Rangeerterrein Susteren

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Vanuit de diverse mijnen in Limburg werden wagons met kolen verzonden. Om deze wagons te verzamelen alvorens naar de bestemming in binnen- en buitenland te verzenden, is in 191 begonnen met de aanleg van een rangeerterrein in de Limburgse plaats Susteren.

Geschiedenis

Kort na de eeuwwisseling constateerde de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten dat er in Zuid-Limburg weinig ruimte was om grote rangeerterreinen aan te leggen. Deze ruimte was nodig voor het verzamelen van kolenwagens uit de mijnen in de omgeving. De Raad gaf de voorkeur om het rangeerterrein in Sittard of ten noorden daarvan aan te leggen. De keus viel uiteindelijk op Susteren, waar ten noordoosten van het het station het rangeerterrein werd aangelegd. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, mochten er geen kolentreinen meer rijden naar het buitenland. Hierdoor groeide het aantal kolentreinen dat binnen Nederland zou rijden, enorm. In 191 werd begonnen met de aanleg van dit rangeerterrein, dat in 1917 in dienst kwam. Vanaf dit rangeerterrein werden de beladen kolenwagons door heel Nederland verzonden. Dit ging naar zowel de industrie als naar kolenhandelaren die gevestigd waren aan de losweg van een station.

In 1990 komt een einde aan het verdelen van de dagelijkse goederentrein uit Venlo. Alleen de wagenwerkplaats behoudt nog wat werk. In april 1991 is de bovenleiding verwijderd die boven de sporen van het rangeerterrein hangt. In 1999 wordt de werkplaats gesloten.


Aanleg

Aan de noordzijde is een bundel met de sporen 4 tot en met 15 en met de sporen 30 tot en met 37. Aan de uiterste noordzijde zijn de sporen 40 tot en met 42. Aan de zuidzijde zijn twee aankomst- en vertreksporen, de sporen 4 en 5. Daarnaast is er een bundel met de sporen 8 tot en met 14. Aan de zuidzijde geeft spoor 28 toegang tot de sporen 43 tot en met 47.


Beveiliging

Voor de beveiliging van het rangeerterrein zijn er seinhuizen gebouwd. De aansturing van de seinen en wissel gebeurd via elektronische weg.

Op 15 april 1991 zijn de laatste armseinen verwijderd.

 • Post T

In 19 wordt een Post T gebouwd. Deze bevindt zich in het midden van het emplacement. De post is voorzien van een bedieningstoestel van Siemens & Halske.

 • Post I

Post I is gelegen aan de zuidzijde van het goederenstation, nabij de overweg met de Stationsstraat. Het is gebouwd in naar een ontwerp van . Vanuit deze post wordt het treinverkeer vanuit bediend. De post is voorzien van een bedieningstoestel van Siemens & Halske.

 • Post II

Post II is gelegen in het midden van het emplacement. Vanuit deze post worden de wissels voor het heuvelen en het heuvelsein bediend. De post is voorzien van een bedieningstoestel van Siemens & Halske.

 • Post III

Post III is gelegen aan de noordzijde van het goederenstation. Vanuit deze post wordt het treinverkeer vanuit bediend. De post is voorzien van een stelknoptoestel.

 • Post IV

Post IV is gelegen aan de rangeerheuvel. De post is voorzien van een . Daarnaast is de post voorzien van een handelinrichting voor de dubbele bediening van het heuvelsein.

 • Post Railrem

Post railrem is gelegen n het midden van het emplacement, tegenover Post II. Vanuit deze post wordt de railrem van de rangeerheuvel bediend.


Opening & ingebruikname

Op 1917 is het rangeerterrein geopend.


Uitbreidingen

Bediening

Vanuit de mijnen worden alle beladen wagens naar Susteren overgebracht voor verdere doorvoer naar de rest van Nederland.

Vanaf 1953 worden de kolentreinen opgenomen in het wagenladingensysteem, waarmee het rangeerterrein als groepshoofdstation wordt aangewezen voor wagenladingvervoer. Vanuit het groepshoofdstation worden alle wagens uit de regio verzameld om naar een van de andere 11 groepshoofdstations te worden vervoerd, zodat de wagens bij hun klanten terecht komen. Het rangeerproces op het groepshoofdstation vond als volgt plaats: Vanuit de regionale stations komen de buurtgoederentreinen aan in het groepshoofdstation aan het eind van de middag en in de loop van de avond. Aan het begin van de avond worden eerst de lokale wagens en vervolgens de wagens van de buurtgoederentreinen geheuveld en gesorteerd. Aan het eind van de avond worden de groepstreinen gereed gemaakt voor vertrek. Sommige groepstreinen worden gecombineerd voor 2 of 3 groepsstations. Tussen 23.30 en 2.00 vertrekken de groepstreinen. De wagens voor de eigen groep worden na 2.00 gesorteerd als begin voor de buurtgoederentreinen van de volgende dag. Tussen 2.00 en 5.30 komen de nieuwe groepstreinen aan op het station. Na aankomst worden zij gerangeerd in nieuwe buurtgoederentreinen voor de regionale stations. Deze vertrekken voor 8.00. De wagens voor de lokale bediening worden in de loop van de ochtend bij de klanten geplaatst.


In 1965 valt het besluit om de mijnen in Zuid Limburg te sluiten en in 196 sluit de laatste mijn, zodat aan het omvangrijke rangeerwerk een eind komt.

Vanaf 19 fungeert het rangeerterrein als dependance voor het rangeerterrein in Venlo. In 1989 wordt de dagelijkse trein uit Venlo verdeeld over de bestemmingen Born, Heerlen (inclusief Haanrade) en Maastricht. In 1990 komt een einde aan deze functie.


Locomotievendepot

Het rangeerterrein kende een eigen depot waar de rangeerlocomotieven waren gehuisvest en hun onderhoud kregen. Het depot wordt op 1917 geopend.

Als gevolg van de economische crisis in de jaren '30, besluit de NS om diverse depots de sluiten. Het locomotievendepot van Susteren sluit op 6 oktober 1935. De 5 locomotieven (6218, 6233, 9503, 9504 en 9505) die op dat moment gehuisvest waren, gingen over naar het depot van Heerlen. Uitzondering was de 9503, welke naar de Centrale werkplaats in Tilburg ging voor een grote herstelling.

Na sluiting van het depot in 1935 blijft er een kleine werkplaats over voor het herstel aan goederenwagons.


MutatiesLocomlopen


In het depot zijn tussen 1917 en 1935 de volgende series stoomlocomotieven in het depot gehuisvest:

 • 700;
 • 3700;
 • 6200;
 • 7100;
 • 9500


Wagenwerkplaats

In 1999 gesloten.


Sluiting & opbraak

In 19 wordt het rangeerterrein gesloten. De bovenleiding boven de sporen wordt in april 1991 verwijderd. De sporen van het rangeerterrein worden in 200 opgebroken, nadat eerste vele afgevoerde goederenwagens zijn afgevoerd naar de sloper. In november 2012 worden de wissels naar het voormalige rangeerterrein opgebroken, nadat in al de wisseltongen waren verwijderd.