Bakcodes NS

Uit Somda RailWiki
(Doorverwezen vanaf Bakcodes)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Achtergrondinformatie bakcode

De NS nummerde haar materieel volgens het opgestelde nummerschema van 1921. Dit werd in 1936 uitgebreid met de komst van de eerste serie treinstellen. Hierbij werd gekozen om alle rijtuigen van een treinstel hetzelfde nummer te geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd veel materieel van de NS beschadigd en/of weggevoerd. Na de bevrijding in mei 1945 werd het spoorbedrijf zo goed als mogelijk weer operationeel gemaakt. Op een willekeurige manier werden onbeschadigde rijtuigbakken van het stroomlijnmaterieel samengevoegd tot een inzetbaar treinstel. Dit nieuwe treinstelnummer werd op iedere rijtuigbak aangebracht. In het begin werd dit nieuwe treinstelnummer boven het oude nummer geplaatst, waarbij het oude nummer werd doorgestreept. Maar al snel werd hier van afgestapt en werd alleen het nieuwe treinstelnummer aangebracht. Vanaf dat moment ontstaat er grote verwarring omtrent de nummering van de afzonderlijke rijtuigbakken bij het materieel. Dit speelt voornamelijk bij de vierdelige treinstellen Materieel'36, waar rijtuigbakken relatief eenvoudig waren te wisselen doordat zij op eigen draaistellen stonden. Tot 1950 lag de prioriteit om zoveel mogelijk materieel rijvaardig te maken. De vastlegging van de geschiedenis van de rijtuigbakken was hierbij minder belangrijk. De samenstelling en nummering van treinstellen waren na de periode van wederopbouw dusdanig door elkaar gehaald, dat er allerlei administratieve misverstanden ontstonden. Om dit op te lossen werd een geheel nieuwe nummering van het materieel ontwikkeld.

In augustus 1950 voert de Nederlandse Spoorwegen voor haar materieel een nieuw nummer schema in. Daarbij krijgt elk voertuig een uniek kenmerk mee in de vorm van serie cijfers mee dat aangebracht wordt op de stelbalk. Dit nummer verandert gedurende het bestaan van het voertuig niet meer. Dit kenmerk staan bekend als het bakcodenummer. Ook rijtuigen die verloren en vermist zijn geraakt in de Tweede Wereldoorlog krijgen een uniek bakcodenummer. In de jaren voor de invoering is de geschiedenis van al het materieel uitgezocht, wat volgens N.J. van Wijck Jurriaanse 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor 100% is gelukt'. Hierdoor zijn treinstellen uit de periode 1934 - 1940 soms samengesteld uit verschillende wagenbakken met verschillende volgnummers. In het begin kende het systeem nog een beperkt aantal groepen (1 tot en met 4) die in de loop der jaren werden uitgebreid. Het oorspronkelijke bakcodenummer is opgebouwd uit twee groepen cijfers die door punt gescheiden zijn.

Opbouw bakcode

Het format van een bakcode ziet er dus als volgt uit: AABB.CCC. Daarbij geven de eerste vier cijfers het type bak aan en de tweede groep van drie cijfers, gescheiden door een punt, het volgnummer positie CCC. Van de bakcode vormen de eerste twee cijfers de groep, op de posities AA, en het derde en vierde cijfer het volgnummer op de posities BB. Hiermee krijgt elk bak haar unieke bakcode nummer. In de tabellen zijn van alle bakcodes steeds de oorspronkelijke kenmerken genoteerd, zoals de bakken deze droegen bij hun eerste indienststelling of na een (grote) verbouwing. Opgemerkt zij nog dat eventuele voorloop nullen in een bakcode niet aangebracht nog geschreven worden. Voor alle duidelijkheid zijn echter in de overzichtstabel van Groep 0 deze juist wel genoteerd.

Principes bakcode

Gedurende levensloop van een bak wijzigt de bakcode in principe nooit en daar mee is de bakcode te vergelijken met een chassisnummer. Tenminste dat was het idee achter de unieke bakcode bij de invoering volgens de vader van het systeem. Er bestaan echter geen regel of zij kent wel har uitzonderingen. Als gevolg van het unieke karakter van de bakcode is/was dit ook het ideale kenmerk om gegevens, voorschriften, tekeningen, etc. in het archief vast te kunnen leggen. Daarbij werd niet het fysieke voertuig maar het papieren archief leidend omdat de gegevens van een verbouwingen onder een ander nummer werd opgeslagen. Of er werkelijk een nieuwe fysieke bakcode werd aangebracht is niet altijd duidelijk. Meestal zijn de index cijfers of letters bij bakcodes administratief. De bakcodes zijn meestal aangebracht op een plaatje, meestal in een apart blokje bij de trede onder een van de deuren.

Voorbeelden

Een goed voorbeeld zijn bakken van het elektrisch buffer Materieel ’24, die een logische extra 1 voor hun bakcode kregen, toen deze hun leven als getrokken rijtuigen voort zetten. Een ander voorbeeld zijn de ICR die verbouw zijn tot IC+. Of alle rijtuigen een nieuwe bakcode kregen is niet duidelijk. Soms worden er extra kenmerken aan de bakcodes toegevoegd (alleen) vanwege het archief. Dit speelt bij het SGM Maar ook worden er gewoon een nieuwe code aangemaakt of zoals bij het DDM 2-3 en mDDM die bij na hun verbouwing tot DDZ een nieuwe code kregen in een honderdtal hoger. Door de gestage aanwas van nieuwe materieel raakten enkele groepen in de loop der jaren uitgeput en was men gedwongen om nieuwe of nog relatief lege groepen te gebruiken, anders dan waar voor oorspronkelijke doelgroep bedoeld was. Men kan zich terecht afvragen wat het idee was om tot een bepaalde keuze te komen, zoals bijvoorbeeld bij het DDZ. Men had dit materieel net zo goed in groep 5 of 9 dan wel groep 15 kunnen onderbrengen, zijnde een soort buffermaterieel. De zelfde vraag kunnen we stellen bij het SM ’90 en SLT. Men kan zich terecht de vraag stellen waarom kwam het ene in groep 4 en het andere in groep 9 terecht kwam.

Einde van de bakcode?

Met het verdwijnen van de Dienst Materieel en Werkplaatsen bij de NS, verdween ook langzaam de kennis omtrent het gebruik van de bakcodenummering. Zo wordt in 2005 het rijtuig AB 4007 in het treinstel El3 4044 geplaatst, waarvan de eigen AB door brand verloren is gegaan. Het bakcodenummer van de AB 4007 (383.007) wordt gewijzigd naar het nummer van de AB 4044 (386.034). Het veranderen van het bakcodenummer is in dit geval ongewenst omdat het AB-rijtuig van ICM-0 wezenlijk anders is dan dat van de overige AB-rijtuigen van het ICM. Door NedTrain werd bij renovatie het bakcodenummer van divers materieel gewijzigd zonder noemenswaardige reden. Met dit wijzigen verliest het bakcodenummer zijn feitelijke betekenis. Het SLT is het laatste materieel geweest dat is voorzien van bakcodenummers. De functie van het bakcodenummer is overgenomen door het verplichte NVR-nummer, dat ook niet te wijzigen is.

Opmerking vooraf bij de tabellen

Gegevens welk in de tabellen met dit teken gemerkt zijn en cursief geschreven, zijn nog onvoldoende geverifieerd of slechts voor administratieve doeleinden en/of ter archivering gebruikt.Er dien nog onderzoek gedaan te worden.
R77.png Voertuig is van radiografisch bedieningsapparatuur voorzien voor bediening op afstand.
SchijfremB.png Geeft aan dat de draaistellen van schijfremmen is voorzien en dat dit afwijkt ten opzichte van de standaard toegepaste draaistellen.
(Wordt niet vermeld als alle draaistellen van het materieel standaard van schijfremmen zijn voorzien).
Gegevens welk in de tabellen met dit teken gemerkt zijn geeft aan dat in de betreffende nummerreeksende volgnummers eindigend op 9 en 0 structureel ontbreken (het betreft hier het 11de cijfer van het NVR kenmerk).
RIC-2.png Geeft aan dat het rijtuigen betreft met een toelating volgens regolamento internazionale delle carrozze (ric)
BUUR-2.png Geeft aan dat het rijtuigen betreft met een beperkte toelating voor het kleine grensverkeer, een zogenaamde buurlandtoelating.
🞅 In de silhouet tekening geeft dit een aangedreven-as aan.
In de silhouet tekening geeft dit een loop-as aan.Groep 0 — Locomotieven

Bakcodenummer Locomotief serie Materieel Draaistel
100 benzine-mechanische locomotor -
101 benzine-mechanische locomotor -
102 – 152 benzine-mechanische locomotoren -
161 – 165 diesel-mechanische locomotoren -
001 201 – 369 dieselelektrische locomotoren -
002 401 – 415 dieselelektrische locomotoren -
003 451 – 460 dieselelektrische rangeerlocomotieven -
004 501 – 545 dieselelektrische rangeerlocomotieven -
0040 601 – 665 dieselelektrische rangeerlocomotieven -
0041 671 – 693 dieselelektrische rangeerlocomotieven R77.png -
004 701 – 715 (1953) dieselelektrische rangeerlocomotieven -
050 1001 – 1010 elektrische locomotief ELM
051 1101 – 1160 elektrische locomotief ELMa
052 1201 – 1225 elektrische locomotief ELMb
053 1301 – 1316 elektrische locomotief ELMc
054 1501 – 1506 elektrische locomotief ELMe
055 1601 – 1658 elektrische locomotief Ef
056 1701 – 1781 elektrische locomotief Eg
057 uit 055 1823 – 1858 elektrische locomotief Ef
020 2001 – 2018 dieselelektrische locomotieven DLM
021 2201 – 2350 dieselelektrische locomotieven DLMc
021A uit 021 2361 – 2384 dieselelektrische locomotieven R77.png DLMc
022 2401 – 2529 dieselelektrische locomotieven DLMb
023 2530 dieselelektrische locomotieven DLMb
2601 – 2606 dieselelektrische locomotieven DLMa
2801 dieselelektrische locomotieven DLMe
2901 – 2905 dieselelektrische locomotieven DLMd
6401 – 6520 dieselelektrische locomotieven R77.png Df

Groep 1 — Dieselelektisch stroomlijnmaterieel (later ook diesel-hydraulische materieel)

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
DIESEL MATERIEEL '34
11 … 50
DE3('34)-1.png
101 C DE3 (Materieel'34) DL en DM
102 mCD (Maybach-motoren) DE3 (Materieel'34) DM
103 mCD (Stork/Ganz-motoren) DE3 (Materieel'34) DM
104 mCD (Werkspoor-motoren) DE3 (Materieel'34) DM
105 B DE3 (Materieel'34) DL en DM
DIESEL MATERIEEL '40
51 … 68
DE5-1.png
106 Ck DE5 (Materieel'40) DMa en DLc
107 Coo DE5 (Materieel'40) DLc
108 Co DE5 (Materieel'40) DLa en DLc
109 mD (Maybach-motoren) DE5 (Materieel'40) DMb en DLb
110 mD (Werkspoor-motoren) DE5 (Materieel'40) DMb en DLb
111 ABk DE5 (Materieel'40) DMa en DLa
196 … 197
DE5-2.png
112 uit 311 CDk ElD5 Ck DE5 (Materieel'40) DMa en DLc
113 uit 312 Coo ElD5 Coo DE5 (Materieel'40) DLc
114 uit 313 Co ElD5 Co DE5 (Materieel'40) DLa en DLc
109 mD (Maybach-motoren) DE5 (Materieel'40) DMb en DLb
110 mD (Werkspoor-motoren) DE5 (Materieel'40) DMb en DLb
111 ABk DE5 (Materieel'40) DMa en DLa
Plan X
NS20
NS20-1.png
115 NS 20 Directierijtuig Plan X I)
21 … 50
DE1-1.png
116 BCD 21 – 50 DE1 Plan X DMd
61 … 106
DE2-1.png
117 CDk 61 – 106 DE2 Plan X DMd en DLd
118 BCk 61 – 106 DE2 Plan X DMd en DLd
161 … 186
DE2A-1.png
117A uit 117 ABk 161 – 186 DE2 Plan X DMd en DLd
118A uit 118 Bk 161 – 186 DE2 Plan X DMd en DLd
Plan U
111 … 152
DE3('60)-1.png
120 mBDK 111 – 152 DE3 Plan U1-6 DMe
121 B 111 – 152 DE3 Plan U1-6 DLe
122 ABk 111 – 152 DE3 Plan U1-6 DLe
PROJECT EXPLOITATIE NEVENLIJNEN
3101 … 3119
DH1-1.png
123 B 3101 – 3119 DH1 PEN DM en DL
3201 … 3231
DH2-1.png
124 Bz 3201 – 3231 DH2 PEN DM en DL
125 B 3201 – 3231 DH2 PEN DM en DL
DIESEL MATERIEEL '90
3401 … 3453
DM'90-1.png
131 Bk 3401 – 3453 DH2 DM'90 DMf en DLf
132 ABk 3401 – 3453 DH2 DM'90 DMf en DLf
I)   Draaistellen van het type DMd, echter met een afwijkende wielmaat.

Groep 2 — Diesel-mechanische motorrijtuigen

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
MATERIEEL '37
2901 ... 2908
OmBC2900-1.png
201 omBC 2901 – 2908 (BCD 11 ... 14) DM37 C

Groep 3 — Elektrisch stroomlijnmaterieel

Bakcodenummer Rijtuig Kenmerk
treinstel
Materieel / Plan Draaistel
MATERIEEL '35
201 … 207
EM35-II-1.png
301 Ck 201 … 203, 207 (mC) Elh2 EM35 EM en TL
302 BCk 201 … 203, 207 (mBC) Elh2 EM35 EM en TL
204 … 208
EM35-IId-2.png
303 Ck 204 … 206, 208 (mCD) ElDh2 EM35 EM en TL
302 BCk 204 … 206, 208 (mBC) ElDh2 EM35 EM en TL
MATERIEEL '36
211 … 263
EM36-II-1.png
304 Ck 211 … 263 ElD2 EM36 EM en TL
305 BCk 211 … 263 ElD2 EM36 EM en TL
401 … 429
EM36-III-2.png
304 Ck 401 … 429 ElD3 EM36 EM en TL
305 BCk 401 … 429 ElD3 EM36 EM en TL
309 CDo 401 … 429 ElD3 EM36 TL
441 … 453
EM36-III-3.png
304 Ck 441 … 453 El3 EM36 EM en TL
305 BCk 441 … 453 El3 EM36 EM en TL
318 Co 441 … 453 El3 EM36 / Plan B TL
601 … 637
EM36-III-1.png
306 CDk 601 … 637 ElD3 EM36 EM en MM
307 Ce 601 … 637 ElD3 EM36 AL
308 Bk 601 … 637 ElD3 EM36 EM en MM
EM36-IV-1.png
306 CDk 601 … 637 ElD4 EM36 EM en MM
307 Ce 601 … 637 ElD3 of ElD4 EM36 AL
308 Bk 601 … 637 ElD3 of ElD4 EM36 EM en MM
310 C 601 … 637 ElD4 EM36 AL
MATERIEEL '40
801 … 825
EM40-V-1.png
311 CDk 801 … 825 ElD5 EM40 EMa en ELb
312 Coo 801 … 825 ElD5 EM40 ELb
313 Co 801 … 825 ElD5 EM40 EMb en ELb
314 Cr 801 … 825 ElD5 EM40 EMb en ELa
315 ABk 801 … 825 ElD5 EM40 EMa en ELa
831, 832
EM40-V.2Tekengebied 1@1600.png
311 CDk 831, 832 ElD5 EM40 EMa en ELb
312 Coo 831, 832 ElD5 EM40 ELb
313 Co 831, 832 ElD5 EM40 EMb en ELb
314 Cr 831, 832 ElD5 EM40 EMb en ELa
324 uit 316 CDk ABk 831, 832 ElD5 EM40 EMa en ELa
301 … 315
EM40-II-1.png
316 CDk ElD5 EM40 EMa en ELa
317 BCk ElD5 EM40 EMa en ELa
MATERIEEL '46
ElD4 641 … 705
EM46-IV-1.png
319 CDk ElD4 EM46 / Plan A - AB - B - C EMc of EMe en
ELc of ELd
320 C ElD4 EM46 / Plan A - AB - B - C EMd of EMf en
ELc of ELd
321 B ElD4 EM46 / Plan A - AB - B - C EMd of EMf en
ELc of ELd
322 Ck ElD4 EM46 / Plan A - AB - B - C EMc of EMe en
ELc of ELd
ElD2 221 … 299
EM46-II-1.png
323 BCDk ElD2 EM46 / Plan A - B - C EMc of EMe en
ELc of ELd
325 Ck ElD2 EM46 / Plan A - B - C EMc of EMe en
ELc of ELd
MATERIEEL '54
ElD2 321 … 334
EM54-II-FGM-1.png
326 Bk 321 … 334 ElD2 EM54 / Plan F EMh en ELe
327 ABDk 321 … 334 ElD2 EM54 / Plan F EMh en ELe
ElD2 335 … 350
EM54-II-FGM-1.png
326 Bk 335 … 350 ElD2 EM54 / Plan G EMh en ELe
327 ABDk 335 … 350 ElD2 EM54 / Plan G EMh en ELe
ElD2 351 … 365
EM54-II-FGM-1.png
326 Bk 351 … 365 ElD2 EM54 / Plan M EMh en ELe
327 ABDk 351 … 365 ElD2 EM54 / Plan M EMh en ELe
ElD4 711 … 741
PlanF-IV-1.png
328 Bk 711 … 741 ElD4 EM54 / Plan F EMh
329 A 711 … 741 ElD4 EM54 / Plan F ELe
330 B 711 … 741 ElD4 EM54 / Plan F ELe
331 BDk 711 … 741 ElD4 EM54 / Plan F EMh
ElD4 742 … 757
PlanG-IV-1.png
328 Bk 742 … 757 ElD4 EM54 / Plan G EMh
329 A 742 … 757 ElD4 EM54 / Plan G ELe
330 B 742 … 757 ElD4 EM54 / Plan G ELe
331 BDk 742 … 757 ElD4 EM54 / Plan G EMh
ElD4 761 … 792
EM54-IV-P-1.png
El4 1970 (776)
EM54-IV-P-2.png
ElD4 1761 … 1768
EM54-IV-P-3.png
338 Bk 761 … 786 ElD4 EM54 / Plan P1-5 EMh
339 A 761 … 786 ElD4 EM54 / Plan P1-5 ELe
340 B 761 … 786 ElD4 EM54 / Plan P1-5 ELe
341 BDk 761 … 786 ElD4 EM54 / Plan P1-5 EMh
ElD2 371 … 393
EM54-II-Q-1.png
342 Bk 371 … 393 ElD2 EM54 / Plan Q1-3 EMh en ELe  
343 ABDk 371 … 393 ElD2 EM54 / Plan Q1-3 EMh en ELe
MATERIEEL '64 (Plan T en Plan V)
501
EM'64-Tpro-1.png
332 Bk1 501 ElD4 EM64 / Tproto ELk
333 AD 501 ElD4 EM64 / Plan Tproto EMr
334 B 501 ElD4 EM64 / Plan Tproto EMr
335 Bk2 501 ElD4 EM64 / Plan Tproto ELk
401 … 438
EM'64-V123-1.png
336 Bk ElD2 EM64 / V1-3 EMr en ELk
337 ABDk ElD2 EM64 / Plan V1-3 EMr en ELk
502 … 511
EM'64-t1-1.png
344 Bk1 502 … 511 ElD4 EM64 / Plan T1 ELk
345 BD 502 … 511 ElD4 EM64 / Plan T1 EMr
346 AB 502 … 511 ElD4 EM64 / Plan T1 EMr
347 Bk2 502 … 511 ElD4 EM64 / Plan T1 ELk
512 … 531
EM'64-T23-1.png
348 Bk1 512 … 531 ElD4 EM64 / Plan T2-3 ELk
349 BD 512 … 531 ElD4 Plan T2-3 EMr
350 AB 512 … 531 ElD4 EM64 / Plan T2-3 EMr
351 Bk2 512 … 531 ElD4 EM64 / Plan T2-3 ELk
441 … 483
EM'64-V456-1.png
352 Bk 441 … 481 El2 EM64 / Plan V4-6 EMr en ELk
353 ABk 441 … 481 El2 EM64 / Plan V4-6 EMr en ELk
801 … 840
EM'64-V7-1.png
354 BPk ElP2 EM64 / Plan V7 EMr en ELk
355 ABk ElP2 EM64 / Plan V7 EMr en ELk
841 … 935
EM'64-V8-11-1.png
356 BPk ElP2 EM64 / Plan V8-11 EMr en ELk
357 ABk ElP2 EM64 / Plan V8-11 EMr en ELk
936 … 965
EM'64-V12-13-1.png
356 BPk ElP2 EM64 / Plan V12-13 EMr en Ls SchijfremB.png
357 ABk ElP2 EM64 / Plan V12-13 EMr en Ls SchijfremB.png
BPk 802
EM'64-7A-1.png
358 extra bak als 356 BPk 802 ElP2 EM64 / Plan V EMr en ELk
STADSGEWESTELIJK MATERIEEL
2001 … 2015
790px
360 ABk 2001 – 2015 El2 SGM-0 II / Plan Y0 EMLa
361 Bk 2001 – 2015 El2 SGM-0 II / Plan Y0 EMLa
364 extra bak als 361 ABk 2008 El2 SGM-0 II / Plan Y EMLa
2014, 2015
790px
370 ('98 - chopper) Bk1 2014, 2015 El2 SGM-0 II Citypendel / Plan Y0 EMLa
371 ('98 - chopper) Bk2 2014, 2015 El2 SGM-0 II Citypendel / Plan Y0 EMLa
2021 … 2080
790px
362 ABk 2021 – 2080 El2 SGM-1 II / Plan Y1 EMLa
363 Bk 2021 – 2080 El2 SGM-1 II / Plan Y1 EMLa

790px
362B uit 362 ABk El2 SGM-1 II / Plan Y1 EMLa
363B uit 363 Bk El2 SGM-1 II / Plan Y1 EMLa
2021 … 2035
790px
368 uit 362/362B Bk1 2021 – 2035 El2 SGM-1 II Citypendel / Plan Y1 EMLa
369 uit 363/363B Bk2 2021 – 2035 El2 SGM-1 II Citypendel / Plan Y1 EMLa
2836 … 2880
PlanY1-II-1a.png
362A uit 362 Bk1 2836 – 2880 El3 SGM-1 III / Plan Y1 EMLa
363A uit 363 Bk2 2836 – 2880 El3 SGM-1 III / Plan Y1 EMLa
365 AB 2836 – 2895 El3 SGM-1 III / Plan Y2 Lg
2881 … 2895
790px
366 Bk1 2881 – 2895 El3 SGM-2 III / Plan Y3 EMLa
367 Bk2 2881 – 2895 El3 SGM-2 III / Plan Y3 EMLa
365 AB 2836 – 2895 El3 SGM-2 III / Plan Y2 Lg
2936 … 2980
790px
372 uit 362 Bk1 2936 – 2980 El3 SGMm-1 III / Plan Y1 EMLa
373 uit 363 Bk2 2936 – 2980 El3 SGMm-1 III / Plan Y1 EMLa
375 uit 365 AB 2936 – 2995 El3 SGMm-1 III / Plan Y2
2981 … 2995
790px
376 uit 366 Bk1 2981 – 2995 El3 SGMm-2 III / Plan Y3 EMLa
377 uit 367 Bk2 2981 – 2995 El3 SGMm-2 III / Plan Y3 EMLa
375 uit 365 AB 2936 – 2995 El3 SGMm-2 III / Plan Y2 Lg
INTERCITY MATERIEEL (Materieel '76)
4001 … 4007
EM'76-Z0-1.png
381 mBk 4001 – 4007 ElE3 ICM-0 / Plan Z0 EMLb
382 sBk 4001 – 4007 ElE3 ICM-0 / Plan Z0 ELLb
383 AB 4001 – 4007 ElE3 ICM-0 / Plan Z0 ELLb
4011 … 4050
ICM1-III-Z1.png
384 94 84 4 384 011 – 050 mBDk ElD3 ICM-1 / Plan Z1 Mu
385 94 84 4 385 011 – 050 sBk ElD3 ICM-1 / Plan Z1 Lh
386 94 84 4 386 011 – 050 AB ElD3 ICM-1 / Plan Z1 Lh
4051 … 4097
ICM2-III-Z2.png
387 94 84 4 387 051 – 097 mBDk ElD3 ICM-2 / Plan Z2 Mu
388 94 84 4 388 051 – 097 sBk ElD3 ICM-2 / Plan Z2 Lh
389 94 84 4 389 051 – 097 AB ElD3 ICM-2 / Plan Z2 Lh
4201 … 4230
ICM3-IV-Z3.png
390 94 84 4 390 201 – 230 mBDk ElD4 ICM-2 / Plan Z3 Mu
391 94 84 4 391 201 – 230 sBFk ElD4 ICM-3 / Plan Z3 Lh
392 94 84 4 392 201 – 230 A ElD4 ICM-3 / Plan Z3 Lh
393 94 84 4 393 201 – 230 mB ElD4 ICM-3 / Plan Z3 Mu en Lh
398 extra bak als 395 sBFk 4224 ElD4 ICM-3 / Plan Z Lh
4231 … 4250
ICM4-IV-Z4.png
394 94 84 4 394 231 – 250 mBDk ElD4 ICM-4 / Plan Z4 Mu
395 94 84 4 395 231 – 250 sBFk ElD4 ICM-4 / Plan Z4 Lh
396 94 84 4 396 231 – 250 A ElD4 ICM-4 / Plan Z4 Lh
397 94 84 4 397 231 – 250 mB ElD4 ICM-4 / Plan Z4 Mu en Lh

Groep 4 — Stroomlijnmateriaal voor postvervoer (later ook elektrisch stroomlijnmaterieel)

Bakcodenummer Rijtuig ① Materieel Plan
Type
Draaistel
STROOMLIJN POST RIJTUIGEN
401 BC0401-1.png Pec 8501 – 8506 Pe PL
402 BC0402-1.png Pec 8507 – 8521 Pe PL
403 BC0403-1.png Pec 922 – 936 Pe Plan C PL (uit ex EM en EL draaistellen)
404 BC0404-1.png Pec 8551 – 8552 Pe PL
STOPTREIN MATERIEEL '90
2101 … 2109
SM90-1.png
410 ABk 2101 – 2109 El2 SM'90 Mv en Li
411 Bk 2101 – 2109 El2 SM'90 Mv en Li

Groep 5 — Elektrisch buffermaterieel

Bakcodenummer Rijtuig ① Materieel type Draaistel

501 Typ06sil.png mBD 9001 – 9004 Materieel'24 Type 06 M
501A Typ17sil.png mP 9231 – 9234 Materieel'24 Type 17 M
502 Typ01sil.png mBD 9171 … mBD 9173 Materieel'24 Type 01 M
502A Typ15sil.png mP 9203, 9212 Materieel'24 Type 15 M
503 Typ05sil.png mC 9451 … mC 9482 Materieel'24 Type 05 M
503A Typ035sil.png mDW 169 306 – mDW 169 310 Materieel'24 Type ? M
504 Typ08sil.png mCv 9401 … mCv 9424 Materieel'24 Type 08 M
504 Typ12sil.png mCv 9425 … mCv 9447 Materieel'24 Type 12 W
505 Typ01sil.png mCD 9101 … mCD 9127 Materieel'24 Type 01 M
505A Typ15sil.png mP 9201 … 9218 Materieel'24 Type 15 M
506 Typ09sil.png mCD 9151 … mCD 9161 Materieel'24 Type 09 W
506A Typ16sil.png mP 9221 – 9228 Materieel'24 Type 16 W
507 BC0507sil.png mP 3001 – 3035 (Materieel'64) Plan mP1–3 PM
551 Typ03sil.png Bec 8501 … Bec 8522 Materieel'24 Type 03 L
552 Typ02sil.png ABec 8531 … ABec 8548 Materieel'24 Type 02 L
552 Typ13sil.png ABec 8549, ABec 8550 Materieel'24 Type 13 V
553 Typ10sil.png Becm 8551 … Becm 8558 Materieel'24 Type 10 V
554 Typ10sil.png Becm 8559, Becm 8560 Materieel'24 Type 10 V
555 Typ07sil.png Ces 8101 – 8103 Materieel'24 Type 07 L
556 Typ14sil.png Cesc 8107 – Cesc 8110 Materieel'24 Type 14 L
557 Typ04sil.png Cec 8121 … Cec 8147 Materieel'24 Type 04 L
557 Typ11sil.png Cec 8148 … Cec 8159 Materieel'24 Type 11 V
558 Typ02sil.png Ce8c 8181 … Ce8c 8190 Materieel'24 Type 02 L
① De weergegeven nummering is volgens nummerplan van 1950 bij de invoering van de bakcode.
② Afgezonderd uit 505 in verband met ander klasse indeling.
③ In 1935 omgebouwd uit Cec 8501, 8502, 8506 en 8507.

Groep 6 — Elektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
BENELUX-1.png
601 NS BDk 1201 – 1208
NMBS BDx 220.901 – 220.904
ElD2 Benelux BM en BL
602 NS ABk 1201 – 1208
NMBS ABx 220.901 – 220.904
ElD2 Benelux BM en BL
Door diverse bronnen wordt aangegeven dat de Benelux treinstellen hun oorspronkelijke bakcodes hadden in Groep 3 en deze pas veel jaren later hun bakcodes in groep 6 kregen. Theoretisch is het mogelijk dat de Benelux treinstellen voor hun indienststelling aansluitend op Plan F - G - M in bakcode nummering opgenomen waren. Echter, de beoogde bakcodes zijn vrijwel direct gebruikt voor Plan T proto. Het is daarom niet aannemelijk dat er ooit een dubbelbezetting van een bakcodes voor verschillende rijtuigen heeft bestaan en het past ook niet volgens principes van de bakcodenummering. Bovendien bestaat er een plantekening dd. 21 december 1965 voor een Benelux op basis van Plan V met de bakcodes 603 en 604.

Groep 7 — Dieselelektrische stroomlijnmaterieel voor buitenlandse inzet

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
DE4-TEE.png
701 NS mDk 1001 – 1003
SBB Dm 501, 502
DE4
RAm
TEE TE
702 NS A 1001 – 1003
SBB A 501, 502
DE4
RAm
TEE TEL
703 NS A 1001 – 1003 (Ar)
SBB AR 501, 502
DE4
RAm
TEE TEL
704 NS Ak 1001 – 1003
SBB At 501, 502
DE4
RAm
TEE TEL

Groep 8 — Tramweg materieel

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
SUN-1.png
801 SU 5001 – 5027 Sneltram Utrecht SU Ms en Lf
802 SU 5001 – 5027 Sneltram Utrecht SU Ms en Lf


Groep 9 — Elektrisch stroomlijnmaterieel

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
DD-IRM en VIRM MATERIEEL
8201 … 8281
DD-IRM1-III.png
901 mBvk1 of mBvk2 290 8501 … 8662 El3 DD-IRM 1 Mw en Lk
905 ABv3 380 8001 … 8081 El3 DD-IRM 1 Lj
8401 … 8481
DD-IRM1-IV.png
901 mBvk1 of mBvk2 290 8501 … 8662 El4 DD-IRM 1 Mw en Lk
905 ABv4 380 8001 … 8081 El4 DD-IRM 1 Lj
910 ABv5 380 8201 … 8247 El4 DD-IRM 1 Lj
9401 … 9481
VIRM1-IV.png
901 mBvk1 of mBvk2 290 8501 … 8662 El4 VIRM 1 Mw en Lk
915 ABv6 380 8301 … 8381 El4 VIRM 1 Lm
905 ABv3 380 8001 … 8081 El4 VIRM 1 Lj
8601 … 8681
VIRM1-VI.png
901 mBvk1 of mBvk2 290 8501 … 8662 El6 VIRM 1 Mw en Lk
910 ABv5 380 8201 … 8247 El6 VIRM 1 Lj
920 mBv7 260 8801 … 8880 El6 VIRM 1 My en Ln
915 ABv6 380 8301 … 8381 El6 VIRM 1 Lm
905 ABv4 380 8001 … 8081 El4 VIRM 1 Lj
9501 … 9525
VIRM2-IV.png
921 mBvk1 of mBvk2 290 8663 … 8861 El4 VIRM 2 My en Lp
915 ABv6 380 8301 … 8381 El4 VIRM 2 Lm
925 ABv3 380 8101 … 8197 El4 VIRM 2 Lm
8701 … 8746
VIRM2-VI.png
921 mBvk1 of mBvk2 290 8663 … 8861 El6 VIRM 2-3 My en Lp
930 ABv5 380 8248 … 8280 El6 VIRM 2-3 Lm
920 mBv7 260 8801 … 8880 El6 VIRM 2-3 My en Ln
915 ABv6 380 8301 … 8381 El6 VIRM 2-3 Lm
925 ABv4 380 8101 … 8197 El6 VIRM 2-3 Lm
9547 … 9597
VIRM2-IV.png
921 mBvk1 of mBvk2 290 8663 … 8861 I) El4 VIRM 4 My en Lp
915 ABv6 380 8301 … 8381 El4 VIRM 4 Lm
925 ABv3 380 8101 … 8197 El4 VIRM 4 Lm
SPRINTER LIGHTTRAIN MATERIEEL
2401 … 2469
SLT-IV-1.png
950 94 84 4 950 001 – 069 mABk1 El4 SLT
Ma
Mb
La
Lb
951 94 84 4 951 001 – 069 mABk2 El4 SLT
952 94 84 4 952 001 – 069 mB1 El4 SLT
953 94 84 4 953 001 – 069 B1 El4 SLT
2601 … 2662
SLT-VI-1.png
954 94 84 4 954 001 – 062 mABk3 El6 SLT
Ma
Mb
La
Lb
955 94 84 4 955 001 – 062 mABk4 El6 SLT
956 94 84 4 956 001 – 062 AB El6 SLT
957 94 84 4 957 001 – 062 B2 El6 SLT
958 94 84 4 958 001 – 062 mB2 El6 SLT
959 94 84 4 959 001 – 062 mB3 El6 SLT
FLIRT3 MATERIEEL
2010 … 2015
TAG-II-1.png
960 94 84 4 960 001 – 006 a-bak (Bk) El2 TAG (Abellio)
961 94 84 4 961 001 – 006 b-bak (ABk) El2 TAG (Abellio)
2201 … 2233
FFF-III-1.png
962 94 84 4 962 001 – 033 a-bak (ABk1) El3 FFF (NS) Me en Ja
963 94 84 4 963 001 – 033 b-bak (ABk2) El3 FFF (NS) Ja en Me
964 94 84 4 964 001 – 033 c-bak (B) El3 FFF (NS) Ja
2501 … 2525
FFF-IV-1.png
965 94 84 4 965 001 – 025 a-bak (ABk1) El4 FFF (NS) Me en Ja
966 94 84 4 966 001 – 025 b-bak (ABk2) El4 FFF (NS) Ja en Me
967 94 84 4 967 001 – 025 c-bak (B) El4 FFF (NS) Ja en Jb
968 94 84 4 968 001 – 025 d-bak (Bz) El4 FFF (NS) Jb en Ja
SPRINTER NIEUWE GENERATIE
2301 … 2368
SNG-III-1.png
980 94 84 4 980 001 – 068 A1-bak (ABk) El3 SNG Mc en Ld
981 94 84 4 981 001 – 068 A2-bak (Bk) El3 SNG Lc en Mc
982 94 84 4 982 001 – 068 B-bak (B) El3 SNG Ld en Lc
2701 … 2750
SNG-IV-1.png
983 94 84 4 983 001 – 050 A1-bak (mABk1) El4 SNG Mc en Ld
984 94 84 4 984 001 – 050 A2-bak (mABk2) El4 SNG Le en Mc
985 94 84 4 985 001 – 050 B-bak (B) El4 SNG Ld en Md
986 94 84 4 986 001 – 050 C1-bak (Bz) El4 SNG Md en Le
I) plus vier extra (reserve)casco's

Groep 11 — Getrokken materieel personenvervoer

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
1101 ABd8 7201 – 7209 RIC-2.png Ovaleramenrijtuigen K
1102 ABd9u 7401 – 7406 RIC-2.png Bolkoprijtuigen IT
1103 AB9d 7521 – 7555 RIC-2.png Rijtuigen AB9d T
1104 AB8d 7701 – 7720 RIC-2.png Turquoise rijtuig Plan D S
1104A uit 1104 B8d 7851 – 7858 RIC-2.png Turquoise rijtuig Plan D S
1121 ABCd 7301 – 7308 RIC-2.png Bolkoprijtuigen IT
1121A uit 1121 B6D 6802 – 6808 Bolkoprijtuigen IT
1122 ABd 7351 – 7380 RIC-2.png Plan K S
1131 Cd10 7201 – 7206 RIC-2.png Ovaleramenrijtuig K
1132 Cd10 7211 – 7222 RIC-2.png Bolkoprijtuigen IT
1133 C9d 7801 – 7840 RIC-2.png Turquoise rijtuig Plan D S
1135 Bc10 7001 – 7025 RIC-2.png Couchetterijtuig Plan N C (1958)
1151 C12c 6401 – 6470 Coupérijtuig C12c K
1152 C12c 6471 – 6485 Coupérijtuig C12c K
1153 Bd 6501 – 6546 Plan E N
1154 Cd 6601 – 6714 Plan E N
1154A uit 1154 AB 50 84 39-37 351363 voor DE tractie geschikt gemaakt Plan E N
1154B uit 1154 B 50 84 39-37 351388 voor DE tractie geschikt gemaakt Plan E N
1155 CKD 6901 – 6926 Plan E N
1156 B11 50 84 21-37 501532 ∆ Plan W2 A (Werkspoor)
1157 A 50 84 10-77 601638 ∆ ICR 2 Ra
1158 B 50 84 20-77 701774 ∆ ICR 2 Ra
1158A A uit B ICR 2 Ra
1159 ABv 50 84 26-37 601635 ∆ DD DDM 1 Rb
1160 Bv 50 84 26-37 401441 ∆ DD DDM 1 Rb
1161 Bvk 50 84 26-37 101115 ∆ DD DDM 1 Rb
1162 ABv 380 7501 – 7533 DD DDM 2 Rd
1163 Bv 280 7201 – 7252 DD DDM 2 Rd
1164 Bvk 270 7001 – 7033 DD DDM 2 Rd
1165 ABv 380 7534 – 7577 DD DDM 3 Rd
1166 Bv 280 7253 – 7302 DD DDM 3 Rd
1167 Bvk 270 7034 – 7079 DD DDM 3 Rd
1168 mABk 390 7701 – 7750 DD mDDM Mx
1171 B11 4101 – 4124 BUUR-2.png Plan W1 A (Werkspoor)
1172 A 50 84 10-70 651687 ∆ BUUR-2.png ICR 1 Ra
1172A B uit A ICR 1 Ra
1173 B 50 84 20-70 801874 ∆ BUUR-2.png ICR 1 Ra
1174 BKD 50 84 82-70 901953 ∆ BUUR-2.png ICR 1 Ra
1174A Bf 50 84 29-70 437449 Bf uit BKD ICR 1 Ra
1175 Bs 50 84 28-70 101113 ∆ BUUR-2.png BENELUX ICR 3 Ra en Rc (s-zijde)
1176 B 50 84 20-70 401422 ∆ BUUR-2.png BENELUX ICR 3 Ra
1177 BKD 50 84 82-70 971982 ∆ BUUR-2.png BENELUX ICR 3 Ra
1178 AB 50 84 30-70 061072 ∆ BUUR-2.png BENELUX ICR 3 Ra
1179 A 50 84 10-70 481492 ∆ BUUR-2.png BENELUX ICR 3 Ra
1180 A 50 84 10-70 561691 ∆ BUUR-2.png ICR 4 Ra
1181 B 50 84 20-70 581881 ∆ BUUR-2.png ICR 4 Ra
1182 BKD 50 84 82-70 591958 ∆ BUUR-2.png ICR 4 Ra
1182A Bf 50 84 29-70 450499 ∆ Bf uit BKD ICR 4 Ra
1183 uit 1182 BKD 50 84 82-70 001 uit ICR 4 IC+ Ra
1184 uit 1158 B 50 84 20-77 007 uit ICR 2 IC+ Ra
1185 uit 1158 B 50 84 20-77 008 uit ICR 2 IC+ Ra
1186 uit 1158 B 50 84 20-77 009012 uit ICR 2 IC+ Ra
1187 uit 1172 A 50 84 18-70 003 uit ICR 1 IC+ Ra
1188 uit 1172 A 50 84 18-70 002 uit ICR 1 IC+ Ra
1189 uit 1172 A 50 84 10-70 004, 005 uit ICR 1 IC+ Ra
1190 uit 1174 BDs 50 84 82-77 001022 uit ICR 1 ICR 1 Ra en Rc (s-zijde)
1191 uit 1173 BDs 50 84 82-77 023032 uit ICR 1 ICR 1 Ra en Rc (s-zijde)

Groep 12 — Getrokken materieel postvervoer (later ook elektrisch dubbeldeks buffermaterieel)

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Type/Plan Draaistel
Postrijtuigen
1201 P 7901 – 7903 I) RIC-2.png Z
1202 Pd 7911 – 7920 RIC-2.png Turquoise rijtuig Plan C PS
1203 P 7921 – 7930 Plan E PN
1204 P 7931 – 7943 gedeeltelijk RIC-2.png Plan L PN
I)  Overgebleven rijtuigen uit de vooroorlogsche serie Pd 7011 – 7021.
DDZ
DDZ-1.png
1262 uit 1162 of 1165 ABv uit DDM 2-3 DDZ Rd
1263 uit 1163 of 1166 Bv1 uit DDM 2-3 DDZ Rd
1264 uit 1164 of 1167 ABvk uit DDM 2-3 DDZ Rd
1268 uit 1168 mBk uit mDDM DDZ Mx
1269 uit 1163 of 1166 Bv2 uit DDM 2-3 DDZ Rd

Groep 13 — Getrokken materieel bagagevervoer

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Type Draaistel
1301 D 7621 – 7625 RIC-2.png Bagagewagen DV Z
1302 D 7601 – 7604 RIC-2.png Bagagewagen DIV A (Pruissisch)
O (sinds 1958)
1303 D 7611 – 7620 RIC-2.png Bagagewagen DIV A (Pruissisch)
O (sinds 1958)
1304 D 6301 – 6323 Bagagewagen DIV A (Pruissisch)

Groep 14 — Getrokken materieel bijzonder inrichting

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan Draaistel
1401 RDd 7651 – 7660 RIC-2.png Turquoise rijtuig Plan D S
1401A uit 1401 RDd 7651 … 7659 BUUR-2.png WRDk 61 84 87-40 101108 Plan D BENELUX SS


Groep 15 — Getrokken materieel personenvervoer (voormalig elektrisch buffermaterieel)

Bakcodenummer Rijtuig ① Materieel type Draaistel ②

1502 Typ21sil.png BDz 5901 Materieel'24 Type 21 Ma
1503 Typ25sil.png Bz 5801 … Bz 5830 Materieel'24 Type 25 Ma
1504 Typ32sil.png Bz 5851 … Bz 5866 Materieel'24 Type 32 Wa
1504 Typ25sil.png Bz 5831 … Bz 5850 Materieel'24 Type 28 Ma
1504 Typ32sil.png Bz 5871 Materieel'24 Type 12A Wa
1505 Typ21sil.png BDz 5902 … BDz 5908 Materieel'24 Type 21 Ma
1551 Typ03sil.png A 5001 … A 5008 Materieel'24 Type 23A L
1551 Typ03sil.png A 5501 … A 5512 Materieel'24 Type 23A L
1552 Typ02sil.png AB 5101 … AB 5111 Materieel'24 Type 22 L
1552 Typ13sil.png AB 5751, AB 5752 ③ Materieel'24 Type 33 V
1553 Typ10sil.png AB 5611 … 5617 Materieel'24 Type 30 V
1554 Typ10sil.png AB 5618, 5619 Materieel'24 Type 10 V
1555 Typ07-Asil.png Bz 5301, Bz 5302 Materieel'24 Type 7 L
1556 Typ14-Asil.png B 5211 … B 5214 Materieel'24 Type 14 L
1557 Typ11sil.png B 5701 … B 5714 Materieel'24 Type 11 V
1557 Typ04sil.png B 5215 … B 5241 Materieel'24 Type 4 L
1558 Typ02sil.png B 5351 … 5358 ④ Materieel'24 Type 2 L
① Rijtuigen genummerd 5001 … 5358 zijn voorzien van draaistellen met glijlagers en de 5501 … 5908 zijn voorzien van draaistellen met rollagers.
② De draaistellen het Type Ma en Wa zijn loopdraaistellen verkregen uit motordraaistellen van het type M en W.
③ Tot 1959: AB 5601, 5602.
④ Tot 1959: B 5201 … 5208.

Groep 16 — Getrokken materieel speciaal inrichting (SR)

Bakcodenummer Rijtuig NVR Materieel Afkomst Draaistel
1601 NS K 6 RIC-2.png uit DRB bagagewagen 105 290 Görlitz III
1602 NS K 7 RIC-2.png uit CIWL 2748 WL
1603 NS SR 8 61 84 89-40 002-7 RIC-2.png uit 1103 AB9d 7522 S143–144
1604 NS SR 9 61 84 89-40 001-9 RIC-2.png uit 1103 AB9d 7546 S41–42
1605 NS SR 10 61 84 89-70 003-8 RIC-2.png uit 1180.007 ICR 4 Ra
NS SR 11 50 84 10-70 349-2 uit 1172.019 ICR 1 Ra
NS SR 12 50 84 10-70 350-0 uit 1172.017 ICR 1 Ra

Groep 38 — Getrokken materieel buitenlandse afkomst

Bakcodenummer Rijtuig type NVR Materieel Afkomst Draaistel
3840 Bcvmh 61 84 50-90 101110 RIC-2.png ex TUI Bcvmh028 MD 36
3841 Bcvmh 61 84 50-70 111130 RIC-2.png ex TUI Bcvmh028 MD 36
3842 Bcm 51 84 50-30 001021 RIC-2.png ex DB Bcmh246 ligrijtuigen MD 33
3843 Bcm 51 84 50-70 001018 RIC-2.png ex DB Bcmh246 ligrijtuigen MD 36
3847 WLAB type MUs 61 84 72-71 311330 RIC-2.png ex FS slaaprijtuigen Y 24


Groep 39 — Getrokken materieel buitenlandse afkomst bijzonder inrichting

Bakcodenummer Rijtuig type NVR Materieel Afkomst Draaistel
3940 BC3940.png WR (Buffet) 51 84 88-40 001007 RIC-2.png uit ex DB Bcm252 MD 33
3941 BC3941.png WR 51 84 88-40 011014 RIC-2.png ex Apfelpfeil ligrijtuigen MD 36
3942 BC3942.png WR 61 84 88-70 015018 RIC-2.png uit ex DB Bcm243 MD 36
3943 BC3943.png WR (Buffet) 61 84 88-70 020026 RIC-2.png ex SNCF restauratierijtuig Y 28
00105 BC00105.png WLAB type T2s 71 84 75-70 458, 459 RIC-2.png slaaprijtuig TEN pool MD M6-1A
BC-MU.png WLAB type MU 71 84 72-80 619622 RIC-2.png ex CIWL slaaprijtuig Y 24
3847 BC-MU.png WLAB type MUs 61 84 72-71 311330 RIC-2.png ex FS slaaprijtuigen Y 24
BC-MUn.png WLAB type MUn 61 84 70-90 201204 RIC-2.png ex CIWL slaaprijtuig Y32 P
BC-AB30.png WLAB type AB30 71 84 70-70 016020 RIC-2.png ex CIWL slaaprijtuig type P Schlieren 27
BC-Dm.png Dm (vracht) 51 84 92-99 060071 RIC-2.png ex DBP Post026 MD 36
BC-Avmz.png Avmz111.5 61 84 19-90 250259 RIC-2.png ex DB zitrijtuig MD 367

Andere voertuigen (zonder of met een onbekende bakcode)

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan of type Draaistel
? NS 158 951 – 158 960 Stoomverwarmingsrijtuigen X (ex E en K)
? 21 84 954 2 501-7 – 507-4 Energiewagen(voor plan E) -
uit 505A 30 84 978 2 812-8 Jules(I), Meetrijtuig ex mP 9204 M
uit 507 80 84 978 1 602-1 Jules(II), BRT−91 (meetrijtuig) ex mP 3032 PM
uit 507 80 84 978 1 601-3 Jim, BRT−08 (meetrijtuig) ex mP 3024 PM
30 84 978 1 002-7 USO-1 (meetrijtuig)
uit 1202 30 84 978 1 005-8 Meetrijtuig ex Pd 7918, Plan C Ra
A 50 84 12-37 001-9036-5 ICK uit ex DB Bm235 Rf
B 50 84 22-37 901-8996-8 ICK uit ex DB Bm235 Rf
BD 50 84 82-37 051-9068-3 ICK uit ex DB Bm235 Rf
Traxx MS2E
Traxx MS2E-1.png
91 84 1 186 001045 NL-NS Lessor: Akiem SA Traxx MS2E ?
91 84 1 186 111122 NL-NS Lessor: Alpha Trains NV/SA Traxx MS2E ?
92 84 2 282 701713 diesel-hydraulische rangeerlocomotieven R77.png G 400 B -
FYRA
Fyra-Beeldmerk.png
El8 4801 … 4816
V250-8-1.png
93 84 4801 0314816 031 mAk FYRA V250 (M1) ?
93 84 4801 0324816 032 AD FYRA V250 (T2) ?
93 84 4801 0334816 033 mAB FYRA V250 (M3) ?
93 84 4801 0344816 034 B FYRA V250 (T4) ?
93 84 4801 0354816 035 B FYRA V250 (T5) ?
93 84 4801 0364816 036 mB FYRA V250 (M6) ?
93 84 4801 0374816 037 B FYRA V250 (T7) ?
93 84 4801 0384816 038 mBk FYRA V250 (M8) ?
ICNG
El5 3101 … 3149
ICngVIJF.png
601 94 84 4 601 001…049 (Bk) ICNG (B2-bak) ? M en J
602 94 84 4 602 001…049 (Bk) ICNG (A2-bak) ? M en J
603 94 84 4 603 001…049 (B) ICNG (H2-bak) ? J en J
604 94 84 4 604 001…049 (AB) ICNG (D2-bak) ? M en J
605 94 84 4 605 001…049 (AB) ICNG (C2-bak) ? L en J
El5 3201 … 3230
ICngACHT.png
ICNG (A1) ?
ICNG (B1) ?
ICNG (C1) ?
ICNG (D1) ?
ICNG (E1) ?
ICNG (F1) ?
ICNG (G1) ?
ICNG (H1) ?
El5 3301 … 3320
ICngACHT.png
België variant ICNG (A1) ?
België variant ICNG (B1) ?
België variant ICNG (C1) ?
België variant ICNG (D1) ?
België variant ICNG (E1) ?
België variant ICNG (F1) ?
België variant ICNG (G1) ?
België variant ICNG (H1) ?

Voertuigen in het buitenland geïmmatriculeerd

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan of type Draaistel
Traxx MS2E
Traxx MS2E-1.png
91 80 6 186 142240 D-NS Lessor: Macquarie European Rail Traxx MS2E
ICE-3M
El8 4651 … 4654
ICE-3M-1.png
93 80 5 406 051054 D-NS Apmzf koprijtuig 1e klasse ICE-3M (EW1) (SGP 500)
93 80 5 406 151154 D-NS Avmz tussenrijtuig 1e klasse (transformator) ICE-3M (TW2) (SGP 500)
93 80 5 406 251254 D-NS Bvmz tussenrijtuig 2e klasse (wisselrichter) ICE-3M (SW3) (SGP 500)
93 80 5 406 351354 D-NS BRmz tussenrijtuig 2e klasse (Bistro) ICE-3M (HW4) (SGP 500)
93 80 5 406 851854 D-NS Bpmbz tussenrijtuig 2e klasse ICE-3M (HW5) (SGP 500)
93 80 5 406 751754 D-NS Bpmz tussenrijtuig 2e klasse (wisselrichter) ICE-3M (SW6) (SGP 500)
93 80 5 406 651654 D-NS Bpmz tussenrijtuig 2e klasse (transformator) ICE-3M (TW7) (SGP 500)
93 80 5 406 551554 D-NS Bpmzf koprijtuig 2e klasse ICE-3M (EW8) (SGP 500)
TGV-PBKA
El10 4331, 4332
PBKA-1.png
93 88 00 43 310-5 – 320-4 motorwagen 1 TGV-PBKA (M1)
93 88 00 43 311-3 – 321-2 Confort 1 TGV-PBKA (R1)
93 88 00 43 312-1 – 322-0 Confort 1 TGV-PBKA (R2)
93 88 00 43 313-9 – 323-8 Confort 1 TGV-PBKA (R3)
93 88 00 43 314-7 – 324-6 Bar TGV-PBKA (R4)
93 88 00 43 315-4 – 325-3 Confort 2 TGV-PBKA (R5)
93 88 00 43 316-2 – 326-1 Confort 2 TGV-PBKA (R6)
93 88 00 43 317-0 – 327-9 Confort 2 TGV-PBKA (R7)
93 88 00 43 318-8 – 328-7 Confort 2 TGV-PBKA (R8)
93 88 00 43 319-6 – 329-5 motorwagen 2 TGV-PBKA (M2)
UST96
UST96
UST96-1.png
97 86 1150 118-7 Ultrasoon meetrijtuig uit ex SNCF Vru GE (Talbot)

Niet uitgevoerde voertuigplannen

Bakcodenummer Rijtuig Materieel Plan of type Draaistel
A3B6b Ontwerp Allan & Co plan voor Plan O
A3B6b Ontwerp Werkspoor plan voor Plan O (A Werkspoor)
serie 1400 elektrische locomotief plan voor 1400
Ontw-BENELUX-2.png
plantekening 603 Bk ElD2 plan voor Benelux
plantekening 604 ADk ElD2 plan voor Benelux
Ontw-DE6000-1.png
serie 6000 dieselelektrische locomotief plan voor 6000
serie 6200 dieselelektrische locomotief plan voor 6200