met de El2 2003 de eerste SGM op de Hofpleinlijn. Met de aflevering van nieuw materieel zullen er per 12 november 1978 drie treinstellen worden ingezet op de Hofpleinlijn. Per 20 december 1978 zullen ook de laatste twee diensten op de Hofpleinlijn rijden met de nieuwe treinstellen. De overige nieuwe treinstellen zullen ingezet gaan worden in Noord Holland en in de rest van de Randstad. Dit gaat ten koste van Plan V. Tussen 8 mei 1979 en 21 mei 1979 rijdt de El2 204 instructie ritten voor machinisten van de standplaats Amsterdam. Het treinstel rijdt hierbij in de serie 4500 tussen Amsterdam en Enkhuizen.

De dienstregeling 1979/1980 heeft diensten voor de treinstellen. De diensten voor de treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . In de serie tussen Rotterdam en Gouda zullen treinstellen gaan rijden. Vanaf augustus 1979 wordt het aantal diensten voor de serie El2 2021 - El2 20 verminderd als gevolg van breuken in de aandrijving van de treinstellen. Op 29 september 1979 was de ring van Zoetermeer compleet met de indienststelling van het traject Zoetermeer Seghwaert - Zoetermeer Meerzicht. Op deze lijn komt het materieel optimaal tot zijn recht.

De dienstregeling 1980/1981 heeft diensten voor de treinstellen. De diensten voor de treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

De dienstregeling 1981/1982 heeft diensten voor de treinstellen. De diensten voor de treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

De dienstregeling 1982/1983 heeft diensten voor de treinstellen. De diensten voor de treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

Vanaf 21 maart 1983 worden drie treinstellen gebruikt voor het proefbedrijf door de nieuwe Hemtunnel. Op deze dag zijn dat de El2 2031, El2 2063 en El3 2837. Zij rijden vanaf de nieuwe vrij liggende kruising in Zaandam naar de Singelgracht tussen 16 en 24 uur. Zo kon een machinist in een dienst bij dag en nacht zijn wegbekendheid op doen. Een van deze drie treinstellen was de hele dag beschikbaar voor het wegleren, terwijl de twee andere treinstellen in de ochtendspits (treinen 4718 en 5316) actief zijn. Het proefbedrijf duurt tot 11 mei 1983.

De dienstregeling 1983/1984 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Er zijn treinstellen ingedeeld om in Noord-Holland te rijden. Zij rijden in de serie tussen Amsterdam en Alkmaar. Vanaf rijden zij ook de stoptreinen van Amsterdam naar Enkhuizen. In het strandvervoer tussen Amsterdam en Zandvoort (serie ) worden vanaf dit jaar de driedelige treinstellen ingezet.

De dienstregeling 1984/1985 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

In de dienstregeling 1985/1986 die op 2 juni 1985 begint, zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

De dienstregeling 1986/1987 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

Met ingang van de dienstregeling 1987/1988 op 29 mei 1987 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De Flevolijn tussen Weesp en Almere Buiten wordt in gebruik genomen. In de stoptreindiensten komt het SGM te rijden.

In de dienstregeling 1988/1989, beginnend op 28 mei 1988, zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

De dienstregeling 1989/1990 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

De dienstregeling 1990/1991 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

De dienstregeling 1991/1992 heeft diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

In de dienstregeling 1992/1993 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series 9700 (Amsterdam CS - Lelystad Centrum).

Vanaf 26 september 1993 rijdt treinstel 2880 met koffie automaten op de Zeeuwse Lijn. Vanaf 16 januari 1994 kreeg het treinstel gezelschap van de 2021, 2022, 2881 en 2882. Deze vijf stellen waren gedeeltelijk voorzien van koffie automaten en werden in Zeeland in een gesloten omloop in de serie 14600 tussen Roosendaal en Vlissingen ingezet. De tweewagenstellen dienden hierbij als versterking.

Op 23 mei 1993 gaat de dienstregeling 1993/1994 in. Er zijn diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Met het ingaan van de winterdienstregeling 1994 worden de tweewagenstellen El2 2021 en El2 2022 vervangen door driedelige treinstellen in de omloop in de serie 14600 (Roosendaal - Vlissingen).

In de dienstregeling 1994/1995, welke in gaat op 29 mei 1994, zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . In deze dienstregeling worden de SpitsPendels tussen Rotterdam en Vlaardingen geïntroduceerd. Hiervoor waren twee treinstellen, de El2 2027 en El2 2029, omgebouwd. De SpitsPendels rijden alleen in de spits. In de ochtendspits rijden zij van Vlaardingen Centrum naar Rotterdam Centraal. Onderweg stoppen zij op alle tussen gelegen stations. De andere kant op wordt alleen in Schiedam Centrum gestopt. In de avondspits rijden de treinen in het omgekeerde patroon. De treinstellen El3 2880 - El3 2882 met koffie automaat worden ingezet in de serie tussen Tilburg West en Helmond. De tot strandsprinter verbouwde El2 2028 doet na aflevering dienst op de Hoekse Lijn, terwijl de verbouwde El2 2026 actief is rondom Amsterdam.

In de dienstregeling 1995/1996, ingaande op 28 mei 1995, zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Nieuw is de inzet in de serie tussen Haarlem en Zandvoort. Deze serie is de vervanger van de getrokken treinen van de series 800 (Haarlem - Maastricht) en 900 (Haarlem - Heerlen), die sinds deze dienstregeling in Haarlem beginnen of eindigen in plaats van Zandvoort. In deze serie worden de speciaal verbouwde treinstellen El2 2026 en El2 2028 ingezet. In de zomer worden met SGM extra treinen gereden voor het strandvervoer naar Zandvoort vanuit Amsterdam. In de ochtend worden reizigers gebracht en de treinen gaan leeg terug. In de middag is het andersom, dan wordt er leeg naar Zandvoort gereden en met reizigers terug naar Amsterdam. Vanaf 28 augustus 1995 rijden de verbouwde citypendels op de Hofpleinlijn, samen met de nog niet verbouwde treinstellen.

In de dienstregeling 1996/1997 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

In de dienstregeling 1997/1998 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Na protesten van de gemeenten tussen Haarlem en Zandvoort keren in de zomer de strandtreinen terug.

Voor de dienstregeling 1998/1999 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De treinstellen El2 2026 en El2 2028 worden niet meer exclusief ingezet in de serie tussen Haarlem en Zandvoort. Hier rijden nu standaard tweedelige treinstellen, in de zomer aangevuld met een driedelig treinstel voor het strandvervoer vanuit Amsterdam. Deze treinen slaan het station van Overveen over om de rijtijden te kunnen halen.

In de dienstregeling 1999/2000, beginnend op 30 mei 1999, zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De tot CityPendel verbouwde treinstellen El2 2014 en 2015 komen op 31 mei 1999 weer in dienst. Door problemen met hun tractie installaties hebben de stellen meer stil gestaan dan dat zij in dienst zijn geweest. Met name de 2014 heeft lange tijd stil gestaan.

In de dienstregeling 2000/2001 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

In de dienstregeling 2001/2002 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. Deze zijn verdeeld over de series . De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Nieuw is de inzet van treinstellen in de serie 4000 (Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal). Zij nemen de diensten over van Plan V.

Met ingang van het dienstregelingsjaar 2003 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Vanaf het najaar van 2003 worden met de El3 2936 - El3 2938 een proefbedrijf gehouden op de Hofpleinlijn. In november 2003 begint een uitgebreider proefbedrijf tussen Alkmaar en Amsterdam.

Met ingang van de dienstregeling van 2004 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Er vindt de eerste inzet plaats van de gereviseerde treinstellen in de serie 4800 (Amsterdam - Uitgeest). De treinstellen mogen niet samen rijden met niet gereviseerde treinstellen, omdat zij een nieuwere en verbeterde tractie installatie hebben. Bij aflevering van meer gereviseerde treinstellen, zullen zij ook te zien zijn in de series 4700 (Amsterdam Centraal - Alkmaar) en 7300 (Alkmaar - Utrecht Centraal).

In de dienstregeling 2005, welke op 12 december 2004 begint, zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

Voor de dienstregeling 2006 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De tweedelige treinstellen verliezen hun werkterrein op de Hofpleinlijn en de Zoetermeer Stadslijn. Ze worden gebruikt om driedelige treinstellen te verlengen en andere diensten, zoals instructieritten aan machinisten. De resterende tweedelige treinstellen rijden hun diensten als SpitsPendel op de Hoekse Lijn tussen Rotterdam en Maassluis. In de zomer gaan er extra strandtreinen rijden in de serie 15400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort). Ten opzichte van voorgaande jaren is de trein in beide richtingen open gesteld voor reizigers. Vanaf oktober 2006 gaat een SGM-III rijden in de serie 5200 (Breda - Weert). De series 5500 (Utrecht Centraal - Baarn) en 8800 (Utrecht Centraal - Leiden Centraal) gaan in zijn geheel met SGMm-III treinstellen rijden. Dit gaat ten koste van treinstellen in de gekoppelde series 4000 (Amsterdam Centraal - Rotterdam Centraal)/4700/4800. De treinstellen worden hier vervangen door SGM-II treinstellen, die vrijkomen na het strandvervoer.

In de dienstregeling 2007 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

In de dienstregeling 2008 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series .

In de dienstregeling 2009 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Er zijn diensten nodig in de serie 7000 (Enschede - Apeldoorn). In het weekend rijden de treinen maar tot Almelo in plaats van Enschede.

In de dienstregeling 2010 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Er zijn diensten nodig in de serie 7000 (Enschede - Apeldoorn). In het weekend rijden de treinen maar tot Almelo in plaats van Enschede. In de serie 9500 (Alphen aan den Rijn - Gouda) zijn diensten voor treinstellen El2.

Voor de dienstregeling 2011 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Door de instroom van het nieuwe SLT verschuift de inzet van de treinstellen. Zij vervangen treinstellen Plan V dat afgevoerd wordt. Er zijn diensten nodig in de serie 7000 (Enschede - Apeldoorn). In het weekend rijden de treinen maar tot Almelo in plaats van Enschede. In de serie 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch) en 9600 ('s-Hertogenbosch - Deurne) zijn treinstellen nodig. In de serie 7600 (Nijmegen - Zutphen) worden treinstellen ingezet. Daarnaast doen zij hun intrede in Limburg in de series 6800 (Roermond - Maastricht Randwyck) en 6900 (Heerlen - Sittard). De El3 2975, 2976, 2977, 2978, 2979 en 2980 zijn aangewezen als Sandite stellen. Zij rijden op de trajecten, waar gladde sporen veelvuldig voorkomen in het najaar.

In de dienstregeling 2012 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De treinstellen blijven in de serie 3300 (Hoorn Kersenboogerd - Hoofddorp) rijden. Dit is een gesloten omloop, doordat de koppeling van met de serie 4300 (Den Haag Centraal - Almere Oostvaarders - Lelystad Centrum) is losgelaten. Het materieel behaalde de rijtijden niet en werd hier vervangen door SLT. Daarnaast heeft het SGMm het DD-AR vervangen in de series 4800 (Amsterdam Centraal - Uitgeest) en 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort). Deze vervanging is mogelijk door het omleggen van de serie 2100 (Vlissingen - Amsterdam Centraal) via Haarlem, welke met VIRM rijdt. Verder rijden de stellen in de serie 5800 (Amersfoort Vathorst - Amsterdam Centraal) en in de eerste maanden in de serie 5500 (Utrecht Centraal - Baarn). Hier zal het vervangen gaan worden door SLT. Verder wordt Plan V vervangen in de serie 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch) en de gekoppelde serie 9600 ('s-Hertogenbosch - Deurne). Verder rijden er stellen in Zuid Limburg, om zo er voor te zorgen dat de NedTrain medewerkers hun kennis behouden van dit materieel. Verder is het materieel te zien in de serie (1)9500 (Gouda - Alphen aan den Rijn - Leiden Centraal). Vanaf april 2012 zullen er stellen ingezet gaan worden in de serie 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle), om zo DD-AR vrij te spelen voor revisie.

In de dienstregeling 2013 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . In de eerste maanden zijn de treinstellen te zien in de serie 4800, maar in februari 2013 zullen de treinstellen hier vervangen gaan worden door DD-AR. Daarnaast neemt SGMm alle diensten in de serie 6800 over van Plan V. Van SLT neemt SGM de inzet op de Hoekse Lijn over in de series 4100/4200/14100. Ook in de gecombineerde series 4000/4700/7400/17400 worden door twee SGMm treinstellen diensten van SLT overgenomen. In de serie 9700 nemen drie driewagenstellen de gehele serie over van SLT. In de serie 4400 worden 7 composities van een tweewagenstel + driewagenstel vervangen door onder andere DD-AR uit de 4900/5700 en Plan V dat van Zwolle - Emmen afkomstig is. Het vrijgekomen materieel werd onder andere ingezet in de serie 5800, welke verlengd is tot aan Hoofddorp. Ook de gehele serie 6800 wordt nu met SGMm gereden, wat drie extra treinstellen kost. Onveranderd blijft de inzet in de series 3300, 7000, 7500, 7600 en 19500. Kortstondig reed het SGMm ook in de serie 4800. Op 4 februari 2013 werden zij alweer vervangen door het DD-AR. Deze treinstellen zijn doorgeschoven naar de gekoppelde series 4000/4700/(1)7400, waar het SLT verving. De treinstellen 2953 - 2958, 2960 en 2964 zullen per 8 april 2013 voor vast worden ingezet in de serie 5800 in plaats van de serie 7600. In juni worden de twee diensten in de serie 7500 vervangen door Plan V. Vanaf 2 september wordt het aantal diensten met vier verminderd. Op deze manier worden treinstellen SGMm-III vrijgespeeld om in het onderhoudsbedrijf Onnen voorzien te worden van magneetremmen. Wel zullen er twee setjes van een SGMm-II en SGMm-III gaan rijden in de series 3400/4800 in plaats van een stam DDZ. In de series 6800, 7000 en 7600 worden de treinstellen vervangen door Plan V. In de 7600 blijft nog een setje van een SGMm-II en een SGMm-III rijden. In de serie 5500 wordt het Plan V daarentegen weer vervangen door SGMm. De vrijgekomen treinstellen zullen enkele drukke treinen gaan versterken, met name op de Zaanlijn. Per 7 oktober 2013 zullen de Sandite treinstellen (2975 - 2980) weer gaan rijden. De treinstellen zijn te zien in de series 4100/4200, 4400/9600, 5800, 7000 en (1)7400. Treinstel 2974 is als reserve voorbereid op de plaatsing van een Sandite installatie. Vanaf deze dag mogen de SGMm-II treinstellen ook niet meer alleen rijden. Zij moeten met een SGMm-III treinstel gekoppeld rijden, in verband met de magneetremmen. Diensten die met losse tweewagenstellen reden, worden gereden door driewagenstellen. Alleen in de serie 6800 mogen twee gekoppelde treinstellen SGMm-II rijden. Zij vervangen hierin het Plan V, dat naar de series 4400/9600 en 6900 verhuisd, waaruit de SGMm treinstellen weer worden onttrokken. In de serie 5500 worden de treinstellen vervangen door SLT treinstellen.

In de dienstregeling 2014 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De treinstellen keren weer terug in de serie 7000 (Apeldoorn - Enschede) en 7600 (Nijmegen - Zutphen). Daarentegen verliezen zij hun inzet in de series 6800 (Maastricht - Roermond) en 6900 (Heerlen - Sittard) aan Plan V en de serie 3300 (Hoorn Kersenboogerd - Hoofddorp) aan SLT. Na drie weken maken de treinstellen echter weer plaats voor Plan V in de serie 7000, dat uit de series 4400/9600 (Nijmegen - 's Hertogenbosch - Deurne) komt. Er gaan zes SGMm-III en een SGMm-II over. In de serie 4800 (Amsterdam Centraal - Haarlem - Uitgeest) wordt een SGMm-II + SGMm-III vervangen door een DDZ-IV. De reizigersaantallen in trein 4814 zijn afgenomen, waardoor de inzet van SGM kan komen te vervallen. In de serie 3400 (Hoorn - Haarlem) blijft 1 omloop nog wel met SGM rijden. In de series 5000 (Den Haag - Breda) en 5100 (Den Haag Centraal - Roosendaal) zijn in totaal 25 treinstellen actief. Dit zijn 13 SGMm-III treinstellen en 12 SGM-II treinstellen. In de series 4000 (Rotterdam Centraal - Uitgeest)/4700 (Amsterdam Centraal - Uitgeest)/7400 (Breukelen - Rhenen) en 17400 (Utrecht Centraal - Veenendaal) rijden vijf composities met treinstellen. Vanaf het wijzigingsblad van 7 april gaat de serie 3400 volledig met SGMm rijden in plaats van DDZ. In augustus 2014 rijdt de serie 17400 (Breukelen - Rhenen) niet vanwege werkzaamheden te Utrecht Centraal. De serie 7500 (Arnhem - Ede-Wageningen) wordt doorgetrokken tot Driebergen-Zeist en keert hier op de trein naar Rhenen. Vanaf 18 augustus 2014 wordt het SGMm weer teruggetrokken uit de serie 3400 en vervangen door DDZ, omdat de serie in 2015 geen sprinterserie zal worden, maar voorlopig een intercity serie blijft. Per 1 september 2014 wordt ook deze dienst vervangen door een DDZ stam. In de serie 14100 (Rotterdam Centraal - Vlaardingen Centrum) worden twee lossen SGMm-III ingezet. Met het wijzigingsblad van 6 oktober wisselen de treinstellen van inzet met het SLT in Rotterdam. Vanuit de 4040 gaat het materieel over in trein 40 en is te zien in de treinen 4755/17455 etc. In de serie 6800 gaat SGM rijden, samen met Plan V. Dit is de enige serie in Nederland waar SGMm-II nog gekoppeld mag rijden met elkaar. Als herfstmaatregel wordt weer ingevoerd dat het SGM-II alleen met een SGMm-III gekoppeld mag rijden. Er zijn zes diensten gepland in deze serie, door treinstellen die afkomstig zijn uit de serie 19500 (Gouda - Leiden). Hun plaats wordt ingenomen door losse SGMm-III treinstellen. In de serie 6900 gaat trein 6918 met SGM rijden. Voor de Sandite treinstellen (2974 - 2980) zijn er diensten gepland in de series 4200 (Rotterdam Centraal - Hoek van Holland), 4400/9600 (Nijmegen - 's Hertogenbosch - Deurne), 5800 (Amersfoort - Hoofddorp), 7600 (Nijmegen - Zutphen) en 4700/7400/17400 tussen Uitgeest en Rhenen. Een los treinstel rijdt als leegmaterieel trein tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden voor het aanbrengen van Sandite. Vanwege problemen met de groene lamp van de deurvergrendeling vinden vanaf oktober 2014 proeven plaats met gekoppelde treinstellen op de Hoekse Lijn in de serie 4100. Mogelijk worden de problemen veroorzaakt door de contactpennen in de koppelingsdozen van de koppelingen. Er zijn drie setjes gevormd, bestaande uit de 2975 + 2145, 2940 + 2957 en 2989 + 2143. De tussencabines van deze treinstellen zijn voorzien van meetapparatuur. Tussen de cabines loopt een elektrische kabel. Pas in april 2015 wordt het probleem hersteld en is het rijden van de vaste setjes komen te vervallen. In het najaar geldt het verbod om met twee gekoppelde SGMm-II stellen te rijden ook in Zuid Limburg. Zij mogen alleen nog met een SGMm-III op pad.

In de dienstregeling 2015 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De treinen in de series 5000 (Den Haag - Breda) en 5100 (Den Haag Centraal - Roosendaal) gaan twee keer per uur rijden. Het SGM maakt in deze series plaats voor SLT. Het SGM verhuisd daarom naar de series 4000 (Rotterdam Centraal - Uitgeest)/4700 (Amsterdam Centraal - Uitgeest)/7400 (Breukelen - Rhenen) en 17400 (Utrecht Centraal - Veenendaal). Hier doen 27 treinstellen (19 SGMm-III en 8 SGMm-II) dienst. In de serie 5800 (Hoofddorp - Amersfoort Vathorst) doen combinaties van twee treinstellen SGMm-III dienst. De nieuwe treinserie 17600 (Nijmegen - Wijchen) wordt gereden met twee losse treinstellen SGM-II. Deze treinen stoppen ook op het nieuwe station Nijmegen Goffert. Het SGM wordt in de gekoppelde series 4400 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch) en 9600 ('s-Hertogenbosch - Deurne) vervangen door Plan V. Het SGM schuift hiermee door naar de series 7000 (Enschede - Apeldoorn) en 7500 (Arnhem - Ede-Wageningen). In de serie 7600 (Nijmegen - Zutphen) zijn er treinstellen nodig. Het wijzigingsblad van februari geeft een ruiling van materieel in de series 5200 (Tilburg West - Eindhoven, 8 stuks) en 7000 (Enschede - Apeldoorn). Het SGM verhuist naar de serie 7000 waar vier van de zes diensten gereden worden. In de avonduren zal het SGMm worden ingezet in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort). In het wijzigingsblad van april wordt de inzet in de serie 7000 weer teruggedraaid. Het vrijgekomen SGMm wordt elders in gezet. In het wijzigingsblad van 14 juni gaan een aantal treinstellen in de avonduren rijden in de gekoppelde series 4400/9600 (Nijmegen - 's-Hertogenbosch - Deurne). Het wijzigingsblad van 7 september geeft een terugkeer van het SGMm in de serie 7000, waar het zes diensten krijgt. De El2 treinstellen in de series 14100 (Rotterdam Centraal - Vlaardingen Centrum) en 17600 worden in dit wijzigingsblad vervangen door El3 treinstellen. Deze zijn voorzien van magneetremmen. In de serie 19500 (Gouda - Leiden Centraal) worden de zes treinstellen El2 vervangen door drie treinstellen El6 SLT. De zes treinstellen worden ingezet in de vrijgekomen diensten van deze SLT treinstellen in de series 4000/4700/7400. Voor de Sandite treinstellen (2974 - 2980) zijn er vanaf het wijzigingsblad van 5 oktober diensten gepland in de series 4200 (Rotterdam Centraal - Hoek van Holland), 4400/9600, 5800, 7600 en 4000/4700/7400. Een los treinstel rijdt als leegmaterieel trein tussen Zwolle en Groningen/Leeuwarden voor het aanbrengen van Sandite. Voor de treinstellen El2 kwam het verbod om alleen , met een ander El2 treinstel of als leeg materieel te rijden. Rangeren was nog wel toegestaan. Er worden dan veel diensten ingesteld die bestaan uit een El2 + El3 of El3 + El3. Door de herfstige omstandigheden raken echter veel treinstellen defect. Ook het feit dat de El2 treinstellen alleen gekoppeld mogen worden met een El3 treinstel bemoeilijkt de bijsturing. Dit leidde er toe dat in november 2015 dat de series 9700, 14100 en 17400 gedeeltelijk of geheel werden opgegeven door gebrek aan materieel. Vanaf 22 november is de samenstelling van een aantal treinen dusdanig verkleind, door diensten uit de omloop te schrappen.

In de dienstregeling 2016 zijn er 24 diensten voor de tweedelige treinstellen en 58 diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Door de afvoer van Plan V vindt er een verschuiving van de inzet plaats. In de series 7000 (Apeldoorn - Enschede) en 7600 (Zutphen - Nijmegen) verdwijnt het SGMm ten gunste van DD-AR, behalve op zondag in de serie 7600. In de serie 5500 (Utrecht Centraal - Baarn) maakt SGMm plaats voor DDZ. De vrijgekomen treinstellen nemen de plaats in van Plan V in de series 6800 (Maastricht Randwijck - Roermond), 6900 (Heerlen - Sittard) en serie 7500 (Arnhem - Ede-Wageningen). In de series 6800 en 6900 worden vijf losse treinstellen El3 ingezet en een combinatie van een El3 + El2. De serie 7500 kent een inzet van twee losse treinstellen El3. In de serie 14800 (Amsterdam Centraal - Haarlem - Hoorn) neemt SGMm de plaats in van SLT en DDZ. In deze serie worden 10 treinstellen ingezet, 7 El3 en 3 El2. Hiermee worden drie combinaties El3 + El2 gevormd. De overige treinstellen El3 rijden los. In de serie 5800 (Amersfoort Vathorst - Hoofddorp) rijden vijf composities van El3 + El2 en twee composities van El3 + El3. In de serie 9700 (Rotterdam Centraal - Gouda Goverwelle) worden drie losse treinstellen El3 ingezet. In de gecombineerde series 4100/4200 op de Hoekse Lijn tussen Rotterdam Centraal en Maassluis West/Hoek van Holland zijn vijf losse treinstellen El3 nodig. In de spits wordt zij aangevuld met de serie 14100 naar Vlaardingen met twee losse treinstellen El2. De combinatie van El2 + El2 komt twee keer voor in de serie 17400 (Utrecht Centraal - Veenendaal). Deze zijn afkomstig uit de serie 19500 (Gouda - Alphen aan den Rijn). De herfstmaatregel om de El2 treinstellen niet alleen te laten rijden is verlengd tot het wijzigingsblad van februari. Vanaf dat moment worden de losse treinstellen El2 ingezet in de series 7500, 14100 (Rotterdam Centraal - Vlaardingen Centrum) en 17600 (Nijmegen - Wijchen). Hiermee was het mogelijk om de gekoppelde series 4000 (Rotterdam Centraal - Uitgeest)/4700 (Amsterdam Centraal - Uitgeest)/7400 (Breukelen - Rhenen) te voorzien van composities van El3 + El3, in plaats van El2 + El3. In deze serie blijft nog wel een losse El3 rijden. In het zuiden wordt in de series 6800 en 6900 de combinatie El3 + El2 vervangen door een combinatie van El3 + El3. In de serie 7500 worden de treinstellen El3 vervangen door twee treinstellen El2. In de serie 17400 worden treinstellen El2 vervangen door SLT. In het wijzigingsblad van september 2016 vervangt een treinstel El3 een stam DD-AR in de serie 7600 (Zutphen - Nijmegen). Hiermee kan een treinstel dat voorzien is van een sandite-installatie in deze serie rijden. De twee treinstellen El2 in de serie 7500 worden vervangen door twee stammen DD-AR uit de serie 7600. Ook in de serie 17600 worden de El2 treinstellen vervangen door twee stammen DD-AR. In de serie 14100 worden de treinstellen El2 vervangen door treinstellen El3.

In de dienstregeling 2017 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep en verdeeld over de series . Van deze diensten zijn er vier diensten voor de El3 treinstellen en twee diensten voor de El2 treinstellen als reserve aangemerkt voor de Flirt-treinstellen. Ter vervanging van DDZ in de serie 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort) worden treinstellen ingezet. Deze treinstellen zijn afkomstig uit Limburg, waar 7 treinstellen El3 vrij komen als gevolg van de overgang van de stoptreinconcessie naar Arriva. De serie 5400 is in Amsterdam Centraal gekoppeld aan de serie 4800 (Amsterdam Centraal - Hoorn via Haarlem). Deze doorkoppeling is nodig vanwege de gewijzigde dienstregeling tussen Amsterdam en Haarlem en de daarbij gewijzigde spooropstelling te Amsterdam Centraal. In deze gekoppelde series zijn 13 diensten gepland voor de driedelige treinstellen. Voor de tweedelige treinstellen zijn er in deze serie 4 diensten. Op woensdag en donderdag rijdt een driedelig treinstel de treinen 4577/4572 tussen Amsterdam Centraal en Enkhuizen. Vanwege de gewijzigde rijtijden wordt SGMm ingezet in de gekoppelde series 5000/5100 (Den Haag Centraal - Dordrecht, diensten), 5900 (Dordrecht - Roosendaal, diensten), 6300 (Haarlem - Den Haag Centraal, diensten) en 7700 (Rotterdam Centraal - Gouda Goverwelle, diensten). De serie 7300 (Breukelen - Veenendaal Centrum) omvat vier diensten voor driedelige treinstellen. In de gekoppelde series 4700 en 7400 (Uitgeest - Amsterdam Centraal - Rhenen) zijn er diensten. Daarnaast rijdt in deze serie ook SLT. Tot 1 april 2017 rijden er 7 driedelige treinstellen in de series 4100, 4200 en 7100 over de Hoekse Lijn. Met ingang van het wijzigingsblad van februari worden treinstellen in de serie 7600 vervangen door de nieuwe Flirt-treinstellen. In deze serie blijven nog drie combinaties rijden. In de serie 7100 maken de twee treinstellen El3 plaats voor twee treinstellen El2. In de serie 8900 (Alphen aan den Rijn - Leiden) worden twee treinstellen El2 ingezet in plaats van 2 treinstellen ICMm-III. Dit is mogelijk als gevolg van het opheffen van de herfstmaatregelen voor de tweedelige treinstellen. Op 31 maart 2017 rijden de laatste treinen op de Hoekse Lijn. Het zijn de El3 2945 + El3 2978 als trein 4184 uit Rotterdam en leeg terug. Uit Hoek van Holland komt trein 4197 als laatste reizigerstrein naar Rotterdam met de El3 2938. Op 1 april worden de 2 treinstellen El2 en 5 treinstellen El3 die vrijkomen van de Hoekse Lijn toegevoegd aan de reserve. Een deel van de reserve wordt per juni 2017 weer ingezet. Vier composities vervangen een vier composities SLT in de series 4700 en 7400. Met het wijzigingsblad van september 2017 maken drie treinstellen El3 plaats in de serie 5900 voor de nieuwe treinstellen Flirt. Het aantal beschikbare treinstellen voor de rijdende dienst wordt in omloop met vier verminderd als gevolg van brandschades bij vier treinstellen eerder in 2017. Deze vier diensten gaan ten koste van de reserve. Voor de treinstellen El2 kwam het verbod om alleen, of met een ander El2 treinstel of als leeg materieel te rijden. Rangeren was nog wel toegestaan. Er worden dan veel diensten ingesteld die bestaan uit een El2 + El3. De diensten voor losse treinstellen El2 worden vervangen door diensten voor een losse El3. Vanaf 9 oktober 2017 worden de met een Sandite-installatie uitgeruste treinstellen El3 2975 - El3 2980 weer ingezet op trajecten waar de sporen vaak glad zijn.

In de dienstregeling 2018 zijn er diensten voor de tweedelige treinstellen en diensten voor de driedelige treinstellen. De diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep . De diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep . Deze zijn verdeeld over de series 4700 (Amsterdam Centraal - Uitgeest, diensten), 4800 (Amsterdam Centraal - Uitgeest, diensten), 5000 (Den Haag Centraal - Dordrecht, diensten), 5100 (Den Haag Centraal - Dordrecht, diensten), 5400 (Amsterdam Centraal - Zandvoort, diensten), 5500 (Utrecht Centraal - Soest, 6 diensten), 6300 (Den Haag Centraal - Haarlem, 8 diensten), 7300 (Veenendaal Centrum - Breukelen, diensten), 7400 (Rhenen - Amsterdam Centraal, diensten), 7600 (Zutphen - Wijchen, diensten) en 28300 (Utrecht Centraal - Utrecht Maliebaan, 1 dienst). In de serie 5500 doen drie combinaties dienst van een SGMm-II + SGMm-III. Met het ingaan van het wijzigingsblad van februari wordt de SGMm-III die tot de reserve behoorde en in de serie 7000 (Apeldoorn - Almelo) werd ingezet, vast ingepland in deze serie. Vanaf rijdt een setje van El2 + El3 in de serie 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle). Dit setje rijdt de treinen 5614/5619/5626 etc. Met het wijzigingsblad van september 2018 wordt wederom het verbod ingesteld om met losse tweedelige treinstellen of met een ander El2 treinstel of als leeg materieel te rijden. Rangeren was nog wel toegestaan. Er worden dan veel diensten ingesteld die bestaan uit een El2 + El3. De diensten voor losse treinstellen El2 worden vervangen door diensten voor een losse El3. Met deze herschikking zijn er in de series 5000 en 5100 zeven composities van een El2 + El3 en twee setjes van El3 + El3 actief. In de serie 5500 doen vier setjes dienst van een El2 + El3. Een setje van een El2 + El3 + El3 wordt ingezet in de serie 5600 in de treinen 5615/5622/5627 etc. Eveneens vier setjes van een El2 + El3 doen dienst in de serie 6300. In de gecombineerde series 4800 en 5400 rijden vier setjes van El3 + El3, drie setjes van El2 + El3 en twee losse treinstellen El3. In de combineerde series 4700 en 7400 zijn er diensten voor 2 koppels El3 + El3, 3 koppels El2 + El3 en twee losse treinstellen El3. In de serie 7300 rijden drie losse treinstellen El3. In de serie 7600 rijden drie setjes van El2 + El3 en een losse El3. Met het ingaan van dit wijzigingsblad was het de bedoeling om twee diensten in de serie 6300 te vervangen door SNG. Door het niet verlenen van de Vergunning Voor Indienststelling van gekoppelde treinstellen, gaat deze inzet niet door. Het setje nieuwe treinstellen wordt vervangen door een setje SGMm-III + SGMm-II. Vanaf oktober 2018 worden de met een Sandite-installatie uitgeruste treinstellen El3 2975 - El3 2980 weer ingezet op trajecten waar de sporen vaak glad zijn. Zij worden ingezet op de Veluwe en in Zeeland. Op 12 november 2018 wordt het SNG ingezet in twee diensten in de serie 6300. De twee treinstellen SGMm dienen als reserve.

In de dienstregeling 2019 zijn er 25 diensten voor de tweedelige treinstellen en 52 diensten voor de driedelige treinstellen. De 25 diensten voor de tweedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep . De 52 diensten voor de driedelige treinstellen zijn opgenomen in omloopgroep . Deze zijn verdeeld over de series 4800/5400 (Uitgeest - Amsterdam Centraal - Zandvoort, 16 diensten (3 El2 en 13 El3, 9 composities)), 5000/5100 (Den Haag Centraal - Dordrecht, 18 diensten (7 El2 en 11 El3, 9 composities)), 5500 (Utrecht Centraal - Soest, 6 diensten (3 El2 en 3 El3, 3 composities)), 6000 (Woerden - Tiel, 12 diensten (5 El2 en 7 El3)), 7300 (Veenendaal Centrum - Breukelen, 1 dienst El3), 7400 (Rhenen - Uitgeest, 16 diensten (4 El2 en 12 El3, 9 composities)), 7600 (Zutphen - Wijchen, 7 diensten (3 El2 en 4 El3, 4 composities)) en 28300 (Utrecht Centraal - Utrecht Maliebaan, 1 dienst). De treinstellen zijn uit de 6300 verdreven door de nieuwe treinstellen SNG. De 8 vrijgekomen treinstellen uit de serie 6300 worden ingezet in de serie 6000 (Woerden - Tiel). Ook de drie treinstellen die sinds september 2018 in de serie 5600 (Zwolle - Utrecht) reden, worden ingezet in de serie 6000. In deze serie rijden vijf composities met in totaal 12 treinstellen. Twee composities rijden met een El3 + El3 + El2 in de drukste treinen in de spits. In februari 2019 worden acht treinstellen (4 El2 en 4 El3) achter de hand gehouden als reserve voor het SNG. Deze zijn grotendeels afkomstig van de ingezette treinstellen in de serie 6000, waar het SLT weer in terugkeerde. Twee treinstellen SGMm nemen de twee diensten over in de serie 8900 (Leiden - Alphen aan den Rijn) van het SLT. Ingaande het wijzigingsblad van april wordt het verbod om losse treinstellen El2 in te zetten, opgeheven. Met het ingaan van het wijzigingsblad in september, wordt een omloop gemaakt voor de treinstellen El3 met een Sandite-installatie. De treinstellen zijn te zien in de series 4800/5400, 5500, 5600 (Utrecht Centraal - Zwolle), 7300, 8100 (Zwolle - Groningen) en 9000 (Leeuwarden - Meppel). Vanaf de omloopwijziging in oktober wordt er sandite gespoten op de sporen. Tevens wordt het verbod weer afgekondigd om met losse treinstellen SGMm El2 te rijden.

In de dienstregeling 2020 zijn er 17 diensten voor de 19 tweedelige treinstellen in omloop LV en 53 diensten voor de driedelige treinstellen in omloop LM. Van deze 53 diensten zijn er 46 voor inzet, twee diensten voor onderhoud, twee voor de technische reserve en 3 reserve voor SNG. De vermindering van het aantal diensten ligt in de afvoer van 10 tweedelige treinstellen en 3 driedelige treinstellen. De diensten zijn verdeeld over de series . De treinstellen uit de serie 5500 (Utrecht Centraal - Soest) zullen het afgevoerde DD-AR uit de serie 7000 (Apeldoorn - Almelo (- Enschede)) gaan vervangen. In de serie 7600 (Zutphen - Wijchen) zijn treinstellen actief, verdeeld in tweedelige en driedelige treinstellen. In deze serie wordt samen gereden met treinstellen van het type Flirt. In februari 2020 zullen treinstellen uit de serie 7300 (Veenendaal Centrum - Breukelen) en 7400 (Rhenen - Uitgeest) gedeeltelijk worden vervangen door SLT. In deze series blijven nog 5 driedelige treinstellen actief. Er zullen 10 treinstellen (4 tweedelige en 6 driedelige) afgevoerd gaan worden die in de serie 7300 en 7400 gepland waren. Voor de resterende 15 tweedelige treinstellen zijn er dan nog 13 diensten. Voor de resterende 47 driedelige diensten zijn er 42 diensten voor inzet, twee voor onderhoud en de reserve neemt af naar maximaal 3 treinstellen. Met het ingaan van het wijzigingsblad van april wordt het aantal diensten voor de tweedelige treinstellen verminderd van 13 naar 11. Het aantal diensten voor de driedelige treinstellen neemt af van 42 naar 34. De verlaging van de diensten wordt gevonden in het terugtrekken in de gecombineerde series 7300/7400 (5 diensten El3). Hun diensten in deze series worden overgenomen door SLT. De omloop van de treinstellen die de treinen 4006/4817/4814/5435/5420 etc. gaat met SLT rijden. Hierdoor komen 2 diensten El2 en een dienst El3 te vervallen. Daarnaast worden enkele treinen in de gecombineerde series 5000/5100 driedelige treinstellen vervangen door tweedelige treinstellen, zodat er twee diensten El3 minder zijn. Van de vrijgekomen treinstellen zullen er 8 treinstellen (1 tweedelige en 7 driedelige) afgevoerd gaan worden. Als gevolg van het stilleggen van de fabriek van CAF in Spanje in maart 2020, stokt de aanvoer van nieuwe treinstellen SNG. Hierdoor worden de geplande 8 treinstellen niet afgevoerd, maar langer in dienst gehouden. Ook de andere geplande verminderingen van de materieelinzet gaan niet door. In september nemen 1 of 2 driedelige treinstellen een dienst van een El4 van het SLT over in de serie 5500.

In de dienstregeling 2021 zijn er 11 diensten voor de tweedelige treinstellen in omloop LV en 28 diensten voor de driedelige treinstellen in omloop LM. Deze zijn te vinden in de series gekoppelde series 4800/5400 (Hoorn - Amsterdam Centraal - Zandvoort (4 diensten El2 en 9 diensten El3)), 5000/5100 (Den Haag Centraal - Dordrecht (4 diensten El2 en 14 diensten El3)) en 7000 (Apeldoorn - Almelo (- Enschede, 2 diensten El2 en 6 diensten El3)). Ingaande het wijzigingsblad van februari worden de treinstellen teruggetrokken uit de series 4800/5400 en 7000. Zij zullen worden vervangen door treinstellen SNG. In de serie 7000 zijn de treinstellen al op 30 januari 2021 vervangen door SNG. In de gekoppelde series 4800/5400 worden zij op 1 februari 2021 omgeruild. Door deze wijzigingen daalt het aantal diensten tot 25 (8 diensten in omloop LV en 17 diensten in omloop LM) voor de treinstellen. Zij zijn vanaf dat moment alleen nog te zien in de series 5000/5100. Daarnaast blijven er 10 treinstellen als reserve aanwezig. Zij vervullen deze reserverol gedurende de maand februari 2021 in diverse treinseries als gevolg van een tekort aan materieel. Voor het wijzigingsblad van april 2021 daalt het aantal diensten voor de tweedelige treinstellen tot 7 diensten. Voor de driedelige treinstellen zijn nog maar 12 diensten gepland. Op 10 mei 2021 komt de El3 2993 weer in dienst, nadat het beschikbaar was gesteld aan het leercentrum van de NS. In de zomer daalt het aantal diensten nog verder. In het wijzigingsblad van juni 2021 blijft het aantal diensten voor de tweedelige treinstellen onveranderd op 7 staan. Het aantal diensten voor de driedelige treinstellen verminderd tot 9 stuks. De vermindering van het aantal diensten zorgt er voor dat er geen treinstellen worden afgevoerd, maar worden opgenomen in de rijdende reserve. De treinstellen van de rijdende reserve worden vanaf juli weer ingezet in de gecombineerde series 4800/5400. In deze series rijden drie composities van ieder twee driedelige treinstellen. Een los tweedelig treinstel rijdt in de serie 7500 (Ede-Wageningen - Arnhem Centraal). In het wijzigingsblad van september 2021 wordt de inzet verhoogt en keert het SGMm weer terug in de serie 7000 (Almelo - Apeldoorn). Hier zijn 4 diensten opgenomen. Twee voor de tweedelige treinstellen en twee voor de driedelige treinstellen. In de serie 5500 zijn twee diensten voor de driedelige treinstellen opgenomen. In de spits rijden de treinstellen gekoppeld, buiten de spits is 1 treinstel actief. In de serie 7300 is eveneens een driedelig treinstel actief. Daarnaast worden er als leeg materieel trein Sandite ritten tussen Roosendaal en Vlissingen gereden. Het losse treinstel in de serie 7500 wordt vervangen door een FLIRT-3. Daarnaast worden weer diensten gepland voor de El3 2976 - El3 2980 voor ritten met Sandite. Ter afscheid van het materieel, worden zij op diverse trajecten ingezet waar zij gedurende hun loopbaan zijn ingezet in de laatste dagen van de dienstregeling. Op 11 december 2021 rijdt het duo 2995 + 2951 in de sprinters tussen Zwollen en Groningen/Leeuwarden. De treinstellen El2 2136, El2 2143 en El3 2992 zijn actief in de serie 2100 tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. De El3 2993 rijdt in de serie 4900 tussen Almere en Utrecht. In de nacht van 11 op 12 december 2021 komt er een einde aan de inzet van het materieel.


Inzet bij Qbuzz

Op 28 december 2019 wordt bekend dat er in januari 2020 proeven zullen worden gehouden met een aantal treinstellen bij Qbuzz, welke in bezit is van de concessie DAV (Dordrecht, Alblasserwaard en Vijfheerenland). De proefritten zullen in de nacht plaats vinden en hebben als doel om te kijken of het materieel de rijtijden van de dienstregeling kan halen. Vanwege problemen met het eigen materieel is Qbuzz op zoek naar ander materieel. Mogelijk kunnen een aantal treinstellen SGMm van de NS worden overgenomen of gehuurd voor inzet tussen Dordrecht en Gorinchem in de serie 7100. Door de NS zijn 7 driedelige treinstellen aangewezen voor een mogelijke verkoop. De proefritten zullen in de nacht van 15 op 16 januari 2020 plaats vinden met een treinstel El2. Op 15 januari 2020 wordt echter bekend dat de proefritten zijn uitgesteld tot februari 2020. De proefritten worden uiteindelijk verreden met de El2 2142 in de nacht van 5 op 6 februari 2020. Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van Covid-19 en de daarmee gepaarde maatregelen is er in de loop van 2020 geen behoefte meer aan de huur of koop van het materieel door Qbuzz.


Onderhoud

De treinstellen kwamen na hun aflevering in onderhoud bij de lijnwerkplaats Leidschendam. Het herstellen van botsschade en revisie vinden plaats in de hoofdwerkplaats van Haarlem.


Inzet per dienstregeling jaar

De inzet per dienstregeling jaar in de serie en eventuele bijzonderheden:

 • 1975/1976: 4100, 4200
 • 1976/1977: 4100, 4200
 • 1977/1978: 3400, 3800
 • 1978/1979: 3000, 3100, 3400, 3800
 • 1979/1980:
 • 1980/1981: 4200, 5400
 • 1981/1982:
 • 1982/1983:
 • 1983/1984: 4700, 4900
 • 1984/1985: 4100
 • 1985/1986:
 • 1986/1987: 3100, 4100
 • 1987/1988: 5000
 • 1988/1989:
 • 1989/1990:
 • 1990/1991:
 • 1991/1992:
 • 1992/1993: 9700
 • 1993/1994: 5300
 • 1994/1995: 4100, 4800, 6000, 7100, 14600
 • 1995/1996: 4100, 18800
 • 1996/1997: 7100, 18900
 • 1997/1998:
 • 1998/1999: 4100
 • 1999/2000: 4100, 5500, 13600
 • 2000/2001: 5900, 7100, 9700
 • 2001/2002: 4000
 • 2003:
 • 2004: 4800
 • 2005: 4000, 6300, 9700, 14000, 15600, 13600,
 • 2006: 4000, 9700, 9800, 13300; 14000, 15400, 15600, 19600, 19800
 • 2007: 4000, 4100, 4200, 4700, 4800, 5500, 5800, 5900, 9700, 14000, 14100, 15400, 15900, 18800, 19500, 19800
 • 2008: 4000, 4100, 4200, 5800, 7400, 15400, 17400, 18800
 • 2009: 4000, 4700, 5800, 7000, 7400, 7500, 7600, 9800, 15400, 17400,
 • 2010: 4000, 4300, 15400
 • 2011: 3300, 4400, 4600, 5600, 5800, 6800, 7000, 7400, 7600, 9600, 15400
 • 2012: 3300, 4400, 4800, 5400, 5500, 5800, 6800, 6900, 7000, 7500, 7600, 9500, 9600, 15400, 19500
 • 2013: 3300, 4000, 4100, 4200, 4400, 4700, 4800, 5500, 5800, 6800, 7000, 7400, 7500, 7600, 9500, 9600, 9700, 14100, 15400, 17400, 19500
 • 2014: 3400, 4000, 4100, 4200, 4400, 4700, 4800, 5000, 5100, 5800, 6800, 7000, 7400, 7500, 7600, 9500, 9600, 9700, 14000, 14800, 15100, 15400, 15800, 17400, 19500
 • 2015: 4000, 4100, 4200, 4400, 4700, 4800, 5500, 5800, 7000, 7400, 7500, 7600, 9500, 9600, 9700, 14100, 14800, 15400, 15800, 17400, 17600, 19500, 28300
 • 2016: 4000, 4100, 4200, 4700, 5800, 6800, 6900, 7400, 7500, 7600, 9700, 14000, 14100, 14800, 15400, 17400, 17600, 20800, 23500
 • 2017: 4000, 4100, 4200, 4800, 5000, 5100, 5400, 5900, 6300, 7100, 7300, 7600, 7700, 8900, 15400, 28300
 • 2018: 4700, 4800, 5000, 5100, 5400, 5500, 5600, 6300, 7000, 7300, 7400, 7600, 15400, 28300
 • 2019: 4800, 5000, 5100, 5400, 5500, 6000, 7300, 7400, 7600, 8900, 15400, 28300
 • 2020: 4000, 4800, 5000, 5100, 5400, 7000, 7300, 7400, 7600, 15400
 • 2021: 4800, 5000, 5100, 5400, 5500, 7000, 7300


Revisie

Op 29 maart 1976 wordt El2 2004 in proefrevisie genomen in de Haarlemse werkplaats. In eerste instantie was er sprake van om de licht beschadigde El2 2012 hiervoor te gebruiken. De proefrevisie wordt uitgevoerd om het personeel van de Haarlemse werkplaats bekendheid te geven met dit nieuwe materieel. De El2 2004 komt op weer op de baan.


In 1990 vindt de TussenTijdse Actie (TTA) plaats. De stellen zijn op dat moment ongeveer 15 jaar oud en volgens de bestaande revisieschema's zouden de stellen een grote revisie moeten hebben. Uit diverse onderzoeksresearches van diverse stellen is gebleken dat de bak dit nog niet behoefde. De elektrische installatie was wel toe aan een revisie. Dit werd uitgevoerd tijdens deze TTA. Hierbij werd onder andere een intermitterende dodeman geïnstalleerd en werd de ophanging van de deuren vervangen.

In 1995 begint voor de treinstellen El2 2001 - El2 2015 de LT4 beurt. De treinstellen worden hierbij ook verbouwd tot #CityPendel. Voor de El2 2014 en El2 2015 houdt dit ook de verbouwing van hun chopperinstallatie in. Om deze reden worden de treinstellen als laatste behandeld in 1998. Door de NS was in 1998 besloten om de driewagenstellen te voorzien van een modernere tractie-installatie met puls sturing. Met de nieuwe installatie is het mogelijk om de vrijgekomen energie van het remmen terug te leveren aan de bovenleiding in plaats van omzetting in warmte. De El2 2014 wordt pas op 19 oktober 1998 vanuit Leidschendam naar Haarlem gesleept. In januari 1999 worden met de EL2 2015 uitgebreide proeffritten gereden met de nieuwe tractie-installatie. De ritten vinden plaats tussen Haarlem en Zandvoort en tussen Almere en Lelystad. De uitkomsten van proeven vallen gunstig uit, waarop wordt besloten om de driewagenstellen na de grote revisie uit te rusten met de gewijzigde tractie-installatie. In 1997 werd begonnen met de treinstellen El2 2021 - El2 2025 en El2 2030 - El2 2035 om te bouwen naar CityPendel treinstellen. De treinstellen verloren hierbij hun toilet. De afdeling voor de rokers is verplaatst. De SpitsPendels 2027 en 2029 hebben als voorbeeld gediend voor deze verbouwing, welke tijdens de LT2 plaats vond. De El2 2026 - El2 2029 werden aansluitend verbouwd tot CityPendel.


In december 1999 krijgen de treinstellen El2 2001 - El2 2015 hun LT5 beurt. Bij deze beurt worden de luchtleidingen gespoeld. In deze leidingen is olie terechtgekomen, die er niet hoort te zitten. Ook worden de leidingen behandeld tegen roestvorming. De behandeling wordt eerst uitgevoerd in Haarlem, maar later uitbesteed aan de werkplaats in Tilburg.

Tussen 2001 en 2003 ondergaan de treinstellen El3 2836 - El3 2895 hun technische revisie in de Haarlemse werkplaats.

Begin 2001 wordt besloten om de driewagenstellen te reviseren. Na een Europese aanbesteding, wint de Deense vestiging van Bombardier in Randers de opdracht. De treinstellen zullen bij deze revisie verbouwd gaan worden, waarbij de bestaande tractie-installatie met weerstanden wordt vervangen door een chopperinstallatie, zoals deze ook gebruikt is in de El2 2014 en El2 2015. De motorgeneratoren worden vervangen door statische omzetters. De compressoren worden ook vervangen door modernere en stillere exemplaren. De maximumsnelheid van de treinstellen wordt weer verhoogd van 120 naar 125 kilometer per uur. De keuzeschakelaar voor de aanzetversnelling wordt vervangen door een traploze regeling. De aanzetkarakteristiek zal hierdoor worden verbeterd. Aan de rechterzijde van de cabine komen de spiegels weer terug. In het interieur zullen de wijzigingen betrekking hebben op een open karakter van het treinstellen. De schotten en schuifdeuren zullen vervangen worden door glazen panelen en deuren. De glazen deuren komen alleen bij de eerste klas. Aan de glazen panelen worden Lcd-schermen geplaatst met informatie voor de reiziger. Daarnaast wordt het treinstel voorzien van een automatische omroepinstallatie die de stations afroept op basis van het treinnummer en een locatiemeting per GPS. De banken maken plaats voor individuele stoelen. De eerste klas stoelen krijgen een rode bekleding en de tweede klas stoelen een blauwe bekleding. De bekleding is van velours. Het AB rijtuig zal voorzien worden van een paar extra deuren in het midden van de rijtuigbak. Aan de zijde van het Bk2-rijtuig wordt het balkon vergroot, zodat het mogelijk is om fietsen en kinderwagens te plaatsen. De koersrollen aan de buitenzijde worden vervangen door lcd-schermen. De gereviseerde treinstellen zijn aan de buitenzijde herkenbaar aan het grotendeels witte uiterlijk. De band rondom het cabineraam en de ramen en dak zijn blauw geschilderd. De baan boven de stelbalk en de deuren zijn geel. De treinstellen worden tevens vernummerd naar de serie 2900 met behoud van het volgnummer. Het eerste treinstel dat gereviseerd zal gaan worden, is de El3 2836. Het treinstel bracht voorafgaand aan zijn revisie een bezoek aan de werkplaats van Tilburg. Hier zijn van 15 februari 2002 tot 11 april 2002 de luchtleidingen gespoeld en schoon geblazen. Door de compressoren kan zich olie in deze leidingen ophopen. Alle treinstellen zullen deze behandeling ondergaan, alvorens naar Denemarken te worden overgebracht. Na zijn terugkeer in Leidschendam vanuit Tilburg, werd het treinstel El3 2836 gereed gemaakt voor het transport. Zo zijn onder andere de treeplanken verwijderd en de stroomafnemers vastgezet. Op 26 april 2002 is het treinstel vanuit Leidschendam overgebracht naar de Watergraafsmeer. Op 28 april 2002 is het treinstel gesleept door de van Railion naar Bad Bentheim. Hier neemt locomotief BR 140 de trein over en wordt naar Padborg gebracht. Voor het laatste deel van Padborg naar Randers is gebruik gemaakt van de MY 1158 van de Vestbanen. Op 6 mei 2003 arriveerde het gemoderniseerde treinstel terug in Nederland. Met het treinstel worden diverse proefritten gehouden op de Flevolijn, in Zeeland en tussen Eindhoven en Helmond voor de toelating. Als laatste treinstel wordt de El3 2894 naar Randers gestuurd. Op 7 juli 2006 komt dit treinstel aan bij de werkplaats in Leidschendam. Hier wordt een deel van het interieur uitgenomen voor opslag. Bij exposities kan dit interieur in het museum gebruikt worden. Op 20 oktober 2006 komt de verbouwde El3 2994 terug in Nederland.


Na de overgang van de Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn naar de RET en HTM in het kader van Randstadrail in juni 2006, was er nauwelijks werk meer voor de SGM-II treinstellen. Afvoer van de ruim 30 jaar oude treinstellen lag voor de hand, maar door de uitbreiding van het aantal diensten voor het jaar 2007, werden de tweedelige treinstellen alsnog gereviseerd conform de driedelige treinstellen. In september 2006 gingen de El2 2004 en El2 2023 voor proef naar Bombardier in het Deense Randers. Op deze wijze kan Bombardier de verbouwingen uit proberen op de twee verschillende deelseries. De werkzaamheden omvatten grotendeels hetzelfde als bij de driedelige treinstellen. De tractie-installatie wordt vernieuwd, het interieur, de motorgenerator wordt vervangen door een statische omzetter. De stoelen in de eerste klas krijgen een dikkere zitting en rugleuning dan in de driedelige treinstellen. Het gele uiterlijk maakt plaats voor het nieuwe Sprinter uiterlijk. Met uitzondering van de El2 2014 en El2 2015 krijgen de treinstellen een nieuwe tractie-installatie, gelijk aan die van de driedelige treinstellen. De tractie-installatie van de El2 2014 en El2 2015 wordt gelijk gemaakt aan die van de overige treinstellen. Alle treinstellen zullen weer worden voorzien van een afdeling eerste klas. Deze komt echter in de oorspronkelijke Bk en niet in de oorspronkelijke ABk. Bij de treinstellen El2 2001 - El2 2015 zal een bakovergang worden gemaakt. Diverse apparatuur dat tegen het einde van de wagenbak is geplaatst, moet verplaatst worden. De seriematige revisie volgde in de jaren 2008/2009. De treinstellen worden vernummerd in de serie El2 2111 - El2 2125 en El2 2131 - El2 2145.

In december 2016 wordt besloten om de driedelige treinstellen een levensduur verlengende beurt te gaan geven. Met deze beurt kunnen de treinstellen ongeveer 3 jaar langer in dienst blijven. Hiermee wordt aangesloten met de termijn van de tweedelige treinstellen. Tijdens deze beurt worden onderdelen vervangen die aan het eind van hun levensduur of revisietermijn zitten. Ook worden er werkzaamheden aan het casco uitgevoerd, zoals het inspecteren van de daken en conservering van de ventilatieroosters. De deurbedieningskastjes, treeplanken, ruitenwisserinstallatie en ventilatiemotoren worden onder handen genomen. Door het onderhoudsbedrijf Leidschendam wordt een uitgebreide onderhoudsbeurt uitgevoerd, waarbij eventueel hoofddelen worden vervangen. In de loop van 2017 zal deze beurt worden uitgevoerd bij de voormalige werkplaats Amsterdam Zaanstraat. De tweedelige treinstellen zullen deze beurt niet meer gaan krijgen en zullen afgevoerd gaan worden na de instroom van de nieuwe treinstellen van CAF. Op 8 juli 2017 is het eerste treinstel, de El3 2971, binnen genomen voor deze levensduur verlengende beurt. In september 2017 wordt het treinstel afgeleverd. De overige treinstellen worden tot en met augustus 2018 onder handen genomen.


Bijzondere uitvoeringen

 • SpitsPendel 2027 verscheen op 29 augustus 1994 met totaal reclame voor het Algemeen Dagblad op het spoor. Het treinstel had een witte achtergrond met roze elementen boven de cabine en de deuren. Op de neuzen stond de tekst Algemeen Dagblad. Op 1995 werd de kleurstelling van dit treinstel gewijzigd. De witte ondergrond bleef, maar de roze elementen vervielen. In plaats daarvan werden gekleurde elementen (roze, oranje, blauw, geel, paars) langs de dakrand geplaatst.
 • Treinstel 2880 werd op 18 augustus 1994 bestickerd als Mondriaan treinstel.
 • Ter afscheid van de Hofpleinlijn en Zoetermeerlijn zijn op 24 mei 2006 de treinstellen El2 2013, El2 2021, El2 2023, El2 2027, El2 2028, El2 2029 en El2 2031 in het onderhoudsbedrijf Leidschendam voorzien van bestickering. Aan één zijde krijgen de treinstellen de tekst “meNSen bedankt en tot zieNS!” opgeplakt. Aan de andere zijde komt “NS wenst Randstadrail veel succes!“.
 • Op 5 december 2021 wordt de El3 2995 voorzien van afscheid stickers. Op het koprijtuig staat "Na 46 jaar ben ik uitgesprint!"SpitsPendel

Op 29 mei 1994 werd de SpitsPendel geïntroduceerd. De 2027 en 2029 werden hiervoor speciaal ingericht. Dit hield in dat 108 van de 144 zitplaatsen verdwenen. Door klapzittingen te plaatsen konden 98 reizigers zitten en 270 mensen konden staan. Op deze manier kon er 50% meer reizigers per treinstel vervoerd worden. De eerste klas is geheel verwijderd. De inzet werd gepland voor korte, drukke lijnen. De inzet vond met name plaats op het traject Rotterdam - Vlaardingen. Dit houdt een reisafstand in van gemiddeld 11 minuten. De stellen deden een jaar proef en de treinen werden niet in het spoorboekje opgenomen, maar slechts regionaal bekend gemaakt. Uiterlijk waren de treinstellen te herkennen aan hun geheel gele rijtuigbak.


NachtSprinter

Op 9 december 1994 werd de 2008 gepresenteerd als NachtSprinter, nadat het precies een week eerder binnen was genomen in het Revisiebedrijf Haarlem. Het treinstel werd van een speciale outfit voorzien door kunstenaar Peter van Ede. Het treinstel zou dienst gaan doen op de Zoetermeerlijn, om zo het uitgaanspubliek in Den Haag en Zoetermeer met het openbaar vervoer naar huis te brengen. Het treinstel heeft niet lang dienst gedaan als NachtSprinter, vanwege het ontbreken van een toilet.


StrandSprinter

Ter vervanging van de getrokken treinen tussen Haarlem en Zandvoort worden twee treinstellen SGM ingezet. De keus valt op de treinstellen El2 2026 en El2 2028. Op 13 februari 1995 wordt de El2 2026 in de Haarlemse werkplaats binnen genomen. Op 21 maart 1995 vond de aflevering plaats. Op 13 februari 1995 wordt de El2 2028 in de Haarlemse werkplaats binnen genomen. Op 3 maart 1995 vond de aflevering plaats. De indeling is afgekeken van de SpitsPendels 2027 en 2029, maar met enkele verbeteringen. De tussenwanden zijn vergroot en de bagagerekken boven de klapzittingen zijn verwijderd. Er worden alleen zitgroepen aan de uiteinden van de compartimenten vervangen door klapzittingen. De eerste klas is verwijderd en er is alleen nog maar tweede klas. Er zijn 80 zitplaatsen en 48 klapzittingen. Aan de buitenzijde worden de treinstellen beplakt met strandballen. Al in 1996 worden de afbeeldingen verwijderd.


CityPendel

In 1994 werd besloten om de 2001-2013 te gaan verbouwen volgens het SpitsPendel concept. De treinstellen zullen ingezet gaan worden op de Hofpleinlijn, de Zoetermeerlijn, de Hoekse lijn en de lijn Haarlem - Zandvoort. De treinstellen werden vanaf voorjaar 1995 omgebouwd tijdens hun LT4-revisie. Deze treinstellen kennen geen eerste klas meer. Er zijn 80 zitplaatsen tweede klas en 52 klapzittingen. Bij de revisiebeurt LT2 van de El2 2021 - El2 2035 zijn deze treinstellen ook verbouwd tot CityPendel. Ook zij hebben 80 zitplaatsen, maar 50 klapzittingen. De El2 2001 is als eerste verbouwd, waarbij de oorspronkelijke rekken voor de bagage en beplating van het plafond en de wanden waren behouden. Het tweede treinstel dat werd verbouwd, de El2 2002, kreeg een geheel vernieuwd interieur.


Wijzigingen

 • Vanaf januari 1977 ondergaan de treinstellen El2 2001 - El2 2015 een aanpassing aan de rempanelen op het dak in de Tilburgse werkplaats. Deze wijziging wordt overgenomen bij de bouw van de volgende treinstellen.
 • Vanaf 1977 wordt bij de treinstellen een deel van ATB-apparatuur ingebouwd door de Amersfoortse werkplaats.
 • De El2 2006 is van 4 tot en met 20 april 1977 in de Haarlemse werkplaats om voorzien te worden van pneumatische spiegels. Vanaf 20 april 1978 worden de treinstellen bij Talbot in Aken aangepast voor eenmansbediening. De treinstellen gaan per twee naar Aken en keren twee weken later terug naar Leidschendam. Als eerste is de El2 2013 aangepast. In 1982 wordt begonnen met het geschikt maken van de treinstellen El2 2021 - El2 2030 voor eenmansbediening. Zij worden voorzien van een mobilofoon en inklapbare spiegels. In 19 wordt besloten om ook de El2 2031 - El2 2035 geschikt te maken voor eenmansbediening. Bij de verlenging van de treinstellen El2 2036 - El2 2080 in 1983 worden zij bij Talbot voorzien van spiegels.
 • In de zomer van 1977 worden de treinstellen voorzien van automatisch wegklapbare beschermkappen voor de koppelingen.
 • Vanaf 7 april 1978 krijgen de treinstellen in de Haarlemse werkplaats een wielflenssmeerinstallatie om slijtage aan de wielbanden te voorkomen. De treinstellen zullen vanaf iedere vrijdag in één of twee weken tijd worden voorzien van deze installatie.
 • Treinstellen 2014 en 2015 werden op proef voorzien van een chopperinstallatie. Deze vertoonden echter veel storingen. Tijdens hun verbouwing tot CityPendel in 1998 werd de chopperinstallatie nogmaals vernieuwd. Deze installatie gaf nog steeds storingen, zodat ze in Leidschendam nog steeds de status als reserve behielden.
 • Vanaf 1983 worden de treinstellen El2 2036 - El2 2080 verlengd met een midden rijtuig voor eerste en tweede klas. Het ABk rijtuig verliest zijn eerste klas voorzieningen.


 • In het najaar vanaf 1987 bleek dat er corrosie optrad bij de stellen op het dak, alwaar de remweerstanden waren bevestigd. Deze werden in de Hoofdwerkplaats van Haarlem aangepast. • Tussen 1995 en 1998 worden alle tweedelige treinstellen verbouwd tot Citypendel.
 • in maart 2001 worden alle tweedelige treinstellen voorzien van apparatuur voor tracking en tracing. De treinstellen zijn voorzien van boordcomputers en lokalisatie- en communicatieapparatuur. In mei 2001 worden proeven gehouden met de treinstellen op de stadslijn van Zoetermeer. Bij een positief resultaat zal al het materieel van dergelijke apparatuur worden voorzien.
 • Op werd de El3 2887 afgeleverd met een antiblokkeerinstallatie. Op 6 juli 1998 komt het treinstel aan in het revisiebedrijf Haarlem om deze te laten verwijderen en een nieuwe installatie aan te brengen. Deze installatie wordt door microprocessoren aangestuurd in plaats van . Op 21 september 1998 werd het treinstel afgeleverd. • Op 3 oktober 2008 werd de 2973 voorzien van LED verlichting. De inbouw gebeurde in het onderhoudsbedrijf Leidschendam. De gloeilampen met reflectoren zijn vervangen door paneeltjes met 18 LED's. De sluitseinen zijn voorzien van paneeltjes met 16 LED's. De reflectoren zijn wel behouden. Op 13 oktober 2012 is de verlichting weer vervangen door gloeilampen.
 • Tusssen 2010 en 2012 worden de draaistelframes van de motordraaistellen vervangen na ontdekking van scheurvorming. De draaistellen van de El2 2111 - El2 2125 worden hierbij gelijk gemaakt aan de overige draaistellen.
 • Vanaf september 2011 worden de 2953, 2956, 2960 en 2964 voorzien van een Wiel-Rail Conditionering-installatie. De installatie bevat een substantie van aluminiumdeeltjes en carbiden, gemengd in een olie. Met deze installatie wordt getracht om de geluidsproductie te minimaliseren, nadat deze op de spoorstaafkop en de binnenzijde is gespoten. De treinstellen zijn opgenomen in een aparte omloop tussen Nijmegen en Zutphen in de serie 7600. Met ingang van het najaar 2012 worden ook de 2951, 2952, 2954 en 2955 voorzien van een dergelijke installatie. Zij zullen in de serie 5800 gaan rijden om proeven bij Hilversum uit te gaan voeren.
 • In 2011 zijn de treinstellen El3 2974 - El3 2980 voorzien van een Sandite-installatie. De tank wordt geplaatst in het rijtuig. Elk jaar vanaf het wijzigingsblad van september tot en met de ingang van een nieuwe dienstregeling worden zij ingezet in een aparte omloop om de meest gladde trajecten te voorzien van Sandite.
 • In oktober 2011 wordt bekend gemaakt dat de buitenspiegels van de treinstellen buiten dienst gesteld zullen gaan worden. Door dat water via het rubber van de kleine ruitenwisser naar het relais loopt, kan het zijn dat de spiegels spontaan open klappen. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van eenmansbediening, zodat de spiegels niet nodig zijn. Deze maatregel bleek echter tijdelijk te zijn. Na inbouw van een extra relais is het mogelijk om de buitenspiegels weer te gebruiken, hoewel zij nooit structureel zijn gebruikt.
 • Tijdens de grote revisie in Randers is er een automatische omroep ingebouwd in de treinstellen. Deze is GPS afhankelijk en roept het te naderen station om en de eventuele overstapmogelijkheden. Dit werd ingesproken door Loes van der Schaft. Nadat zij overleed in maart 2011, heeft de familie aangegeven in 2012 dat zij niet langer willen dat de stem van Loes van der Schaft gebruikt wordt in de treinstellen. Met een software update in januari 2012 is dit aangepast bij de treinstellen tijdens een onderhoudsbeurt.
 • Vanaf het najaar 2012 zal er een wijziging plaatsvinden in de verwarmingskoffers van de treinstellen. In deze verwarmingskoffers zit asbest verwerkt en dit wordt nu gesaneerd. Ook de overspanningsbeveiligingen zijn hierbij ontdaan van asbest. Om een wisselvoorraad te hebben voor onderdelen zijn de 2943, 2968, 2987, 2988, 2992 in Amersfoort geplaatst om onderdelen af te staan. Eind augustus 2012 heeft de 2947 zich ook in Amersfoort gemeld. Op 1 november 2012 werd de 2947 samen met de 2988 naar Leidschendam gesleept voor her indienststelling. De 2987 en 2968 volgden op 15 november 2012. Alle zes de treinstellen moeten in november 2012 weer in dienst gesteld gaan worden na onderhoud in Leidschendam te hebben gehad. Vanwege olie in de luchtleidingen komt de 2987 pas in januari 2013 weer op de baan.
 • Treinstel 2138 is van 17 tot en met 27 september 2012 in Haarlem voorzien van zandstrooiers. Het treinstel heeft daarop enkele weken proef gereden in het noorden van het land om zo te kunnen onderzoeken of het gebruik van zand de remweg van het materieel kan verkorten op gladde sporen. Op 30 november 2012 kwam het treinstel weer in Haarlem om de zandstrooiers uit te laten bouwen. Op 7 december 2012 kwam het treinstel weer in dienst. Voor de inbouw van de zandstrooiers is er gekeken naar een mogelijkheid om magneetremmen aan te brengen, maar dat is niet mogelijk op de motordraaistellen.
 • In de herfst van 2013 zullen de SGMm-III stellen voorzien gaan worden van magneetremmen op de loopdraaistellen van het AB rijtuig. De SGMm-II treinstellen zullen later voorzien gaan worden van magneetremmen, omdat zij geen loopdraaistellen hebben. In mei 2013 werd de El3 2975 in het onderhoudsbedrijf Onnen binnengenomen als prototype voor het aanbrengen van de magneetremmen op de loopdraaistellen van het AB rijtuig. In juli 2013 is de 2937 in Onnen binnengenomen voor deze wijzigingen. Vanaf september zullen de treinstellen behandeld worden, waardoor er vier diensten minder zijn ingedeeld. De eerste stellen zullen in de week van 7 oktober 2013 binnen genomen gaan worden. Op 21 november 2013 moet het laatste treinstel voorzien zijn van de magneetremmen. Er was ook sprake van om de treinstellen SGMm-II te voorzien van magneetremmen, maar gezien de beperkte ruimte in de motordraaistellen wordt er van afgezien. Vanaf het najaar van 2014 mogen de tweedelige treinstellen niet meer als losse treinstellen rijden van begin oktober tot eind februari. Zij mogen uitsluitend dienst doen met een driedelig treinstel, inclusief rangeren.
 • Vanaf juli 2013 worden alle treinstellen voorzien van het UIC nummer. Het UIC nummer is afgeleid van het bakcodenummer. De nummers van de 2987 en 2988 zijn bij het opplakken van de UIC nummers met elkaar verwisseld. Dit is later hersteld. De 2979 rijdt met een verkeerd UIC nummer op het Bk1 rijtuig. Dit rijtuig komt oorspronkelijk uit de 2943, maar draagt het nummer van de 2979. De gebruikte nummers zijn als volgt onder te verdelen:
Stellen 2111 ... 2125:
EVN / NVR
Bk 94 84 4 360 1xx
ABk 94 84 4 361 1xx
Stel 2118:
Bk 94 84 4 364 1xx
ABk 94 84 4 361 1xx
Stellen 2131 – 2145:
Bk 94 84 4 362 1xx
ABk 94 84 4 363 1xx
Stellen 2936 – 2980:
Bk1 94 84 4 362 9xx
AB 94 84 4 365 9xx
Bk2 94 84 4 363 9xx
Stellen 2981 – 2995
Bk1 94 84 4 367 9xx
AB 94 84 4 365 9xx
Bk2 94 84 4 366 9xx
 • Vanaf juni 2014 zijn alle treinstellen voorzien van een relais om te voorkomen dat er ten onrechte een groene lamp gaat branden als de deuren nog niet gesloten zijn. Dit probleem speelde in december 2013 op. Op 11 juli 2014 waren alle treinstellen voorzien van dit relais. Dit relais blijkt echter niet te werken, zodat vanaf 27 juli 2014 de conducteur per portofoon moet doorgeven aan de machinist als alle deuren zijn gesloten. Na een grondige analyse van het probleem met de 2975 + 2145, 2940 + 2957 en 2989 + 2143 op de Hoekse Lijn wordt het probleem gevonden en opgelost. Op 29 april 2015 is aan deze vertrekwijze een eind gekomen.


Verlenging met extra middenbak

Om het materieeltekort te kunnen bestrijden als gevolg van de afvoer van de treinstellen Materieel '46 en de rijtuigen van Plan K en Plan N, worden vanaf 1983 in totaal 60 treinstellen verlengd met een extra AB middenrijtuig. De treinstellen worden bij Talbot in Aken verlengd. Daarnaast vinden in de koprijtuigen enkele kleine wijzigingen plaats. De eerste klas afdeling in het ABk rijtuig wordt verwijderd en vervangen door zitplaatsen tweede klas. Het middenschot dat de niet-rokende reizigers scheidde van de rokers blijft wel aanwezig. In de werkplaats van Leidschendam worden de treinstellen klaar gemaakt voor de overbrenging naar Talbot. De werkzaamheden bij Talbot nemen gemiddeld een paar weken in beslag. In de werkplaats van Leidschendam worden de treinstellen weer dienstvaardig gemaakt.


Stelnummer naar Aken Terug uit Aken In dienst Bakcode Nieuw nummer Stelnummer naar Aken Terug uit Aken In dienst Bakcode Nieuw nummer
2036 3 augustus 1983 25 augustus 1983 2 september 1983 365.029 2836 2059 23 januari 1984 2 februari 1984 14 februari 1984 365.045 2859
2037 16 februari 1983 11 maart 1983 18 maart 1983 365.003 2837 2060 29 december 1983 10 januari 1984 19 januari 1984 365.040 2860
2038 26 april 1983 11 mei 1983 20 mei 1983 365.017 2838 2061 4 november 1983 17 november 1983 7 december 1983 365.039 2861
2039 16 februari 1983 23 februari 1983 30 maart 1983 365.005 2839 2062 29 december 1983 23 januari 1984 27 januari 1984 365.046 2862
2040 11 maart 1983 maart 1983 1 april 1983 365.011 2840 2063 15 november 1983 13 december 1983 29 december 1983 365.038 2863
2041 13 april 1983 26 april 1983 26 april 1983 365.015 2841 2064 6 februari 1984 24 februari 1984 2 maart 1984 365.050 2864
2042 18 juli 1983 29 juli 1983 4 augustus 1983 365.027 2842 2065 7 oktober 1983 18 oktober 1983 26 oktober 1983 365.036 2865
2043 17 juni 1983 29 juni 1983 6 juli 1983 365.023 2843 2066 5 december 1983 15 december 1983 19 januari 1984 365.043 2866
2044 28 maart 1983 12 april 1983 27 april 1983 365.002 2844 2067 14 maart 1984 28 maart 1984 30 maart 1984 365.053 2867
2045 22 februari 1983 14 maart 1983 18 maart 1983 365.009 2845 2068 13 april 1984 1 mei 1984 4 mei 1984 365.060 2868
2046 4 juli 1983 13 juli 1983 19 juli 1983 365.025 2846 2069 22 september 1983 4 oktober 1983 11 oktober 1983 365.033 2869
2047 13 mei 1983 30 mei 1983 6 juni 1983 365.019 2847 2070 13 februari 1984 24 februari 1984 5 april 1984 365.051 2870
2048 19 augustus 1983 13 september 1983 21 september 1983 365.031 2848 2071 15 november 1983 1 december 1983 9 december 1983 365.037 2871
2049 3 juni 1983 9 juni 1983 30 juni 1983 365.021 2849 2072 30 januari 1984 9 februari 1984 14 februari 1984 365.049 2872
2050 20 mei 1983 15 juni 1983 23 juni 1983 365.014 2850 2073 13 april 1984 1 mei 1984 4 mei 1984 365.059 2873
2051 21 december 1983 4 januari 1984 11 januari 1984 365.041 2851 2074 20 februari 1984 2 maart 1984 9 maart 1984 365.052 2874
2052 16 september 1983 27 september 1983 30 september 1983 365.032 2852 2075 21 maart 1984 3 april 1984 10 april 1984 365.056 2875
2053 5 december 1983 3 januari 1984 365.042 2853 2076 5 april 1984 25 april 1984 7 mei 1984 365.057 2876
2054 9 januari 1984 23 januari 1984 25 januari 1984 365.048 2854 2077 29 maart 1984 10 april 1984 16 april 1984 365.058 2877
2055 15 december 1983 30 december 1983 6 januari 1984 365.044 2855 2078 7 september 1983 21 september 1983 27 september 1983 365.006 2878
2056 27 februari 1984 13 maart 1984 15 maart 1984 365.054 2856 2079 7 maart 1984 28 maart 1984 6 april 1984 365.055 2879
2057 14 oktober 1983 26 oktober 1983 31 oktober 1983 365.035 2857 2080 30 september 1983 11 oktober 1983 4 november 1983 365.035 2880
2058 16 januari 1984 26 januari 1984 31 januari 1984 365.047 2858

Verbouwing tot Citypendel

Vanaf 1995 zijn de eerste tweedelige treinstellen omgebouwd tot CityPendel. Dit gebeurde tijdens hun LT4 beurt. Alle 30 tweewagenstellen zijn hierbij verbouwd. De 2021 - 2035 werden tijdens hun LT2 beurt verbouwd tot CityPendel. De verbouwing hield in dat er in het interieur de schotten tussen de zitafdelingen en balkon verwijderd werden. Aan de buitenkant werden ze herkenbaar door de egaal gele kleur. De grijze deuren werden geel geschilderd en de reclamebanen werden verwijderd. Met het in dienst stellen van de 2014 en 2015 op 30 mei 1999 werd deze verbouwing afgesloten voor de tweewagenstellen.

Stelnummer Ombouw in Ombouw uit Stelnummer Ombouw in Ombouw uit
2001 8 maart 1995 1 juni 1995 2021 2 januari 1997 20 maart 1997
2002 13 april 1995 24 juli 1995 2022 14 april 1997 2 juli 1997
2003 8 mei 1995 10 augustus 1995 2023 27 januari 1997 14 april 1997
2004 31 januari 1996 2024 19 maart 1997 10 juni 1997
2005 31 mei 1995 22 augustus 1995 2025 21 februari 1997 7 mei 1997
2006 26 juli 1995 12 oktober 1995 2026 7 september 1998 26 november 1998
2007 4 augustus 1995 20 oktober 1995 2027 6 mei 1998 10 juli 1998
2008 4 januari 1996 6 maart 1996 2028 26 november 1998 5 februari 1999
2009 24 augustus 1995 22 december 1995 2029 8 juli 1998 16 september 1998
2010 29 juni 1995 28 augustus 1995 2030 1 juli 1997 3 september 1997
2011 4 september 1995 22 december 1995 2031 3 september 1997 11 november 1997
2012 6 oktober 1995 2032 1 oktober 1997 4 december 1997
2013 30 oktober 1995 2033 12 november 1997 28 januari 1998
2014 19 oktober 1998 27 april 1998 2034 5 december 1997 3 maart 1998
2015 29 juli 1998 28 april 1999 2035 23 januari 1998 24 april 1998


Vernummeringen

De treinstellen 2036 - 2080, welke tussen 1983 en 1984 werden voorzien van een extra middenrijtuig AB, werden vernummerd naar de serie 2836 - 2880, voorafgaan aan de reeds bestaande driedelige treinstellen 2881 - 2895. Na de revisie in het Deense Randers zijn de treinstellen wederom vernummerd om het onderscheid tussen gereviseerde en niet-gereviseerde treinstellen duidelijk te maken. De treinstellen 2836 - 2895 werden genummerd in de serie 2900, met behoudt van hun volgnummer. De treinstellen 2001 - 2015 en 2021 - 2035 zijn na hun revisie genummerd in de serie 2100. Hun volgnummer werd nog eens met 10 verhoogd, doordat de afgevoerde treinstellen SM'90 nog in enkele systemen voorkwam. Deze systemen konden de dubbele nummering echter niet aan.


Schadegevallen

 • Op december 1975 botst de El2 2013 als trein ter hoogte van met een mestwagen. Hierbij raakt het treinstel beschadigd. Op december 1975 is het treinstel naar de Leidschendamse werkplaats overgebracht. Vanuit hier is het treinstel naar Haarlem overgebracht. Op 7 april 1976 is het treinstel afgeleverd door de Haarlemse werkplaats en naar de Tilburgse werkplaats overgebracht.
 • Op 4 mei 1976 botsten de El2 2008 en El2 2001 op de D215 (Rhein Express), welke getrokken werd door de 1311 nabij Schiedam/Rotterdam West. De Sprinters waren afkomstig uit Rotterdam en op weg naar Hoek van Holland als trein 4116, toen zij bij Schiedam door een rood sein reden en op locomotief 1311 botsten. De 1311 met de D215 was afkomstig uit Hoek van Holland en passeerde op dat moment trein 4125 naar Rotterdam, bestaande uit de Plan V stellen El2 458 en ElP2 817. De ABk 2008 en locomotief 1311 botsen frontaal op elkaar. Door de klap wordt het ABk-rijtuig tegen en op de El2 458 geduwd door de 1311. Het ABk rijtuig raakt hierdoor zwaar beschadigd. De rijtuigen van de D215 worden naar Vlaardingen gesleept. De 2001 keert terug naar Rotterdam. Door diesellocomotief 2427 worden de 1311 en de treinstellen Plan V teruggetrokken naar Vlaardingen. In de middag wordt de Bk 2008 richting Schiedam getrokken door diesellocomotief 2265 en een werktrein, zodat de laatste slachtoffers in de ABk 2008 geborgen konden worden. De restanten van de ABk 2008 zijn aan het begin van de avond in de spoorberm neer gelegd met behulp van ongevallenkraan 482. Deze spoorkraan is met hulp van diesellocomotief 2228 vanuit Utrecht aangekomen. De El2 2001 gaat in de avond naar de werkplaats in Leidschendam. Tussen 14 mei en 24 mei 1976 is het treinstel in de Haarlemse werkplaats. Hier wordt het treinstel niet hersteld en keert terug naar Leidschendam. De Bk 2008 wordt op mei 1976 naar Haarlem gesleept. Op 12 mei 1976 wordt de Bk 2008 binnengenomen in de Haarlemse werkplaats voor het herstel van de schade. De resten van de ABk 2008 worden op mei 1976 naar de Amersfoortse werkplaats overgebracht. Hier worden de restanten gesloopt. Al vrij snel wordt besloten om door Talbot een nieuw rijtuig te laten bouwen. De Bk 2008 bleef tot die tijd bestempeld als reserve en staat tijdelijk terzijde bij de Haarlemse werkplaats. Eind juni 1978 is het Bk-rijtuig voorbereid voor transport naar Talbot in Aken. Hiertoe kwam het rijtuig achter een locomotief van de serie 2400 van Haarlem naar Den Haag Hollands Spoor. Achter een ICM is het rijtuig van Den Haag Hollands Spoor naar Leidschendam gesleept. Op 1 juli 1978 vond de overbrenging van Leidschendam naar Aken plaats, samen met de El2 2007 en El2 2015. In Aken wordt de Bk gecombineerd met de nieuw gebouwde ABk. Deze ABk krijgt een eigen bakcode-nummer. Op 4 september 1978 keert de complete El2 2008 terug naar Nederland. Door een diesellocomotief wordt het treinstel van Aken naar Maastricht overgebracht. Op 5 september 1978 gaat het treinstel van Maastricht naar de werkplaats van Leidschendam. Het treinstel rijdt op 18 oktober 1978 zijn afleveringsproefrit en komt op 23 oktober 1978 weer in dienst. In de ABk 2008 vielen 24 dodelijke slachtoffers. Ook waren er 5 zwaargewonde reizigers te betreuren in dit rijtuig. Daarnaast vielen enkele tientallen gewonden in de andere treinen.
 • Op november 1979 botsen de El2 2031 en El2 2032 tijdens het rangeren te Rotterdam op elkaar. Beide treinstellen worden op naar de werkplaats in Leidschendam overgebracht. Vandaar uit gaan de treinstellen op 4 (El2 2031) en 5 (El2 2032) december 1979 naar Uerdingen. Bij de fabriek van Duewag zullen de treinstellen hersteld gaan worden.
 • Op 15 september 1980 ontspoorde de El2 2049 te Vlaardingen over de nog niet geheel gesloten draaibrug bij de Buitenhaven. Het treinstel was als trein 4228 onderweg van Rotterdam CS naar Maassluis. Het achterop lopende ABk rijtuig ontspoorde en kantelde langzaam naar rechts. Door de kanteling, viel ook het Bk rijtuig om. Het treinstel kwam naast de brug terecht. Het Bk-rijtuig kwam op de middenpijler van de brug terecht en liep een knik in de zijwand op. Het ABk rijtuig viel op het oostelijke landhoofd en voorkwam zo dat het treinstel in het water viel. De beide motordraaistellen vielen echter wel in het water en werden later geborgen. Het treinstel werd door 2 Spoorbouwkranen geborgen en op de losweg van het station Vlaardingen Centrum geplaatst. Het treinstel werd op naar Haarlem overgebracht voor herstel. Op 27 maart 1981 werd het treinstel doorgestuurd naar Talbot in Aken voor verder herstel. Op 15 april 1982 kwam het treinstel weer terug. Bij het ongeluk vielen 12 gewonden.
 • Op 3 december 1980 raakt de El2 2057 licht beschadigd, nadat diesellocomotief 2455 was ontspoord met zijn werktrein. Delen van deze werktrein kwamen op de sporen van de Oude Lijn terecht.


 • Op 30 september 1994 botst de El3 2853 tussen Geldermalsen en Beesd met een auto. Het treinstel is onderweg als trein 7143 van Geldermalsen naar Dordrecht. Het treinstel loopt schade op aan de cabine van de Bk2. Het teinstel wordt terug gereden naar Geldermalsen in afwachting van doorvoer naar de Haarlemse werkplaats. Op 4 oktober 1994 wordt het treinstel in herstelling genomen. Op 7 maart 1995 komt het treinstel weer op de baan.


 • Op 13 december 2003 kan de El3 2869 niet op tijd stoppen te Den Haag Centraal. Het treinstel is onderweg als trein van naar Den Haag Centraal. Het treinstel glijdt door en rijdt over het stootjuk en komt tot stilstand in de Leonidas winkel in het station.
 • Op 11 februari 2005 botst de El3 2877 als trein 9725 (Rotterdam Centraal - Gouda Goverwelle) zijdeling met trein 21723 (Rotterdam Centraal - Utrecht Centraal), gereden door de treinstellen El3 4071 + El3 4086. Door de botsing ontsporen van de El3 2877 de Bk2 en de AB en kantdelen deels. Van de El3 4071 ontsporen de sBk en de AB. Ook deze rijtuigen kantelen. De infrastructuur raakt ernstig beschadigd. Op 12 februari 2005 is al het materieel weer herspoord. De oorzaak is gelegen in het feit dat trein 9725 door het rode sein reed en zo in de rijweg kwam van de vertraagde trein 21723. Op 8 maart 2005 wordt de beschadigde El3 2877 door de El3 2879 + El3 2892 naar Haarlem gesleept voor herstel. Op 3 mei 2005 is het treinstel afgeleverd na herstel en wordt naar Leidschendam gebracht.


 • Op 20 november 2006 botsen de El3 2964 + El3 2995 als rangeerdeel te Rotterdam Centraal op containertrein (3)60244 van ACTS van Kijfhoek naar Veendam. Deze trein wordt getrokken door de 5811. De treinstellen rijden door een stopstonend sein en rijden op een wissel tegen de containertrein aan. De Bk2 van de El3 2964 kantelt en wordt uit het spoor gedrukt, evenals een aantal containerwagens. De Bk2 raakt hierbij ernstig beschadigd. Het AB-rijtuig ontspoort eveneens met een draaistel. Na onderzoek mag het niet ontspoorde deel van de containertrein naar Rotterdam Noord Goederen aan het eind van de middag. Na hersporing is de El3 2964 naar overgebracht. Eind 2007 wil de NS het rijtuig Bk2 afvoeren en vervangen door de Bk1 van de El2 2008. Bombardier ziet echter kans om het rijtuig te herstellen. Op 11 augustus 2008 wordt het rijtuig per dieplader naar het Deense Randers overgebracht. De twee overige rijtuigen worden in februari 2008 gekoppeld met de Bk2 van de El3 2941. Op 14 februari 2008 is de El3 2964 afgeleverd.
 • Op 13 december 2006 botst de El3 2971 in Hoek van Holland met een vrachtwagen. Het treinstel was onderweg als trein 4108 van Rotterdam Centraal naar Hoek van Holland. De vrachtwagen is beladen met houten balken. De vrachtwagen was bezig om de bocht te nemen in Haakweg naar de Slachthuisweg. De vrachtwagen kon de bocht niet in een keer maken en was bezig met manoeuvreren om de bocht te halen. Het treinstel kon ondanks een snelremming een botsing niet voorkomen. Bij het ongeluk raakte alleen de begeleider van de vrachtwagen gewonden. De 2971 raakte beschadigd aan het Bk1 rijtuig. De neus liep plaatschade op. De drie frontruiten barsten en de zijwand onder de eerste twee ramen raakte ook beschadigd. In de middag wordt het treinstel door de El3 2886 naar Rotterdam gesleept. Op 14 december 2006 werd het treinstel naar Haarlem gesleept. Het treinstel bleef tot 30 januari 2007 in het zicht op het station staan, alvorens naar de werkplaats werd overgebracht door de 708 en de El2 2004. Op 24 mei 2007 werd het treinstel na herstel afgeleverd.
 • Op 12 november 2007 raakte de El3 2979 beschadigd nadat het in botsing kwam met een stootjuk bij Amsterdam Zuid. De Bk1 raakte hierbij beschadigd. Op 19 mei 2008 werd het stel weer afgeleverd, met de Bk1 van de El3 2943.
 • De El3 2941 raakte op 15 december 2007 beschadigd nabij het station Amsterdam Zuid. Het was aangekomen als trein 7416, toen het na het vertrek naar een kopspoor het stootjuk raakte. De Bk1 schoof er voor de helft overheen en het kopdraaistel raakte los van de bak, alsmede de apparatuur die onder de bak hangt. Herstel van de opgelopen schade vond plaats bij Bombardier in Randers (Denemarken). Op 11 augustus 2008 vertrok op een dieplader de Bk1 2964, een week later volgde de Bk2 2964. De AB 2941 volgde op 25 augustus 2008. Op 15 september 2009 kwam het stel weer aan in Nederland. Op 21 oktober 2009 werd het treinstel weer in dienst gesteld met de Bk1 2964.
 • Ook de El3 2943 maakte kennis met een stootjuk en wel op 8 februari 2008 te Hoek van Holland. Hierbij raakte de Bk1 beschadigd. Op 26 februari 2008 kwam het stel weer in dienst met de Bk1 van de 2979.


 • Op 21 mei 2009 kwam de El3 2974 ter hoogte van Teuge als 7036 in botsing met een auto. De Bk raakte beschadigd door bots- en brandschade. Het stel kwam na herstel van de schade pas op 16 maart 2011 afgeleverd en na diverse herstellingen en onderhoud verscheen het op 9 mei 2011 voor het eerst in de reizigersdienst.
 • Op 1 november 2010 botsen de 'El2 2116' en El2 2133 met kracht op een stootjuk van spoor 515 te Leiden. De treinstellen hadden zojuist een spitsslag Alphen aan den Rijn - Leiden gereden en werden weggezet voor de middagspits. Het ABk rijtuig van de El2 2116 schoof over het stootjuk heen en kwam daarbij in het grind te staan. Hierbij werd een draaistel en apparatuur onder de rijtuigbak vandaan geslagen. Om het stel te kunnen hersporen werden de bakken van de El2 2116 gesplitst. De El2 2133 en Bk 2116 werden in de loop van de middag richting Haarlem overgebracht. Op 3 november 2010 arriveert de El2 2116 in de Hoofdwerkplaats Haarlem. In het voorjaar van 2012 is de El2 2116 uiterlijk compleet en hersteld. Op 20 maart 2013 vindt de aflevering plaats en wordt het treinstel naar Leidschendam overgebracht voor het ondergaan van onderhoud en constructiewijzingen. Op 29 april 2013 vindt de eerste rit plaats na aflevering door de werkplaats Leidschendam.
 • Op 5 november 2010 glijdt bij binnenkomst van trein 19564 te Leiden de El2 2111 door en botst op de daar gereedstaande El2 2134. Het materieel raakt licht beschadigd en wordt in het onderhoudsbedrijf Leidschendam hersteld.
 • Op 28 november 2011 glijden bij binnenkomst van trein 19514 de stellen El2 2122 en El2 2113 door te Leiden door en botsen daar op de gereedstaande stellen El2 2142 en El2 2137 van trein 19512. Het materieel raakt beschadigd aan de koppelingen en wordt hersteld in onderhoudsbedrijf Leidschendam.
 • Op 28 november 2011 glijdt treinstel El3 2948 door te Apeldoorn, wanneer naar het keerspoor 12 rijdt. Het treinstel glijdt met een halve baklengte over het stootjuk. Hierbij wordt het draaistel van de rijtuigbak los geslagen. De volgende dag wordt het treinstel herspoord en op 1 december 2011 naar Haarlem overgebracht voor herstel aan het Bk2 rijtuig. Op 6 januari 2012 wordt het treinstel weer afgeleverd.
 • Op 17 april 2012 gleed de El2 2138 bij binnenkomst als trein uit Gouda door en botste aldaar op de gereedstaande El2 2121 + El2 2124. Hierbij vielen enkele licht gewonden. De treinstellen raakten licht beschadigd en konden door Onderhoudsbedrijf Leidschendam hersteld worden.


 • Op 14 december 2016 wordt er brand gesticht in het toilet van de AB 2970. Het treinstel is samen met de El3 2978 onderweg als trein 4873 van Amsterdam Centraal naar Hoorn. De brand wordt gesticht in Amsterdam Centraal. Bij het station van Amsterdam Sloterdijk wordt de trein ontruimd en de trein wordt richting de Hemtunnel gereden. Hier staat de trein veilig om geblust te worden. Door de brand raken de kabelkanalen in het dak van het rijtuig beschadigd, wat herstel bemoeilijkt. Het materieel wordt in de nacht naar Haarlem overgebracht. Op 27 maart 2017 worden de kopbakken van Haarlem naar de Houtrakpolder gebracht door de V100 203-5 van VolkerRail, samen met de kopbakken van de El3 2989 en El3 2949. De treinstellen gaan naar de Houtrakpolder om plaats te maken bij de Haarlemse werkplaats. In september 2017 wordt besloten om het treinstel af te voeren. In april 2018 is het AB-rijtuig bij sloper Kroon in Wilnis gesloopt. De beide kopbakken worden op 27 mei 2019 klaar gemaakt voor transport naar de sloper.
 • Op 12 januari 2017 wordt er brand gesticht in het toilet van de AB 2951. Het treinstel komt brandend aan in Zandvoort als trein 5455. De brand kon door de brandweer worden geblust. Het treinstel raakt licht beschadigd en komt dezelfde dag nog naar het Revisiebedrijf in Haarlem. Op juni 2017 wordt het treinstel afgeleverd na herstel.
 • Op 16 februari 2017 wordt er brand gesticht in het toilet van de AB 2940. Het treinstel komt brandend aan in Zandvoort als trein 5441. De brand kon door de brandweer worden geblust. Het treinstel raakt redelijk beschadigd aan de AB. Zo zijn er kabelkanalen in het plafond beschadigd geraakt, wat herstel niet makkelijk maakt. Nog dezelfde dag komt het treinstel naar het Revisiebedrijf in Haarlem. Op 3 april 2017 wordt het treinstel van Haarlem naar de Amsterdamse werkplaats gesleept in afwachting van herstel en om plaats te maken aan minder beschadigd materieel. Op 6 juli 2017 is de El3 2940 van de Amsterdamse werkplaats Zaanstraat naar de Houtrakpolder gesleept door V100 203-1 van VolkerRail samen met de treinstellen DH-II 3420 + DH-II 3423. In september 2017 wordt besloten om het treinstel af te voeren. Het treinstel wordt op 27 september 2018 op diepladers naar sloper Kroon in Wilnis afgevoerd.
 • Op 24 februari 2017 wordt er brand gesticht in het toilet van de AB 2989. Het treinstel is samen met de El3 2979 onderweg als trein 5051 van Den Haag Centraal naar Dordrecht. De brand wordt ontdekt te Den Haag Hollands Spoor. Na het blussen wordt het treinstel naar Haarlem overgebracht. Op 27 maart 2017 worden de kopbakken van Haarlem naar de Houtrakpolder gebracht door de V100 203-5 van VolkerRail, samen met de kopbakken van de El3 2970 en El3 2949. De treinstellen gaan naar de Houtrakpolder om plaats te maken bij de Haarlemse werkplaats. De beschadigde AB-rijtuigen worden hersteld. Op 30 augustus 2017 zijn de twee kopbakken van het treinstel samen met de El2 466 naar Haarlem gesleept. Op 26 maart 2018 wordt het treinstel afgeleverd na het herstel en gaat voor onderhoud naar de werkplaats van Leidschendam. Op 30 april 2018 komt het treinstel in dienst.
 • Op 9 maart 2017 wordt er brand gesticht in het toilet van de AB 2949. Het treinstel staat samen met de El2 2113 klaar voor vertrek als trein 6359 van Haarlem naar Den Haag Central. De brand wordt snel geblust en het treinstel wordt naar de Haarlemse werkplaats gesleept. Door de brand raken de kabelkanalen in het dak van het rijtuig beschadigd, wat herstel bemoeilijkt. Op 27 maart 2017 worden de kopbakken van Haarlem naar de Houtrakpolder gebracht door de V100 203-5 van VolkerRail, samen met de kopbakken van de El3 2989 en El3 2949. De treinstellen gaan naar de Houtrakpolder om plaats te maken bij de Haarlemse werkplaats. In september 2017 wordt besloten om het treinstel af te voeren. In april 2018 is het AB-rijtuig bij sloper Kroon in Wilnis gesloopt. De beide kopbakken worden op 27 mei 2019 klaar gemaakt voor transport naar de sloper.
 • Op 30 oktober 2020 verliest de El3 2948 zijn automatische koppeling, inclusief trekboom. Het treinstel is samen met de El3 2943 onderweg als trein 5143 van Den Haag Centraal naar Dordrecht. Dezelfde dag wordt het treinstel overgebracht naar de werkplaats van Leidschendam. Gezien de schade is besloten om het treinstel op november 2020 af te voeren. Het treinstel is voorzien van een noodkoppeling en naar de Dijksgracht overgebracht op december 2020.
 • In de nacht van 11 op 12 november 2020 raakt de El2 2137 beschadigd bij een aanrijding met DDZ-VI 7631 op het opstelterrein van Zutphen. De buffers van de 7631 veroorzaakten gaten in de kop van de Bk van de El2 2137. De El2 2137 werd op 13 november 2020 naar de Watergraafsmeer overgebracht. Op 16 november 2020 wordt het treinstel naar de Dijksgracht overgebracht en daar terzijde gesteld.


Bakwisselingen

 • Om de El3 2964 weer op de baan te brengen, is het stel in februari 2008 voorzien van de onbeschadigde Bk2 van de El3 2941.
 • Op 26 februari 2008 werd de El3 2943 weer afgeleverd, nadat de beschadigde Bk1 bak gewisseld was met de onbeschadigde Bk1 van de El3 2979.
 • Door bovenstaande bakwisseling werd de El3 2979 afgeleverd met de Bk1 van de El3 2943 op 19 mei 2008.
 • Na alle schades in 2007 en 2008 bleven er 3 bakken over, de Bk1 en AB van de El3 2941, alsmede de Bk2 van de El3 2964. Na herstel van de schade is dit stel als El3 2941 op de baan gekomen.
Nummer ABk Bk Datum bakwisseling Reden voor wisseling
Permanente bakwisselingen El2
Nummer Bk1 AB Bk2 Datum bakwisseling Reden voor wisseling
Permanente bakwisselingen El3
2941 2941 2941 2964 21 oktober 2009 Botsschade Bk1 december 2007
2943 2979 2943 2943 26 februari 2008 Botsschade Bk1 februari 2008
2964 2964 2964 2941 14 februari 2008 Botsschade Bk2 november 2006
2979 2943 2979 2979 19 mei 2008 Botsschade Bk2 november 2007


Afvoer

Als eerste treinstel werd de El2 2008 afgevoerd na zijn ongeval op 4 mei 1976 te Schiedam. Het ABk rijtuig werd totaal vernield en in november 1976 afgevoerd voor sloop. Door Talbot werd een nieuw rijtuig gebouwd. Hiermee kwam de Bk 2008 op weer in dienst.

Na de overgang van de Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn naar de RET en HTM in het kader van Randstadrail, lag het in de bedoeling om de vrijgekomen SGM-II treinstellen af te voeren. Voor het dienstregelingjaar 2007 werd een flinke uitbreiding van de treindiensten gepland. Door deze uitbreiding kwam naar voren dat deze 30 treinstellen niet gemist konden worden. Nadat in 2006 de 2004 en 2023 voor proef naar Randers waren gestuurd, volgde de seriematige revisie in 2008/2009.

In september 2017 wordt besloten om de door brand beschadigde treinstellen El3 2940, El3 2949 en El3 2970 af te voeren. De treinstellen zijn door brand dusdanig beschadigd, dat herstel niet meer lonend is.

Aan het eind van 2019 zal de seriematige afvoer van het materieel plaats gaan vinden, waarbij aan het eind van 2020 ongeveer de helft van het materieel afgevoerd zal zijn. De afvoer zal bij het ingaan van ieder wijzigingsblad plaats vinden. In december 2019 zullen de eerste 15 treinstellen (11 tweedelige treinstellen en 4 driedelige treinstellen) afgevoerd gaan worden. In februari 2020 zullen 10 treinstellen (4 tweedelige en 6 driedelige) afgevoerd gaan worden. In april 2020 zullen er 8 treinstellen (1 tweedelige en 7 driedelige) afgevoerd gaan worden. In juni 2020 zal de afvoer plaats vinden van treinstellen, in september 2020 zullen dan nog eens treinstellen worden afgevoerd. In december 2020 zullen de voorlopig laatste treinstellen worden afgevoerd. In december 2019 worden uiteindelijk 11 tweedeldige en 7 driedelige treinstellen afgevoerd. Op 5 december 2019 worden de treinstellen El2 2124 en El3 2959 terzijde gesteld. Op 9 december 2019 worden de treinstellen El2 2117 en El2 2119 terzijde gesteld. Op 14 december 2019 zijn de afgevoerde treinstellen op de Dijksgracht neergezet. Het zijn 10 tweedelige treinstellen (El2 2111, El2 2117, El2 2118, El2 2119, El2 2120, El2 2121, El2 2123, El2 2124, El2 2125 en El2 2131) en 4 driedelige treinstellen (El3 2959, El3 2982, El3 2986 en El3 2987). In totaal komen 6 treinen met afgevoerd materieel naar de Dijksgracht. Dit zijn de El2 2119 + El3 2982 uit Utrecht, de El2 2124 + El3 2959 + El2 2117 uit Leidschendam. Uit Nijmegen vertrokken de El2 2125 + El3 2987 naar Zutphen om de El2 2120 op te pikken. De drie treinstellen reden gezamenlijk naar de Dijksgracht. Na hun onderhoud vertrokken de El3 2971 + El3 2965 uit Leidschendam naar de Watergraafsmeer. Zij namen hierbij de El2 2123 mee, die in de Watergraafsmeer werd afgekoppeld en naar de Dijksgracht overgebracht. Op 15 december 2019 zijn de El2 2118 + El3 2986 vanuit Hengelo naar de Dijksgracht. Op 16 december 2019 komen de El2 2111 + El2 2121 + El2 2131 aan op de Dijksgracht vanaf . Het treinstel El2 2114 wordt in de werkplaats van Leidschendam gebruikt als pluktreinstel. Op 15 januari 2020 zijn de treinstellen El2 2124 + El3 2959 + El2 2125 van de Dijksgracht naar de Leidschendamse werkplaats overgebracht door de 203-2 van VolkerRail. Ook het treinstel El2 2131 is op deze dag van de Dijksgracht naar Leidschendam gesleept voor het plukken van onderdelen. Op 27 januari 2020 wordt de El2 2131 weer terug naar de Dijksgracht gesleept door de 203-2 van VolkerRail. Het treinstel is hierbij gekoppeld tussen de El2 2124 en El2 2125. Op 1 februari 2020 worden weer een aantal treinstellen terzijde gesteld. Het zijn de El2 2116, El2 2133, El2 2141, El2 2145, El3 2937, El3 2945, El3 2947, El3 2954, El3 2955 en El3 2965. De treinstellen komen vanuit diverse locaties naar de Watergraafsmeer, waarna ze vervolgens op de Dijksgracht zijn geplaatst. De El3 2947 + El2 2145 komen uit Amsterdam Centraal, evenals de El3 2937 + El2 2116. Uit Den Haag komen de El3 2965 + El3 2945 + El3 2954. Uit Rotterdam komen de El2 2133 + El3 2955 + El2 2141. De in Leidschendam geplukte El2 2114 is op 6 februari 2020 tussen de El2 2124 en El2 2125 van Leidschendam naar de Dijksgracht overgebracht door de 203-2. Op 12 februari 2020 wordt het treinstel El3 2947 voor het plukken van onderdelen van de Dijksgracht naar de werkplaats van Leidschendam overgebracht. Op 12 februari 2020 wordt de in Leidschendam geplukte treinstel El3 2959 met de remtreinstellen El2 2124 en El2 2125 door de 203-2 van VolkerRail terug naar de Dijksgracht gebracht. Op februari 2020 is de El3 2937 naar Leidschendam overgebracht om te worden ontdaan van onderdelen. Op 2 maart 2020 wordt de geplukte El3 2947 tussen de treinstellen El2 2124 en El2 2125 door de 203-4 van VolkerRail van Leidschendam naar de Dijksgracht gebracht. Op 16 maart 2020 worden de treinstellen El2 2141 + El2 2124 + El2 2125 door de 203-1 van VolkerRail van de Dijksgracht naar Leidschendam overgebracht. Hier zal de El2 2141 geplukt gaan worden. De geplukte El3 2937 ging op 16 maart 2020 terug van Leidschendam naar de Dijksgracht. Op 28 april 2020 is de El2 2141 teruggebracht naar de Dijksgracht vanuit Leidschendam tussen de El2 2124 en El2 2125. De trein werd getrokken door de .

De geplande afvoer van 8 treinstellen (El2 2143, El3 2953, El3 2961, El3 2963, El3 2967, El3 2981, El3 2991 en El3 2993) in april 2020 is niet uitgevoerd, vanwege de sluiting van de fabriek van CAF waar de treinstellen SNG worden geproduceerd. De sluiting is het gevolg van de uitbraak van Covid-19 wereldwijd. Ook in juni 2020 zullen er planmatig geen treinstellen afgevoerd gaan worden. Op 28 april 2020 wordt de geplukte El2 tussen de El2 2124 en El2 2125 door de V100 203-5 van VolkerRail overgebracht van Leidschendam naar de Dijksgracht. De El3 2955 + El3 2954 zijn op 11 augustus 2020 van de Dijksgracht naar het onderhoudsbedrijf Leidschendam gebracht door de 203-2 van VolkerRail om geplukt te worden van onderdelen. Op 2 september 2020 zijn de treinstellen El2 2124 en El2 2125 door de V100 203-2 van VolkerRail van de Dijksgracht naar Eindhoven gesleept. Hier zullen de treinstellen worden ontdaan van nog bruikbare onderdelen, zoals interieur en deuren. De twee geplukte treinstellen El2 2124 en El2 2125 zijn op 6 oktober 2021 weer naar de Dijksgracht gebracht. Op 6 oktober 2020 zijn de treinstellen El2 2120 + El2 2111 van de Dijksgracht overgebracht naar Eindhoven voor het demonteren van onderdelen. De treinstellen werden gesleept door de V100 203-2 van VolkerRail. In september 2020 zullen er wederom geen treinstellen worden afgevoerd. In de middag van 6 oktober 2020 sleept de 203-2 de leeggehaalde treinstellen El2 2124 en El2 2124 van Eindhoven naar de Dijksgracht. Op 8 oktober 2020 rijdt de El3 2993 haar voorlopig laatste rit voor de NS. Het treinstel wordt naar Amersfoort overgebracht en staat hier ter beschikking van het leercentrum van NS. De in Eindhoven geplukte treinstellen El2 2111 en El2 2120 zijn op 28 oktober 2020 door de 203-1 naar de Dijksgracht gesleept. Op 5 november 2020 zijn de treinstellen El2 2111 en El2 2120 van de Dijksgracht naar Leidschendam overgebracht door de 203-5. Hier is de geplukte El3 2954 opgehaald en naar de Dijksgracht overgebracht. Op 16 november 2020 is de beschadigde 2137 van de Watergraafsmeer naar de Dijksgracht overgebracht en terzijde gesteld. Ook de El3 2948 wordt in november 2020 terzijde gesteld. Op 18 november 2020 zijn de treinstellen El2 2111 en El2 2120 van de Dijksgracht naar Leidschendam overgebracht door de 203-5. Hier is de geplukte El3 2955 opgehaald en naar de Dijksgracht overgebracht.

In december 2020 zullen mogelijk alle treinstellen die oorspronkelijk gepland stonden om in 2020 te worden afgevoerd, in een keer worden afgevoerd. Uiteindelijk worden er 9 driedelige en 1 tweedelig treinstel afgevoerd. In het weekend van 11 en 12 december 2020 zijn de treinstellen El3 2961, El3 2958, El3 2939, El3 2981, El3 2963, El3 2953, El2 2122, El3 2991 en El3 2967 naar de Dijksgracht overgebracht. Op 14 december 2020 is de El3 2964 terzijde gesteld in de Leidschendamse werkplaats. Hier zal het treinstel gebruikt worden voor het leveren van onderdelen. De El3 2944 wordt op 31 december 2020 terzijde gesteld als gevolg van een technische storing. In januari 2021 worden de treinstellen El2 2113 en El3 2936 afgevoerd. De El2 2113 is getroffen door vandalisme, waarbij een groot aantal zittingen zijn vernield. De El3 2936 heeft een tractiestoring. Op 28 januari 2021 worden de treinstellen El3 2958 + El3 2961 vanaf de Dijksgracht naar Leidschendam overgebracht met behulp van de VolkerRail 203-5. In Leidschendam is de geplukte en onberemde El3 2944 opgepikt. De El3 2958 + El3 2944 + El3 2961 worden vanuit Leidschendam naar de Houtrakpolder overgebracht achter de 203-5 van VolkerRail. De drie treinstellen worden bij de USA terminal geplaatst. Het is de bedoeling om 1 februari 2021 maar liefst 25 treinstellen (5 El2 en 20 El3) terzijde te stellen. Dit zijn de tweedelige treinstellen El2 2112, El2 2113, El2 2115, El2 2134 en El2 2144. De 20 driedelige treinstellen die worden afgevoerd, zijn de El3 2936, El3 2938, El3 2941, El3 2942, El3 2943, El3 2944, El3 2946, El3 2948, El3 2952, El3 2956, El3 2957, El3 2969, El3 2971, El3 2972, El3 2973, El3 2983, El3 2984, El3 2985, El3 2988 en El3 2989. Op 30 januari 2021 worden diverse overbrengingen gereden van treinstellen die uit de rijdende dienst komen en naar opslaglocaties gaan in Amersfoort en Arnhem. Uit Zutphen komen de treinstellen El3 2942 + El3 2957 naar Arnhem om op het opstelterrein Arnhem Berg te worden geplaatst. Vanuit Den Haag Hollands Spoor rijden de El2 2112 + El3 2943 + El3 2956 naar het opstelterrein Arnhem Berg. De treinstellen El2 2144 + El3 2938 rijden van Rotterdam naar Arnhem. De El3 2946 + El2 2115 rijden van de Zaanstraat naar Amersfoort. Vanuit Alkmaar zijn de El3 2985 + El3 2969 naar Amersfoort gereden. Op 31 januari 2021 zijn de treinstellen El3 2941, El3 2952 en El3 2973 uit Utrecht naar Amersfoort overgebracht. Uit Amsterdam arriveren de El3 2972 en de El3 2984 + El3 2988 in Amersfoort. Op 1 februari 2021 zijn de treinstellen El3 2971, El3 2983 en El3 2989 uit Utrecht aangekomen in Amersfoort.

Vanuit Leidschendam wordt op 4 maart 2021 het geplukte treinstel El3 2964 opgehaald. Hierbij zorgen de El3 2939 en El3 2991 voor de beremming. De treinstellen zijn opgehaald door de 1756 van Strukton en naar de TMA terminal in het westelijk havengebied van Amsterdam gebracht. De AB-rijtuigen van de treinstellen El3 2939, El3 2964 en El3 2991 zijn op 16 maart 2021 naast het spoor gezet. Op 24 maart 2021 zijn de geplukte treinstellen El2 2111 + El3 2955 + El2 2120 van de Dijksgracht door de 1756 van Strukton naar de Houtrakpolder overgebracht. De treinstellen zijn door de Strukton 704 naar de Ter Haak terminal overgebracht. De El2 2134 is begin maart 2021 beschikbaar gesteld aan ProRail voor incidentenbestrijding. Het treinstel wordt naar Amersfoort overgebracht. De in Den Haag verblijvende El3 2993 is op 26 maart 2021 naar Amersfoort gereden. Het treinstel zal weer in dienst komen. Op 23 april 2021 is het treinstel El2 2134 voorzien van gedeeltelijke huisstijl van ProRail. De gele banen en deuren zijn hierbij vervangen door rode banen en deuren. Op 4 mei 2021 zijn de treinstellen El2 2120, El3 2955 en El2 2111 van de USA terminal naar de TMA terminal overgebracht door de 704 van Strukton. Ook de treinstellen El3 2961, El3 2944 en El3 2958 zijn door de 704 verplaatst naar de TMA terminal van de USA terminal. Op 12 mei 2021 zijn 7 treinstellen overgebracht van de Dijksgracht naar het westelijk havengebied door Strukton. Als eerste zijn de El2 2125, El2 2124, El3 2954 en El3 2948 door de 1824 en 303008 overgebracht. Zij zijn op de TMA terminal geplaatst. Als tweede sleep zijn de treinstellen El3 2963, El3 2953 en El2 2137 door de twee locomotieven overgebracht. Zij worden op de USA terminal geplaatst. Op 18 mei 2021 zijn de treinstellen El2 2145, El2 2114, El2 2131, El2 2123 en El3 2986 van de Dijksgracht naar de Houtrakpolder overgebracht door de 1756 en 704. De tweedelige treinstellen zijn bij de TMA-terminal geplaatst, terwijl de El3 2986 bij de USA terminal een plaatsje vond. Op 27 mei 2021 sleept Strukton met de 1756 en 704 de treinstellen El2 2118, El3 2987, El2 2141 en El2 2121 van de Dijksgracht naar de Houtrakpolder. De treinstellen worden bij de TMA-terminal geplaatst. Door de 1740 en 704 van Strukton zijn de treinstellen El2 2117 + El3 2959 + El2 2119 + El3 2982 op 9 juni 2021 overgebracht van de Dijksgracht naar de TMA terminal in de Houtrakpolder. Op 16 juni 2021 zijn de treinstellen El2 2122 + El3 2981 + El3 2937 + El3 2967 door de 1824 en 706 van Strukton van de Dijksgracht naar de Houtrakpolder overgebracht. De laatste 4 treinstellen op de Dijksgracht zijn op 23 juni 2021 door de 303001 van Strukton naar de TMA terminal in de Houtrakpolder gebracht. Dit zijn de El3 2945 + El3 2947 + El3 2965 + El2 2116. Op 7 juli 2021 brengt de 1824 van Strukton samen met de 704 de treinstellen El3 2956 + El3 2943 + El2 2112 + El3 2938 uit Arnhem Berg naar de Houtrakpolder. De treinstellen worden op de USA terminal geplaatst. Op 13 juli 2021 sleept de 1824 van Strukton de treinstellen El3 2942 + El3 2957 + El2 2144 + 706 van Arnhem Berg naar de Houtrakpolder. De treinstellen El3 2973 + El2 2115 + El3 2972 + El3 2984 zijn op 11 augustus 2021 overgebracht van Amersfoort naar de Houtrakpolder door Strukton. Op 18 augustus 2021 zijn de treinstellen El3 2941 + El3 2952 + El3 2988 van Amersfoort naar de TMA terminal overgebracht door de en 706 van Strukton Rail. Op 25 augustus zijn er vier treinstellen door de 30300 van Strukton rail van Amersfoort naar de Houtrakpolder overgebracht. Het zijn de El3 2969 + El3 2983 + El3 2985 + El3 2989. Op 1 september 2021 worden de treinstellen El3 2971 + El3 2946 + El3 2936 + El2 2113 door de 303007 van Strukton uit Amersfoort naar de Houtrakpolder overgebracht. Op 14 september 2021 zijn de treinstellen El2 2115, El3 2972 en El3 2984 van de USA terminal naar de TMA terminal overgebracht door de Strukton 303007. Later in de ochtend volgen de El2 2113 en El3 2969. Op 21 oktober 2021 wordt de El3 2974 met een defect terzijde gesteld in de werkplaats van Leidschendam. Het treinstel wordt in de werkplaats gebruikt voor het leveren van onderdelen voor overige treinstellen.

Op 2 december 2021 is de defecte El3 2974 van de werkplaats in Leidschendam overgebracht naar de Houtrakpolder. Op 4 december 2021 worden de treinstellen El2 2138, El2 2142 en El3 2960 bij de werkplaats van Leidschendam aan de kant gezet vanwege het verlopen van de onderhoudstermijn. Op 12 december 2021 worden de laatste 24 treinstellen terzijde gesteld. Zij worden verzameld bij de Zaanstraat (2135, 2136, 2143, 2962, 2966, 2968, 2979, 2992 en 2995), de werkplaats van Leidschendam (2138, 2142, 2960, 2975, 2980, 2990 en 2994), Amersfoort (2139, 2140, 2950, 2951, 2976, 2977, 2978 en 2993) en in Haarlem (2980). In de vroege ochtend van 12 december 2021 worden de El2 2135 + El3 2966 + El3 2968 door de 1756 van Strukton van de Zaanstraat via Amsterdam Centraal naar de Houtrakpolder overgebracht. Door de 303008 worden de treinstellen bij de TMA terminal geplaatst. De tweede sleep treinstellen die van de Zaanstraat naar de TMA terminal worden gebracht, zijn de El2 2143 + El3 2992 + El2 2136 + El3 2962. Het eerste deel gaat achter de 1756. Het plaatsen bij de TMA terminal gebeurt wederom door de 303008. Op 13 december 2021 is de El3 2980 naar Leidschendam gereden. Op 13 december 2021 zijn de treinstellen El2 2139, El2 2140, El3 2950, El3 2951 en El3 2993 uit Amersfoort door de 1756 van Strukton naar de Houtrakpolder overgebracht. De treinstellen zijn op de USA-terminal geplaatst. Op 14 december 2021 sleept de 1756 van Strukton de treinstellen El2 2138 + El3 2994 + El2 2132 + El2 2142 + El3 2960 van Den Haag Hollands Spoor naar de Houtrakpolder. Door de 704 worden de treinstellen bij de TMA terminal geplaatst. In de avond van 14 december 2021 zijn de treinstellen El3 2977 + El3 2978 van Amersfoort naar Den Haag Hollands Spoor gereden. Vervolgens zijn de treinstellen naar de Leidschendamse werkplaats gereden voor het uitbouwen van de Sandite installatie. Op 15 december 2021 zijn de treinstellen El3 2990 + El3 2980 + El3 2975 door de 1756 van Strukton van de werkplaats in Leidschendam naar de Houtrakpolder overgebracht. Op 17 december 2021 is de El3 2976 van Amersfoort naar de werkplaats van Leidschendam gereden voor het uitbouwen van de Sandite installatie. In de nacht van 17 op 18 december 2021 is de El3 2979 van de Zaanstraat naar Leidschendam gereden voor het uitbouwen van de Sandite installatie. Op 21 december 2021 sleept de 303008 van Strukton de treinstellen El3 2979 + El3 2976 + El3 2978 + El3 2977 van Leidschendam naar de Houtrakpolder. Op 22 december 2021 rijdt de El3 2995 van de Zaanstraat naar het Spoorwegmuseum in afwachting van een eventuele afscheidsrit. Deze is door de NS echter geannuleerd op grond van de Covid-19 pandemie. Op 30 maart 2022 is het treinstel door de 1740 van Strukton van het Spoorwegmuseum naar de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort overgebracht.


Tijdelijke terzijdestelling

De El2 2014 en El2 2015 zijn in 1997 en 1998 tijdelijk terzijde gesteld in het onderhoudsbedrijf van Leidschendam. De El2 2014 ging op 1996 aan de kant en de El2 2015 op 19. De treinstellen vertoonden veel defecten aan hun chopperinstallatie en wachten in Leidschendam hun verbouwing tot CityPendel en wijziging van de installatie in Haarlem af. Op 19 oktober 1998 wordt de El2 2014 naar Haarlem overgebracht voor revisie. Voor de asbestsanering van de verwarmingskoffers werden op 2 juli 2012 de El3 2943, El3 2988 en El3 2992 ter zijde gesteld. Op 4 juli 2012 volgden de El3 2968 en El3 2987. Eind augustus 2012 volgde de El3 2947. In november 2012 moeten de stellen weer in dienst komen. Door het tijdelijk terzijde stellen van de treinstellen ontstaat er een wisselvoorraad van verwarmingskoffers.


Sloop

Als eerste rijtuig, is de ABk 2008 gesloopt. Dit rijtuig loopt zware schade op bij de botsing in Schiedam in mei 1976. De sloop vindt plaats op het terrein van de Amersfoortse werkplaats. Op 13 april 2018 worden de rijtuigen AB 2949 en AB 2970 per dieplader vanuit de Haarlemse werkplaats naar sloper Kroon in Wilnis overgebracht. Op 18 april 2018 worden de rijtuigen gesloopt. In maart 2017 en december 2016 hebben de rijtuigen forse brandschade opgelopen als gevolg van brandstichting. De koprijtuigen van de El3 2949 en El3 2970 worden in de zomer van 2018 grondig geplukt. Alle apparatuur onder de rijtuigbakken en in de cabine wordt verwijderd. De rijtuigbakken zijn ook ontdaan van hun koppelingen en vouwbalgen. Op 2018 zijn de vier rijtuigbakken naar de Amsterdamse werkplaats overgebracht. Vanuit hier zullen zij worden overgebracht naar de sloper. Het treinstel El3 2940 is met behulp van diepladers op 27 september 2018 van de Haarlemse werkplaats naar sloper Kroon in Wilnis overgebracht. In de week van 1 tot en met 5 oktober 2018 zijn de rijtuigen Bk2 en AB van het treinstel gesloopt. In de daaropvolgende week is het rijtuig Bk1 gesloopt. Op 27 mei 2018 zijn de kopbakken van de El3 2949 en El3 2970 klaar gemaakt voor transport naar de sloper. Op 28 mei 2019 zijn de koprijtuigen van de El3 2949 en El3 2970 naar sloper Kroon in Wilnis afgevoerd. Zij zijn vanaf de Zaanstraat per dieplader overgebracht.

Op 4 mei 2021 zijn de rijtuigen Bk1 en Bk2 van de treinstellen El3 2939 en El3 2964 per dieplader afgevoerd van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS. Daarnaast zijn de rijtuigen AB en Bk2 van de El3 2991 per dieplader afgevoerd naar de sloper. De drie overige rijtuigen van deze drie treinstellen zijn op de TMA terminal achtergebleven. Deze drie rijtuigen worden op 11 mei 2021 naar het terrein van sloper HKS overgebracht. Op 18 mei 2021 worden de El2 2111, El3 2955 en ABk 2120 op diepladers naar het terrein van HKS overgebracht om gesloopt te worden. Op 25 mei 2021 wordt het rijtuig Bk 2120 en het treinstel El3 2958 per dieplader afgevoerd naar de sloop. Op 1 juni 2021 worden de treinstellen El3 2944 en El3 2961 van de TMA terminal per dieplader naar het terrein van HKS overgebracht om gesloopt te worden. Op 8 juni 2021 is rijtuig Bk2 van de El3 2954 naar de sloper afgevoerd, alsmede het complete treinstel El3 2948. Op 15 juni 2021 zijn de treinstellen El2 2124, El2 2125 en de rijtuigen Bk1 en AB van de El3 2954 naar de sloper overgebracht. Op 22 juni 2021 zijn de treinstellen El3 2986 en El2 2118 alsmede het rijtuig Bk2 2987 per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht. Op 29 juni 2021 worden de rijtuigen AB 2987 en Bk1 2987 en de treinstellen El2 2121 en El2 2141 van de TMA terminal per dieplader naar de sloop gebracht. Op 6 juli 2021 gaan wederom 6 rijtuigen per dieplader van de TMA terminal naar de sloop. Het zijn de treinstellen El3 2963 en El3 2967. Op 13 juli 2021 zijn de treinstellen El2 2137 en El3 2982 alsmede het rijtuig ABk 2119 per dieplader naar de sloper overgebracht. Op 20 juli 2021 zijn de rijtuigbakken Bk 2119, Bk1 2959, AB 2959, Bk2 2959, ABk 2117 en Bk 2117 per dieplader naar het terrein van sloper HKS overgebracht. Op 27 juli 2021 zijn per dieplader vanaf de TMA terminal de rijtuigbakken Bk 2122, ABk 2122, Bk2 2981, AB 2981, Bk1 2981 en Bk1 2937 naar het terrein van HKS overgebracht om gesloopt te worden. Op 24 augustus 2021 zijn de rijtuigbakken ABk 2144, Bk 2144, Bk2 2957, AB 2957, Bk1 2957 en Bk1 2942 per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van HKS overgebracht voor de sloop. Op 31 augustus 2021 zijn drie rijtuigbakken naar de sloop vertrokken per dieplader. Het zijn de AB 2937, Bk2 2937 en AB 2942. Op 7 september 2021 zijn de rijtuigbakken Bk2 2942, Bk1 2956, AB 2956, Bk2 2956, Bk2 2943 en AB 2943 per dieplader naar de sloop overgebracht. Op 14 september 2021 zijn de treinstellen El2 2112 en El3 2938 per dieplader naar de sloop overgebracht, evenals de Bk1 2943. Op 21 september 2021 zijn de rijtuigen van de treinstellen El3 2936 en El3 2973 per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht voor sloop. Op 28 september 2021 zijn de rijtuigen van de treinstellen El3 2946 en El3 2971 per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht voor sloop. Op 5 oktober 2021 is het treinstel El3 2984 en rijtuig Bk2 2972 per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht voor sloop. Op 12 oktober 2021 worden de rijtuigen Bk1 2972, AB 2972, Bk1 2969, AB 2969 en het treinstel El2 2115 per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht voor sloop. Op 19 oktober 2021 zijn de treinstellen El2 2113, El3 2989 en Bk2 2969 per dieplader naar het terrein van HKS gebracht om gesloopt te worden. Op 26 oktober 2021 zijn de rijtuigen van de treinstellen El3 2983 en El3 2985 naar de sloper overgebracht. Op 2 november 2021 zijn de rijtuigen van de treinstellen El3 2941 en El3 2965 per dieplader naar de sloper overgebracht. Op 9 november 2021 is treinstel El3 2947 per dieplader in drie delen overgebracht naar de sloper. Op 16 november 2021 zijn de treinstellen El3 2945 en El3 2953 per dieplader van de TMA terminal in de Houtrakpolder overgebracht naar het terrein van HKS voor sloop. Op 23 november 2021 zijn vier rijtuigbakken per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van HKS overgebracht. De rijtuigbakken zijn van de El3 2988 en de Bk2 van de El3 2952. Op 30 november 2021 zijn de rijtuigbakken AB 2952, Bk1 2952 en de treinstellen El2 2116 en El2 2123 van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht per dieplader. Op 7 december 2021 zijn de laatste treinstellen uit de eerste batch naar de sloper overgebracht. Het zijn de El2 2131, EL2 2114 en El2 2145. Op 14 december 2021 begint de sloop van de tweede batch. Als eerste treinstellen worden de El3 2966 en El3 2974 per dieplader naar het terrein van HKS overgebracht voor sloop. De El3 2966 vestigt hiermee een morbide record, waarbij er slechts 2 dagen zitten tussen geplande afvoer en sloop. Op 21 december 2021 wordt het treinstel El3 2968 in drie delen afgevoerd naar de sloper. Op 11 januari 2022 zijn de treinstellen El2 2136 en El3 2962 alsmede rijtuig Bk1 2992 per dieplader naar HKS overgebracht om te worden gesloopt. Op 18 januari 2022 zijn de treinstellen El2 2135 en El2 2143 naar de sloper, evenals de twee resterende bakken, AB en Bk2, van de El3 2992. Op 25 januari 2022 zijn de treinstellen El2 2138 en El3 2994 per dieplader naar de sloop overgebracht. Daarnaast is de Bk van de El2 2132 gesloopt. Op 1 februari 2022 zijn de treinstellen El2 2142 en El3 2960 naar de sloop afgevoerd. Daarnaast is de ABk 2132 naar de sloop afgevoerd. De rijtuigen zijn per dieplader van de TMA terminal naar het terrein van sloper HKS overgebracht. Op 8 februari 2022 is het treinstel El3 2976 per dieplader naar de sloper overgebracht, evenals de Bk1 van de El3 2979. Op 15 februari 2022 zijn de rijtuigen Bk2 2979, Bk1 2977 en AB 2979 per dieplader naar de sloop overgebracht. Op 22 februari 2022 is het treinstel El3 2978 in zijn geheel naar de sloop overgebracht per dieplader, evenals de rijtuigen Bk2, AB 2977 en Bk1 2990. Op 1 maart 2022 zijn de twee overige rijtuigen, AB en Bk2, van de El3 2990 naar de sloper gebracht, evenals het treinstel El3 2980 en het rijtuig Bk1 2975. Op 8 maart 2022 is het treinstel El3 2950 per dieplader naar de sloper overgebracht, samen met de rijtuigen AB + Bk2 2975 en de Bk1 2951. Op 15 maart 2022 is het treinstel El3 2993 per dieplader naar de sloop overgebracht, evenals de rijtuigen AB en Bk2 van de El3 2951. Als laatste is het rijtuig ABk 2139 naar de sloop gebracht. Op 22 maart 2022 zijn de voorlopig laatste drie rijtuigbakken gesloopt. Het is het treinstel El2 2140 en de Bk 2139.


Museummaterieel

Van de 90 gebouwde treinstellen is er voorlopig 1 bewaard door het Spoorwegmuseum. Het is de El2 2133. Daarnaast zijn de El2 2134 en El3 2995 nog aanwezig. De El2 2134 is in gebruik bij ProRail, terwijl de El3 2995 nog van de NS is.

 • Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft de beschikking over de 2133.

2023

Op 21 april 2020 wordt bekend dat het treinstel El2 2133 door de NS aan het Spoorwegmuseum is geschonken. Het treinstel wordt op 14 mei van de Dijksgracht naar de Watergraafsmeer overgebracht door locomotief 702. Hier zal het treinstel geïnspecteerd worden voor de daadwerkelijke overdracht. Op 28 augustus 2020 is het treinstel met behulp van de 203-2 van VolkerRail van de Watergraafsmeer naar het Spoorwegmuseum gebracht. In juni 2022 wordt er onderhoud uitgevoerd aan het treinstel in de werkplaats van Leidschendam.


Afleverdata

Afleverdata SGM-0

Nummer Aflevering In dienst In revisie (R2) Uit revisie (R2) In revisie (TTA) Uit revisie (TTA) In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) In revisie (LT3) Uit revisie (LT3) In revisie (LT4) Uit revisie (LT4) In revisie (LT5) Uit revisie (LT5) In revisie (Modernisering/naar Randers) Uit revisie (Modernisering/uit Randers) In dienst Nieuw nummer Terzijde Sloop
Plan Y0
2001 7 maart 1975 3 april 1975 21 oktober 1982 28 december 1982 18 juni 1990 8 maart 1995 1 juni 1995 29 november 1999 2 februari 2000 21 augustus 2008 25 februari 2009 26 maart 2009 2111 14 december 2019 18 mei 2021
2002 18 maart 1975 2 mei 1975 17 november 1982 24 januari 1983 13 april 1995 24 juli 1995 3 december 1999 8 februari 2000 27 oktober 2008 10 maart 2009 10 april 2009 2112 1 februari 2021 14 september 2021
2003 10 april 1975 15 mei 1975 17 januari 1983 9 maart 1983 8 mei 1995 10 augustus 1995 1 februari 2000 15 maart 2000 12 december 2008 29 april 2009 2113 1 februari 2021 19 oktober 2021
2004 22 april 1975 27 mei 1975 14 februari 1983 11 april 1983 31 januari 1996 3 april 2000 14 juni 2000 8 september 2006 16 december 2008 5 januari 2009 2114 16 december 2019 7 december 2021
2005 13 mei 1975 25 juni 1975 11 april 1983 31 mei 1995 22 augustus 1995 15 mei 2000 21 juli 2000 25 september 2008 5 februari 2009 20 februari 2009 2115 1 februari 2021 12 oktober 2021
2006 28 mei 1975 8 juli 1975 1 juli 1983 26 juli 1995 12 oktober 1995 24 juli 2000 22 september 2000 25 augustus 2008 5 februari 2009 20 februari 2009 2116 1 februari 2020 30 november 2021
2007 27 juni 1975 16 juli 1975 16 december 1981 1 maart 1983 4 augustus 1995 20 oktober 1995 16 november 2000 12 januari 2001 20 augustus 2008 25 februari 2009 10 maart 2009 2117 9 december 2019 20 juli 2021
2008 11 juli 1975 juli 1975 7 juli 1983 4 januari 1996 6 maart 1996 9 maart 2001 18 juni 2001 16 januari 2009 8 juli 2009 5 augustus 2009 2118 ABk1: november 1976; 14 december 2019 ABk1: ; 22 juni 2021
2009 25 juli 1975 14 augustus 1975 8 augustus 1983 24 augustus 1995 22 december 1995 26 september 2000 21 november 2000 27 oktober 2008 10 maart 2009 3 april 2009 2119 9 december 2019 ABk: 13 juli 2021; Bk: 20 juli 2021
2010 8 augustus 1975 28 augustus 1975 5 augustus 1983 3 oktober 1983 29 juni 1995 28 augustus 1995 11 september 2000 1 november 2000 21 november 2008 1 april 2009 2120 14 december 2019 ABk: 18 mei 2021; Bk: 25 mei 2021
2011 22 augustus 1975 18 september 1975 2 september 1983 27 oktober 1983 28 november 1991 10 januari 1992 4 september 1995 22 december 1995 12 januari 2001 8 maart 2001 21 november 2008 1 april 2009 2121 14 december 2019 29 juni 2021
2012 5 september 1975 10 november 1975 27 oktober 1983 6 januari 1984 6 oktober 1995 7 februari 1996 15 juni 2000 18 augustus 2000 12 december 2008 29 april 2009 20 mei 2009 2122 13 december 2020 27 juli 2021
2013 19 september 1975 30 oktober 1975 3 oktober 1983 5 december 1983 30 oktober 1995 20 februari 1996 1 februari 2001 29 maart 2001 4 augustus 2008 21 januari 2009 9 februari 2009 2123 14 december 2019 30 november 2021
2014 3 oktober 1975 18 augustus 1976 19 oktober 1998 27 april 1999 15 maart 2000 12 mei 2000 16 januari 2009 17 juni 2009 2 juli 2009 2124 5 december 2019 15 juni 2021
2015 4 november 1975 18 augustus 1976 18 juni 1984 13 januari 1992 7 februari 1992 29 juli 1998 28 april 1999 14 februari 2000 31 maart 2000 13 augustus 2007 17 juni 2009 25 juli 2009 2125 14 december 2019 15 juni 2021

Afleverdata SGM-1

Nummer Aflevering In dienst In revisie (R2) Uit revisie (R2) In revisie (TTA) Uit revisie (TTA) In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) In revisie (LT4) Uit revisie (LT4) In revisie (LT5) Uit revisie (LT5) In revisie (Modernisering/naar Randers) Uit revisie (Modernisering/uit Randers) In dienst Nieuw nummer Terzijde Sloop
Plan Y1
2021 28 september 1978 12 december 1978 2 januari 1997 20 maart 1997 27 mei 2008 8 oktober 2008 2131 14 december 2019 7 december 2021
2022 28 september 1978 25 november 1978 14 april 1997 2 juli 1997 23 juni 2008 1 november 2008 25 november 2008 2132 12 december 2021 Bk: 25 januari 2022; ABk: 1 februari 2022
2023 18 oktober 1978 22 januari 1979 17 januari 1994 11 februari 1994 27 januari 1997 14 april 1997 8 september 2006 26 maart 2008 23 mei 2008 2133 1 februari 2020 n.v.t. (Spoorwegmuseum)
2024 18 oktober 1978 30 november 1978 2 februari 1994 8 maart 1994 19 maart 1997 10 juni 1997 4 maart 2008 27 augustus 2008 4 september 2008 2134 1 februari 2021 n.v.t. (ProRail ICB)
2025 13 november 1978 1 december 1978 18 februari 1994 16 maart 1994 21 februari 1997 7 mei 1997 27 mei 2008 8 oktober 2008 2135 12 december 2021 18 januari 2022
2026 13 november 1978 8 december 1978 7 maart 1994 30 maart 1994 7 september 1998 26 november 1998 4 april 2008 27 augustus 2008 4 september 2008 2136 12 december 2021 11 januari 2022
2027 5 december 1978 13 januari 1979 17 maart 1994 6 mei 1998 10 juli 1998 6 december 2007 4 juli 2008 3 augustus 2008 2137 16 november 2020 13 juli 2021
2028 5 december 1978 13 januari 1979 23 januari 1995 26 november 1998 5 februari 1999 29 april 2008 17 september 2008 2138 12 december 2021 25 januari 2022
2029 2 januari 1979 7 februari 1979 1 april 1994 8 juli 1998 16 september 1998 25 september 2008 26 november 2008 14 december 2008 2139 12 december 2021 ABk: 15 maart 2022; Bk: 22 maart 2022
2030 2 januari 1979 27 januari 1979 1 juli 1997 3 september 1997 29 april 2008 17 september 2008 2140 12 december 2021 22 maart 2022
2031 23 januari 1979 22 februari 1979 3 september 1997 11 november 1997 15 april 2008 23 mei 2008 2141 1 februari 2020 29 juni 2021
2032 23 januari 1979 22 februari 1979 1 oktober 1997 4 december 1997 23 juni 2008 1 november 2008 1 december 2008 2142 12 december 2021 1 februari 2022
2033 15 februari 1979 15 maart 1979 12 november 1997 28 januari 1998 6 november 2007 10 juni 2008 12 juni 2008 2143 12 december 2021 18 januari 2022
2034 15 februari 1979 24 maart 1979 5 december 1997 3 maart 1998 6 december 2009 4 juli 2008 10 juli 2008 2144 1 februari 2021
2035 13 maart 1979 7 april 1979 23 januari 1998 24 april 1998 11 september 2007 6 mei 2008 23 mei 2008 2145 1 februari 2020 7 december 2021
Nummer Aflevering In dienst In revisie (R2) Uit revisie (R2) In revisie (TTA) Uit revisie (TTA) In revisie (LT2) Uit revisie (LT2) In revisie (LT4) Uit revisie (LT4) In revisie (LT5) Uit revisie (LT5) In revisie (Modernisering/naar Randers) Uit revisie (Modernisering/uit Randers) In dienst Nieuw nummer Revisie in (H8) Revisie uit (H8) Terzijde Sloop
Plan Y1 en tussenrijtuig Plan Y2
2036 13 maart 1979 7 april 1979 28 april 2002 6 mei 2003 11 september 2003 2936 1 februari 2021 21 september 2021
2037 4 april 1979 28 april 1979 10 september 2002 4 juni 2003 11 september 2003 2937 1 februari 2020 Bk1: 27 juli 2021; AB + Bk2: 31 augustus 2021
2038 4 april 1979 28 april 1979 5 december 2002 4 juli 2003 11 september 2003 2938 1 februari 2021 14 september 2021
2039 27 april 1979 25 mei 1979 31 maart 2003 6 oktober 2003 15 november 2003 2939 13 december 2020 Bk1 + Bk24 mei 2021; AB: 11 mei 2021
2040 27 april 1979 25 mei 1979 27 januari 2004 23 april 2004 13 december 2004 2940 16 februari 2017 27 september 2018
2041 23 mei 1979 28 juni 1979 19 mei 2003 27 oktober 2003 27 oktober 2003 2941 1 februari 2021 2 november 2021
2042 23 mei 1979 2 juli 1979 24 juli 2003 27 november 2003 10 december 2003 2942 1 februari 2021 Bk1: 24 augustus 2021; AB: 31 augustus 2021; Bk2: 7 september 2021
2043 21 juni 1979 1 augustus 1979 13 december 1995 3 september 2003 18 december 2003 30 januari 2004 2943 1 februari 2021 Bk1: 14 september 2021; AB + Bk2: 7 september 2021
2044 21 juni 1979 6 augustus 1979 17 januari 1996 29 februari 1996 29 september 2003 22 december 2003 14 februari 2004 2944 20 december 2020 1 juni 2021
2045 18 juli 1979 30 augustus 1979 20 december 1995 16 oktober 2003 30 januari 2004 14 februari 2004 2945 1 februari 2020 16 november 2021
2046 18 juli 1979 30 augustus 1979 13 december 1995 28 december 1995 2 december 2003 5 maart 2004 12 maart 2004 2946 1 februari 2021 28 september 2021
2047 17 september 1979 21 december 1995 17 november 2003 18 februari 2004 27 februari 2004 2947 1 februari 2020 9 november 2021
2048 17 september 1979 9 juli 1996 8 november 1996 12 mei 2004 14 mei 2004 2948 1 december 2020 8 juni 2021
2049 4 oktober 1979 12 oktober 1979 26 februari 1996 14 maart 1996 27 februari 2004 1 juni 2004 11 juni 2004 2949 27 maart 2017 Bk1 + Bk2: 28 mei 2019; AB: 18 april 2018
2050 4 oktober 1979 17 oktober 1979 2 januari 1996 2 februari 1996 5 januari 2004 26 maart 2004 22 juni 2004 2950 12 december 2021 8 maart 2022
2051 26 oktober 1979 2 november 1979 14 november 1996 19 december 1996 21 juni 2004 24 juni 2004 2951 12 december 2021 Bk1: 8 maart 2022; AB en Bk2: 15 maart 2022
2052 26 oktober 1979 13 november 1979 6 juni 2004 31 augustus 2004 1 september 2004 2952 1 februari 2021 Bk2: 23 november 2021; Bk1 + AB: 30 november 2021
2053 22 november 1979 26 november 1979 13 juni 1996 29 juli 1996 14 mei 2004 13 augustus 2004 18 augustus 2004 2953 13 december 2020 16 november 2021
2054 22 november 1979 4 december 1979 15 oktober 1996 13 november 1996 9 juli 2004 9 augustus 2004 2954 1 februari 2020 Bk1 + AB: 15 juni 2021; Bk2: 8 juni 2021
2055 14 december 1979 17 december 1979 24 oktober 1996 20 november 1996 22 juni 2004 16 september 2004 17 september 2004 2955 1 februari 2020 18 mei 2021
2056 14 december 1979 17 december 1979 26 juli 2004 7 oktober 2004 12 oktober 2004 2956 1 februari 2021 7 september 2021
2057 21 januari 1980 11 maart 1996 2 april 1996 13 augustus 2004 26 oktober 2004 27 oktober 2004 2957 1 februari 2021 24 augustus 2021
2058 21 januari 1980 2 september 2004 10 november 2004 10 november 2004 2958 13 december 2020 25 mei 2021
2059 28 mei 1980 4 juni 1980 21 september 2004 30 november 2004 3 december 2004 2959 5 december 2019 20 juli 2021
2060 28 mei 1980 19 juni 1980 9 december 1996 6 oktober 2004 14 december 2004 17 december 2004 2960 12 december 2021 1 februari 2022
2061 4 september 1980 5 augustus 1996 10 september 1996 10 november 2004 15 februari 2005 15 februari 2005 2961 13 december 2020 1 juni 2021
2062 4 september 1980 13 september 2004 28 januari 2005 28 januari 2005 2962 12 december 2021 11 januari 2022
2063 21 oktober 1980 9 oktober 1996 1 november 1996 22 maart 2005 29 maart 2005 2963 13 december 2020 6 juli 2021
2064 29 oktober 1980 25 oktober 2004 12 januari 2005 12 januari 2005 2964 14 december 2020 Bk1 + Bk24 mei 2021; AB: 11 mei 2021
2065 21 april 1980 25 april 1980 21 augustus 1996 27 september 1996 3 februari 2005 3 mei 2005 4 mei 2005 2965 1 februari 2020 2 november 2021
2066 21 april 1980 25 april 1980 4 november 1996 27 november 1996 13 januari 2005 26 april 2005 26 april 2005 2966 12 december 2021 14 december 2021
2067 16 mei 1980 3 december 2004 3 maart 2005 3 maart 2005 2967 13 december 2020 6 juli 2021
2068 16 mei 1980 14 februari 2005 24 mei 2005 24 mei 2005 2968 12 december 2021 21 december 2021
2069 12 juni 1980 23 juni 1980 6 mei 1996 7 juni 1996 3 maart 2005 9 juni 2005 15 juni 2005 2969 1 februari 2021 Bk1 + AB: 12 oktober 2021; Bk2: 19 oktober 2021
2070 12 juni 1980 19 juni 1980 29 maart 2005 24 juni 2005 1 juli 2005 2970 27 maart 2017 Bk1 + Bk2: 28 mei 2019; AB: 18 april 2018
2071 15 juli 1980 22 juli 1980 12 september 1996 14 oktober 1996 3 mei 2005 19 augustus 2005 31 augustus 2008 2971 8 juli 2017 september 2017 1 februari 2021 28 september 2021
2072 15 juli 1980 22 juli 1980 28 november 1996 20 december 1996 26 april 2005 13 juli 2005 15 juli 2005 2972 1 februari 2021 Bk2: 5 oktober 2021; Bk1 + AB: 12 oktober 2021
2073 12 augustus 1980 24 mei 2005 6 september 2005 15 september 2005 2973 1 februari 2021 21 september 2021
2074 12 augustus 1980 9 juni 2005 22 september 2005 28 september 2005 2974 21 oktober 2021 14 december 2021
2075 12 september 1980 27 juni 2005 7 oktober 2005 7 oktober 2005 2975 12 december 2021 Bk1: 1 maart 2022; AB + Bk2: 8 maart 2022
2076 12 september 1980 13 juli 2005 26 oktober 2005 26 oktober 2005 2976 12 december 2021 8 februari 2022
2077 29 september 1980 16 augustus 2005 11 november 2005 11 november 2005 2977 12 december 2021 Bk1: 15 februari 2022; AB + Bk1: 22 februari 2022
2078 29 september 1980 28 maart 1996 6 september 2005 29 november 2005 29 november 2005 2978 12 december 2021 22 februari 2022
2079 21 oktober 1980 22 september 2009 15 december 2005 15 september 2005 2979 12 december 2021 Bk1: 8 februari 2022; AB + Bk2: 15 februari 2022
2080 4 november 1980 27 november 1980 3 mei 1996 28 juni 1996 11 oktober 2005 11 januari 2006 11 januari 2006 2980 12 december 2021 1 maart 2022

Afleverdata SGM-2

Nummer Aflevering In dienst In revisie Uit revisie In revisie (LT1) Uit revisie (LT1) In revisie (Modernisering/naar Randers) Uit revisie (Modernisering/uit Randers) In dienst Nieuw nummer Revisie in (H8) Revisie uit (H8) Terzijde Sloop
Plan Y3 en tussenrijtuig Plan Y2
2881 1 februari 1983 16 maart 1983 4 juli 2001 21 september 2001 11 november 2005 14 februari 2006 14 februari 2006 2981 13 december 2020 27 juli 2021
2882 9 februari 1983 6 april 1983 29 maart 2002 7 juni 2002 26 oktober 2005 27 januari 2006 27 januari 2006 2982 14 december 2019 13 juli 2021
2883 7 maart 1983 18 maart 1983 15 april 2002 26 juni 2002 29 november 2005 3 maart 2006 3 maart 2006 2983 1 februari 2021 26 oktober 2021
2884 11 maart 1983 1 april 1983 12 november 2001 21 december 2001 11 januari 2006 5 april 2006 5 april 2006 2984 1 februari 2021 5 oktober 2021
2885 12 april 1983 14 april 1983 1 juni 2001 5 september 2001 15 december 2005 17 maart 2006 20 maart 2006 2985 1 februari 2021 26 oktober 2021
2886 29 april 1983 6 mei 1983 12 juni 2002 16 augustus 2002 3 maart 2006 12 juni 2006 12 juni 2006 2986 14 december 2019 22 juni 2021
2887 25 april 1983 14 mei 1983 27 augustus 2002 19 november 2002 27 januari 2006 2 mei 2006 2 mei 2006 2987 14 december 2019 Bk2: 22 juni 2021; AB + Bk1: 29 juni 2022
2888 10 mei 1983 2 juni 1983 4 november 2002 15 januari 2003 14 februari 2006 18 mei 2006 18 mei 2006 2988 1 februari 2021 23 november 2021
2889 26 mei 1983 15 juni 1983 3 september 2001 8 november 2001 5 april 2006 12 juli 2006 12 juli 2006 2989 1 februari 2021 19 oktober 2021
2890 1 juni 1983 29 juni 1983 2 januari 2002 6 maart 2002 20 maart 2006 23 juni 2006 23 juni 2006 2990 12 december 2021 Bk1: 22 februari 2022; AB + Bk2: 1 maart 2022
2891 29 juni 1983 13 juli 1983 22 november 2001 5 februari 2002 18 mei 2006 5 september 2006 5 september 2006 2991 13 december 2020 AB + Bk2: 4 mei 2021; Bk1: 11 mei 2021
2892 13 juli 1983 1 augustus 1983 3 december 2002 3 maart 2003 12 juni 2006 21 september 2006 21 september 2006 2992 12 december 2021 Bk1: 11 januari 2022; AB + Bk2: 18 januari 2022
2893 29 juli 1983 18 augustus 1983 7 januari 2003 31 maart 2003 26 juni 2006 10 oktober 2006 10 oktober 2006 2993 december 2020 15 maart 2022
2894 25 augustus 1983 15 september 1983 6 februari 2002 28 maart 2002 11 juli 2006 20 oktober 2006 20 oktober 2006 2994 12 december 2021 25 januari 2022
2895 13 september 1983 29 september 1983 21 september 2001 22 november 2001 1 mei 2006 18 augustus 2006 18 augustus 2006 2995 12 december 2021


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • De Sprinters Het Stadsgewestelijk Materieel 1975 - 2021 - M. van Oostrom - Maandblad: Railmagazine, 44e Jaargang - januari/februari 2022 nummer 391 Blz: 44-49 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • De laatste jaren van de oer-Sprinter - A. Koch - Maandblad: Op de Rails, 90e Jaargang - augustus 2022 Blz: 395-402 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321