Noordwijkerhout

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Met de aanleg van de eerste spoorlijn werd er bij de brug over de Leidschevaart een halte gebouwd. Deze halte werd Piet Gijzenbrug genoemd. In oktober 1926 veranderde de naam in Noordwijkerhout. De verkorting is Nwh.

Geschiedenis

Op de grens van de gemeenten Voorhout en Noordwijkerhout wordt in de spoorlijn een brug aangelegd over de Leidschevaart. Deze brug krijgt een halte met de naam Piet Gijzenbrug. Op 17 augustus 1842 wordt de halte geopend door de HIJSM. In 1874 wordt er begonnen met de bouw van een stationsgebouw. Dit gebouw bestaat uit een hoog, rechthoekig middendeel met twee lag vleugels. Het gebouw wordt gebouwd op de plaats van de oude halte. Het gebouw is ontworpen door ingenieur Houthaan van de HIJSM. De bouw was in handen van de Leidse aannemer J. Van der Kamp. Bij de bouw is in augustus 1874 een fles en een oorkonde achter de loketwand geplaatst. Op de oorkonde stonden de namen vermeld van de aannemer, architect, metselaars en timmerlieden. Op 1 mei 1875 wordt dit nieuwe stationsgebouw in gebruik genomen. In 1898 wordt het goederenspoor verlengd en een jaar later wordt er een derde spoor aangelegd, zodat sneltreinen hier stop- en goederentreinen kunnen inhalen. Op 3 oktober 1926 wordt de naam veranderd in Noordwijkerhout. In 1934 komt de elektrische beveiliging in dienst. Hiervoor wordt een hoog seinhuis tussen de sporen gebouwd nabij de overweg met de ’s-Gravendamseweg. Vanwege een laag aantal reizigers wordt het station gesloten op 31 augustus 1939. Het goederenemplacement wordt nog wel uitgebreid. In september 1939 wordt de zijlading met 70 meter verlengd. Op 16 mei 1940 wordt het station heropend om in 1944 weer te sluiten. Dit keer voor goed. Na de oorlog is het stationsgebouw gebruikt als noodwoning. Het seinhuis wordt in 1961 gesloopt, nadat de NX-beveiliging in dienst is gekomen en de beveiliging vanuit de CVL-post in wordt bediend. In de zomer van 1964 wordt het stationsgebouw gesloopt. Het gebouw wordt gesloopt door aannemersbedrijf J.J. van Leijden en Zn uit Hoogmade. Bij deze sloopwerken kwamen de fles en oorkonde tevoorschijn. Het emplacement wordt echter niet opgebroken en in 1973 wordt het emplacement opnieuw ingericht.

Laad- en losplaats

Voor de brandstoffenhandelaar Van der Haak worden tot 197 ketelwagens geplaatst, welke afkomstig zijn van onder andere de Calpam in Pernis.

Afvallaadstation

Door het vuilafvoerbedrijf Duin en Bollenstreek wordt in oktober 1973 een laadstation voor huisvuil geopend. Hiermee wordt afval naar de VAM in Wijster overgebracht. Op 23 november 1973 begint het proefvervoer van afval naar . De volle afwalwagens gaan vanaf 197 naar Haarlem Goederen en worden hier gecombineerd met de afvalwagens uit Zandvoort. In 1995 wordt de capaciteit van het laadstation uitgebreid. In 1997 wordt het laadststion aangepast omdat de oude wagons van het type Takkls worden vervangen door containers die geplaatst zijn op wagons van het type Slps. In 2003 wordt het terrein gesaneerd. Tot 2008 wordt dit vervoer uitgevoerd door Railion. In 2008 neemt ACTS het vervoer over. In 2010 loopt het vervoer sterk terug, omdat het GFT-afval niet meer per spoor wordt afgevoerd, maar per vrachtwagen naar AVR in de Botlek. ACTS rijdt het vervoer tot 2011. In dat jaar gaat het vervoer over naar Locon, dat het afvalvervoer tot 30 juni 2016 rijdt. Vanaf 1 juli 2016 gaat het vuilnis per vrachtwagen. In 2017 wordt een groot deel van de sporen opgebroken.


Spoorlijnen

Het station was gelegen aan de Oude Lijn.

Dienstregeling