Amsterdam Westelijk Havengebied

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Grafisch overzicht van het emplacement in het Westelijk Havengebied

Het Amsterdamse Westelijk Havengebied werd gebouwd aan de westzijde van het Amsterdamse Centraal Station. Het gebied heette toen nog Amsterdam Goederen West. De verkorting is Awhv. Op 26 april 2023 wijzigt de verkorting naar Awhvg.

Geschiedenis

In 19 werd begonnen met het verplaatsen van havenactiviteiten van de oostzijde van Amsterdam naar de westzijde. Ook de aanleg van het Noordzeekanaal en de daarmee gepaarde verkorting van de reisafstand speelde een rol. Rond 1930 worden de Coenhaven en Vlothaven gegraven. Om ruimte te maken voor de Coenhaven is de stamlijn naar de Petroleumhaven vanaf Aan de Coenhaven werd het centrale emplacement aangelegd. Vanuit hier worden alle aansluitingen bediend. Dit emplacement is te bereiken vanuit Amsterdam Centraal via de spoorlijn Amsterdam - Den Helder. Het emplacement Coenhaven is aan de noordzijde van de spoorlijn aangelegd. Aan de zuidzijde van de spoorlijn is in 1955 het emplacement Westhaven met drie sporen gesitueerd. De aansluitwissels naar beide emplacementen zijn aangelegd net na de overweg met de Spaarndammerdijk achter de lijnwerkplaats Zaanstraat. De beide aansluitingen waren niet met elkaar verbonden, zodat het iedere keer via het hoofdspoor moest worden gereden om van de ene naar de andere aansluiting te komen. Op 13 maart 1972 komt een nieuwe verbindingsbaan in dienst tussen het hoofdemplacement en de Basisweg. De oude verbinding via de Generatorweg is dezelfde maand nog opgebroken. In 197 wordt het emplacement voorzien van bovenleiding.

Vanaf het begin van de jaren '80 ondergaan de beide emplacementen en de spoorlijn grote verbouwingen. Dit komt omdat de Hembrug vervangen gaat worden door de Hemtunnel. Ook de bereikbaarheid van het goederenemplacement zal hierdoor veranderen. De oude spoorlijn naar de Hembrug zal blijven bestaan en het nieuwe basisemplacement wordt aan de Westhavenweg aangelegd, ter hoogte van de Nuon centrale. De spoorlijn wordt ter hoogte van de werkplaats wel verplaatst. Het goederenemplacement is na de ombouw te bereiken via een nieuwe spoorlijn, welke aan de westkant van de werkplaats is gebouwd. Deze takt ter hoogte van de Transformatorweg af van de sporen naar Sloterdijk. De aansluiting heet Transformatorweg Aansluiting (Asdta). De twee oude hoofdsporen aan de oostzijde van de werkplaats worden nu gebruikt als opstelsporen voor de werkplaats. Met de aanleg van de Hemtunnel krijgt het westelijk havengebied een nieuwe aansluiting op het spoornet. Vanuit Zaandam nemen goederentreinen het meest westelijke spoor na het uitkomen van de Hemtunnel. Met een tunnel gaat het spoor onder de reizigerssporen door en vlak voor Amsterdam Sloterdijk buigt het spoor naar het noorden af over een viaduct over de Basisweg naar het basisemplacement. Deze aansluiting werd op 28 oktober 1981 in gebruik genomen, zodat treinen naar de Houtrakpolder van dit nieuwe spoor gebruik konden maken. Het bestaande spoor naar de Houtrakpolder lag in de weg voor de werkzaamheden naar de Hemtunnel. Deze aansluiting wordt ook gebruikt door werktreinen, die op deze manier naar hun werkgebied konden komen. Het nieuwe spoor naar de Houtrakpolder krijgt een keerdriehoek, dat aansluit op het goederenspoor uit Zaandam. In 1983 wordt begonnen met de verbouwing van het emplacement Westhaven. Tegelijkertijd wordt vanaf het basisemplacement een stamlijn aangelegd naar de Basisweg. Deze vervangt de oude stamlijn die via de Transformatorweg loopt. In 1987 werd de gelijknamige openbare losplaats geopend. Deze diende als vervanging van de havens in het Oostelijk Havengebied. Ter hoogte van de viaducten van de A10 wordt een nieuwe aansluiting gemaakt van de Westhaven naar de sporen naar de Coenhaven. Deze sporen komen op in dienst. De sporen zijn alleen te bereiken met twee keer kopmaken onderweg.

In 2009 is de stamlijn langs de Vlothaven verplaatst om de aanleg van de Tweede Coentunnel mogelijk te maken. Bij het verplaatsen wordt een omloopspoor aangelegd en de nog bestaande, niet gebruikte aansluitingen worden voorzien van waarschuwingshekjes voor fietsers.


Vanaf het basisemplacement zijn een aantal emplacementen te bereiken: Basisweg, Coenhavenweg, Hornhavenweg, Houtrakpolder, Nieuwe Hemweg en Radarweg. Aan deze emplacementen zijn diverse aansluitingen verbonden met bedrijven. In mei en juni 2012 zijn zeven sporen van het basisemplacement verlengd tot 750 meter elk. Ook zijn diverse sporen geëlektrificeerd, waardoor er meer aankomst- en vertrekmogelijkheden zijn gecreëerd. Voor DB Cargo wordt een nieuw dienstgebouw gebouwd ter vervanging van het oude gebouw. Er is een tankplaat aanwezig om diesellocomotieven te kunnen laten tanken. In de winter van 2019 en het voorjaar van 2020 zijn de sporen gesaneerd. De sporen moeten plaats maken voor opstelsporen van reizigerstreinen van NS. Dit opstelterrein moet in 2023 in gebruik worden genomen en plaats bieden aan 110 rijtuigbakken. In het voorjaar van 2020 is de tankplaat verhuisd van de noordzijde van het emplacement naar de zuidzijde. Tevens zijn hier enkele opstelsporen verschenen. Het nieuwe opstelterrein is te bereiken met een derde spoor naar het emplacement toe. Dit derde spoor is verbonden met de westzijde van het opstelterrein bij de Amsterdam Zaanstraat. De overweg met de Kabelweg komt te vervallen en zal worden vervangen door een onderdoorgang.


Bediening

Per 23 mei 1993 wordt de bediening van de Houtrakpolder en de laad- en losplaats in Zaandam met trein 55601/55600 uit Amsterdam Westhaven facultatief zonder locomotief en personeel ingelegd. Trein 55601 vertrekt om 10.05 uit de Houtrakpolder naar Zaandam. Voor deze rit is 20 minuten nodig. In Zaandam is er bijna 1,5 uur de tijd voor er als trein 55600 terug wordt gekeerd naar de Westhaven.

In 1995 rijdt treinpaar 55103/55102 tussen de Kijfhoek en Amsterdam. Trein 55103 vertrekt om van de Kijfhoek en is om in Amsterdam. Trein 55102 vertrekt om uit Amsterdam en komt om aan te Kijfhoek. Vanaf 17 maart 1997 rijdt er nog maar 1 treinpaar per dag tussen het Westelijk havengebied en rangeerterrein Kijfhoek in plaats van twee treinen. Dit is het treinpaar .

Elke werkdag wordt er in de avond een Unit Cargo trein met het nummer 61063 aangebracht vanuit de Kijfhoek. De aankomst is rond 23.00. Na het aanhaken van de afvoerwagens gaat trein 61600 om 23.45 weer terug naar de Kijfhoek. Met trein 61604 worden elke werkdag staalwagens aangevoerd vanuit Tata Steel in Beverwijk met een aankomst rond 22.30.

Ingaande 16 december 2019 wijzigt Lineas de opzet van de wagenladingtreinen tussen Amsterdam en Antwerpen. Op maandag en woensdag wordt er rond het middaguur als trein 44628 vanaf de Kijfhoek naar Amsterdam vertrokken. Als trein 44629 keert de trein terug naar de Kijfhoek. Medio juni 2020 vindt er aanvoer van wagens plaats vanaf de Maasvlakte als trein 50318. Op dinsdag wordt in de avond naar de Kijfhoek gereden als trein 50319. Hiermee kunnen meer verschillende wagens mee worden meegenomen dan de wagons met plakken staal van de VCK terminal. In december 2020 komt er een einde aan de Amsterdam Xpress van Lineas. Dit is een gevolg van het wegvallen van het aluminium vervoer bij de Waterlandterminal. Vanaf 1 september 2021 gaat Lineas weer treinen rijden tussen Amsterdam en de Kijfhoek. De trein gaat vijf keer in de week rijden. Met deze trein worden lege zelflossers Taggnps aangevoerd voor het vervoer van cacao van Steinweg naar Zwitserland. In de late avond gaan de beladen wagons naar de Kijfhoek. Vanaf januari 2023 gaat SBB Cargo een bonte trein rijden met ketelwagens ethanol van NWB. Deze treinen rijden naar Köln Eiffeltor en rijdt een keer in de week. De lege wagons worden op vrijdag aangebracht als trein 47772 met een aankomst om 3.10. De wagons worden vervolgens door RFO of Railexperts geplaatst bij NWB en na belading van de wagons vertrekt trein 47773 op vrijdag om 17.45. In Köln Eiffeltor worden de wagons opgenomen in het internationale netwerk.


Spooraansluitingen

Het basisemplacement kent een aansluiting met de hoofdsporen naar de Zaanstraat en Amsterdam Sloterdijk en een emplacement met 7 sporen. Het basisemplacement bestaat uit 8 sporen. Aan de noordoostzijde zijn drie kopsporen, waarvan er 1 is voorzien van een tankinstallatie. Aan de zuidzijde bij de laad- en losplaats zijn twee kopsporen. Tussen 200 en 20 is het emplacement een uitwisselpunt voor de sternet-treinen van het werkplaatsvervoer. In de avond komen vier treinen aan en worden opnieuw samengesteld.

 • Du Croo en Brauns

In 1957 neemt machinefabriek Du Croo en Brauns haar intrek aan de Sextantweg aan de Bosperushaven, nadat het haar locatie in Amsterdam Noord had moeten opgeven voor de aanleg van de IJ-tunnel. Er wordt in deze fabriek onder andere smalspoormaterieel gebouwd. In 1983 sluit de fabriek haar deuren en wordt in 1984 failliet verklaard.

 • Infra emplacement

In het verlengde van het basisemplacement, aan de westzijde, is het infra emplacement gelegen. Deze ligt tussen de Westhavenweg en Nieuwe Hemweg. Op het zevensporige emplacement is ruimte gemaakt voor het stallen van wagons welke bij spoorwegwerkzaamheden worden gebruikt. Dit zijn veelal wagons van het type Fccpps. Een spoor wordt gebruikt voor het opstellen van kolentreinen van DB Schenker in afwachting van belading bij het OBA. Tussen 2010 en 2012 worden tunneldelen uit Spelle gelost, welke met ACTS worden aangevoerd. De tunneldelen worden gebruikt voor de Noord/Zuidlijn van de metro van het GVB.

 • Laad- en losplaats

Aan de zuidzijde van het emplacement is een openbare laad- en losplaats. In het voorjaar van 2020 wordt deze laad- en losplaats verhuisd naar het infra emplacement in verband met de aanleg van een opstelterrein voor NS Reizigers. Tussen en wordt er via de losweg cacao afgevoerd naar Zwitserland. In 20 verhuist dit vervoer naar Steinweg aan de Corsicaweg. Tussen februari 2009 en 2012 is er afvoer van vliegas dat vrijkomt bij de vuilverbranding in Alkmaar naar Sondershausen. Dit vervoer vindt plaats in silowagens van het type Uacs.

 • OBA (Overslag Bedrijf Amsterdam)/HES Bulk Terminal Amsterdam

Het overslagbedrijf OBA heeft zijn aansluiting aan de zuidwestzijde van het emplacement aan de Westhavenweg/Kompasweg aan de Sonthaven. In 1954 begint de aanleg van het terrein. In juli 1956 is het bedrijf begonnen met de activiteiten in het overslaan van bulkgoederen. Het bedrijf heeft zijn spooraansluiting sinds 1961. Eind jaren '70 kan het bedrijf uitbreiden als gevolg van het staken van de activiteiten van buurman Ford. Na het wegvallen van de ertstreinen in 1989 blijft het enkele jaren stil qua spoorvervoer. Voor het laadproces is een eigen diesellocomotief nodig om de lege kolenwagons te vullen. Van 1981 tot 1989 bezat de OBA een Windhoff TeleTrac rangeerrobot. Deze zijn later naar de EMO op de Maasvlakte gegaan. De wagons worden beladen vanuit een laadbunker, welke met loopbanden worden beladen met kolen. Door de gemeente Amsterdam is bepaald dat in 2030 een einde komt aan de overslag van kolen binnen de gemeentegrenzen. De overslag van kolen zal dan waarschijnlijk verhuizen naar Rotterdam of een andere haven.

Vanaf 1961 rijden tot 1989 ertstreinen naar Dortmund in Duitsland via Emmerich. In 1961 rijden er twee ertstreinen per dag naar Duitsland. In 1970 rijden zes tot negen ertstreinen de poort uit naar Duitsland.

In september 1996 begint NS Cargo kolenvervoer naar Kraftwerk Voerde in Möllen. In augustus 1998 wordt op proef een aantal treinen met kolen naar Duitsland verstuurd. In september 1998 is de proef uitgegroeid tot een vast patroon, waarbij er dagelijks drie beladen treinen worden verstuurd en drie lege treinen worden ontvangen en beladen. Soms worden er ook dagelijks vier treinen behandeld.

Vanaf 200 zakte dit aantal in tot 1 à 3 treinen per dag. Vanaf 2006 komen er andere vervoerders dan Railion bij de OBA. Dit zijn HGK en Veolia. HGK zet hiervoor een diesellocomotief van het type class 66 in, terwijl Veolia twee locomotieven van het type G2000 in dubbeltractie inzette. In juli 2009 neemt CapTrain het kolenvervoer naar Möllen over. Captrain gebruikt vanaf 2011 een locomotief van de Baureihe 189 met een G1206 als hulp. In 2013 en 2014 reed TXL een enkele kolentrein per dag naar de energiecentrale in Werdohl-Elverlingsen. Vanaf januari 2013 rijdt RheinCargo drie treinen per dag en verslaat hiermee Captrain, dat niet meer bij de OBA komt. De frequente van Rheincargo zakt in latere jaren af tot een trein per dag. Per 1 maart 2017 vervallen de treinparen 48505/48506 en 47709/47710 van Rheincargo. Dit zijn kolentreinen naar de kolencentrale van RWE in Möllen. Op 22 maart 2017 werd door Rheincargo de laatste trein gereden, omdat de energiecentrale sluit. Per 6 maart 2017 gaat LTE kolentreinen rijden voor Rhenus Rail St. Ingbert naar de energiecentrale GKM in Mannheim. Dit vervoer reed eerder vanaf de EMO op de Maasvlakte. Door VolkerRail worden de wagens onder de laad- en losinstallatie gereden. Per 1 januari 2018 vertrekken de treinen naar Dillingen niet meer vanaf de OBA, maar rijden zij vanaf de EMO in de Maasvlakte. Op 14 april 2018 ontvangt het overslagbedrijf cokes in wagons van het type Eaos. De wagons waren afkomstig uit Silezië in Polen. De cokes zijn bestemd voor Tata Steel in IJmuiden. Het lossen met een grijper nam enkele dagen in beslag. Op 1 mei 2018 kwam de tweede trein met cokes uit Polen om gelost te worden. Op 14 mei 2018 arriveert een derde trein om gelost te worden. De geloste wagons gingen via het Unit Cargo netwerk via de Kijfhoek naar Polen. Op 2 mei 2018 rijdt LTE de laatste kolentrein naar Mannheim. Op 18 juli 2018 hervat LTE het vervoer van kolen weer naar Mannheim als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren. In september 2018 komt aan dit vervoer wederom een einde. De treinen worden vanaf oktober 2018 beladen bij de Afrikahaven van de Rietlanden. Vanaf 4 april 2019 rijdt DB Cargo 1 à 2 keer in de week een kolentrein naar het hoogovencomplex van VoestAlpine in het Oostenrijkse Linz via Venlo. Voor het vervoer van de kolen worden open bakwagens van het type Eas-x en Eanos gebruikt. Vanaf 29 september 2019 worden de open bakwagens in deze treinen vervangen door containers. Deze open, Innofreight containers zijn geplaatst op een kortgekoppelde combinatie Sggrrs. De container blijft tijdens het laad- en losproces op de wagen staan. Vanaf december 2019 verhuist dit vervoer naar Hamburg. Vanaf februari 2020 rijdt DB Cargo enkele keren in de week een trein met kolen naar het Oostenrijkse Linz. Voor dit vervoer worden open bakwagens van het type Eaos ingezet. In maart 2020 komt er een einde aan het vervoer van kolen naar Linz door DB Cargo. Vanaf 1 mei 2021 rijdt NIAG drie keer in de week (dinsdag, donderdag en zaterdag) een trein met kolen naar Moers en Heilbronn. Het plaatsen van de wagens gebeurd door LTE. Vanaf 18 juni 2021 rijddt RFO kolentreinen van de OBA naar het Tsjechische Ostrava. De trein rijdt een keer in de week en neemt een van de twee wekelijkse slagen van de EMO over. De trein uit Amsterdam rijdt op zaterdag. Eind juni 2021 rijdt RFO de laatste trein naar Ostrava. Op 29 juni 2021 reed NIAG de voorlopig laatste kolentrein naar Moers en Heilbronn. In november 2021 worden extra kolentreinen gereden als gevolg van werkzaamheden om het Theemswegtracé aan te sluiten. Vervoer vanaf de EMO is dan niet mogelijk. In oktober 2021 rijdt NIAG weer vier keer in de week (maandag tot en met donderdag) kolentreinen naar Moers en Heilbronn. Het plaatsen van de trein geschiedt door Railexperts met de 6002. In december 2021 gaat LTE drie keer in week (maandag, woensdag en vrijdag) een kolentrein rijden naar een energiecentrale in Karlsruhe. Het plaatsen van de trein gebeurd in eerste instantie met een V100 van VolkerRail. Later in het jaar wordt dit gedaan met een locomotief van de serie 6400. RFO laat vanaf maart 2022 twee keer in de week een kolentrein naar Ostrava rijden. In april 2022 stijgt de frequentie van de kolentreinen van RFO naar Ostrava naar 3 keer in de week. Het beladen en vertrek is op dinsdag, donderdag en zaterdag. NIAG verhuist haar drie keer in de week rijdende kolentreinen naar Moers en Heilbronn naar de terminal Rietlanden Afrikahaven. DB Cargo rijdt vanaf 1 oktober 2022 zes keer in de week van maandag tot en met zaterdag een trein met kolen naar Oberhausen. De kolentreinen hebben als eindbestemming Plochingen/Karlsruhe. De treinen vertrekken rond 9.15 als trein 48735 uit Amsterdam Westhaven. De lege trein komt rond 19.10 aan in Amsterdam Westhaven als trein 48778. In maart 2023 verhuizen de kolentreinen van RFO naar Ostrava naar de EMO op de Maasvlakte. RFO rijdt sinds 3 april 2023 drie keer in de week kolentreinen naar Bexbach in Duitsland op maandag, woensdag en vrijdag.

 • Opstelterrein NS

Tussen het bestaande emplacement en de Nieuwe Hemweg zal een nieuw opstelterrein voor NS Reizigers worden aangelegd. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2020. Dit opstelterrein krijgt een bundel van 7 sporen, met in het verlengde er van nog eens een bundel met 3 sporen voor het opstellen van materieel. Er zullen 9 sporen worden voorzien van servicesporen om materieel te controleren en te reinigen. De sporen hebben een capaciteit van 110 rijtuigbakken. In april 2021 beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de bovenbouw. In 2023 moet het terrein opgeleverd worden. Tussen Transformatorweg Aansluiting en het basisemplacement komt een derde spoor te liggen, dat ten koste gaat van een keerspoor naar de werkplaats Zaanstraat. De sporen zullen tussen 3 en 26 april 2023 aangesloten worden op de bestaande sporen naar Singelgracht Aansluiting. Op 27 april 2023 wordt het opstelterrein in gebruik genomen. De treinen van Train Charter Services (Dinner Train en Green City Trip) en NS International (IC Berlijn en NightJet) worden opgesteld op het nieuwe opstelterrein. Hiermee komt ruimte vrij op de Watergraafsmeer en bij de voormalige werkplaats Zaanstraat. Op 27 mei 2023 zal het nieuwe emplacement officieel in gebruik worden genomen. Het zal hierbij de verkorting Awhvo krijgen. Op 11 juni 2023 komt het opstelterrein volledig in dienst.


Emplacementen

Het westelijk havengebied kent naast het basisemplacement een aantal emplacementen met elk hun eigen stamlijnen en spooraansluitingen. Enkele hiervan zijn al jaren ongebruikt en na verloop van tijd verwijderd.

Basisweg

Het emplacement Basisweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Het emplacement kende meerdere sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is in 200 gedeeltelijk opgebroken om plaats te maken voor de hooggelegen snelweg A5.

Spooraansluitingen

 • NWB (Noord-Europees Wijnopslagbedrijf)

Het overslagbedrijf NWB heeft zijn aansluiting aan de noordzijde van het emplacement. De aansluiting is gelegen aan de Mainhaven. Op de aansluiting passen in totaal 7 vierassige ketelwagens. Het bedrijf verstuurd door DB Schenker ketelwagons met alcohol en ethanol naar diverse klanten in Zwitserland. Vanaf 14 september 2014 wordt het bedrijf ook door Locon bediend. Er worden wagons met alcohol afgevoerd naar Zwitserland. Hierdoor rijdt DB Schenker tot aan januari 2015 geen treinen naar het NWB. Vanaf juli 2015 rijdt ook LTE enkele treinen naar NWB. In de zomer van 2015 gaat ook HSL Logistik treinen met ethanol rijden naar NWB, welke naar Zörbig wordt afgevoerd. Vanaf januari 2017 rijdt LTE weer naar NWB met wagons met ethanol in opdracht van Verbio en VTG. In januari 2019 gaat Lineas wagens met ethanol plaatsen. Hiervoor wordt locomotief 363 723 of een van de vier locomotieven van het type G1206 gebruikt. De treinen worden door Rurtalbahn (RTB) naar het basisemplacement gereden vanuit Duitsland, waar zij afkomstig zijn van de bio-ethanolfabriek CropEnergies uit Zeitz. Twee keer in de maand wordt er ethanol aangevoerd vanuit het Oostenrijkse Pischelsdorf-Moosbierbaum bij Wenen. Deze treinen worden ook door de Rurtalbahn gereden. Onregelmatig brengt RTB ketelwagens met Pannonia opschrift uit het Hongaarse Dunaföldvár naar NWB. Ook deze zijn gevuld met ethanol. In het voorjaar van 2020 worden bloktreinen met ethanol naar Polen afgevoerd door RFO en Rurtalbahn. Vanaf januari 2022 rijdt DB Cargo wekelijks een Unit Cargo trein naar Zwitserland met enkele ketelwagens met ethanol die bij NWB zijn beladen. Het halen en brengen van de ketelwagens gebeurd door RFO. Ingaande februari 2022 wordt de trein met ethanol van RTB gelost bij de nieuwe GPS terminal aan de Oceanenweg.

 • ODS Staal

In 2007 opgebroken.

 • Van Ree

In 20 is de spooraansluiting opgebroken. De sporen op het terrein zijn nog wel aanwezig.

 • Schenker

Aan de Mainhavenweg is sinds gevestigd. De aansluiting is te bereiken via een aftakking van de stamlijn naar de Hornhaven. De spoorlijn ligt aan de oostzijde van de straat. Vlak voor de loods wordt de straat overgestoken om bij de loods te komen. Er liggen twee sporen, waarbij er 1 langs de loods ligt. Het andere spoor ligt er naast. Het wissel naar de twee sporen ligt aan de westzijde van de weg. In 200 is het spoor opgebroken. In schuifwandwagens wordt papier aangevoerd uit het Zweedse Kvarnsveden om bedrukt te worden bij de drukkerij van dagblad De Telegraaf. In 200 worden de laatste wagons geplaatst.

 • Scherpenzeel


 • De Telegraaf

Aanvoer van papier.


Coenhavenweg

Het emplacement Coenhavenweg is gelegen aan de gelijknamige straat. De aanleg begint in 193 en omvat sporen voor het emplacement. Het emplacement is gelegen tussen de Coenhaven en Vlothaven. In het westelijk havengebied is dit de meest noordoostelijk gelegen emplacement. Het is te bereiken via het emplacement Nieuwe Hemweg, daar moet worden kopgemaakt om via de Vlothavenweg naar het emplacement te rijden. Treinen naar de Petroleumhaven moeten op het emplacement nogmaals kopmaken. In de jaren '50 van de twintigste eeuw heeft het emplacement 6 sporen en zijn er 21 raccordementssporen, vanuit oost naar west gezien gaat het om een fosfaatfabriek met drie sporen, Havenkom F, Pier Europa met drie sporen, Havenkom E, Pier Azië met drie sporen, Havenkom D, Pier Australië met één spoor, Havenkom C, Pier Afrika met drie sporen, Havenkom B, Pier Amerika met drie sporen, Havenkom A en Westerhoofd met vijf sporen. Vanaf dit emplacement zijn ook de bedrijven te bereiken die gelegen zijn aan de Jan van Riebeeckhavenweg en de Petroleumhavenweg. In 2017 is het emplacement grotendeels vernieuwd. De meeste spooraansluitingen zijn hierbij opgebroken, met uitzondering die naar Euro Tank en Pier Azië. In juli 2019 wordt het spoor langs de Petroleumhavenweg in de richting van Alkion gedeeltelijk vernieuwd en een ander deel is opgebroken. Een groot deel van de infrastructuur en bedrijfsaansluitingen zullen in de loop van de tijd worden opgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Om de bedrijven bereikbaar te houden wordt er gekeken naar mogelijkheden om de aansluitingen via de westzijde van snelweg A10 aangesloten te houden op het spoorwegnet.

Rond 1965 wordt de aansluiting naar de olieterminal van aan de Jan van Riebeeckhavenweg aangesloten op het spoor. In oktober 1997 komt er vervoer van houtafval op gang op de kade van . Op vrijdag worden lege wagons geplaatst, die in het weekend worden beladen. Op maandag worden de beladen wagons opgehaald voor afvoer naar .


Spooraansluitingen

 • Amatex/High Point Terminal/Europoint Terminals/Euro Tank Amsterdam (ETA)

In 19 wordt Amatex aangesloten op het spoor. De aansluiting is gelegen nabij de Petroleumhaven. Voor het rangeerwerk is sinds 200 een locomotief aanwezig van Orenstein & Koppel, type MB10N met fabrieksnummer 26552. De locomotief is gehuurd van Bemo Rail. In het voorjaar van 2005 wordt deze locomotief tijdelijk vervangen door een Köf. In 2003 wordt een snellere laadinstallatie geplaatst. Medio januari 1997 gaat er wekelijks een trein met gasolie naar Bettwiesen in Zwitserland rijden. De trein bestaat uit ongeveer 20 ketelwagens en vertrekt iedere vrijdag om 9.53 als trein 48013. Op 29 juli 2001 rijdt ACTS een trein met olie naar . In Emmerich vindt er een wissel van locomotief plaats met . Dit vervoer eindigt in . Vanaf augustus 2001 rijdt Railion treinen met olie naar Europoint. De olie is afkomstig uit . Deze treinen hebben geen vaste dienstregeling en rijden onregelmatig. Vanaf januari 2003 gaat ShortLines een trein met dieselolie naar Zwitserland rijden. Dit vervoer is afkomstig uit de Botlek, bij Odfjell. Railion rijdt sinds 200 twee keer in de week naar Zwitserland met een gasolietrein voor AVIA/Osterwalder. In het najaar van 2005 rijdt Railion vijf keer in de week een gasolietrein naar Zwitserland voor AVIA/Osterwalder als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren aan het eind van 2005. Ook HGK (Häfen und Güterverkehr Köln) rijdt enkele bloktreinen met dieselolie naar diverse bestemmingen in Duitsland. In 2007 komt er een eind aan het vervoer van gasolie. Eind 2009 rijden als gevolg van de lage waterstanden in rivieren in totaal treinen met gasolie naar Zwitserland. In november en december 2011 worden 6 treinen met gasolie door Captrain en HGK naar Zwitserland gebracht. De treinen rijden in verband met lage waterstanden in de rivieren. Op 8 oktober 2012 arriveert een lege ketelwagentrein uit Zwitserland bij de terminal. De wagons worden hier beladen met gasolie en op 12 oktober 2012 gaan de wagons via de Kijfhoek naar het Zwitserse Cornaux. In juni 2013 rijdt de laatste trein met dieselolie naar Zwitserland.

 • Cargill

Aan het eind van de jaren '90 is er bijna dagelijks afvoer van sojaschroot naar Oostenrijk en Tsjechië. In 1999 komt er een einde aan de afvoer en ligt de aansluiting er ongebruikt bij. De spooraansluiting is in 2011 opgebroken. In september 2003 wordt het treinvervoer naar Oost-Europa weer hervat als gevolg van lage waterstanden. Aan dit vervoer komt in een einde. In november 2005 is er weer een opleving als gevolg van laag water. In 2006 rijdt de laatste trein. In 2011 zijn de sporen opgebroken.

 • Fosfaatfabriek


 • Igma/Bunge

Het graanbedrijf Igma (gelegen aan de Coenhavenweg) krijgt in 1961 haar aansluiting op het spoor. In 2016 wordt het bedrijf overgenomen door Bunge en komt er een einde aan het vervoer per spoor. is een van de laatste bedrijven in de Coenhaven die nog spoorwagons ontvangt en verstuurd. Per 1 januari 1998 valt het graanvervoer naar Veghel weg. Vanaf dat moment rijden er ongeveer 8 treinen per jaar. In november 2003 vindt er een opleving plaats van het spoorvervoer. Er komen zonnebloempitten uit Slowakije. Dit vervoer is overgenomen van de scheepvaart, dat last heeft van lage waterstanden. Na lossing gaan de wagons deels beladen met sojameel, sojameelpellets of citruspulppellets terug naar Oost-Europa en Oostenrijk. Het hele jaar door vindt er afvoer van sojameel naar Tsjechië plaats. Dit zijn enkele treinen per maand. Op 10 mei 2012 wordt Igma bediend door Locon met een graantrein uit Hongarije. Na het lossen van de wagons worden zij beladen met soja en naar Hongarije gereden. Dit vervoer is werd eerder door RRF gereden. Lege wagons worden ontvangen van de Agruniek Rijnvallei in Barneveld. Igma belaadt deze wagons weer met voor bestemmingen. In 2014 is Locon de enige vervoerder die Igma bediend. Igma heeft de beschikking over een Bemo locomotief. In het najaar van 2015 gaat Trainservices de treinen van Igma naar Barneveld rijden in plaats van Locon. Dit gebeurd twee nachten per week. Per 1 mei 2016 gaat het vervoer over naar EBS in de Europoort.

 • De Humber/Vopak Humber/Alkion

Aan de Petroleumhaven is sinds het tankoverslag bedrijf De Humber gevestigd. In de winter van 1993/1994 wordt dieselolie afgevoerd naar Havlíčkův Brod in Tsjechië.

Op april 2001 begint ACTS een vervoer van stookolie naar Amsterdam Westhaven vanuit Emmerich. De olie is afkomstig uit en rijdt twee keer in de week. In de praktijk rijden de treinen echter onregelmatig. De trein wordt met een locomotief van de serie 1250 gereden, met een diesellocomotief van de serie 6700 in opzending. Door een rangeerlocomotief van de serie V60 wordt de trein naar de aansluiting van gebracht.

 • Kemira Eggerding

Twee sporen. Een spoor is gelegen aan de . Het andere spoor is gelegen nabij Havenkom A. Rond 2010 is het spoor bij opgebroken om plaats te maken voor de aanleg van de Tweede Coentunnel.

 • Mondo Minerals

Aan de Kajuitweg is sinds 19 Mondo Minerals gevestigd. In schuifwandwagens . In 200 rijdt de laatste trein.

 • infra Peelen Forest Terminal/Pier Azië

Aan Havenkom C ligt aan de zuidoost zijde pier Azië. Op 2006 wordt de pier voor het laatst bediend. Op 2 juli 2019 wordt een lege trein op de pier geplaatst voor belading met steenslag. Deze trein wordt door gereden door de G1206 1018 van RTS. De steenslag wordt gebruikt voor de werkzaamheden bij Naarden-Bussum. Tot 27 augustus 2019 worden treinen beladen. De treinen worden gereden door onder andere DB Cargo, Strukton en VolkerRail. De laatste trein rijdt in oktober 2019. Op 12 mei 2020 is RFO in opdracht van Strukton te zien bij de pier met een sleep Fccpps'n voor het beladen met steenslag. Na een tijd van rust werd op 7 januari 2021 een tweetal treinen beladen op de kade voor Strukton. Vanaf mei 2021 vindt er regelmatig afvoer van ballast plaats voor diverse aannemers. In oktober 2021 is de voorlopig laatste trein beladen. In mei 2022 wordt het vervoer per spoor weer hervat. Er worden enkele treinen met steenslag afgevoerd.

 • UKF/Amfert

Afvoer van kunstmest naar binnen- en buitenland. De spooraansluiting is begin jaren '90 opgebroken.


Hornhavenweg

Het emplacement Hornhavenweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Deze straat ligt in het verlengde van de Basisweg. De spoorlijn werd in 1975 doorgetrokken. Het emplacement kent vier sporen met diverse aansluitingen. Het emplacement is te bereiken via de Basisweg. Aan de zuidzijde van het emplacement zijn twee bogen aangelegd om vanuit zowel het emplacement Basisweg als Hornhavenweg de aansluiting van Handelsveem Steinweg aan de Corsicastraat te bereiken. In 1968 wordt de nieuwe Australiëhaven bereikt door middel van een stamlijn vanaf het emplacement aan de Hornhavenweg ter hoogte van de Maltaweg.

Op 12 september 2023 worden twee wagons van het type Eanos aangevoerd met schroot met de Unit Cargo trein van de Kijfhoek. Het gaat om een proefvervoer. Voor de wagons geplaatst worden, staan zij enkele dagen op het emplacement Hornweg. Zij worden uiteindelijk gelost bij het infra emplacement. Met vrachtwagens is het schroot naar de Amsterdam Scrap Terminal vervoerd.


Spooraansluitingen

 • Amsterdam Marine Terminal/Ceres

Rond 2010 opgebroken.

 • Container Terminal Amsterdam

In 1975 wordt via de Maltaweg de Corsicaweg aangesloten op het spoor. Aan het eind van de aansluiting vestigt de Container Terminal Amsterdam op het terrein. Op het terrein liggen twee sporen. Er rijdt dagelijks een trein met containers naar Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast rijdt er keer in de week een trein naar Duitsland, waar Bremen en Hamburg de bestemmingen zijn. In 19 komt er einde aan het vervoer per spoor bij de terminal. De rails worden echter niet opgebroken.

 • Cornelder

Rond 2010 opgebroken. Afvoer van cacao in jutezakken naar Zwitserland.

 • General Electric

In 197 aangelegd.

 • Handelsveem Steinweg

Het overslagbedrijf Handelsveem Steinweg (gelegen aan de Corsicaweg) is vanuit zowel het emplacement Basisweg als emplacement Hornhavenweg te bereiken. Het bedrijf verstuurt per maand enkele zelflossers type Tagnpps van de Zwitsere spoorwegen met cacao. De bestemming is de chocoladefabriek van Lindt & Sprüngli in Olten. De treinen worden geduwd aangevoerd. De wagons worden aan- en afgevoerd via het Unit Cargonetwerk dat tussen de Kijfhoek en Amsterdam rijdt. Van en naar de Kijfhoek rijden de wagons mee met een Unit Cargo trein naar Köln Gremberg. Op 17 augustus 2017 rijdt Captrain een proefvervoer met drie wagons cacao naar de Kijfhoek. Vanaf hier rijdt Lineas met het Green Xpress netwerk de wagons naar het Zwitserse Olten. Lineas heeft het vervoer overgenomen van DB Cargo. De aan- en afvoer van de wagons van en naar de Kijfhoek rijdt Captrain via Gouda. De wagons rijden van en naar Zwitserland met de 'Swiss Xpress' tussen Antwerpen en Basel. Vanuit Antwerpen worden de wagons met de containertrein tussen het Franse Dourges en de Waalhaven naar de Kijfhoek gereden. Op 1 mei 2018 neemt DB Cargo het vervoer weer over en gaan de wagons weer via het normale Unit Cargo-netwerk mee. Lineas neemt op 31 augustus 2021 het vervoer weer over van DB Cargo. De lege wagons van het type Tagnpps worden in de middag of aangevoerd. Na belading overdag worden de beladen wagons in de late avond opgehaald om naar de Kijfhoek te worden gebracht. De trein rijdt drie keer in de week. In juni 2022 neemt RFO het vervoer van cacao over van Lineas, nadat op 5 mei 2022 een proefvervoer heeft gereden met twee wagens van het type Tagnpps, welke geplaatst zijn door de 6702. De beladen wagens zullen dagelijks aan het eind van de dag worden uitgehaald en worden verzameld op het emplacement Hornhavenweg. In eerste instantie gaan zij mee met de containertrein richting Frenkendorf. Op zaterdag rijden de beladen wagons vanaf juni 2022 als bloktrein naar Basel. Vanuit Basel wordt er naar Olten gereden. Later wordt er op vrijdagavond vertrokken naar Zwitserland. De lege wagons arriveren op zondagavond.

 • Koopman Car terminal

De autoterminal van Koopman is gelegen aan de Westhaven. Vanuit Japan ontvangt het schepen, welke beladen zijn met Nissans. Onregelmatig worden er door diverse vervoerders beladen treinen afgevoerd naar het buitenland. Deze aansluiting is vanuit zowel het emplacement Basisweg als emplacement Hornhavenweg te bereiken. De treinen worden geduwd aangevoerd. Vanaf 20 rijdt Rurtalbahn een à twee keer per week een trein met Nissans naar Schwertberg in Oostenrijk. In juni 2016 worden drie treinen met Dacia's aangevoerd door Rurtalbahn. Het is de eerste keer dat hier Dacia's werden gelost. RTB rijdt in april 2017 de laatste trein met Nissans naar Oostenrijk. In 2017 rijdt Independent Rail Partner enkele treinen met Nissans naar Oostenrijk.

 • Mobil oil

In 1968 wordt de raffinaderij van Mobil Oil geopend aan de Australiëhavenweg. De aansluiting is te bereiken via de stamlijn langs de Hornweg. De raffinaderij wordt in 1982 gesloten. Het spoor op het terrein is in 1987 opgebroken.

 • VCK Waterland terminal

De terminal is gelegen aan de noordzijde van het emplacement aan de Elbaweg. In 1998 werd de terminal geopend. Aan de zuidzijde takt het aansluitspoor af van het emplacement. Dit spoor loopt aan de oostelijke zijde van het emplacement ten noorden van de Koopman Car terminal. Dit spoor eindigt in een overdekte overslaghal, waar ook schepen behandeld kunnen worden. Dit was bij de opening van de terminal een landelijke primeur. Eind 2003 is de spooraansluiting gewijzigd naar zijn huidige locatie. In juni 2014 is een tweede spoor in gebruik genomen. De aanleg van dit tweede spoor is ingegeven door de drukte met het Unit Cargo vervoer. Dit spoor ligt in de buitenlucht. De terminal wordt bediend door een Unit Cargo trein. Als aanvoer worden schuifwandwagens gebracht, welke beladen zijn met papier uit Duitsland en staalwagons uit Beverwijk. Het staal wordt tijdelijk op de terminal opgeslagen. In de afvoertreinen rijden veel staalwagons van het type Shimmns beladen met coils. In schuifwandwagons worden zink en cellulose afgevoerd. Op wagons type Res of Rns worden aluminiumblokken afgevoerd. Vanaf december 2014 wordt de frequentie van het aantal treinen verhoogd. Op dinsdag en vrijdag is een extra bediening ingelegd. In de nacht worden de aanvoerwagens geplaatst en in de tweede helft van de middag worden de wagons opgehaald. Tussen 2009 en 2011 wordt frituurolie en dierlijk vet in ketelwagens afgevoerd in ketelwagens naar Wien Lobau Hafen. Per 26 januari 2016 vindt er een opleving plaats van het vervoer van dierlijk vet naar Wenen. Per 20 juni 2017 worden door VCK Logistics schuifwandwagens met slabben aluminium per Unit Cargo afgevoerd naar Hydro Aluminium in het Italiaanse Cisterna di Latini. Dit vervoer vindt twee tot drie keer per maand plaats tot eind 2017. Sinds ontvangt het bedrijf Gewi-staven op rongenwagens type Rbns. Dit zijn stalen staven met een grove schroefdraad dat gebruikt wordt in de bewapening van beton. Dit vervoer is afkomstig uit Hammerau. Sinds 3 april 2018 rijdt DB Cargo een keer in de week op dinsdag een trein met 10 tot 20 wagens beladen met aluminiumblokken naar Nürnberg. De eindbestemming is Oostenrijk. De geloste wagons komen via het Unit Cargo netwerk terug via Kijfhoek naar Amsterdam. Op woensdag rijdt DB Cargo sinds 9 april 2018 een trein met aluminium (Braunau am Inn) en staal (Ingolstadt) naar Nürnberg Rbf. Op 16 mei 2018 rijdt Rail Force One een trein met staal vanuit Beverwijk naar de Waterland Terminal. Eveneens op 16 mei 2018 rijdt Captrain in opdracht van Lineas voor het eerst een trein met aluminium in wagens van het type Res. Deze wagens gaan uit Amsterdam via de Kijfhoek naar Antwerpen. In Antwerpen zijn de wagens geplaatst in een trein naar Ranshofen, Oostenrijk. De staaltreinen rijden tot augustus 2018. In oktober en november 2018 rijdt Lineas enkele treinen met blokken aluminium op platte wagens van het type Res naar Antwerpen. Vanaf daar gaan de wagens verder naar Oostenrijk. Vanaf januari 2019 rijden deze treinen vast voor Lineas. De lege wagons worden op maandag of op dinsdag aangevoerd. Het vertrek is op dinsdagavond met een G1206 naar de Kijfhoek. Vanaf hier gaat het via Antwerpen naar het Oostenrijkse Ranshofen. Het plaatsen van de wagons gebeurd door de 363 723. Als gevolg van het toename van het vervoer rijdt de trein vanaf met een elektrische locomotief van de Baureihe 186/Reeks 28. In december 2019 verhuist de afvoer van vet naar de Scandia terminal. In december 2020 komt een einde aan het vervoer van aluminium door Lineas. Dit verhuist naar Matrans in Pernis.

 • Vollers Commodity Logistics

Beladen van wagons met cacao.

Houtrakpolder

De Houtrakpolder ligt aan de westelijke zijde van de spoorlijn Amsterdam - Zaandam. De verkorting van de Houtrakpolder is Hrp. In 1976 wordt besloten om een spoorlijn van 5 kilometer lengte ten westen van de Amerikahaven aan te leggen. In 1978 wordt begonnen met de aanleg van de stamlijn. In eerste instantie wordt de spoorlijn 2,5 kilometer lang. De aftakking is gelegen nabij de aansluiting van Mobil Oil. Aan zowel het beginpunt als aan het eindpunt komt een omloopspoor. Over het Kanaal om de West wordt een vaste brug gebouwd van 60 meter lang. De stamlijn wordt in 1978 in gebruik genomen. De spoorlijn eindigt nabij de Westrandweg. In 1983 wordt de aansluiting gewijzigd in verband met de bouw van de Hemtunnel te vervanging van de Hembrug. De nieuwe aansluiting wordt gemaakt door middel van een tweede spoor vanaf het basisemplacement naar het hoofdspoor richting Zaandam, waar dit spoor ook een aftakking naar toe heeft. Voor het viaduct met de Seineweg takt het spoor vanuit Sloterdijk aan op dit spoor vanaf het basisemplacement. Nabij het viaduct met de Seineweg zakt dit spoor naar beneden en gaat onder de hoofdsporen door en loopt evenwijdig aan de westzijde van de sporen om vervolgens met een boog richting de Aziëhavenweg af te buigen. Treinen vanaf dit emplacement richting Amsterdam Centraal takken na vertrek aan op het meest westelijke tunnelspoor voor het viaduct met de Seineweg. Over het afwateringskanaal wordt een brug aangelegd. De kosten van de verlenging bedragen ƒ 4,6 miljoen. In 1994 wordt de stamlijn verlengd vanaf Oiltanking naar de Transit Terminal Amsterdam. In 1997 komt er een emplacement met twee sporen langs de Aziëhavenweg. In 2010 wordt begonnen met de aanleg van een derde spoor op het emplacement en een verlenging van de bestaande sporen naar 740 meter langs de Aziëhavenweg. De drie sporen worden voorzien van bovenleiding, zodat elektrische locomotieven de diverse aansluitingen kunnen bereiken. Het wisselen van elektrische naar diesel locomotief en omgekeerd op het basisemplacement kwam hiermee te vervallen. In 2011 komt dit emplacement in dienst. In 2024 wordt naar alle waarschijnlijkheid een vierde opstelspoor aangelegd.

Spooraansluitingen

 • Ceres Paragon/ACT/HCT/TMA

ACT (Amsterdam Container Terminal B.V.) is de naam voor de voormalige Ceres terminal. Het terrein is in 2001 aangelegd als Ceres Paragon terminal. Op het terrein liggen drie sporen waar geen mogelijkheid is om om te lopen. Deze terminal is sinds de bouw tot 2005 nooit gebruikt. De enige treinen die er ooit kwamen, waren excursietreinen. ITL begint in 200 een dienst naar Lovosice met de treinnummers 42364 en 42365. Deze is herkenbaar aan de NYK-containers op de trein. Op 22 januari 2010 rijdt ITL de laatste trein. Vier van de negen containerkranen zijn in 2012 verkocht. Door NS Reizigers worden sinds het najaar van 2013 twee van de drie sporen gebruikt. Op deze sporen wordt materieel dat niet nodig is of is afgevoerd geplaatst. Als eerste materieel wordt door VolkerRail gereviseerde rijtuigen DDZ en (tijdelijk) afgevoerde DD-AR rijtuigen geplaatst. Ook locomotieven serie 1800 hebben hier tijdelijk gestaan. Na hun opknapbeurt in het revisiebedrijf Haarlem worden ook ICR rijtuigen op de terminal geparkeerd. Vanaf 16 september 2015 gebruikt Locon de terminal, die inmiddels Holland Container Terminal heet, drie keer per week voor containertreinen uit Polen naar Engeland. Dit vervoer duurt slechts tot 28 november 2015. De containertreinen rijden vanaf dat moment van en naar Moerdijk. Het terrein wordt al weer snel in gebruik genomen door NS. Zij plaatsen daar afgevoerd materieel, zoals Plan V en DM'90. In december 2016 worden enkele treinen met auto's op de terminal geplaatst in afwachting van doorvoer naar Pon in Leusden. Vanwege het grote aanbod van auto's moeten de treinen elders worden gestald. In de eerste maanden van 2017 rijden de treinen met auto's voor het laatst naar de terminal. Op 7 maart 2018 rijdt Railexperts met de 1251 en 6703 de eerste containertrein naar het Chinese Yiwu. Op de terminal vinden diverse festiviteiten plaats. Na deze festiviteiten brengen de beide locomotieven de trein naar de Kijfhoek. CapTrain neemt vanaf hier de trein over. De wagons gaan samen met de staaltrein uit Beverwijk naar Neuss. In Neuss worden de containerwagens in een trein naar China gerangeerd. Het is de bedoeling om in de toekomst een trein tussen Amsterdam en Duisburg in te leggen, waar de wagons uit Amsterdam in een trein naar China wordt gerangeerd. Deze trein tussen Duisburg en China gaat vanaf medio april 2018 twee keer in de week rijden, waarbij LTE de tractie verzorgt. Voor het lossen van wagens met stalen coils komt RFO vanaf 17 augustus 2018 bij de terminal. Met ingang van 1 oktober 2018 rijdt Captrain 3 keer in de week een trein naar de terminal als uitbreiding op de treinen naar Melzo vanaf het RSC in de Waalhaven. De treinen worden gereden door een locomotief van de Baureihe 186. In Amsterdam is er aansluiting op de veerdienst naar het Engelse Hull. De trein komt aan op maandagochtend, woensdag- en zaterdagmiddag. Het vertrek is op maandagavond, donderdagochtend en zondagmiddag. De elektrische locomotief trekt de trein tot het emplacement Aziëhavenweg. Vanaf dit emplacement tot aan de terminal worden de treinen door een diesellocomotief van Rail Force One gereden. Vanaf 9 december rijdt BLS Cargo deze treinen met locomotieven van de Baureihe 475. In maart 2019 rijdt RFO de laatste trein met coils naar de terminal. Op 6 mei 2019 komt er een einde aan de containertreinen van en naar Melzo. De treinen gaan naar het RSC in de Waalhaven. De wijziging wordt ingegeven omdat de veerdienst naar Engeland is verhuisd naar de Waalhaven. Vanaf oktober 2019 rijdt DB Cargo enkele keren in de week wagons met coils naar Beverwijk. Vanaf 20 augustus 2020 gaat Independent Rail Partner in opdracht van Samskip twee keer in de week tussen de TMA terminal en Krefeld/Duisburg rijden. Het vertrek als trein 45711 is op maandag en woensdag rond 20.00. Aankomst uit Duitsland als trein 45714 is op dinsdag en donderdag. De treinen worden getrokken door een diesellocomotief van het type G2000 en rijden niet via de Betuweroute, maar via de oude route via Amsterdam, Utrecht en Arnhem. In september 2020 wordt de frequentie verhoogd naar 3 slagen in de week. De derde trein rijdt op vrijdag op dezelfde tijd. De derde slag arriveert op zaterdag in Amsterdam. Op 2 september 2020 gaat er wekelijks op dinsdag een trein rijden van het Chinese Xi'an naar Amsterdam. De trein doet 17 dagen over om in Amsterdam te komen. In Amsterdam is er gelegenheid om containers over te slaan op de boot naar Londen. De trein wordt gereden door . Op 19 december 2020 rijdt IRP de laatste containertrein uit Krefeld/Duisburg naar Amsterdam. Vanaf 3 februari 2021 rijdt RFO weer dagelijks treinen met staal van Tata in Beverwijk. Dit keer gaat het om Sggrrs'n met rongen, waarop staalplakken liggen. Er worden in totaal 15 treinen overgebracht. DB Cargo neemt per 4 februari 2021 de containertreinen naar Krefeld/Duisburg over van Independent Rail Partner. Deze treinen rijden twee keer in de week in opdracht van Samskip. De treinen rijden op dinssdag en donderdag naar Amsterdam als trein 41726 en op woensdag en vrijdag naar Duitsland als trein 41729. RFO rijdt in maart 2021 de laatste trein met staalplakken naar de HCT terminal. Per 5 maart 2021 rijdt RFO staalplakken van de TMA terminal naar Beverwijk. De trein rijdt op maandag, woensdag en vrijdag. De laatste trein van dit staalvervoer van RFO rijdt half april 2021. Vanaf 19 april 2021 rijdt DB Cargo drie keer in de week naar Krefeld/Duisburg. Trein 41726 gaat op zaterdag naar Amsterdam rijden. Het vertrek naar Duitsland als trein 41729 vindt plaats op maandag. PKP Cargo zou vanaf 11 mei 2021 drie keer in de week een trein met containers vanuit China naar de terminal gaan rijden. Door IRP wordt de eerste trein van 11 mei 2021 op de terminal geplaatst. De containers worden overgeslagen op een schip naar het Verenigd Koninkrijk. In december 2021 worden door RFO 9 treinen met staalplakken vanaf Tata Steel aangevoerd. In januari 2022 worden door RFO weer enkele treinen met staalplakken geplaatst. Op 9 maart 2022 start het vervoer van staal weer naar de terminal vanaf Tata Steel in Beverwijk door RFO. Er worden ditmaal wagens van het type Shimmns ingezet van verhuurder VTG. De trein rijdt gemiddeld drie keer in de week op wisselende dagen. Per 1 november 2022 rijdt KRE (Kombi Rail Europe) de treinen naar Duisburg in opdracht van DB Cargo, waar zij zelf de tractie van Amsterdam tot Krefeld verzorgen. Trein 41729 vertrekt op maandag en woensdag om 13.09 uit de Houtrakpolder. De aankomst van trein is op donderdag en zaterdag halverwege de middag. Deze containertreinen rijden voorheen met tractie van DB Cargo. Door DB Cargo wordt nog wel het plaatsen op de terminal verzorgd. Op 31 december 2022 rijdt de laatste trein vanwege gebrek aan lading. Op 8 januari 2023 rijdt RFO de eerste van in totaal 14 treinen met staalplakken uit Beverwijk naar de terminal. Sinds november 2023 rijdt RRF in samenwerking met Rhenus Rail en in opdracht van LIS Logistics eenmaal in de week een trein tussen de Maasvlakte en de TMA terminal. De trein rijdt op dinsdag naar TMA als trein 51218 en op woensdag naar de Maasvlakte als 51219. De trein heeft de naam AmRo-shuttle en bestaat grotendeels uit witte containers van MSC. Per 1 februari 2024 is de frequentie van de treinen tussen de terminal en de diverse terminals op de Maasvlakte verhoogd naar 4 slagen in de week. [1]. Per juli 2024 gaat deze trein zelfs 6 keer in de week rijden.

 • AVI West/Afval Energie Bedrijf (AEB)

Het Afval Energie Bedrijf ligt aan het emplacement Aziëhavenweg. Aan de achterzijde van het bedrijf loopt de spooraansluiting waar wagons van het type Slps worden geleegd. In februari 2023 wordt de spooraansluiting vernieuwd [2]. De wagons van het type Slps zijn beladen met drie afvalcontainers met huisvuil uit Haarlem. Het bedrijf heeft de aansluiting sinds 1992. Vanaf 1 januari 1993 rijden er afvaltreinen vanuit Haarlem, Leiden en Den Helder naar de vuilverbrander. De afvaltreinen uit Leiden rijden in 1994 voor het laatst. De treinen uit Den Helder rijden in 1995 voor het laatst. In 2002 rijdt ACTS voor enkele maanden het afvalvervoer tussen Haarlem Goederenstation en de AEB. Per 1 januari 2005 neemt ACTS het vervoer uit Haarlem over van Railion. In 2007 wordt er nieuw vervoer gerealiseerd met afvaltreinen uit Acht. In 2011 daalt de frequentie van vijf naar vier slagen per week voor de treinen uit Haarlem In 201 daalt de frequentie tot slechts drie slagen. Met het stoppen van HTRS (opvolger van ACTS) in 2014 neemt RRF het vervoer van Haarlems afval op zich vanaf februari 2014. Op 31 juli 2015 wordt door RRF voor het laatst een trein aangeleverd bij de AEB uit Haarlem. Vanaf 1 augustus 2015 gaat het afvalvervoer per vrachtwagen. In april 2023 zal RFO de last mile van afval gaan doen in opdracht van TXL/Mercitalia. Er worden treinen met afval uit Rome in schuifwandwagens van het type Habbillss aangevoerd[3]. Op 30 april 2023 arriveert de eerste trein bij de AEB. De trein rijdt op zondag via Venlo naar Amsterdam. Na aankomst worden 9 wagens bij de AEB geplaatst voor leging, welke op maandagochtend worden gewisseld voor de andere 9 wagens om te legen. Na leging van de wagons wordt op er maandag in de avond als trein 41030 terug naar Venlo en Italië gekeerd. In juli 2023 zal er een proefvervoer van afval gaan rijden in opdracht van Renewi uit Limburg naar AEB. Dit vervoer zal drie weken duren. [4] De treinen vertrekken bij Cabooter in Blerick en zullen gereden gaan worden door DB Cargo. Het afval wordt in balen geperst en vervoerd in schuifwandwagens. Per trein wordt er 500 ton afval vervoerd. Een terugkerend vervoer wordt echter niet voorzien. Vanaf januari 2024 rijdt de trein met afval uit Italië twee keer in de week. Deze trein rijdt in de tweede helft van de week op wisselende dagen.

 • Amsterdams Veem- en Controlebedrijf B.V. (AVCB)

Aan het eind van 2004 wordt het bedrijf aan de Nieuw-Zeelandweg voor het eerst door Railion bediend. Er worden boten op platte wagons aangevoerd, welke afkomstig zijn uit Polen en Zweden. De wagons worden in de ochtend geplaatst op het omloopspoor in de Houtrakpolder, dat gelegen is tussen het Afval Energie Bedrijf en de Amerikaweg. De wagons worden gelost met behulp van een heftruck

 • GPS (Global Petro Storage)

In 2021 wordt begonnen met de aanleg van een spooraansluiting naar de GPS terminal. Deze is gelegen langs de Oceanenweg. Op het terrein staan 17 tanks voor de op- en overslag van biodiesel, bio-ethanol en andere olieproducten. Er zullen ketelwagens met vloeistoffen en gassen worden getransporteerd. In de zomer van 2021 wordt begonnen met de aanleg van de drie sporen. Aan het eind van de terminal zijn omloopwissels geplaatst, zodat een trein getrokken de terminal op kan rijden. Twee sporen zijn bestemd voor het laden en lossen. Het derde is een omloopspoor. Met behulp van een lier zullen de wagons door de laad- en losinstallatie worden getrokken. Door DB Cargo wordt op 16 november 2021 de eerste ketelwagen geplaatst als proef. Op 10 januari 2022 is de eerste proeftrein met ethanol geplaatst door HSL Netherlands met behulp van de 6002 van Railexperts. Vanaf 1 februari 2022 is de terminal in bedrijf. [5] Op 8 februari 2022 vertrok de eerste trein met ethylbutylether naar Vohburg an der Donau. Het plaatsen en halen van de trein gebeurd door de 6002 van Railexperts. Vanaf 11 februari 2022 rijdt RTB Cargo wekelijks een trein met ethanol uit het Oostenrijkse Pischelsdorf-Moosbierbaum naar de terminal. Dit vervoer komt over van de NWB aan de Basisweg. De treinen met ethylbutylether worden door HSL gereden naar het Duitse Vohburg an der Donau en het Zwitserse Cornaux-Cressier. Beide bestemmingen worden eens per maand aangedaan. Uit Hongarije en Slowakije wordt benzeen aangevoerd door HSL. In december 2022 gaat RTB twee keer in de week naar de terminal rijden met nafta uit Vohburg an der Donau.

 • KB Schroot

In 2023 neemt KB Schroot het terrein over van Rietlanden Amerikahaven. De sporen op het terrein worden vernieuwd en verlengd, zodat de sporen een lengte van ongeveer 500 meter hebben en eindigen bij het water van de Amerikahaven. Op 17 september 2023 is er een proefvervoer met oude ballast in wagons van het type Klmos. Begin november 2023 is het eerste treinvervoer. In bakwagens wordt schroot uit Duitsland en Zwitserland aangevoerd. De aanvoer vindt enkele keren per maand plaats.

 • Oiltanking

Aan de Westrandweg vestigt in 19 Oiltanking.

 • Rietlanden Amerikahaven

Het overslagbedrijf Rietlanden heeft zijn aansluiting aan de noordzijde van de Houtrakpolder aan de Amerikahavenweg. Het bedrijf heeft zijn aansluiting met twee korte sporen sinds oktober 1991, nadat in 1989 het oude emplacement aan de Borneokade in het Amsterdam Oostelijk Havengebied werd verlaten. Het beladen van kolenwagens gebeurd met een mobiele, lopende band of met shovels. Voor het rangeerwerk is een locomotief Köf III beschikbaar. Deze vervangt in 2009 locomotor 360. Deze heeft op zijn beurt in 1998 locomotor 294 vervangen, welke al in 1969 werd verkocht aan het Havenbedrijf De Rietlanden. De terminal sluit op 2022. Vanaf mei 2022 is het terrein ontruimd na het vertrek van de laatste trein. Deze werkzaamheden zijn in de herfst van 2022 voltooid. De locomotief verhuist naar Enerco in Born. Het treinverkeer is in de eerste jaren marginaal. Vanaf 1996 neemt het vervoer toe. Enkele keren per maand worden er treinen beladen met kolen. Deze treinen worden door NS Cargo gereden naar het Duitse Singen, waar aluminiumfabriek Constellium is gevestigd. De treinen rijden ieder jaar van oktober tot en met april. Tot 29 december 2005 rijdt Railion met wagons van het type Fcs kolen naar het Duitse Freiburg. Vanaf 6 januari 2006 tot 2011 reed ACTS wekelijks een kolentrein naar Freiburg in wagons van het type Fcs. In aanvulling op het kolenvervoer uit Born reed Captrain vanaf maart 2012 tot eind 2013 sporadisch enkele treinen vanaf dit overslagbedrijf naar Frankrijk. In april 2016 rijdt de kolentrein naar Singen tijdelijk voor het laatst. Op 6 oktober 2016 gaan er weer kolentreinen rijden naar Singen. In januari 2017 verhuist de een tot twee keer per maand rijdende trein met gewassen kolen van DB Cargo naar Singen naar Enerco in Born. Het vervoer van gewassen kolen naar Singen keert in 201 terug naar de Rietlanden. De trein rijdt 1 keer per maand van oktober tot en met april. In april 2020 gaat LTE wekelijks kolentreinen rijden naar het Oostenrijkse Gratwein in opdracht van Sappi. Hiervoor worden wagons van het type Eamnos van GATX gebruikt. Dit vervoer is overgenomen van de EMO op de Maasvlakte. De trein rijdt eenmaal in de week op zaterdagochtend. Tussen oktober 2019 en april 2020 rijdt DB Cargo weer de wekelijkse kolentreinen naar Singen. Op oktober 2020 rijdt DB Cargo weer een trein met kolen naar het Duitse Singen. Op 21 november 2020 rijdt LTE de laatste kolentrein naar Gratwein. Op april 2021 rijdt de voorlopig laatste, wekelijkse kolentrein naar Singen. De tractie wordt geleverd door DB Cargo. Op oktober 2021 gaat het kolenvervoer naar Singen weer rijden met als tractieleverancier DB Cargo. De trein rijdt echter niet meer wekelijks. Op 15 april 2022 rijdt de laatste kolentrein vanaf het terrein.

 • Transit Terminal/USA Terminal Amerikahaven/Ter Haak

Naast de HCT terminal liggen twee sporen van United Stevedores Amsterdam. Dit is een onderdeel van de Ter Haak groep. Tussen 2005 en 2010 wordt de terminal een keer per week aangedaan door de containertrein uit Leeuwarden van ACTS. Daarnaast rijdt ACTS een containertrein naar het Rotterdams havengebied vanaf deze terminal. Tot 2012 wordt in schuifwandwagens cacao afgevoerd naar Zwitserland. Één keer per week werd hier een trein beladen met cacao in containers naar Berlijn. In maart 2013 wordt dit vervoer door ACTS begonnen. Zij rijden dit tot maart 2014. In september 2014 wordt de trein door Locon gereden. Een diesellocomotief trekt de trein van de terminal naar het emplacement Aziëhavenweg. Hier komt een elektrische locomotief voor de trein te staan voor de vervolgrit. Naast de cacaotrein vertrok hier in 2014 de trein voor Herik Rail Cargo naar Milaan. Op 1 april 2016 komt er een einde aan het vervoer van cacao naar Berlijn door Locon. Sinds die tijd is het rustig op de terminal. De twee sporen worden nadien geregeld gebruikt voor het opstellen van afgevoerd materieel, zoals treinstellen DM'90.


Stamlijn

In 2010 wordt begonnen met de aanleg van een stamlijn in westelijke richting. Hiermee kunnen bedrijven rondom de Afrikahaven een spoorwegaansluiting krijgen. De stamlijn krijgt een lengte van ongeveer 3 kilometer.

 • Rietlanden Afrikahaven

In 2006 neemt Rietladen een nieuwe terminal in gebruik. In januari 2011 wordt de terminal aangesloten op het spoorwegnet. De spoorlijn wordt vanaf de terminal aangelegd richting het kruispunt met de wegen Westpoorweg en Ruijgoord aangelegd. De nieuwe stamlijn takt af van de stamlijn naar ACT en USA terminal Amerikahaven. De spoorlijn volgt de Westpoortweg tot aan het overslagbedrijf. Op het terrein van het overslagbedrijf zijn twee sporen. Boven een spoor is de laadbunker gebouwd. Met lopende banden en shovels worden de kolen naar de laadbunker getransporteerd. Er kunnen per dag 6 treinen worden beladen. Het bedrijf belaadt kolentreinen in twee delen. De treinen worden vanaf 2011 gereden door DB Schenker met bestemmingen in Gelsenkirchen, Mannheim, München en Werdohl-Elverlingsen. Dit vervoer is onder andere afkomstig van de OBA en de EMO op de Maasvlakte. De trein naar een elektriciteitscentrale in München rijdt iedere dag. TXL Cargo reed van januari 2013 tot eind maart 2015 een kolentrein naar Werdohl-Elverlingsen. De kolentreinen rijden tussen de Aziëhavenweg en de Rietlanden achter een een duo Reeks 73 van RRF in multiple schakeling. Tot eind 2014 reed Rheincargo een trein naar Duitsland. In augustus 2018 gaat LTE kolentreinen naar Karlsruhe rijden. Het rangeerwerk wordt uitgevoerd door VolkerRail. Vanaf oktober 2018 rijdt LTE de kolentreinen naar Mannheim van deze terminal in plaats van de OBA. De treinen worden eveneens door VolkerRail bij de terminal geplaatst. Dit vervoer komt in het voorjaar van 2019 stil te liggen. De kolentreinen naar Gelsenkirchen rijdt vanaf 2019 weer van de EMO. Eind augustus 2019 gaat LTE het vervoer weer rijden. De trein rijdt drie keer in de week. Het plaatsen van de te beladen wagons gebeurd door een van de eigen locomotieven van de serie 6400. In december 2019 gaan de kolentreinen naar Mannheim over van LTE naar DB Cargo. De treinen rijden onregelmatig. In januari 2020 wordt door LTE in samenwerking met Rhenus Rail St. Ingbert een kolentrein naar Frankfurt am Main gereden. De trein rijdt een keer in de week. Er wordt gebruik gemaakt van blauwe wagens van het type Falns van VTG. De trein wordt geplaatst door een van de eigen locomotieven van de serie 6400. In het voorjaar van 2020 wordt de frequentie verhoogd tot 2 treinen in de week. De treinen rijden op dinsdag en donderdag. De treinen worden geplaatst door de 363 712 vanaf het emplacement bij de Aziëhavenweg. In mei 2020 rijdt de trein al weer voor het laatst. In de loop van 2020 wordt dit vervoer weer hervat en gaat dan drie keer in de week rijden op dinsdag, donderdag en zondag. Vanaf oktober 2021 rijdt RFO op maandag en vrijdag enkele treinen met kolen via de Kijfhoek naar de energiecentrale van chemieconcern Evonik in het Duitse Marl. In november 2021 worden extra kolentreinen gereden als gevolg van werkzaamheden om het Theemswegtracé aan te sluiten. Vervoer vanaf de EMO is dan niet mogelijk. Op 25 februari 2022 rijdt RFO de laatste kolentrein via de Kijfhoek naar Evonik in het Duitse Marl. Tussen februari 2022 en mei 2022 rijdt RFO tot vijf keer in de week een kolentrein via de Kijfhoek naar Bottrop. In maart 2022 gaat NIAG drie keer in de week een kolentrein rijden naar Moers en Heilbronn. Dit vervoer is afkomstig van de OBA. Aan het begin van september 2022 gaat PKP Cargo elke werkdag een trein met kolen naar Polen laten rijden. De bestemming is de PGE Centrale Dolna Odra in Nowe Czarnowo. De belading gebeurd door een locomotief van de Baureihe 363 van BT Trains. De kolen worden geladen in wagons van het type Eaos-xx van PKP Cargo. De tractie tussen Amsterdam en Bad Bentheim wordt geleverd door Lineas in samenwerking met IRP. Zij zetten veelal een locomotief van de serie 101000 in Train Charter Services. De volle trein vertrekt in de tweede helft van de middag. De route via Emmerich is ook mogelijk, waarbij een Vectron van PKP wordt ingezet. Eveneens in september 2022 gaat HSL drie keer in de week een kolentrein rijden naar het Poolse Nowe Czarnowo. Door Railexperts wordt de trein beladen met de 6002 en een locomotief uit de Baureihe 186 rijdt de trein van Amsterdam naar Polen. Per 11 oktober 2022 verzorgt PKP zelf de tractie voor haar kolentreinen naar Polen met een Vectron locomotief. Per 1 december 2022 zal RFO in plaats van Railexperts de trein plaatsen bij de laadbunker met 1 van de twee locomotieven van de serie 600. Indien nodig, kunnen ook beide locomotieven de trein plaatsen. De trein wordt iedere werkdag in de ochtend beladen. Door twee locomotieven van de serie 1800 wordt de trein vervolgens naar Bad Bentheim gebracht, waar PKP de trein over neemt voor de rit naar Polen. Hiermee komt er een einde van de inzet van een PKP Vectron voor de kolentreinen naar Amsterdam. Eveneens in december 2022 gaat RFO twee keer in de week een kolentrein rijden met Falns van VTG naar Marl-Sinsen voor de winterperiode. Medio januari 2023 rijden de kolentreinen van PKP Cargo naar het Poolse Nowe Czarnowo voor het laatst. De treinen worden overgenomen door HSL Netherlands. In maart 2023 rijdt de laatste kolentrein van HSL naar Polen.


Nieuwe Hemweg

Het emplacement Nieuwe Hemweg is gelegen aan de gelijknamige straat en is in 196 aangelegd. Het emplacement kent drie sporen met diverse aansluitingen. Het meest westelijke spoor eindigde nabij de Hembrug. De meeste aansluitingen zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen aan de Neptunushaven. In het westelijk havengebied is dit de meest oostelijk gelegen emplacement. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement. Een stamlijn loopt langs de gelijknamige straat tot aan de kruising met de Dukdalfweg. Met deze stamlijn zijn ook enkele bedrijven te bereiken. In 198 wordt de stamlijn doorgetrokken langs het Noordzeekanaal tot aan de Ankerweg. In wordt dit deel van het spoor opgebroken. In 2017 wordt de stamlijn geheel vernieuwd.

Spooraansluitingen

 • Cotterell

Het overslagbedrijf Cotterell is gelegen vlak voor de aansluiting op het Coenhaven emplacement aan de Vlothaven in "Loods Stoeltje". Het ontvangt eens per maand of twee maanden een lege schuifwandwagon (type Habbillns of Hbbillns). Deze wordt door het bedrijf beladen met zakken cacao voor afvoer naar Zwitserland. De bestemming is Wil, waar de wagons worden gelost voor de chocoladefabriek Maestrani Schweizer Schokoladen in Flawil. In de zomer van 2015 raakt het spoor geblokkeerd als gevolg van een verbouwing bij de loodsen aldaar. Het spoor is na die tijd niet meer vrijgemaakt. Het terrein is aangekocht door IGMA. Op 6 juli 2015 werd de laatste wagon afgevoerd. Het vervoer is verhuisd naar VCK Logistics bij de Radarweg.

 • ETA terminal

Gelegen aan de Benzolweg.

 • Rotim

Het overslagbedrijf Rotim is gelegen tussen de Vlothaven en Neptunushaven. Tot 2013 behandelde Rotim steenslagtreinen, welke bij werkzaamheden worden gebruikt. De gebruikte wagons zijn van het type Facs, Fas of Fccpps. In 2006 komt er vervoer van porfier (split) naar Rotim op gang. Dit zijn twee treinen in de week met nieuwe wagons van het type Facns. Tevens vindt er twee keer in de week aanvoer van steenslag plaats in wagons van het type Facs. Onregelmatig worden er bruinkolen aangevoerd in wagons van het type Eas. Tot 20 werd ook porfier overgeslagen in wagons type Eanos of Facns. Tot 2006 en van 2009 tot rijdt HGK een kolentrein met wagons type Eaos-x'n en Eas'n. De bestemming is Frechen in Duitsland. Van tot 20 werd DBM (dead burned magnesium) overgeslagen in wagons van het type Tads. Dit vervoer werd door de RTB uitgevoerd en heeft als bestemming het Duitse Mainzlar. In 2010 neemt SBB Cargo dit vervoer over. Op 1 januari 2011 neemt RTB Cargo de treinen met DBM naar Mainzlar over van SBB Cargo. In augustus en september 2011 rijdt het Duitse Locon zes treinen met porfier vanuit Duitsland naar Rotim. In de loop van 2014 valt het vervoer hier stil.

 • Westminster/Elementis

Gelegen aan de Kajuitweg


Radarweg

Het emplacement Radarweg is gelegen aan de gelijknamige straat. Het emplacement kent drie sporen met diverse aansluitingen. De meeste hiervan zijn echter al opgebroken. Het emplacement is gelegen bij de Bosperushaven en Suezhaven. In het westelijk havengebied is dit de meest zuidelijk gelegen emplacement. Het is te bereiken vanaf het basisemplacement.

Spooraansluitingen

 • Beemsterboer

Afvoer van schuifwandwagens.

 • Hollandia/HKS Metals

Aan de noordzijde van het emplacement aan de Kwadrantweg krijgt sloperij Hollandia in 19 een spooraansluiting. Het bedrijf is hier sinds 1962 gevestigd. In 1980 wordt het bedrijf verkocht aan de Hoogovens, maar blijf tot 1993 actief onder de naam Hollandia. Vanaf mei 1986 trekt sloper Koek uit Mijdrecht in bij Hollandia. Vanaf 1993 heet het bedrijf HKS Scrap Metals. Tot 2010 heeft het bedrijf een eigen spooraansluiting gehad. De aansluiting is op verzoek van HKS door NS Spooraansluitingen verwijderd. Ook het spoor op het terrein is inmiddels verwijderd. Door de aanwezigheid van het spoor kon er veel materieel (rijtuigen Plan E, treinstellen Materieel'54, Motorposten, rijtuigen Plan W, gerenoveerde Blauwe Engelen) per spoor naar de sloper kon worden afgevoerd. Vanaf 1986 gebeurde het slopen onder regie van sloper Koek uit Mijdrecht. Een aantal locomotieven serie 1200 heeft het geluk gehad om voor de poorten en zelfs op het terrein van HKS teruggehaald te worden en weer in dienst te worden gesteld. Als laatste hebben de locomotieven serie 1300 het aansluitspoor bereden in het najaar van 2004. In 2008 worden de laatste wagons aangevoerd. Tegenwoordig wordt het te slopen materieel over de weg vervoerd.

 • Scandia Terminal (VCK Logistics)

De Scandia Terminal ligt aan de zuidzijde van het emplacement aan de Valreep. Het bedrijf ontvangt onregelmatig schuifwandwagens met papier. Dit papier is afkomstig uit Zweden en wordt gebruikt voor het drukken van kranten de Telegraaf Media Groep. In februari en maart 2009 worden in totaal 16 trams van het GVB van de types 9G en 10G op platte wagons van het type Laads geplaatst voor afvoer naar Sarajevo. In mei 2011 wordt een wildwaterbaan gelost op de terminal, welke is aangevoer op 41 wagons van het type Kbs. In juni 2011 zijn de wagons weer beladen met de wildwaterbaan en afgevoerd naar Duitsland. Vanaf 14 augustus 2015 ontvangt het bedrijf een keer per maand een lege schuifwandwagen Hbbillns voor afvoer van cacao naar het Zwitserse Wil. Dit vervoer is afkomstig van het kadespoor bij Cotterell, dat door een verbouwing niet meer bereikbaar is. In oktober 2015 worden de laatste wagons met papier voor de Telegraaf aangevoerd. In januari 2017 wordt de laatste wagon met cacao afgevoerd. Sinds 2017 ontvangt het bedrijf papierrollen uit Beieren in schuifwandwagens. Aan het begin van 2018 eindigt dit vervoer. Met ingang van 20 juni 2018 wordt bij de terminal wagens met staal uit Beverwijk gelost. Dit vervoer wordt gereden door Rail Force One en is afkomstig van hetzelfde vervoer dat naar de Waterland Terminal gaat. Op 29 augustus 2018 rijdt de laatste trein. Sinds 2 september 2018 rijdt Independent Rail Partner met locomotief 2101 elke werkdag een trein met staaldraad van de terminal naar van Merksteijn in Almelo. Dit draadstaal is afkomstig uit Turkije. De beladen treinen rijden in de ochtend naar Almelo. Nadat de trein is gelost, rijdt de trein in de middag terug naar Amsterdam. De treinen rijden in opdracht van Lineas. Medio november 2018 gaat de trein drie keer per week rijden op maandag, woensdag en vrijdag. Op 21 november 2018 rijdt de laatste trein. Vanaf 18 november 2019 rijdt DB Cargo coils vanuit Beverwijk naar de terminal. Dit is een aanvulling op het al drie keer in de week rijdende vervoer naar de Waterland terminal. Sinds 6 december 2019 vindt er afvoer plaats van vet in ketelwagens. Dit vervoer vond eerder plaats bij de Waterland terminal. Per maand worden op vrijdagen ongeveer 15 ketelwagens afgevoerd naar Wenen. De aanvoer van de lege wagons vindt plaats op donderdag. Vanaf de eerste maanden van 2021 vindt er afvoer plaats van zink in schuifwandwagens naar het Duitse Wieland Werke in Vöhringen. Eind 2022 komt er vervoer op gang van betonplaten op platte wagons van het type Rs. De platen zijn afkomstig uit het Tsjechische Vrdy. Per boot gaan de betonplaten naar het Verenigd Koninkrijk.

 • Houthandel Suez

Aan de Kwadrantweg wordt in 19 een spooraansluiting naar houthandel Suez aangelegd. Het spoor is gelegen op de kade aan de Suezhaven. Er is aan- en afvoer van hout en planken in schuifwandwagens. In 19 rijdt de laatste trein. De spooraansluiting wordt in 19 opgebroken.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Goederenvervoer in Amsterdam De stand van zaken - H. Bouwknegt en R. Verboon - Maandblad: Railmagazine, 20e Jaargang - juni 1998 nummer 155 Blz: 20-27 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Amsterdam's Westelijk Havengebied De havenbekkens - J. de Groot- Maandblad: Railmagazine, 31e Jaargang - juli/augustus 2009 nummer 266 Blz: 44-48 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Kolen-, erts- en cokestreinen (3) - H. Bouwknegt, F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 42e Jaargang - maart 2021 nummer 382 Blz: 48-53 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Amsterdam, nog niet eens zo lang geleden Lekker marginaal - H. Bouwknegt - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - april 2022 nummer 393 Blz: 38-42 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Amsterdam De stand van zaken (1) - H. Bouwknegt en F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - mei 2022 nummer 394 Blz: 42-46 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Goederenvervoer in Amsterdam De stand van zaken (2) - H. Bouwknegt en F. Schouten - Maandblad: Railmagazine, 43e Jaargang - juni 2022 nummer 395 Blz: 44-49 Uitgave: Uquilair ISSN: 0926-3489
 • Railgoederenvervoer in Amsterdam De trek naar het westen - R. Liebrand - Maandblad: Op de Rails, 91e Jaargang - april 2023 Blz: 189-196 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321
 • Railgoederenvervoer in Amsterdam De stand van zaken na 2000 - R. Liebrand - Maandblad: Op de Rails, 91e Jaargang - mei 2023 Blz: 232-239 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321