1200 - Elektrische locomotieven serie 1200

Uit Somda RailWiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

In oktober 1951 kwam de 1201 als eerste locomotief van de serie 1200 op de baan van een serie van 25 exemplaren en tot 1998 zijn de locomotieven in dienst gebleven bij de NS. Vanaf 1998 zijn ze ook bij commerciële vervoerders (ACTS, EETC) ingezet tot 2015, zodat zij meer dan 60 jaar dienst hebben gedaan. Thans zijn er nog 8 exemplaren aanwezig.

De 1201 in de oorspronkelijke kleuren
foto: Martin Verwoert


Geschiedenis

In april 1948 ondertekend de Amerikaanse president Truman het Marshallplan. Hiermee worden dollars en goederen ter beschikking gesteld ten behoeve van de wederopbouw in Europa. Dit leidde er toe dat tijdens het al lopende overleg tussen NS en Heemaf, de NS bereid is om 25 locomotieven te bestellen. Heemaf biedt in de eerste offerte een locomotief aan met een aanschafprijs van 700.000 gulden per stuk. De locomotief krijgt drie-assige draaistellen, waarbij de buitenste assen zijn uitgevoerd als loopas. Het totale vermogen van de locomotief bedraag 3.000 pk. De tractiemotoren hebben een vermogen van 750 pk. De NS ging niet akkoord met deze asopstelling. In een tweede offerte waren wel 6 aangedreven assen voorzien, omdat de NS een hoger totaalvermogen wilde. De tractiemotoren hebben in deze opstelling echter een vermogen van 500 pk, terwijl het totale vermogen 3.000 pk blijft. De aanschafprijs bedraagt dan 800.000 gulden per locomotief. In oktober 1948 wordt opdracht gegeven voor de bouw van 25 locomotieven naar Amerikaans ontwerp. Het ontwerp is gemaakt door Baldwin/Westinghouse. Oorspronkelijk hadden er 75 gebouwd moeten worden, maar doordat Nederland een overeenkomst had met Frankrijk over de levering van binnenvaartschepen, werden de overige 50 locomotieven niet besteld. Deze overeenkomst vereiste een tegenbestelling bij de Franse industrie. Dit werden in totaal 60 locomotieven van de series 1100 en 1300. Later werden er in totaal 75 stuks van deze series besteld. De locomotieven zijn gebouwd door Heemaf Hengelo als hoofdaannemer, samen met Westinghouse waren zij verantwoordelijk voor het elektrische gedeelte. Het mechanische deel werd door Werkspoor Utrecht en Baldwin gebouwd. De draaistellen zijn door het Amerikaanse General Steel gegoten. De gelijkrichtertractie-installatie van de locomotieven is gebaseerd op locomotieven van het type E3c, welke geleverd zijn aan de Pennsylvania Railroad. Er is echter wel rekening gehouden met het uitwisselen van onderdelen van de bovenstaande series. Hierbij valt te denken stroomafnemers, delen van het stoot- en trekwerk. In juni 1950 geeft de NS aan dat zij de eerste locomotief in oktober 1951 afgeleverd wil hebben. De officiële bestelling wordt op 30 november 1950 geplaatst. De deadline van oktober 1951 wordt net gehaald. De 1201 wordt op 31 oktober 1951 opgehaald bij de fabriek van Werkspoor door stoomlocomotief 3603 en naar Utrecht Centraal gebracht. Op het emplacement aldaar rijdt de locomotief zijn eerste meters op eigen kracht. De locomotief is echter nog niet geheel geschilderd. De blauwe sierstreep en het nummer op de bufferbalk ontbreekt nog. Vanaf 1 november 1951 rijdt de locomotief proefritten. Dit gaat zowel als losse locomotief als met reizigers- en goederentreinen. Op 1 november 1951 rijdt de locomotief als losse locomotief twee slagen naar Arnhem met een snelheid van maximaal 40 kilometer per uur. Op 2 november 1951 wordt de snelheid opgevoerd tot 80 kilometer per uur als de locomotief naar Tilburg rijdt. In de middag gaat de locomotief weer naar Arnhem en rijdt daarbij 120 kilometer per uur. In de daaropvolgende week trekt de locomotief een sleep rijtuigen Materieel'24. Ook exprestrein 31 van Maastricht naar staat op het programma. Vanuit Susteren wordt een goederentrein naar gereden met een gewicht van 1.850 ton. Bij de brug van Zaltbommel wordt een aanzetproef gehouden. Op 9 november 1951 rijdt de locomotief trein D 191 van Utrecht naar Oldenzaal. Op de terugweg neemt de locomotief in Almelo olietrein 4768 over naar Lunetten. Ook met deze trein wordt een aanzetproef gehouden op de helling bij Assel. Op 26 november 1951 wordt de locomotief afgeleverd aan de NS. Op 29 november 1951 is de locomotief 'onderzocht en goedgekeurd'. Op 9 januari 1952 kwamen de 1201, 1202 en 1203 in dienst. De 1225 was een jaar later, op 19 januari 1953, afgeleverd. De 1214 werd later afgeleverd dan gepland, nadat de locomotief aangereden was op het terrein van Werkspoor door de 1201. De schade aan de 1201 behelsde verbogen balken en ingedrukte bufferplaten. Het herstel duurde 6 weken.

Op 24 mei 1952 rijdt de 1215 mee in een materieelshow op het station van Amsterdam Amstel. Deze materieelshow werd georganiseerd in het kader van het bezoek van The British Institute of Transport, die van 20 tot en met 26 mei 1952 een bezoek brengen aan Nederland. Op 11 oktober 1952 organiseerde de NS een materieelshow in 's-Hertogenbosch in het kader van de najaarsvergadering van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. De 1221 reed mee in deze materieelshow.


Technische gegevens

De locomotieven hebben een lengte van 18,085 meter bij een gewicht van 108 ton. Ze hebben een breedte van 2,895 meter en een hoogte vanaf de spoorstaaf van 4,064 meter. Door de zes assen, bedraagt de asdruk 18 ton. De assen zijn elk voor zien van 1 tractiemotor, van het type TM94 (continu vermogen 368 kW (500 pk) bij 675 volt en 585 Ampère bij 1285omw/min) van Heemaf. Deze leverden gezamenlijk een continu vermogen van 2.208 kW (3.000 pk). De hoogste toegestane snelheid bedroeg 130 kilometer per uur. De tractiemotoren zijn volgens neusophanging in het draaistel gemonteerd. Dit houdt in dat de tractiemotor aan een zijde via steunlagers op de as rust en aan de andere zijde in het draaistel is gemonteerd. Het tandwiel dat gemonteerd is op de ankeras van de tractiemotor, grijpt in een tandwiel op de as. De tandwielverhouding is 20:71. De motoren worden gekoeld met lucht, afkomstig van de ventilatoren die onder de dakluiken zitten. 1 ventilator koelt de motoren 1 tot en met 3, evenals de weerstanden. De andere ventilator koelt de motoren 4 tot en met 6. Deze ventilator drijft tevens de laagspanningsgenerator van 24 Volt aan. In de neuzen zijn twee compressoren geplaatst, welke zorgen voor de luchtdruk die de locomotief nodig is om te kunnen remmen. Ook de tyfoons, stroomafnemers en andere luchtverbruikers zijn op deze compressoren aangesloten. Op het dak zijn twee stroomafnemers geplaatst van het type G5 van Faiveley.

De tractie installatie kent 4 rijstanden. Rangeren (alle motoren in), serie (alle 6 motoren in een groep), serie-parallel (twee groepen van 3 motoren) en parallel (3 groepen van 2 motoren). Hierbij krijgt elke motor respectievelijk 250, 500 of 750 volt. Deze schakelingen zijn opgedeeld in standen. Bij serie betreffen dit 16, voor serie-parallel 11 en voor parallel 9. De laatste standen zijn zogenoemde economische rijstanden. De motoren zijn dan uit de weerstanden, waardoor deze niet meer belast worden. In deze eindstanden is ook nog een veldverzwakking mogelijk. Op deze manier wordt de stroom buitenom de rijweerstanden geleidt, waardoor deze verder ontlast worden. Het overschot in stroom wordt in de zwakveldweerstanden omgezet in warmte. Bij een motorstoring kan een locomotief op een beperkt aantal motoren verder rijden. De motoren 1 en 2 evenals 5 en 6 vormen een paar in de stroomkring. De motoren 3 en 4 zijn apart in de stroomkring opgenomen. Bij een storing aan 1 van deze twee motoren kan de locomotief nog op 5 tractiemotoren rijden. Bij een storing aan 1 van de andere motoren zijn dit er 4. Het bedienen van de locomotief gebeurd door een drietal handels. De bovenste handel is voor het toepassen van de veldverzwakking, de middelste is voor het doorlopen van de rijstanden en de onderste is voor de rijrichting. Om naar een volgende rijstand te gaan, moet er aan het uiteinde van de middelste handel een drukknop worden ingedrukt om naar de volgende rijstand te kunnen schakelen.

De asindeling is Co'Co'. De draaistelcode is ELMb en hebben als nummers 401 - 452. De locomotieven zijn voorzien van de fabrieksnummers 925 - 949.


Uitvoering

De locomotieven zijn van Amerikaans ontwerp. Hieraan hebben zij hun hoge neus overgehouden. Hierdoor zaten machinisten veilig bij eventuele aanrijdingen. De neuzen bevatten deuren, zodat het eventueel mogelijk is om vanuit de locomotief de trein in te lopen. Het frame is opgebouwd uit een tweetal U profielen, met daartussen twee I profielen. Deze zijn met elkaar verbonden met dwarsverbindingen en aan de uiteinden de bufferbalken. Bovenop het frame is een gelaste stalen vakwerkconstructie geplaatst, bekleed met staalplaat. De neus is extra verstevigd. In het dak van de locomotief zijn een drietal luiken geplaatst. Onder het middelste luik bevindt zich het centrale blok en onder de twee andere luiken onder andere de ventilatoren. Bovenop deze luiken zijn de twee stroomafnemers, type Faiveley G5, geplaatst.

De zwanenhalsdraaistellen zijn uit een stuk gegoten en zijn van het type Pennsylvania. Een draaistel bevat 3 assen met spaakwielen en 3 tractiemotoren in neusophanging. De assen zijn niet op evenwijdige afstand geplaatst. De middelste as was wat meer naar achteren geplaatst ten opzichte van het midden. De radstand bedraagt 2,286 en 2,438 meter. De wielflenzen van de middelste assen zijn smaller dan de overige assen. De speling in de aspotten is wel gelijk aan de overige assen.

De locomotieven zijn in het turquoise afgeleverd. Deze lichte kleur was erg gevoelig voor vervuiling, zodat men besloot om de locomotieven vanaf de 1216 in het roodbruin af te leveren. Deze kleur was ook gebruikt voor de diesellocomotieven series 2200 en 2400. Door een misverstand werd de 1215 al in het roodbruin afgeleverd, nadat de locomotief eerste turquoise was geschilderd. Zowel de turquoise als bruine locomotieven waren voorzien van sierlijnen. Bij de turquoise locomotieven eindigde de sierlijn rondom de onderste lampen. Bij de bruine locomotieven liepen de lijnen in een V vorm naar beneden bij de kopdeuren. De 1219, 1224 en 1225 hadden een variatie hierop en hadden zowel een ronde sierlijn om de koplampen evenals een V vorm op de neuzen. Deze variatie was bekend als 'bril'. Toen de locomotieven Berlijns blauw werden, is de sierlijn wederom aangepast en eindigde nu als V vorm op de neuzen. De stroomafnemers zijn agaatgrijs.


Inzet

De locomotieven kregen vanaf begin af aan het rijden van D-treinen en goederentreinen in hun takenpakket toebedeeld. De locomotieven verschenen in het hele land en reden allerlei soorten treinen, lokale treinen (stoptreinen) uitgezonderd. De locomotieven waren zelfs nog te zien geweest met houten rijtuigen en stoomverwarmingswagens, omdat de locomotieven niet voorzien waren van een stoomketel. In de jaren 60 verdwenen de D-treinen uit het takenpakket van de locomotieven. De locomotieven verschenen vooral op het traject tussen Zandvoort en Zuid-Limburg. Met de invoering van Spoorslag '70 kwamen de locomotieven tot grote prestaties. In 1972 werd er gemiddeld 258.000 kilometer door elke locomotief gereden. In 1968 was dit nog maar 164.000 kilometer. De stijging is vooral te verklaren door de inzet van de locomotieven op het traject tussen Zandvoort en Limburg. Ze werden minder ingezet in de goederendienst ten faveure van de serie 1300. In het reizigersvervoer waren de locomotieven op hun plaats vanwege hun betrouwbaarheid en comfortabele rijeigenschappen. Vanaf 1981 stromen de locomotieven van de serie 1600 in. Zij namen op papier het gehele traject Zandvoort - Zuid Limburg over van de serie 1200. De locomotieven kwamen te rijden op andere trajecten, zoals Amsterdam Centraal - Vlissingen, Amsterdam - Bentheim/Enschede, Zwolle - Vlissingen en Amsterdam - Arnhem. Door de geringere afstand op deze trajecten liep de jaarlijkse kilometerprestatie per locomotief terug van 250.000 naar 150.000 kilometer per jaar. Door de lagere kilometerprestatie bleven de locomotieven ook langer in dienst. Eind jaren 80 keerden de locomotieven weer terug op hun stamlijn naar Zuid Limburg, omdat de locomotieven serie 1600 beter in staat zijn om vertragingen te minimaliseren op de lijn naar Emmerich vanwege werkzaamheden tussen Emmerich en Amsterdam. Begin jaren 90 waren de locomotieven nog steeds aan te treffen in de Intercity verbindingen zoals hierboven genoemd. Tussen Zwolle en Vlissingen waren de locomotieven onderweg met Belgische M2-rijtuigen, als gevolg van een tekort aan rijdend materieel bij de NS. Ook reden een aantal locomotieven nog op hun voormalige stamlijn naar Zuid Limburg. In 1995 volgde de boedelscheiding tussen NS Reizigers en NS Cargo. De locomotieven gingen over naar NS Cargo en reden daardoor alleen nog maar goederentreinen. Als gevolg van botsschades bij de locomotieven serie 1600 waren vanaf het voorjaar 1996 weer geregeld te zien voor reizigerstreinen. In 1998 worden de laatste locomotieven aan de kant gezet.


Op 4 januari 1952 rijdt de 1201 de feesttrein ter gelegenheid van de elektrificatie van Amersfoort - Zwolle. Op 7 januari 1952 wordt de eerste omloop met 3 diensten van kracht voor de locomotieven. Op 9 januari 1952 worden de eerste drie locomotieven in dienst gesteld. De locomotieven worden ingezet als trekkracht voor de treinen D134/D135 tussen Amsterdam en Maastricht, de D171 tussen Utrecht en Oldenzaal, de olietreinen 4768 en 4794 vanuit Almelo naar IJsselmonde, lege olietrein 4767 van IJsselmonde naar Almelo. Ook behoort het rijden van een kolentrein tussen en tot het takenpakket. Het aantal diensten wordt per 10 maart 1952 verhoogd tot 5 stuks. De exprestreinen 12 en 15 tussen Utrecht en Den Haag komt op het programma. Op 17 mei 1952 rijdt de nieuwe 1215 samen met de 1301 de feesttrein om het geëlektrificeerde baanvak tussen Meppel en Groningen te rijden. Onderweg wordt er op elk station gestopt voor korte toespraken. De feesttrein is afkomstig uit Den Haag en wordt vanuit Den Haag getrokken door de 1215 en een aantal nieuwe rijtuigen Plan D. Na aankomst in Utrecht neemt de 1301 de trein over voor de verdere rit naar Zwolle. Een dag later, op 18 mei 1952 gaat de zomerdienstregeling in en wordt het aantal diensten verhoogd tot 10 stuks. Een van de diensten is een kolentrein vanuit Susteren naar Leeuwarden. Tussen Amsterdam en Heerlen worden de exprestreinen 33 en 36 getrokken. Van en naar Roosendaal worden de D-treinen 35, 109 en 136 getrokken. Per 30 juni 1952 zijn er 15 diensten voor de locomotieven gesteld.


Vanaf 1962 verandert het begin- en eindpunt voor de treinen naar Maastricht, de serie 800, naar Zandvoort. Het doortrekken naar Zandvoort werd gedaan om in Amsterdam meer ruimte te kunnen maken, zodat de trein geen sporen bezet houdt tijdens het kopmaken. Daarom werd besloten om het eindpunt naar Haarlem te verleggen, zodat er vanuit Haarlem een verbinding met Utrecht ontstaat. Het station van Haarlem bleek echter minder geschikt om treinen kop te laten maken. Daarop werd besloten om de treinen door te laten rijden naar Zandvoort, waarmee het baanvak tussen Haarlem en Amsterdam wordt ontlast door het vervallen van de stoptrein tussen Zandvoort en Amsterdam.

In 1966 worden de getrokken treinen tussen Zandvoort en Limburg vervangen door Materieel'54.


In 1969 keren de getrokken treinen terug tussen Zandvoort en Limburg.


De dienstregeling 1970/1971 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1971/1972 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep Hiervan rijden diensten in de series 800 (Zandvoort - Maastricht) en 900 (Zandvoort - Heerlen).

De dienstregeling 1972/1973 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1973/1974 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1974/1975 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

In de dienstregeling 1975/1976 zijn er diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1976/1977 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

Met ingang van de dienstregeling 1977/1978 op 22 mei 1977 Op zaterdag rijdt een locomotief trein D216 (Austria Expres) van Arnhem naar Amsterdam. De trein wordt aangebracht door een Duitse diesellocomotief vanaf Nijmegen.

Met ingang van de dienstregeling 1978/1979 op 28 mei 1978 zijn er diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep . Per 2 oktober 1978 gaan de locomotieven de Intercity Plus treinen 800/801 (Maastricht - Amsterdam CS) en 900/901 (Heerlen - Den Haag CS) rijden. Deze treinen rijden met Corail-rijtuigen van de SNCF.

De dienstregeling 1979/1980 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep Per 1 oktober 1979 gaan de locomotieven de Intercity Plus treinen 500/501 (Groningen - Den Haag CS) rijden. Deze treinen rijden met Corail-rijtuigen van de SNCF.

De dienstregeling 1980/1981 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1981/1982 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1982/1983 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1983/1984 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1984/1985 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

In de dienstregeling 1985/1986 die op 2 juni 1985 begint, zijn er diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1986/1987 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

Met ingang van de dienstregeling 1987/1988 op 29 mei 1987 wordt de

In de dienstregeling 1988/1989, beginnend op 28 mei 1988, zijn er diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1989/1990 laat een inzet zien van diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

De dienstregeling 1990/1991 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep Vanaf 6 januari 1991 rijden twee composities in de series 800/900 (Zandvoort - Maastricht/Heerlen) met 12 rijtuigen. Vanwege deze lengte eindigen en beginnen de treinen , , en in Haarlem.

De dienstregeling 1991/1992 heeft diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep

In de dienstregeling 1992/1993 zijn er diensten voor de 25 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep Met ingang van 1992 rijden de treinen en met 12 rijtuigen. Ook deze treinen eindigen en beginnen in Haarlem.

Op 23 mei 1993 gaat de dienstregeling 1993/1994 in. Er zijn diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep D.

In de dienstregeling 1994/1995, welke in gaat op 29 mei 1994, zijn er diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep D. Drie diensten in deze omloop zijn gepland in de series 800 (Zandvoort - Maastricht) en 900 (Zandvoort - Heerlen).

In de dienstregeling 1995/1996, ingaande op 28 mei 1995, zijn er diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep In deze dienstregeling is het eindpunt van de series 800 en 900 gewijzigd naar Haarlem in plaats van Zandvoort. Hiermee komen locomotieven beschikbaar, omdat er een compositie minder benodigd is.

In de dienstregeling 1996/1997 zijn er diensten voor de locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep Met het ingaan van het wijzigingsblad van 13 januari gaat trein 54300 van Onnen naar Kijfhoek 4 uur vroeger rijden. Het vertrek is om 17.50, waarbij de aankomst is om 22.58. Met deze vervroeging is het mogelijk dat de wagons uit het noorden van Nederland op de Kijfhoek in andere, internationale treinen worden geplaatst voor verdere doorvoer. Hiermee kan een einde komen aan het afhaken van wagons in Amersfoort en in Venlo (trein van Onnen naar Venlo).

In de dienstregeling 1997/1998 worden de locomotieven voor het laatst volgens dienstregeling ingezet. Er zijn diensten voor de 7 locomotieven. De diensten zijn verdeeld over omloopgroep Op 12 januari zullen er nog 7 diensten zijn voor 9 locomotieven. Met ingang van de omloopwijziging van 30 maart 1998 worden er geen diensten meer gesteld voor de locomotieven. Een paar locomotieven zullen nog als reserve dienen. Hun plaats in de omloop wordt vervangen door locomotieven serie 1600. In april en mei worden de locomotieven 1203, 1204, 1210 en 1221 nog hersteld van hun kleine defecten. In april, mei en juni 1998 worden in totaal 7 locomotieven ingezet (1201, 1203, 1204, 1210, 1211, 1214, 1221) om locomotieven serie 1700 te vervangen, welke nog niet omgebouwd zijn tot treinlocomotief. Zo halen zij toch nog de dienstregeling 1998/1999. Op 11 juni 1998 rijdt locomotief 1203 als laatste van de serie met trein D 215 van Amsterdam Centraal naar Emmerich. De locomotief reed los terug naar Arnhem en werd daar terzijde gesteld. Op 12 juni 1998 dreigde de locomotief de goederendienst ingestuurd te worden, maar dit kon op het laatste moment voorkomen worden. Op 13 juni werd de locomotief naar Tilburg gestuurd.


Inzet bij ACTS

Nadat de eerste locomotieven vanuit Tilburg naar de Amsterdamse Westhavens waren vertrokken voor sloop, werd er bij de rechter een verbod tot sloop ingediend door de Branchevereniging Van Spoorvervoerders. NS had namelijk de locomotieven ook aan andere partijen aan moeten bieden dan alleen de sloper. Als koper dient ACTS zich aan, omdat NS Cargo alleen met een bedrijf wil praten en niet met een particulier. Deze heeft interesse getoond in 4 locomotieven. Zij willen hiermee graag de containertreinen tussen Veendam en Rotterdam gaan rijden. ACTS neemt uiteindelijk de 1208, 1215, 1214, 1218, 1224 en 1225 over. Op 16 oktober 1998 werden de 1208, 1215, 1224 en 1225 van de sloperij Hollandia in de Westhaven overgebracht naar de Watergraafsmeer door diesellocomotief 6455. Na het bijvullen van smeerolie in de steunlagers en het bijplaatsen van 3 rijtuigen Plan W als remrijtuig werden zij dezelfde dag nog naar Tilburg overgebracht. Hier zullen de locomotieven rijvaardig gemaakt worden. De ruw verwijderde ATB zal opnieuw aangebracht moeten worden. In november 1998 werd het contract van de overdracht ondertekend. Revisiebedrijf Tilburg heeft de opdracht gekregen om voor de locomotieven 1214, 1215, 1218 en 1225 een H2E-revisiebeurt uit te voeren om ze zo dienstvaardig te maken. De locomotieven moeten hierdoor weer 600.000 kilometer kunnen rijden. De 1224 zal in eerste instantie dienen als reserve. Een grote kostenpost is het verwijderen van asbest en het aanbrengen van de ATB-fase 3-kasten, welke er eerder uit zijn gehaald. Voor het verwijderen van het asbest is het nodig dat alle schakelaars en relais worden uitgenomen en nagekeken moeten worden op aanwezigheid van asbest. De locomotieven worden in het paarsblauw met een gele band geschilderd. Deze band eindigt op de neuzen in een V-vorm. De kleurstelling is een knipoog naar de door de Pennsylvania Railroad gehanteerde huisstijl. Voor de V-vorm werden de treden onder de kopdeuren bij de neuzen verwijderd.

Met ingang van 22 maart 1999 had ACTS het vervoer verworven van Vos Logistics om containertreinen vanaf de Rotterdamse haven naar Leeuwarden en Veendam te laten rijden. Doordat de locomotieven nog niet geheel gereed waren, werden als eerste de drie locomotieven aangewezen, welke snel in dienst konden komen. Dit waren de 1215, 1218 en 1225. De 1214 zou als vierde rijvaardig gemaakt gaan worden en tevens als eerste een revisie ondergaan, omdat de revisie termijn was verlopen. De 1225 kwam op 23 maart 1999 in dienst als 1252 op de draaistellen van de 1224. De locomotief was hierbij in de eigen huisstijl van ACTS gebracht. Op 31 maart en op 4 mei volgden de 1218 als 1253 en de 1215 als 1251. De 1252 werd op 24 maart 1999 al ingezet voor de eerste trein naar Veendam. Deze treinen hebben een gewicht tot 2.500 ton. Dit gewicht is te zwaar alleen voor de locomotief, omdat het vrij lang duurt voor de trein op snelheid is. De locomotief blijft hierdoor te lang in de weerstanden te rijden, die dan te warm kunnen worden. Om te helpen met het op gang komen, schaft ACTS in België vijf locomotieven aan van de Reeks 62. Deze diesellocomotieven rijden daarnaast de treinen op de bovenleidingloze trajecten. De diesellocomotief werd via een bedieningskastje aangestuurd vanuit de 1200, zodat men een tweede machinist kon uitsparen. Dit bedieningskastje was bij de aanvang van de treindeinst nog niet beschikbaar, zodat het treingewicht in eerste instantie werd beperkt tot 1.800 ton. Als eerste werd de 1251 hiervan voorzien en op 24 mei 1999 afgeleverd. De 1253 krijgt als tweede deze kastjes en de 1252 als laatste. Per 30 mei 1999 gaat het treingewicht omhoog naar 2.200 ton. De kabels voor de bedieningskastjes werden gelegd in de kabelgoten welke oorspronkelijk bedoeld waren voor de boordomroep. Deze kabelgoot is tijdens de renovatie aangebracht, maar werd nooit gebruikt.

Een jaar later, in 2000, ontstond de behoefte aan een extra locomotief. Het gebruik van de pluklocomotieven 1208 en 1224 was geen optie. De oplossing werd gevonden om de 1208 te ruilen tegen de 1221 van de Werkgroep 1501. Daar deze nog redelijk intact was, was het mogelijk om deze locomotief snel in dienst te kunnen stellen. Dit gebeurde dan ook in mei 2000. Dit had nog wel wat voeten in de aarde, daar het juridische eigendom van de locomotief nog bij NS Cargo rustte. De locomotief kwam in het zwart in dienst met een oranje band, als verwijzing naar de huisstijlkleur van Vos Logistics. Alleen de 1253 kreeg nog logo's van Vos Logistics opgeplakt. Dit gebeurde na een draaistelwisseling in Tilburg. Hierbij kreeg de 1253 de draaistellen van de 1214. Aflevering vond plaats op 8 november 1999. De 1251-1254 waren voorzien van grote ACTS-logo's in het midden, maar nadat de 1253 Vos Logistics-stickers kreeg, kreeg het 2 kleinere ACTS logo's opgeplakt onder de cabineramen. De 1255 was direct voorzien van deze kleinere logo's onder de cabineramen en bleef deze na de revisie ook houden. De 1254 en 1255 zijn ook enige tijd voorzien geweest met stickers om de Betuweroute te promoten. De 1254 had de sticker onder het cabine raam zitten en de 1255 in het midden van de locomotiefbak. In 2010 worden de locomotieven bedankt voor hun inzet en worden verhuurd aan Euro-Express Traincharter (EETC).


Inzet

De hoofdmoot van de inzetten van de locomotieven bij ACTS bestond uit het rijden van containers tussen Rotterdam en het noorden vanaf 22 maart 1999. Zolang de eigen locomotieven nog niet beschikbaar zijn, rijdt NS Cargo de treinen. Vanaf 24 maart 1999 rijdt ACTS de containertreinen van Onnen naar Rotterdam elektrisch. Op 3 april 1999 werden de treinen naar Leeuwarden zelf gereden. Doordat het hoge gewicht van de beladen treinen te veel was voor de 1200 alleen, werd besloten om gemengde tractie met diesellocomotieven uit te voeren. Deze diesellocomotieven waren toch al benodigd voor het rangeren in Leeuwarden en het rijden van de trein van Onnen naar Veendam. De diesellocomotief kon in de gemengde tractie de trein op gang helpen, terwijl de 1200 de trein op snelheid kon houden. Voor de diesellocomotieven kwam men uit in België. Hier werden vijf locomotieven NMBS Reeks 62 (6321, 6325, 6391-6393) overgenomen, welke als 6701 - 6705 in dienst werden gesteld. Op 2 oktober 1999 is locomotief 1253 te zien tijdens een open dag in Hengelo.

Per 15 mei 2002 kwam daar de containertrein naar Coevorden bij. Ook andere containertreinen behoorden tot hun pakket, zoals de AmRo shuttle tussen Amsterdam en Rotterdam, de Linz-shuttle uit Oostenrijk naar Rotterdam. Verder bleef ACTS afvaltreinen rijden, vaak met ingehuurde diesellocomotieven, maar ook afvaltreinen voor over de grens, naar het Duitse Schwarze Pumpe, stonden op de dienstroosters. Tijdelijke vervoeren werden ook geregeld gereden, zoals treinen met brandstoffen, zoals gas en diesel, maar ook graantreinen stonden op het programma. In de winter van 2002 werden zelfs Alpen Expressen gereden, vanwege een tekort aan locomotieven bij NS.

Doordat de locomotieven 1251 - 1253 en 1255 nog niet gereviseerd waren, volgde na de 1254 de 1251 in Revisiebedrijf Tilburg. Vanwege de hoge kosten werd omgekeken naar een alternatief. Dat werd gevonden bij het Tsjechische ŽOS Nymburk. Hier werd de 1252 in 2002 gereviseerd en de 1255 in 2005. Hierbij verloor de locomotief haar zwarte beschildering en werd in het paarsblauw weer afgeleverd. De overbrenging van de locomotieven vond plaatst met de afvaltrein naar Schwarze Pumpe.


Afvoer

De eerste locomotief die aan de kant werd gezet, was de 1253 op 7 april 2003. De locomotief kampte met een defecte steunlager. Doordat de locomotief nog niet gereviseerd was en de locomotief niet direct nodig was voor de dienstuitvoering, werd de locomotief terzijde gesteld. De locomotief werd kortstondig aan Herik Rail verkocht, maar heeft daar nooit dienst gedaan. Daarop nam ACTS de locomotief terug en werd in eigendom gegeven aan de Werkgroep 1501. De locomotief diende als pluklocomotief voor de 1201, als een soort uitgestelde ruil met de 1221 via de 1208. De 1208 werd de pluklocomotief en diende als een soort onderpand voor een betere locomotief. ACTS had de locomotief namelijk geplukt voor reservedelen voor de revisie van de 1252 en 1255 in Tsjechië. In 2005 werden de pluklocomotieven 1208 en 1224 gesloopt in Maastricht. In november 2007 ging de tweede locomotief aan de kant. De 1252 verbrandde zijn weerstanden bij het uitkomen van de Willemsspoortunnel te Rotterdam. In februari 2009 volgden de 1254 en 1255 met defecte tractiemotoren. In 2009 werd de laatste 1250 buiten dienst gesteld. De 1251 werd in oktober buiten dienst gesteld met een defect steunlager. Door de verjonging van het locomotiefpark was de tijd gekomen om afscheid te nemen van de locomotieven. De 1252, 1254 en 1255 werden in Den Bosch gestald, terwijl de 1251 bij de SSN te Rotterdam werd ondergebracht. De 1251, 1252 en 1254 keerden volgens afspraak terug naar Harry Schneider en Laurens Pit, de initiatiefnemers van de reddingsactie, terwijl de 1255 werd ondergebracht bij de Stichting Klassieke Locomotieven, de zustervereniging van de Werkgroep 1501. Op 2010 werd de 1251 overgebracht van Rotterdam naar de Watergraafsmeer. De 1252, 1254 en 1255 werden op 2 januari 2010 door de ACTS 7106 overgebracht van Den Bosch naar de Watergraafsmeer. Hier werden de locomotieven nagekeken en hersteld van defecten, zodat zij per 1 juli 2010 dienst konden gaan doen bij EETC.

Nummer ACTS Nummer NS In dienst In revisie Uit revisie Terzijde/Afvoer
ACTS-nummering
1251 1215 28 april 1999 5 oktober 2009
1252 1225 23 maart 1999 8 maart 2002 24 september 2002 13 november 2007
1253 1218 31 maart 1999 n.v.t. n.v.t. 7 april 2003
1254 1214 16 maart 2000 1999 16 maart 2000 13 februari 2009
1255 1221 18 mei 2000 16 september 2002 23 februari 2003 24 februari 2009


Inzet bij EETC

Per 1 juli 2010 rijden de locomotieven 1251 en 1252 bij EETC. De locomotieven worden gehuurd van Laurens Pit en Harry Schneider, evenals de 1254. Ook de 1255 wordt gehuurd door EETC, maar dan van de Stichting Klassieke Locomotieven. De locomotieven worden ingezet voor het vervoer van de nachttreinen voor DB AutoZug tussen Amsterdam Centraal en de Watergraafsmeer. Daarnaast worden de locomotieven ingezet voor uitwisselingsritten en conditieritten met rijtuigen en de autowagons voor de autoslaaptrein. De locomotieven hebben hun ACTS-uiterlijk behouden.

Op 8 januari 2011 werd de 1254 overgebracht naar de werkplaats van de VSM in Apeldoorn door de 1252. Het laatste stukje vond plaats achter de 2299. De locomotief wordt daar weer opgeknapt en in EETC-kleuren gebracht. Op 19 februari werd de in het bordeauxrood gestoken locomotief gepresenteerd in Amersfoort. De locomotief werd in de ochtend vernoemd naar Ir. John Hoekwater op het station van Den Haag Hollands Spoor. Hij was een van de oprichters van ACTS in 1989 en nam in 2004 afscheid als directeur van ACTS, toen Husa Capital de eigenaar werd van ACTS. Verder is de locomotief voorzien van het NVBS-logo en de cover van het augustusnummer uit 2010 van het tijdschrift Op de Rails. Begin april 2012 is de locomotief ontdaan van de NVBS-bestickering. Op 6 april 2012 werd in de gele balk de website van de autoslaaptrein in het rood geplakt. Tevens werd de locomotief voorzien van het NVR-nummer 91 84 1112 054-9. Op 30 september 2011 werd locomotief 1251 overgebracht naar de VSM-werkplaats in Apeldoorn Zuid. De locomotief zal hier een schilderbeurt gaan krijgen. Op 29 oktober 2011 is de locomotief afgeleverd en op eigen kracht naar de Watergraafsmeer gereden. Ook deze locomotief is in het bordeauxrood gestoken. Op details wijkt de locomotief af ten opzichte van de 1254. De locomotief maakt reclame voor de Alpenexpress en de Skitrein. De 1255 zal ook hersteld gaan worden van de defecten die het heeft en zal daarmee de vierde locomotief voor EETC gaan worden. In verband met een jubileumuitvoering van de modeltreinmaker Märklin is de 1252 weer rijvaardig gemaakt. De locomotief stond sinds maart 2013 aan de kant met een defect. In januari 2014 is de locomotief hersteld en weer in dienst gekomen. De locomotief was te zien voor de wintersporttreinen. Op 28 februari 2014 kregen de 1251, 1252 en 1255 een sticker op de neus in het kader van de 1.000e uitgaven van het NVBS blad Op de Rails. Locomotief 1252 is op 30 maart 2014 naar Amersfoort gereden, waar de locomotief in een zwart-witte kleur zal worden bestickerd. Op 11 april 2014 is de locomotief buiten gezet in zijn zwart-witte kleur. Het blauw is vervangen door zwart en de gele band is een witte band geworden. Tussen de zijwandroosters en in de witte band zijn in het Nederlands en in het Duits felicitatieteksten aangebracht. In het Nederlands is de tekst tussen de rooster "Het origineel is er bij Märklin" en in de witte band "Märklin feliciteert Nederland met 175 jaar spoorwegen". In het Duits is de tekst tussen de roosters "Das Original gibt's bei Märklin" en in de witte band "Märklin gratuliert den Niederlanden zu 175 Jahre Eisenbahn". De locomotief moet nog wel verder afgewerkt worden. Zo zijn de handgrepen op de neus verwijderd, omdat deze niet op het model konden worden aangebracht. Op 28 april 2014 is de locomotief officieel gepresenteerd. Op 17 mei 2014 is de locomotief naar de Watergraafsmeer overgebracht. Op 27 juni 2014 reed de locomotief de eerste autoslaaptrein, nadat het al eerder een aantal ICRm-rijtuigen van de Watergraafsmeer naar Haarlem had gebracht. Op 19 juni 2014 reed de locomotief met een aantal rijtuigen naar de Strukton-werkplaats in Zutphen. Op 15 oktober 2014 is de 1252 naar Amersfoort gereden voor SpoorParade ter gelegenheid van 175 jaar spoor. Op 22 oktober 2014 is de 1252 door de 1254 opgehaald en terug naar de Watergraafsmeer gebracht. Op 18 oktober 2014 wordt de locomotief nog een keer gepresenteerd, wanneer ook de modelvariant van de locomotief is uitgeleverd door Märklin. Met ingang van 1 januari 2015 is het embargo om goederentreinen te rijden opgeheven. En met de komst van de locomotieven serie 1600 zijn de 1251, 1252 en 1254 beschikbaar voor de verhuur. In augustus 2015 wordt de 1252 verhuurt aan Railpromo. Op 26 september 2015 zijn de 1251 en 1254 door de HSL Logistik 1832 van de Watergraafsmeer naar Blerick overgebracht voor stalling. Op 5 januari 2016 wordt de 1252 gebruikt om twee treinstellen GTW van Arriva weg te slepen uit Gramsbergen. Door de ijzel waren zij hier gestrand. De treinstellen zijn naar Mariënberg gebracht. De locomotief ging terug naar Coevorden om de bovenleiding te schrappen en vervolgens naar Zwolle. Op 6 januari 2016 reed de locomotief een slag naar Groningen om daarna terug te keren naar de Watergraafsmeer. Doordat in eerste instantie de 1251 niet tijdig in Zutphen kon zijn voor onderhoud, werd de 1252 klaar gemaakt om bij eventuele ijzelafzetting ingezet te kunnen worden. Omdat de locomotief voorzien is van een weerstandsschakeling, zijn de locomotieven van de serie 1200 uitermate geschikt om de ijzel van de bovenleiding te schrapen. Op 13 januari 2016 kwam de locomotief naar Zutphen en op 14 januari 2016 is de 1252 weer beschikbaar voor inzet. Ook de 1254 zal hiervoor worden gebruikt. De 1251 zal als reserve dienen. De locomotief is tijdens zijn verblijf in Blerick eerst wit geschilderd. De locomotief komt echter niet op de baan in het wit, omdat locomotief 1252 zich goed heeft gehouden tijdens de ontijzelingsritten. Op 19 januari 2016 wordt de 1254 gebruikt tussen Dordrecht en Geldermalsen. Op 1 april 2016 wordt de huur beëindigd door HSL Logistik voor de 1254. In de zomer van 2016 worden de locomotieven 1215 en 1252 overgeschreven naar Railpromo Fleet Services als voertuighouder. In oktober 2016 wordt bekend dat Captrain de 1254 vanaf november voor een periode van 3 maanden zal huren. Op 14 oktober 2016 wordt de locomotief samen met de 1618 door de 1215 naar Zutphen gebracht. Hier krijgt de locomotief groot onderhoud.


Inzet

De locomotieven worden vanaf 1 juli 2010 ingezet voor het af- en aanvoeren van de nachttreinen vanuit de Watergraafsmeer naar Amsterdam Centraal. De locomotieven worden af en toe ook ingezet voor extra vervoeren van eigen materieel. NedTrain huurt af en toe ook de locomotieven van EETC om ICRm-rijtuigen van/naar Haarlem te rijden vanuit de Watergraafsmeer of Den Haag. De 1252 heeft in 2012 nog maar 1 rit gereden, vanwege dunne wielbanden. De locomotief werd daarom hoofdzakelijk gebruikt als verwarmingslocomotief voor de rijtuigen op de Watergraafsmeer. Eind oktober 2012 heeft de locomotief onderhoud gehad en kan vanaf 9 november 2012 weer ingezet worden.

Met ingang van 14 december 2013 gaat NS Reizigers zelf de treinen tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Centraal rijden. De locomotieven zullen niet werkeloos aan de kant gezet gaan worden. De locomotieven gaan in het wintersporttreinseizoen zelf de treinen van Utrecht naar Venlo rijden. Het leeg materieel van deze treinen komt vanaf de Watergraafsmeer. Op 20 december 2013 vond de eerste inzet plaats met de 1251 en 1255. Op 31 januari 2014 wordt ook de herstelde 1252 weer ingezet. Tussen 14 februari 2014 en 2 maart 2014 gaan er drie treinen rijden, zodat alle drie de locomotieven ook nodig zijn. Na 2 maart krijgt de 1252 weer de status van reserve. In de zomer gaat EETC ook zelf de autoslaaptreinen vanuit Den Bosch naar Venlo rijden. Ook het leeg materieel vanaf de Watergraafsmeer wordt door een 1200 gereden via Rotterdam. Dit is nodig omdat spoor 1 in Den Bosch vanuit Utrecht niet meer bereikbaar is. Op 25 april 2014 rijdt de eerste autoslaaptrein van Den Bosch naar Livorno (Italië). Op 30 mei 2014 gaan ook de autoslaaptreinen naar Alessandria (Italië) rijden. In juni 2014 doen er weer drie locomotieven dienst, als de autoslaaptreinen naar Koper (Slovenië) weer gaat rijden vanaf 27 juni. Per 1 augustus 2014 verandert de opzet van de leegmaterieeltreinen voor de autoslaaptreinen. Zij rijden op vrijdag dan niet meer vanaf de Watergraafsmeer via Gouda en Rotterdam naar Den Bosch. Deze omweg werd veroorzaakt doordat spoor 1 in Den Bosch niet meer bereikbaar is vanuit Utrecht. Per 1 augustus 2014 rijden de leegmaterieeltreinen wel via Utrecht. In Den Bosch wordt via spoor 5 door gereden tot spoor CI, waarna geduwd teruggekeerd wordt naar spoor 1. Op zondag bij de aankomende trein wordt na het afkoppelen van de autowagons geduwd terug gereden naar spoor , waarna de trein via Utrecht naar de Watergraafsmeer rijdt. Door het buiten dienst stellen van de ATB en de verplichting van ERTMS aan boord van de locomotief per 23 augustus 2014, is het niet meer mogelijk om met de locomotief in Emmerich te komen. De 1252 was op 17 augustus 2014 de laatste 1200 die in Emmerich kwam. Een week later vindt er een locomotiefwissel plaats in Zevenaar met een BR 189 van TXL. Op 30 november 2014 wordt locomotief 1251 ingezet tussen Amersfoort en Ede om te voorkomen dat de bovenleiding voorzien wordt van een laag rijp. De treinstellen van Connexxion zijn gevoelig voor rijp op de bovenleiding, omdat dit kan leiden tot onderbrekingen in de stroomvoorziening van de Protos.

Vanaf 19 december 2014 rijden de wintersporttreinen weer. De treinen vertrekken dit jaar vanaf Amsterdam Centraal in plaats van Utrecht Centraal. De eindbestemmingen zijn Bischofshofen, Landeck en Zell am See in Oostenrijk. Het leeg materieel van de treinen komt van de Watergraafsmeer, met kopmaken op de Zaanstraat. Vanwege de kans op ijzelafzetting op de bovenleiding, worden rond de jaarwisseling enkele ritten gereden op de Valleilijn en in de omgeving van Hoofddorp. Op 20 februari 2015 rijdt de 1621 zijn eerste trein. Vanaf 27 februari 2015 zullen de wintersporttreinen via Emmerich gaan rijden in plaats van Venlo als gevolg van werkzaamheden tussen Viersen en Kaldenkirchen. Er zal in Arnhem Berg van locomotief worden gewisseld. Een locomotief Baureihe 189 van TXL zal de trein overnemen. Op 20 maart 2015 zullen de laatste treinen vertrekken naar de sneeuw. Met het in dienst komen van de 1619 en 1621 in maart en februari 2015 zullen de 1251 en 1254 een reserverol gaan krijgen. Op 15 april 2015 maakt EETC bekend om te stoppen met het rijden van treinen, zodat de autoslaaptreinen, die vanaf 1 mei 2015 zouden vertrekken naar Livorno, niet meer zullen rijden. Als reden om te stoppen met het rijden, wordt aangegeven de gestegen kosten voor huur van materieel en het gebruik van de infrastructuur. De locomotieven worden vanaf dat moment niet meer ingezet en op de Watergraafsmeer geparkeerd.

Nummer EETC Nummer ATCS In dienst Terzijde/Afvoer
EETC-nummering
1251 1251 1 juli 2010
1252 1252 1 juli 2010
1254 1254 19 februari 2011


Inzet bij Railpromo

In augustus 2015 gaat Railpromo de 1252 huren van EETC. Hiervoor wordt medio augustus 2015 de beschildering van de 1252 aangepast. De felicitaties en het ACTS-schildje worden verwijderd. Op de plaats van het schildje komt conform het Märklinmodel het locomotiefnummer in witte cijfers. De locomotief heeft hierdoor nooit gereden zoals het model. Het schildje bleef zitten, omdat het erg vastzat. Tussen de zijroosters komt Panorama Rail Restaurant te staan. In de witte balk komen onder de neuzen Railpromo te staan. In het midden staat "Märklin ...genieten op het spoor!" Deze aanpassingen zijn voor het rijden van het Panorama Rail Restaurant. Op 21 augustus 2015 rijdt het Panorama Rail Restaurant voor het eerst. Het is een initiatief van Railpromo en het restaurant One uit Roermond en de trein rijdt onder licentie van LTE. De trein vertrekt kwart over zes uit Amsterdam Centraal en rijdt dan via Gouda, Rotterdam Centraal, Den Haag HS, Leiden en Haarlem weer naar Amsterdam Centraal. De trein wordt getrokken door de zwart-witte 1252 en bestaat uit drie rijtuigen: WR-rijtuig 88-70 022 + panoramarijtuig 56 80 89-80 201 + WR 88-70 026. Het panoramarijtuig rijdt ingeklemd tussen de buffetrijtuigen. De locomotief wordt op ritbasis gehuurd van EETC. De trein wordt officieel gepresenteerd op 22 augustus. De trein rijdt zou de dag erop ook nog rijden tijdens de Sail, maar die rit vervalt. De trein rijdt dan tot en met minstens 24 oktober 2015. Dat is de evaluatieperiode. Tot deze tijd zou ook de 1252 beschikbaar zijn voor deze trein. Hierna is het mogelijk om de trein tot 26 december 2015 te boeken. Vanaf 19 november 2015 zou de trein ook op de donderdag gaan rijden. Deze slag rijdt in het begin echter nog niet. Op 19 december 2015 reed het Panorama Rail Restaurant voorlopig voor het laatst. De trein reed die dag extra vroeg. In het voorjaar van 2016 zou de trein weer moeten gaan rijden. Ondertussen werd de trein nog enkele keren extra ingezet: op 3 december 2015 achter het CTO-rijtuig en locomotief 2205 van SHD om een rondrit door het land te maken en op 9 december 2015 om de feestelijke opening van de spooraansluiting Vopak in Vlaardingen kracht bij te zetten. De trein begon te Rotterdam Stadion en reed toen naar Vlaardingen Centrum (en de spooraansluiting op). De trein reed daarna ook naar Hoek van Holland Haven en weer terug naar Rotterdam Stadion. Er werd naast de 1252 ook gereden met de LTE 6409. Vanaf maart 2016 rijdt het Panorama Rail Restaurant weer. In 2016 wordt bekend dat de 1251 de 1252 zal gaan vervangen voor het Panorama Rail Restaurant. Op 17 maart 2016 is de 1251 afgeleverd in de kleuren van Railpromo. De locomotief is aan de zijkant voorzien van een donkerblauw baan aan de onderzijde. Ook de bovenkant van de neus is in het donkerblauw uitgevoerd. In het midden van de locomotief loopt een lichtblauwe band, welke onder de zijramen van de cabine naar beneden gaan. Ook de bufferbalk is gedeeltelijk in deze kleur geschilderd. Op de deur eindigt deze baan in een omgekeerde V-vorm. De bovenste baan op de zijkant is wit. Het wit loopt door tot aan de zijramen van de cabine. Onder deze ramen loopt in het lichtblauw opnieuw de witte band, welke op de neus in een V-vorm eindigt. Onder de rechter zijramen van de cabine is de locomotief voorzien van het oorspronkelijke nummer 1215. In de lichtblauwe band is het logo van Railpromo in het wit geplakt. De zijwandroosters zijn eveneens in het donkerblauw uitgevoerd. De locomotief is op 17 maart 2016 door de 1252 van Blerick naar de Watergraafsmeer overgebracht. Hier worden een onderhoudsbeurt uitgevoerd en krijgt de locomotief een ATB-controlemeting. Op 23 maart 2016 rijdt de locomotief zijn eerste rit voor Railpromo van de Watergraafsmeer naar Amsterdam Centraal. Hier wordt de locomotief gedoopt door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. De locomotief krijgt hierbij de naam "City of Amsterdam" en het stadswapen van Amsterdam. De 1215 wordt ook op ritbasis gehuurd. Op 1 april 2016 rijdt de locomotief zijn eerste rit voor Railpromo. De trein rijdt op vrijdag en zaterdag. Als er een route gereden wordt waardoor het nodig is om van richting te wisselen, wordt de 1252 ook gebruikt aan de andere kant van de trein. In de zomer van 2016 worden de locomotieven 1215 en 1252 overgeschreven naar Railpromo Fleet Services als voertuighouder. Op 30 juni 2017 is de ATB-keuring van de 1252 verlopen. Deze is niet verlengd, zodat de locomotief niet meer zelfstandig mag rijden. Met ingang van 15 juni 2017 vervangt de 9901 van Railexperts de 1215 voor het rijden van de Amsterdam Dinner Train. Hiermee komt een einde aan de inzet van deze locomotief voor het rijdende restaurant. De locomotief wordt op de Watergraafsmeer neer gezet. Het huurcontract wordt beëindigd en de locomotief gaat terug naar de eigenaren.


Inzet bij HSL Logistik

Op 2 november 2015 wordt bekend dat de 1254 door HSL Logistik gehuurd gaat worden tot medio april 2016. De locomotief wordt op 3 november 2015 in Blerick opgehaald door de 1252 en naar Amersfoort gebracht voor een onderhoudsbeurt. De locomotief zal gebruikt worden voor lichte treinen, zoals de autotreinen naar de PON en lege keteltreinen. Daarnaast zal de locomotief gebruikt gaan worden ritten met Sandite. Op 5 november 2015 rijdt de locomotief zijn eerste rit voor HSL Logistik. De locomotief gaat van Amersfoort naar de Kijfhoek om een lege autotrein van Kijfhoek naar Bad Bentheim te brengen. Een week later rijdt de locomotief ook ritten met Sandite. In januari 2016 wordt de locomotief gebruikt voor ontijzelingsritten. De locomotief rijdt al weinig als de locomotief schade krijgt aan een tractiemotor. Op 20 januari 2016 wordt de 1254 naar 's-Hertogenbosch gebracht en niet meer ingezet. Op 31 maart 2016 wordt de locomotief naar de Watergraafsmeer gebracht om op 1 april 2016 in te worden geleverd.

Nummer HSL Logistik Nummer EETC Huur van Huur tot
1254 1254 5 november 2015 1 april 2016


Inzet bij Captrain

In oktober 2016 wordt bekend dat de 1254 door Captrain gehuurd zal gaan worden voor een periode van 3 maanden. Op 14 oktober 2016 wordt de locomotief samen met de 1618 naar Zutphen gebracht door de 1215. In Zutphen krijgt de locomotief groot onderhoud en een nieuwe tractiemotor. Captrain huurt de locomotief omdat zij haar geleasde locomotieven van de Baureihe 189 gaat inleveren en hiervoor nieuwe locomotieven van de Baureihe 186 terug krijgt. Deze zijn echter niet direct beschikbaar. Op 4 november 2016 rijdt de locomotief een proefrit van Zutphen naar Deventer. De locomotief wordt op 7 november 2016 overgedragen aan Captrain en rijdt naar Zwolle Rangeerstation. Vanaf hier rijdt de locomotief samen met V100 203 104 en een sleep Klmos'n naar Amersfoort. Hier werden de Klmos'n achter gelaten en rijden de beide locomotieven naar de Kijfhoek. Op 10 november 2016 rijdt de locomotief naar Haarlem om vanaf de werkplaats een gereviseerd treinstel voor de NSB, de 73-45 naar Bad Bentheim te slepen. Op 15 november 2016 brengt de 1254 de NSB 73-43 van Bad Bentheim naar Haarlem. De locomotief keert vervolgens terug naar Zutphen om een defect te laten verhelpen. Omdat de defecten niet hersteld kunnen worden, eindigt de huur op 31 december 2016.

Nummer Captrain Nummer EETC Huur van Huur tot
1254 1254 7 november 2016 31 december 2016


Inzet bij Railexperts

In december 2017 wordt bekend dat de 1215 wordt gehuurd door Railexperts van de stichting Fairtrains. De locomotief zal voornamelijk dienen als reservelocomotief voor het rijden van de Alpen Express. Daarnaast zullen er ook extra ritten worden verreden met de locomotief. Op 27 oktober 2017 wordt de 1215 naar de sporendriehoek in Haarlem gebracht door de 9901. Ruim een week later, op 6 november wordt begonnen met de werkzaamheden aan de locomotief. In november 2017 is de locomotief door vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Spoormaterieel Haarlem teruggebracht in de kleurstelling van ACTS en heeft daarbij het nummer 1251 terug gekregen. In het midden van de locomotiefkast is het logo van Railexperts aangebracht. De locomotief wordt ook technisch nagekeken en de ATB wordt opnieuw gekeurd. De locomotief wordt op 4 december 2017 gepresenteerd. Op 13 december 2017 maakt de locomotief een proefrit vanuit Haarlem naar Uitgeest. Vanuit Uitgeest gaat de locomotief naar Amersfoort. Op 15 december 2017 rijdt de locomotief zijn eerste rit voor Railexperts. De locomotief trekt een gezelschapstrein van Tilburg naar Hilversum en weer terug naar Tilburg. Voor deze rit zijn rijtuigen van SSN gebruikt. De 9901 ging met deze trein mee als angstloc, mocht de 1251 defect raken. Na afloop van de rit keren de locomotieven terug naar Amersfoort. De locomotief wordt ook geregeld ingezet voor het rijden van extra treinen, zoals het overbrengen van locomotieven van de Baureihe 186 naar Bad Bentheim, welke in Dessau worden gereviseerd. Op 7 maart 2018 rijdt Railexperts met de 1251 en 6703 de eerste containertrein naar het Chinese Yiwu vanaf de HCT terminal in de Houtrakpolder. Op de terminal vinden diverse festiviteiten plaats. Na deze festiviteiten brengen de beide locomotieven de trein naar de Kijfhoek. Aansluitend keren beide locomotieven terug naar het Amsterdamse. Op 17 maart 2018 wordt de locomotief door de 1251 van de Watergraafsmeer naar Haarlem overgebracht. Hier zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. De locomotieven keren na afloop terug naar Amersfoort. Op 14 april 2018 trekt de locomotief een gezelschapstrein van Bad Bentheim naar Amsterdam. Later op de dag gaat de trein terug. Op 18 mei 2018 is de 1251 in Amersfoort tegen het stootblok aangezet van spoor 11. Voor de 1251 is ander materieel neergezet, waaronder de ElD2 904, zodat de locomotief niet snel van zijn plaats kan komen. Medio december 2018 wordt de locomotief weer klaar gemaakt om te rijden. De locomotief zal dienen als reservelocomotief tijdens het wintersportseizoen tussen 21 december 2018 en 16 maart 2019. Daarnaast wordt de locomotief ingezet voor incidentele ritten en overbrengingen. Op 25 en 26 mei 2019 is de locomotief te zien met de 1218, 1252, 1254 en 1255 tijdens het Rail & Road event in Blerick. In het najaar van 2019 wordt de locomotief samen met de 2454 gebruikt om de sporen naar de HSL te ontroesten. In oktober 2020 wordt de huur beëindigd na het in dienst komen van de locomotieven van de serie 1600. De 1251 wordt op dagbasis in 2021 geregeld gehuurd. Ingaande september 2022 is de locomotief weer aan Railexperts verhuurd.

Nummer Railexperts Huur van Huur tot
1251 december 2017 oktober 2020


Onderhoud

De locomotieven krijgen hun onderhoud in de werkplaats van Maastricht. De hoofdwerkplaats Tilburg was de locatie voor revisies en schadeherstel. Constructiewijzigingen werden in beide werkplaatsen uitgevoerd, afhankelijk van de grootte van de wijziging.


Inzet per dienstregelingsjaar


Revisie

In 197 startte een studie naar de toekomst van de locomotieven. Door hun hoge jaarlijkse kilometerprestatie waren de locomotieven eerder toe aan hun derde grote revisie dan de locomotieven van de serie 1100. Een 'normale' grote revisie zou niet meer voldoen, omdat onder andere de bekabeling en luchtleidingen vervangen moesten worden. Dit hield in dat de locomotieven compleet tot het karkas gestript moesten worden en opnieuw opgebouwd worden. Wat ook meespeelde, waren de goede arbeidsomstandigheden, de bedrijfszekerheid, de technische prestaties en de kosten. Ook werd er in deze studie gekeken naar de aanschaf van nieuwe locomotieven. In de zomer van 1976 besluit de directieraad van de NS om de levensduur te verlengen van de locomotieven met behulp van een grote revisie en modernisering. Besloten werd om alle 25 locomotieven te renoveren. Hierdoor konden de locomotieven weer ongeveer 12 jaar mee. In deze 12 jaar zouden de besparingen oplopen tot ongeveer 14 miljoen gulden ten opzichte van nieuwe locomotieven. De renovatie kostte circa 427.000 gulden per locomotief. De locomotief werd voor dat geld gereviseerd, gemoderniseerd en kreeg een levensduur verlengende beurt. De locomotieven konden dan ongeveer 2,4 miljoen kilometer mee. Dit zou betekenen dat zij bij een gemiddelde jaarprestatie van 200.000 kilometer nog 12 jaar mee konden en dan vervangen zouden kunnen worden. Bij de levensduur verlengende werden onder andere de bekabeling, luchtleidingen en plaatwerk vervangen. Ook de zijwandroosters werden vervangen. In het kader van de modernisering werden onder andere de meters en het instrumentenpaneel in de cabine vervangen. Daarnaast onderging de cabine nog aanpassingen aan de verwarming, de dodemaninrichting en zonwering. De tochtige zijraampjes werden ook vervangen door exemplaren die minder tochtgevoelig waren.

Om het voor het onderhoudspersoneel makkelijker te maken, werd de toegankelijkheid van de ATB kast verbeterd. Daarnaast werd er een apart luchtrek aangebracht, waar alle belangrijke pneumatische onderdelen bijeen waren gebracht. Bij de deuren van cabine 2 werden laaggeplaatste deurkrukken aangebracht, zodat vanuit de ballast in de locomotief geklommen kon worden. De locomotieven werden verder voorzien van de mogelijkheid tot aansluiten op depotvoeding, wanneer de stroomafnemers gestreken waren. Het storingsgevoelige boordnet van 24 Volt werd vervangen door een boordnet van 48 Volt. De apparatuur voor 24 Volt werd voorzien van voorschakelweerstanden.

Uiterlijk veranderde het aanzicht door de lampunits voor de front- en sluitseinen samen te voegen. De kleine, hoge sluitseinen werden naar beneden verplaatst en de gaten dichtgemaakt. Op de kopdeuren verdwenen de fabrieksplaten evenals de roosters en de provisorische beugel voor het derde frontsein. Enkel de 1216 heeft deze originele deuren tot aan het eind behouden.

De 1216 werd als eerste gerenoveerd en diende als proeflocomotief. De locomotief werd uitgekozen omdat deze al in februari 1978 in Tilburg aankwam om hersteld te worden van brandschade. Na herstel van de schade ging de locomotief op 20 mei 1978 in renovatie en werd op 31 januari 1979 afgeleverd. Als eerste waren de nog blauwe locomotieven aan de beurt. Van de 13 nog blauwe locomotieven zijn er 11 gerenoveerd in de periode oktober 1978 - mei 1981. De blauwe 1204 en 1211 hebben het uitgehouden tot 1983, alvorens zij naar Tilburg kwamen om gerenoveerd te worden.

Tijdens de proefrevisie van de 1216 kwam naar voren dat er aanvullende werkzaamheden nodig waren die niet in het renovatieprogramma waren opgenomen. Zo kostte de revisie van de tractiemotoren en de draaistellen meer geld en tijd. De locomotieven dienden allen geheel geschilderd te worden. Van te voren was men er vanuit gegaan dat alleen de nog blauwe locomotieven geschilderd dienden te worden. Daarnaast waren er nog extra werkzaamheden nodig aan de locomotiefbak zelf en aan de cabine inrichtingen. Hierdoor stegen de kosten van de renovatie tot 550.000 gulden per locomotief.


In 1996 kregen zes locomotieven een laatste revisie om zo tot 1998 te kunnen blijven rijden. Deze revisie werd een H2* genoemd. Door deze beurt konden de locomotieven nog zo'n 300.000 kilometer rijden, alvorens te worden afgevoerd. Deze revisie was nodig omdat er onvoldoende locomotieven serie 1700 beschikbaar waren om de oude elektrische locomotieven te kunnen vervangen.


Bijzondere uitvoeringen

 • De bruine 1219, 1224 en 1225 kregen bij hun aflevering rondom de koplampen een gele rand. Deze sloot aan op de V-vormige bies, zodat de locomotieven als het ware een bril kregen.
 • Op 9 januari 1992 werd stilgestaan bij het feit dat de locomotieven 40 jaar in dienst waren. De 1201 werd voor deze gelegenheid voorzien van een plaquette met daarop de namen van de fabrikanten en het getal 40 er op. Deze plaquette verdween van de locomotief toen hij in revisie ging.


Wijzigingen

 • In 1959 werden de locomotieven voorzien van een antisliprem. Oorspronkelijk was deze voorziening niet ingebouwd, omdat de Amerikaanse praktijk geen aanleiding gaf tot het gebruik er van. Al kort na aflevering kwam schade aan de tractiemotoren voor, doordat assen slipten op de sporen. Als eerste oplossing werd een meld lamp geplaatst, maar later werd er een antisliprem ingebouwd.
 • In de jaren '50 werden de locomotieven verder voorzien van frontruitverwarming en een trapje aan de zijkant van de neus en de handgrepen op de neus.
 • In 1960 is de 1206 twee maanden voorzien geweest van een slingerruit. Dit wordt in de scheepvaart regelmatig toegepast, maar deze werd snel verwijderd na klachten. De elektromotor die de ruit aandrijft, zat namelijk in het zicht.
 • In 1955 werden de zijwandroosters aangepast, omdat de filters te goed werkten. Hierdoor raakten de filters verstopt, pas in de jaren '60 werd een definitieve oplossing voor dit probleem gevonden.
 • Als eerste locomotief kreeg de 1213 in 1959 ATB ingebouwd voor het beproeven van een dergelijk systeem, doch dit werd pas in 1967 ingevoerd als proef in de gewone dienst. 4 locomotieven deden mee aan deze proef. Tegelijkertijd met de inbouw van ATB werd de tijdafhankelijke Knorr remkraan vervangen door een stand afhankelijke Oerlikon remkraan.
 • Vanaf 1963 werd de intermitterende dodeman ingevoerd, welke als eerste bij de 1213 werd ingebouwd.
 • Vanaf 1968 werd de opstelling van de middelste as gewijzigd. Bij aflevering was deze as met smallere wielflenzen voorzien, zonder speling in het draaistel. Dit leverde een ander slijtagepatroon op ten opzichte van de buitenste assen. Hierop werd besloten om de middelste van dezelfde flensdikte te voorzien als de buitenste en om de assen speling te geven. Hierdoor trad een ander probleem op, namelijk overmatige slijtage van de aspotten. De koolstofstaalschenen konden deze belasting niet aan en werden daarop vervangen door schenen van mangaanstaal.
 • Vanaf 1968 krijgen alle locomotieven een tweede luchtaansluiting op de bufferbalk. Deze aansluiting wordt gebruikt om de deuren van de nieuwe rijtuigen Plan W pneumatisch te kunnen sluiten. Ook komt er een elektrische aansluiting, welke verbonden wordt met de bedieningsapparatuur in de cabine.
 • In 1969 werden alle locomotieven voorzien van het NS vignet. Hierdoor waren in de loop der jaren op zowel de blauwe als de geel grijze locomotieven het nieuwe NS logo te zien. Bij de blauwe locomotieven was het logo in het wit uitgevoerd en bij de geel grijze locomotieven in het zwart.
 • In augustus 1969 is de 1225 afgeleverd na revisie met een proefverflaag.
 • In 1971 werd een proef uitgevoerd met wielflens smering bij de 1205, 1219 en 1222. Doordat de locomotieven niet vergelijkbaar waren met elkaar, werd de proef in 1974 herhaald. Nu waren de locomotieven technisch gelijk aan elkaar en was er een betere vergelijking mogelijk. De voordelen wogen echter niet op tegen de nadelen, zodat de proef in 1975 werd beëindigd zonder vervolg.
 • Om schade aan tractiemotoren te voorkomen werden de stalen veren van de ophanging vervangen door kunststof blokken tussen 1976 en 1979.
 • In november 1975 wordt begonnen om bij de locomotieven een vast A-frontsein aan te brengen. Dit is een verzoek van de Deutsche Bundesbahn, die verlangt dat locomotieven die ingezet worden op de grensbaanvakken van een dergelijk frontsein zijn voorzien. Er is namelijk een verhoging van de inzet van locomotieven voorzien op de baanvakken naar Bad Bentheim en Emmerich. Al het materieel moet uiterlijk ingaande de zomerdienstregeling 1976 op 25 mei van dat jaar voorzien zijn van dit frontsein. In de Tilburgse werkplaats worden de locomotieven voorzien van een frontsein die met 3 bouten boven de frontdeur wordt bevestigd. In de cabine worden de schakelaars voor de frontseinen aangepast. De schakelaar voor de linkerfrontsein wordt bestemd voor het nieuwe middenfrontsein, terwijl de schakelaar voor het rechterfrontsein wordt aangepast naar beide oude frontseinen. De locomotieven 1203, 1205, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1217, 1218, 1221, 1224 en 1225 worden van dit sein voorzien.
 • In januari 1976 worden de locomotieven 1202 en 1219 voorzien van tochtschermen bij de schuiframen aan de zijde van de machinist. Op deze manier wordt geprobeerd om het tochten in de cabine te voorkomen.
 • In augustus 1976 wordt door de Maastrichtse werkplaats begonnen om de locomotieven te voorzien van een beugel op de frontdeuren om hier een los frontsein op te kunnen plaatsen. Dit wordt gedaan om dat het niet is gelukt om alle locomotieven van een vast, derde frontsein te voorzien in Tilburg. De verplichting van het voeren van een A-frontsein is verplaatst naar uiterlijk 1 januari 1977.
 • In 1977 werd bij de 1204 nieuwe zijruiten geplaatst. Deze zorgden voor minder tocht. Deze ramen werden bij alle locomotieven toegepast bij hun renovatie.
 • Vanaf mei 1977 zullen de locomotieven voorzien gaan worden van een derde frontsein. Het aanbrengen zal geschieden tijdens herstel van schade, revisie of een extra binnenkomst in de Tilburgse werkplaats. Als eerste zijn de locomotieven 1205, 1207, 1209 en 1224 voorzien van het definitieve derde frontsein.
 • In april 1978 wordt door de Tilburgse werkplaats een constructiewijziging uitgevoerd bij alle locomotieven, waarbij de front- en sluitseinen boven elkaar werden geplaatst op de plaats van de oorspronkelijke frontseinen. Deze uitvoering is vergelijkbaar met de locomotieven van de serie 1500. De wijziging wordt ingegeven dat de sluitseinen op de zelfde hoogte zitten als het frontsein dat in het midden boven de frontdeur was geplaatst. Dit seinbeeld is niet conform het geldende seinregelement. Tevens werd het frontsein verdiept in de neus geplaatst, in plaats van er boven op. Ook de diameter van de sluitseinen wordt vergroot, van 11,6 centimeter naar 17 centimeter. Deze wijzigingen worden uitgevoerd tijdens de renovatie of een grote revisie.


 • In 1993 werden de locomotieven voorzien van een remduurbeperking. Dit moest vaste remmen voorkomen wanneer de locomotief in opzending zou meelopen in een trein. Bij vaste remmen kunnen de wielen warm worden. Hierdoor kunnen de wielbanden uitzetten en losraken, zodat deze verschuiven.


Huisstijl

De locomotieven zijn in het turquoise (1201-1214) of bruin (1215-1225) afgeleverd. In 1954 werden de eerste locomotieven al overgeschilderd in het Berlijns blauw.

Nummer Turquoise/bruin in Blauw uit Nummer Turquoise/bruin in Blauw uit
Van turquoise/bruin naar blauw
1201 1214
1202 1215 juni 1955
1203 1216
1204 1217
1205 1218
1206 1219
1207 april 1954 1220
1208 1221
1209 1222
1210 1223
1211 1224
1212 1225
1213

Bij de invoering van de nieuwe kleuren behorend bij Spoorslag '70 werden de locomotieven geel grijs geschilderd. De zijwanden zijn geheel grijs geschilderd. Het schuine gedeelte dat gelijk loopt met de bovenste zijwandrooster is geel geschilderd. Tussen de roosters is het zwarte logo aangebracht. De neuzen en rondom de cabineruiten zijn geel geschilderd. De bovenzijde van de neuzen zijn ook grijs, afgezien van een smalle rand, welke geel is. Het locomotiefnummer is in het zwart aangebracht op de deur in de neus en groot in het wit in het midden van de locomotief aan de zijkant. De stangen aan weerszijden van de cabinedeuren zijn geel geschilderd. Het eerste exemplaar, de 1208, kwam in februari 1971 in de nieuwe kleuren in dienst. De locomotieven werden pas bij een grote revisie geschilderd. Het schilderen van de locomotieven duurde tot 1983. 13 locomotieven werden geschilderd tijdens hun renovatie. Dit waren de 1201-1204, 1206, 1207, 1209, 1211, 1213, 1214, 1220, 1223 en 1225. Alleen de 1219 werd bij het herstel van de schade bij het ongeval te Duivendrecht geschilderd.

Nummer Blauw in Grijs/geel uit Nummer Blauw in Grijs/geel uit
Van blauw naar grijs/geel
1201 29 juli 1980 11 december 1980 1214 9 mei 1980 16 oktober 1980
1202 30 september 1980 20 februari 1981 1215 15 februari 1972 13 april 1972
1203 9 april 1979 19 oktober 1979 1216 7 mei 1973 10 juli 1973
1204 25 oktober 1982 2 maart 1983 1217 16 juli 1975 10 oktober 1975
1205 24 mei 1971 13 augustus 1971 1218 28 april 1972 30 juni 1972
1206 11 oktober 1978 27 april 1979 1219 14 juni 1971 13 oktober 1971
1207 25 juli 1979 11 januari 1980 1220 1 december 1980 29 mei 1981
1208 11 december 1970 10 februari 1971 1221 31 juli 1972 21 september 1972
1209 27 februari 1980 1 augustus 1980 1222 24 mei 1976 juli 1976
1210 4 oktober 1972 1 december 1972 1223 14 januari 1980 29 mei 1980
1211 2 februari 1983 2 juni 1983 1224 9 december 1971 2 februari 1972
1212 24 maart 1971 26 mei 1971 1225 13 juli 1981 7 december 1981
1213 30 oktober 1979 21 maart 1980


Vernummeringen

De locs zijn tijdens hun inzet bij de NS niet vernummerd. Bij de overgang naar ACTS zijn ze wel vernummerd. De ACTS nummers worden door EETC ook gebruikt.


Schadegevallen

 • Op mei 1952 vindt er een botsing plaats tussen de 1201 en 1214. De 1214 staat op het afleverspoor op het fabrieksterrein van Werkspoor in Utrecht klaar voor een proefrit om in mei afgeleverd te worden. De 1201 stond op het zelfde spoor en zou een constructiewijziging ondergaan aan de remverstellers. Voor het ondergaan van deze wijziging waren de verstellers alvast losgedraaid. Een monteur van Heemaf wilde onaangekondigd een aantal keren heen en weer rijden op het afleverspoor, maar hem was niet bekend dat de remverstellers los waren gedraaid en de locomotief niet kon remmen. Hier kwam hij te laat achter en de 1201 botste met kracht op de 1214. Beide locomotieven lopen schade op aan buffers en wiegbalken. Het herstel aan de 1201 duurde ongeveer 6 weken en kwam op weer in dienst. Het herstel aan de 1214 duurt langer en komt pas op 8 september 1952 in dienst.
 • Op 25 september 1954 ontspoort de 1219 bij Duivendrecht. De locomotief is onderweg met een kolentrein van naar . Bij Duivendrecht rijdt de trein door een rood sein en komt vervolgens op een kopspoor terecht. De locomotief vermorzeld het stootblok en komt in de ballast tot stilstand. De eerste kolenwagon wordt verbrijzeld tussen de locomotief en de doorduwende overige wagons. De tweede kolenwagon komt diagonaal op de neus van de locomotief te staan. De locomotief raakt nauwelijks beschadigd en wordt op afgeleverd.
 • Op 31 mei 1961 ontspoort de 1206 nabij Hedel. De locomotief is onderweg met trein 931 van Zandvoort naar Heerlen. Op de enkelsporige brug over de Maas ontspoort de trein als gevolg van een gebroken lasplaat bij een verzakte las. De trein rijdt op dat moment 120 kilometer per uur. Door de machinist wordt direct een remming ingezet. Door de contrarail op de brug wordt voorkomen dat de trein van de brug afrijdt. Als de trein weer op het vaste land is, rijdt de trein met een snelheid van ongeveer 70 kilometer per uur in zijn geheel de spoordijk af. De locomotief en vier rijtuigen kantelen geheel of gedeeltelijk. Hierdoor worden enkele bovenleidingsportalen vernield. Het achter de locomotief rijdende Bolkoprijtuig A 6003 raakt beschadigd door deze vallende portalen. Aanvankelijk ging men er van uit dat het Plan E rijtuig met een draaistel ontspoord was. Achteraf blijkt dat de voorste assen van beide draaistellen van de locomotief zijn ontspoord. De locomotief raakt nauwelijks beschadigd en wordt op weer afgeleverd.
 • Op 13 juni 1969 botst de 1225 te Arnhem op treinstel ElD4 650. De locomotief rijdt met. Het treinstel is onderweg als trein 4321 van Zwolle naar Roosendaal. De locomotief wordt beschadigd aan zijn rechtervoorkant, terwijl de Bk van het treinstel ernstige schade op loopt. De locomotief wordt naar de Tilburgse werkplaats overgebracht voor herstel. Op 16 augustus 1969 wordt de locomotief afgeleverd. Bij dit ongeval vallen 24 gewonden, waarbij twee ernstig.


 • Op 30 mei 1971 botste de 1219 met trein 862 te Duivendrecht op de stilstaande trein D 296, welke voor een rood sein stond. Het achterste Italiaanse rijtuig werd totaal vernield en kwam bovenop de 1219 terecht, waarvan de voorkant ernstig beschadigd raakte. De twee rijtuigen achter de locomotief, Plan E B 29 245 + Plan D WRD 87 105, liepen ook schade op. Ook het een na laatste rijtuig van trein D 296 liep schade op. De beide sporen tussen Amsterdam Amstel en Abcoude raakten versperd, waardoor er geen treinverkeer meer mogelijk was. Er werd via Hilversum omgeleid. In de ochtend van 31 mei 1971 werden het Italiaanse rijtuig en de 1219 van elkaar gescheiden door de ongevallenkranen uit Eindhoven en Zwolle. Op 14 juni kwam de locomotief aan te Tilburg, nadat het enkele dagen op de Dijksgracht had gestaan. Op 13 oktober 1971 werd de locomotief na herstel en revisie afgeleverd. Bij dit ongeval kwamen 5 mensen om het leven en raakte 18 personen gewond.
 • Op 5 november 1972 werd de ElD4 752 te Amsterdam aangereden door locomotief 1222. De locomotief was aan het rangeren en ontspoort na de botsing. Het treinstel was onderweg als trein 562 van Nijmegen naar Amsterdam Centraal. De locomotief raakt het Bk rijtuig in de flank. De locomotief loopt schade op aan de buffers en neus. Op 7 november 1972 komt de locomotief naar Tilburg voor herstel. Op 8 december 1972 wordt de locomotief afgeleverd.
 • Op 23 september 1974 botst de 1216 tussen Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Amstel achterop het treinstel ElP2 885. De locomotief is onderweg met trein 841 vanuit Zandvoort naar Maastricht. Het treinstel rijdt trein 4041 van Amsterdam Centraal naar Rotterdam Centraal. De locomotief loopt lichte schade op en komt voor herstel naar . Bij dit ongeval raken enkele reizigers licht gewond.
 • Op 8 oktober 1976 botst de 1207 met de treinstellen ElD2 221 + ElD2 223. De 1207 trekt goederentrein 780203 van naar , met in opzending de mP 3016. De twee treinstellen zijn onderweg als trein 6820 van naar . De beide treinen raken elkaar in de flank op het punt waar de lijnen naar Helmond en Weert splitsen. De locomotief loopt lichte schade op en wordt voor herstel naar overgebracht.
 • Op 27 december 1982 was de 1220 betrokken bij het ongeval te Delfshavense Schie. De locomotief was onderweg met D236 Nord-West Express naar Hoek van Holland vanuit Kopenhagen. De trein werd bijna frontaal aangereden door de treinstellen Plan V 959 + 803, welke als stoptrein 5037 onderweg waren van Leiden naar Rotterdam. De stoptrein had een stop tonend sein gemist. Het ABk rijtuig van de 959 werd totaal vernield en kwam boven op de locomotief terecht. Tevens ontspoorde het eerste rijtuig achter de locomotief. Dit was een rijtuig van de Deense spoorwegen, DSB. De locomotief liep lichte schade op aan de neus. Wel raakte het voorste draaistel (ELMb450) zwaar beschadigd. De locomotief wordt door locomotief 22 afgevoerd naar het VAM overlaadstation te Schiedam om daar voorzien te worden van andere draaistellen en werd vervolgens doorgevoerd naar de Hoofdwerkplaats Tilburg om hersteld te worden. Op 13 april 1983 kwam de locomotief hersteld en na revisie weer op de baan. Doordat de bak getordeerd was en niet helemaal recht meer was, wilde Mw3 bij elke mogelijkheid van deze locomotief af. Bij dit ongeval waren 3 doden en 32 gewonden te betreuren.


 • Op 31 oktober 1992 botst de 1210 met het Plan V treinstel 479 bij Tongelre Aansluiting nabij Eindhoven. De 1210 is onderweg met trein 846 van Maastricht naar Zandvoort. De 479 is onderweg met trein 15243 van Eindhoven naar Deurne. De machinist van de stoptrein is door een rood sein gereden en wordt door de binnenkomende intercity geramd. Op de kruising is het treinstel tot stilstand gekomen. Het treinstel wordt door klap 50 meter naar achteren gedrukt. Het treinstel kan door het rode sein rijden, doordat bij lage snelheden de ATB niet actief is. De locomotief raakt licht beschadigd aan de de neus en bufferbalk aan de linkerzijde. Op 3 november 1992 wordt de locomotief naar de Tilburgse hoofdwerkplaats gesleept. Op wordt de locomotief afgeleverd na herstel van de schade. Er vallen 20 lichtgewonden en 4 zwaargewonden.


 • Op 20 september 1994 botste de 1207 te Maarsen op een lege VAM container. De locomotief was met trein 960 onderweg van Heerlen naar Zandvoort, toen de trein ter hoogte van Maarsen botste met een lege VAM container. Deze was van de laatste wagon van trein 57235 gevallen. Deze wagon had echter niet met deze trein mee moeten gaan, vandaar dat de container nog los op de wagon stond. De locomotief liep schade op aan de neus. Drie bovenleidingsportalen en 150 meter bovenleiding werden beschadigd. Het betekende tevens het eind van de carrière van de 1207. In december 1994 werd de locomotief op Tilburg Goederen geparkeerd en op 27 maart 1995 uit het materieelpark afgevoerd.


 • In de nacht van 26 op 27 maart 1998 botst de 1224 op de Kijfhoek met een drietal diesellocomotieven serie 6400, waarbij onder andere de 6507 was betrokken. De locomotief loopt hierbij aanzienlijke schade op en wordt op 30 maart 1998 ter zijde gesteld.


Afvoer

In de oorspronkelijke plannen is de afvoer van de locomotieven voorzien in de periode tussen 1978 en 1982. Vanwege de goede prestaties van de locomotieven wordt besloten om de locomotieven te moderniseren om op deze manier de levensduur te verlengen. Hiermee wordt de levensduur verlengt tot 1992 - 1994.

Als eerste werd locomotief 1220 in 1986 terzijde gesteld. De locomotief was op dat moment in revisie. Door het winterse weer in de winter van 1984 en 1985 was er een tekort aan tractiemotoren en onderdelen ontstaan. De aflevering na revisie werd hierdoor een half jaar uitgesteld, nadat de onderdelen positie weer op orde was. In het najaar van 1989 speelde het tekort aan tractiemotoren weer op en werd de 1220 wederom bestempeld als onderdelenleverancier voor de andere locomotieven. De locomotief was op 4 september 1989 in Revisiebedrijf Tilburg binnengenomen voor revisie. De locomotief werd officieel afgevoerd op 1 januari 1990. De keus voor de 1220 lag in het feit dat de bak getordeerd was bij het ongeval in december 1982. Op 15 april 1991 kwam de locomotief weer opnieuw in dienst, nadat de onderdelenvoorraad weer op peil was gebracht.

Op 27 januari 1992 was het dan zo ver, de 1223 werd als eerste locomotief afgevoerd. De locomotief was toe aan een revisie en werd daarom buiten dienst gesteld. Op 7 augustus van dat jaar vond de officiële afvoer plaats. De locomotief werd gebruikt om wederom de onderdelenpositie te verhogen en kreeg de status van pluklocomotief.

In juni 1994 vond de afvoer van de eerste 3 locomotieven plaats, als gevolg van het besluit om het aantal oude elektrische locomotieven in de rijdende dienst te verminderen. De 1212, 1220 en 1222 werden geconserveerd terzijde gesteld en kregen de reserve status. Ook de 1205 en 1219 zouden tot de afgevoerde machines behoren, maar zij bleven echter in dienst als reserve. Zij bleven in de normale dienst rijden. Bij afvoer van een locomotief met zware schade of ernstig defect, kon een locomotief met de reserve status weer in dienst komen. In de praktijk kwam dit niet altijd voor. Dit beeld speelden ook bij de series 1100 en 1300. Het volgende “slachtoffer” was de 1207, die op 20 september 1994 ter hoogte van Maarssen in botsing kwam met een ACTS container, die van een trein was gevallen. Hierbij raakte de locomotief en een aantal bovenleidingportalen beschadigd. In maart 1995 werd de locomotief terzijde gesteld, samen met de 1205, 1206 en 1219. In mei 1995 werden de 1216 en 1218 terzijde gesteld. De 1216 als gevolg van brandschade. Vanaf augustus 1995 werden geen locomotieven meer terzijde gesteld en de 1203 en 1211 gingen zelfs in revisie. Om ruimte te maken in Tilburg, werden de 1205, 1206, 1219 en 1220 naar Roosendaal overgebracht. In juni 1996 gingen de 1202, 1209 en 1213 aan de kant. De 1202 ging daarop naar het Spoorwegmuseum. De 1216 vertrok daarop naar Roosendaal om daar gestald te worden. In 1997 moesten de locomotieven daar weg zijn en werden toen naar Breda overgebracht. Op 1997 zijn de 1205, en op Tilburg Goederen gestald. In 1997 werden de 1210 en 1217 aangewezen als reserve locomotief.

Vanaf januari 1998 mochten er geen herstellingen aan de locomotieven uitgevoerd worden. Dit betekende dat bij het minste of geringste dat de locomotief buiten dienst ging. Locomotief 1218 had het geluk om nog hersteld te worden, toen de locomotief op 1997 aankwam in Tilburg met . Op 20 januari 1998 werd de locomotief afgeleverd. Als eerste werd de 1203 aangewezen als reserve op 9 januari 1998. Op 14 januari 1998 kwam de 1214 aan in Tilburg met een defecte tractiemotor. Met kleine defecten gingen in februari 1998 in Tilburg de 1208 (3 februari, defecte weerstand) en 1204 (11 februari, defecte snelheidsmeter) aan de kant. De 1221 ging in Maastricht aan de kant op met een defecte ruitenwisser. In maart 1998 vielen de 1210 (slipmelding), 1217 (13 maart, defect) en 1225 (defecte dodeman) uit met defecten, evenals de 1218 (25 maart, permanente slipmelding) 1215 (26 maart, defecte tractieventilatormotor) eind maart 1998. Deze locomotieven werd in Maastricht uit de dienst genomen, met uitzondering van de 1215, welke naar Venlo werd gesleept. De 1224 maakte het het bontst door in de nacht van 26 op 27 maart 1998 nog betrokken te zijn bij een aanrijding op de Kijfhoek met een drietal diesellocomotieven serie 6400, waaronder de 6507. Vanwege een tekort aan elektrische locomotieven werden toch nog enkele locomotieven hersteld van hun defecten. Zo werd locomotief 1214 op 13 maart 1998 afgeleverd door de Tilburgse werkplaats met een herstelde tractiemotor. De 1217 werd op 27 maart 1998 overgebracht vanuit Maastricht naar Tilburg.

Op 30 maart 1998 werd het aantal diensten voor de locomotieven gereduceerd tot nul. Hiermee kwam een einde aan 46 jaar inzet van de serie 1200 bij de NS. Op 28 maart 1998 was een grootse afscheidsmanifestatie georganiseerd door het tijdschrift Spoorwegjournaal in Geldermalsen. De plannen hiervoor moesten diverse malen aangepast worden als gevolg van het uitvallen van locomotieven. In de ochtend zouden de nog resterende locomotieven een aantal treinen rijden en daarna verzameld worden in Geldermalsen. Voorafgaand zouden de locomotieven een soort van parade rijden tussen Amsterdam en Utrecht. Naarmate de datum dichterbij kwam, vielen steeds meer locomotieven uit als gevolg van defecten. De NS voelde er weinig voor om ze te herstellen, omdat ze toch aan de kant zouden gaan. Op 27 maart 1998 bleken er nog maar 3 rijvaardige locomotieven te zijn. Dit waren de 1201, 1211 en 1214. Op de grote dag zelf, was alleen de 1214 onderweg met een geplande trein van Eindhoven naar Haarlem. De overige locomotieven waren vervangen door een 1100, 1600 of 1700. De 1201 zou de slag EC3/EC144 rijden, maar door een communicatiefout werd de 1658 ingezet vanuit Amsterdam. Hiermee was het afscheid in Emmerich niet gelukt. Er was namelijk een line up met DB locomotieven gepland. De 1201 vertrok daarom los uit Amsterdam naar Haarlem om daar de 1214 af te gaan lossen, welke naar Geldermalsen overgebracht zou worden. Op tijd werd de locomotief terug gestuurd naar Amsterdam. De 1211 was bestemd voor de , maar bleef op 27 maart in Arnhem staan en trok zo op 28 maart onverwacht trein Int 202 naar Amsterdam. Er was nog moeite nodig om de locomotief na aankomst vanaf de Watergraafsmeer naar Geldermalsen te krijgen. De locomotief vertrok uiteindelijk los naar Geldermalsen, voorafgegaan door de 1214 en achtervolgt door de 1201.

Om de dag toch groots te eindigen, werden vanuit diverse plaatsen toch de locomotieven naar Geldermalsen gebracht. De 1221 kwam met de defecte 1225 en 1210 uit Maastricht, de 1214 kwam als losse locomotief, evenals de 1201 en 1211 uit Amsterdam. De beschadigde 1224 kwam tenslotte het feestje ook nog opluisteren. Zij neemt de BR 27003 (NS 1501) mee vanaf de Kijfhoek. Nadat alle locomotieven op spoor 1 verzameld waren, werden zij verdeeld over de sporen 5 (1224 en BR 27003), 6 (1201, 1214 en 1211) en 7 (1210, 1225 en 1221). Vanaf de voetbrug, die maar 40 personen mocht dragen, werden de locomotieven door honderden mensen voor een laatste maal vastgelegd. Na afloop werden de locomotieven overgebracht naar Amersfoort en de Kijfhoek. De treinen die op de planning stonden voor deze dag, waren als volgt:

 • 1: IC+ 1532 Heerlen - Den Haag (gereden door de 1645 en 17);
 • 2: IC 920/935 Eindhoven - Haarlem - Eindhoven;
 • 3 (1214): IC 923/928 Haarlem - Eindhoven - Haarlem;
 • 4: IC 927/932 Haarlem - Eindhoven - Haarlem (gereden door de 1107);
 • 5: Lege kalktrein 49605 Uitgeest - Maastricht (gereden door de 1602);
 • 6: Int 289 Roosendaal - Amsterdam, 70289 leeg Watergraafsmeer, 70105 leeg Amsterdam, 70214, leeg Watergraafsmeer;
 • 7 (1201): EC 3/EC 144 Amsterdam - Emmerich - Amsterdam (gereden door de 1658);
 • 8: Int 340 Bentheim - Hoofddorp;
 • 9: IC 829 Maastricht - Haarlem (gereden door de 1611).

Na afloop gingen de locomotieven 1210, 1221, 1224 en 1225 vanuit Geldermalsen naar Amersfoort. De 1221 sleept de 1225 en 1210. De 1224 wordt door de E27003 getrokken. De 1201, 1211 en 1214 vertrokken naar de Kijfhoek, vanwaar ze weer gewoon werden ingezet. Op 31 maart 1998 werden de 1210, 1224 en 1225 vanuit Amersfoort naar Tilburg afgevoerd. Op dezelfde dag kwamen de 1218 uit Maastricht en 1215 uit Venlo aan in Tilburg. In Amersfoort werd de 1221 nog hersteld van de defecte ruitenwisser en kwam weer in dienst. Op 1 april 1998 raakte de locomotief echter defect in Almelo en werd de volgende dag afgevoerd naar Tilburg.

Na 30 maart 1998 was het echter nog niet gedaan met de locomotieven. In april werden de 1203 (20 april 1998) en 1210 (21 april 1998) nog hersteld van hun defecten en werden weer in dienst gesteld. De defecte snelheidsmeter van de 1204 werd ook nog hersteld en de locomotief kwam op 12 mei 1998 weer in dienst. De locomotieven waren nog nodig, omdat er nog onvoldoende locomotieven serie 1700 beschikbaar waren en de hoge defecte stand bij de series 1100 en 1300. Door diverse defecten en overschrijding van het maximaal aantal kilometers tot aan een onderhoudsbeurt, gingen in april de 1201 (8 april, sluiting cabineverwarming), 1211 (24 april, onderhoudstermijn, 1214 (23 april, sluiting tractiemotor) en 1221 (1 april) aan de kant. Daarop werd op 17 april opdracht gegeven om drie locomotieven weer in dienst te stellen. Dit waren de 1203 (20 april), 1210 (21 april) en 1225. Het herstellen van de 1225 wilde niet lukken en daarom werd de 1204 (12 mei) weer in dienst gesteld. Vanaf 12 mei 1998 waren alleen de 1203 en 1204 nog actief. De 1210 ging op 6 mei 1998 aan de kant met een verlopen onderhoudstermijn. Op 5 juni 1998 ging de 1204 aan de kant, omdat hij toe was aan onderhoud en de 1203 ging op 11 juni 1998 aan de kant, toen het als laatste trein 215 van Amsterdam naar Emmerich reed en los terug naar Arnhem. Op 13 juni 1998 komt de locomotief aan in Tilburg. De in Tilburg aanwezige locomotieven zijn gebruikt om de boekpresentatie over het locomotieftype bij te wonen. De locomotieven waren rond de draaischijf opgesteld. De locomotieven 1211 en 1221 worden op 13 juni 1998 door de 1501 van de Werkgroep 1501 naar de Kijfhoek overgebracht. Op 9 juli 1998 wordt de 1214 vanuit Maastricht naar Tilburg gesleept.


Sloop

De eerste locomotief die werd gesloopt, was de 1223. In juli 1993 werd de locomotief gesloopt, nadat er voldoende onderdelen waren afgenomen om de onderdelenpositie weer op peil te brengen. In het najaar van 1997 werd er opruiming gehouden van de terzijde staande locomotieven. De 10 locomotieven die geen reserve of museum status hadden, werden overgebracht naar sloperij HKS in Amsterdam. De locomotieven werden vanuit Breda naar Tilburg overgebracht, alwaar zij gereed werden gemaakt voor afvoer naar de sloper. Als eerste vertrokken locomotieven van de serie 1100 uit Breda, gevolgd door locomotieven van de serie 1200. Op 17 oktober 1997 gaan de 1135 + 1220 van Tilburg naar Amsterdam. De twee locomotieven worden op 20 oktober 1997 het terrein opgereden. Op 21 oktober 1997 komen de 1138 + 1216 aan in Amsterdam vanuit Tilburg. Op 22 oktober 1997 sleept de 6483 de locomotieven 1159 en 1219 van Tilburg via Amersfoort naar Amsterdam Westhaven voor sloop. Op 4 november 1997 komen de 1106 + 1205 achter de 6454 aan in Amsterdam vanuit Tilburg. Zij blijven tot 10 november 1997 staan op het basisemplacement van de Westhaven. De 1206 en 1212 werden op 5 november 1997 door de 6454 van Tilburg via Amersfoort naar Amsterdam overgebracht. Op 10 november 1997 worden de locomotieven 1106, 1205, 1206 en 1212 het terrein van de sloper op gereden. Op 21 november 1997 komen de locomotieven 1222 en 1155 aan in Amsterdam. In december 1997 werden de 1207 en 1209 als laatsten afgevoerd naar de sloper. De 1213 bleef echter nog enige tijd in Tilburg om als pluklocomotief gebruikt te worden. In februari 1998 ging de 1213 alsnog naar de sloop. Dit had echter nog wel wat voeten in de aarde. Op 2 februari vertrok de locomotief naar Amsterdam, maar kwam niet verder dan Amersfoort. Hier werd de locomotief namelijk uit de trein gezet vanwege een ontbrekende aspotdeksel. Op 5 februari ging de rit verder naar Amsterdam Westhaven en werd op 8 februari bij HKS bezorgd. De sloop vond plaats op 11 en 12 februari 1998.

De in het voorjaar van 1998 afgevoerde locomotieven werden verzameld in Tilburg voor afname van onderdelen die nog gebruikt konden worden bij andere locomotief series. Hierbij werden onder andere stroomafnemers, compressoren, ATB kasten etc. verwijderd. Nadat in juni 1998 de laatste ritten waren geweest voor de 1203 en 1204, werden de nog resterende locomotieven zo snel als mogelijk gesloopt. De 1203 en 1204 gingen als eerste naar de sloper toe. Op 7 juli 1998 vond de overbrenging plaats vanuit Tilburg met de treinen 53725 (Tilburg - Amersfoort) en 53265 (Amersfoort - Amsterdam Westhaven). Zij werden hierbij gesleept door de . De 1210 en 1217 volgden op 8 juli 1998 dezelfde weg achter de . Op 9 juli 1998 worden de vier locomotieven op het terrein van sloper HKS Metals geplaatst, die meteen begon met de ontmanteling van de locomotieven. De 1208 en 1224 vertrokken op 14 juli 1998 achter de . Als laatste vertrokken de 1215 en 1225 op 15 juli uit Tilburg naar de Westhaven achter de . De overbrenging van de 1214 en 1218 op 21 juli 1998 werd echter geannuleerd. De locomotieven werden op Tilburg Goederen geparkeerd. Op rechterlijk bevel moest de sloop gestaakt worden. Deze uitspraak kwam op 17 juli 1998. Dit betekende de redding voor de 1208, 1214, 1215, 1218, 1224 en 1225. De 1208, 1215, 1224 en 1225 stonden al wel op het terrein van HKS, maar waren nog ongemoeid gelaten. Op 31 juli 1998 keerden de 1214 en 1218 terug bij het revisiebedrijf Tilburg. Voor de locomotieven 1203, 1204, 1210 en 1217 kwam deze uitspraak echter te laat. Zij waren al door de slopershamer aangepakt en waren niet meer te redden. Slechts onderdelen die van de locomotieven af kwamen en voor de sloper geen waarde hadden, konden gered worden. Zo werden de draaistellen en tractiemotoren van de 1203 nog bewaard. In de tweede helft van augustus 1998 zijn de 1203 en 1217 gesloopt.


Museumlocomotieven

In eerste instantie zouden er 4 locomotieven behouden worden. De 1202 door het Spoorwegmuseum en de 1211 door de Werkgroep1501/Stichting Klassieke locomotieven. De 1201 en 1221 waren hierbij aangewezen als onderdelen leveranciers. Inmiddels zijn de 1201 en 1211 van eigenaar verwisseld en is de 1201 opgeknapt. De 1211 is in 2011 overgebracht naar Duitsland. De 1221 is in 2000 in dienst gesteld bij ACTS. Van de oorspronkelijke plannen is men wel afgeweken als gevolg de overname van een aantal locomotieven door ACTS.


 • Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum te Utrecht heeft de beschikking over 2 locomotieven. De 1201 diende in eerste instantie als onderdelenleverancier, maar deze werd later geruild met de 1211.

1201

Om als onderdelen leverancier te dienen voor de 1202 werd de 1201 aangewezen op initiatief van de Werkgroep 1501. Na de aflevering in 1998 van de 1202 bleef de 1201 nog enige tijd in Tilburg staan. Deze werd in 2001 geruild tegen de 1211 van de werkgroep 1501/Stichting Klassieke Locomotieven. De werkgroep kreeg in feite de beschikking over de 1201.

De 1202 in het Spoorwegmuseum
foto: Martin Verwoert

1202

Al in 1989 werd de 1202 aangewezen als museumlocomotief. In juni 1996 werd de locomotief terzijde gesteld bij NS en kreeg al snel de kopdeuren van de 1216. De 1216 had als enige van de serie nog de originele kopdeuren met roosters. Deze waren bij de grote revisie niet verwijderd, zoals bij de overige locomotieven wel is gebeurd. Op werd de locomotief naar het Spoorwegmuseum gesleept en werd hier op een van de sporen tentoon gesteld. Op 10 april 1998 wordt de locomotief door de 1214 en Plan W B 21-37 513 opgehaald uit het museum en naar de Watergraafsmeer gebracht. Op 24 juli 1998 werd de locomotief van de Watergraafsmeer naar het revisiebedrijf Tilburg gebracht door locomotief 1501 om in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De locomotief is terug gebracht naar de Berlijns blauwe uitvoering. Zo zijn de dubbele lampunits vervangen door lage frontseinen en hoge sluitseinen, het derde frontsein is verwijderd. De lage frontseinen zijn afkomstig van diesellocomotieven serie 2200, welke in Blerick staan opgeborgen. De afwerking was helaas niet zo best. Zo was er een verkeerd en te groot lettertype gebruikt voor het locomotiefnummer op de bufferbalk, zaten de nummerschilden en de bijbehorende crème kleurige bies te hoog. Later zijn deze schoonheidsfoutjes hersteld. Op 30 oktober 1998 werd de locomotief afgeleverd door Revisiebedrijf Tilburg. De locomotief is die dag via Venlo naar het Spoorwegmuseum gereden. In Venlo is het Plan E rijtuig C 6712 opgehaald. De locomotief is dienstvaardig en toegelaten op het spoorwegnet. De locomotief wordt regelmatig ingezet. In navolging van de 1218 heeft de 1202 in het voorjaar van 2012 ruitjes gekregen in de cabine deuren. In 2019 wordt de locomotief in Blerick gereviseerd en ondergaat een schilderbeurt.


Inzet

Op 17 december 1998 rijdt de 1202 zijn eerste overbrengingsritten. Vanuit Utrecht wordt naar Zutphen gereden, waar twee postwagens van het type Hbbkkss worden opgehaald. De wagons zijn na hun terzijdestelling in Zutphen neer gezet. Hbbkkss 242 2 019 werd naar Hengelo gebracht. Hier zal het dienst doen als opslagruimte voor onderdelen van de DE2 treinstellen voor Oostnet. Hbbkkss 242 2 043 wordt meegenomen naar Utrecht en in de museumcollectie opgenomen. Op 2 oktober 1999 is de locomotief te zien tijdens een open dag in Hengelo. Aan het eind van de dag mag de 1202 locomotief 103 208 van de DB naar Bad Bentheim brengen.


Op 12 november 2011 werd ter gelegenheid van 80 jaar NVBS en 60 jaar serie 1200 een rondrit door Nederland verreden samen met de EETC 1252. Vanuit Utrecht werd naar Den Haag Hollands Spoor gereden. Na een fotostop werd naar Haarlem gereden en door de vertraging werd niet naar Zandvoort gereden. Vanuit Haarlem werd naar Amersfoort gereden voor een fotostop op spoor 2. Na deze stop werd naar Stroe gereden voor de volgende stop en het hoogtepunt vond in Apeldoorn plaats. Voor deze trein werd gebruik gemaakt van de rijtuigen van het Spoorwegmuseum, SHD en EETC. De samenstelling was Plan K AB 7376 + NSM Plan W B 4118 + EETC WR 61 84 09-70 023-3 + SHD Plan E RD 50 84 87-37 222-1 + NSM Plan E C 6703 + NSM Plan D AB 7709 + NSM WR 4249 + NSM D 7521 + EETC 1252Op 17 mei 2014 bracht de 1202 materieel van het Spoorwegmuseum naar Blerick via Amsterdam Zaanstraat. Vanaf Utrecht bestond de trein uit 1202 + mP 3031 + koppelwagen + Materieel'46 ElD2 273 + Materieel'54 ElD2 386 + Pec 8502 + koppelwagen + Plan E Df 92-37 007. In de Zaanstraat werd de mP achtergelaten en werd locomotief 1312 voor de 1202 geplaatst. De locomotieven 1312 en 1202 keerden weer terug naar het Spoorwegmuseum. Op 24 mei 2014 is de 1202 gebruikt voor de rondrit ten behoeve van Vrienden van het Spoorwegmuseum. Voor deze rit werden de rijtuigen Plan D AB 7709 + Plan K AB 7376 + Plan W B 4118 + CIWL WR No 4249 + Stalen D - DV 7521 gebruikt. De rit voerde van Utrecht via Zwolle naar Marienberg. Diesellocomotief 6418 nam hier de trein over en sleepte hem naar Almelo, waar een bezoek werd gebracht aan het raccordement Twentepoort. Na afloop reed de trein naar Enschede en vanuit Enschede werd koers gezet naar Zutphen, met de 6418 op kop. Deze bleef in Zutphen achter en de trein reed via Zwolle en Amersfoort terug naar Utrecht. Op 5 september 2014 sleept de locomotief de rijtuigen NSM WR 4249 + NSM Plan D AB 7709 + NSM Plan W B 4118 + NSM Plan E C 6703 + Plan K AB 7376 van Utrecht naar Apeldoorn. Aansluitend werd door een diesellocomotief van de VSM de locomotief en rijtuigen van Apeldoorn naar Loenen gesleept. De rijtuigen worden gebruikt voor pendelritten tussen Beekbergen en Loenen voor het VSM evenement Terug naar Toen. Op 7 september 2014 keerde de locomotief en rijtuigen terug naar Utrecht voor een besloten rit op 8 september 2014 vanuit Utrecht naar Dordrecht en Amsterdam gemaakt, samen met locomotief 1312 en Plan E Df 92-37 007. Op 17 oktober 2015 wordt de locomotief overgebracht van het Spoorwegmuseum naar Blerick.

De 1211 in Amersfoort
foto: Martin Verwoert

1211

In november 2001 werd de 1201 geruild tegen de 1211 vanwege defecte tractiemotoren. Begin februari 2007 vond te Tilburg een draaistelwisseling plaats tussen de 1202 en 1211. De 1202 had op 13 december 2003 overslag in een tractiemotor gehad en tot overmaat van ramp was ook motor in het andere draaistel defect. Men besloot tot een wisseling van de draaistellen om zo de 1202 weer dienstvaardig te krijgen. De draaistellen voor de 1211 werden vervolgens ontdaan van de tractiemotoren, zodat de lege assen weer in het draaistel werden teruggeplaatst. Op 22 november 2011 is de locomotief overgebracht naar Emmerich via Eindhoven en Zevenaar door de 1202 en 3 rijtuigen van het NSM, de WR 4249, Stalen D 7521 en Plan W B 4118. De volgende ochtend is de locomotief overgebracht naar Augsburg om daar tentoongesteld te worden in het Bahnpark Augsburg. De locomotief is in langdurige bruikleen gegeven voor het Rundhaus Europa. Hier probeert men uit alle Europese staten een trein tentoon te stellen. In het weekeinde van 3 december werd de locomotief als nieuwe aanwinst getoond. Het laatste publieke optreden in Nederland was de viering van 80 jaar NVBS en 60 jaar serie 1200 op 12 november 2011 te Amersfoort. Hiermee kwam deze dag ook in het teken te staan van het afscheid van deze locomotief.


 • Stoomtrein Goes Borssele (SGB)

De Stoomtrein Goes Borssele in Goes heeft sinds 2022 de beschikking over de 1218.

1218

Op 10 juli 2022 arriveert de locomotief vanuit Blerick in Goes achter de mP 3029 van de Stichting 2454 Crew. De locomotief zal in Goes geconserveerd en geschilderd gaan worden. De locomotief zal de bruine kleur behouden. Na deze werkzaamheden zal de locomotief een rol spelen in een tentoonstelling over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.


 • Werkgroep 1501/Stichting Klassieke Locomotieven

De Werkgroep 1501/Stichting Klassieke Locomotieven te Rotterdam heeft de beschikking over drie locomotieven, waarvan er 1 is verhuurd aan EETC.

1201

In november 2001 werd locomotief 1211 geruild met de 1201 van het Spoorwegmuseum. Hierdoor heeft de Werkgroep/stichting een tweede '01' in bezit, na de 1501. Vanaf dat moment is men al bezig om de 1201 in afleveringstoestand van 1951 te krijgen.

In juni 2007 is aan een zijde de bufferbalk in de turquoise kleur gebracht. De rest van de locomotiefbak is nog gelakt in de grondverf. De stroomafnemers zijn hierbij wel wit geschilderd. In maart 2009 is de locomotief geschilderd in de turquoise laklaag.

De locomotief is inmiddels turquoise geschilderd, is voorzien van de rode bufferbalken, witte pantografen en lichtgrijze draaistellen. Inmiddels is cabine 2 van de locomotief geheel terug gebracht naar de staat van 1951. Het uiterlijk is op een aantal details na compleet. Hierbij valt te denken aan het ontbreken van de ruitjes in de cabinedeuren, roosters in de kopdeuren, het aanbrengen van de regengoot tussen de zijwandroosters en het wijzigen van de regengoot boven de cabineramen. Voor de viering van 80 jaar NVBS en 60 jaar serie 1200 op 12 november 2011 werd de locomotief voorzien van houten latjes op de kopdeuren om roosters te imiteren en zwarte vlakken op de cabinedeuren, om zo de ruitjes na te bootsen. Geheel in overeenstemming met de eerste rit van de locomotief in oktober 1951 ontbreekt de blauwe sierlijn rondom de koplampen en over de zijwand. Daarentegen is wel het locomotiefnummer al aangebracht. De locomotief is bedrijfsvaardig, maar nog niet toegelaten op het spoorwegnet. In het voorjaar van 2012 is de locomotief voorzien van echte ruiten in de cabinedeuren. Op 9 juli 2013 is de locomotief aan een zijde voorzien van de blauwe band. Een dag later was de locomotief ook voorzien van blauwe band. Ook de schroefkoppeling is blauw geschilderd, zoals in de originele tekening is aangegeven. Bij de nummerplaten bleek de band te hoog te zijn. Ondanks dat de originele boorgaten zijn aangehouden, zijn de nummerplaten hoger aangebracht. In het najaar van 2013 zal de locomotief in zijn definitieve uiterlijk worden gepresenteerd. Tevens is er een zoektocht gestart naar stalling, omdat de ruimte in Den Haag verlaten moet worden per 31 december 2013. Stalling in Blerick is niet gewenst, zodat er gezocht wordt naar een ander museum. Bij voorkeur in Nederland, maar een verblijf in het buitenland wordt ook niet uitgesloten. Voorlopig zal de locomotief een statisch object blijven, omdat bij EETC nog dagelijks locomotieven actief zijn. In februari 2014 is de blauwe band aangebracht op de deuren. Deze zijn in het najaar van 2013 gereviseerd. De nog zwarte vlakken rondom de deurruiten zijn in het turquoise geschilderd. De nummerplaten zijn ook weer op de locomotief aangebracht. Nadat de deuren geschilderd zijn, is geconstateerd dat de deuren roestvorming vertonen aan de onderzijde en aan de binnenkant. De deuren zijn hierop uitgenomen en hersteld. De kunststof ramen in de deuren zijn tegelijkertijd vervangen door hardglazen ramen. De deurgrepen en sloten zijn ook nagekeken en waar nodig gerepareerd. Begin april zijn de deuren weer terug gehangen en is de blauwe band opnieuw aangebracht. Op 14 oktober 2014 is de locomotief door de V100 20 van RRF overgebracht van Den Haag naar Amersfoort voor de spoorparade van 16 tot en met 21 oktober 2014 in het kader van 175 jaar spoor. Op 23 oktober 2014 is de locomotief door de EETC 1251 van Amersfoort naar Blerick gesleept. Met deze overplaatsing naar Blerick is afscheid genomen van de vertrouwde plek in Den Haag, waar jarenlang aan de locomotief is gewerkt. Een verzoek om de locomotief tentoon te stellen in het Spoorwegmuseum werd niet gehonoreerd. Daarop werden andere mogelijkheden onderzocht om de locomotief ten toon te stellen. Dit was in Nederland echter niet mogelijk, zodat het museum Eisenbahn Erlebniswelt in Horb am Neckar in beeld komt. De werkgroep heeft al goede ervaringen met de 1315, welke in maart 2013 al naar Duitsland is overgebracht. De Duitsers hebben daarnaast aangegeven graag een tweede Nederlandse locomotief te willen exposeren, zodat de 1201 daarvoor in beeld is gekomen. In juli 2015 wordt echter bekend dat de locomotief voorlopig niet naar Duitsland gaat. Als gevolg van werkzaamheden in Stuttgart dient het materieel dat van de Erlebniswelt daar gestald is in een loods, weggehaald te worden. Dit materieel wordt naar Horb overgebracht, zodat er voor de 1201 geen plaats is. De locomotief is inmiddels klaar gemaakt voor transport in september 2015, maar zal voorlopig in Blerick blijven staan, in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Op 21 april 2016 wordt bekend dat de 1201 voor lange tijd prominent in het Spoorwegmuseum in Utrecht tentoon wordt gesteld. Dezelfde dag is de locomotief van Blerick naar het museum in Utrecht overgebracht door de DB Cargo 6417, samen met de Blokkendoos stam en het rijtuig DDM-1 ABv 26-37 618. Op 26 november 2016 is er tijdens een kleine ceremonie stil gestaan bij het feit dat de locomotief 65 jaar eerder was geleverd aan de NS.

1208

In 2000 krijgt de Werkgroep 1501 de beschikking over de 1208. De locomotief zal dienen als pluklocomotief voor 1211 en is de vervanger voor de 1221, welke door ACTS overgenomen zal worden. ACTS heeft deze locomotief ook geplukt voor haar eigen materieelpark. Na deze plukacties resteerde slechts een stalen casco op twee lege draaistellen. In de nacht van 12 op 13 februari 2005 is de locomotief door de 1501 van de Kijfhoek naar Maastricht gesleept. Samen met de 1224 van ACTS en de V60 6001 van ACTS is de locomotief een week later gesloopt op het terrein van sloper Dotremont in de Beatrixhaven in Maastricht.

1211

Bij de overdracht van de 1501 in 1986 werd de Werkgroep 1501 een locomotief serie 1200 toegezegd. De eerste keus viel op de 1224 met de 1215 als pluklocomotief. De 1224 liep echter schade op bij een aanrijding op het rangeerterrein Kijfhoek op 26 maart 1998. De 1215 reed een dag later onder de bovenleiding uit in Venlo en een stroomkabel raakte het dak, waarbij een groot gat in het dak werd gebrand. Vervolgens ging men voor de derde en vierde keus. Dit werden de 1211 en kreeg de 1221 als pluklocomotief toegewezen. Begin juni 1998 is de locomotief 1211 overgedragen aan de Werkgroep. Na de overdracht werd de 1211 begin augustus 1998 naar Leidschendam overgebracht en daar bleek dat de locomotief voor de afvoer bij de NS een warmgelopen steunlager had opgelopen. Na herstel hiervan kwam de locomotief in dienst voor de Werkgroep 1501. Nadat de locomotief twee defecte tractiemotoren had opgelopen tijdens conditieritten in 2000 en 2001, werd besloten om de 1211 te ruilen tegen de 1201 van het Spoorwegmuseum. Dit gebeurde in november 2001. Tractiemotor 1 raakte op 26 februari 2000 defect, toen de locomotief als losse locomotief onderweg was van Rotterdam naar Haarlem. Op 22 februari 2001 trad er aardsluiting op in motor 4, waardoor de locomotief nog maar drie goede motoren had waar mee gereden kon worden. In november 2001 is de 1211 geruild met de 1201 van het Spoorwegmuseum.

Inzet

Op 2 oktober 1999 is de locomotief te zien tijdens een open dag in Hengelo. Op 13 mei 2001 trekt de 1501 de 1211, VAM Tads 20 84 566 9 025-3, Gbs 40 84 980 0 505-2, Ibces 40 84 980 1 980-6, giekwagen 30 84-944 1 516-6, spoorkraan 20 84 974 1 503-1 en de locomotieven 1142 en 1144 van de Watergraafsmeer naar Onnen. In Utrecht Lunetten is kopgemaakt, zodat de 1211 de trein in omgekeerde volgorde naar het noorden trekt. Het goederenmaterieel is door het Spoorwegmuseum in bruikleen gegeven aan de STAR in Stadskanaal. Achter de 6704 van ACTS werd er naar Veendam gereden. Hier worden de wagons overgedragen aan de STAR. Na achterlating van de goederenwagens zijn de 1501 en 1211 terug naar Onnen gebracht door 6704, waarbij de 1142 en 1144 tussen de 1211 en 1501 zijn ingeklemd. Vanaf Onnen werd er met de 1211 op kop naar Utrecht Lunetten gereden. Vanaf hier trok de 1501 de trein naar de Kijfhoek, waar de 1142 en 1144 werden achter gelaten.

De bruine 1218
foto: Martin Verwoert

1218

Op 14 februari 2005 werd de ACTS 1253 overgedragen aan de werkgroep 1501. Deze locomotief is administratief weer terug genummerd naar 1218. De locomotief was naar Blerick overgebracht om daar als onderdelenleverancier voor de 1201 te worden neer gezet. Er waren geen plannen voor de locomotief. In het najaar van 2011 is de locomotief zoveel mogelijk teruggebracht naar de afleveringstoestand van 1952. Hierbij werd de locomotief in het bruin geschilderd, voorzien van zwarte draaistellen, aluminiumkleurige pantografen, zijn de dubbele lamp units verwijderd en de enkele frontseinen en hooggeplaatste sluitseinen weer teruggeplaatst. Het derde frontsein werd verwijderd, de regengoten boven de cabineramen gewijzigd, de regengoot tussen de zijwandroosters aangebracht, roosters in de frontdeuren geslepen, ruiten in de cabinedeuren geplaatst. Dit werd gedaan ter ere van de 80e verjaardag van de NVBS en het 60 jaar bestaan van de locomotiefserie. De locomotief is nagenoeg compleet, maar is niet rijvaardig. In het najaar van 2012 zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd om de locomotief rijvaardig te maken en eventueel in te zetten in de commerciële dienst. Op 1 november 2012 is de locomotief overgebracht van Blerick naar Watergraafsmeer. Hier zal de locomotief geïnspecteerd worden in het kader van het haalbaarheidsonderzoek. Als eerste inzet voor de locomotief zal het van energie voorzien van rijtuigen van EETC. Deze taak wordt dan overgenomen van de 1122. Vanaf juni 2013 zal de 1218 deze taak op zich nemen. In april 2015 maakt EETC bekend dat het stopt met rijden van treinen. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk dat de locomotief de rijtuigen op de Watergraafsmeer van energie te voorzien. In 2017 zal de locomotief samen met de 1255 van de Watergraafsmeer naar Blerick worden overgebracht. Hier kunnen de locomotieven droog staan. Op 9 november 2017 wordt bekend dat de locomotief van de Watergraafsmeer naar Blerick overgebracht zal worden. Om over het spoor vervoerd te kunnen worden, moet de locomotief ingeschreven staan in het Nationaal Voertuig Register. Dit gebeurd door Fairtrains. Op 8 november 2017 wordt de locomotief gekeurd. Op 14 december 2017 wordt de locomotief samen met de 1122 + 1252 + 1254 + 1255 van de Watergraafsmeer naar Amersfoort overgebracht door de 1831 + 6702 van Rail Force One. De locomotieven worden in Amersfoort geparkeerd in afwachting van de overbrenging naar Blerick. Deze overbrenging vindt plaats op 20 oktober 2018. De locomotief wordt samen met de 9905 + 1252 + 1254 + 1255 + 9902 door de 1831 van Rail Force One van Amersfoort naar Blerick gebracht. In Blerick zal de locomotief opnieuw in de bruine kleurstelling worden geschilderd, maar zal niet rijvaardig worden gemaakt. Het plan is om de locomotief te plaatsen in een voor publiek toegankelijke plek. Op 25 en 26 mei 2019 is de locomotief te zien met de 1251, 1252, 1254 en 1255 tijdens het Rail & Road event in Blerick. In 2022 gaat de locomotief over naar de SGB in Goes. Op 10 juli 2022 is de locmotief overgebracht van Blerick naar Goes door de mP 3029 van de Stichting 2454 Crew.

1221

Als derde locomotief is de ACTS 1255 (ex 1221) aanwezig. Deze werd al in 1998 overgenomen van de NS als pluklocomotief voor de 1211. Op 20 december 1998 werd de locomotief opgehaald van de Kijfhoek en mee naar Leidschendam genomen. Het is dan al de bedoeling om de 1221 rijvaardig te houden in plaats van de 1211. Deze kampt met een warmgelopen steunlager. De 1211 wordt echter wel hersteld. In 2000 is de locomotief overgegaan naar ACTS en contractueel werd afgesproken dat de locomotief na 10 jaar terug zou gaan naar de Stichting Klassieke Locomotieven. Na terugkomst bij de stichting, is de locomotief verhuurd aan EETC en is nog geschilderd in de ACTS kleuren. Voor de viering van 80 jaar NVBS en 60 jaar serie 1200 op 12 november 2011 werd de locomotief weer voorzien van ACTS logo's, nadat deze eerder waren verwijderd. Het was de bedoeling om de locomotief voor deze dag in het ACTS zwart te schilderen, maar door het te laat ontvangen van de Verklaring van Geen Bezwaar kon de locomotief niet meer naar een werkplaats overgebracht worden om een schilderbeurt te ondergaan. Het plan is om de locomotief weer terug te brengen naar de geel/grijze uitvoering, maar zal eerst dienst gaan doen bij EETC. Voor dat dat kan gebeuren, moet de locomotief hersteld worden van een defecte tractiemotor. Eind 2013 zijn uit het Tsjechische Nymburk na een lange en moeizame periode de laatste onderdelen verworven. Deze onderdelen, waaronder tractiemotoren en draaistellen, lagen nog op voorraad nadat de 1252 en 1255 hier waren gereviseerd voor ACTS. In 2017 zal de locomotief samen met de 1218 van de Watergraafsmeer naar Blerick worden overgebracht. Hier kunnen de locomotieven droog staan. Op 9 november 2017 wordt bekend dat de locomotief van de Watergraafsmeer naar Blerick overgebracht zal worden. Om over het spoor vervoerd te kunnen worden, moet de locomotief ingeschreven staan in het Nationaal Voertuig Register. Dit gebeurd door Fairtrains. Op 8 november 2017 wordt de locomotief gekeurd. Op 14 december 2017 wordt de locomotief samen met de 1122 + 1218 + 1252 + 1254 van de Watergraafsmeer naar Amersfoort overgebracht door de 1831 + 6702 van Rail Force One. De locomotieven worden in Amersfoort geparkeerd in afwachting van de overbrenging naar Blerick. Deze overbrenging vindt plaats op 20 oktober 2018. De locomotief wordt samen met de 9905 + 1252 + 1254 + 1218 + 9902 door de 1831 van Rail Force One van Amersfoort naar Blerick gebracht. Op 25 en 26 mei 2019 is de locomotief te zien met de 1218, 1251, 1252 en 1254 tijdens het Rail & Road event in Blerick. Op 1 september 2022 is de 1255 samen met de 1252 en 1254 door de 1251 van Blerick naar Amersfoort overgebracht.


Afleverdata

Nummer Goedgekeurd In dienst In revisie (H2A) Uit revisie (H2A) In revisie (H2B) Uit revisie (H2B) In revisie (H2C) Uit revisie (H2C) In revisie (H3) Uit revisie (H3) In revisie (H2A) Uit revisie (H2A) In revisie (H2B) Uit revisie (H2B) In revisie (H2C) Uit revisie (H2C) In revisie (H3) Uit revisie (H3) In revisie (H2A) Uit revisie (H2A) In revisie (H2B) Uit revisie (H2B) In revisie (H2C) Uit revisie (H2C) In revisie (H2D) Uit revisie (H2D) In renovatie (H3R) Uit renovatie (H3R) In revisie (H2A) Uit revisie (H2A) In revisie (H2B) Uit revisie (H2B) In revisie (H2C) Uit revisie (H2C) In revisie (H2D) Uit revisie (H2D) In revisie (H2E) Uit revisie (H2E) In revisie (H2*) Uit revisie (H2*) Ter zijde Sloop(rit)
1201 29 november 1951 9 januari 1952 augustus 1970 30 oktober 1970 19 februari 1973 20 maart 1973 16 juni 1975 23 juli 1975 8 februari 1978 maart 1978 n.v.t. n.v.t. 29 juli 1980 11 december 1980 19 november 1984 27 december 1984 7 september 1987 2 december 1987 23 januari 1992 27 maart 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9 april 1996 6 mei 1996 8 april 1998 n.v.t. (WG 1501/KLOK)
1202 29 december 1951 9 januari 1952 juli 1970 oktober 1970 23 maart 1973 4 mei 1973 28 oktober 1975 5 december 1975 9 mei 1978 5 juni 1978 n.v.t. n.v.t. 30 september 1980 20 februari 1981 8 maart 1984 26 april 1984 24 februari 1987 24 april 1987 2 april 1990 2 juli 1990 n.v.t. n.v.t. 6 december 1993 27 januari 1994 n.v.t. n.v.t. 4 juni 1996 n.v.t. (NSM)
1203 5 januari 1952 9 januari 1952 februari 1970 14 maart 1972 25 april 1972 4 juni 1974 8 juli 1974 23 november 1976 23 december 1976 n.v.t. n.v.t. 9 april 1979 19 oktober 1979 november 1981 15 december 1981 5 december 1984 17 januari 1985 14 april 1988 28 juni 1988 16 oktober 1991 12 december 1991 21 juni 1995 20 september 1995 n.v.t. n.v.t. 13 juni 1998 9 juli 1998
1204 19 januari 1952 18 februari 1952 24 april 1970 1 juli 1970 4 september 1972 9 oktober 1972 30 oktober 1974 29 november 1974 20 oktober 1977 29 november 1977 september 1980 28 oktober 1980 25 oktober 1982 23 februari 1983 3 januari 1986 12 maart 1986 28 september 1989 27 november 1989 1 september 1993 11 oktober 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 juni 1998 9 juli 1998
1205 16 januari 1952 18 februari 1952 24 mei 1971 13 augustus 1971 26 september 1973 25 oktober 1973 24 december 1975 3 februari 1976 augustus 1975 17 juli 1978 1 augustus 1978 23 maart 1981 4 augustus 1981 20 augustus 1984 8 oktober 1984 31 augustus 1987 14 oktober 1987 15 maart 1991 23 augustus 1991 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 27 maart 1995 23 november 1997
1206 8 februari 1952 18 februari 1952 24 maart 1971 19 april 1971 10 juli 1973 22 augustus 1973 2 februari 1976 10 maart 1976 n.v.t. n.v.t. 11 oktober 1978 27 april 1979 oktober 1981 24 november 1981 10 september 1984 24 oktober 1984 11 maart 1988 19 mei 1988 n.v.t. n.v.t. 22 augustus 1991 12 november 1991 n.v.t. n.v.t. 27 maart 1995 17 november 1997
1207 18 februari 1952 25 maart 1952 maart 1970 13 juni 1972 10 juli 1972 5 september 1974 3 oktober 1974 15 februari 1977 maart 1977 n.v.t. n.v.t. 25 juli 1979 11 januari 1980 juni 1982 15 juli 1982 5 juli 1985 15 augustus 1985 29 augustus 1988 25 oktober 1988 n.v.t. n.v.t. 18 maart 1992 14 mei 1992 n.v.t. n.v.t. 27 maart 1995 2 december 1997
1208 27 februari 1952 25 maart 1952 11 december 1970 10 februari 1971 26 april 1973 29 mei 1973 12 september 1975 7 november 1975 27 februari 1978 oktober 1980 december 1980 30 mei 1983 24 oktober 1983 2 februari 1987 13 maart 1987 14 mei 1990 13 juli 1990 6 januari 1994 24 februari 1994 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3 maart 1998 23 februari 2005
1209 7 maart 1952 25 maart 1952 april 1970 23 juni 1972 16 augustus 1972 7 oktober 1974 6 november 1974 9 maart 1977 18 april 1977 n.v.t. n.v.t. 27 februari 1980 1 augustus 1980 maart 1983 18 april 1983 26 juni 1986 1 augustus 1986 10 november 1989 december 1989 n.v.t. n.v.t. 20 juli 1993 7 september 1993 n.v.t. n.v.t. 5 juni 1996 2 december 1997
1210 15 maart 1952 25 maart 1952 20 mei 1970 12 juni 1970 4 oktober 1972 1 december 1972 4 februari 1975 5 maart 1975 12 juli 1977 12 augustus 1977 27 mei 1980 n.v.t. n.v.t. 11 februari 1982 15 juli 1982 12 augustus 1985 19 september 1985 15 november 1988 9 januari 1989 21 april 1992 25 juni 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3 mei 1996 4 juni 1996 6 mei 1998 28 juli 1998
1211 31 maart 1952 10 april 1952 oktober 1970 17 december 1970 12 maart 1973 5 april 1973 15 september 1975 27 oktober 1975 10 januari 1978 februari 1978 n.v.t. n.v.t. 2 februari 1983 2 juni 1983 13 november 1986 22 december 1986 1 oktober 1990 1 mei 1991 25 juli 1995 13 oktober 1995 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 24 april 1998 n.v.t. (NSM)
1212 10 april 1952 10 april 1952 24 maart 1971 26 mei 1971 13 augustus 1973 17 september 1973 12 april 1976 17 mei 1976 22 augustus 1978 november 1978 n.v.t. n.v.t. 22 januari 1981 18 juni 1981 10 mei 1984 13 juni 1984 11 mei 1987 9 juli 1987 november 1990 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11 juli 1994 10 november 1997
1213 22 april 1952 5 mei 1952 11 juni 1970 augustus 1970 4 december 1972 12 januari 1973 8 april 1975 21 mei 1975 5 augustus 1977 9 september 1977 n.v.t. n.v.t. 30 oktober 1979 21 maart 1980 oktober 1982 4 november 1985 9 december 1985 18 juli 1989 13 oktober 1989 n.v.t. n.v.t. 10 november 1993 20 december 1993 n.v.t. n.v.t. 14 juni 1996 12 februari 1998
1214 12 augustus 1952 8 september 1952 maart 1970 20 mei 1970 8 januari 1973 1 februari 1973 21 mei 1975 20 juni 1975 21 november 1977 januari 1978 n.v.t. n.v.t. 9 mei 1980 16 oktober 1980 juli 1983 31 juli 1986 1 oktober 1986 19 februari 1990 17 april 1990 n.v.t. n.v.t. 16 februari 1994 24 maart 1994 n.v.t. n.v.t. 24 april 1998 n.v.t. (EETC)
1215 16 mei 1952 28 mei 1952 januari 1970 15 februari 1972 13 april 1972 6 mei 1974 5 juni 1974 8 december 1976 12 januari 1977 augustus 1979 n.v.t. n.v.t. 2 oktober 1981 19 februari 1982 30 oktober 1984 5 december 1984 30 december 1987 11 februari 1988 4 november 1991 28 februari 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 mei 1996 17 juni 1996 27 maart 1998 n.v.t. (EETC)
1216 28 mei 1952 28 mei 1952 1956 19 januari 1971 19 februari 1971 7 mei 1973 10 juli 1973 19 september 1975 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 27 juni 1978 31 januari 1979 september 1981 12 januari 1985 1 maart 1985 13 juni 1988 3 augustus 1988 n.v.t. n.v.t. 8 juli 1992 28 augustus 1992 n.v.t. n.v.t. 2 juni 1996 21 oktober 1997
1217 10 juni 1952 4 juli 1952 november 1970 9 december 1970 24 januari 1973 26 februari 1973 16 juli 1975 10 oktober 1975 29 maart 1978 8 mei 1978 december 1980 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8 augustus 1983 23 december 1983 13 oktober 1986 14 november 1986 19 februari 1990 4 oktober 1993 20 december 1993 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 13 maart 1998 9 juli 1998
1218 19 juni 1952 4 juli 1952 maart 1970 24 april 1970 28 april 1972 30 juni 1972 31 juli 1974 5 september 1974 26 januari 1977 24 februari 1977 september 1979 4 oktober 1979 n.v.t. n.v.t. 8 december 1989 27 april 1982 22 januari 1985 11 april 1985 25 juli 1988 15 september 1988 28 oktober 1991 31 december 1991 n.v.t. n.v.t. 28 december 1995 9 februari 1996 n.v.t. n.v.t. 28 maart 1998 n.v.t. (WG 1501/KLOK)
1219 27 juni 1952 4 juli 1952 14 juni 1971 13 oktober 1971 9 januari 1974 1 februari 1974 10 augustus 1976 17 september 1976 n.v.t. n.v.t. 1 februari 1979 5 juli 1979 februari 1982 2 januari 1985 8 februari 1985 23 oktober 1987 8 januari 1988 n.v.t. n.v.t. 19 juli 1991 17 oktober 1991 n.v.t. n.v.t. 27 maart 1995 22 oktober 1997
1220 8 juli 1952 25 juli 1952 20 januari 1971 1 april 1971 7 mei 1973 22 juni 1973 4 december 1975 16 januari 1976 5 juni 1978 10 juli 1978 n.v.t. n.v.t. 1 december 1980 29 mei 1981 30 december 1982 13 april 1983 14 maart 1986 20 oktober 1986 4 september 1989 15 april 1991 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 juli 1994 17 oktober 1997
1221 16 juli 1952 25 juli 1952 maart 1970 april 1970 31 juli 1972 21 september 1972 26 november 1974 23 december 1974 1 juni 1977 juli 1977 oktober 1979 22 november 1979 n.v.t. n.v.t. 5 juli 1982 5 november 1982 16 september 1985 23 oktober 1985 27 februari 1989 17 april 1989 7 augustus 1992 2 oktober 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10 juni 1996 12 juli 1996 1 april 1998 n.v.t. (Railexperts)
1222 15 augustus 1952 25 augustus 1952 24 mei 1971 21 juni 1971 24 oktober 1973 21 november 1973 24 mei 1976 13 augustus 1976 februari 1979 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 19 mei 1981 2 oktober 1981 6 augustus 1984 september 1984 22 mei 1987 13 augustus 1987 12 februari 1991 16 juli 1991 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 28 juni 1994 21 november 1997
1223 10 september 1952 1 oktober 1952 augustus 1964 11 januari 1972 16 februari 1972 1 juli 1974 9 augustus 1974 4 januari 1977 10 februari 1977 n.v.t. n.v.t. 14 januari 1980 29 mei 1980 oktober 1982 17 juni 1985 25 juli 1985 17 oktober 1988 21 december 1988 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 7 augustus 1992 juli 1993
1224 5 januari 1953 19 januari 1953 9 december 1971 2 februari 1972 4 februari 1974 4 maart 1974 20 september 1976 19 oktober 1976 juni 1979 n.v.t. n.v.t. 8 februari 1982 15 juni 1982 4 oktober 1985 19 november 1985 20 april 1989 12 juli 1989 29 september 1992 16 november 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 juli 1996 15 augustus 1996 30 maart 1998 23 februari 2005
1225 12 januari 1953 19 januari 1953 juni 1969 16 augustus 1969 19 januari 1972 13 maart 1972 12 maart 1974 10 april 1974 20 oktober 1976 25 november 1976 13 september 1979 n.v.t. n.v.t. 13 juli 1981 1 december 1981 12 oktober 1984 16 november 1984 5 februari 1988 21 maart 1988 8 mei 1992 17 juli 1992 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 12 augustus 1996 18 september 1996 30 maart 1998 n.v.t.


Bronnen, Referenties en/of Voetnoten

 • Zestig jaar 1200 De NS-periode - M. De Vries - Maandblad: Op de Rails, 79e Jaargang - 10-2011 Blz: 488-495 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321
 • Zestig jaar 1200 De NS-periode (vervolg) - M. De Vries - Maandblad: Op de Rails, 79e Jaargang - 11-2011 Blz: 555-562 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321
 • Zestig jaar 1200 De periode na NS - R. Kiès en A. de Meij - Maandblad: Op de Rails, 80e Jaargang - 1-2012 Blz: 24-30 Uitgave: NVBS ISSN: 0030-3321