Pernis

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Voor de aanleg van nieuwe havens werd gezocht naar nieuwe plaatsen langs Het Scheur. Ter hoogte van dorp Pernis wordt geschikte ruimte gevonden voor de aanleg van de havens. Om de goederen uit deze havens naar overige bestemmingen te vervoeren, wordt de de Havenspoorlijn uit Waalhaven doorgetrokken. De verkorting van het havengebied is Ps.

Grafisch overzicht van het emplacement in Pernis

Geschiedenis

In 1907 wordt begonnen met het opspuiten van nieuw land bij de monding van Oude Maas in het Scheur. Dit land is de Vondelingenplaat. In 1910 en 1911 vestigen zich hier enkele grote bedrijven. Voor de aanvoer van aardolie voor de raffinaderij van Koninklijke Olie, welke eerst was gevestigd aan de Sluisjesdijk in het gebied van de Waalhaven, wordt in 1929 begonnen met het graven van een haven, de Petroleumhaven. Het terrein aan de Sluisjesdijk was inmiddels te klein geworden voor Koninklijke Olie. Er wordt een groot terrein gevonden aan de Petroleumhaven. De Petroleumhaven wordt in 1933 opgeleverd en kan Koninklijke Olie aan de slag met de bouw van een raffinaderij. De huur van het terrein aan de Sluisjesdijk eindigt op 31 december 1935 en voor die tijd moet het terrein zijn verlaten en ontruimd. In januari 1936 neemt Koninklijke Olie het nieuwe terrein in gebruik. In 1938 wordt begonnen met het graven van een tweede haven. Deze wordt op 1941 opgeleverd. In februari 1942 krijgt de haven de naam Benzinehaven, om twee maanden later veranderd te worden in Tweede Petroleumhaven. De al bestaande Petroleumhaven krijgt de toevoeging Eerste. Deze havens zijn ten westen van Pernis gelegen. Hier is vooral petrochemische industrie te vinden. Aan de oostzijde wordt in 1933 de monding van de Eemshaven gegraven. In de jaren '40 zijn er plannen om diverse havenarmen aan te leggen, maar door de Tweede Wereldoorlog is de aanleg vertraagd. Eind 1946 wordt besloten om de naam van de Eemshaven te veranderen in Eemhaven, als gevolg van de gevoeligheid van de vernoeming naar de Duitse rivier Eems zo kort na de oorlog. Nog later krijgt de haven de naam Eerste Eemhaven. Dit gebied ontwikkeld zich voor stukgoed verlading en later ontwikkeld zich de overslag van containers in de diverse havenarmen in dit gebied. In 1961 wordt besloten door de gemeente Rotterdam om de Eemhavens verder in te richten voor grootschalig stukgoedoverslag. Hiervoor zijn er in totaal 5 havenarmen gegraven. Dit zijn de Tweede Eemhaven (tegenwoordig Prins Johan Frisohaven), Prinses Beatrixhaven, de Prinses Margriethaven (gedempt in 1999), de Prinses Christinahaven (gedempt in 2001) en de Prins Willem Alexanderhaven. In 1966 wordt de eerste container gelost in het gebied bij Quick Dispatch aan de . In 19 vestigt Europe Container Terminus zich aan de . Als in 1999 de Prinses Margriethaven wordt gedempt, ontstaat er ruimte voor uitbreiding van de containeroverslag van Europe Container Terminals (ECT) en het Rail Service Centre in de Waalhaven. Het gebied kent de volgende havens (van oost naar west):

 • Eemhaven en de diverse havenarmen;
 • Eerste Petroleumhaven;
 • Tweede Petroleumhaven

Om de goederen aan- en af te voeren, wordt de spoorlijn vanuit de Waalhaven verlengd. Nabij de Vondelingenweg wordt een emplacement ingericht. Het emplacement wordt op 1935 in dienst gesteld. Het telt sporen. De eerste aansluiting is naar de raffinaderij van Koninklijke Olie.

In 19 wordt aan de westzijde van het emplacement een dienstgebouw geplaatst.

In 1957 wordt de spoorlijn doorgetrokken naar de Botlek over de Botlekbrug.

In 200 wordt begonnen met de ombouw van de Havenspoorlijn tot onderdeel van de Betuweroute. Zo wordt de Botlekbrug vervangen door een tunnel, welke in september 2006 wordt geopend. Na de elektrificatie van de Havenspoorlijn en de aanleg van de Botlekspoortunnel in 2008 heeft het emplacement 4 geëlektrificeerde sporen en 4 sporen zonder bovenleiding. Daarnaast zijn er een aantal kopsporen. Deze sporen zijn niet allemaal nodig voor de normale dienstuitvoering, zodat hier ook regelmatig treinen staan opgesteld in afwachting van hun belading of lossing.

Tussen 1 januari 2023 en 6 maart 2023 geldt er een verbod op rangeren met ketelwagons die zijn beladen met gevaarlijke stoffen. Dit geldt ook voor containerwagons die een vloeistofcontainer met gevaarlijke stoffen vervoeren. Het verbod werd ingesteld als gevolg van problemen met de blusleiding.


Bediening

In 1979 zijn er dagelijks 5 vertrekkende treinen. Deze gaan naar Amersfoort, Essen (België), Kaldenkirchen (twee treinen) en Susteren. Er komen daarnaast dagelijks 3 treinen aan in Pernis. Deze zijn afkomstig uit Amersfoort, Susteren en Venlo. Vanaf 1980 rijden er slechts buurtgoederentreinen van en naar Pernis, al dan niet gecombineerd met treinen van en naar Botlek. De verandering is veroorzaakt door de opening van rangeerstation Kijfhoek.


In 1995 komt een einde aan het afhaken van wagons van trein (Kijfhoek - Botlek) halverwege de ochtend. Ook trein (Pernis - Botlek) komt te vervallen in de avond. De tweede trein op maandagochtend, trein , uit de Kijfhoek komt te vervallen. Ingaande juni 1995 wordt Pernis nog slechts een keer per werkdag bediend door een radiografisch bestuurbare locomotief van de serie 2200. In september 1995 neemt een locomotief van de serie 6400 deze rol over. Hiermee is de rol van de serie 2200 in Pernis uitgespeeld. Ingaande 1996 wordt Pernis alleen overdag bediend tussen 9.00 en 16.00.


In 1997 is NS Cargo elke dag aanwezig in Pernis. Elke werkdag wordt een trein aangevoerd vanuit de Kijfhoek met een locomotief van de serie 6400. Deze neemt ook alle bedieningen voor haar rekening. Aan het eind van de dag wordt terug naar de Kijfhoek gereden. Om 8.35 is de aankomst van trein 54016 uit de Kijfhoek in Pernis. Na aankomst wordt op het hoofdemplacement de aankomsttrein gesorteerd voor de diverse klanten. De aansluitingen worden vervolgens van oost naar west bediend. Als eerste wordt Interforest Terminal bediend aan de Eemhaven. Hier worden lege schuifwandwagens geplaatst voor belading. Beladen wagons worden terug gebracht naar het emplacement. Vervolgens worden de wagons voor de klanten aan de Butaanweg opgepikt en afgeleverd. Wagons die afgevoerd kunnen worden, worden mee terug genomen. In de middag wordt als eerste de wagons voor de aansluitingen langs de Petroleumweg gebracht en gehaald. Als laatste worden de bedrijven aan de Vondelingenweg bediend. Na terugkomst in Pernis wordt om 16.10 vertrokken naar de Kijfhoek met de afvoerwagons als trein 54106. Bij drukte wordt er door een rangeerploeg van de Botlek assistentie geboden.

Vanaf 28 augustus 2000 is het van maandag tot en met vrijdag mogelijk om drie extra treinen tussen Waalhaven Zuid en Pernis te rijden voor Interforest, dat kampt met een grote groei in het vervoer. In de ochtend is het treinpaar 55100/55101 beschikbaar, halverwege de ochtend het treinpaar 55102/55103 en halverwege de avond het treinpaar 55104/55105.

In 2004 arriveert van maandag tot en met vrijdag om 9.20 trein 54017 met een locomotief serie 6400 uit Kijfhoek in Pernis. De wagons zijn al in de juiste positie gerangeerd om bij de klanten afgeleverd te worden. Na aankomst vertrekt de 6400 los terug naar de Kijfhoek. Rond de klok van 10 arriveert een andere 6400 uit Botlek in Pernis. Deze begint aan de achterzijde van de aankomende trein. Dit zijn schuifwandwagens en ketelwagens voor Interforest en Vopak Logistic Services. Eventuele vertrekwagens worden gelijk meegenomen. Na de bediening van deze twee klanten gaat de 6400 weer terug naar de Botlek. Rond 14.30 arriveert wederom een 6400 in Pernis vanuit de Botlek. Deze bediend de overige klanten die wagons aangevoerd hebben gekregen in de ochtend met trein 54017. De klanten worden bediend van oost naar west. Indien zij afvoerwagens hebben, worden deze meteen meegenomen. De wagons worden verzameld op het hoofdemplacement voor de afvoer in de avond. De 6400 gaat na het bedienen van de klanten in de middag ook weer los terug naar de Botlek. In de avond arriveert een losse 6400 vanuit de Kijfhoek om de af te voeren wagons als trein 54107 naar de Kijfhoek te brengen. In 2008 wordt Pernis alleen nog maar in de middag bediend. Dit wordt in 20 veranderd naar bediening in de ochtend.

In 2012 rijdt iedere werkdag een aanvoertrein vanaf de Kijfhoek naar Pernis. Trein 61017 arriveert om 6.40 in Pernis met een locomotief uit de serie 6421 - 6442. In de loop van de ochtend worden de klanten bediend. Eerst worden de nieuwe wagens geplaatst en wagens bestemd voor afvoer worden vervolgens meegenomen. Om 13.31 vertrek afvoertrein 61107 naar de Kijfhoek. In 2019 verzorgt DB Cargo op werkdagen de aan- en afvoer van wagons met het Unit Cargo netwerk. De aanvoertreinen zijn afkomstig van de Kijfhoek. In de ochtend komt rond 9.30 trein 61017 aan vanuit de Kijfhoek. Op de Kijfhoek zijn de wagons al in de juiste volgorde gerangeerd. Als eerste worden de klanten SCA en CTT bediend. De treinen rijden geduwd naar de klant. Na de bediening wordt er getrokken naar het emplacement gereden. Rond het middaguur wordt Shell aan de Petroleumweg bediend. Ook hier rijdt de trein geduwd naar de klant. Als laatste worden de aansluitingen aan de Vondelingenplaat bediend. Hier rijdt de trein zowel heen als terug getrokken. De afvoertrein (trein 61107) vertrekt rond 15.45 en gaat naar Waalhaven Zuid om daar te combineren met de afvoerwagens uit de Waalhaven. Pas om 21.10 is het vertrek naar de Kijfhoek als trein 61123. Wanneer er in Pernis voldoende wagens zijn of de Waalhaven heeft een groot aanbod, dan rijdt de trein rechtstreeks naar de Kijfhoek. De trein heeft een lengte van maximaal 10 wagons. Met de klanten zijn afspraken gemaakt over tijden van de bediening. Daarnaast wordt er gewerkt met slottijden op de stamlijnen, zodat andere vervoerders ook gebruik kunnen maken van de stamlijnen. De grootste klanten voor DB Cargo zijn Shell en Koole. Overige vervoerders zijn in dit havengebied actief met bloktreinen. Dit zijn zowel containershuttles als ketelwagentreinen. De laatste worden voornamelijk bij Koole behandeld. Hier zijn de vervoerders Rail Force One (RFO), Independent Rail Partner (IRP) in opdracht van BLS Cargo en Rotterdam Rail Feeding (RRF) in opdracht van HSL Netherlands en Rurtalbahn (RTB) actief. De dagen en tijden verschillen, dat is afhankelijk van de aankomst en vertrek van de treinen. RTB verzorgt naast het plaatsen van de eigen containertrein bij de CTT terminal ook het plaatsen van andere containertreinen bij deze terminal.

In 2023 komt de donderdagse bediening met trein 61017 vanaf de Kijfhoek te vervallen.


Emplacementen

In Pernis zijn er 3 emplacementen (Butaanweg, Petroleumweg en Vondelingenplaat). Daarnaast is er een stamlijn naar de Striendwaalseweg.

 • Interforest Terminal/SCA/Matrans

De meest oostelijk gelegen aansluiting is die naar de Interforest Terminal. Deze aansluiting is in 19 aangelegd. De aansluiting is te bereiken via een aansluiting aan de oostzijde van het emplacement. Het spoor loopt onder de snelweg A4 door tot aan de Waalhaven. Het spoor loopt langs de Striendwaalseweg naar de loodsen van de terminal. Het spoor is 250 meter lang en biedt ruimte om 8 tweeassige wagens van het type Hbis of om 5 vierassige wagons van het type Habbillns te plaatsen op de terminal. In 2001 wordt een omloopspoor aangelegd, zodat de trein niet meer geduwd hoeft aan te komen. In 2008 is er een nieuwe loods gebouwd met overkapping voor het laden en lossen van de wagons. Daarnaast is er een kopspoor van 130 meter lang. Eind 2019 verandert de naam van SCA Interforest Terminal naar Matrans. In 1995 is er dagelijks aanvoer van schuifwandwagens met cellulose. In 1997 wordt er cellulose en papier vanuit schepen uit Zweden per spoor in schuifwandwagens afgevoerd naar Blerick en diverse bestemmingen in Duitsland. Onregelmatig vindt er ook aanvoer vanuit Zweden per trein plaats. Dit gebeurd wanneer de schepen vol zijn of er een spoedzending verstuurd moet worden. De plaatsing van de lege wagons vindt plaats in de ochtend. In de loop van de dag worden de beladen wagons opgehaald. In 2000 is er aanvoer van papier uit Oostenrijk en wordt er cellulose en papier afgevoerd naar Duitsland. Het aanbod van wagons is zo groot dat het bedrijf in de eerste helft van 2000 twee maal per dag wordt bediend door Railion vanaf Pernis. In de tweede helft van dat jaar is het mogelijk om de terminal drie keer per dag te bedienen vanuit de Waalhaven. Vanaf 28 augustus 2000 zijn de facultatieve treinen ingelegd vanaf de Waalhaven. In de ochtend is het treinpaar 55100/55101 beschikbaar, halverwege de ochtend het treinpaar 55102/55103 en halverwege de avond het treinpaar 55104/55105.

In 2006 wordt de terminal twee keer in de ochtend aan gedaan vanuit Pernis vanwege de grote aanvoer. In 2008 worden dagelijks tussen 5 en 12 schuifwandwagens verzonden naar diverse bedieningen in Duitsland en Frankrijk. Na 2008 zakt het vervoer in tot enkele wagons per week. In 2010 ligt het vervoer zelfs enkele maanden stil. In januari 2011 betrekt Meadwestvaco in Blerick het spoorvervoer via Interforest. In oktober 2018 rijdt de laatste trein naar Blerick via Keulen. Per 9 december 2018 heeft DB Cargo de treinen naar Blerick uit de dienstregeling geschrapt. Wat dan nog resteert is de afvoer van cellulose naar het Duitse Miltenberg. Dit rijdt enkele keren per week in vierassige schuifwandwagens. Vanaf december 2020 vindt er afvoer van blokken aluminium plaats vanaf de aansluiting. Dit wordt afgevoerd naar Duitsland en is overgenomen van VCK Waterland terminal uit het Westelijk havengebied van Amsterdam. De treinen worden gereden door DB Cargo en Lineas. DB Cargo bedient de aansluiting bijna iedere werkdag rond 10 uur. Lineas plaatst op maandagmiddag de lege wagons. Deze worden op dinsdagmiddag opgehaald. Via de Maasvlakte gaan deze wagons via Antwerpen Noord naar het Oostenrijkse Braunau-Ranshofen. Op 9 juni 2022 haalt Lineas de laatste wagons met aluminium op bij Matrans. Een week later wordt het vervoer gereden door RFO.


Butaanweg

Aan de westzijde van het emplacement aan de Vondelingenweg loopt een stamlijn langs de Butaanweg. Aan deze weg is geen emplacement, wel zijn er diverse aansluitingen langs deze stamlijn. In 2000 is de stamlijn in westelijker richting opgeschoven als gevolg van de verbreding van de snelweg A4 en de aanleg van de Tweede Beneluxtunnel.


Spooraansluitingen

 • Mobil/Exxon Mobil

In 196 wordt een aansluiting gerealiseerd voor oliemaatschappij Exxon. Deze takt af na passage van de Tweede Petroleumhaven. Dit is een kort kopspoortje. De aansluiting is in 19 doorgetrokken naar Matex. In 19 neemt Shell dit terrein over en realiseert hier spoorpoort om het O-terrein te bereiken. In 1999 wordt de spooraansluiting opgebroken als gevolg van de verbreding van snelweg A4 en de aanleg van de Tweede Beneluxtunnel. Ter vervanging van de oude spooraansluiting wordt in 2000 een nieuwe aansluiting gerealiseerd, welke zuidelijker ligt dan de oude. Deze aansluiting kan maximaal 6 wagons huisvesten. Als gevolg van het al stilgevallen spoorvervoer zijn er geen faciliteiten aangelegd om wagons te laden en te lossen. Begin oktober 2014 werd de spooraansluiting van Esso Nederland opgebroken. Halverwege de jaren '90 eindigt het spoorvervoer. Tot 1999 zijn er incidenteel wagons geplaatst.

 • NOM/Distripark Paktank/Vopak/Pernis Combi Terminal/Combi Terminal Twente

Aan de Butaanweg werd in 19 een spooraansluiting aangelegd voor tankoverslag bedrijf NOM. De aansluiting bestaat uit . In 19 wordt het terrein overgenomen door Paktank, dat er een distripark van maakt voor het vervoer van vloeistoffen in ketelwagens. Op het terrein liggen 2 sporen welke afkomstig zijn van de stamlijn. Op het terrein liggen 5 sporen, waar wagons kunnen worden beladen en gelost. In het voorjaar van 2006 wordt het terrein ingrijpend aangepast. De terminal wordt in zijn geheel ingericht voor het vervoer van containers. Er is nog maar 1 aansluiting met in totaal 4 korte sporen. Voor het laden en lossen van de containers wordt gebruik gemaakt van reachstackers. In 2013 is de locatie overgenomen door Combi Terminal Twente (CTT). In 2015 en 2016 zal de capaciteit worden vergroot. Het bestaande spoor van 600 meter wordt verkort tot 400 meter. Daarnaast komen er nog eens vier sporen van 400 meter bij. Door deze lengte is het noodzakelijk om treinen in twee delen te plaatsen op de terminal. Ook worden er twee portaalkranen geplaatst. Op 30 september 2016 is de vernieuwde terminal geopend. Voor het rijden van treinen tussen het emplacement en de terminal wordt de 504 van Shunter ingezet. Bij defecten aan deze locomotief wordt door RTB Cargo een locomotief gesteld. Eind november 2019 is de defecte 504 vervangen door de 603 van Shunter. In januari 2021 is de 363 825 van BT Trains actief bij de terminal in opdracht van Lineas.

In de tweede helft van 1997 is er weer onregelmatig vervoer van ketelwagens.

De terminal wordt aangedaan door het Unit Cargo verkeer van DB Schenker, waarbij enkele containerwagens worden geplaatst. Tussen 2004 en 2004 rijdt een bloktrein met containers naar Milaan. In 2006 wordt de terminal twee keer in de ochtend aan gedaan vanuit de Botlek. Vanaf 2006 rijdt DB Schenker drie keer in de week een trein met containers naar Hongarije. Vanaf de Kijfhoek rijdt deze trein gecombineerd met andere wagons naar Hongarije. In de zomer van 2006 rijdt DB Schenker een aantal keren in de maand met wagons voor Akzo in de Botlek naar de terminal. Deze wagons zijn beladen met laadketels met metaalalkylen en tankcontainers met pyrofore vloeistoffen. DB Schenker rijdt vanaf 2006 een containertrein naar het Franse Lyon. Vanaf 14 juni 2007 rijdt SNCF Fret de containertrein naar Lyon Vénissieux in plaats van DB Schenker. In Nederland wordt een locomotief van het type G2000 met de nummers 1615 of 1616 ingezet voor deze treinen. De trein rijdt twee keer in de week. DB Schenker voert per week vanaf 2007 een aantal ketelwagens met creosootolie en steenkoolteer aan. Dit gaat per vrachtwagen naar de fabriek van Cindu in Uithoorn. Vanwege de tegenvallende belading rijdt Captrain de trein naar Lyon op 28 februari 2008 voor het laatst. In 2008 rijdt de trein naar Hongarije voor het laatst. RRF rijdt ingaande april 2008 een korte containertrein tussen de PCT terminal en de Maasvlakte. In 2008 gaat Captrain iedere werkdag een trein rijden tussen Pernis/Waalhaven en Frankfurt an der Oder. Tussen Waalhaven en Pernis wordt de trein gereden door een locomotief van de Reeks 73 van RRF. Na het beladen wordt in de avond met een V100 van RRF terug naar de Waalhaven gereden. Op 2009 rijdt RRF de laatste trein naar de Maasvlakte. In 2009 komt een einde aan het vervoer van laadketels en tankcontainers voor Akzo in de Botlek. Tussen september 2009 en december 2009 rijdt Rail4Chem een aantal treinen met cement naar de terminal vanuit Duitsland. In de zomer van 2010 worden de laatste ketelwagens met creosootolie en steenkoolteer aangevoerd. Rurtalbahn rijdt vanaf november 2010 een aantal keren per maand een korte containertrein naar de terminal. De wagons zijn beladen met containers van Nijhof Wassink en hebben als bestemming Hongarije. In november 2011 rijdt Captrain de laatste trein naar Frankfurt an der Oder. Door DB Schenker wordt in 2012 de terminal iedere ochtend bediend met enkele containerwagens vanaf de Kijfhoek. Vanaf het emplacement Pernis worden enkele lege wagens meegenomen. Deze worden beladen met containers. De containers die met DB Schenker reizen, bevatten veelal fijnchemicaliën in tankcontainers naar bestemming in Duitsland en Frankrijk. Bulkcontainers met plastic korrels gaan naar Regensburg in Duitsland. Lege wagons worden op de terugweg meegenomen voor stalling op het emplacement Pernis.

In begint de afvoer van fosfor naar Hürth-Knapsack (Duitsland) en Epiere-Saint-Lèger (Frankrijk).

Rurtalbahn bezoekt de terminal vier keer per week met een trein uit Frankfurt an der Oder. In 2015 gaat de trein zes keer per week rijden. Sinds 29 mei 2016 rijdt de trein 7 keer per week. Deze zevende slag komt op zondagavond aan en vertrekt zondagnacht. TXL brengt eveneens vier keer per week een containertrein uit München en Neurenberg. Dit duurt tot eind augustus 2015. Vanaf dat moment is de lading afkomstig van de RSC in de Waalhaven. In 2015 verzorgt LTE twee keer per week een containertrein naar Oslo. In 2016 worden er diensten naar Coevorden ingelegd door Locon en tussen de diverse terminals rijdt TrainServices met de Port shuttle. Na het faillissement wordt deze shuttle door Captrain gereden. Vanaf 1 oktober 2016 gaat drie keer per week een trein naar Sopron rijden. LTE rijdt vanaf 10 oktober 2017 drie keer per week een containertrein naar Weil am Rhein. Door RRF wordt de wagons op de terminal geplaatst. Met ingang van 26 oktober 2017 rijdt LTE een containertrein vanaf de terminal naar het Duitse Kornwestheim. De trein rijdt drie keer per week. Op 1 juli 2018 neemt de RTB de trein naar Weil am Rhein over van LTE. De trein blijft drie keer in de week rijden. In de zomer van 2018 neemt RRF de Port Shuttle over van Captrain. Deze trein rijdt een aantal keren per week naar Acht en Tilburg industrieterrein. Voor deze treinen wordt dezelfde wagenset gebruikt als die naar Weil am Rhein. Op 6 mei 2019 vertrekt de eerste trein met containers naar Valencia. De trein gaat drie keer in de week rijden en wordt door DB Cargo gereden. De trein vervoert voornamelijk fruit en groente in koelcontainers naar Spanje en houdbare goederen op de terugweg naar Nederland. Het is de bedoeling om de frequentie in de toekomst te verhogen naar 5 keer in de week. Door een diesellocomotief van de serie 6400 wordt de trein geplaatst op de terminal. Vanaf 15 mei 2019 verhoogd RTB de frequentie van de trein naar Frankfurt an der Oder naar 7 slagen in de week. De trein naar Frankfurt an der Oder rijdt vanaf 8 keer in de week. Op 14 oktober 2019 neemt Lineas de trein naar Valencia over van DB Cargo. De trein gaat drie keer in de week rijden op maandag, woensdag en vrijdag. De aankomst en het vertrek van de trein vindt in de nacht plaats. Naast fruit zal de trein ook chemicaliën in tankcontainers vervoeren. Door RTB Cargo zal het plaatsen en halen van de trein bij de terminal worden uitgevoerd. De terminal gaat ook de containertrein naar Dourges verzorgen vanaf 11 november 2019. Dit vervoer is afkomstig van de RSC terminal op de Waalhaven. De treinen worden drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) door Lineas gereden, waarbij het plaatsen bij de terminal wordt verzorgd door RTB. In januari 2020 wordt de frequentie van de trein naar Weil am Rhein verhoogd tot vier slagen in de week. Op 20 april 2020 rijdt de laatste trein vanaf de terminal naar Valencia. De laatste aankomst uit Valencia was op 24 april 2020. Vanaf 1 januari 2021 rangeert Lineas met een locomotief van de Baureihe 363 voor de treinen naar Dourges tussen de terminal en het emplacement van Pernis. In opdracht van SBB Cargo plaatst de locomotief ook de shuttle naar Mortara bij de terminal. Deze trein is overgenomen van het RSC op de Waalhaven. De treinen tussen de CTT-terminal en Dourges worden vanaf 4 februari 2021 verhoogd van 5 tot 8 treinen in de week. Drie van deze treinen maken een tussenstop in Lage Zwaluwe voor een treindeel naar Moerdijk. Vanaf 6 september 2021 gaat in opdracht van Kombiverkehr 5 keer in de week naar het Italiaanse Mortara rijden in plaats van vier keer. Trein 40221 rijdt op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag rijdt trein 40223. Trein 40224 arriveert op maandag op de terminal. Trein 40220 arriveert op woensdag, vrijdag en zaterdag. De dienst naar Dourges van Lineas wijzigt in januari 2022. De treinen rijden drie keer in de week naar Antwerpen. Hier wordt de lading overgeslagen op de trein naar Dourges. De frequentie van de treinen naar Mortara, welke in opdracht rijden van Kombiverkehr, wordt op 30 april 2022 verhoogd tot 6 ritten per week. In de zomer van 2022 is de frequentie van de treinen tussen Pernis en Weil am Rhein verhoogd tot 5 slagen in de week. Deze treinen worden gereden door RTB Cargo in opdracht van Contargo. Op donderdag en zaterdag arriveert in de ochtend trein 42310 in Pernis. Het vertrek naar Weil am Rhein met trein 42311 is op dinsdag en donderdag aan het begin van de middag. Trein 44376 arriveert in de ochtend van woensdag en vrijdag in Pernis. Trein 44377 rijdt drie keer in de week op maandag, woensdag en vrijdag. Het vertrek is rond 13.14 vanaf Pernis naar Weil am Rhein. Op 1 februari 2023 rijdt de trein naar Antwerpen voor het laatst bij Lineas. De trein reed drie keer in de week. Het plaatsen en halen gebeurde met een zwarte locomotief van de Baureihe 363. Per 30 april 2023 stopt Lineas met het halen en brengen van de shuttle van en naar Mortara voor SBB Cargo. De locomotieven van de Baureihe 363 zullen niet meer worden ingezet. De Mortara-shuttle wordt vanaf 8 mei 2023 weer behandeld op het RSC in de Waalhaven. Sinds september 2023 rijdt RTB Cargo twee keer in de week naar Basel-Kleinhüningen. Een slag doet ook de terminal van RWG aan op de Maasvlakte.


 • Nederlandse Wegtanktransport Maatschappij (NWM) Pernis

In 1990 krijgt Nederlandse Wegtanktransport Maatschappij (NWM) een spooraansluiting. Het bedrijf is actief in het reinigen van tanks voor het vloeistoffen van vrachtwagens en containers. De aansluiting bestaat uit 5 sporen, waarvan er 2 in een loods zijn aangelegd. In deze loods kunnen de tanks gereinigd worden met een reinigings- en ontgassingsinstallatie. Naast de loods zijn 3 sporen, die met een rolbrug met elkaar zijn verbonden. Als gevolg van de aanleg van de Tweede Beneluxtunnel in snelweg A4 en de daarbijhorende verlegging van het spoor in 1998 zorgt er voor dat de spooraansluiting wordt opgebroken. De aansluiting wordt in 1991 in gebruik genomen. Bij de aanleg van de spooraansluiting is de verwachting dat wekelijks honderden ketelwagens gereinigd zullen worden die onder andere voor Shell rijden. In 1991 worden dagelijks 12 wagons gereinigd en wordt de aansluiting twee keer per dag bediend. In 1997 worden nog maar enkele wagons per dag gereinigd, waarbij er soms uitschieters zijn. In 1998 wordt de aansluiting voor het laatst bediend.


Petroleumweg

Langs de Petroleumweg

Spooraansluitingen

 • Caltex/Chevron/Texaco/Nerefco/Koole Tankstorage Minerals

In 1950 krijgt de raffinaderij van Caltex zijn spooraansluiting. In 1967 neemt Chevron het terrein over van Caltex. In 1984 doet Chevron het terrein over aan Texaco. In 19 gaat het terrein over naar Nerefco, waar Texaco een belang van 35% in heeft. In 1997 rijdt de laatste trein naar Nerefco. Het laatste vervoer is de afvoer van twee-assige ketelwagens met diesel die naar de diverse tankplaatsen van de NS gaan. Kort na het opheffen van het treinverkeer is de raffinaderij in 1999 gesloopt. De opslagtanks zijn bewaard gebleven en worden gebruikt door andere bedrijven, waaronder Argos, BP en Dutch Biodiesel. In 2012 wordt het terrein door Koole Minerals gekocht. In de opslagtanks die er nog staan en in de nieuwe tanks, worden door Koole diverse brandstoffen op- en overgeslagen. In januari 2016 worden de sporen naar de raffinaderij en op het terrein opgebroken. Deze sanering maakt deel uit van de aanleg van een nieuwe spoorterminal. Op 27 januari 2017 wordt de vernieuwde spoorterminal in gebruik genomen. In 2018 worden de bestaande sporen verlengd, nieuwe opstelsporen aangelegd en de laad- en losterminal uitgebreid. Deze sporen worden in februari 2019 in gebruik genomen. Voor het rangeerwerk is bij Nerefco tussen 1953 en 1959 een vuurloze stoomlocomotief van Henschel actief. Deze wordt in 1959 vervangen door een locomotief van het General Electric 25 tons type. De locomotief wordt in 1969 vervangen door een locomotief van Deutz van het type KG 230 B. Deze locomotief doet tot 1997 dienst. Na de vernieuwing van het terrein door Koole wordt sinds 2016 voor het rangeerwerk een blauwe locomotief van Orenstein & Koppel, type MB360N, gehuurd van Bemo Rail. Dit is de voormalige 5 van Shell uit . Op 25 januari 2022 is de locomotief vervangen door een nieuwe locomotief van Bemo, type BRD 130. Daarnaast krijgt Bemo in het voorjaar van 2022 de beschikking over twee rangeervoertuigen van Niteq. Deze zijn van het type 7000-E.

Door de NS wordt sinds diesel betrokken van Nerefco voor de bevoorrading van de diverse tankplaatsen in het land. In 1997 rijdt de laatste trein. Voortaan worden de tankplaatsen per vrachtwagen bevoorraad in plaats van per ketelwagen.

Als eerste vervoerder is Captrain actief op deze terminal met een trein met stookolie. In opdracht van Shell worden maandelijks 10 treinen met stookolie uit het Tsjechische Litvinov behandeld. Naast stookolie wordt het bedrijf een of twee keer in de week bediend met een trein met bitumen (UN 3257), welke van februari 2017 tot juni 2017 door RTB Cargo wordt gereden uit Neustadt an der Donau. Het vervoer van bitumen wordt door RTB in hervat. De trein rijdt drie keer in de week. In 201 is de frequentie van de trein met bitumen verlaagd naar ongeveer 5 keer in de maand. De trein wordt afwisselend gereden door HSL en RTB. LTE rijdt vanaf februari 2019 een keer in de week een trein met stookolie (UN 3082) uit het Oostenrijkse Schwechat naar Koole. Op 8 februari 2019 wordt de eerste trein op de nieuwe losterminal geplaatst, waarna deze met dieselolie op 12 februari 2019 vertrok naar Zwitserland. Deze trein zal twee keer in de week worden gereden door BLS Cargo op zondag en woensdag, waarbij het vertrek vanaf emplacement Pernis aan het eind van de ochtend is. Door IRP worden de ketelwagens geplaatst, waarna een elektrische locomotief vanaf de Waalhaven de trein naar Zwitserland rijdt. Het vervoer is afkomstig van de vestiging van Koole in de Botlek. In mei 2019 worden 5 treinen vanuit het Oostenrijkse Burghausen met diesel aangevoerd door DB Cargo. In augustus 2019 rijdt LTE voor het laatst de trein met stookolie uit Schwechat naar de terminal. Vanaf begin september 2019 rijdt BLS Cargo drie keer in de week een bloktrein met dieselolie naar Zwitserland. Deze derde trein rijdt op donderdag. De ketelwagens worden door IRP naar de Waalhaven gebracht. Medio september 2019 rijdt RTB de laatste trein met bitumen naar Koole uit Neustadt an der Donau. Eind 2019 en begin 2020 rijdt RTB een aantal treinen met dieselolie naar Wenen. Begin april 2020 zakt het vervoer van dieselolie naar Zwitersland door BLS Cargo ver terug als gevolg van de Covid-19 pandemie. Het vervoer reed drie keer in de week. Medio 2020 komt het vervoer van stookolie stil te liggen. In februari 2021 komt het vervoer bij de terminal geheel stil te liggen. Het vervoer van dieselolie naar Zwitserland door BLS Cargo vindt vanaf dat moment plaats uit Gelsenkirchen. Vanaf september 2021 wordt de terminal onregelmatig bezocht door Rurtalbahn Cargo met dieselolie-treinen naar het Oostenrijkse Linz. In december 2021 wordt tot twee keer in de week diesel afgevoerd naar Polen door HSL. DB Cargo verwerft een contract om per 3 april 2022 dieselolie af te voeren in ketelwagens naar diverse bestemmingen in Duitsland. De frequentie kan oplopen tot 5 treinen in de week. In december 2022 gaat het contract voor dieselolie naar de Duitse bestemmingen over naar Independent Rail Partner/Lineas.

 • Shell Petroleumweg (Spoorpoort 7)

In 19 wordt de zevende spoorpoort aangesloten op het spoor. Sinds is Momentive gevestigd op hetzelfde terrein. In 2015 wijzigt Momentive de naam in Hexion. Langs de Petroleumweg zijn buiten de poort vier kopsporen voor het opstellen van wagens. Het vierde spoor wordt in 20 opgebroken. De wagens worden geduwd het terrein opgereden naar de laad- en losinstallatie. Op het terrein liggen drie sporen. Twee sporen zijn voorzien van een laadinrichting en het derde spoor is een omloopspoor voor de rangeerlocomotief. De laadinrichtingen worden ook gebruikt voor vrachtwagens, zodat het beladen van ketelwagens in de nacht gebeurd. Voor het rangeerwerk zijn diverse locomotieven van Orenstein & Koppel in gebruik geweest. In 1981 wordt locomotief 6 aangeschaft. Deze locomotief van O&K is van het type MHB201, met het fabrieksnummer 26968. In 2014 wordt locomotief 6 vervangen door een nieuwe locomotief van Bemo van het type BRD 80.

In 1997 zijn er dagelijks enkele wagons met die opgehaald worden voor doorvoer naar diverse bestemmingen.

In 2004 worden in de middag gemiddeld 5 ketelwagens aangevoerd. Deze worden op spoor 2 geplaatst. Op spoor 1 staan de wagons met aceton, IPA en oplosmiddelen klaar voor afvoer. Voor kleinere afnemers wordt gebruik gemaakt van twee-assige wagons. De afvoerwagens worden door de 6400 van Railion terug naar het emplacement geduwd. Vanuit hier gaan zij via de Kijfhoek naar bestemmingen in Duitsland en Zwitserland. Vanuit de vestiging van Shell in Moerdijk wordt een enkele keer per jaar styreen aangevoerd. Door Husa wordt in 2011 enkele ketelwagens met afgevoerd naar Zwitserland. Vanaf maart 2012 haalt Rurtalbahn 1 à 2 ketelwagens per keer op met methylisobutylketon voor vervoer naar het Slowaakse Trnovec nad Váhom. Deze worden met het Retrack vervoer naar Oost-Europa gereden. In 2012 wordt de aansluiting dagelijks rond het middaguur bediend door DB Schenker. Er worden gemiddeld 5 ketelwagens met styreen uit Moerdijk en acrylnitril uit Geleen aangevoerd. De vertrekwagens worden van een ander spoor opgepikt en er wordt getrokken naar het emplacement vertrokken. De aangebracht wagons worden in de avond en nacht gelost. In de ketelwagens wordt epichloorhydrine naar Duisburg en Wesseling afgevoerd, isopropanol naar Minden, Ludwigshafen, Wuppertal en Sisseln. Naar Stade wordt pesticide vervoerd.

In 2018 wordt een deel van het vervoer verzorgd door Lineas in samenwerking met Captrain. In 2019 wordt de aansluiting rond het middaguur bediend door DB Cargo. De aanvoer bestaat uit voornamelijk uit styreen (UN 2055) uit Moerdijk en acrylnitril (UN 1093) uit Lutterade DSM. Als afvoer zijn er ketelwagens met epichloorhydrine (UN 2810) naar Duitsland en Frankrijk, isopropanol (UN 1219) naar Duitsland, Zweden en Zwitserland. Pesticiden (UN 1992) worden naar Duitsland afgevoerd. Naar Frankrijk wordt trichloorpropaan (UN 2023) afgevoerd.


Vondelingenplaat

Het emplacement Vondelingenplaat is gelegen aan de Vondelingenweg. Het emplacement kent 5 sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen aan de westzijde van Pernis. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement via het spoor dat naar de Botlekbrug loopt. In het weekend van 18 en 19 november 2006 is het omloopspoor van de stamlijn naar het emplacement opgebroken. In februari 2021 is begonnen met de verbouwing en uitbreiding van het emplacement. De vijf sporen worden overgenomen door Koole van ProRail.


Spooraansluitingen

 • Elf Atochem/Atofina/Cerexagri-Arkema

In 19 vestigt zich Elf Atochem op de Vondelingenplaat naast de de superfosfaatfabriek van . In 2007 wordt Atofina gesplitst in Cerexagri en Arkema. In 19 krijgt het een spooraansluiting, in 19 gevolgd door een tweede aansluiting. Deze is te bereiken via het terrein van Paktank. Voor het verplaatsen van wagens is een rail-wegvoertuig aanwezig van Zagro. Eind 2020 wordt de fabriek gesloten. Hiermee komt een eind aan het vervoer per spoor. In 1997 wordt de meest westelijke aansluiting het vaakst bediend. Er is zowel aan- als afvoer van . De tweede aansluiting wordt minder vaak bediend. Hier staat vaak een gasketelwagen om beladen te worden. Dit beladen kan echter enkele dagen duren. In 2012 wordt door DB Schenker dagelijks een of twee ketelwagens geplaatst. De aanvoer bestaat uit koolstofdisulfide uit Duitsland, Polen of Frankrijk. Daarnaast komt er uit Franse Lacq butylmercaptaan, dimethylsulfide en tetrahydrothiofeen. In de zomer van 2017 neemt Lineas het vervoer van losse ketelwagens met butylmercaptaan (UN 2347) uit de Franse vestiging van Arkema in Lacq over van DB Cargo. Het last mile vervoer wordt door Lineas uitbesteed aan Captrain. In de loop van 2019 keert dit vervoer terug naar DB Cargo. Het vervoer van koolstofdisulfide (UN 1131) uit Keulen en Saint-Clair-Les-Roches voor Cerexagri is altijd bij DB Cargo gebleven. Eind 2020 komt er een einde aan het vervoer.


 • Superfosfaatfabriek "Holland"/Amsterdamsche Superfosfaatfabriek (ASF)/Albatros Superfosfaatfabrieken/UKF/Kemira

Een van de eerste bedrijven die zich in Pernis vestigt, is de in de 1910 opgerichte Superfosfaatfabriek "Holland". Deze fabriek maakt diverse kunstmeststoffen, waaronder superfosfaat. In 1913 wordt de fabriek overgenomen door de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek (ASF). Dit bedrijf wordt in 1948 op haar beurt onderdeel van Albatros Superfosfaatfabrieken. In 1948 wordt de fabriek onderdeel van de Albatros Superfosfaatfabrieken. In 1961 fuseert Albatros Superfosfaatfabrieken met Mekog uit IJmuiden tot Verenigde Kunstmestfabrieken MEKOG-Albatros (VKF). In 1970 fuseert VKF met de kunstmestfabrieken van de Staatsmijnen tot de Unie van Kunstmestfabrieken (UKF). In 19 wordt het bedrijf verkocht aan het Finse Kemira. De vestiging krijgt de naam Kemira Agro Pernis, later Kemira GrowHow BV. In 2000 wordt het bedrijf gesloten als gevolg van een reorganisatie bij Kemira. Op het bedrijfsterrein staan verschillende fabrieken. Er staan een fosforzuurfabriek, kiezelzuurproduktie, een natriumfosfaatfabriek, meerdere zwavelzuurfabrieken, een zwavelzure ammoniakfabriek, een salpeterzuurfabriek, een ammoniumnitraatfabriek, een ammoniumfosfaatfabriek, ureumfabriek, ammoniakfabriek en een mengmestfabriek waarin NPK mengmesten werden geproduceerd. Voor het rangeerwerk is in 1982 een locomotief van MaK van het type G 321 B aangeschaft. In 1995 gaat de locomotief naar de vestiging van Kemira in de Europoort.

In 19 krijgt het bedrijf een spooraansluiting. In 19 volgt een tweede spooraansluiting en uiteindelijk wordt in 199 nog een derde spooraansluiting aangelegd. Door middel van een wisselverbinding is het mogelijk om van de derde spooraansluiting naar de twee sporen met weegbrug te rijden die ook te bereiken zijn via de twee laadsporen van de aansluiting aan de oostzijde van het terrein. Deze zijn met een enkelsporige lijn verbonden met het emplacement Vondelingenweg. In 2001 worden de sporen opgebroken op het terrein.

De derde spooraansluiting loopt parallel aan de Oude Maas. Deze aansluiting wordt gebruikt voor de aanvoer van vloeibare zwavel. De zwavel is afkomstig uit . De aanvoer is echter van korte duur, want in 19 komt een eind aan dit vervoer. In 199 is er een opleving van het vervoer van zwavel. In 1997 is er gemiddeld vijf keer per maand aanvoer van talk uit Zuid-Frankrijk. Dit wordt aangevoerd in twee wagons van het type . Daarnaast wordt twee tot drie keer per week een aantal ketelwagens met kiezelzuur verzonden naar . Daarnaast vindt er in 1997 onregelmatig afvoer plaats van kunstmest in korrelvorm in zelflossers.


 • Pakhuismeesteren/Panocean/Paktank Pernis/Koole Tankstorage Pernis.

In 1938 vestigt het bedrijf Pakhuismeesteren zich in Pernis. Het bedrijf krijgt in 19 een aansluiting aan de Vondelingenweg. De aansluiting ligt in het verlengde van het emplacement langs de Vondelingenweg. De aansluiting heeft 5 sporen. Twee sporen zijn voorzien van een laadinstallatie. Een spoor wordt gebruikt voor het opstellen van wagons. In 2009 wordt een nieuwe, tweede laadinstallatie in gebruik genomen. In 1971 neemt Panocean het bedrijf over. In 1993 wordt Panocean overgenomen door Paktank. Eind 1999 neemt Koole het terrein over van Paktank. In 1957 wordt van de NS locomotief 165 overgenomen voor het verplaatsen van de goederenwagens. De locomotief krijgt hier het nummer 801. Sinds 1962 is een locomotief van Orenstein & Koppel, type MV6b, actief als opvolger van de 165 in het verplaatsen van de wagens tussen het emplacement en de twee laad- en losinstallaties. In juni 1964 wordt een tweede locomotief van het type MV6b van Orenstein & Koppel aangeschaft. Deze krijgt het nummer 2. In 2009 wordt een locomotief van Henschel aangeschaft voor het rangeerwerk. In maart 2010 wordt de oude locomotief 1 afgevoerd naar de sloper. Locomotief 2 wordt op verkocht aan Bemo Rail.

Medio jaren '80 verstuurt het bedrijf verschillende soorten olie per ketelwagen naar diverse bestemmingen. In de daaropvolgende jaren zakt het vervoer steeds verder weg, zodat er in 1997 nog slechts enkele ketelwagens worden verstuurd.

Eind 1999 is er een opleving van het vervoer als er palmpitolie wordt afgevoerd naar Frankrijk en Hongarije. Na een aantal maanden komt er een eind aan dit vervoer, om aan het eind van 2000 weer op te leven. Er worden per week tientallen ketelwagens verstuurd. In 2005 rijdt Railion voor het bedrijf drie keer in de week enkele wagons met olie naar Zuid-Frankrijk met het Unit Cargo netwerk. Daarnaast rijdt ACTS bloktreinen met soja-olie naar Polen. Op 15 februari 2006 rijdt Connex haar eerste trein. Deze is beladen met koolzaadolie en heeft als bestemming Bitterfeld in Duitsland. Als retourlading komt er bio-ethanol voor Swiss BioEnergy. Door Railion wordt eenmaal in de week een trein afgevoerd naar Wenen. De trein rijdt een keer in de week. Vanaf 7 juli 2006 rijdt HGK wekelijks een trein met koolzaadolie naar Ochsenfurt in Duitsland. Door Railion wordt in 2006 dagelijks ketelwagens afgevoerd naar Frankrijk, Hongarije en Zwitserland. Door ACTS wordt soja-olie naar Leipzig afgevoerd. Railion begint op 23 september 2006 wekelijks een dienst naar Wenen voor de afvoer van raapolie. De laatste trein rijdt eind 2007. Vanaf januari 2007 rijdt er een trein met basisolie naar Guntramsdorf/Kaiserau. In 2008 gaat Railion sojaolie naar Schwarzheide rijden. Veolia komt in 2008 onregelmatig langs voor het halen van met plantaardige oliën beladen ketelwagens naar Bitterfeld en Schwedt. Vanaf augustus 2008 rijdt Rail4Chem in samenwerking met Veolia een trein met biodiesel naar het Italiaanse Trecate. Deze trein rijdt 1 keer in de week. Medio 2008 trekt het vervoer aan met meer vervoerstromen. Uit Polen brengt Railion een trein met zonnebloemolie aan. Door ITL wordt biodiesel uit het Poolse Slawkow of Wroclaw aangevoerd in opvallend donkerrode ketelwagens van DEC/GATX. In 2009 en 2010 vindt er afvoer van vetalcohol naar Ludwigshafen plaats. Eind 2009 rijdt de laatste trein naar Trecate met biodiesel. Tussen 2010 en het voorjaar van 2011 rijdt Rurtalbahn wekelijks de trein met biodiesel uit Polen. In 2010 komt er een einde aan het vervoer van pripolzuur naar het Franse Berre. Dit reed in opdracht van Unichema in Gouda. Tussen eind 2011 en het voorjaar van 2012 worden de treinen door HSL gereden. HSL laat hierbij Captrain en in mindere mate RRF of Shunter de tractie verzorgen. Na het voorjaar van 2012 komt een einde aan dit vervoer. Een enkele keer wordt deze trein naar Vopak in Vlaardingen overgebracht. Vanaf 2010 neemt het vervoer sterk toe. Door diverse vervoerders worden regelmatig bloktreinen met ketelwagens afgevoerd. Door DB Schenker wordt veelal gebruik gemaakt van het Unit Cargo netwerk. Captrain rijdt vanaf 2010 de trein met raapolie naar Schwarzheide. Railion gaat vanaf december 2010 weer keteltreinen met raapolie naar Wenen rijden. De trein rijdt 1 keer in de week. Daarnaast wordt enkele keren per maand raapolie naar het Oostenrijkse Enns gereden. Vanaf juni 2011 wordt er methylester afgevoerd naar Leuna. In de zomer van 2011 rijdt Captrain enkele treinen met zonnebloemolie uit het Hongaarse Martfu. Op 10 april 2012 vertrekt Husa met een biodieseltrein naar Trecate in Italië. Deze trein rijdt wekelijks. De trein met raapolie naar Schwarzheide rijdt op 2012 voor het laatst. Tussen april en juni 2012 rijdt Rurtalbahn een aantal treinen met biodiesel naar Lutherstadt-Wittenberg. In mei 2012 komt er nieuw vervoer op gang met de afvoer van basisolie naar Graz. In juli 2012 komt er grootschalige aanvoer van zonnebloemolie uit het Hongaarse Foktő-Kalocsa op gang. De treinen rijden twee tot drie keer in de week met verschillende vervoerders, zoals Captrain, CRS en RTB. In juli 2012 gaat er een trein rijden naar het Italiaanse Terranova dei Passerini met dodecanol.

In januari 2013 werd voor het laatst een bloktrein biodiesel gereden door DB Schenker. In 2014 eindigt het vervoer van dodecanol (UN 3082) naar Leuna en Terranova dei Passerini in Italië. Op onregelmatige basis brengt Locon een trein met biodiesel uit Polen. In juli 2017 komt hier een eind aan. LTE rijdt wekelijks een trein met biodiesel naar Koole, afkomstig uit Duitsland. Als retourlading wordt er plantaardige olie verzonden. Door RRF wordt bij vlagen biodiesel aangevoerd vanuit Polen sinds 201. In 2019 heeft RFO een deel van het vervoer van biodiesel overgenomen van RRF. Naast Polen komt er ook biodiesel uit Bulgarije. Na lossing van de wagens worden zij soms met een andere soort biodiesel gevuld voor afvoer naar Wenen. Deze treinen zijn herkenbaar aan de wagons van verhuurder GATX, al dan met het logo van Lotos. Naast bloktreinen komt DB Cargo met Unit Cargo naar Koole. De grootste stroom hiervan vormt basisolie dat naar Fuchs in Mannheim en BP Castrol in Oostenrijk wordt vervoerd om verder bewerkt te worden tot smeerolie. Een klein deel van deze basisolie gaat naar Total in Roemenië. In het voorjaar 2019 vindt er afvoer plaats van biodiesel naar Exxon in het Italiaanse Trecate. Dit vervoer is overgenomen van BTT in de Botlek van RRF. Het gaat met een aantal wagons in een Unit Cargo trein van DB Cargo. Eind 2020 komt er een einde aan het vervoer van basisolie naar het Oostenrijkse Wiener Neudorf. De fabriek van BP Castrol wordt gesloten als gevolg van overproductie van smeerolie. Vanaf de zomer van 2022 wordt wekelijks door Lineas in samenwerking met IRP een trein met zonnebloemolie uit Oekraïne aangevoerd. Hiervoor worden ketelwagens van Ryko en Slovnaft gebruikt Ook door RTB wordt wekelijks een dergelijke trein gereden. Deze zijn herkenbaar aan de groene ketelwagens van CD Cargo.


 • Shell

Shell kent aan de Vondelingplaat in totaal 4 spoorpoorten. Deze gaven toegang tot de verschillende raffinaderijen en fabrieken van Shell.

Spoorpoort 1

Bij de aanleg van het spoor, is spoorpoort 1 de eerste aansluiting op het spoorwegnet in 1935. In 194 wordt halverwege de stamlijn vanaf het basisemplacement naar de Vondelingenplaat een omloopspoor aangelegd. Vanaf dit omloopspoor is spoorpoort 1 van Shell te bereiken. Op dit terrein liggen acht sporen. Op deze sporen worden ketelwagens met olie gelost. Een deel hiervan is afkomstig uit Schoonebeek. Vanaf december 1946 rijden de treinen van Schoonebeek naar Pernis. Vanaf 19 rijden er ook olietreinen vanuit Den Haag Loolaan naar Pernis. In 1949 staan er 20 treinen vanuit Schoonebeek in de dienstregeling. Hiervan zijn er echter 6 facultatief. In 1957 rijden er 20 olietreinen per week tussen Schoonebeek en Pernis. In 1982 is dit aantal gedaald tot 14 treinen in de week. In 1987 rijden nog maar 10 treinen. In 1990 is het aantal treinen al teruggelopen tot 6 treinen in de week. Tussen september 1991 en december 1991 ligt het treinverkeer zelfs helemaal stil. In 1992 rijden nog vijf treinen per week. Een zesde trein is facultatief ingelegd. In 1994 zijn er drie facultatieve treinen ingelegd vanuit Schoonebeek naar Pernis. Vanaf 28 mei 1995 zijn alle treinen facultatief ingelegd. Op 4 september 1996 rijdt de laatste olietrein vanuit Schoonebeek naar Pernis. In 1996 wordt de spooraansluiting opgebroken.

Spoorpoort 2

De aansluiting naar spoorpoort 2 is in 19 aangelegd. Hij takt af van de stamlijn en ligt ten zuiden van spoorpoort 1. Achter de spoorpoort is een raccordement met 6 sporen. Dit staat ook wel bekend als Shell Cokes. Medio jaren '80 zijn vijf van de zes sporen opgebroken. Het spoor eindigt onder een grote leidingstraat. In 2014 wordt de Unimog vervangen door een rangeerrobot van Bemo, type Kompakt. In 1997 is er nog beperkt aanvoer van eens per maand van een tweeassige ketelwagen met fluorwaterstof (UN 1052) uit Leverkusen. Dit is het enige vervoer dat de aansluiting ziet. Soms wordt het vervoer een maand niet uitgevoerd. Sinds 2012 wordt de ketelwagen geregeld vervangen door een containerwagen met twee tankcontainers. Dit regelmatige vervoer houdt het vol tot .

Spoorpoort 3

De aansluiting naar spoorpoort 3 is in 19 aangelegd. Hij takt af van de stamlijn en ligt ten zuiden van spoorpoort 2. De aansluiting bestaat uit een raccordement met 4 sporen. Deze spoorpoort is bekend als Shell smeerolie. In 200 is het spoor opgebroken tussen de Vondelingenweg en het hek van Shell.


Spoorpoort 4

De aansluiting naar spoorpoort 4 is in 19 aangelegd. Deze ligt ter hoogte van het Centraal kantoor Shell Pernis, dat in 1957 in gebruik werd genomen. Het vervoer komt hier in 19 tot een einde. In 1998 is de spooraansluiting gedeeltelijk opgebroken.

Spoorpoort 11

Aan de westzijde van het emplacement Pernis takt een spoor af naar spoorpoort 11, beter bekend als het K-terrein. De aansluiting is in 19 aangelegd. Op het terrein liggen sporen. In 199 rijdt de laatste trein. In 2002 zijn alle sporen opgebroken.

Spoorpoort 14

Aan de oostzijde van het emplacement Pernis is spoorpoort 14. Deze aansluiting is direct te bereiken van het emplacement en geeft toegang het oostelijke deel van het grote terrein van Shell. De aansluiting is in 19 aangelegd. Het spoor heeft een lengte van 900 meter en loopt door tot aan de Tweede Petroleumhaven. Er ligt op het terrein een driesporig emplacement. Hiervan zijn twee sporen voorzien van een laad- en losinstallatie met weegbrug in een overdekte loods. Na de loods komen de drie sporen samen en het spoor eindigt in drie kopsporen waar ketelwagens opgesteld kunnen worden. In 2008 wordt de aansluiting opgebroken. Op deze aansluiting is locomotief 5 actief. Deze locomotief is van het type MB360N van Orenstein & Koppel en is in 1975 aangeschaft. De lege wagons worden door NS Cargo op het terrein geplaatst, waarna locomotief 5 zorg draagt voor het plaatsen van de wagons bij het juiste laadstation. De wagons worden beladen met buteen, isopropanol en remvloeistoffen. Na het beladen worden de wagons naar de poort gebracht om gehaald te worden. Na het halen van de volle wagons worden de lege wagons geplaatst. In 200 is er veel afvoer van buteen naar Frankrijk. Het vervoer wordt in 200 beëindigd.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Goederenvervoer in Pernis; De stand van zaken - H. Bouwknegt, R. Verboon - Maandblad: Railmagazine, 19e Jaargang - 1997 nummer 150 Blz: 27-31 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Spoorvervoer bij Shell Pernis; De stand van zaken - H. Bouwknegt, R. Verboon - Maandblad: Railmagazine, 27e Jaargang - 2005 nummer 222 Blz: 42-47 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Pernis; De stand van zaken (1) - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 34e Jaargang - oktober 2012 nummer 298 Blz: 38-41 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Pernis; De stand van zaken (2) - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 34e Jaargang - november 2012 nummer 299 Blz: 46-51 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Pernis; De stand van zaken - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 41e Jaargang - november 2019 nummer 369 Blz: 42-47 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489