Onze Lieve Vrouwe ter Nood

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Onze Lieve Vrouwe ter Nood is de naam van de facultatieve halte dat tussen de plaatsen Heiloo en Castricum ligt ter hoogte van bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Op een nabijgelegen heuvel is een, als geneeskrachtig beschouwde, waterput (de Runxputte). De verkorting van het station is Olv.

Geschiedenis

In 1409 werd nabij de waterput een kapel gebouwd, welke gewijd werd aan Maria. In 1573 werd de kapel vernield tijdens het Beleg van Alkmaar. In 1637 is de ruïne op last van de Staten van Holland gesloopt en de waterput gedempt om zo te voorkomen dat pelgrims naar de put blijven komen. In 1713 komt de stroom van pelgrims weer op gang, nadat volgens de legende de bron van de waterput spontaan ontspringt. De Staten van Hollend probeerden wederom de toestroom ven pelgrims tot stoppen te brengen, door berg waar de put is geplaatst, in 1768 te egaliseren en bomen aan te planten. In de daarop volgende jaren komt er een einde aan de toestroom van pelgrims. Katholieken hebben aan het begin van de 19e eeuw geprobeerd om het terrein te kopen van de Dienst Domeinen, maar zij gingen niet akkoord. Nadat in 1807 een processie werd gehouden, werden verdere processies door de overheid verboden. In 1817 wordt de bedevaart definitief onmogelijk gemaakt nadat een particulier het terrein koopt en niet wil dat er mensen op het terrein komen. Rond 1870 kwam er weer belangstelling voor de voormalige kapel en waterput. In 1902 kan een pastoor het terrein kopen en opgravingen naar de restanten van de kapel en waterput worden ondernomen. Deze worden in 1905 gevonden, waarop de bedevaart vanuit Amsterdam begon. In de daarop volgende jaren neemt de toestroom van pelgrims toe en moeten er percelen rondom het terrein worden bijgekocht. In 1913 wordt de bedevaartskerk Onze Lieve Vrouw ter Nood gebouwd, waarop er nog meer mensen hiernaar toe afreizen. Omdat het terrein vlak bij het spoor is gelegen, wordt in 1914 begonnen met de bouw van facultatieve halte Runxputte. Hier konden de speciale treinen ten behoeve van de processie stoppen. De halte is gelegen aan de Runxputteweg in Heiloo, nabij wachtpost 47 bij kilometerpunt 48,730. De halte bestaat uit twee perrons aan weerszijden van het spoor, welke met een overpad zijn verbonden. De perrons bestaan uit betonnen keerwanden langs het spoor, opgevuld met aarde en grind. De halte wordt op 1 oktober 1914 in gebruik genomen. Op 5 oktober 1947 wijzigt de naam van het station naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Het overpad wordt in 19 voorzien van een AKI. Op 7 juni 1991 wordt de AKI van het overpad buiten dienst gesteld en verwijderd. De AKI wordt vervangen door een AHOB die 500 meter verderop is. In 1992 wordt het perron aan de westzijde, van Heiloo naar Castricum, verwijderd, omdat de AKI weg is en zo onveilige situaties zich voor kunnen doen. Dit perron wordt in 1997 weggehaald. Tussen oktober 2002 en mei 2003 wordt het overpad vervangen door een tunnel onder de sporen. In 201 plaatst ProRail hekken langs het spoor en bij de halte. Ook het toegangshek wordt op slot gedraaid. Bij de kerk werd een sleutel achter gelaten, zodat het hek van het slot gehaald kon worden als er een trein zou stoppen. Dit gebeurde echter niet altijd, zodat bedevaartgangers een lange tocht langs het spoor moesten afleggen om bij de kerk te komen. Op last van ProRail wordt vanaf oktober 2013 niet meer gestopt langs het perron. Daarnaast voldeed het perron niet meer aan de eisen. Het was te laag en onverhard. Om het perron aan de eisen te laten voldoen, waren de kosten veel te hoog ten opzichte van de baten. De halte is formeel niet gesloten en de halte is in de dienstregeling nog steeds een officieel dienstregelingspunt.


Spoorlijnen

Het station was gelegen aan Staatslijn K (Den Helder - Amsterdam).


Dienstregeling

Vanaf de opening in 1914 stopt elke eerste zaterdag van de maand en bij speciale bedevaarten een aantal treinen langs het perron. Vanaf 1992 stoppen alleen treinen in de richting van Heiloo langs het perron. Dit zijn de treinen 43 en 43. Deze vertrekken om 11.09 en 15.39 van de halte. Voor speciale bedevaarten worden extra treinen ingelegd. Per 1 oktober 2013 is op last van ProRail het stoppen langs de halte komen te vervallen.