Acht (emplacement)

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

In 1959 legt Philips een emplacement aan tussen Best en Eindhoven om wagons te beladen met goederen. De verkorting van het emplacement is At.

Geschiedenis

Om de afvoer van door Philips geproduceerde producten goed te kunnen afwerken, wordt in Acht het Philips Expeditiecentrum geopend. Het overgrote deel van grondstoffen en eindartikelen worden per trein vervoerd. Naast een aansluiting op de spoorlijn tussen Boxtel en Eindhoven is er een eigen spoorlijn van 3 kilometer naar de eigen fabrieksterreinen Strijp S, Strijp T en Strijp R. Er zijn een drietal sporen voor het opstellen van goederenwagens, een aankomstspoor en een vertrekspoor. In het Expeditiecentrum zijn zes sporen in de loods en twee sporen aan weerszijden van de loods. Een tweede loods aan de Eindhovense zijde van het emplacement heeft 8 sporen binnen. In 19 wordt het spoor tussen Strijp R en Acht gesloten en in opgebroken. In 1993 stopt Philips met het vervoer per trein vanaf Acht. Er zijn op dat moment geen andere gebruikers meer van het terrein. Tussen 1995 en 1998 vindt er aanvoer van schuifwandwagens. In 2001 wordt het emplacement weer in dienst genomen. Het wordt gebruikt voor containertreinen naar de Maasvlakte. Dit vervoer wordt tot 2004 gereden door ShortLines, waarna het vervoer over ging naar Rail4Chem. Tussen 2006 en 2010 rijdt ACTS deze containertrein. In 2011 neemt DB Schenker de treinen over. De containertreinen worden in drie delen van en naar de terminal gereden.


Bediening

Het emplacement wordt dagelijks bediend vanuit Venlo. De wagens worden door een diesellocomotief van de serie 2400 aangevoerd. Deze trein heeft wagons voor de klanten in de omgeving van Eindhoven. De locomotief bediend eerst de stations van Weert en Budel. Vervolgens wordt Acht bediend met aanvoerwagens. Na het achterlaten van de aanvoerwagens gaat de locomotief verder naar de stations van Boxtel en Veghel. In de middag worden afvoerwagens direct naar Venlo gebracht. Tot de zomer van 1989 rijdt er nog een aparte trein voor Philips naar Keulen. In 1990 sluit het rangeerstation van Venlo en worden de wagons via de Kijfhoek aangevoerd. De bediening geschiedt vanuit Eindhoven. In 1991 is het vervoer dusdanig teruggelopen dat de bediening wordt uitgevoerd met een locomotor. In april 1991 rijdt de laatste trein voor Philips. Tussen oktober 1993 en januari 1994 wordt Acht bediend vanuit Roosendaal in de ochtend. Trein 55705 rijdt van Roosendaal naar Tilburg Goederen. Na het afhaken van de wagons wordt er als trein 55709 van Tilburg naar Boxtel gereden. Als Boxtel is bediend, wordt er als trein 55711 naar Eindhoven gereden, waar de wagons voor Acht worden achtergelaten. Met een locomotor worden de aanvoerwagons naar Acht gebracht. Met de afvoerwagons wordt er naar Eindhoven gereden. De afvoerwagens worden in trein 55713 naar 's-Hertogenbosch geplaatst. Met de treinen 55708 naar Tilburg en 55710 naar Roosendaal worden de afvoerwagons in trein naar geplaatst. In mei 1997 wordt er vanaf de losplaats twee treinen met afval in de avond naar Moerdijk gereden. De eerste trein rijdt met een locomotief van de serie . De tweede trein rijdt met een elektrische locomotief van de serie 1. In Lage Zwaluwe is een locwissel voor de verdere rit naar Moerdijk. In de ochtend komen de lege wagens weer terug. Op Tilburg Goederen wordt de trein gesplitst in twee delen. Het eerste deel gaat naar Tilburg industrieterrein. Na de bediening van Tilburg worden de wagons voor Acht opgehaald. In 1999 wordt de bediening van Acht en Tilburg omgedraaid. In 2004 is het aanbod van afvalwagens dusdanig groot, dat de trein gemiddeld 20 wagons lang is. Dit is te lang om samen met de wagons uit Tilburg te rijden, zodat de volle treinen apart van elkaar rijden. De lege wagens worden nog wel gecombineerd tot aan Tilburg Goederen. In 2007 gaat er een afvaltrein rijden in de nacht naar het AEB in Amsterdam. Deze trein wordt door ACTS gereden. De geloste wagens komen via de Kijfhoek naar Moerdijk. Vanuit Moerdijk gaan de Amsterdamse wagons samen met de Moerdijkse wagons terug naar Acht.


  • Afval

In 1997 wordt op provinciaal niveau besloten om afval per trein te vervoeren vanaf de losweg in Acht. Wanneer er een trein voor het leger beladen moet worden, begint het afvalvervoer in Weert. In 2006 wordt besloten om niet meer naar Weert uit te wijken, maar het afval te storten op een stortplaats. In mei 1997 rijden de eerste treinen. Er gaan twee treinen in de avond rijden naar de vuilverbranding in Moerdijk. De eerste trein rijdt met een diesellocomotief naar Tilburg Goederen. Hier worden de wagons gecombineerd met de wagons van Tilburg Industrie. Vanaf Tilburg Goederen gaan zij naar Moerdijk. De tweede trein rijdt met een elektrische locomotief en rijdt tot aan Lage Zwaluwe. Hier neemt een diesellocomotief de trein over. De twee treinen samen bestaan uit 15 wagons. In de ochtend komen de geloste wagens terug en halen vrachtwagens de perscontainers van de trein om ze weer te beladen met afval. In 2001 wordt de capaciteit verhoogd tot 23 wagons. In 200 wordt capaciteit verlaagd. In 2004 worden gemiddeld 20 wagons met afval naar Moerdijk overgebracht. In september 2007 is er een tweede afvalstroom per trein. Het is bedrijfsafval dat via Van Gansewinkel wordt aangevoerd. Deze trein rijdt in afwijking tot het normale afvaltransport met rode containers in plaats van blauwe containers. De trein wordt naar het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam Westhaven gereden. Deze trein heeft een lengte van 7 wagons met elk drie containers.

  • Heijden Logistic Services

In 1993 wordt een nieuwe aansluiting gerealiseerd aan de oostzijde van het emplacement. Het is voor Heijden Logistic Services. Hier worden vanaf 1995 enkele schuifwandwagens per week met huisdierenvoer aangevoerd vanuit Duitsland. In 1998 verhuist het bedrijf naar Veghel en komt het spoorvervoer ten einde.

  • Losplaats

Voor het vervoer van materieel van defensie uit de legerplaats Oirschot wordt een laad- en losplaats aangelegd met twee sporen. Het materieel wordt de trein opgereden met hulp van een laadwagen. Dit is een twee-assige wagen waarbij een as kan worden uitgenomen om zo tot oprit te worden getransformeerd. In 1997 wordt er een nieuw laadperron aangelegd en kan de laadwagen worden afgevoerd. Onregelmatig wordt er materieel van het Nederlands of Belgisch leger aan- of afgevoerd.

  • Philips

In 1959 bouwt Philips een Expeditiecentrum en een Groupage/Verzendloods. De producten die geproduceerd worden in de fabrieken van Strijp T en Strijp R worden via deze loodsen verzonden. Vanaf 1984 gaat al het vervoer van Philips via Acht. In april 1991 stopt de NS met het bedienen van het expeditiecentrum. Tussen oktober 1993 en januari 1994 komt er een opleving in het spoorvervoer als Philips wagens naar Frankfurt verstuurd. Omdat Philips het bedrijfsonderdeel Transport wil afstoten, komt er een eind aan het vervoer per spoor. Op 1 september 1994 draagt Philips 70% van het eigendom in Philips Transport en Expeditie over aan Van Gend en Loos. In oktober 1995 wordt de laatste 30% overgedragen.

  • Van Rooijen Logistiek

In mei 2000 wordt een containerterminal geopend door Van Rooijen Logistiek. In het spoor dat leidt naar de voormalige loods van Heijden wordt een aftakking van 200 meter gerealiseerd. Hier kunnen de containertreinen worden behandeld. Het is hierbij noodzakelijk om de trein op te delen in maximaal 5 wagons. Op 31 mei 2001 rijdt de eerste trein tussen de terminal op de Maasvlakte en Acht. Op 8 juni wordt de terminal geopend met behulp van de DE61 van HGK. Op 11 juni 2001 begint Shortlines de normale dienstuitvoering. Er rijden vijf treinen in de week. Deze worden gereden met locomotieven van het type DE1002 met de nummers HGK DE82 of HGK DE83. In 200 neemt Rail4Chem Shortlines over, zodat de containertreinen door Rail4Chem worden gereden. In 2006 neemt ACTS de treinen over. De trein blijft 5 dagen in de week rijden. In mei 2008 gaat er een tweede containertrein rijden. ACTS rijdt een trein naar Ceres Paragon Terminal in de Houtrakpolder. In 2011 neemt DB Schenker Rail de trein over. Sinds 25 november 2016 wordt Acht bediend door TrainServices als onderdeel van de Portshuttle. Vanaf 8 maart 2017 rijdt TrainServices deze trein niet meer als gevolg betalingsproblemen. MRCE heeft de gebruikte locomotieven teruggehaald. De trein wordt vanaf dat moment door andere vervoerders gereden. Vanaf 5 april 2017 gaat Captrain deze trein rijden. Op 1 januari 2018 wordt de Portshuttle door Captrain beëindigd. Per 20 maart 2019 rijdt RRF op maandag en vrijdag met een containertrein naar Acht vanaf de Maasvlakte als onderdeel van de Portshuttle. Begin 2020 staakt RRF deze dienst. Ingaande 1 april 2020 rijdt RFO de containertrein van de Maasvlakte naar Acht. Dit vervoer is overgenomen van DB Cargo. Door RFO wordt er op dinsdag en donderdag vroeg in de ochtend naar Acht gereden. Het vertrek terug is rond 13.45. Door DB Cargo worden nog maar twee treinen in de week naar Acht gereden vanuit Maasvlakte. Dit is op maandag en donderdag. Voorheen waren dit drie tot vijf treinen in de week. Per 30 mei 2021 neemt IRP de Portshuttle naar de Maasvlakte over van RFO. IRP rijdt twee keer in de week (dinsdag en donderdag). De andere dagen blijft DB Cargo naar Acht komen. Op 1 april 2022 neemt RFO de slagen naar de Maasvlakte over van DB Cargo. Deze treinen rijden twee keer in de week op dinsdag en zaterdag naar de Waalhaven. Met de overname van IRP door Lineas gaat de laatstgenoemde maatschappij de containertreinen tussen de Waalhaven en Acht rijden. In de loop van 2023 stopt RFO met het rijden van de treinen tussen de Waalhaven en Acht. Eind augustus 2023 verhuizen de twee wekelijke slagen van Lineas naar de Barge terminal in Tilburg. Op 17 oktober 2023 rijdt Lineas de laatste trein uit Acht.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten